Σχέδιο Δράσης 26ο & 29ο ΔΣ Αχαρνών 2012-2013

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

« 2» « » 26 29 12-11-2012 0

[close]

p. 2

« 2» « » 26 12 29 6 12-11-2012 1

[close]

p. 3

« 2» « » 2 5 11 1 11 11 2 18 ­ 18 18 3 23 23 4 30 30 5 35 35 6 39 39 7 45 45 8 49 49 9 55 55 10 59 2

[close]

p. 4

« 2» « » ­ 59 11 62 1 f1 62 12 66 66 13 72 72 14 78 78 internet 78 15 83 media smart 83 16 90 90 17 94 94 18 99 99 19 104 104 20 110 « » 110 21 117 117 22 121 3

[close]

p. 5

« 2» « » ­ 121 23 126 126 131 1 microsoft microsoft 132 2 136 3 26 29 137 4 26 29 138 4

[close]

p. 6

« 2» « » 26 29 2012-2013 microsoft microsoft pathfinder school 45.000 1 2 5

[close]

p. 7

« 2» « » ­ 2011 30/10 23 6

[close]

p. 8

« 2» « » project 7

[close]

p. 9

« 2» « » 26 29 5/26-10-2012 2012-13 26 136 76 210 2476 444 210 2476 944 e-mail 26dim@ovs.gr e_site http 1dim-olympic.att.sch.gr http efimerida-st.blogspot.gr 29 136 76 210 2448 760 210 2448 761 e-mail 26dim@ovs.gr e_site http 1dim-olympic.att.sch.gr http efimerida-st.blogspot.gr 87 136 71 997833752 213 2072 509 213 2072 483 8

[close]

p. 10

« 2» « » e-mail sxol.epit.1@gmail.com 693 2040 615 e-mail george.aggel@ovs.gr zalexiadis@ovs.gr angeliqye_vassil@ovs.gr vellikifoteini@ovs.gr dagla.anna@ovs.gr kdrouza@ovs.gr kexarchou@ovs.gr minakala@ovs.gr sokalapothaki@ovs.gr tkappa@ovs.gr margarita.karagianni@ovs.gr karakostav@ovs.gr ekarkani@ovs.gr antigonikirmiza@ovs.gr georgekotta@ovs.gr mkoulog@ovs.gr kmargelou@ovs.gr fmarinou@ovs.gr elmitsiakou@ovs.gr aspa.mikrouli@ovs.gr nasiapan@ovs.gr photostergios@ovs.gr ireneparl@ovs.gr mpatrinopoulos@ovs.gr perris.fotis@ovs.gr dplatia@ovs.gr harapri@ovs.gr eleni-alkistis@ovs.gr louizarassia@ovs.gr psiokis@ovs.gr sofiast@ovs.gr xara_tz@ovs.gr 16 70 05 70 20 11 70 70 70 70 70 70 70 05 06 70 71 70 70 70 70 70 70 70 70 06 70 32 70 70 70 70 9

[close]

p. 11

« 2» « » 16 70 11 70 natalia.ts@ovs.gr tsivgoulinatasa@ovs.gr mariatsouknida@ovs.gr chatzikalfaag@ovs.gr 10

[close]

p. 12

« 2» « » 1 1 26 24 :24 1 29 22 :22 b1 26 20 :20 b1 29 19 :19 21 :1 26 21 2 26 22 :22 22 :1 26 22 24 2 26 11

[close]

p. 13

« 2» « » :24 18 18 1 26 23 23 1 29 19 19 1 29 1 29 21 21 26 12 12 29 12 12 oy k ­ ­ ­ ­ ­ 2 12

[close]

p. 14

« 2» « » ­ 3 13

[close]

p. 15

« 2» « » 4 5 14

[close]

Comments

no comments yet