Pil pilean 213 alea

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

1 ataiko berbak markel arizaga aitor madrid norena eta norentzat da jakintza p asa dan ostiralian urte barrixari ongi etoaixo markel eta ezer baino lehen urte rrixa emotiaz gain euskarazko wikipeberri on danoi diak 50.000 artikulu eukitzera iritsi zala jakin gaur egun eta baitta iraganian be jakintza neban marka hau abenduan 30ian lortu zan izan daben herrixek aurrera egin dabe eta ezeta dudarik bare zenbaki honek gora egingo jakinak izan diranak atzian geldittu dira edo dau etenbare desagertu adibidiak asko dira grezia eta wikipedia zuk ondo dakizunez erroma kasu azken honek makiaitor edozein pertsonagandik jana bat alorretan aurrera egin zeban wikipedia kintza jaso ahal daben entziklopeherrixak egindako greziatarren jakinduria itturritik dia bat da herrixak egindako enedan zebalako gizakixakin beste tziklopedia dala esan leike baina entziklopedia dala horrenbeste gertatzen da gosetia gaur ez dot wikipedian inguruan ezabatzeko ezinbesteko neurrixa esan geinke zurekin berba egin nahi baizik da beraz jakinduria bihar gorrieta proiektu honek emoten doskun xan daguanari lelengo gosia kenmarkel arizaga gauza garrantzitsuenaz jakintza tzeko arrainak emon bihar jakoz zeinena da jakintza eta batez be zeinentzaados baina batez be arrantzan irakatsi bihar ko wikipedia bezelako tresnek egoera ideajako berriz be gosia pasa ez daixan lera eruaten gaittuela pensatzen dot jakintza gizadiak historia osuan ez moduan jakininorena ez baina danontzako dan egoera hortzara heltzeko inoiz ezagutu ez daben erraztatara oin dala zenbait urte ez dot sunak dittu bizi garan mundu zati uste hau esan ahal zanik jakintza honetan bai behintzat eskolak jakinduria itturrixak beti berdinak baitziran eta unibertsitatiak zabalik dare konpartitu eta gainera itturri hauek euren eta komunikabidiak esku-eskura modura moldatzen zeben jakingeinke wikipedia baina orainguan guk geuk idatzi tza hori bakoitzak beran interesak eta komentatu geinkez egunero erabilitta defendatzeko ikusten dittugunak blogen bigaur egun berriz jakintza ittuttartez gure jakinduria konparaitor madrid rrixak askoz be heterogeneoaguak titu geinke wikipedia erabilitta dira egixak eta gizurrak askoz errezago ikusoker egon geinke edo ez baina beste pertsoten dira eta manipulazio lanak jada ez dira na batzukin eztabaidatu geinke eta bai gu eta hain errezak baitta beraiek iritzia emon be esaten dabe munduko gose arazuak desagerbaliatu deigun egoera hau gauzak aldatzeko tarazteko tresnarik onena ez dala janarixa tresna berrixak dittugu esku-eskura horrebaizik eta jakintza ez al dozu pensatzen witarako espiritu kritikodun eta jakiteko gose kipedia eta antzerakuak etorkizunian pertsodiran pertsonak bihar dittugu bizitzen garen na askok egunero ogixa eukitzeko lehen pauso ezagutzan iraultza honek guztiok aberas gaibat izan ahal dirala d tzan d k goguan hartzeko urik barik errotarik ez dabil euskal atsotitza 2010-01-15

[close]

p. 2

2 zeuk esan 3 fiua bhi-ko ikasketa bidaiaren aldeko gabonetako loteria gutunak utun honen bidez adierazi nahi dugu bhi -ko ikasketa bidaiaren aldeko gabonetako loteriako 12 774 zenbakia saritua izan dela ordainketa aurrezki kutxen bitartez egiteko asmoa bagenuen ere entitate hauek adierazi digute hori egitea ez dela posible gauzak horrela ikasleen gurasook ordaintzea erabaki dugu eta horretarako gaztetxokoan gila tabernaren ondoan egiteko baimena eman digu udalak g han izango gara hilaren 14an eta 21ean 10:00etatik 12:00etara urtarrilaren 15etik aurrera 18:00etatik 20:00etara barixakuro martxoaren 19ra arte bhi-ko ikasle eta gurasoen batzordea bittartetik aurkeztu zuen burua herrittarrei xabier muriel bpxport enpresako kidea bpxport kirol zerbitzuak s.l donostian sortu zan oin dala lau urte egun enpresan bi kide gara beñat barrio eta bixok eta enpresako instalakuntza guztien arduraduna onintza arregi da beñat eta bixok kirol zientzietan lizentziadunak gara eta masterra madrilen egin genduan soraluzen ni izango naiz enpresako arduraduna zaldibitarra naiz baina iruñan bizi naiz goi errendimendura eta enpresara dedikatzen naiz entzutekuak karmele ortueta bizitzako ittulan ii etxaburueta benduaren 28an edukitako ez ohiko osoko bilkuran etxaburueta eta plaza zaharreko eta plaza zaharreko urbanizaio lanak egitea adostu genuen aho batez urbanizazio udaletxeko alderdi politiko guztiok helburua urlanak banizazio lanei otsailean hasiera ematea izango litzateke urbanizaio lan hauek 524.000 ko kostua izango dutelarik lan hauek amaitu ondoren izartu ii egitasmoari amaiera emango litzaioke horrela herriko alde zaharra urbanizaturik geldituko litzateke etorkizun batean oinezkoentzako gune bihurtuz izartu ii egitasmoa 2004ko maiatzaren 17an onartu zen ez ordea ezker abertzalearen aldeko bozkarekin aurka bozkatu baitzuen bost urte igaro ondoren ezker abertzaleak udal gobernuko kide den hontan bi proiektu hauek aurkeztu zituen eta beraien aldeko bozka eman zuen benetan gauza kuriosoa lehen aurka bozkatu eta orain beraiek dira proiektu hauek aurkezten dituz a tenak gure taldeak izartu ii egitasmoa onartu bultzatu eta gobernuan egon denean bertan zehazten ziren proiektuak burutu ditu erregetxe-olea sahiesbide berria zeletako zubia arraikuako urbanizazioa arrizabaletako parkea ezozi etorbideko espaloia arraikuako urbanizazioa kalebarren eta santa ana kaleen urbanizaioa zubi nagusiko zahar berritze lanak orain oposizioan gauden hontan ere proiektu hauen alde egin dugu ez ordea ezker abertzaleak bezala lehen gauza bat esan eta orain kontrakoa eginez bi urte luze igaro diren honetan jadanik ez gaitu harritzen beraien jarrerak lerro hauen bitartez soraluzetarrei jakinarazi nahi izan diegu zein izan den ezker abertzalearen jarrera izartu ii egitasmoari dagokionean soraluzeko eaj/pnv udal taldea utun honen bidez udaletxean gure etxebizimaisuen etxe tzen gainean dauden egitasmoen gaineko iriokupatuetako bizilagunen tzia plazaratu nahi dugu beraien asmoak egun izenean gobernu zentralak eskaintzen duen diru laguntza bat eskatzea da etxe batzuetan berauen artean gu bizi garen 3 etxebizitzetan eraberritze lanak egiteko eta gerora etxebizitza hauek alokairu sozialerako izateko asmoz egokitze lanak 2011 urtea baino lehen burutu beharko lirateke baina egia esan laguntza eskatzeko epea otsailaren 4an amaitzen da eta beraiek ez dute etxebitza egitasmoa zehaztuta ere g guk urteak hutsik zeramatzaten etxebizitza batzuk konpondu eta bizitza eman genien jada badute erabilera sozial bat beste era batera gu bezalako jendeak ez bailuke etxebizitza bat izaterik eta arrazoi hauei nahikoa deritzogu bertan jarraitzeko ez gara irtengo ateratzen ez bagaituzte maisuen etxe okupatuetako bizilagunak errogeita hamar urte badira esaldi hau entzun nebala andrak agintzen daben etxia eta ahuntzak agintzen daben minteixa dudarik bare gizonezko baten ahotik urtendakua izango zan mende erdi pasa da eta bittartian bateko emakunde instituto para la mujer sortu zan eta orain emakumeen eta gizonen berdintasunerako lehenengo plana gure herrixan aurkeztu da oso ondo datozela plan danak ongi etorrixak dira nere aldetik baina berdintasunan marra hori oso urrin ikusten dot nik planak plan eguneroko ogixa moduan gertatzen dira emakumien kontrako modu danetako jazarpenak eta hori ikusteko ez daukagu afganistango kabulera juan biharrik geu bizi garan tokixan geure etxeko teilatupian aurkittuko dittugu zenbait gizaseme andreenganako dauken eraman ezina izugarrixa daukena lotsarik bape zela izango dabe lotsia lotsaren aurrekua be falta dabe eta badirudi xxi gizaldixan ez harrixan garaixan bizi garala nik uste dot aurreneko plana etxetik hasi bihar dala ikastolan ikastetxietan gure seme-alabak heziko dirala ustetan bagare guriak egin dau ikastolak ikastetxiak erakusteko irakasteko dira eta gurasuak zertarako diran gurasuak askotan egitten ez dana egitteko hezitzeko sermoiak eta egurra emateko gotzain berrixa be badatorkigu eta isildu nadin b zeintzuk izango dira zuon asmo berrixak asmo nagusixetako bat herrittarrak gustora ikusi eta kirol eskaintza ugaritzia izango da nundik dator bpxport izena izena asmatu ezinda ibili ginan eta azkenian gure inizialak batu beñat patxi eta xabier eta bpx sortu zan sport gehituta bpxport izena asmatu genduan kirolari begira zer falta da soraluzen ondiok ez dogu soraluze bihar dan moduan ezagutzen baina herrixan ikusi dogunan herrixan arabera eskaintza kirol eskaintza uniforme eta finko baten biharra ona daguan zeguan instalazinuak hobetu dira bittartian ez da ez baina gure ustez kirolari faltarik hobetzen jarraitu biharko dabe biharra izango badauke eta soraluze nahiko herri haundixa da eta herrittarrak ez leukie inguruko herrixetako kiroldegixetara juateko premiarik euki bihar zela doiaz lehenengo egunak ilusiñoz betiak baina gogorrak oin arte erabat ahulduta zeguan soraluzeko kirol eskaintzia udalak aldaketa baten aldeko apustua egin dau eta gu horretarako erremintta gara eskaintza eta kiroldegiko antolakuntza guztia udaletik etorriko da zuen ardurak zeintzuk dira gure ardura udalak eskainitako kirol eskaintzan begiraliak ipintzia da igerileku zein lehorreko jardueretako gure bihar nagusixa begirale honek antolatu eta udalari eskaintza egoki eta apropos bat gomendatzia litzake soraluzetarrak kirolzaliak dira euskal herrixan ohitturaz holakuak gara eta ikusi dogunez bailara honetan ondiok gehixago herrixan kirol eskaintza ona daguan bittartian ez da ez kirolari faltarik izango d pil-pilean kultura elkarteak ez du bere gain hartzen aldizkariko esanen eta iritzien erantzunkizunik argitaratzailea pil-pilean kultura elkartea errabal kalea 15 1 pk 27 ­ 20590 soraluze gipuzkoa telefonoa 943 75 13 04 e-maila aldizkaria@pilpilean.com erredakzioa leire iturbe eta miren narbaiza erredakzio batzordea arianne unamuno egoitz unamuno leire iturme eta miren narbaiza publizitatea ane larreategi logotipoa pablo galarraga eta silvio vaz diseinua eta maketazioa silvio vaz inprimategia gertu koop banaketa pil-pilean ekoizpena 2.000 ale i.z.k.a g20696563 lege-gordailua ss-537-2.000 aldizkari honek erakunde hauen dirulaguntza jasotzen du euskara bultzatzeko soraluzeko udala gipuzkoako foru aldundia 2010-01-15 2010-01-15

[close]

p. 3

4 zer berri 5 zer berri herria zazpi orduz argindarrik gabe elurragatik kirol teknikari postua erabaki da maria gallastegi aizpuruak lortu du udaleko kirol teknikari postua erabaki zenetik hamar egun pasata lortu du postua funtzionario izaeraz 12 hilabeteko praktikaldian epe hori gaindituta lanpostua jabetzan hartuko du bere zeregina administrazioaren kudeaketa izango da besteak beste kiroldegiko harrera bazkideen kuotak instalazioen mantenua eta garbiketa hainbat lapurreta gertatu dira herrian soraluzeko udaltzaingoak aipatu duenez gabonetako oporretan eta urtarrileko lehenengo egunetan hainbat lapurreta egin dituzte herrian larriena plaza barriko frutategian gertatu da gauez zela norbait dendara sartu eta dirua eta materiala lapurtu zituzten bertatik herritarren hainbat auto ere erasotu dituzte kristala apurtuz eta barruko materiala lapurtuz diru-zorroak lapurtzen dihardutela eta tentuz ibiltzeko gomendioa ere egin du udaltzaingoak osoko bilkuran trafikoaren noranzkoa aldatzeko mozioa onartu egin da iturria patxi aizpuru ezozibideko auzotarrak auzoan elurra ez kentzeagatik kexatu dira udaletxean idazkari berria itziar sagastagoia zabala da udaleko idazkari berria asteon hasi da udaletxean idazkari lanetan bitarteko lan -kontratuarekin ilaren 8an hasitako elurteak hainbat kalte eragin zituen herrian urtarrilaren 9an eguerdiko 13:00a inguruan herria argindarrik gabe geratu zen sologoeneko zentral elketrikoaren gainean pinu bat erori eta herri osoko argindarra bat-batean joan zen herri erdiak arratsaldeko 16:00ak inguruan jaso zuen berriz argindarra eta beste erdiak iluntzeko 20:00etan h soraluzen ere elkartasun olatua sortu nahi dute soraluzeko amnistiaren aldeko mugimenduak adierazi duenez euskal preso politikoen kolektiboak abiatu duen aldarrikapen eta ekimenekin bat egin dute lurdes txurruka eta peio etxeberria soraluzetarrek datozen hilabeteotan komunikazio grebak itxialdiak eta gose greba moduko ekimenak egingo dituzte euren eskubideak errespetatuak izan daitezen eta euskal herriratu ditzaten herrian ere presoekin elkartasunean hainbat ekimen bideratuko dira soraluzen ere elkartasun olatua eratzeko urtarrilaren 25etik 31ra bitartean egingo duten gose greba izango da lehenengo ekimena izotzak arazoak ekarri zituen behin elurtea pasata eta hotzaren eraginez herriko kale eta errepideak izoztu egin ziren udaltzaingoaren esanetan gutxienez hiru izan ziren izotzaren eraginez lurrera jausi eta zauritu ziren herritarrak hauetako bik ospitalera jo behar izan zuten udaltzainburuak gogoratu nahi du elurra dagoen bitartean herriko erdialdea ez dela autoentzat itxiko d gaztetxokoa zapatuan irekiko da berritze lanak zirela eta gabonetan itxita egon ondoren kukumixo aisialdi taldeak bideratzen duen gaztetxokoa zapatuan irekiko da berriro lehengo ordutegia mantenduko dute zapatu eta domeketan egongo da zabalik arratsaldeko 17:00etatik 20:00etara bitartean gaztetxokoa 12 eta 16 urte bitarteko gazteentzat sortutako gunea dela gogoratu dute arduradunek eta bertan aisialdi eskaintza zabala eskainiko dela etorne aranburu trikitixa eguneko logo lehiaketan irabazle gazte ordiziar honek irabazi du musika eskolak antolatutako 2010 urteko trikitixa eguneko logo lehiaketa guztira bost parte hartzaile lehiatu dira logotipo lehiaketan eta bera izan da 150 euroko saria jaso duena trikitixa eguna apirilaren 17an ospatuko da soraluzen kukumixon parte hartzeko aukera zabalik kukumixo aisialdi taldeak begiraleak behar ditu herriko haur eta gazteen aisia betetzeko prestatuko diren ekintzetan parte hartzeko interesa dutenek 943 75 13 04 telefonora deitu beharko dute edo koordinazioa@pilpilean.com-era e-posta bat bidali kzgunean ona txartela eskatu daiteke osasun nortasun agiria ona osasun txartel elektroniko berria da eskuratu nahi duenak soraluzeko kzgunera jo behar du txartel honekin besteak beste osasun arloko tramiteak eta gizarte segurantzako tramiteak egin daitezke baita gida baimeneko puntuak kontsultatu daitezke kzguneak hilaren 21ean eta 28an irekiko ditu ateak arratsaldeko 16:00etatik 20:00etara bitartean ldeko sei botu eaj pse-ee eta pp eta aurkako bost boturekin udal gobernu taldea onartu egin zen mozioa eaj-k esan zuen sahiesbidea aparkaleku bihurtu izanak herriko arazo bakar bat ere ez duela konpontzen pse-ee-k ere hari beretik esan zuen sahiesbidea hipotekatzea ez dela irtenbidea alkateak erantzun zuen norabide aldaketak ez direla neurri isolatuak eta etxaburueta eta plaza zaharreko lanak amaitutakoan herri erdia oinezko bihurtzeko asmoa bete egingo dela mozioa onartu den arren arlo honen eskumena alkatearena da eta berea azken hitza hala ere dei egin zien herritarrei udalera joan eta euren desadostasunaren arrazoiak azaltzeko lehengo norabidea berrezartzea eskatzeko 479 sinadura aurkeztu zituzten eguaztenean a soldaten jaitsiera bere horretan gobernu taldeak kargu publikoen soldaten %10eko jaitsiera proposatu zuen eaj-k harriduraz hartu zuen proposamena bere hitzetan bere taldeak aurrez proposamen horren azalpenik jaso ez zuelako eta gehitu zuten iaz soldaten izozketa eskatzen zuen mozioa aurkeztu eta onartu egin zela eta postura berdinarekin jarraitzen dutela pse-ee-ren ustez urte hau soldaten izozketa aplikatzen den laugarren urtea da eta dirua aurrezteko beste bide batzuk daude adibidez fatxadak garbitzen xahutzen diren 24.000 euroak pp-ko zinegotzi maria garmendiak ere jaitsiera hori aplikatzeko arrazoirik ez zegoela esan zuen alkateak eaj-ri erantzun zion bere garaian soldatak izozteko aurkeztutako proposamena pleno baten bidez jakin zuela ekainean soldatak sei hilabeterako izozteko erabakia hartu eta gero berriz dakarkigu proposamena bukatzeko udaleko zinegotzi hautetsiek mozioa aurkeztu zuten aramaioko alkatearen kontrako prozedura judizialen gainean aldeko bost boturekin udal gobernu taldea hiru abstentzio eaj eta hiru aurkako boturekin ee-pp onartu egin zen d eguazteneko saioko irudia pil-pilean euskara elkartean maketatzaile diseinatzailea behar da eskatzen dugu in desing photoshop eta freehand programak ezagutzea curriculuma jasotzeko azken eguna urtarrilaren 30a pil-pilean euskara elkartea errabal kalea 15 1 20590 soraluze informazio gehiago 943 75 13 04 zenbakian edo koordinazioa@pil-pilean.com arrate 2010-01-15 2010-01-15

[close]

p. 4

6 erreportaia batzuk epeltasun bila etortzen dira lako tresnerixia emon zotsen caritasi horri eskerrak aurrera egin dabe eta gehixenak lanian dabiz baina ez dauke bat be erreza erroldatu bare ez dago errenta-kontraturik eta kontratu bare ez dago erroldatzerik erroldatuta egotea beharrezkoa da laguntzak jasotzeko kontuak kontatzera d gizarte zerbitzuen eta biharra dakanan arteko zubi lana egitten dogu zela ikusten dozue etorkizuna caritasen bihotza bolondresak dira kontua da gaztiendako urrin geratzen dala caritas eliziakin lotzen dabelako edo donostian ostera gazte morduak dihardu laguntzen horretako asko ikasketaduna da gainera eta ederra da hori ezin jakin gurian ze izango dan ikusiko da d jaso nahi bozu ikasi emoten noiztik dihardu caritasek soraluzen laguntzen udaleko gizarte zerbitzuetako laguntzak caritas ez da behar duenari laguntza ematen dion erakunde bakarra udaleko gizarte zerbitzuen sailak ere laguntza ekonomikoak ematen ditu horren adierazgarri azken hiru urteotako datuak bi eratako l aguntzak daude diru sarrerak bermatzeko laguntza oinarrizko beharreri aurre egin ezin dien pertsonei zuzendutako laguntza da ibargoien errezeta medikuan sinatzen mª jesus arribas eta margarita ibargoien borondate handiko andrak dira caritasen egoten dira ez daukenari emon eta bihar dabenari laguntzen esperientziarik ez jakue falta lehenenguak 32 urte daroiaz bigarrenak 25 eurena lan bolondresa da alkartiak berak daukan filosofixakin bat zela administratzen dozue dirua soraluzen laguntza ekonomikoa jaso duenak hilian behin eibarko asistentiakin batzen gara eta bertan komentatzen dogu zein etorri dan la50 urte baino gehixago bai behintzat orduan guntza eske ze arazokin eta zela lagundu geinkidemaseko biharra zeguan gainera inmigrazinua xon dirua dauken biharren arabera emoten dogu hasi zan eta jende barri asko heldu zan herrira garraiorako medizinatarako errentarako jendiak igual esango dau emon baino ez dogula egizuek zela hasi zinaten caritasen tten baina eskatzen dabenak dirurik bolondres lanian ez daukalako eskatzen dau ze egingo eliza inguruan ibili izan gara beti oin hamar genduke guk euren lekuan eta parrokuak hala eskatuta hasi ginan bixok zeregin politta da nahiz urte gipuzeta batzuetan amorratu be egitten gajendiak caritasekiko ze irudi ran batakin edo bestiakin baina badaukala uste dozue koako etorkin ten batek egin bihar dau lan hau eta baleike hiriburuetan hobeto ikusigehixen zeukan tta egotia herri txikixetan prentsa txarragua daukagu uste dabe daneze zerbitzu eskeintzen dozuez herrixa soraluri emoten dotsegula dirua eta askok lehenengo harrera egitten dotsagu kanpotarreri bakarrik bertokuak datorren danari horren ostian baze zan baletoz berdin-berdin emongo gontsekoitzan datuak jasotzen dittugu eta ke eta ez pentsau hona datozen danak gizarte zerbitzuetan laguntzarik jaso eskian datozenik batzuk epeltasun bila etortzen ezin badabe erantzuten saiatzen gara laguntza dira kontuak kontatzera gure misiño inportanjaso baleikie baina epe luzian bada orduan be ditiena harreria da eta askotan psikologo lanak be rua emoten dotsegu bestia aillegau bittartian zubi egitten dittugu asko ikasten da lana egitten dogu horrez gain papeleua egin bihar daben jendiak gure abokatua duan erabili leike 2007an gizarte larrialdiko laguntzak jaso dituztenak diru-sarrerak bermatzeko laguntzak jaso dituztenak 2008an 2009an 53 38 70 42 99 66 gizarte larrialdiko laguntzak errenta ura argia eta zaborra oinarrizko beharrak eta altzariak eta etxebizitzen ekipamendua ordaintzeko laguntzak dira eskatzaileen perfil berria 2008ra arte diru sarrerak bermatzeko laguntza eskatzen zuen jendea gizarteratzeko arazoak zituena zen edo adina edo balio-urritasunagatik lanpostu bat lor ezin zezakeena gaur egun eskatzaileak krisiaren ondorioz langabezian geratu direnak eta zailtasun ekonomikoak dituztenak dira gizarteratzeko laguntza berezirik behar ez duen jendea da onuradunen artean gero eta jende gazteagoa dago eta etorkin kopuru handiagoa lana izan eta galdu egin dutelako edo ez dutelako lanik lortu bihar asko dago soraluzen ze perfiletako jendiak joten dau zuengana generalian bide normaletatik laguntzarik jaso ezin daben jendia etorkinak ijittuak eta errentia ordaindu ezin daben bertako gutxi batzuk be bai oin hamar urte gipuzkoako etorkin gehixen zeukan herrixa soraluze zan orduan sekulako mobilizazinua egon zan jende horreri laguntzeko herrittarrak izarak mantak plantxak eta beste laguntzak jasotzeko zenbait baldintza bete behar dira informazio gehiago nahi duenak jo dezala gizarte zerbitzuetara astelehenetik barixakura goizeko 08:00etatik 14:00etara edo 943 75 00 56 telefonoan 2010-01-15 2010-01-15

[close]

p. 5

8 kale inkesta 9 kultura zer irizten dotsazu finantza krisia luze jotzen ari da urte berriarekin batera agerian geratzen ari dira perfil berridun behartsuak laguntzek ere gora egin al dute alzheimer gaixoen erretratoak oreka art aretoan jean claude artista frantziarraren patologías nº 2 el arco senil erakusketa ekarri du alberto ramirez aretoko arduradunak erakusketa alzheimerra pairatzen duten gaixoen erretratuez osatuta dago euren itxura fisikoa margolan bidez jasota jean claude-ren erakusketa urtarrilaren 8tik 17ra bitartean egongo da soraluzen ordutegia ·astelehenetikbarixakura 18:30etik 20:30era ·zapatua:12:00etatik14:00etara ·domeka:12:00etatik14:00etara gabonetako ekitaldiak argazkitan nahikoa laguntza dago behar duenarentzat yadira tigrero garbitzailea esther iñurrieta zaintzailia juanma donoso almazeneko bihargina jose luis l arreategi zentro mekanizatuko bihargina olentzeroren zain kantuan on plantak olentzeroren altzoan e zetz esango neuke nik lau seme alaba dittut baina ez dot laguntzarik jaso familia ugariagaittik lana badaguan arren igertzen da biharra handik eta hamendik deskontuak lortzen saiatzen gara ik uste ezetz nere senarrak dependentzia dauka eta biharrak badaukaz hala eta be diputaziñokuak etorri ziranian oso baju baloratu zeben jende asko dago laguntzan faltan eta egoeria ez da erreza n n i neu lan erregulaziñuan nago eta prezixueri gehixago begiratzen dotset laguntza ekonomiko gehixago egon bihar lirakela pentsatzen dot europako beste herrialdien aldian atzetik gabizela irizten jata e kulturaren mahaiak elkarteen erregistro bat sortzeko beharra ikusi du kulturaren mahaia atzo bildu zen bigarrenez besteak beste herriko kultur elkarteen erregistro bat sortu nahi dute elkarteen informazio eguneratua izateko baita elkarteekin biltzeko beharra aztertu zuten eta lokalen beharren azterketa bat egiteko premia bestalde herriko kultur eskaintza areagotzeko ekitaldien egutegi bateratu bat sortzeko aukera ikusi zuten z dakitt ezer ez daukanak nunbaittetik jan bihar dau baina ez dakitt zein dan soluziñua parua be ez da betirako eta gauzia txarto dago gero enpresarixuak be badakixe zela etara etekina egoera bakoitzari mari domingiren oparia ze goxoa abesbatzaren kontzertua mesedeetako amaren egoitzan aratosteak prestatzeko bilera soraluzeko udalak jakinarazi berri du aurtengo aratosteak prestatzeko bilera urtarrilaren 25ean egingo dela astelehena arratsaldeko 19:00etan udaletxeko saio aretoan bileraren helburua aurtengo egitaraua prestatuko duen lan-taldea sortzea izango da traktore gainean ekialdeko erregeei bidea zabaltzen meltxor erregea zaldi gainean soraluzera sartzen 2010-01-15 2010-01-15

[close]

p. 6

10 kirola 11 zerbitzuak frontenis txapelketan bergarako bikotea irabazle benduaren 27 eta 28an 16 urtetik gorakoen binakako i frontenis txapelketa jokatu zen kiroldegian parte hartze handia izan zen 18 bikote lehiatu ziren txapelketan irabazleak patxi vallejo eta aitor gomez bergarako bikotea izan ziren eta emaitzak futbola lazkao ­ sora erreg 2-0 sora jub ­ urki 1-3 lagun onak c.d ­ sorakad 7-0 zorion agurrak a txapela eta garaikurra eskuratu zuten bigarren finalistak jokin martinez eta gorka varela izan ziren eta hauek ere garaikurra jaso zuten antolatzaileek adierazi dutenez giro oso ona izan zen txapelketan zehar eta hurrengo urtean errepikatzea espero dute d pelota berasaluze viii ­ begino 22 gonzalez ­ laskurain 14 ion mendizabal urtarrilaren 11an 29 urte zorionak juanito aitatxo amatxo eta gaztaina saltzailearen partez hodei valdivieso argarate urtarrilaren 9an 6 urte zorionak eta patxo handi bat jarraitu orain arte bezain alaia izaten nerea atxotegi laskurain viii binakako txapelketan agenda futbola urtarrilak 16 zapatua 16:00etan estalan sora erreg ­ mutriku otsailak 14 domeka 12:00etan estalan sora erreg ­ urola k.e urtarrilak 16 zapatua 11:00etan estalan sora jub ­ bergara k.e urtarrilak 17 domeka 17:45ean ipintzan bergara k.e ­ sora kad urtarrilaren 18an 11 urte zorionak potxola ondo-ondo pasatu zure egunean muxu handi bat etxekoen partez l ehen mailako binakako txapelketa errege egunean hasi zen eibarko astelena pilotalekuan txapelketako sistema honako hau izango da bi bueltako finalaurdenetako liga bat egingo da sailkatzen diren lau onenak finalaurreko ligaxkan arituko dira finalean sartzeko txapelketako lehen partidan berasaluze viii eta beginok 22-14 irabazi zuten laskurain eta gonzalez bikotearen aurka soraluzetarraren hurrengo lehia bihar urtarrilak 16 izango da iruñeko labrit pilotalekuan honetan laskurain -gonzalez bikoteak indarrak neurtuko dituzte bengoetxea vi eta beloki bikotearen kontra d iker arizaga mahortua urtarrilaren 19an urtebete zorionak pitxintxo eta orain arte moduan jarraitu muxu asko etxekoen partez nora ohuardi aldazabal abenduan 12xan jaixua ongi etorri maittia olatz alberdi urtarrilaren 20an 7 urte zorionak prexioxa eta muxu handi bat etxekoen partez pelota gaztetxoentzako pilota partiduak urtarrilaren 5ean pilota partiduak jokatu ziren kiroldegian 5-6 urte bitarteko umeek ligila bat jokatu zuten 7-12 urte bitartekoen arteko hiru partidu eta nagusiak bikoteka lehiatu zuten ondoren otordua egon zen pilotari gazteentzat eskuz binakako txapelketa iruñean urtarrilan 16an labrit pilotalekuan gonzalez ­ laskurain bengoetxea vi ­ beloki musika gaur hilak 15 pam eta norman 22:00etan gaztetxean bihar hilak 16 elkartasun kontzertuak orreaga 778 eta deskontrol 22:00etan gaztetxean domeka hilak 17 afari begetarianoa eta dokumentala 20:30etan gaztetxean hildakoak f elisa ballesteros f idalgo juan diaz diaz m anuel gonzalez gonzalez jaiotakoak nora ohuardi aldazabal lehiaketa zein ageri da argazki honetan saria pirritx porrotx eta marimototx-en ane pirata liburua pirritx eta porrotx-en familien karta jokoa aurreko aleko erantzuna irabazlea loli nievas felipe romero correos-eko langilia da pasa dan aleko argazkixan agertzen dan soraluzetarra deitu 943 75 13 04 edo e-mail bat bidali ezazu aldizkaria@pilpilean.com 2010-01-15 2010-01-15

[close]

p. 7

12 harpasuak argazki zaharra soraluzeko gazte taldea sor inaziarekin rgazki hau 1978 urtekua da oin dala 32 urte etaratakua soraluzetar neska-mutil kuadrila honek soraluzeko merzedarietako eskolan ikasten zeben eskoliak 100 urte bete zittuan herrixan desagertu zan arte a a rgazkixan goian ezkerretik eskuinera margarita ibargoien mikel ariznabarreta sor inazia sabin pérez de labeaga maite sesma ana jesus garmendia eta maria jose galarraga behian carlos uzin jabi ariznabarreta miguel anjel tornos fede eta simon etxeberria d 2010-01-15

[close]

Comments

no comments yet