't Klavermozaïekje - december 2004

 

Embed or link this publication

Description

Schoolkrant van basisschool De Mozaïek - Sint-Margrietstraat 33 - 9000 Gent

Popular Pages


p. 1

t jaargang 1 nr 1 verschijnt 3 maal per schooljaar 24 december 2004 klaver mozaïekje schoolkrant vrije basisschool de mozaïek het klaverblad speelplaatswerking blaisantvest kriebels lees alles over de the flying livingroom en nog véél véél meer vrije basisschool de mozaïek ­ sint margrietstraat 33 ­ 9000 gent ­ tel 09/235.82.36 ­ 0495/60.09.76 ­ fax 09/235.82.37 e-mail basisschool@demozaiek.zvl.org url http www.demozaiek.zvl.org

[close]

p. 2

inhoud woord vooraf organogram van onze school ouder en kind leerlingenraad onze eerste mos-week onze speelplaatswerking nieuwe gezichten op school blaisantvest-kriebels appeltjes plukken shake maar lekker mee een uitdagend bezoekje blaadjes in vele kleuren kiekeboe wie hebben we daar the flying livingroom gelezen in de krant handwerk kabouterkriebels in de herfst 1,2,3,4 sint en piet zijn hier droom even weg kalender nieuwjaarswens http www.demozaiek.zvl.org basisschool@demozaiek.zvl.org vrije basisschool de mozaïek sint­ margrietstraat 33 blaisantvest 37 9000 gent vrije basisschool het klaverblad zalmstraat 2 9000 gent deze krant wordt gratis verspreid bij alle ouders en sympathisanten van de school wie dit wenst kan ons daarbij een financieel ruggensteuntje geven op rekeningnummer 441 ­ 9033211 ­ 40 2

[close]

p. 3

woord vooraf beste ouders kinderen vrienden van de school in het klavermozaïekje van juni 2004 bedankte ik de ouders voor het invullen van een `ouder tevredenheidsmeting ik beloofde toen een en ander met jullie wil ik nu overlopen wat we al realiseerden het deed ons toen deugd te lezen dat ouders over het algemeen zeer tevreden zijn over het contact met de leerkracht een bevestiging en uitnodiging om zo verder te werken dit schooljaar blijven we jullie welkom heten in het ouderlokaal van de school de leerkrachten van je kinderen kan je er ontmoeten bij de kleuters organiseren we verder het inloopkwartiertje dit schooljaar organiseerden we begin september een infomoment voor alle ouders van de klas de aanwezige ouders apprecieerden dit initiatief zeer de school blijft zoeken naar het meest geschikte moment om zoveel mogelijk ouders te bereiken volgend schooljaar zullen jullie voor dit infomoment al uitgenodigd worden bij het huisbezoek in augustus ieder vestigingsplaats had/heeft zijn bekommernissen blaisantvest ­ de mozaïek grote bekommernis was het schoolgebouw en de omgeving van de school het doet ons deugd dat verschillende ouders opmerkten dat de omgeving heel wat netter is iedere donderdag wordt de omgeving opgeruimd er is al heel wat geschilderd merkten jullie de nieuwe uithangborden al op aan de straat de elektriciteit is vernieuwd de school kreeg haar eerste mos milieu op school ­ logo en wil dit jaar haar tweede logo sint margrietstraat ­ de mozaïek bij de kleuters en het lager was er de bekommernis voor de speelmogelijkheden voor de kinderen en de omgang van de kinderen met elkaar de kleinste kleuters worden vanaf dit schooljaar opgevangen in hun eigen klasje en hoeven zo niet op die te grote speelplaats te wachten op een belsignaal we zien dat de kleine kleutertjes zich s morgens heel wat veiliger en dus beter voelen op de kleuterspeelplaats zorgden de leerkrachten voor meer spelmogelijkheden de nieuw aangelegde tuin met zijn speelhoek is een verademing voor de kleuters bij het lager startten we dit jaar opnieuw met de speelkofferwerking het is een plezier te zien hoe kinderen op de speelplaats écht spelen we startten vorig schooljaar met een leerlingenraad voor die speelplaatswerking dit schooljaar doen we dit verder het wordt een echte leerlingenraad die meer zal bespreken dan de speelplaatswerking aan de bibliotheek van baloe hangt de ideeënbus van de raad vrijdag 28 januari hebben de kinderen geen school de juffen en meesters van de school wel we hebben die dag een studiedag met als thema `verbondenheid als antwoord op respectloos gedrag het spel op de speelplaats de rust in de rijen of in de klas het respectvol omgaan met materialen datgene waarmee men zich verbonden voelt wil men respecteren we hopen er als team te kunnen leren hoe we op school verder kunnen werken aan een sfeer waarin leren en leven goed is voor kinderen en leerkrachten 3

[close]

p. 4

er was ook de bekommernis rond computergebruik we leverden de voorbije twee jaar echt grote inspanningen hiervoor we kochten heel wat computers aan we hebben een computerklas maar vooral we werken ermee en we zijn fier op deze werking dit schooljaar willen we de computerwerking nog meer zichtbaar maken zalmstraat ­ het klaverblad bekommernis de schoolomgeving de klas van juf marleen kreeg nieuwe ramen en een betere gasverwarming dit schooljaar krijgen ook de andere klassen nog een betere gasverwarming nog voor de kerstvakantie komen er nieuwe tafels in het keukentje bekommernis de schoolorganisatie begin september was er een infomoment over de organisatie van de klaswerking vanaf dit schooljaar is er om de 14 dagen een apart overleg met het team van het klaverblad over hoe we het meest zorg kunnen geven aan de kinderen het blijft een uitdaging om de ouders hierin zoveel mogelijk te betrekken beste ouders kinderen vrienden van de school als je straks verder leest in dit klavermozaïekje zal je merken dat de woorden van dit inleidend woordje écht leven met dank aan alle collega s ­ leerkrachten brugfiguren beleidsmedewerkers administratie onderhoud technische ondersteuning met dank aan de kinderen en hun ouders frank billiet een mozaïek bestaat uit verschillende steentjes al deze steentjes kunnen verschillen in vorm in kleur in afmeting elk steentje afzonderlijk is mooi en waardevol de waarde van elk steentje wordt echter pas duidelijk wanneer alle steentjes in een zinvolle en harmonieuze mozaïek samengebracht worden dit is wat basisschool de mozaïek wil zijn een plaats waar alle kinderen als kleurrijke steentjes tot hun recht komen een plaats waar alle kinderen in samenhorigheid en respect iedere nieuwe dag samen mogen leven leren en opgroeien het mozaïek-team wenst de kinderen en ieder zo n plaats toe in de kleine wereld dichtbij en in de grote wereld rondom zalig kerstfeest en een boeiend nieuw jaar 4

[close]

p. 5

organogram van onze school 5

[close]

p. 6

ouder en kind ouders worden niet geboren ze groeien op de werkvloer ze groeien al doende en vooral door te merken dat ze het eigenlijk nog niet zo slecht doen iedere ouder wil zijn kind helpen al zijn kansen te benutten ouders kennen hun kinderen het beste en brengen er de meeste tijd mee door zij zijn daarom heel belangrijk voor de ontwikkeling het programma `ouder en kind is bedoeld als houvast bij het grootbrengen van kleuters het gaat over alles wat opvoeden leuk,en soms minder leuk maakt wat is ouder en kind tot vorig jaar noemde het mocef opvoedingsondersteuning werd door het sted.pedagogisch centrum gegeven en nu dit jaar overgenomen door ing intercultureel netwerk gent en zal door ayfer kuru gegeven worden ouder en kind is een programma van 20 weken tijdens die 20 weken komen de ouders elke week gedurende 3 uren samen in de groep wordt gepraat over de opvoeding van de kleuters hoe ontwikkelt mijn kleuter en wat kan ik als ouder doen om hem te stimuleren hoe speelt mijn kind en waarom is dat zo belangrijk welke taal spreek ik thuis het best voor meer informatie kan je terecht bij juf semiha 6

[close]

p. 7

leerlingenraad sinds vorig schooljaar zijn we gestart met leerlingenparticipatie op onze school wat is leerlingenparticipatie · samen met anderen onderzoeken hoe het leren en leven op school er kan uitzien · je mening zeggen en luisteren naar de mening van een ander · met elkaar overleggen wat er beter kan · niet alleen ideeën uitroepen maar ze ook mee uitvoeren · elkaar respecteren om wie je bent en wat je kan waarom participatie omdat we op onze school kinderen voor vol aanzien onze kinderen tellen mee ze zijn gelijkwaardig hun inbreng is even waardevol als die van volwassenen · eigenlijk hoort participatie bij elke relatie · het is een aspect van democratie · mogen participeren is een recht van iedereen een mensenrecht hoe zit het op onze school bij ons op school vertegenwoordigen tolga 6 houda 5 eftibida 4a semanur 4b seyfi 3 sidorjan 2a en fahira 2b hun klas.we komen regelmatig samen met de directeur en praten over problemen op school of over ideeën deze manier van overleggen noemen we een soort `leerlingenraad voor dat de raad samenkomt bespreken zij eerst de ideeën of problemen in hun klasgroep met de leerkracht wat gebeurde er reeds dit schooljaar dit schooljaar zijn we al 2 keer samengekomen 7 en 21 oktober we gingen op zoek naar veranderingen uitdagingen en problemen in verband met de speelkoffers er werd heel wat afgebabbeld én geluisterd de kinderen deden voorstellen de betrokkenheid was groot en de samenwerking subliem enkele voorstellen van de kinderen · graag 10 speelkoffers dus 3 meer dan vorig jaar · graag een petanquebaan en een knikkerbaan · we willen fietsen op de speelplaats · meer hinkelspelen · meer springtouwen · uiteraard kunnen we niet alle ideeën uitvoeren maar toch bijna alles zoals jullie al gezien hebben zijn er nu · heel wat hinkelspelen bijgeschilderd dank meester jan · 10 speelkoffers we kochten materiaal bij hoepels springtouwen elastieken · lijnen geschilderd rond het basketbaldoel · de petanquebaan en de knikkerbaan zullen er komen we zoeken nog naar mensen die dit voor ons kunnen plaatsen de volgende raad zal in december zijn en dan bespreken we de werking van de koffers verloopt alles naar wens moeten we bijsturen we evalueren wellicht hebben jullie de groene brievenbus al zien hangen aan de eerste deur van `baloe dit wordt onze ideeënbus de kinderen kunnen daar steeds hun ideeën en problemen in deponeren dit zal in deze raad besproken worden we mogen vanaf dan ook rekenen op 3 nieuwe leden van het eerste leerjaar we kijken er alvast naar uit juf hilde 7

[close]

p. 8

onze eerste mos-week een succes eind september was het zo ver een week helemaal over mos kinderen weten nu allemaal wat het betekent maar voor de mama s en papa s leggen we het nog een keer uit mos staat voor milieu opvoeding op school het thema van deze eerste week was afval vermijden afval sorteren dat is één zaak afval vermijden veel beter want wie afval vermijdt hoeft het niet kwijt tijdens het openingsmoment op maandagnamiddag speelden de kinderen van 4a de pannen van het dak in het stuk een engel in een soepjurk dagenlang werd er hard gerepeteerd voor wiskunde en taal even geen tijd het resultaat mocht er zijn geen enkel kind van de sint-margrietstraat bleef onberoerd met de hele school gingen we een week lang samen met de juf of meester op zoek naar een aantal haalbare tips om de afvalberg op school gevoelig te verkleinen wie die week bij ons op school binnenliep zag zeker hoe de kinderen van het eerste leerjaar ivago een handje toestaken om de buurt weer proper te krijgen de kinderen van het tweede en vierde renden voor hun leven tijdens de afvalrace pino uit 2b de show steelde tijdens de sorteerlessen alle kinderen uit volle borst het mos-lied meezongen de kinderen van het derde leerjaar hun eigen koekjesdoosje knutselden een aantal klassen een week lang werden omgebouwd tot containerpark we niet tevreden waren voor we in elke klas perfect konden sorteren alle brooddozen een sticker kregen op woensdag een weekje later sloten we de week af dat men ons kon horen zingen tot bij de brandweer vonden we een goede zaak elke klas bracht op zijn manier een tip ter afvalvermindering naar voor we beloofden aan elkaar ons best te doen om deze tips zoveel mogelijk na te leven dit zijn ze koeken in een koekendoosje geen papiertjes meer of in je brooddoos chocomelk zonder rietje geen brikjes meer maar water in een flesje een stoffen zakdoek in plaats van een papieren een groen tussendoortje geeft geen restafval gebruik oud papier als kladpapier koop alleen wat je echt nodig hebt maak eens een schuddoosje stop je boterhammen in een brooddoos vakwerk dank je wel en hou vol wij danken ook alle ouders voor hun bereidwillige medewerking wij weten dat afval vermijden op school ook van jullie een heel grote inspanning vraagt weet echter dat wij jullie daar erg dankbaar voor zijn want jong geleerd is oud gedaan het mos-team van de sint-margrietstraat juf heidi juf marleen juf christine en juf eveline 8

[close]

p. 9

onze speelplaatswerking het is niemand onopgemerkt gebleven de speelruimte op school is grondig heringericht er is een tuin aangelegd met wandelpaden met gras bezaaid een speeltuin voor de kleinsten rustige hoekjes om te vertellen te overleggen prentjes te ruilen of gewoon te genieten van het samenzijn verder is er nog de bloementuin en de moestuin waarvan elke klas een perceel heeft toegewezen gekregen op het verharde gedeelte zijn banken bijgekomen hinkelbanen en andere spelletjes geverfd en ook het basketbaldoel is vernieuwd een grondige aanpak dus spelen is ook een uitdaging daarvoor is er in nog meer speelkoffers voorzien zodat nu elke klas over zijn eigen koffer kan beschikken en elke week een andere uitdaging kan aangaan kan ik hinkelbaan nr.2 tot het einde afmaken durf ik de stelten uitproberen wil ik met die balletjes kunnen jongleren durf ik in de double dutch touwen springen welke trucjes kan ik al met de diabolo een goed idee die speelkoffers zegt aytac nu hebben we meer en leuk speelgoed klas 4a voegt er aan toe nu wordt geen ruzie meer gemaakt om de hinkelbaan door middel van een speelcontract leren de achter al deze werkzaamheden zit een visie kindekinderen ook zorg te dragen voor het hun ren hebben speeltijden nodig maar ook de leertoevertrouwde materiaal ze hebben samen krachten hebben de speeltijden nodig om hun onde afspraken goedgekeurd en het contract derwijsdoelstellingen te bereionderschreven dit contract ken wij proberen de speelhangt op in de klas en zo een goed idee ruimte kindvriendelijker te die speelkoffers zegt aytac kan er telkens naar worden maken en tot een rijkere nu hebben we meer en leuk verwezen wanneer er inbreuleeromgeving te komen de speelgoed ken op worden gemaakt kinderen zelf hebben daarvoor op school samen gezebij de speelkoffers hoort ook ten en de gelegenheid gekregen hun wensen te foreen spelwijzer het is dus niet louter aanbiemuleren nu kunnen alle spelvormen aan bod koden van materiaal maar ook aanbieden van men houda zegt leuk nu kunnen we veel dingen spelmogelijkheden speelbagage richtinggespelen en iedereen kan iets anders spelen en dat vende tips zodat kinderen op weg gezet woris terecht opgemerkt kinderen verschillen dus ook den in hun spel zo worden de kinderen opin hun manier van spelen spelen is inderdaad gevoed tot een verantwoordelijk en creatief spelletjes voetbal tikkertje flippoën touwtjesprinomgaan met vrije tijd gen maar op de banken zitten en naar de bloewe geloven dat onze speelruimte nu een mentuin kijken is ook spelen of zich eventjes kunprettiger plaats is om te vertoeven en dat de nen afzonderen op avontuur gaan genieten van kinderen tijdens hun speeltijd over een ruimte wat er om je heen gebeurt dat is allemaal spebeschikken waarin ze hun speeltijd zelf vorm len nu biedt onze speelplaats plaats voor de onkunnen geven en over materiaal dat hun dernemenden de rustigen de rustelozen de bespeelkansen aanzienlijk uitbreidt hendigen de enkelingen de avonturiers de genieters 9

[close]

p. 10

nieuwe gezichten op school er zijn dit schooljaar ook weer een aantal nieuwe leerkrachten op onze school wellicht heb je ze al zien rondlopen wie zijn ze en wat doen ze we laten het hen zelf vertellen selamun aleykum hallo mijn naam is seher en ik ben 22 jaar ik ben net afgestudeerd als kleuterleidster en heb deze school leren kennen tijdens mijn stage in september ben ik op deze school begonnen als onthaalleerkracht en brugfiguur je hoorde wellicht al aan mijn naam dat ik van turkse origine ben ik beschouw dat als een groot voordeel bij mijn functie als brugfiguur ik vind het leuk om omringd te zijn door kinderen uit allerlei culturen omdat ik hierdoor mijn blik op de wereld verruim spaanse turkse indische dans en karate zijn mijn hobby s ik wil nieuwe dingen ontdekken daarom zou ik graag een wereldreis willen maken hiermee wil ik eindigen wees jezelf en aanvaard anderen in hun eigenheid hallo ik ben juf 1-14-14/4-5/19-13-5-20 ik ben 10+10+10+8 jaar oud reeds 17 jaar sta ik in het onderwijs ik gaf 2x1 jaar les als mobiele leerkracht 2x5 3 jaar in de derde graad en 1+1 jaar in het vierde leerjaar in de v.g.b kumtich dicht bij 12-5-21-22-5-14 na vele jaren kwam ik opnieuw in 7-5-14-20 terecht dicht bij mijn familie in 13-1-18-9-1-11-5-18-11-5 woon ik nu samen met mijn twee dochters 3-5-12-9-14-5 7+5 jaar en 12-9-19-1 5+2 jaar en onze poes 12-21-14-1 zingen tekenen en sport zijn mijn favoriete bezigheden echt blij was ik toen ik hoorde dat ik in het tweede leerjaar in de mozaïek mocht les geven en hoop er dan ook een fijn jaar van te maken zo wanneer je de juiste code hanteerde ben je iets meer over mij te weten gekomen ik ben een vrouw ik ben 23 lentes jong ik zwem graag ik verslind boeken lezen niet opeten ik kijk graag naar een goede film en luister veel naar muziek ik eet bijna alles graag alleen mossels lust ik niet tijdens het schooljaar ben ik juffrouw in de lagere school 4de leerjaar in de vakanties ben ik leidster op klimopkampen kinderen vind ik superleuk 10

[close]

p. 11

hoi ik ben griet sinds dit jaar ben ik blij lid te zijn van het team `de mozaïek ik ben lang geleden toen de dieren nog spreken konden afgestudeerd als regentes engels geschiedenis en godsdienst en wat minder lang geleden als godsdienstwetenschapster toch ook al 6 jaar sindsdien geef ik godsdienst aan studenten in de lerarenopleiding leraar lager onderwijs aan de arteveldehogeschool te gent veerle en maaike kunnen daarover vanàlles vertellen knipoog ik ben eigenlijk al lang gebeten door de microbe lager onderwijs de mozaïek geneest me wat van deze toch wel erge ziekte ik word echt goed gezind van sport mijn cello een goed boek winkelen alles wat met taal te maken heeft en gezellig samenzijn met vrienden of familie we zijn twee juffen van het eerste leerjaar in de sint-margrietstraat links zie je juf veerle bouckaert 1mlc vorig jaar werkte ik al een heel jaar met kindjes van het eerste leerjaar in een andere school nu ben ik hier gekomen om ook dit jaar kindjes te leren lezen rekenen en schrijven rechts zie je nog een nieuwe juf dit is juf marjolein maesschalck 1mla omdat juf christine een baby tje zal krijgen en dat een beetje moeilijk wordt om in de klas te staan neem ik haar taak over vorig jaar kwam ik al eens in de klas van juf annelies en maakte ik al kennis met enkele kindjes die nu in het eerste leerjaar zitten samen willen we er een heel tof en leerrijk jaar van maken en met de tips van juf marjan 1mlb zal ons dat zeker lukken wist je dat · wij beiden wel zestien jaar in de chiro hebben gezeten dus wij verveelden ons geen enkele zondagnamiddag · wij beiden op buitenlandse stage geweest zijn naar gambia in west-afrika · veerle van ieper in west-vlaanderen afkomstig is maar nu hier in gent woont · marjolein de kerstperiode de leukste en gezelligste van het jaar vindt · we verjaren op 16 september 1982-veerle en op 4 november november 1982-marjolein ook nieuw op onze school is juffrouw hamiyet zij verzorgt de oetc-lessen in het derde tot en met het zesde leerjaar in de sint-margrietstraat een foto hebben we nog niet maar je herkent haar vast op de speelplaats in het volgende schoolkrantje mag juf hamiyet zichzelf voorstellen 11

[close]

p. 12

blaisantvest-kriebels door 2e-3e kleuterklas en juf katrien henna-handjes `zoveel om handen was het thema waarmee we van start gingen dit schooljaar de mama van dilara zorgde voor henna-versiersels op de kleuters hun handen `het kriebelt giechelden de kleuters boerderijkriebels op 28 september gingen we naar de kinderboerderij in drongen de boer nam ons mee voor een rondleiding langs de weiden de hokken de stallen daar konden we kennismaken met de boerderijdieren we streelden de cavia s en de konijnen van het grote varken waren we allen een beetje bang gelukkig stonden we veilig achter het hek om te kijken het voederen van de kippen de ganzen de kalkoenen en de konijnen deden we graag er was meer moed nodig toen we de schapen en geiten eten mochten geven in de namiddag hielpen we mee met het schoonmaken van de hokken en de boer trakteerde ons op een pony-rit de kleuters voelden zich echte ruiters wat hebben we genoten van deze uitstap en van de gezonde buitenlucht `gaan we terug vroegen de kleuters de volgende morgen 12

[close]

p. 13

kriebelspinnen de kleuters van de 2de en de 3de kleuterklas zijn niet bang voor spinnen en als we ooit eens bang waren dan zijn we dat nu niet meer op dinsdag 16 november gingen we naar de tentoonstelling `spinnen-spinsels in een spannende ontdektocht kwamen we heel wat boeiende dingen te weten over spinnen aysun `spinnen hebben 8 poten daarom kriebelen ze güssün `ze vangen vliegen in hun web en eten die op tügce `de meneer spin maakt dansjes voor de mevrouw spin soms eet de mevrouw de meneer op david zo n web maken is niet moeilijk ze doen dat met draadjes ik kan dat ook maar met touwen uit de klas knuffelen er zijn twee nieuwe inwoners bij ons op school vlekje en witje deze konijntjes worden liefdevol verzorgd door de kinderen om beurt maken ze de hokken schoon en voorzien hen van eten en drinken en knuffelen dat doen ze het liefst mooie krabbels onze school kreeg onlangs nieuwe naamborden passanten aan de blaisantvest en aan de gasmeterlaan kunnen nu gemakkelijk de ingang vinden onze kippen poseerden graag voor de ontwerper van de borden sint op school de sint en zijn pieten vonden alvast heel vlot de ingang van onze school op 3 december maakten ze een blijde intrede 13

[close]

p. 14

appeltjes plukken begin oktober gingen we met alle kleuters uit de eerste kleuterklas op stap het werd een boeiende leuke maar drukke dag zowel voor de juffen als voor de kleuters hier vertellen we graag ons dagverloop 1 2 3 4 5 veel appeltjes plukken en proeven appels schillen en appelmoes maken lekkere frietjes eten met ketchup en mayonaise spelen in de tuin bezoek aan een grote boerderij met veel koeien wij hebben er allemaal echt van genoten 1ste kleuterklas a st margrietstraat shake maar lekker mee ken jij de shakersdag de kinderen van de derde kleuterklas en het eerste leerjaar wel op shakersdag worden al die kinderen door elkaar geshaked om een namiddag samen te leren en te spelen de kinderen van het eerste leerjaar kunnen dan nog eens terug naar de derde kleuterklas de kinderen van de derde kleuterklas nemen al een kijkje in het eerste leerjaar zo wordt de drempel tussen die klassen lager op donderdag 9 december was er een startmoment met toneel dans en een liedje bananenmilkshake lekker en gezond wat heb je nodig 2 bananen 2 eetlepels suiker een halve liter melk een beetje room hoe maak je het snijd de banaan in stukjes en doe ze in een grote kom doe er de suiker de melk en de room bij goed mixen even in de koelkast zetten en klaar 14

[close]

p. 15

een uitdagend bezoekje als je ons verhaaltje leest kan je zonder problemen alle sensatie beleven zoals juf annelies en haar kleuters van de tweede en derde kleuterklas deden op de dag dat meneer danny hen een uitdagend bezoekje bracht met zijn dat lees je wel even wandelen op straat je kijkt om je heen hé wat hoor je daar een reus een reus op wielen wat maakt hij maakt veel lawaai het is een vrachtwagen je bekijkt hem eens goed hé wat hoor je daar de poort de poort van onze school rolt open wat maakt ze veel lawaai de vrachtwagen rijdt de speelplaats op je kijkt je ogen uit hé wat hoor je daar rraf rraf rraf rraf rraf rraf rraf rraf rraf rraf rraf remmelremmelremmelremmelremmelremmelremmelremmelremmel stap maar in geen tijd geen tijd voor foto s lachen pret voor tien wat maak je een lawaai trapje op cabine in je wordt chauffeur in één minuut liftje op laadbak in in het donker één minuut en denk je dat je alles hebt gezien niet geloven bukken maar je kruipt tussen de wielen doosjes draden en tonnetjes met olie je kijkt om je heen hé wat hoor je daar waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaw dat schreeuwde je zelf 15

[close]

Comments

no comments yet