modul pengajaran ict

 

Embed or link this publication

Description

modul pengajaran ict bab 3

Popular Pages


p. 1

universiti teknologi malaysia utm modul pengajaran 3.0 rangkaian komputer dan komunikasi ahli kumpulan norhasdiana bt aziz lp111076 sh farawahidah bt t syed manso [lp111040 lizawati bt abdillah [lp111002 diana sendie anak jonathan aing [lp111118 liza bt ismail [lp111092 2012 utm skudai

[close]

p. 2

modul pembelajaran ict rangkaian komputer dan komunikasi 3.0 rangkaian komputer dan komunikasi tajuk 3.1 konsep asas rangkaian komputer dan komunikasi sub-tajuk 3.1.1 definisi hasil pembelajaran pada akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar akan dapat 3.1.1.1 mendefinisikan rangkaian komputer 3.1.1.2 mendefinisikan komunikasi definisi rangkaian komputer sistem yang menyambungkan pc dengan peranti luaran peranti penyambungan komunikasi boleh berinteraksi antara satu sama lain dengan menggunakan perkakasan dan perisian yang telah ditetapkan cara dan peraturannya boleh beroperasi sama ada secara wayar atau tanpa wayar 2

[close]

p. 3

modul pembelajaran ict rangkaian komputer dan komunikasi definisi komunikasi adalah berkenaan menghantar maklumat atau data daripada penghantar kepada penerima ia menggunakan elektrik gelombang radio atau cahaya maklumat atau data boleh berupa teks video grafik imej atau kombinasi kesemuanya penghantaran data menggunakan dua jenis signal iaitu analog dan digital 3

[close]

p. 4

modul pembelajaran ict rangkaian komputer dan komunikasi tajuk 3.1 konsep asas rangkaian komputer sub-tajuk 3.1.2 kepentingan rangkaian komputer hasil pembelajaran pada akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar akan dapat 3.1.2.1 menyatakan kepentingan rangkaian komputer dan komunikasi kepentingan rangkaian komputer dan komunikasi perisian data fail perkongsian perkakasan maklumat dengan adanya rangkaian komputer dan komunikasi ia boleh menyebabkan berlakunya perkongsian perisian fail maklumat perkakasan dan juga data 1 2 3 4 5 perkongsian perisian contoh perkongsian driver atau installer perkongsian fail contoh slideshare dropbox perkongsian maklumat contoh melalui facebook e-mail perkongsian perkakasan contoh pencetak scanner perkongsian data contoh facebook e-mail 4

[close]

p. 5

modul pembelajaran ict rangkaian komputer dan komunikasi selain itu rangkaian komputer dan komunikasi banyak membantu manusia dalam pelbagai urusan seperti berkomunikasi/berhubung dengan rakan-rakan atau saudara mara yang berada di seluruh negara pada bila-bila masa sahaja long distance communication menjalankan perniagaan melalui rangkaian internet e-business tidak perlu beratur di bank untuk urusan pemindahan bayaran bil-bil tambah nilai dan sebagainya e-banking boleh belajar di mana-mana sahaja tidak terbatas di dalam kelas semata-mata online education latihan pengukuhan 1 nyatakan definisi rangkaian komputer 2 nyatakan definisi komunikasi 3 senaraikan 5 kepentingan rangkaian komputer dan komunikasi a b c d e tajuk 3.1 konsep asas rangkaian komputer dan komunikasi 5

[close]

p. 6

modul pembelajaran ict rangkaian komputer dan komunikasi sub-tajuk 3.1.3 jenis-jenis rangkaian hasil pembelajaran pada akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar akan dapat 3.1.3.1 mendefinisikan jenis-jenis rangkaian komputer rangkaian kawasan setempat lan rangkaian kawasan metropolitan man rangkaian kawasan luas wan 3.1.3.2 membezakan antara tiga jenis rangkaian komputer definisi rangkaian kawasan setempat lan rangkaian kawasan setempat atau local area network lan merupakan rangkaian dalam lingkungan kawasan yang kecil seperti dalam makmal komputer lan yang paling mudah adalah dengan menghubungkan dua komputer lan beroperasi dalam kawasan yang terhad iaitu kawasan yang kecil seperti di rumah sekolah sebuah bangunan atau pun dalam makmal 6

[close]

p. 7

modul pembelajaran ict rangkaian komputer dan komunikasi definisi rangkaian kawasan metropolitan man rangkaian kawasan metropolitan atau metropolitan area network man merupakan koleksi kepada beberapa lan tetapi dalam kawasan geografi yang besar seperti bandar metropolitan menerangkan bandar-bandar penting seperti kuala lumpur manila singapura tokyo london dan new york contoh syarikat yang mempunyai beberapa cawangan dalam bandar kuala lumpur seperti bank-bank akan menggunakan man dalam urusan mereka definisi rangkaian kawasan luas wan rangkaian kawasan luas atau wide area network wan merupakan koleksi kepada lan dan man atau kedua-duanya tetapi dalam geografi yang sangat besar iaitu satu dunia wan merupakan rangkaian yang terbesar antara ketiga-tiga jenis rangkaian merangkumi kawasan yang luas atau besar seperti negeri-negeri atau negara-negara 7

[close]

p. 8

modul pembelajaran ict rangkaian komputer dan komunikasi perbezaan antara tiga jenis rangkaian rangkaian kawasan setempat rangkaian kawasan metropolitan dan rangkaian kawasan luas kos saiz bilangan komputer sedikit kelajuan medium penghantaran pasangan terpiuh bertebat rangkaian kawasan setempat rendah terhad sebuah bangunan sangat cepat rangkaian kawasan metropolitan tinggi sebuah bandar banyak perlahan pasangan terpiuh bertebat fiber optik rangkaian kawasan luas sangat tinggi sangat besar satu dunia sangat banyak berkait dengan jarak fiber optik gelombang satelit 8

[close]

p. 9

modul pembelajaran ict rangkaian komputer dan komunikasi latihan pengukuhan 1 nyatakan definisi rangkaian kawasan setempat lan 2 nyatakan definisi rangkaian kawasan metropolitan man 3 nyatakan definisi rangkaian kawasan luas wan 4 mempunyai bilangan komputer yang banyak dan menggunakan apakah jenis rangkaian yang mempunyai ciri-ciri seperti di atas pasangan terpiuh bertebat sebagai medium penghantaran 5 nyatakan jenis rangkaian bagi setiap gambarajah di bawah 9

[close]

p. 10

modul pembelajaran ict rangkaian komputer dan komunikasi tajuk 3.1 konsep asas rangkaian komputer dan komunikasi sub tajuk 3.1.4 senibina rangkaian hasil pembelajaran di akhir pembelajaran pelajar dapat 3.1.4.1 mendefinisikan dua jenis seni bina rangkaian 1 pelayan pelanggan 2 rakan ke rakan peer to peer pelayan pelanggan senibina pelayan pelanggan adalah merupakan rangkaian yang terdiri daripada pc pelayan dan pc pelanggan pc pelayan memerlukan sistem operasi rangkaian seperti windows nt windows 2000 server pc pelanggan pula memerlukan sistem operasi seperti windows xp windows vista atau windows 7 bagi senibina ini data disimpan secara berpusat iaitu dalam server atau pc pelayan pc pelanggan pula hanya perlu akses data dari pc pelayan sahaja pc pelanggan tidak perlu menyimpan data oleh kerana data telah diletakkan secara berpusat di server data akan mudah untuk dikemaskini 10

[close]

p. 11

modul pembelajaran ict rangkaian komputer dan komunikasi rakan ke rakan peer to peer dalam senibina peer to peer p2p ini tiada yang mengawal rangkaian iaitu pc pelayan semua pc adalah pc pelanggan sistem operasi server juga tidak diperlukan di dalam rangkaian ini jadi ianya hanya memerlukan satu sistem operasi sahaja semua pc yang terdapat dalam rangkaian p2p ini boleh menjadi pelayan dan pelanggan pada satu masa semua pc ini juga boleh menyimpan data sendiri bagi senibina p2p ini semua pc boleh mengakses data daripada pc lain yang terdapat di dalam rangkaian oleh kerana data berselerak dan tidak berpusat jadi data susah untuk dikemas kini 11

[close]

p. 12

modul pembelajaran ict rangkaian komputer dan komunikasi latihan pengukuhan 1 rajah 1 di bawah menunjukkan satu rangkaian komputer rajah 1 berdasarkan rajah 1 terangkan struktur rangkaian itu 2 rajah 2 di bawah menunjukkan satu rangkaian komputer 4 markah rajah 2 berdasarkan rajah 2 a namakan senibina rangkaian tersebut b berikan 2 kelebihan senibina rangkaian tersebut 2 markah 2 markah 12

[close]

p. 13

modul pembelajaran ict rangkaian komputer dan komunikasi tajuk 3.1 rangkaian komputer dan komunikasi sub tajuk 3.15 topologi rangkaian hasil pembelajaran di akhir pembelajaran pelajar dapat 3.1.4.1 a menyatakan tiga jenis topologi rangakain 1 bas 2 cincin 3 bintang b membezakan antara tiga jenis topologi rangkaian jenis-jenis topologi topologi bas topologi cincin topologi bintang 13

[close]

p. 14

modul pembelajaran ict rangkaian komputer dan komunikasi topologi bas menggunakan backbone cable kabel tulang belakang node atau pc di sambung kepada kabel tulang belakang menggunakan medium kabel penghantaran jenis kabel sepaksi coxial cable satu node rosak tidak menggangu node lain node yang lain boleh berfungsi jika kabel tulang belakang putus keseluruhan rangkaian akan gagal berfungsi menggunakan terminator bnc untuk menyambung antara nod kebaikan dan kelemahan topologi bas kebaikan mudah untuk menyambungkan kabel rangkaian kelemahan memerlukan kabel yang panjang setiap node satu kabel mudah mengenalpasti masalah sekiranya hub gagal fungsi keseluruhan rangkaian tidak dapat beroperasi tiada gangguan pada sistem rangkaian apabila menyambung atau membuang peralatan dalam rangkaian masalah adalah sukar apabila satu nod gagal 14

[close]

p. 15

modul pembelajaran ict rangkaian komputer dan komunikasi topologi cincin topologi cincin adalah satu topologi di mana setiap nod disambungkan dengan dua nod yang lain membentuk satu laluan sejajar tunggal untuk penghantaran isyarat terus ke setiap nod data akan melalui dari setiap nod ke setiap nod seterusnya setiap laluan nod yang dilalui akan menerima setiap paket data oleh kerana topologi cincin menyediakan hanya satu laluan di antara dua nod topologi ini mungkin akan terganggu jika berlaku kegagalan di antara satu pautan satu nod gagal berfungsi atau kerosakan kabel berlaku menyebabkan semua nod akan terasing dari topologi cincin kebaikan dan kelemahan topologi cincin kebaikan rangkaian ini tidak memerlukan komputer pelayan membaiki atau membuang nod gagal dan rangkaian akan terus berfungsi kelemahan satu komputer tidak berfungsi menyebabkan masalah dalam rangkaian kelajuan rangkaian berkurangan apabila bilangan nod bertambah 15

[close]

Comments

no comments yet