Pembinaan Asas Blog

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

pengenalan asas menghasilkan blog dengan blogger modul ini mengandungi langkah demi langkah untuk menghasilkan sebuah blog diharapkan ianya dapat membantu anda untuk menghasilkan sebuah blog versi2/2010

[close]

p. 2

blog pengenalan asas menghasilkan blog prakata modul pengenalan asas menghasilkan blog ini dihasilkan untuk mereka yang masih baru dalam selok belok membina blog di internet ia bertujuan memberikan panduan pengajaran menyalurkan dan perkongsian maklumat berguna tentang asas langkah demi langkah untuk menghasil dan membangunkan blog secara online melalui modul ini anda diharap boleh menghasilkan blog yang lebih baik dan percuma walaubagaimana pun modul ini merupakan langkap asas untuk menghasilkan blog untuk menghasil dan mengetahui secara lebih mendalam anda dinasihatkan untuk mencubanya dan mempelajari dengan lebih mendalam lagi info penting segala maklumat yang terkandung di dalam modul ini adalah berdasarkan kepada pembelajaran pembacaan dan pengalaman dalam membina blog di internet memandangkan maklumat internet bergerak dan bertukar dengan pantas kemungkinan informasi yang kurang tepat akan berlaku semasa anda membaca modul ini kami tidak akan bertanggungjawab atas segala risiko atau kesan negatif yang terjadi akibat daripada penggunaan modul ini hakcipta terpelihara©2010 anda dilarang untuk menjual modul ini tetapi anda diberi kebenaran untuk mengedar atau menjadikannya sebagai bonus produk anda tanpa mengubah mana-mana kandungan yang terdapat di dalam ebook ini tanpa kebenaran ditulis dan disediakan oleh romayne boniface nugi romayne66@gmail.com versi2/2010®2010versi2 romaynebonifacenugi 1

[close]

p. 3

blog pengenalan asas menghasilkan blog p penggunaan engenalan komputer dan internet masa kini semakin meningkat dan berkembang dengan pantas perkembangan ini juga seiring dengan peningkatan permintaan pengguna terhadap komputer internet dan telikomunikasi di seluruh dunia daripada tahun ke setahun pelayar siber semakin bertambah di seluruh dunia setiap bulan dengan perkembangan ini juga menjadikan ramai di kalangan penggemar dan pengguna internet ingin menghasilkan laman web atau blog sendiri penghasilan laman web atau blog ini dihasilkan untuk tujuan tertentu seperti tujuan peribadi maklumat dan pandangan perniagaan dan sebagainya didalam modul ini saya akan menerangkan bagaimana menghasilkan blog menggunakan penyedia perkhidmatan blog percuma iaitu http www.blogger.com ia merupakan penyedia blog yang paling digemari kerana mudah dan senang untuk dikendalikan namun sebarang perubahan kepada versi yang baru harap pengguna boleh menyesuaikan penggunaannya walaupun tidak selengkapnya namun ia diharap dapat membantu anda untuk menghasilkan sebuah blog anda sendiri http www.blogger.com versi2/2010®2010versi2 romaynebonifacenugi 2

[close]

p. 4

blog peringatan pengenalan asas menghasilkan blog sebelum anda mula menghasilkan blog pastikan ada sudah ada email email google seperti gmail atau yahoo boleh digunakan sekiranya belum sila hasilkan email anda dahulu bermula dengan login ke url blogger http www.blogger.com sekiranya anda sudah ada email sila login menggunakan email anda pastikan email berkenaan tidak pernah digunakan untuk membina blog kalau belum hasilkan email terlebih dahulu dan klik butang get started untuk mula membinakan blog anda anda akan dipaparkan dengan langkah 1 create a google account rujuk mukasurat seterusnya versi2/2010®2010versi2 romaynebonifacenugi 3

[close]

p. 5

blog pengenalan asas menghasilkan blog dalam langkah pertama isikan maklumat-maklumat yang diperlukan selesai isi maklumat klik butang continue untuk teruskan langkah seterusnya klik butang create your blog now untuk teruskan membina blog anda versi2/2010®2010versi2 romaynebonifacenugi 4

[close]

p. 6

blog pengenalan asas menghasilkan blog isikan blog title anda tajuk blog yang akan dipaparkan pada blog anda nanti isikan juga url blog anda anda boleh semak url dengan klik check available klik butang continue kalau sudah selesai pilih template yang anda suka walaubagaimana pun template ini nanti boleh ditukar mengikut kehendak anda klik butang continue untuk teruskan ke langkah berikut blog anda sudah dihasilkan untuk mengisi kandungan blog anda klik butang start blogging versi2/2010®2010versi2 romaynebonifacenugi 5

[close]

p. 7

blog pengenalan asas menghasilkan blog ruang ini anda boleh masukkan text image video dan pautan mulakan dengan title bahan anda taipkan text dalam ruang kosong berkenaan selesai anda klikkan butang publish post untuk paparkan bahan anda dalam blog bahan anda sudah berjaya diposkan untuk melihat hasilnya klik view post ini adalah hasil pos yang telah berjaya di poskan anda boleh mencuba beberapa pos dengan bermula dengan klik new post di sebelah kanan menu atas nota setiap pos baru yang anda poskan akan disenaraikan dibahagian/menu blog archive mengikut tarikh versi2/2010®2010versi2 romaynebonifacenugi 6

[close]

p. 8

blog pengenalan asas menghasilkan blog blog anda sudah dihasilkan namun bagaimana jika anda hendak memasukkan pospos baru kedalam blog anda dari semasa ke semasa setelah anda logout setelah anda menghasilkan blog anda tadi anda masih berada dalam blog dimana anda boleh editkan pos anda cuba logout dari blog anda untuk masukkan dalam blog anda taipkan url blog anda contoh seperti dibawah perhatikan butang create blog dan sign in disebelah kanan klik sign in untuk edit atau masukkan pos baru masukkan email dan katalaluan anda klik sign in anda akan dipaparkan dengan menu dashboard klik view blog untuk paparkan blog klik design untuk paparkan template design nota sesudah login baru anda dapat edit atau poskan pos baru versi2/2010®2010versi2 romaynebonifacenugi 7

[close]

p. 9

blog pengenalan asas menghasilkan blog masukkan pos baru teks image video font font size text color add or remove link alignment bold italic underline insert image add a video masukkan gambar dalam pos mulakan dengan i ii klik new post klik ikon insert image klik butang choose files untuk memilih file image/gambar versi2/2010®2010versi2 romaynebonifacenugi 8

[close]

p. 10

blog pengenalan asas menghasilkan blog pilih file image anda anda boleh pilih lebih daripada satu image untuk di muat turun selesai memilih klik open untuk pilih lebih daripada satu image tekan butan `ctrl pada keyboard dan klik image image sedang di muat turun image sudah selesai di muat turun klik butang add selected untuk masukkan image dalam blog versi2/2010®2010versi2 romaynebonifacenugi 9

[close]

p. 11

blog pengenalan asas menghasilkan blog gambar berkenaan juga boleh di ubah saiz dan kedudukkannya klik pada gambar akan dipaparkan menu dibawah gambar pilih mana yang berkaitan untuk melihat perubahannya klik publish post untuk poskan image anda menu design header banner pos menu gadget versi2/2010®2010versi2 romaynebonifacenugi 10

[close]

p. 12

blog pengenalan asas menghasilkan blog menambah menyusun mengedit menu atau gadget bermula dengan klik design bahagian ini merupakan template blog anda anda juga boleh mencuba dengan klik pada butang-butang dibahagian atas untuk melihat fungsinya menu dibahagian kanan boleh disusun semula dan ditambah mengikut keperluan blog anda untuk menanbah menu hanya klik pada add a gadget menu gadget akan dipaparkan seperti dibawah anda boleh memilih menu atau gadget yang ingin ditambah dalam menu anda untuk menambah klik tanda sila klik satu persatu untuk lihat lebih lanjut versi2/2010®2010versi2 romaynebonifacenugi 11

[close]

p. 13

blog pengenalan asas menghasilkan blog latihan 1 masukkan ucapan selamat datang dalam blog anda 1 klik design 2 klik add a gadget 3 menu add a gadget akan dipaparkan 4 klik tanda pada text 5 menu configuru text akan dipaparkan 6 taipkan tek anda 7 selesai menaip tek klik save untuk masukkan tek anda 8 anda boleh lihat bahawa menu selamat datang sudah disenaraikan dalam menu anda boleh susun semula menu ini mengikut kesesuaian anda 9 klik view blog untuk lihat hasilnya versi2/2010®2010versi2 romaynebonifacenugi 12

[close]

p. 14

blog pengenalan asas menghasilkan blog teks selamat datang yang telah dihasilkan latihan 1 selesai di sini versi2/2010®2010versi2 romaynebonifacenugi 13

[close]

p. 15

blog pengenalan asas menghasilkan blog edit menu profile 1 klik menu design 2 klik edit pada menu about me 3 menu edit profile akan dipaparkan 4 editkan makluman anda 5 klik save untuk simpan maklumat anda edit blog archive menu ini adalah bagaimana paparan dan susunan pos anda pada blog 1.klik menu design 2 klik edit pada menu blog archive 3 configure blog archive akan dipaparkan 4 taip tajuk yang anda rasa sesuai 5 ubahkan `style options dan menu lain yang perlu 6 klik save untuk simpan maklumat yang telah diubah paparkan blog dan anda akan lihat perubahannya versi2/2010®2010versi2 romaynebonifacenugi 14

[close]

Comments

no comments yet