FROGASIA 2

 

Embed or link this publication

Description

LAtihan

Popular Pages


p. 1

transforming education through the internet 93 mengkaji kembali cara pembelajaran pelajar abad ke-21 tugasan mengkaji kembali cara pembelajaran pelajar abad ke-21 objektif memberi motivasi dan merangsang tenaga pengajar untuk menerima kaedah pengajaran yang baru tempoh masa 10 minit bahan yang diperlukan · video link www.youtube.com/watch?v=rvyp-cwphn8 · slaid powerpoint 001 2.0 mengkaji kembali cara pembelajaran pelajar abad ke-21 2.0 rethinking learning ­ the 21st century learner panduan pengguna mengkaji kembali cara pembelajaran pelajar abad ke-21 · paparkan petikan di bawah menggunakan slaid powerpoint · bincang tentang perubahan yang telah berlaku dalam dunia pembelajaran dan pengajaran · mainkan video how will you teach me in the 21st century · bincang peranan guru dalam merealisasikan perubahan ini powered by

[close]

p. 2

transforming education through the internet 95 bagaimana menggunakan sumber pembelajaran sebagai tugasan tugasan menggunakan sumber pembelajaran sebagai tugasan objektif memastikan bahawa para peserta memahami cara untuk menambah text activity widget ke sumber pembelajaran mereka tempoh masa 20 minit bahan yang diperlukan · video 2.1 ­ bagaimana menggunakan sumber pembelajaran sebagai tugasan · komputer · papan putih · pen penanda · buku nota · projektor · kertas pen 2.1 bagaimana menggunakan sumber pembelajaran sebagai tugasan pengguna guru 2.1 how to use your classroom resource as an assignment user staff tatacara 1 pengenalan · jurulatih akan menerangkan tujuan sesi ini · jurulatih akan menerangkan bagaimana sumber pembelajaran boleh diubah kepada aktiviti menggunakan text activity widget para pelajar akan dikehendaki untuk menyerahkan jawapanjawapan mereka dengan menaip di dalam text activity widget ini kemudian akan diserahkan kepada guru-guru untuk pemarkahan 2 video bagaimana menggunakan sumber pembelajaran sebagai tugasan jurulatih akan memainkan klip video dan meminta peserta untuk mengikuti panduan yang diberikan 3 sesi imbasan jurulatih akan mengimbas semula objektif sesi ini dan membuka ruang untuk pertanyaan powered by

[close]

p. 3

transforming education through the internet 96 transforming education through the internet 97 panduan pengguna bagaimana menggunakan sumber pembelajaran sebagai tugasan untuk menggunakan sumber pembelajaran yang sedia ada sebagai tugasan anda hendaklah mulakan dengan menambahkan widget dengan penambahan widget ia akan membolehkan guru-guru membuat pertanyaan soalan kepada pelajar atau kumpulan tertentu pada masa yang sama ia akan membolehkan guru-guru mengumpul dan memberikan markah kepada respon mereka terdapat dua aktiviti widget utama iaitu text activity dan file drop widget setelah laman peta telah dibuka pilih halaman yang anda ingin paparkan pada aktiviti tersebut sebagai contoh kita akan meletakkannya ke dalam halaman tugasan klik pada tab tugasan di widget text activity ia membolehkan para pelajar menaip atau menyalin jawapanjawapan mereka dari dokumen lain ke dalam kotak teks bagi membolehkan guru-guru melihat dan memberikan markah kepada jawapan tersebut pilih widget text activity dan tarik ke dalam kotak kandungan di halaman anda pastikan bahawa kotak kandungan tersebut berwarna biru sebelum melepaskan widget yang anda pilih di widget file drop ia membolehkan para pelajar memuat naik fail untuk dihantar kepada guru-guru mereka fail ini kemudian boleh dimuat turun oleh guru-guru untuk disemak dan diberi markah fail yang dimuat naik boleh berbentuk dokumen audio video atau imej sebagai contoh kita akan menggunakan widget text activity untuk menambah widget text activity anda perlu membuka laman sumber pembelajaran peta yang telah dihasilkan sebelum ini ini boleh didapati di bahagian sites frog vle klik pada laman peta untuk membukanya apabila anda klik dua kali di kotak kandungan ia akan memaparkan penetapan untuk widget text activity di panel settings sebelah kiri masukkan maklumat aktiviti ke dalam kotak teks yang tersedia teks yang telah ditaipkan akan muncul dengan serta-merta di dalam widget text activity pada halaman anda contohnya taip soalan berikut terangkan topologi perumahan di sekitar kawasan perumahan anda 20 markah powered by powered by

[close]

p. 4

transforming education through the internet 98 klik pada butang save changes untuk menyimpan perubahan yang telah dibuat pada halaman anda tutup laman ini dengan menekan butang x laman anda akan terpapar seperti berikut 2.2 bagaimana menghantar sumber pembelajaran sebagai tugasan pengguna guru 2.2 how to assign your classroom resource user staff kita boleh memberikan tugasan sumber pembelajaran tersebut kepada para pelajar.

[close]

p. 5

transforming education through the internet 100 transforming education through the internet 101 bagaimana menghantar sumber pembelajaran sebagai tugasan tugasan menghantar sumber pembelajaran sebagai tugasan · maklum balas formatif fungsi mesej dalam assignments boleh digunakan untuk memberi maklum balas sebelum semasa dan selepas sesuatu tugasan dihantar kembali ini memberikan pelajar bantuan yang berterusan yang dapat memastikan kualiti tugasan yang lebih baik 2 video bagaimana menghantar sumber pembelajaran sebagai tugasan jurulatih memainkan klip video dan meminta peserta mengikut arahan pada video itu 3 sesi imbasan jurulatih mengimbas kembali objektif sesi dan membuka sesi soal jawab objektif memastikan peserta memahami cara mengagihkan tugasan dan menghantar mesej kepada pelajar dan kumpulan panduan pengguna tempoh masa 20 minit bagaimana menghantar sumber pembelajaran sebagai tugasan bahan yang diperlukan · video 2.2 ­ bagaimana menghantar sumber pembelajaran sebagai tugasan · komputer · papan putih · pen penanda · buku nota · projektor · kertas pen untuk menghantar sumber pembelajaran anda kepada seseorang pelajar anda perlu menutup content tray terlebih dahulu anda tidak boleh berkongsi laman atau menghantar tugasan jika anda berada dalam mod edit klik pada share di frog bar ini akan membuka tetingkap share atau assign tatacara 1 pengenalan jurulatih menerangkan tujuan sesi ini dalam sesi ini anda akan ditunjukkan cara untuk menghantar sumber pembelajaran sebagai tugasan serta mesej kepada pelajar dengan menggunakan fungsi assign menghantar tugasan dengan cara ini mempunyai kebaikan berikut · mesej yang konsisten tugasan yang sama boleh dihantar kepada pelajar dan kumpulan yang berbeza · aktiviti yang berunsur interaktif tugasan boleh melibatkan pelbagai format media termasuk imej video forum dan pautan luar ini akan menjadikan pembelajaran sesuatu pengalaman yang lebih menyeronokkan untuk pelajar dalam ruangan new assignment berikan nama kepada tugasan anda pada ruangan assignment name klik pada subject yang dikehendaki dan taip nama pelajar atau kumpulan yang akan menerima tugasan ini di ruangan recipients untuk sesi ini kita akan gunakan student 1 bila anda sudah menyelesaikan tugasan ini klik pada butang next sekarang klik pada opsyen assign opsyen ini berada di bahagian bawah sudut sebelah kiri powered by powered by

[close]

p. 6

transforming education through the internet 102 transforming education through the internet 103 menghantar mesej kepada semua pelajar sekarang tetapan tarikh tugasan ini akan terpapar klik pada tarikh dalam ruangan yang bertajuk assignment available from untuk sesi ini pilih tarikh hari ini setelah menghantar tugasan anda mungkin mahu mengikuti perkembangan ataupun mengingatkan pelajar tentang sesuatu yang berkaitan dengan tugasan yang diberikan mungkin masih terdapat artikel yang boleh digunakan sebagai rujukan atau pelajar akan menambahbaik semula tugasan tersebut ini boleh dilakukan dengan cara berikut klik pada message all dalam tetingkap message taip mesej berikut anda juga perlu menetapkan tarikh hantar kembali tugasan itu klik pada tarikh yang dikehendaki pada assignment due untuk menetapkan tarikh yang dikehendaki untuk sesi ini pilih tarikh hari ini semua bahan rujukan perlu dicatatkan sebagai lampiran dan disertakan bersama jawapan klik pada butang send mesej pemberitahuan akan dipaparkan dalam ruangan notifications pelajar terdapat dua cara untuk menyemak status tugasan atau mesej yang diterima cara pertama adalah untuk melihat status pada ikon notifications di frog bar nota setiap aktiviti dalam sesuatu tugasan boleh mempunyai tarikh serahan yang tersendiri klik pada text activity untuk menetapkan tarikh serahan yang dikehendaki bagi setiap aktiviti cara yang kedua adalah dengan mengklik pada quick launch di frog bar dan memilih assignments anda mungkin perlu memberi arahan kepada pelajar tentang cara tugasan ini perlu dibuat atau anda ingin mencadangkan sumber rujukan ataupun arahan supaya bekerja dalam kumpulan semua arahan ini boleh dimasukkan dalam ruangan instructions pelajar akan menerima arahan tersebut apabila mereka menerima notifikasi tugasan tersebut untuk mendapat maklum balas tentang kesukaran tugasan yang telah diberikan tandakan pada kotak ask for self evaluation fungsi ini dapat membantu anda menyesuaikan tahap tugasan yang diberikan kepada pelajar akan datang klik pada butang assign bewarna biru untuk menghantar tugasan anda powered by

[close]

p. 7

transforming education through the internet 105 bagaimana pelajar menyiapkan tugasan tugasan menyiapkan tugasan objektif untuk memastikan peserta memahami bagaimana pelajar menerima dan menyiapkan tugasan tempoh masa 20 minit bahan yang diperlukan · video 2.3 ­ bagaimana pelajar menyiapkan tugasan · komputer · papan surat · pen penanda 2.3 bagaimana pelajar menyiapkan tugasan pengguna pelajar 2.3 how students complete an assignment user student · buku nota · projektor · kertas pen tatacara 1 pengenalan jurulatih akan menerangkan tujuan sesi tersebut dalam sesi ini anda akan faham bagaimana pelajar menerima dan menyiapkan tugasan 2 video bagaimana pelajar menyiapkan tugasan jurulatih akan memainkan klip video dan meminta para peserta untuk mengikuti arahan-arahan seperti yang ditayangkan di dalam video 3 sesi imbasan jurulatih mengimbas kembali objektif sesi tersebut dan membuka ruang untuk sesi soal jawab powered by

[close]

p. 8

transforming education through the internet 106 transforming education through the internet 107 panduan pengguna bagaimana pelajar menyiapkan tugasan penting bagi menyiapkan sesuatu tugasan anda harus log masuk ke dalam frog sebagai pelajar terlebih dahulu setelah sesuatu tugasan diberikan oleh guru pelajar akan melihat terdapat satu mesej pada ikon notifications mereka tugasan yang telah dihantar akan mempunyai tanda semak yang berwarna hijau disebelahnya klik mesej pada panel notifications pelajar akan dibawa ke ruangan assignments menyiapkan tugasan di dalam ruangan assignments pelajar boleh melihat kesemua tugasan yang telah ditugaskan kepada mereka mereka juga akan diberi amaran sekiranya terdapat tugasan yang telah tamat tempoh tarikh sebarang tugasan yang telah tamat tempoh akan berwarna merah bagi menyiapkan sesuatu tugasan klik pada nama tugasan di dalam ruang assignments sekarang tugasan telah dibuka klik pada tab tugasan bagi mengakses halaman aktiviti powered by powered by

[close]

p. 9

transforming education through the internet 108 transforming education through the internet 109 bagi menghantar tugasan klik pada butang complete assignment yang terletak di frog bar anda sekarang boleh melihat tugasan yang telah anda tetapkan pelajar boleh memberikan jawapan mereka di tetingkap text activity taipkan yang berikut dalam tetingkap text activity `topologidikawasanperumahansayaadalahkawasanperumahanpangsapuri.kebanyakankawasan perumahandikotaadalahpangsapuriuntukmenampungkepadatanpenduduk bagi menyimpan jawapan anda klik pada ikon save pada text formatting bar jika ikon ini tidak diklik teks yang telah dimasukkan tidak akan disimpan pelajar perlu menyiapkan self evaluation bagi menilai diri mereka sendiri pemahaman tentang tugasan atau soalan yang telah diberikan pelajar juga boleh memilih untuk menulis komen bagi menyokong self evaluation mereka komen-komen akan ditaip ke dalam kotak your comments contohnya taip `soalan tersebut amat mudah untuk pengetahuan saya terimakasih pada kotak your comments akhir sekali klik pada butang complete untuk menghantar hasil kerja anda powered by powered by

[close]

p. 10

transforming education through the internet 110 transforming education through the internet 111 nota pelajar boleh mengesahkan penghantaran mereka dengan mengklik pada quick launch dan memilih assignments dalam halaman assignments ikon di ruangan submitted akan berubah kepada tanda semak yang berwarna hijau bagi menandakan penghantaran tersebut telah berjaya 2.4 bagaimana menyemak tugasan pengguna guru 2.4 how to mark an assignment user staff powered by

[close]

p. 11

transforming education through the internet 112 transforming education through the internet 113 bagaimana menyemak tugasan tugas menyemak tugasan panduan pengguna bagaimana menyemak tugasan penting untuk menanda tugasan anda mesti log masuk sebagai guru bagi mendapatkan tugasan yang dihantar kepada pelajar klik pada quick launch pada frog bar dan klik pada assignments objektif untuk memastikan peserta memahami cara tugasan disemak tempoh masa 15 minit bahan yang diperlukan · video 2.4 ­ bagaimana menyemak tugasan · komputer · papan putih · pen penanda · buku nota · projektor · kertas pen di halaman assignments klik pada nama tugasan untuk disemak gerakkan kursor ke nama tugasan untuk mengingatkan anda tentang arahan yang telah diberi dalam tugasan sebelum ini klik pada nama tugasan untuk melihat tugasan yang dihantar di bahagian assignments nama pelajar yang menerima tugasan akan dipaparkan status penghantaran tugasan juga akan dipaparkan dan menunjukkan sama ada pelajar telah menghantar tugasan atau tidak tatacara 1 pengenalan jurulatih menerangkan tujuan sesi jurulatih menerangkan cara tugasan disemak dan maklumbalas diberikan 2 video bagaimana menyemak tugasan jurulatih memainkan klip video dan meminta peserta untuk mengikuti arahan dalam video 3 sesi imbasan jurulatih mengimbas kembali objektif sesi sesi soal jawab dibuka kepada peserta powered by powered by

[close]

p. 12

transforming education through the internet 114 transforming education through the internet 115 anda boleh lihat maklumat keseluruhan aktiviti penghantaran tugasan oleh pelajar self-evaluation dan komen yang dihantar hijau dengan tanda menunjukkan bahawa tugasan telah dihantar kelabu dengan pangkah menunjukkan tugasan belum dihantar dalam skrin di bawah anda boleh lihat hanya seorang pelajar telah menghantar tugasan untuk melihat hasil tugasan pelajar yang dihantar klik pada kotak teks yang terletak di bahagian kanan ikon text activity untuk menyemak tugasan klik pada nama pelajar powered by powered by

[close]

p. 13

transforming education through the internet 116 transforming education through the internet 117 tetingkap baru akan memaparkan soalan dan jawapan pelajar klik ok untuk menutup tetingkap anda boleh memberi komen dan menyemak tugasan skrol ke bawah halaman yang sama dan anda boleh melihat overall comments dan overall mark anda boleh memberi komen keseluruhan pada bahagian overall comments sebagai contoh taipkan komen berikut `andatelahberjayamenjawabsoalandengan bijak.syabas untuk menyimpan komen dan markah yang diberikan kepada pelajar ini sila klik pada butang save nota walau bagaimanapun dengan mengklik butang save markah dan komen ini tidak akan diberikan terus kepada pelajar markah hanya akan diberikan kepada pelajar apabila guru telah selesai menanda tugasan semua pelajar dan menutup ruangan tugasan pelajar untuk menanda tugasan pelajar seterusnya klik pada butang close assignment anda akan menutup tugasan pelajar yang telah disemak dan bukannya bahagian assignment anda boleh terus menyemak tugasan lain mengikut tatacara yang sama kemudian masukkan markah yang anda ingin berikan kepada pelajar tersebut pada bahagian overall mark contohnya berikan pelajar tersebut 18 markah selepas mengklik butang close assignment satu tetingkap akan muncul untuk meminta pengesahan sama ada anda mahu menutup tugasan pelajar tertentu atau tidak ini adalah kerana selepas tugasan ditutup pelajar berkenaan tidak boleh menghantar tugasannya semula anda juga boleh memberikan mesej kepada pelajar tersebut seperti `anda telah lulus powered by powered by

[close]

p. 14

transforming education through the internet 118 transforming education through the internet 119 nota guru juga boleh meminta pelajar menambah baik tugasan sebelum pemarkahan dibuat melalui butang return assignment sekarang klik pada pautan tugasan di bahagian atas tetingkap anda akan dibawa semula ke senarai tugasan yang dihantar klik pada release marks and notify all recipients langkah ini akan menghantar komen dan markah kepada para pelajar anda juga boleh menambahkan mesej atau komen dengan markah masukkan mesej ke dalam kotak add a message contohnya `syabaskeranaandatelahlulusdalam tugasanini.terimakasih akhirnya klik pada butang close assignment untuk menghantar markah dan menutup tugasan mengedarkan markah selepas semua tugasan telah disemak anda boleh memberi komen dan markah kepada pelajar untuk berbuat demikian anda perlu keluar dari ruangan tugasan pelajar dengan mengklik pada butang close assignment selepas anda mengklik pada butang close assignment anda akan dibawa balik ke ruangan assignments tugasan yang ditutup akan dipindahkan ke bahagian closed selepas anda klik butang close assignment satu mesej akan muncul untuk mengesahkan penutupan tugasan powered by powered by

[close]

p. 15

transforming education through the internet 120 anda juga boleh memadam tugasan yang tidak dikehendaki atau menyimpannya ini boleh dilakukan dengan memilihnya serta klik pada butang archive atau delete di bahagian bawah halaman ini selain daripada menutup tugasan terdapat beberapa fungsi lain yang boleh digunakan oleh para guru dalam halaman ini contohnya view assignment edit assignment reissue assignment dan message all view assignment membenarkan guru untuk melihat soalan tugasan yang telah disediakan reissue assignment membenarkan guru untuk memberi semula tugasan kepada pelajar message all membolehkan guru untuk menghantar mesej kepda semua pelajar yang telah menerima soalan tugasan ini mesej ini boleh berbentuk arahan tambahan ataupun idea untuk menyiapkan tugasan yang diberikan 2.5 bagaimana menggunakan dashboard sekolah untuk komunikasi pengguna guru 2.5 how to use the school dashboard for communication user staff para pelajar akan menerima satu notifikasi apabila notifikasi di buka mesej akan memaparkan komen daripada guru markah dan status tugasan.

[close]

Comments

no comments yet