Trainer Guide

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

1.0 menginspirasi perubahan pengguna guru 1.0 inspiring change user staff

[close]

p. 2

transforming education through the internet 2 menginspirasi perubahan tugasan memberi inspirasi untuk perubahan objektif untuk memotivasi dan memberi inspirasi kepada para peserta tentang perlunya kaedah pengajaran baru tempoh masa 20 minit bahan yang diperlukan · video shift happens tatacara 1 meningkatkan kesedaran · satu daripada sepuluh aduan berkaitan pelajar ialah masalah kurang perhatian semasa proses pengajaran dan pembelajaran semakin ramai pelajar yang hilang minat semasa di sekolah dan berasa terpinggir daripada guru-guru dan pelajaran antara sebab yang sering diberi ialah bilangan murid yang terlalu ramai di dalam kelas bantuan berfokus kepada individu yang terhad dan pengajaran guru yang kurang berkesan guru pula mengadu mereka tidak dapat menghampiri pelajar bagi pandangan anda apakah masalah yang sebenar · perhatian pelajar dapat ditingkatkan melalui penglibatan ibubapa nisbah pelajar-guru yang lebih kecil dan pengajaran yang lebih menarik 2 video shift happens · mainkan video shift happens · kaitkan apa yang diperkatakan di dalam video tanya peserta soalan-soalan berikut soalan · apakah implikasi kepada perubahan teknologi ini kepada guru · bagi pendapat anda adakah perubahan kaedah pengajaran dan pembelajaran ini akan membantu meningkatkan perhatian pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran rumusan mulakan satu perbincangan tentang masalah-masalah berkaitan dengan komunikasi dan kaedah pengajaran di dalam kelas mungkin terdapat perbezaan antara alat-alat komunikasi yang digunakan oleh para guru dan pelajar-pelajar adalah penting bagi guru untuk melengkapkan diri mereka dengan pengetahuan berkaitan dengan cara-cara berkomunikasi terkini yang digunakan oleh para pelajar beri penekanan kepada keperluan untuk berubah jangan berubah tanpa mempunyai pengetahuan yang mencukupi pelajar-pelajar yang dilahirkan selepas 1980 sering dirujuk sebagai net generation igeneration atau generasi x y dan z mereka mencerminkan zaman persekitaran di mana teknologi adalah perkara biasa powered by

[close]

p. 3

1.1 pengenalan kepada projek 1bestarinet pengguna guru 1.1 introduction to the 1bestarinet project user staff

[close]

p. 4

transforming education through the internet 4 gambaran keseluruhan projek 1bestarinet tugasan gambaran keseluruhan projek 1bestarinet objektif untuk memahami matlamat dan tujuan projek 1bestarinet tempoh masa 10 minit bahan yang diperlukan · video 1.1 gambaran keseluruhan projek 1bestarinet tatacara 1 memahami projek 1bestarinet projek 1bestarinet mempunyai 2 matlamat · menangani masalah kurang minat dan kurang perhatian di dalam bilik darjah · mengurangkan jurang perbezaan antara pelajar di malaysia ia merupakan penyelesaian bersepadu yang membenarkan fungsi pengajaran dan pembelajaran kolaborasi dan pentadbiran dilakukan melalui persekitaran pembelajaran maya yang berasaskan cloud projek ini akan membawa kesan kepada 10,000 sekolah di malaysia projek 1bestarinet akan menyediakan sambungan 4g tanpa wayar dan frog vle kepada semua 2 video ­ gambaran keseluruhan projek 1bestarinet · memainkan video · kaitkan apa yang diperkatakan di dalam video ajukan soalan-soalan yang berikut kepada peserta soalan · kenalpasti satu ciri daripada projek ini yang berguna kepada anda · apakah peranan anda dalam projek ini powered by

[close]

p. 5

1.2 bagaimana membentuk pasukan frog anda pengguna guru 1.2 how to organise your frog team user staff

[close]

p. 6

transforming education through the internet 6 bagimana membentuk pasukan frog anda tugasan pasukan frog ­ memahami peranan dan tanggungjawab objektif untuk memahami peranan dan tanggungjawab sebagai pasukan frog tempoh masa 10 minit bahan yang diperlukan · video 1.2 ­ bagaimana membentuk pasukan frog anda tatacara 1 pengenalan kepada pasukan frog frog bukanlah tugas seorang individu ia memerlukan penglibatan seluruh warga sekolah untuk memastikan kejayaan dalam pelaksanaannya rangka kerja ini akan memudahkan tugas untuk memantau dan mengurus sebuah pasukan yang terlibat dalam menjayakan projek ini pasukan ini mesti terdiri daripada pengetua guru besar guru-guru berdasarkan kepada bidang kurikulum dan peranan mereka dan pelajar tujuan pelantikan pasukan frog ialah untuk mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang menarik menerusi pendekatan yang holistik terhadap teknologi dan memberi fokus kepada kegunaannya sebagai medium untuk memperbaiki sekolah secara menyeluruh pasukan frog akan mengurus pelaksanaan projek dan kami percaya bahawa hubungan yang positif antara pelajar guru dan ibu bapa ini akan membawa kepada kecemerlangan pelajar untuk terus maju dan mengekalkan hubungan ini setiap ahli pasukan frog mestilah mempunyai peranan yang unik 2 video ­ bagaimana membentuk pasukan frog anda · memainkan video bagaimana membentuk pasukan frog anda · kaitkan apa yang diperkatakan di dalam video ajukan soalan-soalan berikut kepada peserta soalan · di manakah anda dalam pasukan frog · apakah persediaan anda untuk melaksanakan peranan dalam pasukan frog rumusan memotivasi peserta dengan memberitahu mereka tentang sokongan yang berterusan daripada pasukan transformation management frogasia powered by

[close]

p. 7

1.3 gambaran keseluruhan frog vle pengguna guru 1.3 frog vle overview user staff

[close]

p. 8

transforming education through the internet 8 gambaran keseluruhan frog vle tugasan memberi gambaran keseluruhan frog vle objektif untuk memastikan pengguna mempunyai pemahaman umum fungsi navigasi dalam vle dan boleh menggunakan vle dengan baik tempoh masa 20 minit bahan yang diperlukan · video 1.3 ­ gambaran keseluruhan frog vle · komputer · papan putih · pen dan buku nota · projektor tatacara 1 pengenalan frog adalah vle yang dipilih bagi projek 1bestarinet frog mempunyai fungsi sebagai komuniti pembelajaran bagi seluruh warga sekolah persekitaran pembelajaran maya frog atau lebih dikenali sebagai vle ialah satu sistem pembelajaran berdasarkan jaringan yang menyerupai pembelajaran dunia sebenar dengan mengintegrasikan konsep pendidikan konvensional dengan kaedah maya sebagai contoh guru-guru dapat memberi tugasan ujian dan menyemak tugasan secara maya sementara pelajar dapat menghantar tugasan serta menyemak markah menerusi vle para guru dan pelajar boleh mengakses berita sekolah dan dokumen penting yang telah dikemaskinikan oleh pentadbir sekolah menerusi frog vle dan sambungan internet 4g pendidikan boleh dilaksanakan di mana jua pada bila-bila masa melalui frog vle yang berasaskan cloud dengan ini pembelajaran boleh dilaksanakan di mana-mana di sekolah ataupun di rumah 24 jam sehari 7 hari seminggu 2 objektif untuk memastikan bahawa pengguna memahami fungsi-fungsi navigasi pada vle 3 log masuk ke dalam vle memberi arahan kepada peserta untuk log masuk ke dalam vle powered by

[close]

p. 9

transforming education through the internet 9 4 video ­ gambaran keseluruhan frog vle memainkan video dan memberhentikan video seketika selepas setiap bahagian minta peserta untuk menekan bahagian-bahagian yang lain di dalam platform sambil mengikuti video 5 sesi imbasan mengimbas kembali apa yang dipelajari oleh para peserta dan penggunaannya panduan pengguna antara muka interface frog vle klik pada butang get started untuk log masuk ke dalam frog vle masukkan id pengguna dan kata laluan apabila diminta penting adalah penting untuk log keluar daripada akaun google lain sebelum log masuk ke dalam frog jika ini tidak dilakukan pengguna baru tidak boleh log masuk ke dalam frog antara muka interface frog telah direka untuk memudahkan navigasi dan penggunaan frog penerangan fungsi ikon dan kegunaannya akan diberikan di bahagian seterusnya frog bar frog bar adalah kawasan tetap di bahagian atas skrin frog vle yang memberikan akses kepada system options dashboard dan menu vle frog bar tidak boleh dipadam powered by

[close]

p. 10

transforming education through the internet 10 dari kiri ke kanan frog bar mengandungi elemen-elemen yang berikut menu frog head menu frog head memberi akses yang pantas untuk melihat ruangan system options vle ia mengandungi · help ­ bantuan umum vle anda boleh mendapatkan jawapan untuk soalan lazim di sini · preferences ­ anda boleh mengubah tetapan asas vle di sini pilihan-pilihan tersebut terdiri daripada · language ­ ubah bahasa vle kepada bahasa inggeris atau bahasa melayu akan datang pilihan bahasa melayu akan disediakan · set background ­ pilih imej daripada senarai yang ada untuk menetapkan latar belakang frog vle anda atau muat naik imej anda sendiri · change password ­ tukar kata laluan frog vle di sini · log out ­ membenarkan anda log keluar dari vle selepas penggunaan kawasan semasa kawasan semasa memberi penunjuk visual kawasan yang anda berada di dalam vle teks ini akan berubah mengikut kawasan vle yang sedang dipaparkan help butang help akan memaparkan bantuan yang berkaitan dengan kawasan vle yang sedang dipaparkan dashboard switch dengan menekan butang kursor anda akan beralih dari laman dashboard peribadi ke dashboard sekolah dan sebaliknya global search box dalam kotak carian ini anda boleh mencari pelbagai sumber tarikh temu janji atau pengguna yang terdapat dalam frog vle jika suatu aplikasi sedang aktif pencarian anda akan bermula di dalam aplikasi tersebut sebelum merentasi ke seluruh frog vle hasil carian akan memaparkan beberapa sumber atau temu janji jika terdapat padanan yang lebih pautan more akan memaparkan hasil carian selebihnya powered by

[close]

p. 11

transforming education through the internet 11 home butang home membawa anda kembali ke dashboard quick launch ikon quick launch memaparkan menu quick launch di sini anda boleh meneroka semua bahagian vle resource manager resource manager adalah jantung frog vle kawasan ini membolehkan anda mencipta dan menyimpan sebarang sumber application tray application tray membolehkan anda menukar antara laman-laman atau aplikasi-aplikasi yang telah dibuka dengan menekan butang application tray aplikasi atau laman yang sedang aktif akan dipaparkan pada tray jika anda klik pada mana-mana ikon yang terdapat pada tray anda akan dibawa ke halaman yang telah dipilih anda boleh menutup laman atau aplikasi yang sedang aktif dengan menekan butang [x notifications ikon notifications akan memberikan petunjuk bewarna merah apabila terdapat mesej baru ikon ini akan menunjukkan jumlah notifikasi yang belum dibaca oleh pengguna ikon ini akan mempamerkan notifikasi dari calendars assignments forums dan wall apabila anda klik pada satu-satu mesej dalam events feed anda akan dibawa ke aplikasi atau laman yang menjana mesej tersebut notifikasi yang dihantar dari sumber yang sama misalnya dari pelajar yang sama akan dikumpulkan dalam events feed nota satu notification widget yang terdapat di content panel boleh digunakan di dashboard peribadi powered by

[close]

p. 12

transforming education through the internet 12 sekarang kita akan memaparkan ruangan utama dalam vle pautan-pautan ke ruangan ini boleh didapati dalam menu quick launch pada frog bar klik pada ikon quick launch pilih satu ikon dari menu quick launch ikon-ikon ini adalah seperti di bawah gambaran keseluruhan menu quick launch paparan guru 1 assignments 2 calendar 4 community 5 department sites 6 lesson resources 8 forums 9 the pond 10 school documents 11 my documents 12 sites 13 e-mail 14 resource manager 15 my dashboard 16 school dashboard 3 booking calendar 7 frogstore powered by

[close]

p. 13

transforming education through the internet 13 1 assignments pengguna guru pelajar paparan penerima dan pentadbir aplikasi assignments membenarkan guru memberi menyemak mengulas dan mengubah tugasan telah sediakan kepada pelajar setelah satu site untuk tugasan telah dihasilkan ia dapat dihantar kepada pelajar sebagai tugasan melalui proses yang mudah assignments boleh diberi secara individu ataupun berkumpulan aplikasi assignments juga membolehkan guru menghantar mesej kepada pelajar yang telah diberi tugasan para guru boleh menghantar mesej kepada pelajar secara individu atau berkumpulan apabila pelajar menghantar tugasan ia akan dipulangkan ke kawasan assignments supaya guru boleh menyemak dan memberi komen guru akan menerima notifikasi melalui panel notifications apabila suatu tugasan dihantar atau mesej diterima pelajar tidak boleh memberi tugasan merekan hanya boleh melihat menyiapkan dan menghantar tugasan apabila suatu tugasan telah diberi pelajar tersebut akan menerima satu notifikasi melalui panel notifications tugasan akan dibuka dengan menekan pada notifikasi tersebut pelajar akan menerima notifikasi apabila markah diberi 2 calendar pengguna guru pelajar dan pentadbir calendar membolehkan anda mengurus semua aktiviti jika perlu anda boleh berkongsi kalendar dengan guru-guru lain kalendar-kalendar lain boleh dihasil dan dikongsikan secara umum atau tertutup contohnya kalendar bagi aktiviti kokurikulum atau untuk acara istimewa informasi tambahan boleh disertakan pada sesuatu acara aktiviti seperti lokasi jemputan dan nota powered by

[close]

p. 14

transforming education through the internet 14 3 booking calendar pengguna guru pentadbir booking calendar membenarkan anda menempah bilik atau sumber sekiranya tempahan bilik/sumber telah dibuat frog vle tidak akan membenarkan pengguna lain menempah bilik/sumber tersebut pada masa dan tarikh yang sama pentadbir frog boleh menambah bilik atau sumber baru ke dalam booking calendar powered by

[close]

p. 15

transforming education through the internet 15 4 community site pengguna guru pentadbir community site adalah satu portal bagi guru-guru untuk mendapatkan soalan-soalan lazim dokumentasi dan video bantuan serta ruangan forum untuk membincangkan isu-isu semasa yang relevan community site adalah berdasarkan konsep berkumpulan setiap kumpulan mempunyai wall di mana setiap ahli kumpulan boleh menghantar mesej para guru boleh mencari kumpulan dan menyertai mana-mana kumpulan yang dipaparkan pada hasil carian sekiranya tiada kumpulan yang dijumpai guru mempunyai pilihan untuk mencipta kumpulan baru dan memilih salah satu kategori kumpulan seperti berikut public ­ kumpulan akan dipaparkan pada hasil carian dan sesiapa sahaja boleh sertai private ­ kumpulan tidak akan dipaparkan pada hasil carian dan ahli kumpulan perlu dijemput oleh pemilik kumpulan 5 departmental sites pengguna guru pelajar dan pentadbir setiap bidang mempunyai department site yang tersendiri laman utama sepatutnya memaparkan notis aluan carta organisasi bidang/panitia markah peperiksaan dan notis-notis lain laman mata pelajaran yang berkenaan telah dipautkan pada laman bidang/panitia di mana pelajar boleh mendapatkan maklumat berkaitan dengan mata pelajaran tersebut laman tersebut boleh mempunyai maklumat kurikulum galeri video laman profil guru panduan ulangkaji soalan tahun lepas dan lain-lain laman bidang/mata pelajaran boleh ditambah sekiranya perlu powered by

[close]

Comments

no comments yet