GymplTimes

 

Embed or link this publication

Description

online verze studentského časopisu Gymnázia Dr. Karla Polesného Znojmo

Popular Pages


p. 1

gympltimes studentsky casopis gymnázia dr karla polesného prosinec 2012 14 rocník v náhodných císlech jsou ukryty poukázky do corsa vánoce maturitní plesy mayové aneb konec svta kalendárium rozhovory s herci z mdb prosinec 2012 14 rocník

[close]

p. 2

edit |gympltimes Úvodník mnoho lidí neví proc byl poslední msíc kalendáního roku pojmenován práv prosinec donedávna jsem k nim taky patila a spokojovala jsem se s prostou asociací vánocních proseb kdybyste etymologii slova prosinec hledali na internetu nebo v literatue zjistíte ze co jazykovdec to názor meteorologové odvozují prosinec od staroceského prosint tj problesknout s odkazem na prosincové pocasí jako nejpravdpodobnjsí je obecn uznávána souvislost s prosem protoze prosná kase bývala lidu v zimním období denním chlebem ale vzhledem k tomu ze se jedná o dobu zabijacek je tu i moznost vzniku prosince prostým zkomolením prasince inu cesi i z tak nevinného slova jakým je prosinec nakonec vyleze prase a uz ale prosinec vzesel z cehokoli nese s sebou krásnou dobu adventu a taky zacátek plesové sezony která tradicn patí maturantm vánoce a plesy jsou zárove hlavními tématy tohoto císla vedle nich si mzete pecíst rozhovory s brnnskými herci kteí k nám v listopadu pijeli na besedu nebo si na poslední chvíli jest ujasnit jak to vlastn je s tmi starými mayi vsechny vás taky zveme na internetové stránky gt gympltimes.gymzn.cz na kterých bude s urcitým casovým odstupem od vydání vzdy uveejnno poslední císlo casopisu v elektronické podob krásné vánoce a rázné vykrocení do nového roku klára prosinec 2012 14 rocník

[close]

p. 3

gympltimes podporujeme protesty jihoceských student proti zvolení komunistické radní pro skolství v jejich kraji prosinec 2012 14 rocník

[close]

p. 4

obsah |gympltimes obsah chetan nejen café maturitní plesy 2012 konec svta pravda nebo lez jezísek a santa claus vánocní cukroví vánocní reklamy pvod vánoc recenze travis barker yelawolf vs make my heart explode rozhovory s herci mdb tanecní tradice vs mladá krev safrán exkurze do sklárny v podbradech f baumgartner za hranice lidských mozností co se skrývá za úsmvem co dokáze nastvat filmového fanouska kalendárium rychlodotazník red meat 1 2 3 5 5 7 8 8 10 15 18 19 19 20 21 22 24 26 gympltimes studentský casopis gymnázia dr karla polesného séfredaktor klára pelísková

[close]

p. 5

gympltimes 1 chetan nejen café kazdý rok se nám vzdy ped vánocemi otevírá pod zástitou studentského parlamentu kavárna chetan café vsichni nasi studenti si jí uz urcit vsimli anebo o její existenci alespo vdí co uz ale vsichni asi nevdí je to ze tato kavárna se organizuje na podporu skolou resp studentským parlamentem adoptovanému indovi jmenuje se chetan m lobo a parlament ho podporuje uz skoro devt let rocn mu posílá cástku ve výsi 5100kc kterou získává práv z výdlku kavárny chetan nám na oplátku posílá kazdý rok dopis kde píse o své rodin skole prospchu a o událostech ve svém okolí adopce na dálku dálková adopce neboli `child sponsoring je zjednodusen pomoc nejchudsím dtem z rozvojových zemí jejich rodice si casto nemohou dovolit financovat jejich vzdlání nebo tyto dti musí uz od mala s rodici pracovat na polích pást dobytek apod aby vbec mly co jíst tím také ztrácí vyhlídky na lepsí zivotní úrove alespo základní vzdlání se dtem snazí zajistit charitativní organizace které pracují pímo mezi jejich rodinami nase skola se zapojila do takové pomoci prostednictvím diecézní katolické charity hradce králové tato charita uz od roku 2000 pomáhá v diecézi belgaum v indickém stát karnátaka v jihozápadní indii kde taky zije a studuje i chetan díky nasí podpoe a díky charit mze navstvovat místní st anthony s school kde je nyní v deváté tíd a o prázdninách jezdit na charitou organizovaný tábor zde mají vsechny dti moznost rozvíjet své schopnosti a dovednosti a také zde prochází zdravotní prohlídkou která je v této oblasti casto nedostupná ani o vánocích chaprosinec 2012 14 rocník rita na adoptované dti nezapomíná a z cásti poslaných penz kupuje hromadn vsem dtem dárky a slaví s nimi vánocní svátky pomoc adoptovaným dtem vtsinou koncí po absolvování desáté tídy kdy dokoncí základní vzdlání nebo dvanácté tídy kdy dít zakoncuje stedoskolské vzdlání poté je uz zpravidla sobstacné a nepotebuje pomoc pokud vsak má dobré známky a chce studovat dál mze pomoc pokracovat i na vysoké skole je tedy jen na chetanovi jestli bude chtít studovat dál v minulém roce se v chetan café vydlalo za pispní sponzor pes kavárna

[close]

p. 6

2 |gympltimes osm tisíc korun z toho 5100kc slo chetanovi a zbytek pak na dalsí poteby parlamentu coz je veliký úspch a dokazuje to ze tento projekt má smysl a je jen dobe ze se v nm pokracuje zkuste tedy v kavárn ztratit njakou tu korunku na dobrou vc nebudete litovat na její otevení se mzete tsit jako vzdy poslední týden ped vánocemi letos od 17.12 do 21.12 a najít ji budete moci zase v ucebn 312 tento rok by se vsak mla otevít v úpln nové podob na závr bych tedy rád jest pipsal pozvání od organizátor kteí zvou nejen vsechny studenty ale i ucitele na píjemné posezení nad dobrou kávou ci zákuskem v jejich kavárn a jejich veliký dík vsem kteí pomáhají práv koupí tchto pochutin

[close]

p. 7

gympltimes 3 jsem si nevsimla az do okamziku kdy jsem uslysela známou píse slunecný hrob známe z filmu pelísky ano tím jste u m pánové zabodovali dalsí plusový bod bych picetla afterparty konající se v salónku v poschodí o zábavu se tam staral vinc bývalý maturant který pedvedl mixy rzných písní takze ti kterým k nálad nestacila skupina onkels si to své snad nasli u vince na jednu stranu také maturanti a maturantky byli ve skvlé nálad a to bylo vidt i na parketu bohuzel ale musím dodat ze já jakozto nadcházející maturantka pro pístí rok doufejme uz asi hotel prestige neuvidím po letosních aférách budeme vbec rádi ze budeme rádi vecer hodnotím 8/10 bod 30 listopadu ­ maturitní ples ctyletého gymnázia dobe pemluvili jste m jdu tam plusový bod hned pro zacátek hotel dukla paráda hned u vchodu m vydsila fronta lidí kteí sli dovnit vypadalo to jako kdyby se rozdávaly zadarmo mobily nebo pocítace po cca 15 minutách jsem se konecn dostala k vytouzenému hlavnímu vchodu kde uz cekali jako dva rotvajlei security chlápci pánové vypadali zle takze jsem se mlcky proplízila po kontrole mezi nimi uff tak a te v tom davu najít známé tváe musím íct ze koho jsem potkala ten m zdravil a vsichni byli tak správn uvolnní na to aby se zacali bavit to vypadá dobe kapela spatná nebyla ale onkels byli opravdu o tídu výs i to poád nic nekazí tancit se dá fakt na vsechno nebudu rozebírat do podrobností co se dlo a nedlo pro m tento ples vyhrál ale první pícku po vsech zázitcích musím ale dodat ze vsem maturantm peji aby stejn tak jako zvládli ukocírovat své plesy zvládli ukocírovat svoji maturitu

[close]

p. 8

4 |gympltimes 13.0.0.0.0 tudíz vlastn 0.0.0.0.0 v tento den má podle may pijít urcitá událost která nebude nijak pozitivní má se jednat o píchod boh na zem kteí budou opt vládnout a nastolí mír první bh kterého mayové údajn spatili byl bh quetzalcoatl který je naucil vsemu co znali obdoba eckého prométhea vrame se vsak k té katastrof která má podle may pijít nebo 13 baktun je poslední a jako vsechny svty musí i ten nás skoncit katastrofou avsak nové vdecké výzkumy v oblasti bývalé mayské íse tj dnesní jizní mexiko guatemala honduras salvador a belize objevily zasypaný mayský dm kde bylo na zdech nakresleno/napsáno ze tento cyklus se bude znova opakovat tj ze vse se zacne pocítat od znovu coz potvrdilo dohady vtsiny historik zabývajících se tímto tématem navíc ostatní zdroje dodávají ze následujících 7 baktun má být pokroková doba pro lidstvo kdy by se mlo dostat na vrchol svého myslení a mly by ustat vsechny lidské spory a to jak války tak dokonce i drobné vzájemné hádky není se teda vlastn ceho obávat navíc teoretictí fyzici a jiní vdci tvrdí ze zatím nemusíme v blízké dob ocekávat jakékoliv poslední dny na druhou stranu ale pipomínají ze kterýkoli den mze být tím posledním a to a jiz nkolikrát zmiovaný 21 prosinec anebo to mze pijít klidn zítra za 14 dní ci za dva roky a rada na konec zijte jako by ml být kazdý den ten poslední

[close]

p. 9

gympltimes 5 postava santa clause bodrého a otylého ddouska který se stará o dodávání dárku pedevsím v anglicky mluvících zemích má pvod ve svatém mikulási který je jedním z nejvíce velebených svatých v celé kesanské obci Údajn se jednalo o myrského biskupa nebývalého dobrodince který podle jezísek a santa claus legend a povstí zajisoval materiální podporu chudým a potebným za coz byl po smrti svatoecen zdá se ze jej v soucasné dob pomoc chudým omrzela a proto se dal na rozdávání dárk americkým dtickám jezísek je naproti tomu tradicí stedoevropskou a jakozto nositele dárk jej krom ceské republiky uznávají také na slovensku a v maarsku pestoze nemá zádnou oficiální konkrétní podobu jedná se jak uz ostatn název napovídá o mladického jezíse který nám nejspíse oplácí stdrost dobrých lidí kteí po narození obdarovali jeho naststí pro nás si vsak spletl destinaci a místo v palestin nosí dary ve stedu evropy

[close]

p. 10

6 |gympltimes tsto poté odlozte do lednice asi po jedné hodin tsto vyjmte a vytvarujte ho na vtsí válec nozíkem z nj ukrajujte jednotlivé kousky ze kterých vyválíte válecky a stocíte je do tvaru podkovy neboli rohlíck na plech který máte vylozený pecícím papírem troubu pedehejte na 175 °c a plný plech rohlíck pecte po dobu 10 ­ 12 minut pokud tyto vylepsené rohlícky chcete jest vylepsit tak je hned po sejmutí z plechu namocte v misce s rumem tento krok lze vynechat a hned poté je obalte v mouckovém cukru smíchaném s jemn strouhanou krou kloboucky z lineckých kolecek s pralinkami jednoduchý recept který zvládne kazdý i ten kdo si myslí ze ho nezvládne nejprve si musíme vyrobit linecké tsto z tchto ingrediencí 300g másla nebo tuku 2 zloutky 500g máslo nejdív nechte zmknout do hladké mouky 170g mouckový cukr mísy prosejte mouku a cukr pidejte zloutky máslo a rychle vse vypracujte v hladké tsto které zabalte do fólie a ponechte v lednici alespo pl hodiny odpocinout poté linecké tsto rozpulte a vyválejte na pláty v nasem pípad z nj vykrajujte kolecka nebo kyticky a plech pecte pi 180 °c dorzova asi 5-7 minut ve druhé cásti budeme potebovat kulaté pralinky nebo toffifee cokoládu na vaení cukrové ozdbky nap hvzdicky cokoládu si rozehejte ve vodní lázni pokud nevíte co to je vodní láze vygooglujte si to pak lzickou s cokoládou kápnte na jednotlivá kolecka a slepte je s pralinkou nechte zaschnout a poté kolecka s pralinkami namácejte ve zbylé cokolád nakonec posypte hvzdickami inspiraci jsem cerpala z casopisu knihovnicka recepty

[close]

p. 11

gympltimes 7 vánoce jsou tady vánoce jsou tady ­ vsichni to známe je to piblizn msíc co jsem sedla u televize a venku bylo typické podzimní pocasí já pila myslím ze caj a vsechno bylo podzimní ve smrsti reklam se najednou objevil obrovský vousatý pán oblecený do úpln cervené barvy chvíli jsem pemýslela jestli jsem se neztratila v case a není uz prosinec v tom mi doslo ze to je rok od roku horsí santa claus uz prost vypluje mezery mezi poady kazdým rokem dív a dív nepekvapilo by m to tolik kdyby dalsí reklama po cerveném pánovi nebyla o krásných tpytivých bakách které vsichni bez výjimek musíme mít na stromecku kdybych byla slabsí povaha anebo alespo cholerictjsí asi bych rozkopala televizi na míst ano totiz tento druh reklam ve mn vyvolává násilné chvní zatím jen chvní kolekce cokoládových mikulás práv v prodeji lidl je levný pozn nemá to být podprahová reklama tento slogan jedné z reklam mohu datovat k íjnovému datu a spolu s mikulásem z cokolády se na pultu uz objevily piblizn týden poté cokoládové figurky no proboha nemám pece zájem si narvat dm vánocemi uz v íjnu a chceme nebo ne stejn uz v íjnu víme ­ díky obchodm a televizi ­ ze vánoce pichází achjo 18 listopad 17:00 máma pichází z nákupu a celá nadsená kicí koupila jsem ti ten caj chvíli jsem pemýslela jaký caj to asi bude kdyz mi to tak horliv íká byla jsem zvdavá natolik ze jsem se musela jít podívat oc tu krácí skvle matko práv jsi donesla dom vánocní caj od nejmenované firmy 3 body pro cajovou firmu za to ze nalákala dalsího clovka na svoji reklamní nabídku 24 listopad 12:45 koupila jsem vám ponozky díky babi ale vís jak na tom jsem s mkkýma dárkama a vbec proc na tch ponozkách jsou vánocní stromecky 28 listopad cca 20:00 vzdávám to v boji proti reklamním kampaním na vánoce pepínání mezi programy v prbhu vánocních nabídek ­ neÚspsnÉ ignorování telefonních operátor o výhodných vánocních tarifech ­ tÉm nemoznÉ nkdy mám pocit ze obchodní etzce zacnou své reklamní tahy uz v cervenci aby lidé mli do vánoc dostatecn vymyté mozky prosinec 2012 14 rocník

[close]

p. 12

8 |gympltimes na závr vseho bych ale chtla dodat ze mi stejn jako vám dozdobilo mládí a bude mít ty zahnutý zuby nahoru protoze snad není nikdo kdo by tuto reklamu neznal

[close]

p. 13

gympltimes 9 oslovilo a uz to travis propagoval kde chtl ml dvod a vyplatilo se to co m na albu opravdu zaujalo jsou reálné beaty zádnej sampl bodej by ne travis je masina na beaty a hlavn ten rap yelawolf mele ze mu nejde rozumt a to tomu dává to kouzlo který asi umí jen v us celý ep startuje skladba push em která to prost dostane celý dopedu nasadí tomu drive dostane vás do varu a kdyz si to pustíte i s klipem kde travis ukáze nco ze svojí sbírky aut je to úplná pecka pedstavte si jak jedete na horský dráze pesn tohle to ve mn evokuje tlací se to dopedu následující skladby 6 feet underground a funky shit mne moc neoslovily ale whistle dixie to je nco super pochodový bubny v pozadí pochmurná atmosféra hbitov márnice geniální hvízdání a hlavn super klip s dannym trejem tomu dodává sávu ep je zakonceno songem director s cut který psobí v jistém smyslu trochu grandiózn mne vsak opt moc neoslovil dva songy super ti prmr kdybych ml hodnotit tak tomu dám 85/100 z jednoduchýho dvodu je to víc nez dobrý ce zajímavá nez sama kapela ale te pár slov o jejich lp které jim ktila dara rolins lp ano opravdu mají vinyl nechápu sice proc ale urcit to dlá image i kdyz co se týce hudby je to slabý celý album se táhne jako hovno z prdele je to nuda s minimální energií a nechce se mi to ani rozepisovat cílová skupina mozná budou patnáctileté holcicky od charlie straight ale to uz i charlie straight mám radsi prost ne make my heart explode dovolte mi pedstavit vám prazskou kapelu make my heart explode ml jsem moznost je vidt na free mondays v roxy a mzu íct jediné je to prser nepodaená kopie charlie straight ohrané melodie namyslený pístup k hudb nuda na zivo vystupují s videoprojekcí která je bohuzel ví co se závru týce chtl bych íct ze hudba není móda z mého nedávného rozhovoru s borisem carloffem který je hudebník a producent sunshine krystof a banquet mi vyplynulo ze ji tak lidé berou prý te frcí kapely co hrají více elektro prvk a tak mn to pijde jako hloupost protoze clovk by ml poslouchat co ho baví a ne co je v mód tak vám peju hodn ststí do novýho roku hlavn hodn lásky

[close]

p. 14

10 |gympltimes 9 listopadu k nám na gympl pijeli na pozvání paní prof rivolové brnnstí herci johana gazdíková jií mach a ales slanina beseda s nimi mla veliký úspch a jest ped ní jsme vsechny ti herce stihli vyzpovídat v následujících rozhovorech v nichz nejen vypráví o svých hereckých zacátcích a radí co dlat pokud se jednou sami chcete stát herci ale v kterých pisla ec teba i na to kolik vlastn mí drobná manzelka jirky macha herecka radka coufalová a co spolu tihle dva dlají po vecerech v kuchyni rozhovor s johanou gazdíkovou a alesem slaninou divadlo asi mla dlat kdy pislo první rozhodnutí u vás alesi ales no u m to je úpln to stejný byla to west side story hned jak jsem ji vidl a to uz se teda hrála njakej ten rok nevím pesn kolik ale bylo mi myslím dvanáct kdyz jsem to vidl poprvé a strasn se mi to líbilo poznal jsem tam svoji ucitelku z mateské skolky která tam tancovala ve sboru tak jsem si íkal ze to taky zkusím a pak to po letech pes rzné klicky a dalsí konkurzy na jiná pedstavení vyslo a ve west side story te sám hraju az do dneska jezdíme s tím i na zájezdy rzn po evrop a hrajeme to te hlavn anglicky oba jste vystudovali herectví hlásili jste se i na jiné vysoké skoly ales já jsem chodil na gympl a zdrhnul jsem z nj po pátém rocníku chodil jsem na osmiletej a vydrzel jsem tam pt let a po tom jsem zdrhnul na konzervato paradoxn jsem chodil na tídu kapitána jarose v brn kde vlastn je i ta konzervato takze jsem jenom vymnil strany ulice smích johana pekvapen ty jsi chodil na to prestizní matematické gymnázium ty bro ales smích jo chodil jsem na mateprosinec 2012 14 rocník rozhovory s herci mstského divadla brno kdy jste poprvé stáli jako herci na jevisti ales slanina já to nemám tak zajímavý jak johanka bylo mi ctrnáct a hrál jsem v pedstavení kolocava u nás v divadle na cinoherní scén letos uz je to dvanáctý rok co se to hraje a uz jsem tam vystídal asi ctyi role mám to pedstavení poád rád a je to pro m taková srdecní zálezitost johana gazdíková já jsem poprvé stála na jevisti prostednictvím své mamky uz kdyz jsem byla v bísku v brnnském divadle jsem vyrstala dív se to jmenovalo divadlo bratí mrstík a batolila jsem se tam odmalicka vzdycky kdyz byly poteba njaké dtské role takze jste chtla být uz od mala hereckou johana to ne já jsem chtla krávám utírat zadky smích myslím si ze takový úpln první popud ze budu hereckou pisel s west side story kdyz mi bylo tch sestnáct tak se dlal konkurz a to jsem se rozhodla ze bych to

[close]

p. 15

gympltimes 11 matické gymnázium a dokonce jsem i vyhrával nkolikrát za sebou ty matematické olympiády a nechci se chlubit ale to je ten paradox práv ale samozejm jen na úrovni toho nizsího gymnázia ta vyssí matematika uz m pak minula protoze jsem práv zdrhnul na konzervato kde zádná nebyla johana to mu mzete dát njakej vzorecek ales no to uz by asi nevyslo smích takze z toho gymplu jsem pesel na konzervato a po konzervatoi jsem sel na jamu na muzikálové herectví a to uz jsem se nehlásil nikam jinam ani jsem neml touhu dlat nco jiného byla to celkem jasná volba pamatujete si jest své téma improvizace na pijímackách johana já uz asi ne ales já jsem ml na konzervatoi tanecn pohybovou etudu pravk a lovec zve nebo nco a to si pamatuju ze jsem se hrozn stydl a na jamu uz taky nevím johana já si pamatuju co ml mj bratr herec mdb petr gazdík ­ pozn.red to je taková výborná historka mj bratr sel takhle na pijímacky na jamu a vsichni dostali zadání ze mají udlat semínko a vyrst z toho semínka do stromu a pak jakoze je vánice a vsichni se v ní musí klátit a mj bratr si cupnul a vyrostl jen tak ze se trochu nadzvedl a jakoby rozcupnul a kdyz byla vánice tak se zacal lehce kolíbat zepedu do zadu zatímco vsichni se tam klátili ve vtru a dlali piruety a radek valás se ho pak na konci ptal no a pete vy jste prosinec 2012 14 rocník byl co a petr no já jsem byl meloun ales smích tak to je dobrý johana on se totiz hrozn nerad hýbe smích pipravovali jste se hodn na pijímacky nebo jste jen zkouseli ststí johana já jsem se asi pipravovala ales já taky johana já jsem se pes west side story zamilovala do herecky alenky antalové která chodila s mým bratrem tak jsem se pipravovala s ní vy vlastn dostanete zadání co si máte pipravit a vtsinou musíte mít píse ústící do monologu takze se to musíte naucit a musíte k tomu vlastn i ten text upravit protoze zádná píse ústící do monologu v muzikálu neexistuje takze uz tím se pipravujete musíte si to sehnat myslím si ze neexistuje clovk kterej by se na to njak nepipravoval ales m zase pipravoval láry kolá a vlastn to bylo to stejný my jsme mli na konzervato zadaný njaký básnicky a njakej monolog tak jsme to tak spolu dlali docela dlouho a co byste doporucili studentm naseho gymnázia kteí zatím hrají jen nkde v krouzku ale chtli by studovat herectví na akademii ales tak já bych si sehnal nkoho kdo by mi s tím pomohl jestli tady ve znojm nkdo takovej je chápu ze s tím dojízdním do brna by to bylo asi slozitjsí johana a já bych jim poradila aby sli vystudovat normáln njakou skolu ales smích a tohle vbec nedlali johana a tohle vbec nedlali.

[close]

Comments

no comments yet