Pencapaian Piagam Pelanggan 2012

 

Embed or link this publication

Description

Pencapaian Piagam Pelanggan 2012

Popular Pages


p. 1

bil prosedur bil sasaran permohonan selesai mengikut piagam tidak mengikut piagam d 0 14 dlm proses pencapaian berbanding sasaran prestas i sebenar a 1 2 proses permohonan pelan kebenaran merancang kelulusan pelan tambahan sambungan dan ubahsuai bangunan proses permohonan pelan projek dan komersial proses permohonan pelan pembangunan proses kerja pelan kerja tanah dan parit dan jalan proses kerja penyelenggaraan kecil infrastruktur dan kemudahan awam proses penyelenggaraan elektrik 44 154 b c 54 102 44 140 e f 0 0 86.37 151 g 100 91.00 3 4 29 130 30 126 25 130 4 0 0 0 97 103.00 86.00 100 5 54 48 49 5 0 113.00 91.00 6 7 9 9 18 12 7 9 2 0 0 0 50.00 75.00 78.00 100 kaedah pengiraan peratus prestasi a jumlah permohonan masuk bagi tempoh 6 bulan b bilangan sasaran bagi tempoh 6 bulan c permohonan yang diselesaikan mengikut piagam d permohonan yang diselesaikan tidak mengikut piagam e permohonan dalam proses f bilangan permohonan yang diselesaikan c+d bilangan sasaran b x 100 g bilangan permohonan mengikut piagam c bilangan permohonan masuk a x 100

[close]

p. 2

bil prosedur bil sasaran permohonan selesai mengikut piagam c d tidak mengikut piagam dalam proses pencapaian berbanding sasaran f prestas i sebenar g b a e 8 proses pengeluaran lesen premis proses penilaian dan taksiran harta berkadar proses permohonan pindah milik/tukar nama pengendalian aduan awam proses pembayaran berjumlah rm10,000 ke atas penguatkuasaan ke atas aduan kacau ganggu 144 162 136 8 0 89.00 94.00 9 10 11 12 13 63 337 78 996 25 228 210 552 834 168 55 331 72 996 25 8 6 6 0 0 0 0 0 0 0 28.00 160.00 14.00 119.42 15.00 87.00 98.00 92.00 100 100 kaedah pengiraan peratus prestasi a jumlah permohonan masuk bagi tempoh 6 bulan b bilangan sasaran bagi tempoh 6 bulan c permohonan yang diselesaikan mengikut piagam d permohonan yang diselesaikan tidak mengikut piagam e permohonan dalam proses f bilangan permohonan yang diselesaikan c+d bilangan sasaran b x 100 g bilangan permohonan mengikut piagam c bilangan permohonan masuk a x 100

[close]

Comments

no comments yet