Müzik 6-7-8 Öğretmen Kılavuz Kitabı

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

6-7-8 yazarlar metin Çelk bari arda enda devlet ktaplari brnc baski 2012

[close]

p. 2

m

[close]

p. 3[close]

p. 4[close]

p. 5

mustafa kemal ataturk

[close]

p. 6[close]

p. 7

Çndekler mÜzk ders Öretm programi hakkinda 10 kuramlar ve yÖntemler 16 yapilandirmaci etm-Öretm sÜrecnde Öretmen roller 21 mÜzk ders lennde dkkat edlmes gereken temel lkeler 22 mÜzk dersnde ÖlÇme ve deerlendrme 23 ktabimizi taniyalim 28 6 sinif Öretmen kilavuz ktabi 29 yillik plan 30 6 sinif Öretmen kilavuz kitabi çindeki arkilar dizini 34 millî marimiz 36 müziin dili 38 on altilik notalar 40 atatürk 42 hece bai 44 müzikte Çok seslilik 47 yurdumuzdaki müzik türleri 48 müzik ve dans 51 ritim kalibi le elik 53 uzatma bai ve Çoaltma noktasi 55 nsan sesinin oluumu 57 atatürk ve müzik 59 6/8 lik arkilarla dans edelim 61 atatürk ün müzik sevgisi 63 5/8 lik arkilar 65 sesin deiimi 67 marlar 69 kendi ezgimi oluturuyorum 71 6 sinif Öretmen kilavuz kitabinda yer alan arkilarin notalari 73 7

[close]

p. 8

7 sinif Öretmen kilavuz ktabi 97 yillik plan 98 7 sinif Öretmen kilavuz kitabi çindeki arkilar dizini 101 millî marimiz 102 müzii Öreniyorum 103 müzii Çözümlüyorum 106 ata mi dinliyorum 108 atatürk ün türk müziine verdii Önem 111 benim ritim kalibim 113 Çalgi topluluklari 115 nsan ses gruplarini Öreniyorum 117 müzikte Çok seslilik 119 müzikte dizi kavram ve makamlar 121 müzii yaiyorum 123 dünyanin müzik renkleri 128 türkülerimizin yaanmi Öyküleri 131 kendi ezgimi oluturuyorum 133 gösteri zamani 135 7 sinif Öretmen kilavuz kitabinda yern alan arkilarin notalari 139 8 sinif Öretmen kilavuz ktabi 159 yillik plan 160 8 sinif Öretmen kilavuz kitabi çindeki arkilar dizini 164 millî marimiz 166 9/8 lik aksak Ölçü 168 Çalalim söyleyelim 170 marlarimiz 172 atatürk 174 ses deitirici aretler 176 müzikte diziler ve makamlar 179 senkop aksatim 182 ritim kalibim 184 8

[close]

p. 9

sanat ve müzik 186 türkülerimizin yaanmi Öyküleri 188 geleneksel türk müzikleri 190 kendi ezgimi oluturuyorum 193 müzikte Çok seslilik 195 ezgilerimiz 198 atatürk ve müzik 200 uluslararasi müzikler 201 8 sinif Öretmen kilavuz kitabinda yer alan arkilarin notalari 205 arki daarcii 231 sÖzlÜk 245 kaynakÇa 247 9

[close]

p. 10

mÜzk ders Öretm programi hakkinda 1.1 gr çinde bulunduumuz yüzyilda bilgi ve teknolojide yaanan hizli deiimler toplumlarin yaam standartlarini yükseltmi iletiimi hizlandirarak ülkeler arasi ve kültürler arasi mesafeleri yakinlatirmi küreselleme sürecini hizlandirmi insan hayatini çok boyutlu etkileyerek bireylerin ve toplumlarin yapi ve ihtiyaçlarini deitirmitir bireylerde deiim gösteren bu ihtiyaç ve istekleri karilama yönünde verilen çaba ülkelerin eitim politikalarina da yansiyarak son yillarda köklü deiimlerin yapilmasini zorunlu kilmitir deiimlerin ihtiyaçlara cevap vermesi amaciyla özellikle son yillarda önem kazanan eitimdeki modern yaklaimlar incelemeye alinmi ve eitim sektöründe siklikla kullanilan eitim örenme ve öretme bilgi yöntem gibi kavramlar tekrar yorumlanmitir teknolojinin gelimesi ile artan bilgi birikimi ve bilgiye her an bireylere dorudan verilerek istendiinde tekrar alinmasi yönündeki becerilerin kazandirilmasini savunan davraniçi yaklaimin aksine bilgiye ihtiyaç duyduu anda ulama becerisini kazanmi edindii bilgiler ihtiyacina uygun kullanabilen ve hatta üretebilen örenme sürecinde aktif ve yaam boyu örenmeyi ilke edinen bireylerin yetitirilmesine önem veren modern eitim yaklaimlari önem kazanmitir programin oluturulmasi sürecinde modern yöntemler birey ve toplumun ihtiyaçlarina uygun olarak analiz edilmi Örenci merkezli örenmeyi dikkate alan yapilandirmaci Örenme yaklaimi ilköretim müzik programlari ve program çerçevesinde hazirlanan Öretmen kilavuz ve Örenci Çalima kitaplarina kaynaklik etmitir 1.2 programin vzyonu lköretim müzik dersi 1-8 siniflar Öretim programi nin vizyonu örencilerin müzii etkinlikler araciliiyla yaayarak hayatlarini ayrilmaz bir parçasi hâline getirmek ve müzik yoluyla kendisi ve çevresiyle bariik ulusal ve uluslar arasi kültürleri taniyan vatan ve millet sevgisine sahip Çevresindeki olaylara deiim ve gelimelere duyarli güzel sanatlarin her türüne açik mutlu kiilikli ve öz güveni olan bireyler olarak yetimelerini salamaya yöneliktir 1.3 programin temel yaklaimi yapilandirmaci anlayi örenci merkezli bir anlayia dayanmakla birlikte örencinin yeni bir bilgiyi ve beceriyi daha önce edindii bilgi ve beceriler ile birletirmesi yorumlamasi ve yaamina katmasi ilkesine dayanir yapilandirmaci kurama göre her birey daha önce sahip olduu ön bilgi ve inançlarla örenme ortamina gelir Örenme toplumsal bir sürecin parçasidir kalici izli esas örenme etkinlikler araciliiyla olur Örenme pasif bir süreç deil örencinin içerisinde bizzat yer aldii sürekli ve dinamik bir ilemdir kazanilan bilgi her birey tarafindan hem kiisel hem de sosyal anlamda yeniden yapilandirilir yukarida ifade edilen temel prensiplere uygun bir öretim sürecini gerçekletirebilmek için kismen de olsa öretmenin kendi öretim stratejisini oluturmasina izin verilmelidir teknoloji etkin özgün amaçli sinayabilecekleri çeitli örenme yaantilari da sunulmalidir Özetle müzik eitiminde yapilandirici anlayi Öretmeye deil örenmeye önem verir 10

[close]

p. 11

bireylerin farkliliini kabul eder Örencileri aratirmaya yönlendirir Örenme sürecinde daha önceki yaantilara önem verir Örencinin nasil örendiini dikkate alir Örencinin sosyal bir çevre içerisinde örenmesi anlayiini benimser Öretimde gerçekçilik ve ilevsellii destekler Örencilere bilgi oluturma ve deneyimlerinden sonuç çikarma firsati verir 1.4 mÜzk ders 1-8 siniflar Öretm programi nin temel yapisi lköretim müzik dersi 1-8 siniflar Öretim programi genel amaçlar temel beceriler örenme alanlari kazanimlar etkinlikler açiklamalar örenme-öretme süreçleri ve ölçme deerlendirme boyutlarindan olumaktadir 1.4.1 genel amaçlar müzik öretiminin amaci türk millî eitiminin genel amaçlari ve temel ilkelerine uygun olarak örencilerin müzik yoluyla estetik yönünü gelitirmek duygu düünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade etmelerine imkân salamak yaraticilik ve yeteneini müzik üretme yoluyla gelitirmek yerel bölgesel ulusal uluslar arasi müzik kültürlerini tanimak kiilik ve öz güven geliimlerine katki salamak müzik araciliiyla zihinsel becerilerinin geliimini salamak müzik yoluyla bireysel ve toplumsal ilikilerini gelitirmek bireysel ve toplu olarak nitelikli deiik türlerde arki dinleme söyleme ve çalma etkinliklerine katilimlarini salamak müziksel algi ve bilgilerini gelitirmek türkçeyi doru ve etkili kullanmalarini salamak stiklâl mari bata olmak üzete millî marlarimizi özüne uygun olarak seslendirmelerini salamak müzik yoluyla sevgi paylaim ve sorumluluk duygularini gelitirmek millî birliimizi bütünlüümüzü pekitiren ve dünya ile bütünlememizi kolaylatiran müzik kültürü ve birikimine sahip olmalarini salamak atatürk ün türk müziinin gelimesine ilikin görülerini kavramak ve atatürk ilke ve inkilaplarina gönülden bali kültürlü bireyler olarak yetimelerini salamaktir 1.4.2 temel beceriler ve deerler lköretim müzik dersi 1-8 siniflar Öretim programi içerdii örenme alanlari ve kazanimlarla örencilerde aaidaki temel becerilerin ve deerlerin gelimesini salayacaktir bu programla ulailmasi beklenen temel beceriler türkçeyi doru güzel ve etkili kullanma eletirel düünme yaratici düünme iletiim kurma problem çözme aratirma bilgi teknolojilerini kullanma giriimcilik müziksel algilama ve bilgilenme kiisel ve sosyal deerlere 11

[close]

p. 12

mÜzk ders Öretm programi hakkinda önem verme müzik okur-yazarlii edinebilme estetistik duyarlia sahip olma deerler paylaim hogörü sorumluluk olarak belirlenmitir 1.4.3 Örenme alanlari lköretim müzik dersi Öretim programi dinleme-söyleme-Çalma müziksel algi ve bilgilenme müziksel yaraticilik ve müzik kültürü adi altinda dört temel örenme alani üzerine oturtulmutur bu örenme alanlari içerikleri bakimindan birbirleriyle tamamen kenetli olup sadece gerekli hâllerde ayrilabilirler 1.4.4 kazanimlar kazanimlar örenme-öretme süreci içerisinde planlanmi ve düzenlenmi yaantilar aracilii ile örencilerde görülmesi beklenen bilgi beceri tutum ve deerlerdir kazanimlar örencilerin geliim düzeyi göz önünde bulundurularak birinci sniftan sekizinci sinifa kadar programda sunulmutur 1.4.5 etkinlikler lköretim müzik dersi Öretim programi nda verilen etkinlikler sadece örnek niteliinde olup öretmen bu etkinlikleri aynen kullanabilir veya deiiklikler yapabilir etkinliklerin örenme-öretme sürecinde örencinin etkin rol almasini salayacak biçimde düzenlenmesine çevresel özellikler ile örencilerin ilgi ihtiyaçlari ve var olan bilgileri göz önünde bulundurularak örenci merkezli ve yapilandirmaci yaklaima uygun planlanmasina dikkat edilmelidir 1.4.6 açiklamalar lköretim müzik dersi 1-8 siniflar Öretim programinda yer alan semboller ve anlamlari aaidaki tabloda açiklanmitir sinif-okul çi etkinlik bu sembol ilgili etkinliklerin çalima kaidi doldurma görsel materyal okuma grup çalimasi sanal alan gezisi yaratici drama vb sinif içinde yapilacaini gösterir okul dii etkinlik bu sembol ilgili etkinliklerin tümünün bir kisminin ya da bazi aamalarinin ev kütüphane konuyla ilgili kurum ve kurulularda yapilabileceini kaynak kiilerle yapilacak görümeleri kapsar uyari bu sembol ilgili ünitede verilecek beceri ve deer ifadelerini ilenecek konularin sinirlarini kullanmasi önerilen araç ve gerece dikkat edilmesi gereken noktalari ifade eder dier derslerle likilendirme bu sembol ilgili kazanimla ilikilendirilebilecek dier dersleri gösterir Ölçme ve deerlendirme bu sembol eitim öretim sürecinde yapilabilecek deerlendirme etkinliklerini gösteriri burada yazilan deerlendirme etkinlii bir öneridir Örencilerin baarisini en iyi ölçebilecei düünülen baka etkinlik ve yöntemler de uygulanabilir ara disiplinlerle likinlendirme bu sembol eitim öretim sürecinde verilmek istenen kazanimlarin dier kazanimlarla ilikilendirilmesi gerektiini gösterir ders çi likilendirme bu sembol müzik dersinin içerisinde yer alan kazanimlarin dier ilgili kazanimlarla ilikiledirilmesi gerektiini gösterir sirali kazanimlarin leni sirasi bu sembol sirali kazanimlarin ileni sirasini göstermektedir 1.4.7 müzik dersi Örenme-Öretme süreci lköretim müzik dersinin örenme ve öretme sürecinde örenci merkezli eitim anlayii ile paralellik gösteren 12

[close]

p. 13

müzik dersine yönelik aktif örenme yöntemleri dalcroze orff kodaly vb ile birlikte genel öretim yöntemlerine de yer verilmitir bk s 21 müzik eitiminde kazanimlara uygun olarak oyun dans devinim ekseninde ilgili yöntemlerden yararlanilmasi dersin ileniinde ayri bir önem taimaktadir genel müzik eitiminde nota öretiminin amaç deil araç olduu ilkesinden hareketle programda nota öretimi 4 siniftan balatilmitir kulaktan arki öretim yöntemi ise 4 sinif düzeyine kadar aktif olarak uygulanmakla birlikte nota öretiminin yaninda ilköretim süreci boyunca her düzeyde mutlaka kullanilmalidir ayrica 7-8 siniflarda örencilerin ergenlik dönemine ilikin ses yapilarindaki deiim sebebiyle bu dönem çocuklarinda arki söyleme etkinliinden çok dinleme çalma ve yaraticilik eitimlerine airlik verilmesi uygun olacaktir lköretim müzik dersi 1-8 siniflar Öretim programi nda ifade edilen kazanimlardan bazilari eitim-öretim yili içerisinde müzik eitiminin basitten karmaia doru ilenmesini salamak ve hangi kazanimin hangi kazanimdan önce mutlaka ileneceine iaret etmek amaciyla sembolü ile gösterilen sirali kazanimlar kazanim tablosunun açiklamalar bölümünde belirtilmitir açiklamalar bölümündeki sirali kazanimlarda belirtilen sembolü kazanimin hangi kazanimdan önce verilmesi gerektiini ifade etmektedir sirali kazanimlarin ilenmesinde belirtilen öncelik sonralik sirasina uyulmasi önemlidir sirali kazanimlarin ne zaman verilecei ise müzik öretiminin etkililii örencilerin örenme ihtiyaçlari bireysel farkliliklari ve çevre özellikleri göz önünde bulundurularak düzenlenmeli ve yillik planda eitim-öretim yilina yayilarak verilmelidir Özetle sirali kazanimlardan anlailmasi gereken kazanimlarin birbirini takip eden haftalarda ilenmesi zorunluluu deil sadece etkili müzik eitimi için kendi içlerinde belirtilen öncelik sonralik sirasina uyulmasina dikkat edilerek ilenmesidir ayrica kazanimlar baka ders ileni süreçlerinde farkli kazanimlarla ders içi ilikilendirme yapilarak tekrar verilebilir sirali olan kazanimlarin diindaki dier kazanimlar ise yukarida belirtilen eitim-öretim süreçlerinin planlanmasinda dikkat edilmesi gereken hususlar gözetilerek yil içinde farkli zamanlarda tekrar ederek kullanilabilir ayrica bu kazanimlar farkli kazanimlarla ders içi ilikilendirme yapilarak da verilebilir belirtilen sirali kazanimlarin öncelik sonralik sirasina uymak kaydiyla birbirlerini tamamlayan birbiriyle ilikili birden fazla kazanim örenme ve öretme süreçlerinin planlanmasinda ayni ders ileni süreçlerinde ele alinabilir programda sinif düzeylerine göre verilmi olan kazanimlar müzik eitiminin dier örenme alanlariyla ve özellikle dinleme-söyleme-Çalma alaninda uygun görülen kazanimlarla örenme-öretme süreçlerinin her aamasinda ilikilendirilmelidir kazanimlarin ileniinde açiklamalar bölümündeki sinirliliklara dikkat edilmeli ve örenci seviyesine uygun bir ileni sirasi izlenmelidir türkiye cumhuriyeti nin temeli kültürdür m.k atatürk özdeyii iiinda atatürk ilke ve inkilaplarina bali ulusal bilinci gelimi ince sanat zevkine sahip kültürlü bireyler yetitirme anlayii da her zaman göz önünde bulundurulmalidir ayrica atatürkçülük kazanimlari yil içerisinde tekrarlanarak 10 kasim atatürk haftasi 29 ekim cumhuriyet bayrami 23 nisan ulusal egemenlik ve Çocuk bayrami 19 mayis atatürk ü anma gençlik ve spor bayrami vb özel gün ve haftalarla ilikilendirilerek ilenmelidir müzik dersinde temel yaam becerilerinin yani sira olumlu kiilik geliimine de dikkat edilmeli dier disiplinler ile de ilikiler kurularak müziin yaamin bir parçasi olduu gerçei her firsatta dile getirilmelidir programi oluturan kazanimlarda öngörülen bilgi beceri tutum ve deerler gözlenebilir nitelikte olup örencilerin kazanimlara ulamasinda program içerisinde örnek olarak verilen etkinlikler sadece bir araç olarak görülmelidir 13

[close]

p. 14

mÜzk ders Öretm programi hakkinda programin ölçme-deerlendirme boyutu sonraki bölümlerde ayrintili olarak ele alinmitir yapilacak ölçe ve deerlendirmeler farkli ölçek-ölçütlerin kullanimina olanak salayacak biçimde düzenlenmelidir · Örenme-öretme sürecinin bainda örencilerin ön örenmelerini bilgilerini ortaya çikarmak amaciyla derse hazirlayici ve motive edici uygulamalara etkinliklere yer verilmelidir · ders yili sonunda örendiklerini sergilemek paylamak ve örenmeyi zevkli kilmak amaciyla yil sonu etkinlikleri yapilabilir · dersin ilenii sirasinda Öretmen kilavuz kitabi Örenci Çalima kitabi ve bu kitaplari destekleyecek ses efektleri de içeren millî bayramlar özel gün ve haftalarla ilgili mar türkü ve benzeri seçkin eserlerin de yer aldii görsel ve teknolojik araçlar kullanilmalidir cd de yer alacak eserlerin çocua görelik ilkesi dorultusunda sinif seviyelerine ses sinirlarina ve üsluba uygun seslendirilip çalinmi eitimde kullanilabilir nitelikte olmasina özen gösterilmelidir · lköretim müzik dersi 1-8 siniflar Öretim programi yapilandirmaci yaklaimin 5e modeline göre oluturulmutur programin uygulanmasinda Örenme-Öretme sürecinin ileni bölümünde aaida ifade edilen baliklarin belirtilmesi yerine uygulamalarin bu bölümde etkinlik temelli olarak yapilandirilmasi gerekir deerlendirme bölümü hariç 5e modelini yansitan alt baliklarin giri sezdirme bilgiyi paylama bilgiyi kullanma örenmeöretme sürecinin ileni bölümü etkinliklerine yansitilmalidir ders len sÜrec Örencilerin daha önceki deneyimlerinden ve ön bilgilerinden yararlanarak karilatiklari farkli durumlara yeni anlam verdiklerini ve özümsediklerini savunan yapilandirmaci örenme kurami çerçevesinde hazirlanan ders kitaplarinda kuramin eitimde kullanimina yönelik müzik programinda örenme-öretme süreci 5e modeline göre oluturulmutur zihinde yapilanma kurami evrelerine 5e metodu denir bu evreler girme kefetme açiklama derinletirme ve deerlendirme dir bu model çerçevesinde oluturulan örenme-öretme süreçleri aaida açiklanmitir sinif Örenme alani kazanimlar süre yöntem ve teknikler araç-gereç i hazirlik a Öretmen hazirlii Öretmen ders ileni sürecinde kullanacai kaynaklar araç-gereç aratirma konulari planlanmasi gibi hazirliklari kapsar b Örenci hazirlii Örencilerin ön bilgilerini harekete geçirmek amaciyla ulaacai aratirma sonuçlari ya da pratik uygulamalar olabilecei gibi ders ileni sürecinde kullanacaklari örenmelerinde yardimci olacak çeitli araç-gereci kapsar ii Örenme-Öretme süreci a giri Örencilerin derse ilgisinin salanmasi amaciyla yapilacak çalimalari kapsayan bölümdür yeni örenilecek bilgi ve becerilerin örencilere sunulmasindan önce onlarin konu hakkinda önceki bildiklerinden yola çikilmali ve ön bilgileri harekete geçirilmelidir soru örnek olay görsel okuma dinleme doaçlama ritmi bedensel 14

[close]

p. 15

hareketlerle hissetme vb gibi merak uyandirici ve elendirici çeitli yöntemler kullanarak örencilerin derse ilgileri uyandirilmali ve ön bilgileri harekete geçirilmelidir Ön bilgilerin açia çikartilmasinin ardindan bunlar analiz edilerek örencilerin mevcut bildiklerinin yeni örenileceklerle çelime durumu ortaya konulmalidir bu yolla zihinsel çatima-dengesizlik durumunu yaanmamasi için var olan zihinsel anlamlarin yeni örenilecek bilgi ve becerilere uyum salamasi amaciyla yeniden yapilandirilmasini salayacak çeitli etkinlikler yapilmali ve örenmenin belli yapilar etrafinda olumasi kolaylatirilmalidir konunun özelliine göre belli anahtar kavramlar etrafinda bilgilerin yapilandirilmasi salanabilir bu aamada önemli olan örencilerin deiik fikirler ileri sürmelerini soru sormalarini tevik ederek ön bilgilerini açia çikartmak ve örencilerin derse motivasyonlarini salamaktir b sezdirme bu aamada yeni bilgiler beceriler tutum ve deerler öretmen rehberliinde çeitli etkinlikler yapilarak kazandirilmaya çaliilir burada önemli olan örencilerin bireysel farkliliklara uygun olarak örenme etkinliklerinin örencilere sunulmasidir Öretmen etkinliklerde yol gösterici olmalidir Örencilerin birlikte çaliabilmelerine ve iletiim kurmalarina yardimci olunmalidir Örenciler aktif kilinarak öretmen rehberliinde istenilen amaca ulaabilmeleri için yönlendirmeli bunun yaninda da her örenmenin bireylerde ayni ekilde olumayacainin da bilincinde olunmalidir c bilgiyi paylama sezdirme aamasindan sonra varilan sonuçlari örencilerin öncelikle birbirleriyle paylamalarina imkan verilmelidir her bilgi ve beceri yapilandirici yaklaim a göre her örencide farkli düzeyde ve biçimde anlamlandirilacai için sonuçlarin paylailmasinda etkili iletiim kurulmasi desteklenmelidir daha sonra öretmen örencilerin yetersiz kaldii yerlerde örencilerin deneyimlerini bir araya getirmelerinde sonuçlarini açiklamalarinda ve yeni kavramlar oluturmalarinda onlara temel bilgi düzeyinde açiklamalarda bulunarak yeni örenilenlerin yapilandirilmasini desteklemelidir d bilgiyi kullanma Örenciler ulami olduklari bilgi ve becerileri çeitli etkinlikler araciliiyla uygularlar ya da yeni olaylara uyarlar bu yolla örendiklerini pekitirdii gibi farkli uygulamalarini da örenmi olurlar Öretmen yeni örenilenlerin uygulamasinda örencilerden doruluk sorumluluk beklemeli ve örencilerin yaraticiliklarini desteklemelidir iii deerlendirme dersin tüm etkinliklerinde örencilerden geri dönüt alma amaçli yapilan çalimalari içeren deerlendirme boyutu eitimin süreç odakli olmasindan yola çikilarak sadece ders ilenii sonucunda yapilan etkinlikler olarak anlailmamalidir dier deerlendirme çalimalarinin yaninda çou zaman öretmenin örencileri gözlemesi ya da onlara açik uçlu sorular sormasi da deerlendirme kapsamina girmektedir bu aamada amaç örencilerin ulatiklari anlamlari ifade etmeleri ya da ürünleri sergilemelerini salayabilmektir dolayisiyla örenciler yeni edindikleri bilgilerini ve becerilerini deerlendirerek bir sonuca ulaabilmelidir Öretmen ise örencilerin geliim düzeylerini kontrol etme yönünde deerlendirme çalimalarinin sonuç deil süreç odakli olarak sürekli yapilmasina özen göstermelidir kuramlar ve yÖntemler kuramlar ve yÖntemler bilim ve teknolojinin hizla deimesi ve gelimesiyle birlikte her alanda olduu gibi eitim alaninda da köklü deiikliklere gidilmesi söz konusu olmutur günümüzde öretme kavramindan çok örenme kavrami önem kazanmi olup bu anlayi dorultusunda bilgiye ulama bilgiyi kullanma ve bilgiyi üretme gibi ihtiyaç duyulan temel becerilerin bireylere kazandirilmasi ve bu becerilerin yaam boyu sürdürülebilmesi hususunda mevcut eitim 15

[close]

Comments

no comments yet