Pencapaian Piagam Pelanggan MPPG Bagi Julai-Disember 2012

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

petunjuk kotak berwarna kuning adalah piagam pelanggan jabatan/bahagian/unit laporan pencapaian objektif kualiti/piagam pelanggan jabatan dan lain-lain laporan yang berkaitan bagi tempoh julai hingga dis 2012 jabatan khidmat pengurusan bil 1 objektif kualiti buku rekod perkhidmatan semua warga kerja dikemaskini dan disemak oleh semua warga kerja sekurangkurangnya sekali setahun pencapaian hrmis melebihi 90 dalam tempoh sebulan selepas perlaksanaan setiap modul merangka modul latihan khusus bagi membangunkan modal insan yang mempunyai pelbagai kemahiran setiap warga kerja menghadiri latihan tidak kurang 7 hari setahun perlaksanaan tidak kurang 5 program integriti setahun mesyuarat mbj dan keutuhan pengurusan setiap 4 bulan sekali mesyuarat diadakan pencapaian dan data penerangan 100 semakan telah dibuat pada 25 hingga 31 disember 2012 100 hasil analisa perlu jika di bawah 90 2 3 100 telah dilaksanakan untuk warga kaunter bersepadu 97 7 hari 305 orang 7 hari 10 orang 100 4 5 6 100 7 8 semakan keperluan modal insan dibuat dan dilaporkan kepada pihak pengurusan sebelum januari 2012 kenderaan diselenggara sekurangkurangnya sekali bagi penggunaan tidak melebihi 5,000 km 10,000 km atau bagi tempoh 3 bulan 6 bulan sekali mana yang terdahulu pengiraan stok diadakan setiap 3 bulan sekali 100 2 kenderaan kurang pergerakan diservis 2 kali shj servis telah dilaksanakan 6 bulan sekali 9 dilaksanakan pada 2 julai 2012 26 sept 2012 31 dis 2012 pencapaian objektif kualiti jabatan/bahagian/unit julai-disember 2012 1

[close]

p. 2

bil 10 objektif kualiti perakuan untuk kenaikan gaji diuruskan tidak lewat daripada dua bulan selepas tarikh pergerakan gaji soalselidik dan analisa tahap kepuasan warga kerja dibuat pada setiap 3 suku tahun pencapaian dan data penerangan 100 hasil analisa perlu jika di bawah 90 11 100 jabatan kewangan bil 1 objektif kualiti memastikan penyata kewangan bagi tahun berakhir 31 disember 2011 dikemukakan kepada jabatan audit negara selewatlewatnya pada 31 mac 2012 memastikan proses pembayaran kepada kontraktor dan pembekal dibuat melalui kaedah e-payment eft dilaksanakan selewatlewatnya pada julai 2011 pencapaian dan data penerangan 100 penyata kewangan telah dikemukakan kepada jabatan audit negara pada 7 mac 2012 masih menunggu pihak it membuat penambahbaikan ke atas modul pembayaran sistem kewangan dijangka akan disiapkan awal 2013 kelewatan disebabkan masalah dokumentasi dengan pihak bank pertukaran penandatangan dan kelewatan pihak it menyiapkan sistem walaubagaimanapun objektif perlu dikekalkan dengan sasaran baru hasil analisa perlu jika di bawah 90 2 3 menambah kemudahan 100 pembayaran melalui perbankan 1 buah bank pada tahun internet kepada pembayar cukai 2012 iaitu bank simpanan harta sewa dan kompaun nasional bsn sekurang-kurangnya satu setiap tahun memastikan pesanan belian 97.9 dikeluarkan dalam tempoh 3 hari sebanyak 7 daripada 338 selepas dokumen lengkap diterima pesanan belian dikeluarkan dan diluluskan melebihi tempoh 3 hari atas sebab-sebab tertentu mesyuarat jawatankuasa 100 pengurusan kewangan akaun mesy bil 5/2011 25/1/2012 dilaksanakan setiap 3 bulan sekali mesy bil 1/2012 ­ 27/4/2012 mesy bil 2/2012 ­ 25/7/2012 mesy bil 3/2012 ­ 24/10/2012 pencapaian objektif kualiti jabatan/bahagian/unit julai-disember 2012 4 5 2

[close]

p. 3

6 mesyuarat jawatankuasa 100 pengurusan aset alih kerajaan mesy bil 5/2011 18/1/2012 dilaksanakan setiap 3 bulan sekali mesy bil 1/2012 ­ 23/4/2012 mesy bil 2/2012 ­ 18/7/2012 mesy bil 3/2012 ­ 11/10/2012 100 surat kuasa bagi menyedia mengesah memperakui baucer mengikut had amaun telah dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh arahan kerja iaitu pada 18/5/2012 menukar nombor kod kombinasi 100 peti besi mengikut arahan telah dibuat sebanyak 2 kali perbendaharaan iaitu setiap 6 pada tahun 2012 iaitu pada bulan sekali 5/1/2012 dan 5/6/2012 surat kuasa dikeluarkan kepada warga kerja mengikut arahan perbendaharaan iaitu tidak melebihi 2 minggu dari tempoh arahan kerja 7 8 jabatan perkhidmatan perbandaran pelesenan bil objektif kualiti pencapaian dan data penerangan 97 pemantauan berdasarkan jadual yang telah dibuat oleh ppsppa dan swm di kawasan yang telah ditetapkan hasil analisa perlu jika di bawah 90 bahagian kebersihan 1 memantau kerja-kerja kebersihan pemotongan rumput pembersihan parit mengutip dan mengangkat sampah yang dilakukan oleh pihak kontraktor yang dilantik oleh swm dan ppsppa di semua kawasan perumahan perindustrian dan pekedaian di bawah pentadbiran mppg 2 menggerakkan pasukan tindakan khas ptk bagi kerja-kerja `ad-hoc dan kerja-kerja gotong royong 100 tindakan dibuat dalam tempoh 1 jam selepas terima aduan/arahan/maklumat 100 sebanyak 1062 notis telah dikeluarkan bahagian pelesenan tidak membuat lawatan ke premis-premis perniagaan kerana ianya dilaksanakan di bahagian penguatkuasa kesesuaian objektif adalah di bhg penguatkuasa bahagian pelesenan 1 notis pemberitahuan pembaharuan lesen dikeluarkan tidak lewat 3 bulan sebelum tamat tempoh sah laku lesen 2 lawatan ke premis-premis yang gagal memperbaharui lesen dilakukan dalam tempoh 3 bulan selepas tamat tempoh sah laku lesen pencapaian objektif kualiti jabatan/bahagian/unit julai-disember 2012 3

[close]

p. 4

3 kelulusan permohonan lesen yang telah lengkap dalam tempoh 1 jam 100 296 lesen telah dikeluarkan bagi tempoh ini bahagian alam sekitar keselamatan industri 1 melakukan `sampling sungai-sungai di 100 kawasan pasir gudang sekurangpersampelan 20 batang kurangnya sebulan sekali sungai telah dijalankan sebulan sekali 2 melakukan pengawasan udara 100 menggunakan alat hvs pm-10 di bacaan didapati mengikut bumbung kpbpg sekurang-kurangnya piawai yang ditetapkan 5 kali sebulan iaitu dibawah 50 mikrogram 3 membuat program pencambahan em dan sekurang-kurangnya 50 em tersebut boleh digunakan memastikan pemeriksaan kilang-kilang yang berisiko tinggi dijalankan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 6 bulan 100 4 100 pemeriksaan ke atas 43 buah kilang berisiko tinggi sekali dalam 6 bulan bahagian kesihatan 1 memastikan penyemburan kabus di lakukan dalam tempoh 48 jam dari jadual yang ditentukan oleh pejabat kesihatan daerah johor bahru 2 100 kerja-kerja semburan yang dilakukan sebanyak 34 kali di 44 kawasan kes dan 10 kes dilakukan oleh pejabatan kesihatan daerah jb pkdjb mengadakan penerangan tentang 100 kaedah penggredan premis makanan penerangan kaedah dan tandas awam kepada pelesen penggredan premis sekurang-kurangnya 3 kali setahun makanan dan tandas awam kepada pelesen dijalankan bersama-sama kursus pengendalian makanan sebanyak 10 kursus pengendalian makanan dan sesi penerangan dijalankan pada tahun 2012 kerjasama pintar dengan 2 buah 100 sekolah untuk aplikasi penggunaan sebanyak 3 buah sekolah em terlibat smk taman pasir putih smk pasir gudang 2 smk pasir gudang 3 pencapaian objektif kualiti jabatan/bahagian/unit julai-disember 2012 3 4

[close]

p. 5

4 mengadakan pemeriksaan terhadap 60 hotel dan restoran kelas 1 4 bulan 9 daripada 15 buah sekali hotel/restoran kelas 1 sekurang-kurang 50 daripada hotel mendapat markah 90 ke dan restoran kelas 1 mencapai tidak atas kurang 90 markah penggredan mengadakan lawatan ke semua tandas awam sebanyak 2 kali dalam masa setahun dan 5 daripadanya mencapai 4 5 bintang 6.2 3 premis daripada 48 premis telah mendapat 4 5 bintang dalam permarkahan audit tandas awam 4 jabatan landskap bil 1 objektif kualiti prestasi kerja penyelenggaraan landskap dengan sasaran 90 perlaksanaan kerja program tanaman pokok teduhan dengan sasaran 9000 pokok setahun tindakan pemeriksaan ke atas kerosakan taman permainan kanakkanak sebulan sekali pencapaian dan data penerangan 93.4 hasil analisa perlu jika di bawah 90 1 2 184 sebanyak 16521 telah ditanam 100 pemeriksaan ke atas 90 kawasan taman permainan kanak-kanak telah dijalankan 100 2 3 3 4 tindakan pembaikan kecil dilaksanakan selewat-lewatnya sebulan dari tarikh aduan penemuan tindakan pembaikan utama dilaksanakan setahun sekali 4 5 pembaikan major dilaksanakan sepenuhnya pada februari/mac 2013 5 6 melaksanakan sekurang-kurangnya 5 projek pengindahan dan pembangunan landskap 100 i cadangan menaiktaraf tapak semaian majlis perbandaran pasir gudang ii cadangan memasang pagar `mild steel di sebahagian jalan jati pasir gudang bagi pencapaian objektif kualiti jabatan/bahagian/unit julai-disember 2012 5

[close]

p. 6

6 7 `program bandar selamat iii cadangan memasang pagar `mild steel di jalan mawar dan jalan mawar biru pasir gudang bagi `program bandar selamat iv cadangan memasang pagar `mild steel di jalan persiaran cendana pasir gudang bagi `program bandar selamat v cadangan membina taman komuniti di flat desa rakyat pemajuan pelan kelulusan ke osc 100 sebanyak 95 permohonan sebanyak 270 permohonan diselesaikan dalam tempoh 2 telah diselesaikan minggu 100 hiasan jadual permohonan dilaksanakan tempahan 100 mengikut tempahan hiasan mengikut permohonan dan jadual 100 pelaksanaan dengan 10 kategori yang berbeza 7 8 8 9 memastikan pertandingan landskap diadakan setahun sekali memastikan jalinan kerjasama dengan pihak luar berhubung landskap dan mencapai standard kebangsaan 9 10 jalinan kerjasama dan kursus tidak dapat dilaksanakan kerana terlibat dengan banyak pertandingan 11 penambahan sekurang-kurangnya 1 100 taman komuniti setiap tahun pembinaan taman komuniti flat desa rakyat pencapaian objektif kualiti jabatan/bahagian/unit julai-disember 2012 6

[close]

p. 7

jabatan kejuruteraan bil 1 objektif kualiti pencapaian dan data penerangan hasil analisa perlu jika di bawah 90 2 3 4 5 memastikan semua aduan yang 95 diterima diberikan maklumbalas dalam 330 daripada 346 aduan masa 3 hari kepada bahagian diberi maklumbalas dalam korporat tempoh 3 hari kepada bkpa memastikan kerja-kerja 100 penyelenggaraan dan pembaikan sebanyak 208 perintah kerja dilaksanakan di dalam tempoh 3 hari telah dikeluarkan sehingga dari tarikh perintah kerja dikeluarkan disember 2012 dan kesemua kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan dilaksanakan dalam tempoh 3 hari ia dikeluarkan memberi ulasan teknikal bagi pelan 100 bangunan dalam tempoh 14 hari sebanyak 42 permohonan bekerja dari tarikh penerimaan diterima sehingga disember memograf dari unit osc 2012 ulasan teknikal pelan bangunan telah diberi maklumbalas dalam tempoh 14 hari memastikan perbelanjaan kerja-kerja 100 penyelenggaraan mengikut sebanyak 208 kerja-kerja peruntukan yang telah ditetapkan di penyelenggaraan telah dalam bajet mengikut peruntukan bajet yang ditetapkan sehingga disember 2012 memproses tuntutan bayaran 95 kontraktor yang telah lengkap dalam 198 daripada 208 tuntutan tempoh 14 hari dari tempoh tuntutan bayaran kontraktor yang diterima lengkap telah diproses dalam masa 14 hari pencapaian objektif kualiti jabatan/bahagian/unit julai-disember 2012 7

[close]

p. 8

jabatan bangunan bil 1 objektif kualiti lawatan berkala pembangunan diadakan kurangnya 4 bulan sekali kawalan sekurangpencapaian dan data penerangan 100 30 lawatan telah dibuat bagi tempoh 6 bulan hasil analisa perlu jika di bawah 90 2 segala aduan diselesaikan dalam tempoh 48 jam bagi kerosakan yang memerlukan tindakan segera dan 7 hari bekerja bagi aduan melalui jabatan penilaian dan pengurusan harta kelulusan pelan ubahan tambahan rumah kediaman dalam tempoh 30 hari dari tarikh penerimaan permohonan lengkap memastikan pelan yang telah diluluskan dalam mesyuarat osc dengan status lulus bersyarat perlu mendapat maklum balas daripada orang yang mengemukakan psp dalam tempoh 14 hari 100 240 aduan telah diambil tindakan mengikut tempoh ditetapkan 3 100 99 permohonan telah diluluskan didalam tempoh waktu ditetapkan 100 48 permohonan berstatus lulus bersyarat memberikan maklumbalas mengikut tempoh 4 5 sokongan sijil perakuan siap dan 100 pematuhan ccc dalam tempoh 47 permohonan disiapkan tidak lebih 14 hari selepas borang mengikut tempoh e/g1-g21 diterima jabatan penilaian dan pengurusan harta bil objektif kualiti pencapaian dan data penerangan 90.85 hasil analisa perlu jika di bawah 90 bahagian penilaian 1 kutipan cukai harta semasa mencapai atau melebihi sekurangkurangnya 90 2 kenaikan tuntutan cukai sebanyak rm 500,000 setahun harta penambahbaikan objektif ­ kenaikan tuntutan cukai harta sebanyak rm 650,000 setahun pencapaian objektif kualiti jabatan/bahagian/unit julai-disember 2012 8

[close]

p. 9

3 kerja­kerja penilaian dilaksanakan di dalam tempoh 6 bulan selepas kelulusan ccc/cfo dikeluarkan didalam mesyuarat osc kerja penilaian bagi kes ubahan tambahan bangunan roboh /pecah sempadan /tukar syarat /akan dilaksanakan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh document lengkap di terima di bahagian penilaian notis pemberitahuan mengenai pindaan senarai nilaian dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas penilaian disahkan di dalam mesyuarat penuh 100 502 pegangan dapat dinilai dalam tempoh 6 bulan yang ditetapkan kerja ubah tambah hanya akan dilaksanakan mulai januari 2013 setelah dahulunya ditangguhkan 4 5 100 bahagian pengurusan harta 1 memastikan kutipan sewa tidak kurang dari 75 semasa 98 jumlah kutipan julai sehingga disember 2012 adalah sebanyaki rm5,498,834.57 100 2 memastikan penyewa yang mempunyai tunggakan melebihi 4 bulan dibawa kepada unit undangundang mppg untuk tindakan selanjutnya jawapan bagi permohonan rumah sewa flat mppg diberi maklum balas dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan diterima nota perubahan objektif no 2 kepada 3 100 memastikan kependudukan penyewa secara keseluruhan bagi bangunan yang disewa tidak kurang 80 tambahan 2013 a memastikan perancangan terminal hentian lori diswastakan sepenuhnya b mengadakan perbincangan bersama jabatan bangunan mengenai penyelarasan kerja penyelenggaraan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali pencapaian objektif kualiti jabatan/bahagian/unit julai-disember 2012 9

[close]

p. 10

1 bahagian pesuruhjaya bangunan mengeluarkan sijil perakuan penubuhan badan pengurusan bersama joint management body ­ jmb tiada sijil perakuan dikeluarkan bagi tempoh ini 2 notis peringatan membayar caj 100 penyenggaraan akan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh blok 30 taman cendana permohonan oleh jmb/mc diterima diterima 26 jun dan notis oleh unit cob dikeluarkan pada 9 julai 2012 perbadanan pengurusan bersama tdrp 4 e,f,g diterima pada 27 sept 2012 dan notis dikeluarkan pada 27 september 2012 jabatan kemasyarakatan bil objektif kualiti pencapaian dan data penerangan hasil analisa perlu jika di bawah 90 1 memastikan perjumpaan antara jawatankuasa penduduk melalui program mesra rakyat di adakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun 100 1/2012 ­ 8 april 2012 2/2012 ­ 9 disember 2012 2 3 memastikan program ydp turun 100 padang dilaksana sekurangkurangnya 12 zon setahun program telah dilaksanakan di 23 zon memastikan 4 program utama 100 anjuran mppg iaitu festival program utama anjuran mppg dibawah jabatan layang-layang fiesta hari kemasyarakatan telah dilaksanakan program tarikh pekerja sambutan pengisytiharan mppg festival layang-layang 15-19 feb sambutan ulang tahun sedunia pasir gudang 2012 keputeraan dymm sultan johor kali ke 17 atau program seumpamanya sambutan maulidur 25 mac 2012 dijalankan mengikut jadual rasul peringkat pasir gudang fiesta hari pekerja 1 mei 2012 sambutan ulangtahun 22 keputeraan dymm sultan november johor 2012 pencapaian objektif kualiti jabatan/bahagian/unit julai-disember 2012 10

[close]

p. 11

4 memastikan sekurangkurangnya 7 acara sukan utama dijalankan dalam tempoh setahun memastikan papg menganjurkan sekurangkurangnya 10 aktiviti utama dalam tempoh setahun mengadakan sekurangkurangnya 5 program local agenda 21 memastikan program kelas tuisyen percuma komuniti cendana membabitkan peperiksaan upsr pmr dan spm berjalan mengikut jadual 100 10 acara sukan peringkat pasir gudang dan 3 acara peringkat terbuka telah dilaksanakan 100 sebanyak 26 aktiviti telah dijalankan pada 2012 5 6 100 sebanyak 8 program telah l.a telah dijalankan 100 telah dijalankan mulai disember 2011 hingga oktober 2012 7 bahagian penguatkuasa bil 1 objektif kualiti menetapkan pengeluaran kompaun rm 500,000 setahun pencapaian dan data penerangan 100 pengeluaran kompaun 2012 berjumlah rm512,520.00 100 sebanyak 424 aduan diambil tindakan dalam tempoh ditetapkan 100 48 kali operasi telah dilaksanakan pada 2012 100 telah dilaksanakan pada 17 disember 2012 100 1/2012 ­ 23.03.2012 2/2012 ­ 29.06.2012 3/2012 ­ 04.10.2012 4/2012 ­ 04.12.2012 hasil analisa perlu jika di bawah 90 2 memastikan aduan di bahagian penguatkuasa diambil tindakan 3 hari dan tindakan susulan 14 hari mengadakan operasi penguatkuasaan dan bersepadu bersama agensi kerajaan sekurang-kurangnya 3 kali sebulan memastikan latihan kecemasan pagema dijalankan sekali dalam setahun mengadakan mesyuarat pagema 4 kali setahun 3 4 5 pencapaian objektif kualiti jabatan/bahagian/unit julai-disember 2012 11

[close]

p. 12

bahagian teknologi maklumat bil 1 objektif kualiti memastikan gangguan sistem ict mppg diambil tindakan dalam tempoh 24 jam pencapaian dan data penerangan 100 tiada gangguan sistem yang serius berlaku 13 gangguan kecil diatasi kurang 24 jam 100 hasil analisa perlu jika di bawah 90 2 memastikan penyelenggaraan komputer dan perkakasan komputer penyelenggaraan 1 ­ jan hingga apr 2012 mppg 3 kali setahun penyelenggaraan 2 ­ mei hingga ogos 2012 penyelenggaraan 3 ­ okt hingga disember 2012 3 memastikan komputer dan perkakasan rosak dibaiki dalam tempoh yang ditetapkan 1-7 hari pembaikan sendiri dan 2-4 minggu pembaikan oleh pembekal 100 1-7 hari ­ 18 kes 2-4 minggu ­ 2 kes bahagian korporat dan perhubungan awam bil 1 objektif kualiti pencapaian dan data penerangan hasil analisa perlu jika di bawah 90 memastikan buku mesyuarat 100 pengurusan diterima kepada ahli sebanyak 12 penghantaran jawatankuasa 3 hari sebelum telah menepati objektif mesyuarat akuan penerimaan aduan dibuat 100 dalam tempoh 3 hari kepada sebanyak 827 aduan yang pengadu diterima telah diberi akuan penerimaan kepada pengadu dalam masa 3 hari maklum balas status tindakan aduan 85 pada pengadu dibuat dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan diterima memastikan mesyuarat kajian semula pengurusan iso 9001 diadakan sekurang-kurangnya dua kali setahun 100 2 3 jabatan berkaitan lewat memberikan maklumbalas 4 pencapaian objektif kualiti jabatan/bahagian/unit julai-disember 2012 12

[close]

p. 13

5 6 laporan tahunan 2011 disiapkan sebelum hujung tahun 2012 memastikan setiap kumpulan kik mempersembahkan hasil projek kepada pengurusan dan perlu ada penyertaan di peringkat negeri atau kebangsaan buletin pasir gudang newsletter diterbitkan pada setiap suku tahun 100 100 7 2 keluaran telah dikeluarkan iaitu pada september dan disember 2012 masalah di atasi dengan penubuhan sidang redaksi pada julai 2012 dimana 2 keluaran newsletter/buletin telah dibuat pencapaian objektif kualiti jabatan/bahagian/unit julai-disember 2012 13

[close]

p. 14

unit audit dalam bil kpi objektif kualiti piagam pelanggan pencapaian dan data penerangan hasil analisa perlu jika di bawah 90 1 melakukan lawatan audit ke atas sebanyak 5 lawatan audit telah sektor bahagian sekurang dijalankan ke atas sektor bahagian iaitu kurangnya lima 5 lawatan :setahun unit kenderaan 09/01/12 bhg it 18/04/12 korporat&perhubunganawam 25/07/12 audit khas dasb kutipanhutang bahagianpenguatkuasa 9/10/12 ­ 6/11/12 melakukan susulan lawatan ke atas tindakan pembetulan bagi penemuan audit untuk pembentangan di mesyuarat j/k audit mppg dan jawatankuasa jkpa susulan lawatan ke atas tindakan pembetulan bagi penemuan audit telah dijalankan sebanyak 4 kali iaitu sebelum pembentangan mesyuarat j/k audit diadakan iaitu pada 16/04/12 24/07/12 19/11/12 23/01/13 pemeriksaan mengejut keatas wang panjar kutipantunai mesin franking dan kombinasi peti besi telah dijalankan sebanyak 2 kali iaitu 27 februari 2012 24 disember 2012 2 3 melakukan pemeriksaan mengejut ke atas wang panjar kutipan tunai mesin franking dan kombinasi peti besi 2 kali setahun 4 melakukan lawatan audit lawatan audit pematuhan keatas pematuhan ke atas indeks indeks akauntabiliti dan ssr-pbt akauntabiliti dan ssr-pbt sebanyak telah diadakan sebanyak 6 sebanyak 4 kali setahun kali iaitu pada 09/01/12 03/02/12 26/03/12 16/04/12 24/07/12 06/11/12 pencapaian objektif kualiti jabatan/bahagian/unit julai-disember 2012 14

[close]

p. 15

5 6 jawatankuasa audit hendaklah mesyuarat jawatankuasa audit telah bermesyuarat sekurang dijalankan sebanyak 4 kal iiaitu pada:kurangnya empat 4 kali 23 april 2012 setahun 02 ogos 2012 26/11/12 30/01/13 mengeluarkan laporan dua 2 laporan audit dikeluarkan dalam masa minggu selepas mendapat dua 2 minggu selepas mendapat maklum balas daripada pihak maklum balas daripada pihak auditi auditi iaitu 09 januari 2012 18 april 2012 25 julai 2012 unit undang-undang bil 1 objektif kualiti memastikan nasihat perundangan kepada jabatan-jabatan lain dapat diselesaikan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen lengkap pencapaian dan data penerangan 75 3 daripada 4 kes telah mencapai objektif kualiti ditetapkan hasil analisa perlu jika di bawah 90 kelewatan bagi kes maklumbalas cadangan pembinaan loji pengolahan effluent di plo 408 jalan pekeliling untuk tetuan dic epoxy m sdn bhd ini kerana ianya memerlukan masa untuk penyemakan fail dan membuat rujukan kepada pegawai terlibat memo jbt 31.10.2012 maklumbalas pd 08.11.2012 2 memastikan notis tuntutan dikeluarkan dalam 24 jam selepas arahan untuk pengeluaran notis diterima melengkapkan proses penyediaan kertas pertuduhan dan saman dalam masa 2 hari bekerja selepas mendapat sanksi daripada timbalan pendakwaraya negeri seterusnya mendaftarkan kes ke mahkamah 100 3 tiada pemfailan kertas pertuduhan dan saman bagi tempoh ini pencapaian objektif kualiti jabatan/bahagian/unit julai-disember 2012 15

[close]

Comments

no comments yet