MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

kementerian pelajaran malaysia 2013

[close]

p. 2

i melindungi masa instruksional kembali kepada yang asas pemimpin instruksional guru mengajar dan murid belajar diterbitkan oleh kementerian pelajaran malaysia

[close]

p. 3

ii cetakan pertama januari 2013 © kementerian pelajaran malaysia hak cipta terpelihara kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersil tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan dalam apa-apa bentuk atau dengan apa alat jua pun sama ada dengan cara elektronik mekanik gambar rakaman atau sebagainya tanpa kebenaran terlebih dahulu daripada ketua pengarah pelajaran malaysia kementerian pelajaran malaysia perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium.

[close]

p. 4

iii isi kandungan glosari kata alu-aluan ketua pengarah pelajaran malaysia kata alu-aluan timbalan ketua pengarah pelajaran malaysia sektor operasi pendidikan ix xi xii kandungan muka surat 1 2 pendahuluan pengenalan 2 melindungi masa instruksional melindungi masa instruksional protecting instructional time di sekolah untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid haji sufa at bin tumin timbalan ketua pengarah pelajaran malaysia sektor operasi pendidikan 7 3 kertas cadangan pelaksanaan 3.1 pemerhatian guru meninggalkan bilik darjah semasa proses pembelajaran dan pengajaran dr.mohd suhaimi bin mohamed ali abd munir bin mohd rashid nadimin bin abdul aziz jemaah nazir dan jaminan kualiti 39

[close]

p. 5

iv 3.2 kepimpinan instruksional dr james ang jit eng haji abdul razak bin alias institut aminuddin baki jadual waktu bong muk shin bahagian pendidikan khas melindungi masa instruksional dalam kegiatan kokurikulum di sekolah isu dan cadangan penyelesaian mahamad amran bin kamsi bahagian kokurikulum dan kesenian pengurusan masa dalam konteks pentaksiran berasaskan sekolah rohesan bin muhamad lembaga peperiksaan malaysia pelaksanaan 55 3.3 65 3.4 74 3.5 95 3.6 pengoperasian latihan dalam perkhidmatan ldp berasaskan sekolah school based ahmad zaki bin salleh razlee bin mohamad habidah@abidah binti ibrahim bahagian pendidikan guru 109 4 kertas amalan terbaik pengurusan sekolah 4.1 melindungi masa instruksional protecting instruksional time di sekolah untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid ghazali bin kassim sk seri indera kangar perlis guru mengajar murid belajar hajah siti aminah binti hj ibrahim smk bandar bukit kayu hitam bukit kayu hitam kedah darulaman dos do something jangan duduk sahaja zakaria bin othman sk seri impian bukit mertajam pulau pinang 122 4.2 133 4.3 150

[close]

p. 6

v 4.4 pengalaman sekolah di negeri sembilan dalam melindungi masa instruksional haji hamidon bin haji khalid smk senawang 3 taman marida seremban guru bercuti dan tidak hadir ke sekolah cara menangani dan penyelesaiannya dr hajah rosnanaini binti haji sulaiman smk malim melaka amalan terbaik melindungi masa instruksional di smk sultan yahya petra 1 kuala krai haji komaruddin bin abdullah a.s.k smk sultan yahya petra 1 kuala krai kelantan pengurusan sekolah dalam melindungi masa instruksional di sekolah untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid mukhtar bin haji kasim sma al madrasah al alawiyah ad diniah arau perlis melindungi masa instruksional di smk sultanah bahiyah hajah rahinun binti mohd noor b.c.k smk sultanah bahiyah alor setar kedah memaksimumkan waktu pembelajaran pengajaran khaliqul zaman bin mohamed sheriff smk guar perahu bukit mertajam pulau pinang melindungi masa instruksional melalui pengurusan sekolah dan program khas rusnani binti sharuddin smk raja perempuan ipoh perak dan 166 4.5 178 4.6 193 4.7 210 4.8 222 4.9 244 4.10 polisi 261 4.11 program relief berkesan melindungi masa instruksional dan meningkatkan masa pembelajaran berkesan di dalam bilik darjah radhiah binti muhammad rohani binti roslan smk puteri wilayah wilayah persekutuan kuala lumpur protecting instructional time mengatasi masalah guru meninggalkan kelas kerana tugasan luar jabatan pelajaran negeri sembilan sm teknik tuanku ja afar seremban 270 4.12 280

[close]

p. 7

vi 4.13 amalan melindungi masa instruksional di sekolah menengah kebangsaan abdul rahman talib kuantan pahang haji bahtiar bin sanusi ahmad zamri bin md isa smk abdul rahman talib kuantan pahang inisiatif memperkasa masa instruksional guru ganti sistematik ggs sektor pengurusan akademik jabatan pelajaran negeri sabah program inovatif pengurusan sekolah dalam mmi dalam kalangan murid program permata bonus dan guru program training of the trainers di smk riam miri 2000 ­ 2005 hajah serina binti sauni sm sains miri sarawak 293 4.14 311 4.15 325 5 kertas amalan terbaik guru 5.1 pengajaran dan pembelajaran berkesan untuk keberhasilan pembelajaran murid formula sejarah mohd jamil bin rosli sma al madrasah al alawiyah ad diniah arau perlis kit pembelajaran bijak matematik tambahan bidang pembelajaran pilih atur dan gabungan suhaimi bin mohd tabiee smk datuk haji abdul kadir kepala batas pulau pinang memelihara masa instruksional mata pelajaran biologi strategi `guru muda roziah ayub smk raja permaisuri bainun ipoh perak blog modul pembelajaran kendiri gempurbio.blogspot alternatif kepada pengajaran dan pembelajaran tanpa guru mahadiah binti muda sm sains seri puteri kuala lumpur 363 5.2 377 5.3 382 5.4 388 5.5 intergrasi idea kreatif inovatif melindungi masa instruksional di sekolah muhamad shahlyme bin abd wahid haryani binti ismail sk yamtuan lenggang tanjung ipoh negeri sembilan 401

[close]

p. 8

vii 5.6 pengurusan melindungi masa instruksional protecting instructional time yang berkesan di sekolah katherine tan teck neo sk convent infant jesus 1 m melaka guru sekolah kebangsaan convent infant jesus 2 unik dan cemerlang hamimah binti hamid jamilah binti osman norrehan binti mohamad nuur hidayah binti ab hamid sk convent infant jesus 2 melaka meningkatkan kemahiran murid menjawab soalan geografi pmr berdasarkan peta dengan menggunakan teknik tak kenal maka tak cinta rohani binti hamzah smk durian daun melaka kepimpinan instruksional melindungi pembelajaran miracle fingers matematik sekolah rendah tahap 2 shahril bin othman azmi bin abd rahim rahim bin hassan sk maran maran pahang masa 420 5.7 428 5.8 445 5.9 461 5.10 team teaching sebagai langkah melindungi masa instruksional noraini binti ibrahim sk tengku mahmud nurul syafinaz binti ishak sm imtiaz yayasan terengganu besut pengajaran berkesan penggunaan wazan board dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa arab andi kaswia binti abdul kadir smka kota kinabalu sabah hubagam pendekatan kontekstual visual dalam pembelajaran dan pengajaran pdp iqra farida binti abdul rahman sk pekan satu wilayah persekutuan labuan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di sekolah untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran murid mohd fauzi bin hashim sk paya beseri perlis 478 5.11 496 5.12 505 5.13 515

[close]

p. 9

viii 5.14 pengajaran dan pembelajaran berkesan di bilik darjah dapat menjana modal insan yang berpengetahuan berkemahiran dan menghayati nilai-nilai murni ab aziz bin omar smk sultan ibrahim 1 pasir mas kelantan 527 penyumbang 552

[close]

p. 10

ix glosari kpm jpn ppd jpa bpg iab jnjk bkk bpsh ppk lp pdp mmi sop ldp sip plc rph rpt nilam hiv aids ajk jk kementerian pelajaran malaysia jabatan pelajaran negeri pejabat pelajaran daerah jabatan perkhidmatan awam bahagian pendidikan guru institut aminuddin baki jemaah nazir dan jaminan kualiti bahagian kokurikulum dan kesenian bahagian pengurusan sekolah harian pusat perkembangan kurikulum lembaga peperiksaan pengajaran dan pembelajaran melindungi masa instruksional standard operating procedure prosedur standard operasi latihan dalam perkhidmatan school improvement programme program peningkatan sekolah profesional learning community komuniti pembelajaran profesional rancangan pengajaran harian rancangan pengajaran tahunan nadi ilmu amalan membaca human immunodeficiency viirus acquired immuno deficiency syndrome ahli jawatankuasa jawatankuasa

[close]

p. 11

x pk hem pibg bbm vrc nkra sppk talis alt sk spi tov oti etr oku pbs ps ppsi pajsk kssr penolong kanan hal ehwal murid persatuan ibubapa dan guru bahan bantu mengajar virtual repository centre pusat repositori maya national key result area bidang keberhasilan utama negara sektor pengurusan pembangunan kemanusiaan teaching and learning international survey kajian antarabangsa pengajaran dan pembelajaran academic learning time masa pembelajaran akademik sekolah kebangsaan surat pekeliling ikhtisas take-off value operational target increase expected target result orang kurang upaya pentaksiran berasaskan sekolah pentaksiran sekolah pentaksiran psikometrik pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan kokurikulum pajsk pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan kokurikulum kurikulum standard sekolah rendah sistem pengurusan pentaksiran berasaskan sekolah sppbs sppbs smk sk pppld sistem pengurusan pentaksiran berasaskan sekolah sppbs sekolah menengah kebangsaan sekolah kebangsaan pegawai perkhidmatan pendidikan lepasan diploma

[close]

p. 12

xi kata alu-aluan ketua pengarah pelajaran malaysia ybhg tan sri abd ghafar bin mahmud syabas dan tahniah kepada sektor operasi pendidikan kementerian pelajaran malaysia atas inisiatif menerbitkan buku melindungi masa instruksional inisiatif ini selaras dengan pelan pembangunan pendidikan malaysia pppm 2013 ­ 2025 yang melakarkan visi agar sistem pendidikan negara mampu menghadapi persaingan ekonomi global dalam memenuhi keperluan negara pada masa hadapan inti pati buku ini bersesuaian dengan aspirasi yang terkandung dalam gelombang 1 2013 ­ 2015 pppm iaitu mengubah sistem dengan memberikan sokongan kepada guru dan penekanan kepada kemahiran teras pihak pengurusan sekolah semestinya memastikan keberadaan guru di sekolah dan seterusnya meningkatkan kualiti kemahiran pengajaran guru melalui kepimpinan instruksional melindungi masa instruksional merupakan salah satu komponen fungsi pemimpin instruksional dalam menjayakan pembelajaran secara berkesan di sekolah pemimpin sekolah yang mengamalkan kepimpinan instruksional sewajarnya menyelaras dan menentukan program pembangunan profesionalisme guru penerbitan buku ini diharapkan dapat membantu pemimpin sekolah dan guru untuk memberikan perhatian atas usaha melindungi masa instruksional di sekolah supaya kualiti pembelajaran murid dapat ditingkatkan semua warga sekolah seharusnya memanfaatkan buku ini sepenuhnya dengan menjadikannya sebagai panduan dan rujukan utama bagi mencapai elemen kualiti dan memenuhi aspirasi sistem pendidikan negara tan sri abd ghafar bin mahmud

[close]

p. 13

xii kata alu-aluan timbalan ketua pengarah pelajaran malaysia sektor operasi pendidikan ybrs tuan haji sufa at bin tumin setinggi-tinggi penghargaan kepada pasukan petugas sektor operasi pendidikan kementerian pelajaran malaysia atas penerbitan buku melindungi masa instruksional penerbitan buku ini diharapkan dapat membantu ke arah memantapkan dan meningkatkan kualiti tahap profesionalisme kepimpinan pengurus sekolah serta warga pendidik dalam menjayakan proses pengajaran dan pembelajaran pdp saya amat berkeyakinan bahawa buku ini dapat memberikan sumbangan yang amat signifikan kepada usaha kementerian pelajaran malaysia dalam mencapai sasaran pelan pembangunan pendidikan malaysia pppm 2013 ­ 2025 pengetua dan guru besar yang berperanan sebagai pemimpin instruksional perlu memberikan tumpuan kepada tunjuk ajar berkongsi bersama dalam membuat keputusan memelihara dan mempertahankan perkara-perkara asas dalam mengoptimumkan masa pdp kepimpinan sekolah seharusnya merancang dan menyusun semula sumber-sumber untuk menyokong program perkembangan staf dan aktiviti sekolah dalam mencipta satu iklim integriti dan penambahbaikan secara berterusan di samping itu kepimpinan sekolah perlu melibatkan pemimpin masyarakat dan komuniti setempat bagi meningkatkan jaring profesionalisme inter dan intra sekolah daerah dan negeri dalam meningkatkan keberhasilan pembelajaran dalam kalangan murid guru merupakan sasaran utama dalam usaha membangunkan peningkatan kualiti instruksional berdasarkan latihan semula dan meningkatkan kemahiran pengajaran guru melalui kaedah pembangunan professional learning community plc serta profesionalsime guru yang lebih kontekstual semua pihak yang terlibat perlu menggembleng tenaga dalam memainkan peranan masing-masing untuk memastikan amalan melindungi masa instruksional dipraktiskan di sekolah senario ini diharap dapat memberikan sumbangan yang bermakna kepada pencapaian matlamat pppm 2013 ­ 2025 sesungguhnya buku ini telah berjaya mengupas secara meluas dan mendalam tentang tanggungjawab kepimpinan pendidikan dalam konteks melindungi masa instruksional yang menjadi tunjang utama kepimpinan instruksional semoga pihak pengurusan sekolah berupaya memastikan peningkatan masa pembelajaran berkesan atau academic learning time dalam kalangan murid di semua sekolah haji sufa at bin tumin

[close]

p. 14

melindungi masa instruksional mmi kembali kepada yang asas pemimpin instruksional guru mengajar dan murid belajar 1 pendahuluan muka surat 1

[close]

p. 15

melindungi masa instruksional mmi kembali kepada yang asas pemimpin instruksional guru mengajar dan murid belajar pengenalan kemajuan pendidikan di negara ini sentiasa diberi keutamaan dalam semua agenda kerajaan termasuk rancangan malaysia kesepuluh rmk-10 yang memberikan fokus kepada pembangunan modal insan bagi memajukan ekonomi negara kepentingan pembangunan pendidikan turut menjadi fokus dalam setiap bajet yang dibentangkan oleh kerajaan bagi tahun 2013 sektor ini menerima peruntukan berjumlah rm38.7 billion meliputi 21 daripada peruntukan keseluruhan bajet negara perkembangan ini membuktikan kesungguhan kerajaan memberikan pendidikan berkualiti kepada rakyat di negara ini bagi memastikan hasrat kerajaan untuk memberikan pendidikan berkualiti kepada rakyat tercapai maka semua peringkat pengurusan pendidikan perlu melaksanakan peranan masing-masing dengan berkesan peranan dan tanggungjawab mereka bagi memajukan pendidikan di negara ini telah diperuntukkan dalam akta pendidikan 1996 malah pelan pembangunan pendidikan malaysia 2013­2025 telah menjelaskan beberapa inisiatif bagi memastikan kemenjadian murid selaras dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan sejak belakangan ini isu kemenjadian murid telah menjadi perhatian dan perbahasan dalam kalangan ibu bapa pemimpin dan para pendidik oleh itu beberapa pendekatan telah dilaksanakan melibatkan pemantapan pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum di sekolah antara pendekatan yang perlu dilaksanakan segera ialah meningkatkan kepimpinan instruksional di semua peringkat pengurusan pendidikan pendekatan ini perlu diperkasakan sebagai usaha menambah baik dan memantapkan kepimpinan pengajaran dan pembelajran pdp di sekolah muka surat 2

[close]

Comments

no comments yet