Enkät om Dalslands Sjukhus 2012 - Svarsöversikt.

 

Embed or link this publication

Description

Svarsöversikt och kommentarer från den enkät om Dalslands Sjukhus vi hade ute hösten 2012.

Popular Pages


p. 1

sa vr s mma f tn nanat ig Åd r le 6 [7 6 21 7 y g eä 2 nr n 0 1 2 -5 13 3 -5 66 6 6 8 1 2 1 2 y g eä 2 7 nr n 0 1 2 5 1 13 8 3 5 1 66 3 2 32 4 1 6 21 4 7 0 k n ö k in 5 vn a 3 0 ma nsbr sfrle 6 må an ö äd r 4 f rle tl ö äd r i l äd eb r 4 lr an 2 k in vn a 21 3 6 8 30 5 5 1 7 4 s b r sfrle må an ö äd r 4 6 f rle tl lr b r 2 ö äd r i äd e an 4 l ö s 1 å h gt 9 r ma 6 n 21 b rd i lln o u dasa djanj1 e [7 s mmab e d o ro n e i as n 5 d la d 4 l j [1 a 69 69 1 9 1 2 7 1 7 nj e s mmab e d 4 o ro n e 5 i as n d la d l

[close]

p. 2

v laa nu aadvrs mh t rvd dasa dsuh sa s rd a g lg ttdfnka ikvvrneeka ee i lln sjkuneuneä eateisvrnh remotg ig ö s l t nn a b r motg ig an t nn abro hu gosy u an c n d ms pkbpda ee motg ig ib ts t nn a d ei it tsftåd ov rgnk lg t g ig y e oo mot nn a h bleig a itr inhdtg ig-p ia u mot nn artvjucn rl o re ta kr r motg ig i g t nn ualb ao im ld iac nrl a r tr u bo gv re ta lu bhnlg motg ig js e a di s t nn n a r ng n t g ig ö te mot nn avrcn rl åd e ta c ftr aeei a me intg ig s e il tr dc mot nn pcieia as mö r-b rhlvrssk lg d a an äs åd p y oo o o tp d t g ig ro e mot nn a o tp de nk ro e tk i p y iti motg ig s kar k s t nn a rhbne eaeht su g mn si r esea i jk yatab ttrp k b sä g asn r h be mdladea ta as n l d sr ts öe t g ig bciisk tmot nn v tk a Ö o motg ig g n t nn a Ö o n so hh l t g ig r n ä c as t nn mo a 51 2 43 8 42 3 52 0 36 6 35 6 40 9 31 7 35 8 65 3 54 5 57 4 23 8 66 3 54 7 45 8 50 4 32 6 51 2 37 9 39 9 41 6 56 0 51 4 45 1 47 6 57 5 54 8 7 7 7 1 6 3 7 4 5 4 5 4 7 2 5 4 5 7 9 3 8 1 8 0 4 2 9 3 8 4 7 1 7 9 5 3 7 7 5 8 5 9 6 8 7 4 7 9 6 1 6 9 8 2 8 6

[close]

p. 3

v lany v r s mh t rvld s p dasa dsuhsikaeka ee i u e å l lln sjku n u day jr ils 32 8 p lai v r iiess tk d al t åd ltlseeivvu 41 6 f r iv r fr tkin f nls rt ädg åd ö us rara aet 4 9 v å 5 utajd u d rö nn allsn es k ig r r u 44 1 a b t k r ese g 34 4 p t ns oa ai tk l e 13 3 r u tlg åd e maoo v r 31 1 su vrsp ls ig nia tl 1 7 2 4 jk åd u py nn e fl li 1 7 1 i l Ö evkiab r v rit g an 17 9 c f i nrn aé e té 39 6 r sa rn e tu a g 36 8 o eain a d lig p rt s v enn o 54 1 h d åd c nrlö dladuvrse ta fr as n l 33 3 k r k nee s lt p s da us o frn pas å me jn 15 6 i lg ntjuc nrl nä g at o re ta 46 2 v r a mut jk åd v lsu a i 22 5 a oe p tk 54 0 Äd e t g ig eiti k mp tn 4 7 lrmot nn grrko ee s 2 aasc tsaiab hnlgr yo tt k e a di a n 21 9 s mna rtr m ö lb ao i u 17 3 5 6 6 8 6 7 6 1 5 1 2 0 4 6 3 1 2 9 5 4 5 7 7 5 4 9 2 4 6 3 3 7 7 4 6 3 4 3 2 0

[close]

p. 4

kommentarer från enkäten om dalslands sjukhus totalt fanns det 3 frågor där man hade möjlighet att skrivna egna kommentarer och här är ett axplock av de 29 sidor med kommentarer som det blev när det sammanställdes dina egna förslag till nya verksamheter rehabiliteringsavdelning intensivträning ev 5-dagarsavd mån-fre utveckla rehab avdelningen genom att använda tidigare avdelningar för de patienter som behöver intensiv rehabilitering för att snabbare tillfriskna friskvård för överviktiga mer hjälp än dietist hjälp med att lära sig laga o äta rätt motionera rätt det ska vara individbaserat men även med gruppaktiviteter lära sig förstå vad som sker i kroppen vid övervikt enklare akutortopedi operationsavdelning för mindre ingrepp ex åderbråck ljumskbråck hemorrojder m.fl distansarbetsplatser för t ex löneavdelning personalavdelning it och andra verksamheter som flyttats bort men som mycket väl kan jobba på distans i bäckefors allergimottagning så att man inte behöver åka till nÄl/uddevalla för att ta sprutor mot allergier röntgen även på kvällar o nätter o helger kardiologimottagning ej enbart arbets-ekg för ordentlig hjärtsjukvård och stroke kompetens för förmaksflimmerbehandling mm dessa två tillsammans kompletterar varandra bra och ger samordningsvinster dessutom är det bra vid stroke undersökningar att kunna utföra ultraljudsundersökningar t ex av carotis plaque kompetens för prostataundersökning/behandling ej enbart prostatapalpation och psa-prov utan resurser för prostataultraljud med biopsi och kanske kirurgisk hyvling av prostata kursverksamheten på smedjan finns att tillgå helikopterplatta finns på plats lätt att ta emot långväga gäster som därigenom kan förskonas från svårförståeliga kommunikationsbrister hur kan man få till mer vård på dalslands sjukhus tycker att samtliga kommuner skall satsa på äldreboende/strokeavdelning eller liknande på lediga avdelningar i dagens läge skickas människor hem från sjukhusen innan de är färdigbehandlade fast detta kanske faller inom färdigvård genom att förändra den politiska attityden från centralisering till decentralisering få remiss skickad till dalslands sjukhus som första alternativ fortsätta kämpa få fram om det egentligen sparas något och vart pengarna tar vägen se helhet och inte till olika kostnadsställen resor restider frånvaro från skola/arbete kommunerna behöver samarbeta och inse behovet av att ha eftervårdsavdelning mm genom att beskriva hur överbeläggningarna på nÄl skulle kunna minska om dalslands sjukhus fick bedriva vårdavdelningar kanske främst inom geriatrik beskriva den lugna harmoniska miljön som främjar tillfrisknande hos äldre läkare måste remittera till dalslands sjukhus min erfarenhet är att läkare i uddevalla och på nÄl inte känner till dalslands sjukhus och de verksamheter som finns där en del vet inte ens var dalslands sjukhus ligger.

[close]

p. 5

tror det vore bra att dels ha den grundläggande basen som många har nytta av och göra den riktigt bra d.v.s jourcentralen självklart dygnet runt även i fortsättningen och vårdcentral sedan komplettera med de områden som regionen i övrigt har svårt att leverera på ett kvalitativt sätt t.ex ortopedin som inte fungerar alls i uddevalla otroligt långa köer patienter som skickas i sista sekunden till andra externa sjukhus o.s.v här borde det finnas en bra möjlighet att profilera och utveckla ds och sedan spinna vidare på detta och utveckla fler verksamheter det finns ju även väldigt fina återhämtningsmöjligheter i ds-miljö och får bara sjukhuset ett gott professionellt rykte tror jag det vore lätt att locka andra patienter hit från övriga delar av landet att dalslands sjukhus blir en större remissintstans för dem olika vårdinrättningar den palliativa vården är oerhört viktig för dem implicerade och det behövs en plats i dalsland för denna typ av vård dalslands sjukhus är jätte viktig vi har flera industrier och de arbetar dygnet runt t.ex munksjö rexell dalwell mm vi behöver läkare dygnet runt om en olycka sker speciall team som kan ryka ut snabbt vid olycka team som tränats ihop bassängen skulle kunna hyras ut till företagen som rehab för att förebygga arbetsskador eventuellt på efter middagen när den är ledig med sjukgymnastik också program för överviktiga med dietist sjukgymnastik arbetsterapi osv i stället för fetma operationer kunde vara unikt med inläggning något som man kunde ta emot folk från andra ställen i landet också sälja tjänster politikerna måste våga ifrågasätta tjänstemännens redan fattade beslut dalslandskommunerna måste tillsammans kunna arbeta för att utnyttja sjukhuset då kan patienterna slippa må dåligt när de måste ligga på kommunernas avlastningsavdelningar för att träna upp sig efter t ex höftoperationer vårdcentralerna i dalsland även privata alternativ skulle kunna ha tillfällig inläggning över natt när behov finns hyrorna måste räknas om och sänkas omgående pÅverka politiker bÅde lokala och landstingspolitiker våra folkvalda beslutsfattare borde ha en bättre analytisk förmåga och sätta in småsjukhusens bevarande i ett samhällsperspektiv vård skola och omsorg hänger ihop när kvalitet tillgång och personalens inom de olika områdena lokalkännedom är god medverkar detta till det goda samhället som i förlängningen skapar tryggare samhällsmedborgare därmed friskare dvs samhällsfriktionen på den enskilde minskar samtidigt som tillgången till arbete bibehålls en friskhetsfaktor för den enskilde och inkomstkälla för lokalsamhället som i sin tur är en framgångsfaktor för lokalsamhällets fortlevnad och utveckling mer vård till ds handlar om att våga tänka fritt o stort utan låsningar till att det enda möjliga är att centralisera för att effektivisera i dagens samhälle tycks småskaligheten vara tillbaka som ett styrkeargument när det gäller kontaktyta mot den enskilde samtidigt om småskaligheten i sig utgör drivkraft för människorna som ska driva verksamheten ett mått av självstyre där småskalighetens olika enheter ändå finns kvar som löst sammankopplade större enheter jfr modern organisations teori ett konkret förslag från mig icke-sjukvårdskunnig är t ex önskan om att öppna vårdavdelningarna på sjukhuset när min mamma vårdades palliativt på nÄl i livets slutskede åkte jag fram o tillbaka från dalsland x antal mil varje dag pappa orkade endast med de långa resorna då och då till hans stora sorg hade hon vårdats närmare hade de kunnat vara tillsammans hela tiden hade mamma dessutom under denna tid haft närhet i tid och avstånd till sina åldrade vänner och släktingar hade de också kunnat titta in till henne vilket garanterat hade ökat hennes livskvalitet i livets slutskede för att inte tala om vad det kunde ha betytt att vårdas nära hemorten förutom själva vetskapen om att vara nära hemma dessutom med kanske personal som var bekant el åtminstone bekant med människorna o orten som mamma kom ifrån obs detta är ingen kritik mot vården på nÄl de flesta var fantastiska men det var en icke mätbar kvalitet i vården som uteblev det handlar om att se möjligheter istället för hinder och ta till vara den kreativa kompetens som jag i det här fallet vet finns inom ds fråga de som arbetar inom ds och ta deras idéer och förslag på allvar med största sannolikhet är det de som har den största kompetensen att uttala sig men inte alltid blir lyssnade till för att någon beslutsfattarna på behörigt avstånd tror sig veta bäst utifrån sin begränsade horisont oftast kortsiktigt ekonomisk

[close]

p. 6

minska överbeläggningen på de stora sjukhusen genom att bedriva eftervård på dalslands sjukhus att man ber om att få en tid i bäckefors istället för t.ex nÄl när man t.ex får en tid hos hörselmottagningen på nÄl ber att få komma till bäckefors istället vad jag hör får väldigt många tider på nÄl och man får alltså be om tid i bäckefors dom försöker liksom knycka patienter så att bäckefors inte ska ha så mycket att göra och sedan kan peka på att de inte behövs genom att dalslands sjukhus får egen budget och ekonomi de ska ha egen ekonomi och budget inte vara sammankopplade på något vis som t.ex kirurgvårds avdelning var tidigare med nÄl avlasta all överbeläggning på andra sjukhus kontakta fler privata vårdgivare om inte regionen kan skaffa fram läkare det fungerade ju när nordhus fanns i bäckefors flytta ut resurser från nÄl och uddevalla att ta hand om de patienter som kan skötas om här inse att en vanlig ekonomisk kalkyl inte är tillräcklig det lidande den oro och den frustration invånarna känner över neddragningarna i bäckefors leder till stora kostnader för medborgarna som inte finns med i en alltför snäv ek kalkyl politikerna måste vara så kompetenta att de inte nöjer sig med en traditionell ekonomisk kalkyl invånarna i dalsand får inte reduceras till skattebetalare de är samhällsmedborgare samhället är inte till för politikerna genom att få vårdcentraler i första hand i dalsland att remittera till dalslands sjukhus det är viktigt att även icke fast anställda läkare får kännedom om dalslands sjukhus och vilka möjligheter som finns där om man står på sig när läkarna vill remittera en till uddevalla eller nÄl för saker som man lika gärna kan göra på dalslands sjukhus genom samarbete med vårdcentralerna i dalsland resurs och personalsamordning kanske centrera mer vårdcentralsvård till sjukhuset se till att unga läkare kan få at-tjänster och se till att de vill komma hit billiga bostäder jakt m.m och pendelavstånd till nÄl och uddevalla varför arbetar ingen med att marknadsföra sjukhuset vem har ansvaret för att utveckla sjukhuset någon person måste ha detta ansvar Öppna en avdelning för palliativ vård samt för de patienter som väntar på plats i kommunens regi efter visslelse på t ex nÄl/uddevalla patienter som behöver träning efter stroke fin miljö och en ypperlig träningsbassäng med trädgård ta in privata aktörer hyr ut lokaler till rimlig hyres kostnad prisbild dalsland utveckla i stället för att avveckla nÄl och uddevalla sjukhus har ju fullt av patienter och stressad personal bevara och utnyttja sjukhuset i bäckefors för allas bästa en spridning av sjukhusen behövs för en patient från nössemark t.ex krävs en dagsresa till nÄl styrelseledamöter måste tänka om för allmänhetens bästa få stadsborna att åka till bäckefors genom att upplysa på andra vårdinrättningar att sjukhuset finns och har mycket kompetent och mycket tillmötesgående personal Även att väntetiderna är mycket kortare än på andra sjukhus det finns ingen väntetid på sjukhuset när man fått en tid utan du kommer alltid in den tiden du har fått är ett stort plus genom att makthavarna inklusive tjänstemännen får en annan och mera positiv inställning till dalslands sjukhus och till människorna i dalsland och deras behov av närsjukvård genom att använda de medel som blivit ett överskott för som det sägs att dalslänningarna ej utnyttjat sina avsatta reskostnadspengar detta är enligt min åsikt ett helt felaktigt påstående vi får inte tid hos de läkare som vi remitterats till inom överskådlig tid har själv väntat c:a fyra månader efter remiss finns inga tider svarar de hur kan det bli bättre genom att lägga ned bäckefors det kortar väl inga köer ps blev f d då fanns det plötsligt tid ds avlasta Överfulla vårdavdelningar på nÄl.

[close]

p. 7

tydliga politiska direktiv till tjänstemännen att sjukhuset skall fyllas med lämpliga verksamheter och det får kosta har du några övriga synpunkter att ha sjukhuset i bäckefors kvar gör att vi får snabbare hjälp och inte behöver avsätta en hel dag för ett besök för vård dalsland behöver ett sjukhus för att folk ska vilja bo och leva i landskapet varken nÄl eller uddevalla har kapacitet att ta hand om alla patienter utan att väntetiderna blir ännu längre än de redan är inte heller är en nedläggning av dalslands sjukhus ekonomiskt försvarbart med tanke på att lokaler och personal redan finns samt alla extra resor detta skulle medföra för alla det blir mycket billigare att ha närsjukvård vi dalslänningar vill vara nära vår hemort och inte åka långa sträckor på vägarna det skall ju vara patienten i centrum och vad är då centrum jo bäckefors för oss alla dalslänningar för patientens bästa och självskrivet blir det bäst så Är ju helt orimligt att lägga ner ex ortoped operation mm ju mindre sjukhus ju effektivare blir det politikerna tänker bara på insparningar de har ju privata sjukförsäkringar tänker inte på befolkningen i området mer vård och vårdavdelningar på dalslands sjukhus skulle främja nÄl då skulle det avlastas från många patientbesök vi läser ofta om det stora antalet överbeläggningar på nÄl låt dalslands sjukhus bli ett aktivt sjukhus där de fina avdelningarna utnyttjas vård nära barnen avgör huruvida man överhuvudtaget vill bo i dalsland som förälder det är föroroligande att man skall känna sig mindre begåvad för att man valt ett liv på landsbygden detta är inget gnäll att man som medborgare och skattebetalare skal missgynnas radikalt på landsbygden strider mot våra solidariska traditioner då jag lider av flertalet kroniska sjukdomar är det viktigt att slippa åka långt såväl åka som köra långt är smärtsamt och ibland omöjligt jra parkinson mm en resa för mig är mycket planering o energikrävande de politiker som vill spar om de skulle pröva mina skor en dag de skulle stå ut max 5 minuter men det skulle ge dem en verklighets upplysning de utan tvekan saknar mvh halta lotta/skak fia det måste bli mindre kostsamt och mera effektivt för regionen att vårdtagare i glesbygden kan utnyttja ett sjukhus med full kompetens i närområdet och därmed minska den överbelastning som redan idag är påtaglig vid de större sjukhusen nÄl och uddevalla sjukhus och där personalen idag går på knäna för att klara av situationen hur ska de kunna ta emot ännu flera patienter utan att vårdkvaliteten blir ännu sämre nej det vore skandal och slöseri av värsta sort att skära bort en så väl fungerande enhet som dalslands sjukhus se över logistiken istället och tänk om innan det är för sent alla blir vi patienter någon gång i livet och då vill kunna få god vård så snabbt som möjligt länge leve vårt dalslands sjukhus om det finns förutsättningar för folk att bo i dalsland så kommer folk att flytta hit och leva här sjukvård är en viktig bit för både äldre och unga i valet av bostads ort ett helt lanskap utan ett större sjukhus vore förödande för alla som värkar här sen är inte sjukvård allt som krävs men det är en mycket viktig pussel bit ni ska vara stolta över den vård som ges där i dag och hoppas den kan bli mera omfattande i framtiden med fler verksamhetsområden bårhuset som finns på dalslands sjukhus är ett av få i dalslands de bårhus som finns ute vid kyrkor kan man inte ställa in ej kistlagda kroppar bengtsfors kommun t.ex har inget eget bårhus alla transporter av avlidna som ej blir kistlagda i samband med första hämtningen går till normalt till dalslands sjukhus mvh patrik ernstsson ernstssons begravnings byrå ab

[close]

p. 8

ingen ska behöva ta ledigt en hel dag från jobbet för att behöva åka långväga med sina barn som skadat sig på dagis eller skolgymnastiken för att sedan sitta i timlånga köer för att få röntgen eller någon hjälp möjligheten att kunna åka till jouren i bäckefors om vi eller vÅra barn blir sjuka på natten ska finnas tycker att politiker fÖr en gÅngs skull ska lyssna och försöka göra det trivsamt tryggt och bra för oss som fortfarande bor och vill fortsÄtta bo pÅ landsbygden det är vad detta handlar om vår hÄlsa och trygghet jag kan inte förstå de ansvariga som beslutar o lovar att inte förändra verksamheten före utredningen är klar ändå gör de förändringar hur ska man kunna lita på politiker vill se en artikel i dalslänningen hur många av de som tar dessa negativa beslut är utbildade inom vården eller läser ni bara statistik besviken håbolsbo uppskattar dalslands sjukhus med trevlig personal och närheten till vård att man idag inte kan få mat eller fika före kl 11 eller efter 13 är helt sjuk Är det inte bättre att utnyttja personalen och de timmar de jobbar på ett vettigt sätt för att sätta ljuset ytterligare på den svenska sjukvården borde småsjukhusens hot sättas under forskarluppen vad händer med människor och bygd när vård skola o service decentraliseras desto längre bort beslutsfattarna finns från berörda människor desto lättare att enbart ta beslut utifrån ekonomisk o kortsiktig horisont jag är född och uppväxt i dalsland men bor nu på annan ort pga arbete har dock mina föräldrar och mitt föräldrahem kvar i dalsland anser att det är en självklarhet att verksamheten på dalslands sjukhus skall fortleva det är inte förenligt med patientsäkerhet att centralisera befintlig verksamhet till nÄl med det avstånd och den restid som detta innebär låt landsbygden leva helt underbart att kunna få resa till dalslands sjukhus i stället för den långa och besvärliga vägen till nÄl eller uddevalla jag bor i brålanda och gjort röntgenundersökningar och även gastroskopi vid dalslands sjukhus och är mycket nöjd bara komma till den lugna atmosfären på sjukhuset och dess natursköna omgivningar gör att man inte får nån sjukhus känsla vilket bidrar till en mindre oro inför vissa behandlingar tänk om man ändå finge bestämma vart ens skattekrona skulle gå det är dags att politiker och nu-sjukvårdens styrelse förstår att dalslands sjukhus är en tillgÅng och resurs och inte en belastning som patient på dalslands sjukhus blir man alltid vänligt bemött och omhändertagen av kompetent personal känns alltid bra att komma in dit rusta upp ds istället för att rusta ner offentligheten har ett ansvar att ge industrin i vårt område en god och snabb sjukvård industrin svarar för arbetstillfällen och deras personal är viktig att vid olycka snabbt kom under vård fick själv första hjälpen på d.s vid ett brustet halskärl innan ambulansen körde vidare och det är jag tacksam för idag och tryggheten i att veta om att det finns hjälp inom rimligt avstånd är en rättighet som vi ska ha den vÄntan som varit är fruktansvärd vilken frustration det ger både patienten och personalen på sjukhusen sängar stående längs hela korridorerna nä fram för röntgen hela dygnet på dalslands sjukhus satsa på detta fina sjukhus mitt i dalsland finns alla möjligheter där till bra vård för dalslänningarna om man bara vill lägg ut restaurangen på entreprenad för en sådan bör finnas vid sjukhuset fryst färdig mat är inte bra mat kan man inte ha en riktig restaurang så bör man inte ha ett café med fryst mat heller för om någon vill ha sådan mat kan man köpa det i affären säkert billigare också ett litet sjukhus är mycket personligare det är alltid rent och fint man får en mycket personligt och bra bemötande fick allergisk chock hade inte levt idag om jourcentralen inte funnits.

[close]

p. 9

efter lång erfarenhet inom äldreomsorgen har jag upplevt hur de äldre fått åka fram och tillbaka ofta samma dygn detta vill jag inte att de skall utsättas för det är ett stort trauma vården för många äldre skulle kunna ske på dalslands sjukhus stäng inte röntgenavdelningen Öppna operationsavdelningen mycket fint sjukhus med fina omgivningar som verkligen borde kunna utnyttjas till fullo i framtiden har själv goda erfarenheter av vården man får inom erfarenheten där så skönt och slippa åka ändå till nÄl eller uddevalla var även och tog sista avsked av min mamma där och vet inte om jag skulle fixat åka ändå till nÄl för att göra det en cafeteria i entrén skulle vara ett lyft dags att ta hänsyn till att det bor ganska många äldre i dalsland som hittills stillatigande har fått finna sig i att i ottan ibland flera gånger i veckan åka till nÄl eller uddevalla oftast går hela dagen åt för en behandling ett besök en behandling som för en stadsbo tar 1 1 1/2 tim tar för åmålsborna 9 timmar gång på gång år ut och in därför ur rättvise synpunkt ur likställighetssynpunkt behövs dalslands sjukhus blodgivningen är toppen dalsland behöver ett eget sjukhus vi måste ha ett sjukhus.

[close]

Comments

no comments yet