Kurani Mucahede 30. Sayi

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

nsanlarin dünya hayatini düzenlemek üzere yüce allah cc tarafindan hükümleri gönderilen ve o nun katinda tek din olan slâm ancak devlet nizami olarak uygulandii zaman gerçek anlamda bir bütün olarak yaanacak ve o zaman insan hayatina huzur getirici olacaktir slâm in yeryüzüne uygulanmasi ise ancak örgütsel bir yapilanmanin varlii ile mümkündür yeryüzünden fitne olan beeri sistemler tamamen kalkincaya ve din yalnizca allah in oluncaya kadar bir mücadeleyi hedef alan slâm dini bunun ancak kendisine iman edenlerin cemaatlemeleri ile mümkün olacaini bildirmitir bu nedenle yüce allah cc müslümanlara birlemelerini dailip parçalanmamalarini emretmi aksi halde müslümanlarin zayiflayacaklarini ve devletlerinin elden gideceini bildirmitir allah a ve elçisine itaat edin birbirinizle çekimeyin yoksa korkuya kapilirsiniz devletiniz gider sabredin çünkü allâh sabredenlerle beraberdir enfal 46 müslümanlarin vahyin belirledii ölçüler içerisinde allah a ve bismillah elçisine itaat ederek bütünlememeleri ve parçalanip bölünmeleri halinde dünya hayatlarinda günümüzde olduu üzere güçleri zayiflayip kâfirlerin oyuncai haline gelecekler kâfirler yeryüzünü fitne ve fesat üreterek bozacaklardir nkâr edenler birbirlerinin velisidirler eer bunu yapmazsaniz siz birbirinizin velileri olmazsaniz bismillah yeryüzünde fitne ve büyük bir kargaa olur enfal 73 yüce allah cc kâfirlerin yeryüzünü ve nesli nasil bozacaklarini ocak-ubat bildirerek bu konuda müslüman mart 2012 larin duyarli olmalarini istemekte sayý 30 dir aksi halde küfür yeryüzünü ifsat kur âni mücâhede edecek kültürü ve nesli bozacaktir 1 dönüp gitti mi veya i baina geçti mi yeryüzünde bozgunculuk yapmaa ekini ve nesli yok etmee çaliir allâh da bozgunculuu sevmez bakara 205 kâfirlerin yeryüzünü nasil ifsat ettikleri ve nesli nasil bozduklari günümüzde bütün açiklii ile görülmekte yaayan ve akli olan kimseler bu bozgunculua ahit olmaktadirlar anadolu yu igal eden kemalist zorbalik kendisine kari çikacak örgütlü slâmi bir

[close]

p. 4

cemaatin olmamasindan yararlanarak iktidari eline geçirdikten sonra ilk i olarak ayette de belirtildii üzere bozgunculuk yapmaya balami toplumsal kültürü ve anadolu nun saf evlatlarini bozmutur emperyalizmin yerli ibirlikçisi kemalist zorbalik anadolu da yaptii bozgunculuu on yilda on be milyon genç yetitirdik her yata diyerek ve övünerek açiklamitir kemalist zorbaliin on yilda on be milyon olan bu bozuk nesil günümüzde katlanarak artmi bismillah hatta zorba sistemin artik ba edemeyecei bir sayiya ve artik sistemi tehdit edecek boyutlara ulamitir bu nedenle zorba sistemin emniyet güçleri hergün onlarca operasyonocak-ubat mart 2012 lar yaparak imdi bunlari toplasayý 30 maya çaliiyor ancak ektii onca kur âni fitne tohumu yüzünden iyice kök mücâhede salmi bu bozuk nesli toplamakta 2 bile güçlük çekiyor günümüzde birçok kimse tautu reddetmekten ve tevhid den söz etmekte ancak vahyin belirledii esaslar dâhilinde bir birliktelik oluturmadiklari için yeryüzünü bozguncu kâfirlere bu kâfirlere yaranmaya çalian samiri soylu belamlara birakmaktadirlar bunun sonucunda hem yeryüzünde slâmi anlamda bir devlet yapisina gidilmemekte hem de fitne ve fücurun yeryüzünü ifsat etmesine sebep olmaktadirlar bsmllah yüce allah cc yeryüzünün ifsat edilmesine adeta seyirci kalan kimseleri uyarmaktadir ey iman edenler elçi sizi yaatacak eylere çairdii zaman allâh in ve rasulünün çarisina koun ve bilin ki allâh kii ile onun kalbi arasina girer ve siz o nun huzuruna toplanacaksiniz Öyle bir fitneden sakinin ki aranizdan yalniz haksizlik edenlere erimekle kalmaz hepinize eriir bilin ki allâh in azabi çetindir enfal 24-25 kendilerine açik deliller geldikten sonra bölünüp ihtilâf edenler gibi olmayin te onlar evet onlar için büyük bir azap vardir al-i mran 105 bu ilahi buyruklara ramen artik dileyen diledii gibi hevasini tatmin etmek üzere ihtilafa düüp parçalansin ve yeryüzünde kâfirlerin insanlari bozmalarina ve fitneyi yaymalarina seyirci kalsin allah ve rasulü iman edenleri toplucaallah i nipinesarilma ya 3/103 kardelik 49/10 velayet 9/71 ve sirdalik hukukunu 9/16 oluturmaya çairiyor bölünüp parçalanmamalarini 8/46 ihtilafa dümemelerini 2/213 dini kendi hevalarina göre parçalamamalarini 30/32 emretmekte açik deliller geldikten sonra ihtilaf edenlere büyük bir azap olduunu bildirmektedir.

[close]

p. 5

böyleleri için yüce allah cc aci bir azabi müjdelemektedir siyasi literatürde u bir gerçektir ki örgütlenmi bir azinlik daima örgütlenmemi çounlua hükmeder bugün tevhidi düünen müslümanlar vahyin belirledii ölçü içerisinde cemaatlemedikleri için hem beeri zorba sistemlerin esaretinde yaamaya devam etmekte hem tevhidi esaslar net ve gür bir ekilde duyurulmamakta hem de üçbe tane mürik ve münafiin fitne ve fücuru ortalii kaplamaktadir bu sayimizda kur an a davet bölümünde cemaatleme konusunu ele aldik kur ani ölçü içerisinde ele aldiimiz cemaatleme konusuna bakildiinda kimi küçük beklentiler nedeniyle cemaatlemeyen müslümanlarin vahyin belirledii esaslar dorultusunda hareket etmedikleri için yüce allah cc yaninda büyük bir sorumluluk altinda olduklari görülecektir Çünkü cemaatlememek yüce allah in o konudaki buyruklarini dinlememek ve gereini yapmamaktir kavra mla r bölümünde ehit ve ehitlik kavrami üzerinde durulmakta slâmi bir kavram olan ehitliin beeri sitemler tarafindan istismar edildii ortaya konulmaktadir beeri sistemler kendi ideolojileri urunda ölen kiiler için slâm dinine ait olan ehitlik kavramini kullanmakta bu yolla halklarini al datmaktadirlar oysa beeri sistemler için mücadele edip ölen kimseler deil ehit olmak kur an in ifadesi ile taut yolunda mücadele ettikleri için eytanin taraftari olmular ve cehennemi hak etmilerdir tefsir çalimamizda leyl suresi üzerinde çaliilmakta infak edenlerin tevhidi esaslari tasdik eden kiiler olduklari infak etmeyen kimselerin ise ayni zamanda tevhidi esaslari inkâr ettikleri gerçei ortaya konulmaktadir nfak eden kimselerin yalnizca rab lerinin rizasini gözettikleri için bismillah hareketlerini ona göre düzenledikleri ancak infak etmeyen kimseler bu davranilariyla yüce allah in hükümlerine uymadiklari için aki ol ocak-ubat duklari belirtilmektedir mart 2012 yorum ve gündem bölümle sayý 30 kur âni rinde beeri sistemler zulüm sis mücâhede temi di r ve la ik devlet anl ayii 3 nkârciliin ulatii son nokta gibi önemli konular üzerinde durulmu ve okuyucularimizin istifadesine sunulmutur okuyucularimiz isim ve adreslerini belirterek dilerlerse tevhid ve slâmi konularda slâm ve siyaset içerikli yazilar gönderebilir soru sorabilirler okuyuculardan gelen yazilar deerlendirildikten sonra okuyucu köesinde yayinlanacaktir bsmllah

[close]

p. 6

kur ân a dâvet cemaatleme farz ve rahmettir ocak-ubat mart 2012 sayý 30 kur âni mücâhede 4 üce allah a imanin en temel esasi hiç kukusuzdur ki tevhidi esaslara iman etmektir bu esas olmadan yapilan her iman her i ve hareket irktir yüce allah cc irksiz bir ekilde kendisine iman edilmesi için kendi diindaki tüm ilahlarin reddedilmesini istemektedir bu nedenle zatina iman etmenin temel artinin kendisine isyan edip ilahlik taslayan tautun reddedilmesi olduunu bildirir dinde zorlama yoktur doruluk sapikliktan seçilip belli olmutur kim tautu inkâr edip allah a inanirsa muhakkak ki o kopmayan salam bir kulpa yapimitir allâh iitendir bilendir bakara 256 andolsun biz her millet içinde `allah a kulluk edin tauttan kaçinin diye bir elçi gönderdik onlardan kimine allâh hidayet etti onlardan kimine de sapiklik gerekli oldu te yeryüzünde gezin de bakin yalanlayanlarin sonu nasil olmu nahl 36 kelime-i tevhidin ilk sözü olan la ilahe yüce allah tan baka tüm ilahlarin yani otorite sahibi güçlerin y cemaatleme farzve ra hmettir reddedilmesidir man edecek birey öncelikle kendi nefsi bata olmak üzere kendisi üzerine söz sahibi olan bütün otoriteleri reddetmeli yegâne söz sahibi olarak yalnizca yüce allah i otorite kabul etmelidir te bu tevhiddir tevhid yüce allah in kiinin düünce söz ve davranilari üzerinde tek ve yegâne ilah rab ve hâkim üstün ve sinirsiz otorite ve söz sahibi olmasidir te ancak bu durumda yüce allah cc tek ilah olarak kabul edilmi o nun diindaki ilahlar reddedilmitir tevhid inancina sahip olan bir kimse hiçbir konuda ve hiçbir ekilde iman ettii esaslarin diinda düünmez konumaz hareket etmez/edemez aksi halde tevhid inancini zedeler ve irke düer düünce söz ve davranii üzerinde bakalarina söz hakki vermek apaçik irktir kii hayatini slam dii kurallara göre düzenliyorsa ameli irktedir tevhidi esaslari önceleyip anlatmiyor baka sistem ve ideolojileri övüp anlatiyorsa sözel irktedir tevhidi esaslar dorultusunda mücadele etmeyi düünmüyor düünce planinda baka kii ve

[close]

p. 7

ideolojiler yer veriyorsa düünsel çalimak iyilii emredip kötülükirktedir demektir ten nehyetmektir bugün düünce planinda bir her ümmetin yöneldii bir yöçok kimse tevhidi esaslari kabul et nü vardir o halde hayir ilerine komi sözel olarak kavrami kismi un nerede olsaniz allâh sizi bir de olsa eylemsel olarak ortaya koy araya getirir kukusuz allâh her mutur ancak davrani olarak or eyi yapabilir bakara 148 taya konulanlar yüce allah in isteha yra ça irmak insanlik için dii ekilde ve seviyede olmadii kurtulu olan tevhidi esaslara daiçin tevhidi kavradiklarini söyleyen vet etmek iyilik ve güzellik olan ilahi kimseler yüce allah a kari büyük mesaja yönelmek er ve kötülüün bir sorumluluk altindadirlar kaynai olan yüce allah insanlara köcc tevhidi e yüce allah cc tevhidi esas tülükten basaslara iman eka bir lara iman edenlerin kendi meyeney verdenlerin kendi beeri rizasini kazanmalari için sistemlere uyrizasini kazanmalari için takip takip edecekleri yolu onlara maktan menedecekleri yolu bildirmi ve ancak böyle ya etmektir onlara bildirmi dünyevi ve ancak böyle panlardan razi olacaini ve bir çikar mevy apanlardan ancak o kimseleri seveceini ki ve makam razi olacaini düünmeden kendilerine bildirmitir ve ancak o kimheva ve heveseleri seveceisi tatmine yöni kendilerine bildirmitir nelik düünceler taimadan insanzatina imandan sonra iman e larin hayra davet edilmesi durudenlerin yapacaklari görevleri yü munda yüce allah cc rizasina uyce allah cc apaçik bir ekilde bil gun bu görevi sürdürenleri mutlaka dirmi bunlara uyulmamasi halin bir araya getirecektir bu yüce alde nelerle karilaacaklarini kendi lah in vaadidir ve o cc vaadinden caymaz lerine haber vermitir tevhidi esaslara imandan soncemaatleme farzdir ra müslüman bireylerin bireysel imüslümanlarin bir araya gelip badetlerinden hemen sonraki gö cemaatlemeleri farz olan imani revleri bulunduklari çevrede insan bir zorunluluktur yüce allah cc lara tevhidi esaslari ulatirmaya tevhidi esaslara iman eden müslü kur Ân a dÂvet cemaatleme farz ve rahmettir ocak-ubat mart 2012 sayý 30 5 kur âni mücâhede

[close]

p. 8

kur Ân a dÂvet cemaatleme farz ve rahmettir ocak-ubat mart 2012 sayý 30 kur âni mücâhede 6 manlarin mutlaka birlemelerini slâmi kardelik velayet ve sirdalik hukukunu oluturmalarini emretmekte ve kurtuluun ancak bunda olduunu bildirmektedir slâm hem ibadetler hem davet hem de slâmi esaslarin sosyal hayata uygulanmasi açisindan mutlak manada cemaatlemeye önem verir ve bunu zorunlu bir farz olarak emreder bunun yapilmamasinin dünyevi ve uhrevi sonuçlarinin ne olacaini bildirir bu gerçei bilen rasulullah as ümmetini öyle uyarmitir ve her kim boynunda bir biat olmadiihalde birhalife ye biatetm ed en ö l ü r s e cahiliyle ö l ü m ü ile ölür müslim mare 58 her kim de ulû l-emr e bey at sorumluluu olmadan ölürse cahiliye ölümüyle ölür buhârî ahkâm 4 müslim el-mâre 58,1851 ulû l-emr in gerekli ve zorunlu olduu kur an da da belirtilmekte ve emir sahiplerinin varliindan söz edilmektedir allah ve rasulünden sonra ulû l-emr e itaat farzdir bu hem müslümanlarin onurlu ve güçlü bir ekilde mücadele etmeleri hem de kiyamet günü herkes imam edindii önderi ile hesap meydanina çikacai için bir zorunluluktur ey iman edenler allah a itaat edin rasule ve sizden olan buyruk sahibine itaat edin eer herhangi bir eyde anlamazlia düerseniz -allah a ve ahiret gününe inaniyorsaniz onu allah a ve rasule götürün bu daha iyidir ve sonuç bakimindan da daha güzeldir nisa 59 her milleti imamiyla çairdiimiz gün kimlerin kitabi saindan verilirse ite onlar kitaplarini okurlar ve en ufak bir haksizlia uratilmazlar sra 71 slâm ümmetinin topluca allah in ipi olan kur an a sarilip en güzel örnek olan rasulullahas i örnek edinerek bir toplum oluturmalari onlara dünya ve ahiret saadetini getirecektir cemaatleme yüce allah in emri olan farz bir yapilanma ve organizasyondur sorunlarin süratle çözümü tevhidi esaslarin insanlara salikli bir ekilde ulatirilmasi toplumun müslümanlara güvenmesi ümmet arasinda tefrikanin fitne ve fücurun ortaya çikmamasi istismarci hiziplerin insanlari kandirmamasi beeri sistemlerin zulmü altinda sömürülen horlanan yoksullua mahkûm edilen aç birakilan insanlarin korunmasi ancak slâmi bir yapilanmasi ile mümkündür ferdi ve fevri planda yapilan her hareket eksik yetersiz ve etkisizdir oysa bir yapilanma içerisinde yapilan her hareket ve söylenen her söz güven verici ve etkilidir bu ne-

[close]

p. 9

denle risalet önderleri cemaatle düüp parçalanmanin son durai meye önem verdikleri için tevhidi hiç kukusuzdur ki cehennem olaesaslari insanlara ulatirirlarken caktir nitekim yüce allah cc tevhemen arkasindan insanlara u hidi esaslari bildikleri halde bu eçarida bulunmulardir saslar dorultusunda yapilmasi Öyleyse allah tan korkun ve gereken yapilanmayi oluturmayip müslümanlarin bulunduklari yolbana itaat edin uara 108 yüce allah in belirledii esas dan ayrilanlarin gideceklerin solara göre o nun rizasina uygun bir nunun ne olacaini bildirmekte ve ekilde birlememek dünya ve ahi cehennemden sakinmalari için onrette müslümanlara hüsran ve fe lari uyarmaktadir laket getirecekdünya ve tir yüce allah dünya ve ahirette kurtuluun ahirette kurcc iman eden tuluun tek kullarini bu hüs tek yolu slami bir yapilanma yolu slami bir ran ve felaket içinde yer almak ve yüce al yapilanma iten kurtarmak i lah in bildirdii esaslar çinde yer alçin onlari uyarmak ve yüce makta ve toplu dorultusunda beraber bu allah in bildirca kendi ipine lunmaktir yüce allah cc dii esaslar kur an a saril müslümanlara toplum o do rultusunmaya davet etda müslülarak seslenmekte mektedir manlarla beraber bulun ve topluca allâh in ipine yapiin ayrilmayin maktir yüce allah cc müslümanallâh in size olan nimetini hatir lara toplum olarak seslenmekte kurlayin hani siz birbirinize düman i tulua erenleri bildirirken ayni ekilde diniz allâh kalplerinizi uzlatirdi çoul bir ifade kullanmaktadir o nun nimetiyle kardeler haline bireysel yaama ve ferdi hareket geldiniz siz ateten bir çukurun hangi gerekçe ile olursa olsun atekenarinda bulunuyordunuz al ten bir çukurun kenarinda bulunmalâh sizi ondan kurtardi allâh size nin ve ate çukuruna yuvarlanmanin ayetlerini böyle açikliyor ki yola nedenidir bu korkunç durumdan gelesiniz al-i mran 103 birey olan insan ancak nimet olan ayet-i kerimede belirtildii üze tevhidi esaslara ve ilahi mesaj olan re slâmi bir cemaat oluturma kur an a dier müslümanlarla bemanin birey kalmanin tefrikaya raber sarilmakla kurtulabilir kur Ân a dÂvet cemaatleme farz ve rahmettir ocak-ubat mart 2012 sayý 30 7 kur âni mücâhede

[close]

p. 10

kur Ân a dÂvet cemaatleme farz ve rahmettir ocak-ubat mart 2012 sayý 30 kur âni mücâhede 8 kur an okuyan her müslüman bilir ki yüce allah cc insanlara birey ya da fert olarak deil ey iman edenl er eklinde toplum olarak hitap ediyor buna göre birey olarak kalan kimseler yüce allah in hitabina mazhar olamayacaklardir en önemlisi de yüce allah cc cemaatlemi günümüz deyimi ile örgütlenmi insanlari sevdiini bildirmektedir allâh kendi yolunda kenetlenmi binalar gibi saf balayarak çarpianlari sever saf 4 kenetlemi bir ekilde bir araya gelip kendi yolunda omuz omuza mücadele edenleri seven yüce allah cc müslümanlardan bunu gerçekletirmelerini istemektedir müslümanlarla bir araya gelip velayet hukukunu oluturmak ayni zamanda yüce allah i rasulünü da veli edinmektir sizin veliniz ancak allâh rasulü ve namazlarini kilan zekâtlarini veren rükû a varan mü minlerdir maide 55 müslümanlarla velayet hukukunu oluturmayanlar yüce allah in ve rasulünün de velayetinden mahrum olacaklardir ki bu durumda onlarin velisi ancak eytan olacaktir velayet hukukunu salamak hem allah yolunda salikli bir ekilde cihad edip onun mükâfatina ulamaktir hem de yüce allah i ra sulullah as ve mü minleri sirda edinmektir yoksa siz allâh içinizden cihad eden allah tan rasulünden ve mü minlerden bakasini kendisine sirda edinmeyenleri bilmeden birakilacainizi mi sandiniz allâh yaptiklarinizi haber almaktadir tevbe 16 cemaatlemeyi emreden ayetler dorultusunda kardelik velayet ve sirdalik hukukunu oluturmamak bu konudaki ayetleri inkâr etmek eytana tabi olmak yüce allah in rahmetinden mahrum kalmak dünyada zillet içerisinde yaamak ahirette ise hüsrana uramaktir yüce allah cc slâm ümmetinden olmayi bir kistas olarak belirlemi ve peygamber as i da bu ümmete ahit yapmitir yüce allah cc slâm ümmetini deiik ekillerde imtihan etmi ve ümmetten ayrilanlarin ökçeleri üzerine dönen kimseler olduklarini bildirmitir böylece sizi orta bir ümmet yaptik ki insanlara ahit olasiniz rasul de size ahit olsun biz rasule uyani ökçesi üzerinde geriye dönenden ayiralim diye eskiden yöneldiin kâbe yi kible yaptik bu allah in yol gösterdii kimselerden bakasina elbette air gelir allâh sizin imaninizi zayi edecek deildir üphesiz allâh insanlara efkatli merhametlidir bakara 143

[close]

p. 11

tildii üzere cehennemden baka bir yer olmayacaktir Çünkü o kimseler slâmi birliktelie girmeyerek slâm toplumu içindeki müslü eytanin adimlarini takip etmilermanlarin öncelikle birbirlerini sev dir eytani takip edenlerin yeri de meleri gerekir bu kardelik saye eytanin gidecei yerden baka bir sinde müslümanlar aralarinda i yer olmayacaktir bölümü yapacak ve topluma daha ey iman edenler hepiniz biriyi bir ekilde tevhidi esaslari ulatilikte slâm a girin eytanin adimracaklardir larini izlemeyin çünkü o size apaçik ve onlarin kalplerinin arasini dümandir bakara 208 uzlatirdi sen yeryüzünde bulunan bireysel hareket eytanin isteher eyi verseydin yine onlarin dii ve gittii bir yoldur yalniz harekalplerinin arasini uzlatiramazket eytana tabi olmak ve onun adin fakat allâh onlarin arasini uzdimlarini izlelatirdi Çünkü yerek onun yoo daima üs kendi hevasini ilah edinip lundan gittündür hâkim müslümanlardan ayrilan mektir kulladir enfal 63 kimselerin gidecekleri yer de rinin eytana yüce allah tabi olmasini in lütuf ve rah kur an da belirtildii üzere ve bunun someti diinda hiç cehennemden baka bir yer nucunda cebir güç insanla olmayacaktir Çünkü o kim henneme girrin arasini kay seler slâmi birliktelie gir melerini istenatilmi binalar meyen yüce misali uzlatir meyerek eytanin adimlarini allah cc onmayacak ve hiç takip etmilerdir lari uyarmakbir çikar bu denta kurtulu li bir birliktelii oluturmayacaktir yolunu onlara göstermektedir u da bir gerçektir ki heva ve hevetoplum olarak yaama insan sini her eyin üstünde tutan yüce hayati boyunca devam etmeli ve allah in rizasi diinda baka çikarhayat bu esas üzerinde iken son lar peinde koan kimseler hiçbir bulmalidir ekilde slâm toplumu içerisinde ey iman edenler allah tan yer almayacaktir kendi hevasini ilah edinip müs o na yarair biçimde korkun ve anlümanlardan ayrilan kimselerin gi cak müslümanlar olarak ölün decekleri yer de kur an da belir al-i mran 102 müslümanlar diinda baka bir grup ya da topluluk içinde iken ölmek elbette yüce allah in hükmüne kur Ân a dÂvet cemaatleme farz ve rahmettir ocak-ubat mart 2012 sayý 30 9 kur âni mücâhede

[close]

p. 12

kur Ân a dÂvet cemaatleme farz ve rahmettir ocak-ubat mart 2012 sayý 30 kur âni mücâhede 10 cemaatleme rahmettir müslümanlar ancak velayet hukukunu oluturup cemaatlemeleri halinde yüce allah in rahmetinden yararlanabilirler aksi halde yüce allah in rahmet ve sevgisinden mahrum kalacak ve al-i mran 103 ayetinde de belirtildii gibi ateten bir çukurun kenarinda bulunacaklar ve tevbe etmeden ölmeleri halinde o kenarinda bulunduklari ate çukuruna içerisinde ebedi kalmak üzere yuvarlanacaklardir müslümanlarin rahmete ve yüce allah in rizasina ulamalari için yapmalari gereken en önemli ey dier müslümanlarla velayet hukukunu oluturmak ve slâmi bir yapilanma içerisinde yer almaktir mü min erkekler ve mü mine kadinlar birbirlerinin velisidirler iyilii emrederler kötülükten menederler namazi kilarlar zekâti verirler allah a ve rasulüne itaat ederler te onlara allah rahmet edecektir allâh daima üstündür hâkimdir tevbe 71 yüce allah in rahmetinden yararlanmak ancak tevhidi esaslar dorultusunda slâmi bir yapilanma içerisinde yer almakla mümkündür Çünkü allah in rahmeti ancak cemaat üzerinedir cemaat içerisinde yer almayan kimseler yü aykiri hareket etmek ve cahiliye ölümü ile ölmektir ce allah in rahmetinden yararlanamayacaklardir slâmi yapilanma içerisinde yer almakla kii hem dünya hayatinda hem de ahiret hayatinda yüce allah in rahmetinden yararlanir dünya hayatinda slâm devletinin olumasi ile toplumsal sikintilar ve sorunlar giderilecek ve insanlar huzur ve güvene kavuacak ahiret hayatinda ise rab lerinin vadettii mükâfatlara ve onlar için hazirlanan cennetlere kavuacaklardir cemaatleme Üstünlük vesilesidir u bir gerçektir ki örgütlenmi bir topluluk daima örgütlenmemi topluma hükmeder bugün tevhidi esaslar dorultusunda slâmi bir yapilanma olmadii için kendini slâm a nispet eden kimseler beeri sistemlerin zulmü altinda yaamakta ve her türlü baskiya maruz kalmaktadirlar yüce allah cc gerçekten iman edenlerin en üstün olduklarini bildirmektedir kim allâh i elçisini ve mü minleri dost tutarsa bilsin ki galip gelecek olanlar yalniz allâh in taraftarlaridir maide 56 gevemeyin üzülmeyin eer inaniyorsaniz mutlaka siz üstün geleceksiniz al-i mran 139 Üstün olabilmenin yolu da hiç kukusuzdur ki slâmi bir yapilanmadan allah yolunda kenetlenmi bir cemaatten geçmektedir ce-

[close]

p. 13

risalet tarihi boyunca risalet önderleri yerine getirmi onlarin olmadiklari dönemlerde ise bu görev tevhid eri müslümanlar tarafindan ifa edilmitir bugün davet görevini günümüz müslümanlari yapacaktir ancak bu görev için müslümanlar öncelikle ve mutlaka top maatlemek ayni zamanda slâmi lum haline gelmeleri ve yüce allah esaslarin insanlara daha salikli o in ipi olan kur an a sarilmalari gelarak ulamasini salayacaktir rekir çinizden hayra çairan imüslümanlarin bulunduklari yer fadesi buyruundan da anlailalerde birey olarak daha önce yap cai üzere müslümanlar önce toptiklari slâmi davet cemaatleme lum haline gelecekler sonra içleile daha organizeli bir ekilde ya rinden bir grubu hayra davet ile göpilacak böylece davet toplum üze revlendirecekler rinde daha etkili olacaktir toplumun müslümanlara ihtirab lerinin inayeti ile bir araya yaci vardir müslümanlar bu negelen müslümanlar içlerinden bir denle öncelikle insanlari içlerintopluluu hayra davet görevi ile deki samiri soylu belamlar yüzüngörevlendire den bir türlü ceklerdir Çün Üstün olabilmenin yolu da anlama dik kü tevhidi esaslari tevhidi lara olan davet hiç kukusuzdur ki slâmi bir gerçeklerden görevi hiçbir yapilanmadan allah yolun haberdar etekilde ve artta da kenetlenmi bir cemaatten meli onlarin durmaz duraiçerisinde bugeçmektedir cemaatlemek lunduklari maz her halükârda devam e ayni zamanda slâmi esaslarin irk ve küfürder insanlara daha salikli ola den kurtulmalarina ön çinizden rak ulamasini salayacaktir cülük etmeli hayra çairan fitne ve fücur iyilii emredip kötülükten meneden bir topluluk sistemleri olan beeri sistemleri yolsun ite onlar kurtulua eren eryüzünden kaldirmalidirlar Çünkü müslümanlar insanlar için çilerdir al-i mran 104 kartilmi hayirli bir toplumdur bu hayra çairma görevini kur Ân a dÂvet cemaatleme farz ve rahmettir ocak-ubat mart 2012 sayý 30 11 siz insanlar için çikarilmi en hayirli bir ümmet oldunuz iyilii emreder kötülükten menedersiniz ve allah a inanirsiniz eer kitap ehli inanmi olsaydi elbette kendileri için iyi olurdu onlardan inananlar da var ama çoklari yoldan çikmilardir al-i mran 110

[close]

p. 14

kur Ân a dÂvet cemaatleme farz ve rahmettir ocak-ubat mart 2012 sayý 30 kur âni mücâhede 12 müslümanlarin nihai görevleri yeryüzünden fitne olan beeri zulüm sistemlerinin kaldirilarak yüce allah in dinini egemen kilmalaridir ancak bu durumda insanlar beeri sistemlerin baski ve zulümlerinden kurtularak tevhidi gerçeklere ulama imkâni bulabilirler bu ise ancak velayet hukukunun müslümanlar arasinda salanmasi ile mümkün olabilecektir fitne kalmayincaya ve din tamamen allâh in oluncaya kadar onlarla savain eer son verirlerse muhakkak ki allâh ne yaptiklarini görmektedir enfal 39 fitne olan beeri sistemlerin yeryüzünden kaldirilmalari ancak büyük bir gücün varlii ile mümkündür bu güç ise topluca allah in ipine sarilip kardelik ve velayet hukukunu oluturan müslüman toplumdur te siz insanlar için çikarilmi en hayirli bir ümmet oldunuz ifadesi insanlarin önünde tevhidi esaslara yönelmelerini engelleyen tüm unsurlarin kaldirilmasini da içerisine almaktadir cemaatleilmeden slâmi davet etkili olmaz irk ve dalalet içerisinde yüzen insanlara tevhidi esaslari ulatirmanin ve onlarin yüce allah in rahmetine kavumalarinin ilk ve en temel esasi slâmi bir yapilanma oluturmaktir bu yapilmadan küfre kari kiyam etmek ve insanlara tevhidi esaslari ulatirmak salikli ve etkili olmaz yüce allah bu konuda ashab-i kehf i örnek vermektedir biz sana onlarin haberlerini gerçek olarak anlatiyoruz onlar rablerine inanmi gençlerdi biz de onlarin hidayetlerini artirmitik kalplerinin üstüne metanet balamitik kalktilar dediler ki rabbimiz göklerin ve yerin rabbidir biz o ndan bakasina ilah demeyiz yoksa saçma söylemi oluruz unlar u kavmimiz o ndan baka ilahlar edindiler onlarin ilah olduuna açik bir delil getirmeleri gerekmez miydi allah a kari yalan uydurandan daha zalim kim olabilir kehf 13-16 müslümanlarin birlikteliini öven ve cemaat olmalarindan dolayi yüce allah in kendilerine rahmet ettiini bildiren tevbe suresi 71 ayetinde de belirtildii üzere müslümanlar ancak birbirlerinin velisi olduklari zaman iyilii emreder kötülükten nehyederler mü min erkekler ve mü mine kadinlar birbirlerinin velisidirler iyilii emrederler kötülükten menederler namazi kilarlar zekâti verirler allah a ve rasulüne itaat ederler te onlara allah rahmet edecektir allâh daima üstündür hâkimdir tevbe 71 birey olarak hareket eden bir kimse yüce allah in övgüsünden ve

[close]

p. 15

rahmetinden nasiplenmeyecektir yüce allah cc velayet hukukunu oluturan müslümanlarin kalplerini birbirine balami onlari kardeler yapmitir Çünkü insanlara tevhidi esaslari ulatirmadan önce müslümanlarin velayet hukukunu salamalari imani bir zorunluluktur cemaatlemeyen kimseler fitnenin yayilmasina neden olurlar bugün slâm devletinin olmamasi müslümanlari bir arada tutan bir halifenin bulunmamasi kendisini slâm a nispet eden kimselerin tipki srail oullarinin durumu gibi zillet içerisinde bir yaam sürmelerine neden olmaktadir fir avn tipki günümüzde beeri sistemlerin yaptii gibi insanlar karisinda toplu hareket etmesinler diye onlari firkalara partilere mezhep ve irklara ayirarak parçalamiti fir avn orada ululandi halkini çeitli gruplara böldü onlardan bir zümreyi eziyor oullarini kesiyor kadinlarini sa birakiyordu Çünkü o bozgunculardan idi kasas 4 fir avn vb zorbalarin benzeri olan günümüz beeri tauti sistemlerinin zulmü altinda kendilerini slâm ümmetine nispet edenler paramparça olmu bir halde zillet ve meskenet içerisinde yaamaktadir bu nedenle tevhidi müslümanlar insanlari bu zorba güçlerin ellerinden kurtarmak için onlara tevhidi esaslari anlatmali onurlu bir kimlik kazanmalari için çalimalidirlar müslüman cemaat içerisinde yer almayan bölünüp parçalanan hevasini her eyin üstünde tutup yalniz hareket eden kimseler hem yüce allah in rahmetinden ve sevgisinden uzaklami hem de yeryüzünde korku içerisinde yaamaya mahkûm olmu kimselerdir bu nedenle yüce allah cc müslümanlarin bölünüp parçalanmamalarini istemektedir allah a ve rasulüne itaat edin birbirinizle çekimeyin yoksa korkuya kapilirsiniz devletiniz gider sabredin çünkü allâh sabredenlerle beraberdir enfal 46 cemaatlemeyen kimseler günümüzde görüldüü üzere fitne ve fesadin yeryüzüne yayilmasina seyirci kalmaktadirlar ki bundan sorumludurlar bu nedenle yüce allah cc müslümanlardan mutlak anlamda velayet hukukunu oluturmalarini ve böylece yeryüzünde fitne ve fesadin yayilmasini önlemelerini istemektedir kâfirler birbirlerinin velisidirler eer siz velayet hukukunu yapmazsaniz yeryüzünde fitne ve büyük bir kargaa olur enfal 73 bölünüp parçalanmilik her kur Ân a dÂvet cemaatleme farz ve rahmettir ocak-ubat mart 2012 sayý 30 13 kur âni mücâhede

[close]

Comments

no comments yet