Update Manual Citra Unggul MBJB

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

slip akuan terima untuk ditandatangani oleh anggota majlis bandaraya johor bahru berkenaan dengan tanggungjawab terhadap organisasi nama no kad pengenalan jawatan hakiki bahagian jabatan perakuan anggota saya telah membaca dan memahami serta mematuhi isi kandungan buku citra unggul ini dan akan melaksanakan semua kewajipan terhadap organisasi memelihara nilai-nilai unggul mematuhi etika kerja serta mengamalkan amalan positif pengurusan dan mematuhi panduan perkhidmatan agar berada di landasan yang betul dan bergerak seiring dengan visi dan misi organisasi tandatangan tarikh

[close]

p. 3

|citra unggul etika kerja majlis bandaraya johor bahru

[close]

p. 4

kandungan pendahuluan kewajipan terhadap organisasi nilai-nilai unggul etika kerja 4 5 9 12 27 29 32 38 39 40 amalan positif pengurusan dan anggota lain amalan komunikasi unggul amalan kebajikan penutup melunaskan hak kepada yang berhak lampiran a-z amalan-amalan murni citra unggul etika kerja majlis bandaraya johor bahru 3

[close]

p. 5

dan dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain beberapa darjat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepada mu qs al an am 165 citra unggul merupakan kod etika majlis bandaraya johor bahru mbjb yang memberi garis panduan mengenai perkaraperkara yang perlu dipatuhi oleh seluruh warga kerja mbjb sebagai penjawat awam setiap warga kerja mbjb perlu mengetahui serta mengamalkan nilai-nilai kelakuan dan etika kerja serta panduan tentang perilaku penjawat awam semasa dan selepas menjalankan tugas bahkan dalam kehidupan seharian mereka 1 pendahuluan justeru kerjasama dan sokongan seluruh warga kerja mbjb amat diharapkan dalam menghayati serta mengamalkan semua nilai bagi menentukan kejayaan dan kecemerlangan mbjb setiap masa garis panduan yang mengandungi peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi dan larangan-larangan yang perlu dihindari oleh warga mbjb ini amat penting dalam usaha untuk membentuk sebuah pasukan mbjb yang memiliki keperibadian dan jati diri yang teguh serta mengamalkan nilai-nilai murni yang dikongsi bersama semua perkara yang terkandung dalam citra unggul ini adalah untuk memastikan warga mbjb sentiasa berprestasi tinggi berkualiti dan beretika mulia serta dihormati oleh semua pihak mesra berkhidmat jujur berbakti 4 |citra unggul etika kerja majlis bandaraya johor bahru

[close]

p. 6

dan dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi `katakanlah jika kamu benar-benar mencintai allah ikutilah aku nescaya allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosanya allah maha pengampun lagi maha penyayang qs ali-imran 31 2 kewajipan terhadap organisasi semua warga kerja mbjb perlu mengetahui dengan jelas semua perkara yang berkaitan dengan mbjb semua anggota tanpa mengira pangkat mempunyai peranan yang penting untuk meningkatkan mutu perkhidmatan mbjb johor bahru bandar raya bertaraf antarabangsa 2020 2.2 misi 2.1 visi 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3 memudahcara dan memangkin pembangunan mampan dan menyediakan perkhidmatan berkualiti menerusi tadbir urus berintegrasi inovatif dan penggunaan sumber yang cekap bagi memacu kehidupan warga kota bestari dan berjati diri objektif 2.3.4 meningkatkan kecekapan pengurusan dan pentadbiran meningkatkan mutu perkhidmatan dan kemudahan penduduk memastikan perancangan pembangunan yang teratur dan seimbang serta mengekalkan kualiti kebersihan persekitaran meningkatkankan persekitaran bandar raya dan kawasan rekreasi citra unggul etika kerja majlis bandaraya johor bahru 5

[close]

p. 7

2.3.5 2.3.6 perancangan dan kawalan pembangunan termasuk menyediakan pelan struktur 2.4.2 pengeluaran dan pengawalan lesen perniagaan penjaja dan pengiklanan 2.4.3 pengindahan bandar raya 2.4.4 perkhidmatan kesihatan kawalan mutu makanan kebersihan pusat makanan dan kawalan penyakit berjangkit 2.4.5 pembinaan dan penyelenggaraan jalan 2.4.6 pengurusan lalulintas dan pengangkutan awam 2.4.7 penyelenggaraan sistem saliran dan kebersihan alam sekitar 2.4.8 penyediaan dan penyelenggaraan kemudahan awam seperti pasar gerai kompleks sukan perhentian bas dewan dan perpustakaan 2.4.9 kutipan hasil melalui cukai harta berdasarkan senarai nilaian yang disediakan bagi pegangan-pegangan bercukai dalam kawasan pentadbiran majlis 2.4.10 pengurusan sumber manusia 2.4.11 perkhidmatan sokongan dan pengurusan 2.4 2.4.1 meningkatkan infrastruktur untuk kepentingan penduduk seperti rangkaian jalan raya sistem lalu lintas perparitan dan pembentungan menyediakan dan menyelenggara kemudahankemudahan awam yang terdiri daripada tempat-tempat perniagaan kemudahan sukan kebudayaan perpustakaan dan lain-lain fungsi 6 |citra unggul etika kerja majlis bandaraya johor bahru

[close]

p. 8

2.5 slogan mesra berkhidmat jujur berbakti mesra berkhidmat warga kerja mbjb sentiasa mengamalkan sikap mesra bersopan santun senyum bertimbang rasa menyayangi dan menghormati dalam melaksanakan kerja usaha serta kemudahan dalam menabur bakti untuk kepentingan orang ramai antara warga kerja dan pelanggan jujur berbakti ketulusan dan keikhlasan hati dalam memberikan perkhidmatan yang baik demi untuk kepentingan orang ramai mbjb komited untuk meningkatkan kesejahteraan warga kota melalui perkembangan ekonomi yang seimbang pembangunan yang terancang dan pengurusan sumber yang efisien 2.6 dasar kualiti mbjb telah membentuk nilai bersama yang terkandung dalam perkataan jauhari nilai-nilai tersebut perlu diamalkan serta dihayati oleh seluruh warga kerja mbjb akan memastikan supaya kehendak pelanggan dipenuhi selaras dengan perundangan melalui pelaksanaan penambahbaikan yang berterusan berasaskan ms iso 9001 2.7 nilai bersama citra unggul etika kerja majlis bandaraya johor bahru 7

[close]

p. 9

amanah warga kerja mbjb mempunyai ciri-ciri yang boleh dipercayai dalam setiap tanggungjawab yang diberikan ukhuwah warga kerja mbjb ibarat sebuah keluarga besar yang sering bertolak ansur dan menjalin tali persaudaraan demi kejayaan mbjb jujur ketulusan dan keikhlasan hati dalam melaksanakan tugas sentiasa menjadi keutamaan warga kerja mbjb jauhari membawa maksud akauntabiliti warga kerja mbjb sentiasa bertanggungjawab terhadap sesuatu tindakan atau keputusan serta bersedia memberikan penjelasan yang diperlukan hemat warga kerja mbjb sentiasa mengamalkan sikap berhati-hati teliti cermat dan bijaksana dalam setiap pekerjaan yang dilakukan inovatif warga kerja mbjb sentiasa didorong untuk mencipta sesuatu yang baru demi meningkatkan mutu perkhidmatan 8 |citra unggul etika kerja majlis bandaraya johor bahru responsif segera atau mudah memberi kerjasama atau reaksi terhadap sesuatu perkara menjadi amalan setiap warga kerja mbjb.

[close]

p. 10

`setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan bertanggungjawab terhadap kepemimpinannya sabda rasulullah 3 3.1.1 3.1 nilai-nilai unggul setiap warga kerja mbjb perlu berpegang teguh bahawa setiap pekerjaan adalah suatu amanah yang perlu dilunaskan dengan ikhlas dan jujur dimulai dengan nawaitu yang betul setiap pekerjaan menjadi c a b pekerjaan sebagai ibadah 3.1.5 3.1.4 3.1.3 3.1.2 pekerjaan ini tidak sekali-kali menghalangku daripada melakukan kewajipan terhadap allah sentiasa menjaga batas dan larangan allah tidak berlaku zalim penganiayaan mahupun menyalahguna harta dan kuasa melakukan pekerjaan dengan sebaik yang termampu bukan dengan sambil lewa dan tidak berkualiti pekerjaanku adalah pekerjaan yang baik dan bermanfaat serta dibenarkan oleh syarak bukan pekerjaan yang buruk dan diharamkan sebagai pengabdianku kepada allah sebagai sumber rezeki untuk menyara kehidupan diri dan keluarga sebagai sumbanganku kepada umat masyarakat dan negara citra unggul etika kerja majlis bandaraya johor bahru 9

[close]

p. 11

3.2 kepimpinan unggul warga kerja yang bertanggungjawab melaksanakan tugas dengan tahap profesionalisma yang tinggi mengamalkan perkara berikut :a melaksanakan kerja dengan cekap untuk mencapai kecemerlangan b mempunyai rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap diri organisasi dan masyarakat c mempunyai inisiatif yang tinggi untuk melaksanakan penambahbaikan d ikhlas melaksanakan kerja kerana mempunyai niat yang betul e sentiasa amanah dan menjaga kepercayaan yang diberi kepadanya f mengoptimakan masa dengan membuat perancangan kerja 3.3 profesionalisme unggul ciri-ciri kepimpinan yang baik adalah a adil iaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya b bijaksana di dalam menimbangkan sesuatu perkara c tenang apabila berhadapan dengan masalah d istiqamah di dalam melakukan kebaikan e sabar menghadapi rintangan dan dugaan f tawakal kepada allah setelah mengambil keputusan terbaik yang mampu g sentiasa muhasabah diri untuk mengenalpasti kelemahan dan kelebihan diri sendiri h merendah diri dan tidak takbur atau bermegah i tidak memungkiri janji yang diberikan j tabah dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan 10 |citra unggul etika kerja majlis bandaraya johor bahru

[close]

p. 12

3.4 produktiviti dan kualiti `sesungguhnya tuhan sangat mengasihi seseorang yang apabila melakukan pekerjaannya dia melakukannya dengan cara yang paling baik warga kerja hendaklah sentiasa meningkatkan produktiviti kerja dan melaksanakan usaha-usaha peningkatan kualiti di dalam perkhidmatan kepada warga kota melalui:b e f a c d g h memberi kerjasama penuh kepada usaha-usaha peningkatan kualiti oleh pihak pengurusan menyumbang pandangan dan idea untuk meningkatkan kualiti kerja mengutamakan pelanggan sentiasa mematuhi prosedur kerja yang telah ditentukan menyuburkan semangat berpasukan contohnya melalui kumpulan kik menghadiri latihan dan kursus untuk meningkatkan kemahiran dan motivasi diri mengamalkan 5s bagi mencapai kualiti persekitaran pejabat mematuhi dan melaksanakan kerja mengikut pekeliling kemajuan perkhidmatan awam pkpa citra unggul etika kerja majlis bandaraya johor bahru 11

[close]

p. 13

beberapa perkara penting mengenai etika penjawat awam telah diringkaskan untuk panduan warga kerja mbjb bagaimanapun setiap warga kerja mbjb perlu sentiasa merujuk kepada perintah-perintah am arahan perkhidmatan dan lain-lain pekeliling yang dikeluarkan oleh jabatan perkhidmatan awam setiausaha kerajaan johor dan pihak mbjb sendiri 4.1 keselamatan 4.1.1 keselamatan fizikal 4 etika kerja ketua-ketua jabatan hendaklah merujuk kepada pegawai keselamatan kerajaan untuk melaksanakan langkah-langkah keselamatan yang perlu termasuk mengeluarkan arahan-arahan keselamatan bagi kawasan terperingkat jika ada atau dan kawasan terperingkat tersebut hendaklah diisytiharkan sebagai kawasan larangan atau tempat larangan iaitu dengan a c b mengadakan pagar dan lampu keselamatan serta menghadkan pintu keluar masuk menyediakan pengawal keselamatan yang dilengkapi dengan alat-alat keselamatan mengadakan papan-papan kenyataan di tempat-tempat yang sesuai bagi menunjukkan kawasan atau tempat itu adalah kawasan larangan atau tempat larangan dan mewujudkan sistem pas keselamatan atau kad pengenalan jabatan 4.1.1.1 keselamatan terperingkat d 12 |citra unggul etika kerja majlis bandaraya johor bahru

[close]

p. 14

langkah-langkah keselamatan sesebuah bangunan hendaklah diambil bertujuan untuk menghalang orang-orang yang tidak dibenarkan daripada memerhati mendengar dan memperoleh perkara-perkara terperingkat dari luar atau dalam dengan memasuki pejabat secara haram langkah-langkah tersebut adalah dengan:a b c 4.1.1.2 keselamatan bangunan d e f g h i 4.1.1.3 keselamatan dokumen terperingkat a perkara terperingkat hendaklah diperingkatkan dengan salah satu daripada peringkat keselamatan iaitu rahsia besar rahsia sulit atau terhad dan ditandakan di sebelah luar kulit hadapan dan belakang fail mewujudkan perkhidmatan pengawalan keselamatan melantik pegawai bertugas keselamatan bagi setiap jabatan bahagian/unit menyediakan tempat atau bilik khas untuk pelawatpelawat memperketatkan kawalan agar tidak dicerobohi oleh orang awam merekodkan kedatangan bagi anggota mbjb yang hadir ke pejabat pada bukan waktu pejabat menyediakan atau memperkukuhkan tingkap-tingkap dan pintu-pintu dengan kunci-kunci keselamatan menyediakan ruang keluar khas jika berlaku kebakaran tidak dibenarkan merokok di dalam pejabat atau premis bangunan dan menghadkan jalan keluar masuk dan mengadakan kaunter bagi tujuan tersebut citra unggul etika kerja majlis bandaraya johor bahru 13

[close]

p. 15

b warga kerja mbjb perlu mematuhi arahan keselamatan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan selaras dengan akta rahsia rasmi 1972 dan arahan keselamatan kerajaan iaitu a b c 4.1.1.4 keselamatan dan kerahsiaan maklumat kulit-kulit fail terperingkat adalah diberi warna tertentu iaitu kulit fail rahsia besar berwarna kuning dengan berpalang merah di sebelah luar kulit hadapan dan belakang kulit fail rahsia berwarna merah jambu dengan berpalang merah di sebelah luar kulit hadapan dan belakang kulit fail sulit berwarna hijau dan kulit fail terhad berwarna putih d e f bertanggungjawab melaporkan kepada ketua jabatan atau pihak polis ke atas sebarang percubaan daripada mana-mana pihak untuk mendapatkan sebarang rahsia menentukan semua maklumat dan dokumen terperingkat sentiasa terpelihara dan disimpan di tempat yang selamat berkelakuan sewajarnya supaya tidak membahayakan keselamatan atau menyebabkan terdedahnya kerahsiaan sesuatu maklumat atau dokumen terperingkat menyerahkan semua dokumen terperingkat yang ada di dalam simpanannya kepada ketua jabatan apabila bersara sentiasa memelihara kerahsiaan maklumat dasar-dasar yang masih belum diputuskan oleh kerajaan dan memusnahkan maklumat terperingkat yang tidak diperlukan dengan cara yang betul dan sentiasa peka terhadap keselamatan fizikal anggota ketika bekerja di pejabat 14 |citra unggul etika kerja majlis bandaraya johor bahru

[close]

Comments

no comments yet