33. Sayi

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

nsanin kendisine yaptii kötülüü hiç kimse bakasina yapamaz nsan ahsiyetli ve onurlu bir tavir kuanmadii sürece bakalarinin oyuncai haline gelir Çünkü hiç kimse ahsiyetli ve onurlu bir insanla alay etmeyecei zulmetmeyecei gibi onu kullanip sömürmez de bu birey bazinda böyle olduu gibi devlet bazinda da böyledir dünya haritasina bakildiinda ezilip sömürülen itilip kakilan insanlarin ve toplumlarin kendi deer yargilarini yitiren bakalarina özenen kiiler ve toplumlar olduklari çok açik bir ekilde görülecektir tarihi süreçte birçok örnei görüldüü gibi günümüzde de sömürülen topluluklarin tabi olduklari kimliklerini biraktiklari için baka topululuklar ve devletler tarafindan ezilip sömürülmülerdir rasulullah as ve raid halifeler döneminde müslümanlar iman ettikleri tevhidi esaslara sarildiklari bu esaslari hayat prensipleri olarak aldiklari dönemde birlik ve beraberliklerini korumular dier topluluklar üzerinde üstünlük kurmular ve hiçbir ekilde sömürülüp ezilmemilerdir kur an rasulullah bismillah as ve yanindaki müslümanlarin durumunu övgü ile sonraki geleceklere anlatmaktadir muhammed allh in rasulüdür onun yaninda bulunanlar kâfirlere kari sert birbirlerine kari merhametlidirler onlarin rükû ve secde ederek allah in lutuf ve rizasini aradiklarini görürsün yüzlerinde secde izinden nianlari vardir onbismillah larin tevrat taki ve ncildeki misalleri öyle bir ekin gibidir ki filizini çikardi onu güçlendirdi kalinlati derken gövdesinin üstüne dikildi ekincilerin houna gider onlara ekim-kasim aralik 2012 kari kâfirleri de öfkelendirir bir du sayý 33 ruma geldi allah onlardan iman kur âni mücâhede edip salih amel ileyenlere mafiret 1 ve büyük mükâfat vadetmitir feth 29 kâfirlere kari sert ancak birbirlerine kari merhametli olan müslümanlar dünya hayatinda dier toplumlar üzerinde güç ve otorite sahibi olurlarken rab lerini de razi etmilerdir te onlardan yüce allah cc razi olmu ve ahiret hayatinda da onlara çok büyük bir mükâfat olan cennetleri hazirlamitir muhacirlerden ve ensardan ilk iman edip öne geçenler ile bunlara güzelce tabi olanlar allah on-

[close]

p. 4

lardan razi olmutur onlar da o ndan razi olmulardir allah onlara altlarindan irmaklar akan içinde ebedi kalacaklari cennetler hazirlamitir te büyük kurtulu budur tevbe 100 birbirlerine kari merhametli ve efkatli olan böylece rab lerini razi eden müslümanlardan sonra onlarinyerine geçen kimselerde ne zaman ki arzular duygu ve ihtiraslar iman edilen deerlerin önüne geçmeye geçti ite o zaman fitne kazani kaynatilmaya ve o andan itibaren de slâm toplumu önce birbirleriyle çekiip savamaya daha sonbismillah ra da bölünüp parçalanmaya baladilar onlarin ardindan yerlerine geçip kitaba varis olan birtakim inekim-kasim aralik 2012 sanlar geldi ki onlar u alsayý 33 çakdünyanin menfaatini aliyorkur âni lar `biz nasil olsa bailanacaiz mücâhede diyorlar kendilerine ona benzer 2 bir menfaat daha gelse onu da alirlar peki `allah hakkinda gerçekten bakasini söylememeleri hususunda kendilerinden kitap misaki alinmami miydi ve onun içindekini okuyup örenmediler mi Âhiret yurdu muttakiler için daha hayirlidir düünmüyor musunuz a raf 169 onlardan sonra yerlerine öyle bir nesil geldi ki namazi zayi ettiler ehvetlerine uydular onlar kötülük bulacaklardir meryem 59 o ilk kur an nesilden sonra on bsmllah larin yerlerine gelenlerin tamah ve hirslari arzu ve istekleri kendilerini tatmin etme duygulari onlari kur an in rahmetinden ve yol göstericiliinden uzaklatirdi eklen yerine getirdikleriibadetlerini kalplerine sindiremedikleri vahyin yol göstericiliinde davranilarini ve hayati düzenlemedikleri için sonradan gelen nesiller giderek kur an dan uzaklatilar davranilarini ve hayati kendi heva ve arzulari ile düzenlemeye baladilar ve böylece saptilar sonradan gelen nesiller kur an i kendilerine yol gösterici bir klavuz olarak deil yalnizca inanç esaslarini içeren ancak hayata müdahale etmeyen bir kitap olarak deerlendirdiler bu nedenle de dünyevi hiçbir konuda ona müracaat etmediler hiçbir sorunlarini kur an la çözmediler bu süreç günümüze kadar daha da bozularak geldi günümüzde ise kur an bazi istismarci kimseler tarafindan bir kazanç kaynai olarak görülmütür kur an in evrensel ve çalarüstü mesajindan insanlari uzaklatirip batil ve hurafelerden olumu geleneksel din anlayiini insanlara allah in dini diye empoze eden bazi kimseler,slâm i ve kur an i kendileri için bir gelir kaynai haline dönütürmülerdir kur an mealleri çikararak ayetleri ve slâmi hassasiyeti kulla-

[close]

p. 5

narak kitaplar yazan bazi kimseler yazdiklari meal ve kitaplari satarak köe olmular insanlarin dini duygularini kullanarak topladiklari paralarla mülkler satin almilardir te bu kimselerin insanlara anlattiklari din anlayiiinsanlari kur an da bildirilen tevhid dininden uzaklatirmi insanlar din adina mezheplere tarikatlere parti ve vakiflara bölünmütür samiri soylu belamlarin kendi çikarlari dorultusunda toplumu bölüp parçalamalari sonucunda toplum güçsüzleip zayifladi slâm toplumunun din adina bölünüm parçalanmasi emperyalist güçler ve onlarin yerli ibirlikçileri tarafindan sömürülmelerine ve zulmedilmelerine dneden oldu slâm topraklari üzerindeki insanlarin samiri soylu belamlarin fitneleri sonucunda slâm in prensiplerinden tevhidi esaslardan uzaklamalari onlari,idaresi altinda yaadiklari küfür ve irk sistemlerinin kölesi kulu haline getirilmitir bu giderek öyle bir hal aldi ki insanlar kur an da reddedilmesi imanin temel arti olarak belirtilen tauti sistemleri yine din adina savunur o tautun çikarlari uruna kendilerini feda eder duruma geldiler din bezirganlari kimseler allah yolunda ölen ve öldürülenlere verilen ehitlik ünvanini tauti sistemlerin çikarlari uruna pisi pisine ölen insanlara verdiler ve ölen kimselerin ehit olduklarini iddia ederek halki kandirdilar samiri soylu belamlar hakki batila bulayarak gerçekleri gizlemekten hiç çekinmediler ve bu öyle bir hal aldi ki bu belamlar kur ani hükümleri ters çevirerek tauti sistemlere destek için kullandilar yüce allah cc gerçekleri gizleyen allah in ayetlerini az bir deere satan bu samiri soylu belamlar hakkinda öyle buyuruyor ndirdiimiz açik delilleri ve hidayeti biz kitapta insanlara açikça belirttikten sonra gizleyenler ite bismillah onlara hem allah lanet eder hem bütün lanet edebilenler la net eder bakara 159 allah in indirdii kitaptan bir ekim-kasim ey gizleyip onu birkaç paraya sa aralik 2012 tanlar var ya ite onlar karinlarina sayý 33 kur âni ateten baka bir ey koymuyorlar mücâhede kiyamet günü allah ne onlara konu 3 acak ve ne de onlari temizleyecektir onlar için aci bir azâb vardir bakara 174 samiri soylu belamlar çevrelerine aldiklari bazi kimselere bu ayetleri okuyup durduklari halde bu ayetlerin anlamini deitirerek ve çarpitarak anlattilar ve adeta kendilerini hiç ilgilendirmiyormu gibi davrandilar onlari dinleyen kimseler de zaten slâmi esaslari ve tevhidi ilkeleri bilmedikleri için onlarin küfür içerisinde anlattiklarini bsmllah

[close]

p. 6

din zannedip aldilar bugün slâm a atfedilen toplum samiri soylu belamlarin çabalari sonucunda slâm dan haberi olmayan slâm dan fersah fersah uzak olan tevhidi esaslardan ve kur ani hükümlereden habersiz olan bir toplumdur tevhid eri müslümanlarin tüm çabalarina ramen toplum slâmi tevhidi esaslara ve kur ani hükümlere dönemiyor parçalanmi ve tevhidi esaslardan bihaber kalmi insanlar param parça olduklari ve vahdeti salamadiklari için dünyada rezil bismillah bir halde emperyalizm ve onun yerli ibirlikçileri tarafindan ezilip sömürülmektedirler bugünkü manzaraya bakildiinda slâm ekim-kasim aralik 2012 dünyasinin hali içler acisi bir durum sayý 33 sergilemektedir kur âni slâmi hükümlerden habersiz mücâhede bu insanlari tevhid bayrai altinda 4 toplamak öncelikle samiri soylu bsmllah belamlarin daha sonra bu toplumu sömüren emperyalizmin ve onun yerli ibirlikçisi tauti sistemlerinengeline takilmaktadir ancak bütün zorluklarina ramen biz müslümanlar olarak tevhidi esaslari ortaya koyacak insanlara kur ani hükümleri ulatirmaya ve onlari yalnizca rab lerine kul olmaya davet etmeye devam edeceiz inaallah tevhidi mücadelemiz elimizdeki maddi bedeni ve fikri bütün imkânlarimizi kullanarak yerine getirilecek ve ölüm bize gelinceye kadar rabb imizin lütuf ve yardimi ile devam edecektir gayret bizden yardim ve inayet rabb imiz yüce allah tandir www.mucahede.com âvetin gür s â ni d esi kur

[close]

p. 7

oplumlarin bakalari tarafindan ezilmelerinin ve sömürülmelerinin en önemli nedeni o toplumlarin kendi içerisinde bölünmü olmalari ve birlikte hareket etmemeleridir emperyalizmin temel felsefesi böl parçala ve yut tur emperyalizm fitne üreterek toplumlari önce kendi içerisinde tefrikaya düürür parçalar sonra da onlari sömürür bunun tarihsel süreçte birçok örnei görüldüü gibi günümüzde de yaanan örnekleri vardir kânatta varolan her ey bir bütünlük içerisindedir yüce allahcc yarattii her eyi uyum içerisinde yaratmi her eye görev ve sorumluluklarini bildirmi bunlarin birbirleriyle olan ilikilerini düzenlemitir nsani kâinat bütünlüü içerisinde sonradan yaratan yüce allah cc insana bu bütünlük içerisinde nasil hareket edecei ile ilgili esaslari bildirmi bu esaslara uymasi halinde dünya ve ahirette mutlu olacai ve kurtulua erecei kendisine bildirilmitir kâinatta uyum yüce allah in t zulmün kaynai ve ateten bir Çukurun kenarinda bulunma nedeni üzerinde durduu en önemli husustur bu nedenle kâinatta yarattii her eye bu uyuma uygun bir fitrat vermi bu uyumun sürekliliinin muhafaza edilmesi ve bunun bozulmamasi için insanlara hükümler vazetmitir ancak insanlardan bazilari rab lerinin kendilerine indirdii hükümleri terk ederek hem rab lerine isyan etmiler hem de tefrika kâinattaki uyumu bozarak tefrikaya dümülerdir nsanlar bir tek ümmet idi sonra allah peygamberleri müjdeci ekim-kasim ler ve uyaricilar olarak gönderdi aralik 2012 onlarla beraber anlamazlia dü sayý 33 kur âni tükleri konularda insanlar arasinda mücâhede hükmetmek üzere içinde gerçekle 5 ri taiyan kitabi indirdi kitap verilmi olanlar kendilerine açik deliller geldikten sonra sirf aralarindaki kiskançliktan ötürü okitap hakkinda anlamazlia dütüler bunun üzerine allah kendi izniyle iman edenleri onlarin üzerinde ayrilia dütükleri gerçee iletti allah dilediini doru yola iletir bakara 213 kendini önplanda görme bakalarindan üstün olma duygu ve düüncesi insani haset ve kiskanç tefrka kur ân a dâvet

[close]

p. 8

lia sürükler haset ve kiskançlik insan için en büyük felakettir bu hastalia yakalanan kimseler sürekli olarak bakalarini çekitirirler hakir görürler ve hep yalniz balarina hareket ederler kiskançlik ve haset dünya hayatinda insani huzursuzlua ve bunalima sürükledii gibi ahirette de onu yüce allah in azabina ve cehenneme sürükler bu nedenle yüce allahcc sürekli bir ekildekullarini ayrilia dümekten bölünmekten sakindirmi onlari indirdii esaslar dorultusunda birlemeye çairmitir tefrika hep birlikte allah in ipine simsiki tutunun ayrilia dümeyin ve allah in üzerinizdeki nimetini düünün sizler birbirinizin dümanlari ekim-kasim aralik 2012 iken o sizin kalplerinizde bir uzlasayý 33 tirdi ve o nun nimeti sayesinde karkur âni deler oldunuz siz bir ate çukurumücâhede nun tam kenarinda bulunuyordu6 nuz ve o sizi tutup ondan kurtardi ite allah size ayetlerini böyle açikliyor ki hidayeti bulasiniz al-i mran 103 tefrikaya dümek cehennem ateinin kenarinda bulunmaktir oradan kurtulmak ancak müslümanlarla tevhidi esaslar dorultusunda vahdeti salamakla mümkündür yüce allah cc vahdetin salanmasi konusunda müslümanlari uyarmakta ve kimlerle beraber olacaklari konusunda onlara yol göstermektedir kur Ân a dÂvet nefsini sabah akam rizasini isteyerek rab lerine davet edenlerle beraber tut gözlerin dünya hayatinin süsünü isteyerek onlardan baka yana sapmasin kalbini bizi anmaktan alikoyduumuz keyfine uyan ve ii hep airilik olan kiiye itaat etme kehf 28 müslümanlarla vahdeti oluturmanin yolu onlarla beraber hareket etmek onlari desteklemek tevhidi esaslara insanlari onlarla beraber davet etmektir müslümanlarla tevhidi esaslar dorultusunda vahdeti oluturmayanlar o halleri ile ölmeleri halinde kenarinda bulunduklari atee yuvarlanacaklardir tefrikanin bireysel zararlari 1 tefrikanin birey ve bölünmü küçük topluluklar için en önemli zarari kiiyi ve küçük toplum halindeki bireyleri yalnizlia itmesi ve onlarin sürekli olarak huzursuzluk duymalaridir bu bölünmülük kiilerde güvensizlik korku ve endieye neden olur ve bu durumdaki kimseler mutsuz bir hayat yaarlar yalniz olan bir kimse ya da bölük pörçük olan topluluklar baka güçler tarafindan ezilmeye sömürülmeye horlanmaya ve dilanmaya mahkumdurlar nanç deerlerine kari yapilan saldirilara ve fiziksel iddete kari hiçbir ey yapamazlar acziyet içerisinde kalirlar.te bu nedenle yüce allahcc kullarini birbirleriyle çekimekten

[close]

p. 9

ve ihtilafa dümekten sakindirmitir allah a ve peygamberlerine itaat edin birbirinizle çekimeyin sonra içinize korku düer ve devletiniz elden gider sabirli olun çünkü allah sabredenlerle beraberdir enfal 46 tarihi süreç içerisinde bölünüp parçalanan toplumlarin baka güçler tarafindan nasil horlandiklari ezilip sömürüldükleri ile ilgili bir çok örnek bulunmaktadir bu örneklerin bainda bölünüp parçalanan ve bu nedenle fir avn un zulmüne ve en acimasiz ikencelerine maruz kalan srail oullari gelmektedir Çünkü firavun o yerde ba kaldirmi ve halkini firka firka edip arkasina takmiti onlardan bir grubu ezmek istiyor oullarini boazlatiyor kadinlarini hayata atiyordu o kesinlikle bozgunculardandi kasas 4 siyasi literatürde örgütlenmi birazinlikdaima ö r g ü t l en m em i çounlu ahükmeder diye bir deyim vardir Çounluk kemiyet olarak ne kadar fazla olursa olsun örgütlü olmadii sürece örgütlenmi azinlik tarafindan yönetilmeye ezilmeye ve horlanmaya mahkumdur bölünmenin tarihi süreçteki örnei srail oullarinin fir avn tarafindan ezilmeleridir.bölünmenin günümüzdeki örnei ise müslümanlarin dünya genelinde emper yalizm tarafindan sömürülmeleri ülkeler bazinda ise emperyalizmin yerli ibirlikçileri tarafindan ezilmeleri aailanmalari inanç deerlerine saldirilmasidir yüce allahcc mü minlerin bu zillete dümekten kurtulmalari için onlari cemaatlemeye tevik etmektedir kafirler birbirlerinin velisidirler ancak siz bunu yapmazsaniz yeryüzünde fitne ve büyük bir fesat olur enfal 73 bugün yeryüzünde varolan fitne ve fücurun zulüm ve fesadin temel nedeni müslümanlarin cemaatlememeleri ve velayet hukukunu tefrika oluturmamalaridir müslümanlar yeryüzünde vahyi esaslara sarilip cemaat haline gelmedikleri birey olarak yaadiklari ve içerisinde ya ekim-kasim adiklari gayri slami düzenlere ita aralik 2012 at ettikleri için emperyalizm ve o sayý 33 nun slâm topraklarindaki yerli i kur âni mücâhede birlikçileri tarafindan en air haka 7 retlere maruz kalmakta onurlariyla oynanmakta inanç deerlerine saldirilmaktadir genel kanaatlere göre anadolu halkinin %99 u müslüman olduu iddia edilmektedir ancak bu %99 luk halk %1 civarinda olan kemalist diktatörlüün idaresi altinda yaamakta bu dikta rejiminin inanç deerlerine kari sürdürdüü savaa saldirganlia ses çikarmamakta zillet içerisinde suspus olmaktadir bunun nedeni bu kur Ân a dÂvet

[close]

p. 10

halkin müslüman olduklarini iddia etmelerine ramen inançlarinin bildirdii ekilde vahyi esaslara sarilmamalari ve bölük pörçük olup ayri ayri yamalaridir 2 bireysel hareket edip tefrikaya düen kimseler ve topluluklar yüce allah in hitabina ve rahmetine mahzar olamazlar Çünkü yüce allahcc kullarina birey olarak deil toplum olarak hitap etmekte ve rahmetinin cemaat üzerinde olduunu bildirmektedir kur an-i kerim de yüce allah cc ey iman edenler gerçek tefrika mü minler o kimselerdir ki mü minleri müjdele mü minlere de ki hitaplariyla mü minlere topluca hitap etmekte rahmetinin cemaat üzerinde olduunu bildirekim-kasim aralik 2012 mektedir sayý 33 mü min erkek ve mü min kakur âni dinlar birbirlerinin velisidirler iyilii mücâhede 8 emrederler,kötülükten menederler,namazi kilarlar zekâti verirler allah a ve rasulü ne itaat ederler te onlara allah rahmet edecektir muhakkak ki allah üstündür hakimdir tevbe 71 yüce allahcc rahmet edecei kimselerin velayet hukukunu oluturmu cemaat olmu kimseler olduklarini ve bunlara rahmet edeceini bildirmitir nitekim rasulullah as da allah in rahmetinin cemaat üzerinde olduunu ifade ederek bu gerçei ümmetine haber vermitir kur Ân a dÂvet birey ya da grup olarak yaayan ve vahyi ölçüler içerisinde dier müslümanlarla cemaatlemeyen kimseler yüce allah in hitabima mazhar olamadiklari için dünya hayatinda rab lerinin rahmetinden mahrum olacaklar ahirette de cehennem azabina gireceklerdir 3 yüce allah in cemaatlemeyi ve tefrikadan kaçinip birlik olmayi emreden hükümlerine ramen bu hükümlere uymayip birey ya da grup olarak kalmayi sürdüren kimseler küfre dütüklerinden dolayi kiyamet günü cehennem azabiyla cezalandirilacaklardir aralarindan çikan hizipler birbirleriyle ihtilafa dütüler aci bir günün azabindan dolayi vay o zalimlerin haline zuhruf 65 bütün bu ilahi uyarilara ramen vahyi esaslar dorultusunda tefrikadan kaçinip vahdeti oluturmayanlar kendilerine zulmettikleri gibi dinlerine ve milletlerine de zarar vermektedirler bu ise yüce allahcc indinde büyük bir suçtur tefrikanin toplumsal ve nançsal zararlari tefrikanin yalnizca bireysel deil toplumsal ve inançsal zararlari da çok büyüktür bu nedenle yüce allahcc kullarini sürekli bir ekilde tefrikaya dümekten sakindirmakta onlarin vahdeti oluturmalarini istemektedir kur an tefrikaya düenleri açikça kinamakta dini

[close]

p. 11

parçaladiklarini bildirmektedir dinlerini parçaladilar ve bölük bölük oldular her parti kendi yanindakiyle sevinmektedir rum 32 dinlerini parçalayip grup grup olanlar var ya senin onlarla hiçbir ilikin yoktur onlarin ii allah a kalmitir sonra allah onlara yaptiklarini haber verecektir en am 159 slâm in temel kaynai kur an ve kur an in en güzel uygulamasi olan en güzel örnek rasulullah as in uygulamasidir bunun diinda kendilerine baka bir yol edinenler tevhidi esaslari risalet önderlerinin ortaya koyduklari gibi ortaya koymayanlar hevalarini slâmi hükümlere katanlar kimi çikarlari ya da belli endie ve korkulari nedeniyle hakki batila karitiranlar kur an ve sünnetulllahta olmayan metodlarla kendilerince davet yapanlar slâm dan sapmi fitneye dümü tefrika içerisine girmi kimselerdir müslümanlar tefrikaya düen bu kimselerden uzaktirlar tefrikaya düenler,slâm noktai nazarinda slâm dii kabul edilirlerken dünyevi olarak da bu kimseler zilllet içerisinde slâm dümanlarinca ezilmeye horlanip itilmeye baski ve zulüm görmeye mahkumdurlar bir toplumun sömürülüp ezilmesine horlanip hakarete uramasina neden olan en büyük felaket o toplumun bölünmesi parça lanip gruplara ayrilmasidir bugün slâm ümmetinin içerisinde bulunduu durumun içler acisi bir hal arzetmesinin temel nedeni slâm ümmetini oluturan bireylerin vahdetten uzak olmalari parçalanip bölünmeleridir bugün slâm ümmetinin içerisinde bulunduu vahim durumun nedeni ümmetin gerek cahil kimselerin ihtiraslari yüzünden gerek ümmet içerisindeki samiri soylu belamlarin hakki batila karitirip gerçekleri gizlemeleri sonucunda firkalara ayrilmalari gerekse emperyalizmin ve slâm dümanlaritefrika nin ümmet içerisine soktuklari fitne ve fesadin sonucunda ümmetin bölünüp kamplara ayrilmasidir bati emperyalizmi kendi içeri ekim-kasim sinde ittifaklar kurarak birleirken aralik 2012 slam topraklarinda yaayan slâm sayý 33 ümmetini birbirine düürerek par kur âni mücâhede çalamaktadir emperyalizm böy 9 lece slâm ümmeti üzerinde daha rahat bir ekilde hüküm sürmekte ve onlari daha rahat bir ekilde sömürmektedir yüce allah cc slâm ümmetinin parçalanmasini kinamakta vahdet in esas olduunu bildirmektedir Çünkü vahdet tevhid dir tefrika ise irktir ve yüce allahcc kullarini irke bulamaktan sakindirmaktadir sen yüzünü allah i birleyici olarak doruca dine çevir allah in kur Ân a dÂvet

[close]

p. 12

yaratma yasasina ki insanlari ona göre yaratmitir allah in yaratmasi deitirilemez te doru din odur fakat insanlarin çou bilmezler yalniz o na yönelin ve o ndan korkun namazi kilin ve müriklerden olmayin ki o mürikler dinlerini parçaladilar ve bölük bölük oldular her parti kendi yanindakiyle sevinmektedir rum 30-31 hangi gaye ile olursa olsun vahdet i birakip tefrikaya dümek tevhidi birakip irke dümektir irke düenlerin ise müslüman olmalari mümkün deildir tefrika anlamazlia dütüktefrika leri konularda insanlar arasinda hükmetmek üzere içinde gerçekleri taiyan kitabi 2/213 birakmak ondan uzaklamaktir bu neekim-kasim aralik 2012 denle tefrika sapiklik ve küfürdür sayý 33 slâm ümmetinin parçalanmasikur âni na tefrikaya dümesine neden olanmücâhede 10 lar emperyalizm ve onun yerli ibirlikçileri karisinda aciz kalmasina ve küçük dümesine sebep olduklari için onlaraküçük düürücü bir azap vardir bu kimseler slâm dinine ve müslümanlara yapilabilecek en büyük kötülüü yapmilardir tefrika slâm in gayri müslimler tarafindan net olarak anlailmasinin önünde en büyük engeli tekil etmektedir gayri müslimler slam in gerçek yapisini kur an dan ve peygamberin örnek yaayiindan çok müslüman olduklarini düündükleri kimselerin söz ve yaayilarina ba kur Ân a dÂvet karak deerlendirmektedirler tefrika içerisinde bulunan söz ve davranilari birbirlerinden farkli ve birbirlerine düman olan kimselerin slam in gerçek yapisini ortaya koymalari ve slam i temsil etmeleri mümkün deildir böyle olunca da gayri müslimlerin slam in gerçek yapisi hakkinda salam bir bilgiye ulamalari mümkün olmamaktadir te bu nedenle tefrikaya düen kimseler bireysel bazda kendilerine zarar verdikleri kendileri helak olduklari dünya ve ahirete zelil olup azaba uradiklari gibi dinlerine de en büyük zarari vermekte dinlerine zulmetmektedirler mürikler nefislerinin küfrünü göre göre allâh in mescitlerini enlendiremezler onlarin yaptiklari iler boa çikmitir ve onlar atete sürekli kalacaklardir allâh in mescitlerini ancak allah a ve âhiret gününe inanan namazi kilan zekâti veren ve allah tan baka kimseden korkmayanlar enlendirirler onlarin doru yolu bulanlardan olacaklari umulur tevbe 17-18 ayet-i kerimede de belirtildii üzere tefrikaya dümü ve irke bulami kimselerin slâm adina bir ey yapmalari ve slâm i temsil etmeleri mümkün deildir slâm in gerçek temsilcileri vahyi esaslari ilke edinen düünce söz ve davranilarini bu ilkeyi ahlak edinen peygamber as in örneklii dorultusunda düzenleyen kimselerdir.

[close]

p. 13

müslümanlar kur an in belirledii ölçü içerisinde peygamberi örneklik dorultusunda yaamlarini düzenleyen vahyi esaslari her eyin üzerinde tutan kii grup ve deiik düüncelerin etkisinde kalmayan müslümanlarin vahdetini esas alan müslüman isminin yaninda baka sifat ve isimleri kullanmayan kimselerdir yüce allahcc tevhidi ilkelere iman eden bu ilkeleri yaam tarzi olarak alan kimselere müslümanlar adini vermitir allah a davet eden salih amel ileyen ve ben müslümanlardanim diyenden daha güzel sözlü kim olabilir fussilet 33 allah urunda o na yarair biçimde cihad edin o sizi seçti ve dinde size bir güçlük yüklemedi babaniz brâhim in dinine uyun o bu kur andan önceki kitaplarda da bukur ânda da size `müslümanlar adini verdi ki rasul size ahit olsun siz de insanlara ahit olasiniz haydi namazi kilin zekâti verin ve allah a sarilin sahibiniz o dur o ne güzel sahip ve ne güzel yardimcidir hac 78 yüce allah in iman eden kimselere uygun gördüü müslümanlar isminin yanina mensup olduklari grup parti dernek vakif tarikat ya da cemaat ismini ekleyenler rab lerinin kendilerine verdii müslümanlar ismini yeterli görmemi kabul etmemi sayilacaklarin dan slâm dairesinden çikarlar tevhidi esaslarininsanlara ulatirilmasi konusundaki metod kur an da açikça bildirilmi ve risalet tarihinde hiçbir deiiklie uramadan hz muhammed as a kadar gelmitir hz muhammed as dan sonra ortaya çikan kur an ve peygamberi örneklikte bulunmayan tüm davet metodlari peygamber as in dili ile bid attir her bid at sapiklik ve her sapiklik cehennemdedir sonradan ortaya çikan tüm davet metodlari bid at ve sapiklik olduklari gibi bunlar ayni zamanda tefrika slâm ümmetinin içerisine sokulan birer fitne ve tefrika yuvalaridir bu nedenle özellikle günümüzde ortaya çikan parti dernek ve vakiflar ile ekim-kasim slâm dii olan tasavvuf ümmet içe aralik 2012 risinde tefrikayi körükleyen fitne sayý 33 kur âni odaklaridir mücâhede tefrikanin nedeni olan fitne yu 11 valari parti dernek vakif tarikat cemaat ya da mezhep taassubu terk edilip tevbe edilmedikçe ve vahyi esaslarin belirledii ölçü içerisinde iman edilip kur an in bildirdii dorultuda müslümanlarla beraber vahdet oluturulmadikça tefrika kalkmaz ve bu gruplarda bulunanlar da gerçek müslüman olamazlar bunlar ümmmet arasinda tefrikaya ve fitneye sebebiyet verdikleri için kur an in bildirdii üzere kâfirler olarak cehennneme gireceklerdir kur Ân a dÂvet

[close]

p. 14

gündem k ekim-kasim aralik 2012 sayý 33 kur an Öncelikli olarak tevhid lkesi Üzerinde durur kur âni mücâhede 12 ur an slâmi davette en önemli ve öncelikli olarak tevhid ilkesinin insanlara duyurulmasini emreder Çünkü tevhid ilkesi yüce allah in bir liinin uluhiyet rububiyet ve meliklik sifatlarini bildirmektedir yüce allah cc kâinat hayat ve insanlar üzerinde tek lah tek rab ve tek meliktir tevhidi esaslara iman etmek yüce allah in en üstün tek yaratici olduunu kâinatta yaratttii her eyin rizkini o nun verdiini bu nedenle uluhiyetin ve rububiyetin o na ait olduunu kâinat hayat ve yarattii kullar üzerinde hüküm koyma hakkinin yalnizca yüce allah a ait bulunduunu yani yegane ve tek hükümdar ve melik in o olduunu kabul etmektir yüce allah cc kendisine ait olan uluhiyet rububiyet ve meliklik sifatlarinin bakalarina verilmesini parçalanmasini bölünmesini hiçbir ekilde kabul etmez yüce allah a ait olan sifatlardan birini bakalarina vermek ya da bunlardan bir tanesini gasbetmek küfür ve irktir beeri sistemler insanlar üzerine hükmederek yüce allah in uluhiyet rububiyet ve meliklik sifatllarini gasbetmeye çaliarak tuyan ku r â n Ö ncelikliolarak te vhidl ke s i Ü zerindedurur etmiler taut olmulardir te bu nedenle yüce allah cc daha ilk nazil olan surede bunlara dikkat çekmektedir kesinlikle insan müstaniletiinde kendisini yeterli gördüünde tuyan eder alak 6-7 nsan bizim kendisini nasil bir nutfespermden yarattiimizi görmedi mi ki imdi apaçik bir hasim kesildi yasin 77 kesinlikle ona itaat etme rabb ine secde et ve yakla alak 19 bu ayetlerle balayan tauta dikkat çekme kur an in tümünde daha açik bir ekilde belirtilmi ve tevhidi esaslara ilk kari çikanlarin bunlar olduklari bildirilmitir kavminden kendilerine dünya hayatinda bol nimet verdiimiz o inkâr eden ve ahiret bulumasini yalanlayan eraf takimi dedi ki `bu da sizin gibi bir insandan baka bir ey deildir sizin yediinizden yiyor içtiinizden içiyor mü minun 33 kendilerini üstün görüp yüce allah in indirdiklerini reddeden müstekbir güçler kendileri yalanladiklari gibi insanlarin da rab lerine iman etmelerini engellemeye çali-

[close]

p. 15

milar ve küfürlerinde sinir tanimayarak azginliklarinin doruk noktasina ulamilar taut olmulardir yüce allah cc tevhidi mücadelede öncelikle tautun reddedilmesini istiyor çünkü taut küfrün temelidir taut reddedilmedikçe ne yüce allah a iman edilir ne de baka alanlarda mücadele etmek mümkün olur bu nedenle ilk önce taut reddedilmeli insanlara tautun ne olduu anlatilmalidir dinde zorlama yoktur doruluk sapikliktan seçilip belli olmutur kim tautu reddedip allah a inanirsa muhakkak ki o kopmayan salam bir kulpa yapimitir allah iitendir bilendir bakara 256 risalet tarihi boyunca peygamberlerin öncelikle tautun reddedilmesi için gönderildii ancak tautu reddedenlerin iman ettikleri tautu reddetmeyenlerin ise irk ve küfür içerisinde saptiklari insanlarin anlayacaklari bir ekilde ifade edilmelidir andolsun biz her millet içinde `allah a kulluk edin tauttan kaçinin diye bir elçi gönderdik onlardan kimine allah hidâyet etti onlardan kimine de sapiklik gerekli oldu te yeryüzünde gezin de bakin yalanlayanlarin sonu nasil olmu nahl 36 nsanlara taut reddedilmeden yüce allah a iman edilmeyecei tautun reddedilmesinin ise öncelikle küfür sistemine oy verme mek olduu oy vermenin tautu kabullenmek ve yüce allah a irk komak anlamina geldii çok açik ve net bir ekilde anlatilmalidir tautu reddetmeyenlerin beeri küfür sistemlerine oy vermenin yüce allah a kari savamak olduu konusunda insanlar uyarilmali bu konudaki ayetler okunmalidir tautun eytani düzen olduu ve tauti düzenin yöneticilerinin eytanin dostlari olduklari konusunda insanlar bilgilendirilmeli onlara destek olmanin eytana destek anlamina anlatilmalidir man edenler allah yolunda savairlar kâfirler de taut yolunda savairlar o halde eytanin dostlariyla savain çünkü eytanin hilesi zayiftir nisa 76 allah iman edenlerin dostudur onlari karanliklardan aydinlia çikarir kâfirlerin dostlari da tauttur o da onlari aydinliktan karanliklara çikarir onlar ate halkidir orada ebedi kalacaklardir bakara 257 tauti düzenlere destek olmanin ve oy vermenin irk ve küfür olduu ve bu hallerinden dönüp tevbe etmeyenlerin küfür üzere kâfir olarak ölecekleri konusunda insanlar aydinlatilmalidir tauti sistemle ve onun koruyuculari ve savunuculari ile mücadele sürekli olmalidir bu mücadele egemenlik yalnizca slâm in oluncaya kadar sürdürülmeli ve hiçbir gÜndem ekim-kasim aralik 2012 sayý 33 kur an Öncelikli olarak tevhid lkesi Üzerinde durur 13 kur âni mücâhede

[close]

Comments

no comments yet