CRONICA DE ROCAFORT

 

Embed or link this publication

Description

¿Des de quan existeix Rocafort? Cal reconéixer que la pregun- ta no pot ser contestada amb exactitud. Rocafort és un poble que no apareix documentat fins al segle XIV, però tampoc no són precises les notícies que ens el donen a conéixer. Del docume

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

albert perez i marco cronista oficial crònica de rocafort aproximaciÓ a la seua hitÒria pròleg de vicent soler i marco rocafort 1988

[close]

p. 3[close]

p. 4

a la memòria de francesc marco valero i mn vicent sorribes i gramatge primers investigadors de la història del nostre poble «poble recorda t del que de tu s´espera al cap dels segles dus damunt els teus muscles el feix de l esperança.» vicent andrÉs estellÉs

[close]

p. 5[close]

p. 6

pròleg què sabem de rocafort què sabem del nostre poble qué sabem d allò que ens està pròxim d allò que realment és el nostre medi el nostre marc de les grans experiències vitals i de les menudes sincerament poc potser una mica del present i una miqueta del passat viscut personalment o como a màxim pels nostres progenitor s més pròxims de vegades inclús ens referim categòricament a allò que sabem de tota la vida quan només estem dient que és allò que reconeguem per referències orals tirant lluny dels nostres avis tot plegat ben poca cosa de vegades també records solts a salt de la pròpia experiència personal i en la mida que la memòria no ens traiciona calia cal un llibre com el que tenim a le mans un llibre que haja explorat en el nostre passat per dir-nos d on venim i qui som ara més que mai en un temps on algú confon la modernitat amb la uniformitat la universalitat amb la pèrdua de les pecualitats la conquesta del futur amb el desarrelament del nostre passat un llibre que tot mirant capa enrera ens espente cap al davant un llibre que haja fet l esforç de sistematitzar els coneiximents que puguem haver de la nostra pròpia història que arreplegue les peces disperses del puzzle de documents que ens donen les nostres senyes d identitat particular el seu autor n albert pérez ha tingut la santa paciència d anar esporgant d ací i d allà per tal de bastir un llibre certament consistent un llibre que no será el definitiu que no ho és perquè no ho pot ser ni el seu autor ho desitja però que significa un pas qualitatitu en

[close]

p. 7

la historiografia rocafortana finalment tenim un fil conductor dels fets i personatges que han estat decisius en el nostre passat potser no hi són tots potser hi ha un cert desequilibri en el tractament dels temes però això com ès evident no depén sovint de l investigador sinò de les pròpies fonts documentals si hi ha més història de l església local és perquè els arxius eclesiàstics han estat sempre més rics si hi ha més informació sobre els senyors que sobre altre tipus d autoritat civil és també per raons semblants temps n hi haurà per a anar arrodonint molts altres temes alguns dels quals són només assenyalats en aquest llibre pertoca també aprofitar aquestes r atlles per valorar en la seua justa dimensió els treballs d altra gent que de manera generosa han cremat moltres hores en estudiar el nostre passat vull referir-me a dos joves investigadors locals ferran muñoz i joan pérez i les seues valuoses aportaciones que el mateix albert ha utilitzat al llibre també la del sempre recordat francesc valero que va contribuir tant i tant a conéixer-nos una miqueta més com a poble com a conveïns però sobretot el paper de mestratge i d il·lustració de mn vicent sorribes de d vcient en això tant l autor del llibre como jo mateix ens sentim llargament deudors pensat especialment en les circumstàncies no sempre satisfactòries en què va treballar també cal dir-ho tat en la comprensió en la que de vegades el seu missatge valencianista e erudit era rebut per alguns les seues aportaciones però a la historiografia local són un testimoniatge feafent -entre molts del que va suposar la seua tasca tasca de la qual el present llibre n és un bon beneficiari «lo lloch de rocafort» tal i como ho anomena el morabetí en el segle xv té llarga història poblat en l è

[close]

p. 8

poca prehistòrica -«la cova de rocaforb»i amb petjades r omanes -«l aqüeducte de la cocatella» i musulmanes -una finca àrab és en el segle x iv quan podem per ara donar fe de testimoni escrit de la seua existència tot fa pensar que és l activitat dels pedrapi quers la que dóna lloc a un mínim d organilzació veïnal amb església inclosa l existencia d un senyor d aquestes terres en realitat una senyora francesca gemellaabona aquesta situació de transició de la nostre particular prehistòria a la història documentada la batlia de montcada és pel que sabem l àmbit administratiu on naix rocafort la creació del convent dels agustins al segle xv aprofitant l església dels pedrapiquers impulsarà la singularitat rocafortana en la mida que es considera ja aleshores lloc privilegiat de descans pròxim a la ciutat de valència el nucli original del poble es farà al voltant de l església carrer major plaça major carrer de santa mònica més tard el carrer del pi en part eren cases senyorívoles sobretot a la plaça i el carrer major hi tenia importància també la devesa deis català que anava des del carrer del pi a la sèquia promte queda clara la doble activitat de les gents del poble la pedrera i l horta pedra calcària i argila i d altra banda forment dacsa oli vi cànem fruites llegums hortalisses i capolls de seda el segle xix serà el dels grans canvis en .1835 té lloc l exclaustració del convent que i estat cedirá posteríonnent en 1842 al municipi a excepció de 1 església el poble tindra així el primer gran patrimoni civil que dedicarà a ajuntament i escoles l altre fet important es dóna a finals de segle amb l inici de l estiueig al nostre poble i doncs de les construccions de segones residències en la part del secà del terme el segle present suposa la

[close]

p. 9

persistència d aquests canvis sobretot a partir deis anys seixanta en els que té lloc un autèntic trasbalsament de la funció urbana de rocafort al caliu del procés industrialitzador valencià i de la immigració massiva el nostre poble esdevé un poble residencial plenament integral en l à rea metropolitana al voltant de la ciutat de valència huríem de destacar que una vegada creat el consell metropolità de l horta en 1987 rocafort entrà de pie dret lògicament a formar-hi part des d aquell lloc del segle xiv fins aquest modern poble de més de tres mil tres-centes persones ha trans-corregut un llarg temps que ha anat sedimentant unes formes de viure una manera d entendre la vida ens ha anat fent com som val la pena llegir aquest llibre d albert pérez i retrobar-nos en els nostres avant passats i en els esdeveniments transcorreguts sentint-nos ben orgullosos i ben dispostos a fer front a un futur que el volem també nostre perquè sabem qui som vicent soler

[close]

p. 10

consideracions prÈvies la publicació en els anys 1955-56 de les «notes per a una monografia històrica de rocafort» de mn vicent sorribes i francesc marco valero suposà el primer pas en el coneixement de la nostra història local en teixir en base a alguns llibres les dades obtingudes en l arxiu parroquial i allò arreplegat de les mateixes tradicions del poble l obreta de referència aquell primer pas el considere importantíssim puix havent-la llegida en 1973 vaig prendre afició a seguir aprofundint en el nostre passat i en primer lloc vaig procedir a ampliar la monografia en 1976 amb el llibret «un poble de l horta rocafort» com dic una simple ampliació del treball realitzat pels dos cronistes oficials del poble nomenats en 1955 sense noves investigacions seculars però amb afegiment d algunes dades que considerava interessants així com la separació i estructuració dels temes continguts en la «monografia històrica» una vegada nomenat cronista oficial en 1979 comencí la redacció tot fonamentant-me en diversos llibres i enciclopèdies més els nostres arxius locals tant el municipal com el parroquial de la que vaig titular «aproximació a la història de rocafort» en la qual també tenia en compte supletòriament les dades algunes molt importants subministrades per la «monografia històrica de rocafort» aquesta nova redacció de la nostra història estava ja estructurada cronològicament en segles i dins el segle corresponent separació de temes no cal dir que aquell llibre resultava incomplet perquè sempre falta investigar i mancava encara molta investigació però ja era un intent d aproximar-nos a la història de rocafort i d ací el seu títol ara en el treball que seguix a aquesta introducció he mantingut l estructura de «aproximació a la història de rocafort» per tal com suposa un remodelació revisió i ampliació d aquesta,

[close]

p. 11

però sense variar-ne el fonament tot i respectant la redacció amb lleugeres variacions lingüístiques de molts apartats o temes mantenint-ne així mateix l estructura en realitat aquesta d ara és i no és una obra nova és també una aproximació a la nostra història més aproximada encara i amb més fonament documental puix que s han investigat documents de l arxiu del regne de valència noves fonts documentals escrites tant de llibres com d altres documents com és evident sempre es pot seguir investigant aportant noves dades o confirmar més documentalment les ja sabudes o bé ampliar-les o matisar-les així doncs i com que el text no és el mateix que l anterior canvie el títol del present treball novament redactat cal dir també ara i ací i agrair la col.laboració que en diversos aspectes ha estat valuosa la informació facilitada per joan pérez navarro també cronista oficial i encarregat de l arxiu municipal de rocafort i que altres dades són fruit de la investigació tant del mateix joan pérez com de ferran muñoz nebot dos investigadors locals amb una meritíssima labor amb articles pubiclats i és d esperar que promptament disposarem de treballs de més amplitud que aniran configurant els texts escrits sobre la nostra història la història de rocafort mentrestant i amb la idea de reunir en un sol volum una visió general d allò que ha estat rocafort al llarg del temps el nostre passat els nostres orígens i costums de cara al nostre futur s oferix als rocafortans i als lectors en general esta «crònica de rocafort aproximació a la seua història» a p m rocafort 1988

[close]

p. 12

arxius documents llibres consultats « isidro ballester tormo «el enterramiento en cueva de rocafort» valència 1944 « nicolau-primitiu gómez serrano «estudi sobre godella» ajuntament de godella sense data « «llibre de repartiment» edició de vicent garcía editores valència 1979 « «diccionari català-valencià-ba1ear» palma de mallorca 1980 « m d cabanes -ramón ferrer -abelardo rerrero «docu mentos y datos para un estudio toponímico de la región valenciana» valència 1981 « jaume jordan «historia de la provincia de la corona de aragón de la sagrada orden de san agustín» valència 1712 « antoni josep cavanilles «observaciones sobre la historia na tural del reyno de valencia» madrid 1795 edició facsímil valència 1975 « mn vicent sorribes -francesc marco valero «notes per a una monografia històrica de rocafort» butlletí «fiestas de rocafort» rocafort 1955/56 « josep sanchis sivera «nomenclator geografico eclesiastico de los pueblos de la diócesis de valencia» valència 1922 « f carreras candi dirigida per «geografía general del rei na de valencia» volum de la província de valència de josé martínez aloy barcelona 1922-25 « peregrín luis lloréns y raga «la ciudad de moncada ensayo histórico» valència 1950.

[close]

p. 13

« elías 0lmos y canalda «inventario de los pergaminos del ar chivo de la catedral de valencia» valència 1961 valència 1930 « salvador carreres y zacarés «llibre de memòries 1308-1644» « vicent justinià antist «la vida del padre fray luis bertran» valència 1884 « gaspar escolano «décadas de la historia de la insigne y coronada ciudad y reyno de valencia» valència 1611 valència 1973 « eugeni ciscar -r garcia carcel «moriscos i agermanats» « vicent castañeda «los cronistas de valencia» valència 1920 « a y a garcía carraffa «el solar catalan valenciano y ba lear» san sebastian 1968 « julio de atienza «nobiliario español» 2.ª edición madrid 1954 « vicente-ignacio franco «noticia de la actual población del reyno» valència 1804 « tr obesdemoss é njaume fe brer » va l è ncia 1 8 4 8 « pascual madoz «diccionario geografico estadístico de españa» madrid 1849 « «reinos de valencia y murcia» graficas espejo madrid 1974 « vicente badía «la huerta de valencia» valència 1942 « german rueda «la desamortización de mendizabal y espar tero en españa» madrid 1986 « manuel sanchis guarner «la ciutat de valència» valència 1976.

[close]

p. 14

biblloteques biblioteca de la universitat de valència biblioteca de l arxiu del regne biblioteca de la generalitat valenciana biblioteca popular municipal de valència biblioteca municipal de burjassot biblioteca pròpia de l autor arxius arxius amb informaciÓ sobre rocafort consultats directament « arxiu del regne de valència « arxiu municipal de rocafort « arxiu parroquial de rocafort parròquia de sant sebastià màrtir indirectament « arxiu del collegi del patriarca de valència notes de ricardo garcía de vargas cronista oficial de godella « arxiu de la catedral de valència inventari de pergamins d elías olmos.

[close]

p. 15

altes escrits « mn vicent sorribes i gramatge llibre de cronista oficial de rocafort « «informe sobre el palau del baró de terrateig» elaborat per ferran muñoz i albert pérez en 1980 « emili beüt i belenguer «rocafort» article «las provincias» 22-8-1973 « revista «cuademos para el düllogo» número extra de no vembre de 1975 « albert pérez marco «un poble de l horta rocafort» llibret escrit en 1976 « albert pérez marco «francesc marco valero una vida dedi cada a rocafort» publicat en el butlletí «rocafort» en 1980-81 « programa de festes de 1944 « butlletins «fiestas en rocafort» d agost de 1954 a setembre de 1956 « francesc marco valero «llibret de falla de 1945» « mn vicent sorribes i gramatge «cròniques de corresponsal del diari «levante» anys 1963-76 « albert pérez marco cròniques de corresponsal del diari «las provincias» anys 1972-78 « pasqual garcía calvo «el teatret» article programa de festes de 1978 « joan pérez navarro i ferran muñoz nebot «les festes de rocafort abans del segle x ix» article programa de festes de 1986.

[close]

Comments

no comments yet