34. Sayi

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

toplumlari deitiren kimseler deiime önce kendilerinden balamilardir kendilerini deitirmeyenler hiçbir ekilde toplumu deitiremezler nsanin kendisini deitirmesi de öncelikle düünce haznesinde varolan bilgi ve birikimleri deitirmesi ile mümkündür nsan düünce haznesinde bulunan bilgilerden hareketle sözlerine ve davranilarina yön verir cahili bir düünce yapisina sahip olan kimselerin tutarli doru ve gerçekçi davranilar sergilemeleri elbette mümkün deildir ayni ekilde yüce allah a iman eden kimselerin de tutarsiz ve cahili davranilar ortaya koymalari mümkün deidir de ki `allah tan bakasina kulluk etmemi mi bana emrediyorsunuz ey cahiller zümer 64 yoksa cahiliyye hükmünü mü ariyorlar yi bilen bir toplum için allah tan daha güzel hüküm veren kim olabilir maide 50 tarihte çok büyük olaylara ve deiimlere imza atan risalet önderi peygamberler ve onlarin yolunda giden tevhid erleri deiime kendilerinden balamilar ve giderek toplumlarini iman ettikleri esaslar dorultusunda deitirme bismillah ye çalimilardir kur an bu insanlarin hayatlarinin ve mücadelelerinin örneklerini vererek toplumsal deiikliklerin ancak bu ekilde hareket edilmesi ile mümkün olabileceini ortaya koymaktadir yüce allah a iman eden tevhidi esaslari ilke edinen kimselerin cahili hükümler dorultusunda ortaya konulan bir sisteme uymalari o sistemlere ait metodlara göre habismillah reket etmeleri hiçbir ekilde mümkün deildir man eden kimseler tüm düünce söz ve davranilarini iman ettileri tevhidi esaslara göre düzenlemekle mükelleftirler on ocak-ubat mart 2013 lar hiçbir ekilde cahiliye hükmü sayý 34 dorultusunda ortaya konulan be kur âni eri sistemlere göre düünemez mücâhede 1 konuamaz ve hareket edemezler Çünkü iman edenlerin cahili sistemlere uymalari kesinlikle yasaklanmitir sana da kendinden önceki kitabi dorulayici ve onu kollayip koruyucu olarak kitabi gerçekle indirdik artik onlarin aralarinda allah in indirdiiyle hükmet ve sana gelen gerçekten ayrilip onlarin keyiflerine uyma sizden her biriniz için bir eriat ve bir yol belirledik allah isteseydi hepinizi bir tek ümmet yapardi fakat size verdikleri içinde sizi si-

[close]

p. 4

namak istedi Öyleyse hayir ilerine koun hepinizin dönüü allah adir o size ayrilia dütüünüz eyleri haber verecektir aralarinda allah in indirdiiyle hükmet onlarin keyiflerine uyma ve onlarin allah in indirdii eylerin bir kismindan seni airtmalarindan sakin eer haktan dönerlerse bil ki allah bazi günahlari yüzünden onlari felakete uratmak istiyordur zaten insanlardan çou fasiktirlar maide 48-49 man eden kimselerin cahiliye hükmü dorultusunda hareket etbismillah meleri onlar için haktan sapma ve felakettir te bu nedenle gerçekten iman eden kimseler cahili olan beeri tauti sistemlere itaat edemez etmezler ocak-ubat mart 2013 man eden bir kimse kur ani sayý 34 ifade ile ancak müslümandir müskur âni mücâhede lüman olan bir kimse demokrat 2 sosyalist marksist vb sifatlara sahip olamaz kur an iman edecek bireyin neleri reddedip neleri kabul edeceini çok açik bir biçimde belirtmitir dinde zorlama yoktur doruluk sapikliktan seçilip belli olmutur kim tautu inkâr edip allah a inanirsa muhakkak ki o kopmayan salam bir kulpa yapimitir allâh iitendir bilendir 2 256 man etmek yüce allah tan baka tüm otoriteleri ve onlarin koyduklari hükümleri açik ve net bir ekilde reddetmekle balar dü bsmllah ünce planinda balayan bu deiim giderek duygu söz ve davranilari da içine alacak ekilde hayati tümüyle kapsar slâm iman edecek bireylerde düünce planinda yüce allah cc diinda bütün otoriteleri reddetmeleri ön art olarak ileri sürdüü gibi ayni zamanda slâm dii sistemlerin kurallarina göre hareketlerini de yasakladii yasaklamitir.kur an iman edenler için tautun reddedilmesi konusunda hz brahim as in davraniini en güzel örnek olarak verir brahim de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için çok güzel bir örnek vardir onlar kavimlerine `biz sizden ve sizin allah tan baka itaat ettiklerinizden uzaiz sizi tanimiyoruz siz bir tek allah a inanincaya kadar sizinle bizim aramizda sürekli bir dümanlik ve nefret belirmitir demilerdi mümtehine 4 tautun ve tauti sistemlerin reddedilmeleri ile yetinmeyen slâm iman eden kiilerin tauta ve slâm dii olan her eye en küçük bir meylin gösterilmesini de yasaklamitir.slâm dii sistemlere en küçük bir meyil gösteren kimselerin cehennem azabina girecekleri ve allah irki affetmez ilahi buyruun gerei yüce allah cc o kimseleri bailamayacaktir sakin zulmedenlere meyletmeyin sonra size ate dokunur sizin allah tan baka dostlariniz yok-

[close]

p. 5

tur sonra size yardim edilmez hud 113 kur an iman edenlerin nasil deitiklerini geçmi yaantilarina ait her eyi nasil reddettiklerini bütün boyutlari ile gözler önüne serer ve bu konuda risalet önderlerinin hayatlarindan örnekler verdikten sonra iman etmekle kendilerini deitiren kimselerin hayatlarindan da örnekler verir ashab-i kehf kasabalilara giden davetçiler ve ashab-i uhdud davetçileri iman ederek kendilerini deitiren balica örneklerdir günümüzde yüce allah a o nun gönderdii tevhidi esaslara iman iddiasinda olan kimselerin cahili beeri sistemlerin kurallari dorultusunda hareket ederek kur an dan ve slâm dan sözetmeleri insanlari aldatmaktan baka bir ey deildir bu kimseler kendileri yüce allah a gerei gibi iman etmedikleri için imanlarina irk bulatirmi hakki batila karitirmi ve kendilerince bir yol belirlemilerdir ki bu yol hiçbir ekilde slâmi bir yol deil batil ve gayri slâmi bir yoldur man ettiklerini iddia ettikleri halde tevhidi esaslara göre kendilerini deitirmeyen kimselerin cahili tauti sistemlerin metodlarini kullanarak insanlari ve giderek toplumu deitirmeleri elbette mümkün deildir kur an bu kimselerin ikiyüzlü münafiklar olduklarini bildirmektedir kur an kendilerini deitirmedikleri halde insanlara kur an dan sözeden kimseleri uyarmakta ve bu yapilanin ancak akilsizlik olduunu bildirmektedir siz kitabi okuduunuz halde insanlara iyilii emredip kendinizi unutuyor musunuz aklinizi kullanmiyor musunuz bakara 44 kendilerini iman ettikleri esaslara uygun bir ekilde deitiren kimseler öncelikle yerlerini ve konumlarini belirleyerek irk ve küfre kari tavir alirlar ve saflarini seçerler saflarini belirleyen iman edenler böylece insanlari çairacaklari yeri bismillah bilirler ve ona göre hareket ederler neye,niçin iman ettiklerini kendilerinde doru dürüst belirleyip netletirmeyen kimseler iman ocak-ubat ve davrani çelikisi içerisinde bu mart 2013 lundukleri için insanlari tevhidi sayý 34 kur âni esaslari kabul etmeye davet ede mücâhede mezler bu kimseler imanlarina irk 3 bulatirdiklarindan ne cahili beeri sistemlere kari tavir alirlar ne de müslümanlarin iman ettikleri gibi yüce allah a iman ederler ve tevhidi esaslar dorultusunda yaarlar man ve davrani çelikisi içerisinde bulunmak yüce allah cc katinda en sevilmeyen bir durumdur bu nedenle yüce allah cc iman edenleri böyle bir duruma dümemeleri içinuyarmaktadir ey iman edenler niçin yapmayacainiz eyi söylüyorsunuz yapmayacainiz eyi söylemek allah bsmllah

[close]

p. 6

katinda en sevilmeyen bir eydir saf 2-3 man eden bir kimse bütün söz ve davranilarini iman ettii tevhidi esaslara göre düzenlemekle mükelleftir bu imani bir zorunluluktur ve iman eden bir kimse hiçbir ekilde bunun diinda hareket edemez oysa günümüzde iman ettikleri iddiasinda bulunan bazi kimseler insanlari bazi ibadi konularda kur an na davet ederlerken sosyal hayattaki davranilarin düzenlenmesi konusunda beeri tauti sistemlere insanlari davet etmektedirler bunlar hem hakki batila karitirarak gerçekten bismillah iman etmenin ne olduunu gizlemekte hem de bu ikiyüzlü tavirlari ile insanlari kandirarak bu yaptiklari ile çikar salamaktadirlar ocak-ubat bu sayida kur an a davet te mart 2013 sayý 34 man etmek yeniden varolmaktir kur âni balii ile iman etmenin nasil olmamücâhede si gerektii ve gerçekten iman eden4 lerin nasil yeni bir kimlik ve kiilie kavutuklari konusu anlatilmakta yüce allah a gerçekten iman etmenin ancak bu ekilde olacai ortaya konulmaktadir bu bölümde iman etmenin ancak geçmi yaantiya ait bütün deerlerin terkedilmesi ile mümkün olacai bunun diindaki bir imanin gerçek iman olmadii açiklanmaktadir yorum da yüce allah a gerçekten iman etmeyen imanlarina irk pisliini karitiran müriklerin slâm a hizmet edemeyecekleri bsmllah üzerinde durulmakta müriklerin nasil bir slâm dümani olduklari tevhidi mücadelenin iman edenlerle mürikler arasinda olduu açiklanmaktadir gündem de kemalist sistemin anadolu halkina kari iledii cinayetler ele alinmakta bu sistemin halk dümani bir sistem olduu gözler önüne serilmektedir yöneticileri ne kadar deiirse deisin sistemin mantiinin deimedii vurgulanan bu bölümde asil katillerin bu sistemi ayakta tutmaya çalian kimseler olduklari belirtilmektedir kavra m da slâmi istilahta dar ul slâm ve dar ul harp kavramlarinin ne olduu açiklia kavuturulmakta günümüzde müslümanlarin yaadiklari bölgelerin hangi dar olduklari ve müslümanlarin bulunduklari bu bölgelerdeki konumlarinin ne olduu üzerinde durulmaktadir hakki batila karitiran belamlarin dar kavramini bilinçli bir ekilde çarpitarak iman edenlerin bulunduklari yerlerde vahyin belirledii ölçüler içerisinde tevhidi bir mücadeleyi engellediklerii ve insanlari tauti sisteme yamamak istedikleri ele alinmaktadir tefsir de fil suresi ele alinmakta yüce allah in yeryüzündeki düzeni koruma naktasinda kimseye muhtaç olmadii dilediinde yeryüzü düzenini insanlar diinda baka yarattiklari ile de salayabilecei gerçei gözler önüne konulmaktadir.

[close]

p. 7

üce allah cc insani belli bir fitrat üzerinde yaratmi insanin kendisine verilen özellikleri koruyup korumayacaina kendisini ahit tutmak üzere onu yeryüzüne göndermitir nsan sahip olduu deerlere taidii kimlik ve kiilie takip ettii ya da taraf olduu siyasi görü ve sistemlere göre yaratilita kendisine verilen özellikleri ya kaybederek alçalir ya da bu özellikleri daha da gelitirerek yücelir biz insani en güzel biçimde yarattik,sonra onu aailarin aaisina çevirdik tin 4-5 nsana insan olma onurunu kazandirip onu mahlukatin en erefli makamina yücelten en büyük deer hiç kukusuzdur ki yüce allah a olan imani ve bu iman dorultusunda ortaya koyduu fiilleridir yüce allah a iman insanin rabb i ile olan baini salayan bir ba olduundan kii tüm düünce söz ve davranilarini rabb inin kendisinebildirdii tevhidi esaslar içerisinde düzenler ve böylece yaratilita kendisine verilen özellikleri daha da gelitirerek yücelir yüce allah a ve o nun gönder y iman etmek yeniden varolmaktir dii tevhidi esaslara iman etmek dünya hayatinda kimi olumsuz artlarin ve eytan aleyhillanenin etkisi ile fitratta kendisine verilen özellikleri kismen ya da tamamen kaybeden insanin yeniden varolmasi yeni bir kimlik ve kiilik kuanmasidir man etmek insanin düünsel ve fiziksel olarak eskiye ait her eyini terk ederek yepyeni bir kiilik ve kimlik kazanmasi kendi hayatini çevresini ve dünya hayatini yeni iman edilen esaslara göre dizayn etmesidir man bir kalbe girince o kalp sahibi için artik tek deer iman ettii rabb i ve rabb inden gelen emirlerdir o iman edenleri ne çevresel olumsuz artlar ne zorbalarin baskilari ne dünyevi deerler ve ne de aile ve akrabalari eski konumuna dönderebilir manin insani yüceltebilmesi için iman eden kimselerin neye iman ettiklerini ve bu imanlarinin kendilerinden ne istediini çok iyi bilmeleri gerekir man hiçbir ekilde pazarlik kabul etmez ertelenmez üzerinde düünülmez o bir kalbe girdi mi kalpte varolan her ey aninda dia kur ân a dâvet man etmek yeniden varolmaktir ocak-ubat mart 2013 sayý 34 5 kur âni mücâhede

[close]

p. 8

kur Ân a dÂvet man etmek yeniden varolmaktir ocak-ubat mart 2013 sayý 34 kur âni mücâhede 6 ri çikar ve kalp asil sahibini airlar yüce allah cc iman eden kimselerin yalnizca iman ettik demekmekle birakilmayacaklarini ve bu ifade ile cennete giremeyeceklerini hayatlarindaki deiikliklerin ne olduunu bildirmektedir yoksa siz sizden önce geçenlerin durumu bainiza gelmeden cennete gireceinizi mi sandiniz onlara öyle yoksulluk ve sikinti dokunmutu öyle sarsilmilardi ki nihayet peygamber ve onunla birlikte inananlar `allah in yardimi ne zaman diyecek olmulardi yi bilin ki allâh in yardimi yakindir bakara 214 yüzlerinizi dou ve bati tarafina çevirmeniz iman deildir asil iman odur ki allah a ahiret gününe meleklere kitaba ve peygamberlere inandi sevdii malini yakinlara yetimlere yoksullara yolda kalmilara dükünlere ve boyunduruk altinda bulunanlara verdi namazi kildi zekâti verdi andlama yaptiklari zaman andlamalarini yerine getirenler sikinti hastalik ve sava zamanlarinda sabredenler ite doru olanlar onlardir muttakiler de onlardir bakara 214 man etmek kalpte düüncede söz ve davranita eskiye ait olan kültür gelenek alikanlik gibi ne varsa hepsini söküp atmak ve bir daha kesinlikle onlara yaklamamak ve istememektir man ettikten sonra eskiye ait bir eyi istemek ve özlemek iman noktasinda bir arizanin olduunu gösterir ve kii için tehlike iaretlerinin varolduunu belirtir bu ariza giderilmedii zaman artik o kimse için irk kapidadir demektir man eden bireyde geçmie ait en küçük bir ayrintinin kalmasi halinde bu kiinin düüncesinde zamanla büyür ve kiiyi gerisin geriye eski durumuna eski dinine dönmesine neden olur tarihsel süreçte irtidat eden toplumlara bakildiinda bunlarin eski alikinliklarini yeni iman ettikleri dine taidiklari ve zamanla bu alikanliklarini din haline getirdikleri ve daha sonra eski kültürel alikanliklarini yeni dinlerinden kabul edip ona uyduklari görülür bugün anadolu da halk tarafindan yapilan birçok hareket ve söylenen sözlerin eski gelenek alikanlik ve kültürlerinden olduu açikça görülmektedir yüce allah a ve o nun gönderdii tevhidi esaslara iman etmek önceden inanilan ve tabi olunan bütün düünce söz ve davranilari terkedip yepyeni bir dünya görüüne sahip olmaktir yüce allah a iman eden kimse hayatini iman ettii esaslara yeni dünya görüüne göre düzenlemeli düzenlemek için çalimalidir yüce allah a iman etmekle yeni kimlik ve kiilie sahip olan kimse,

[close]

p. 9

bu yeni kimlik ve kiiliini hiçbir eyden ve kimseden korkmadan açikça ortaya koymali ve bunu,tipki fir avn in sihirbazlari gibi neye iman ettiini açikça ifade etmelidir alemlerin rabbine iman ettik,musa ve harun un rabbine dediler a raf 121-122 sihirbazlar yüce allah a iman eder etmez sihri birakmi daha birkaç dakika önce önünde eilip rükuya vardiklari kendisinden takdir bekledikleri fir avn in karisinda dikilmi pervasizca ona meydan okuyorlar ve onu bir hiç olarak gördüklerini ve önemsemediklerini ilan ediyorlardi fir avn `ben size izin vermeden ona inandiniz mi bu bir tuzaktir ehirde bu tuzai kurdunuz ki halkini oradan çikarasiniz ama yakinda bileceksiniz elbette ellerinizi ve ayaklarinizi çaprazlama keseceim sonra hepinizi asacaim dediler ki `biz zaten rabbimize döneceiz!rabbimizin bize gelmi olan ayetlerine inandiimiz için bizden öc aliyorsun ey rabbimiz üzerimize sabir boalt ve bizi müslümanlar olarak öldür a raf 123126 te gerçek iman ve allah a teslimiyet budur imanin gerektirdii ekilde hareket etmek her yönüyle deimek ve bu deiiklikleri apaçik bir ekilde hiçbir korku ve endi e duymadan açiklamak ve geçmii olduu gibi reddedip birakmaktir dediler ki `biz seni bize gelen açik delillere ve bizi yaratana tercih edemeyiz yapacaini yap sen ancak bu dünya hayatinda istediini yapabilirsin.biz rabbimize inandik ki o bizim günahlarimizi ve senin bizi yapmaya zorladiin büyüyü bailasin allah daha hayirli ve o nun mükâfati ve cezasi daha süreklidir taha 72-73 man etmek çok deerli bir eya alir gibi onu bir kasaya koyup saklamak deildir man etmek kiinin önce kendisiyle daha sonra içerisinde yaadii toplumla ve giderek siyasal güçlerlekari kariya gelmesi ve iman ettii esaslari bütün açiklii ile ortaya koymasi demektir bu imanin kiide varolduunun göstergesidir toplum ve siyasal egemen güçler iman eden kiideki söz ve hareketlerin deikenliine ahit olmalidir kur an iman eden kiilerdeki söz ve hareketlerin nasil deitiini toplumun ve egemen siyasal güçlerin bu deiikliklere kari nasil tavir aldiklarini iman edecek kimselere örnek olmasi için bütün ayrintilari ile bildirmektedir putperest bir babanin olu olan hz brahim as yüce allah a iman ettii güne kadar hiçbir eye karimaz hiçbir eyi eletirmezken kur Ân a dÂvet man etmek yeniden varolmaktir ocak-ubat mart 2013 sayý 34 7 kur âni mücâhede

[close]

p. 10

kur Ân a dÂvet man etmek yeniden varolmaktir ocak-ubat mart 2013 sayý 34 kur âni mücâhede 8 iman ettikten sonra babasinin ve toplumun karisina çikarak yaptiklari yanliliklari açikça ifade etmi onlarin putlari birakarak yüce allah a iman etmelerini istemitir babasina `babaciim iitmeyen görmeyen ve sana hiçbir yarari olmayan eylere niçin tapiyorsun babaciim bana sana gelmeyen bir bilgi geldi bana uy seni düzgün bir yola ileteyim babaciim eytana tapma çünkü eytan rahman a isyan etmitir babaciim ben sana rahman dan bir azabin dokunmasindan korkuyorum;o zaman eytanin dostu olursun demiti meryem 42-45 brahim i de kavmine `allah a kulluk edin o ndan korkun bilirseniz bu sizin için daha hayirlidir siz allah tan baka bir takim putlara tapiyorsunuz yalan eyler uyduruyorsunuz sizin allah tan baka taptiklariniz size rizik vermezler siz rizki allah in yaninda arayin o na tapin ve o na ükredin o na döndürüleceksiniz eer yalanlarsaniz sizden önceki ümmetler de yalanlamilardi elçiye düen yalniz açikça duyurmaktir dedi ankebut 16-18 hz brahim as kavminin ve babasinin tehdit ve saldirilarina kari tavrini net olarak ortaya koymu ne rizik ne de canina bir zarar gelmesi konusunda onlardan korkmadiini ve alemlerin rabbi yüce allah a siindiini açiklamitir te gördünüz mü neye tapiyorsunuz siz ve eski atalariniz onlar benim dümanimdir yalniz alemlerin rabbi dostumdur beni yaratan ve bana yol gösteren o dur bana yediren ve içiren o dur hastalandiim zaman bana ifa veren o dur beni öldürecek sonra diriltecek o dur ceza günü hatami bailayacaini umduum da o dur dedi uara 75-82 hz brahim as çok net bir ekilde iman ettii esaslar dorultusunda hareket etmi neye kari olduunu kime iman ettiini apaçik bir ekilde babasina ve kavmine bildirmitir hz brahim as in yüce allah a iman ettikten sonraki bu bambaka kiilii ve bu kiilik dorultusundaki tevhidi hareketi bütün risalet önderleri tarafindan tipatip ortaya konulmutur hz uayb as in iman ettikten sonraki tavri tüm çalardaki müslümanlara iik tutmakta müslümanlarin yaadiklari toplumlar içerisindeki davranilarinin ve zorbalara kari tutumlarinin nasil olmasi gerektii konusunda çok güzel bir örneklik tekil etmektedir hz uayb as daha önce kendi toplumu içerisinde namazini kilip o toplumun kötü fiillerine bulamadii halde kimse bundan rahatsizlik duymuyordu ancak o ne zaman ki kendisine bildirilen ilahi

[close]

p. 11

mesaja gerei gibi iman edip onu insanlara anlatmaya baladiinda ve onlardan yaptiklari kötü fiilleri terk etmelerini istediinde ite o zaman kinanmaya baski görmeye ve tehditler almaya baladi ey uayb senin namazin mi sana atalarimizin taptii eylerden yahut mallarimiz üzerinde dilediimizi yapmaktan vazgeçmemizi emrediyor oysa sen yumuak huylu akillisin dediler hud 87 zorba egemen güçler ve onlarin paralelinde hareket eden küfür ve irk ehli kendilerine ses çikarilmadii yaptiklari kötü fiillere kariilmadii sürece seslerini çikarmazlar ancak ne zaman ki karilarina çikip hak ve hakikat anlatildiinda ite o zaman bütün kin ve dümanliklari ile saldiriya geçerler dediler `sen iyice büyülenmilerdensin,sen de bizim gibi bir insansin biz seni mutlaka yalancilardan saniyoruz uara 185186 kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki `ey uayb mutlaka seni ve seninle beraber iman edenleri kentimizden çikaririz ya da dinimize dönersiniz dedi ki `stemesek de mi a raf 88 hz uayb as iman ettikten sonra kavmine ait siyasi dünya görülerini ve onlarin kurallarini terketmi bambaka bir kimlik ve kiilikle toplumunun karisina çikmi tir egemen güçlerin hz uayb as i eski durumuna döndürmek için yaptiklari tüm tehdit ve antajlara aldiri etmemitir Çünkü eski dinine dönmesi onlarin kurallarini kabul etmesi iman edilen tevhidi esaslardan dönmesi küfre ve irke sapmasi demekti.te bu gerçei bilen hz uayb as kendisinden kendi kurallarina dönmesini isteyen zorba güçlere çok net bir cevap vermitir allah bizi sizin dininizden kurtardiktan sonra eer tekrar ona dönersek allah in üzerine yalan atmi oluruz rabbimiz allah dilemedikten sonra osizin dine dönmemiz bizim için olur ey deildir rabbimiz bilgice her eyi kuatmitir biz allah a dayanmiiz rabbimiz bizimle kavmimizin arasini gerçekle aç muhakkak ki sen açanlanin en iyisisin a raf 89 yüce allah in bildirdii esaslara iman eden kimse daha önce mensup ya da taraf olduu siyasi görüü ideolojiyi her eyi ile terk etmek ve hiçbir ekilde ondan bir iz taimamak zorundadir hz uayb as bu durumu ifade ederek allah bizi sizin dininizden kurtardiktan sonra eer tekrar ona dönersek allah in üzerine yalan atmi oluruz demektedir yüce allah a iman edip yeni bir kimlik ve kiilikle ortaya çikan kimselere her dönemde kavimleri dü kur Ân a dÂvet man etmek yeniden varolmaktir ocak-ubat mart 2013 sayý 34 9 kur âni mücâhede

[close]

p. 12

kur Ân a dÂvet man etmek yeniden varolmaktir ocak-ubat mart 2013 sayý 34 kur âni mücâhede 10 man olmu onlara en air hakaretler yapilmi onlar en air ikencelere maruz birakilmilardir umut besleyip gelecekte yararli olacaini düündükleri kiilerin çikarlarina aykiri bir ey söylemesi üzerine küfür cephesi birden o güvenip umut besledikleri kiilere düman olurlar onlara saldirirlar deli diye damgalarlar hz brahim as in bir ömür içlerinde yaamasina hiçbir ey söylemeyen putperest toplum onun allah adina insanlari ilahi mesaja davet etmesinden sonra onu atee atmilar yurdundan çikarmilardir ayni ekilde daha önce namaz kilmasina ramen insanlara karimayan hz uayb as dan rahatsizlik duymayan medyen halki ve onlarin zorba yöneticileri onun ilahi mesaji duyurmasi üzerine saldiriya geçmiler ve onu susturmaya çalimilardir yüce allah a iman ederek o nun belirledii kurallara göre hareket eden bütün risalet önderine ve tevhid erlerine kendi toplumlarinca her türlü zulüm reva görülmütir mekke mürikleri de muhammed-ül emin dedikleri güvenip en deerli mal ve sermayelerini emanet ettikleri hz muhammed as in yüce allah a davet etmesi ile ona düman kesildiler ve mecnun olduunu söylediler hz muhammed as in allah adina hareket ederek ilahi mesaji ortaya koymasi mekke ileri gelenlerini ve onlarin destekçilerini çilgina çevirmi ve daha birkaç saat önce el-emin dedikleri insani deli ve mecnun olarak vasiflandirmaya balamilardi o yillarca içerisinde yaadii toplum tarafindan öz oullari gibi taniniyor iken kimse ona bir ey söylemedii gibi tam aksine sözü dinlenilen sevilen ve güven duyulan birisiydi ancak tevhidi esaslari duyurmaya baladii anda karilamadii baski ve tehdit kalmamitir mekkeli zorbalarin daha kisa bir süre önce el-emin dedikleri ona her konuda güvendikleri hz muhammed as a birdenbire sen delisin cinlenmisin demelerinin nedeni aslinda gayet açiktir hz muhammed as daha önce müriklerin irk ve küfür olan sistemlerine uyup itaat etmese de kendisi de alternatif bir mesaj alternatif bir sistem ortaya koymamiti bu nedenle mürikler ondan bir rahatsizlik duymuyorlardi ancak ne zaman ki onlarin küfür ve irk üzerine kurulu düzenlerine alternatif bir sistem alternatif bir din getirdi ite o zaman küfür cephesi ayaa kalkti ve en seviyesiz bir ekilde saldiriya baladi irk ve küfrün mantiinda hiçbir eye kariilmadii yaptiklari her zulüm ve haksizlia kari susulduu sürece herkes iyidir güvenilirdir ancak ne zaman ki onlarin zulüm

[close]

p. 13

ve irk düzenlerine aykiri bir söylem ortaya konulsa ite o zaman bütün kinlerini kusmaya baliyorlar saldiri ve hakaretler yapiyorlar bu durum hemen her peygamber döneminde vuku bulmutur mürikler emin ve güvenilir gördükleri insanlarin daha sonra kendilerine yeni bir mesaj getirmeleri karisinda saldiriya balamilar risalet önderlerini ve tevhid erlerini kötüleyerek karalamaya çalimilardir irk ve küfür ehlinin iman ettikten sonra yepyeni bir kimlikle ortaya çikan slâm davetçilerine saldirilari yalnizca risalet önderleriyle sinirli kalmami tevhid erlerine de ayni ekilde saldirmilardir küfür ve irk ehli risalet önderlerinin ve tevhid erlerinin kimilerini ashabi uhdud a giden davetçilerde olduu üzere atete yakmilar kimilerini kasaba halkina giden davetçiler de olduu gibi talanarak öldürülmülerdir fir avn in daha önce kendisine itaat ettiklerinde ödüllendirdii sihirbazlarin sonradan iman etmeleri üzerine kol ve bacaklarini çapraz kesip kaziklara çakmak istemesi ve ashabi kehf in en yakin arkadalari ve halki tarafindan saldiriya uramalari yine yeni iman ettikleri tevhidi esaslari ortaya koymalari sonucu olmutur günümüzde iman etme anlayii günümüzde slâm dümanlarinin ve onlarin paralelinde hareket eden samiri soylu belamlarin gayretleri sonucunda slâmi kavramlarda her konuda yapildii gibi iman kavrami da asil manasindan saptirilarak anlam kaymasina uratilmitir bu saptirma faaliyetleri sonucunda insanlar gerçekten iman etmenin ne olduunu bilmeden yüce allah a iman ettiklerini iddia etmekte ancak din haline getirdikleri eski cahiliye adetlerini gelenek görenek ve kültürel kalintilarini hiçbir ekilde terk etmemektedirler yüce allah a iman ettiklerini iddia eden günümüz insanlari iman etmekle fikir ve söylemlerinde yaanti ve ilikilerinde hiçbir deiiklik yapmadiklari gibi bir çou kur an in iman etmenin ilk temel arti olarak bildirdii tautu bile reddetmemekte ve tautu desteklemeye devam etmektedirler bu kimseler,tevhidi anlamda iman etmedikleri için daha imanin hazzini tatmadan imanlarini irkle bulatirmaktadirlar günümüz insaninin yüce allah a indirilen tevhidi esaslara iman etmenin nasil olmasi gerektiini bilmemelerinin temel nedeni toplumun önüne slâm dümanlarinca çikartilan samiri soylu belamlarin hakki batila karitirarak gerçek iman etmenin ne olduunu gizlemeleridir nsanlarin bir çou gerçek imanin ne olduunu bilmedikleri için yüce allah in varliini kur Ân a dÂvet man etmek yeniden varolmaktir ocak-ubat mart 2013 sayý 34 11 kur âni mücâhede

[close]

p. 14

kur Ân a dÂvet man etmek yeniden varolmaktir ocak-ubat mart 2013 sayý 34 kur âni mücâhede 12 bilmelerini o na iman etmek eklinde anlamakta ve bu bilgi ile iman ettiklerini zannetmektedirler slâm dümani beeri sistemlerin ve onlarin paralelinde onlarin emrinde hareket eden samiri soylu belamlarin tevhidi esaslari gizlemeleri nedeniyle insanlar içerisinde yaadiklari irk ve küfür halini iman ettikleri eklinde algilamakta ve buna iman etmektedir bunun sonucunda insanlar iman esaslari dorultusunda yaamak yerine yaadiklari ekilde iman etmektedirler kur an da iman eden geçmi toplumlarin nasil iman ettikleri gerçeini bilmeyen ve bunu bilmekten mahrum birakilmi insanlar yüce allah a nasil iman edileceini bilmedikleri için bulunduklari hali din zannederek hayatlarini sürdürmektedirler kur an iman eden bireyin hayatini düzene koyan ve belirledii ölçüler dorultusunda hareket edilecek olan yegâne kitap tir kur an sosyal ve siyasal hayatin düzenlenmesinde toplum ilikilerinin belirlemesinde davetin insanlara ulatirilmasinda ve insanin rabb ine kari görev ve sorumluluunun sinirlarini çizmesinde müslüman bireyi en iyi ekilde bilgilendiren bir kitaptir.man eden birey hiçbir ekilde ve artta kur an dii baka kaynaklara dinini örenmek için bavurmayacai gibi insanlari da yalnizca kur an a uymaya davet edecektir ey insanlar rabbinizden size indirilene uyun ve o ndan baka velilere uymayin ne kadar da az öüt aliyorsunuz a raf 3 man eden insan kur an i hayatinin merkezine almali söyledii her söz ve yapacai her ii mutlaka kur ani ölçüler içerisinde yapmalidir müslüman birey tevhidi esaslarin insanlara ulatirilmasinda da yalnizca vahyinn belirledii ölçüler içerisinde hareket etmeli ve hiçbir ekilde ve artta bu ölçünün diina çikmamalidir Çünkü dünya hayatinin sonunda yapilan ve söylenen her eyin salamasi kur an a göre yapilacaktir rabb inin adini an ve bütün gönlünle o na yönel o dounun ve batinin rabb idir o ndan baka ilah yoktur yalniz o nu vekil tut onlarin dediklerine sabret ve onlardan güzel bir ekilde ayril müzzemmil 8-10 günümüzde yüce allah a davet etme adina slâm dii tauti sistemlerin belirledikleri metodlara göre hareket edenler samiri gibi insanlari gerçek tevhidi esaslardan uzak tutmakta ve insanlarin irke ve küfre girmelerine neden olmaktadirlar samiri nasil ki insanlari tevhidi esaslaradan saptirip buzaiya taptirmak için ilahi mesaji kullandi

[close]

p. 15

ise günümüz samiri soylu belamlari da insanlari tauti sisteme taptirmak için kur ani esaslari kullanmakta ve hakki batila karitirarak insanlari irk ve küfre sokmaktadirlar hakki batila karitirip tevhidi esaslari gizleyen samiri soylu belamlar bu davranilari ile beeri tauti sistemlere yaranmakta onlar tarafindan kendilerine kimi ayricaliklar taninmasini ummaktadirlar yüce allah cc makam ve mevkide eref ve izzeti siyasi yalancilara yaklamakta beeri küfür sistemlerine yaranmakta ve onlarin yaninda bulunmakta arayanbelamlari uyararak üstünlüün ancak kendi yaninda olduunu bildirmektedir kim eref istiyorsa bilsin ki eref tamamen allah indir güzel söz o na çikar iyi amel onu yükseltir kötü eyleri kuranlara gelince onlar için çetin bir azap vardir ve onlarin tuzai bozulacaktir fatir 10 beeri sistemlere insanlari itaat ettirmek için tevhidi esaslari gizleyen samiri soylu belamlar,bu çali malari ile gerçekten iman etmenin nasil olacani gizleyerek insanlari irke ve küfre sokarak yüce allah a isyan ettirmektedirler sonuç olarak yüce allah a iman eden bir kimse kendisi için yepyeni bir hayatin baladiini bilmeli ve artik hiçbir ekilde eski düüncesini taiyamaz eski hayatini yaayamaz ve eski alikanliklarini devam ettiremez man eden bir kimse içerisinde yaadii ve irk üzerinde bulunan topluma iman ettii tevhidi esaslari en yakinindan balayarak ulatirmak zorundadir te gerçekten iman etmek ancak budur kur Ân a dÂvet man etmek yeniden varolmaktir ocak-ubat mart 2013 sayý 34 13 kur âni mücâhede www.mucahede.com âvetin gür s â ni d esi kur

[close]

Comments

no comments yet