Kurani Mucahede 29. Sayi

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3

nsanlik tarihi boyunca sürdürülen mücadelenin en önemli ve öncelikli konusu hiç kukusuzdur ki tevhid inancinin ortaya konulmasi olmutur Çünkü tevhid konusu anlailmadan ne yüce allah a gerei gibi iman edilir ne de yapilan ameller yüce allah cc indinde kabul edilir te bu nedenle yüce allah cc insanlik tarihi boyunca gönderdii elçilerini tevhidi esaslarin duyurulmasi için görevlendirmitir andolsun biz her millet içinde `allah a kulluk edin tauttan kaçinin diye bir elçi gönderdik onlardan kimine allah hidayet etti onlardan kimine de sapiklik gerekli oldu te yeryüzünde gezin de bakin yalanlayanlarin sonu nasil olmu nahl 36 tevhid inancinin temel esasi yüce allah tan baka yüceltilerek sevilen saygi gösterilen deer verilen korkulan siinilan emir ve yasaklarina uyulan bütün kii grup kurum ve beeri sistemleri reddetmek hayatin her safhasinda yalnizca yüce allah i tek ilah rab ve melik edinmektir yüce allah cc iman edecek bismillah kiilerden yalnizca kendisinin ilah rab ve melik edinilmesini ve kendisi diindaki tüm ilahlarin otorite ve idarecilerin reddedilmesini istemektedir dinde zorlama yoktur doruluk sapikliktan seçilip belli olmutur kim tautu reddedip allah a iman ederse muhakkak ki o kopmayan salam bir kulpa yabismillah pimitir allah iitendir bilendir bakara 256 yüce allah in hükmünü birakip insanlarin hayatlari üzerine hüküm ekim-kasim koyanlar rab leri yüce allah a is aralik 2011 yan edip azan ve ilahlik taslayan sayý 29 kimselerdir rab lerine tuyan edip kur âni mücâhede tautlaan bu kimseleri reddet 1 mek kelime-i tevhid e iman etmenin ilk ve en esasli temelidir taut reddedilmeden slâm adina söylenip yapilan her söz ve fiil yüce allah cc indinde hiçbir deeri bulunmayan sahibine sorumluluk getiren bo ve anlamsiz söz ve fiillerdir Çünkü tevhidi esaslara iman öncelikle yüce allah i birlemeyi esas alir tevhidi esaslara iman etmek yüce allah i tek lah rab ve melik edinmek en fazla o nu sevmek,

[close]

p. 4

o ndan korkmak rizkin o nun kilde bu esaslara indi ya da beeri tarafindan verildiine kesin inan hiçbir düünce katamaz man edimak ve hayatin her safhasinda yüce len tevhidi esaslara indi ya da beeallah in indirdii esaslara göre ri bir düünce katan bir kimse tevhareket etmektir yüce allah a kari hid inancini zedeler ve irke düer duyulan sevgi ve korkunun yaninda tevhidi esaslar yalnizca yüce kalpte baka sevgi ve korkuya yer allah i razi etmeyi esas alir ve bütün vermek o nun indirdii ilahi e hassasiyetin bu konuya hasredilsaslara indi ya da beeri duygular mesini ister tevhidi esaslara iman ve kurallar eklemek tevhidi esas eden bir kimse bireysel ve toplumlari bozmaktir sal davrani ve ilikilerini ve yüce al nsanlardan kimi allah tan lah a kari kulluk sorumluluk ve göbaka eler revlerini bu etutar allah i yüce allah a kari duyulan saslara göre sever gibi onsevgi korkunun yaninda düzenler elari severler tevhidi bismillah nananlar ise kalbinde baka sevgi ve saslar iman een çok allah i korkuya yer vermek o nun den müslüman severler zulbirey için temel medenler indirdii ilahi esaslara indi esastir müslüekim-kasim gör ya da beeri duygular ve man birey büaralik 2011 a za bi sayý 29 dükleri zakurallar eklemek tevhidi tün düünce kur âni man bütün söz ve ilikilerini mücâhede kuvvetin al esaslari bozmaktir bu esasa göre 2 lah a ait oldudüzenler bu eunu ve allah in azabinin çetin ol saslar müslüman bireyler için haduunu anlayacaklarini keke bil yatin gerçek anlami ve yol gösterici selerdi bakara 165 kilavuzudur kiiler arasindaki ili allah kuluna kâfi deil mi kiler hatir arkadalik saygi sevgi seni o ndan bakalariyla korku ve korku bu esaslara göre ekillenir tuyorlar allah kimi airtirsa artik tarihsel süreçte tevhidi esaslaonu yola getiren olmaz zümer ra iman eden kimseler bütün sami36 miyet ve hassasiyetleriyle her dütevhidi esaslara iman eden bir ünce söz ve davranilarini iman kimse düünce söz ve davranila ettikleri esaslara göre düzenlemirini iman ettii esaslara göre dü lerdir bu nedenle bu kimseler en zenlemekle mükelleftir ve hiçbir e yakinlarindan anne-babalarindan bsmllah

[close]

p. 5

ve idaresi altinda yaamak zorunda hayet peygamber ve onunla birlikte bulunduklari beeri sistemlerden inananlar `allah in yardimi ne zagelen ve iman ettikleri esaslara ay man diyecek olmulardi yi bilin kiri olan her türlü düünce söz ve ki allah in yardimi yakindir badavranilari reddetmiler iman et kara 214 tikleri tevhidi esaslardan zerre katevhidi esaslara iman ettikleridar taviz vermemilerdir bu has ni iddia ettikleri halde yaantilarini sasiyet her dönem iman edenlerin ve dier insanlarla olan ilikilerini ide varolduu gibi günümüzde tev man ettiklerini söyledikleri esaslara hidi esaslara iman edenlerde de bu göre düzenlemeyenlerin iman iddilunmasi imani bir gerekliktir alari kuru bir iddiadan öte bir tevhidi esaslara olan iman ve anlam ifade etmez sadakat uruna tevhidi einsanlar en ya tevhidi esaslara iman eden saslara iman kinlari ve idaresi bir kimse hayatinin her saf etmek bir yaaltinda yaaam tarzidir bismillah mak durumun hasini dier insanlarla olan bu yaam tarda bulunduklari ilikilerini arkadalik ve zina en küçük beeri zorba sisbir katki tevtemler tarafin dostluklarini yüce allah a hidi bozar ve ekim-kasim dan zulme u kari sorumluluk ve kulluk kiiyi irke ve aralik 2011 sayý 29 ramilar baski görevlerini iman ettii e küfre sokar kur âni ve ikenceye bu nedenle mücâhede maruz kalmi saslara göre belirler tevhidi esas 3 lardir birçok lara iman ekimse iman ettikleri tevhidi esaslar den bir kimse hayatinin her safuruna ehid olmu birçou da hasini dier insanlarla olan iliyerlerini ve yurtlarini terk etmek kilerini arkadalik ve dostluklarini zorunda kalmilardir nitekim yüce yüce allah a kari sorumluluk ve allah cc bu konuda iman eden kulluk görevlerini iman ettii eleri uyararak onlari iman ettikleri saslara göre belirler esaslar konusunda samimiyete ve asr-i saadet-i vücuda getiren sadakate davet etmektedir müslümanlarin tevhidi esaslara i yoksa siz sizden önce geçen man ettikleri ilk dönemlerine bakillerin durumu bainiza gelmeden diinda onlarin iman ettikleri ecennete gireceinizi mi sandiniz saslar uruna gerektiinde en yaonlara öyle yoksulluk ve sikinti do kin arkadalarina ebeveynlerine kunmutu öyle sarsilmilardi ki ni e ve çocuklarina kari tavir aldik bsmllah

[close]

p. 6

lari görülür bugün ayni esaslara iman ettiklerini söyleyen kiilerin ilk dönem müslümanlarinin onurlu tavirlarini sergilememeleri bunlarin tevhidi esaslara kari samimiyetsizliklerinin bir göstergesinden baka bir ey deildir yüce allah a kur ani esaslara uygun bir ekilde iman ettiimiz günden bugüne kadar en önemli önceliimiz risalet tarihinde de görüldüü üzere tevhidi esaslari duyurmak ve insanlari öncelikli olarak bu esaslara iman etmeye çairmak olmutur bugüne kadar karilatiimiz bismillah bütün baski ve zulümlere ramen tevhidi esaslara çarimizdan zerre kadar taviz vermedik vermeyeceiz de inaallah Çünkü bu çariekim-kasim aralik 2011 miz bizim iman esasimizin temeli sayý 29 ve olmazsa olmazidir bu nedenle kur âni bütün söz yazi dergi ve kitaplarimücâhede mizda tevhidi esaslari önceledik ve 4 ilikilerimizi bu esaslar dorultusunda belirledik yüce rabb imizin izni ve yardimi ile bundan böyle de belirlemeye devam edeceiz belirli bazi nedenlerle bir süredir ara verdiimiz dergi yayinimiza yeniden baliyor ve yüce allah in izin verdii sürece de yayinimizi sürdüreceiz inâallah yayinimizi sürdüreceiz ki hak ve batil taraftarlari saflarini belirlesin yüce allah i ilah edinenlerle hevalarini mallarini beeri zulüm sistemlerini bsmllah ilah edinenler net olarak ortaya çiksin yayinimizi sürdüreceiz ki tevhidi esaslari açik bir ekilde ortaya koyanlarla bu gerçekleri bulandirmaya çalian samiri soylu belamlarin saflari ayrilsin yüce allah i razi etmek isteyenler ile beeri tauti sistemleri razi etmeyi yaamlarinin gayesi edinenler net olarak bilinsin tevhidi esaslari yayinlamaya devam edeceiz ki üç kuruluk çikarlari için hakki batila karitirip gerçekleri gizleyen belamlarin kirli yüzleri ortaya çiksin yalanci olduklari herkes tarafindan bilinsin günümüzde insanlara kur an i açikladiklarini iddia ettikleri halde kendileri kur an a aykiri hareket eden belamlarin maskeleri düsün ne derece allah ve slâm dümani olduklari ortaya çiksin bu sayimizda slâm dümani kemalist zorbaliin kurduu ve varliini slâm i bozmaya adayan diyanet ebekesinin gayri slâmi bir tekilat olduu üzerinde duracak bu tekilatin ve kiralik ajanlarinin slâmi esaslari aldiklari üç kuruluk çikarlari için nasil bozduklarini ortaya koyacaiz inâallah.

[close]

p. 7

kur ân a dâvet slâm insanlar arasinda dünya hayatinda varolan adab-i muaeret kurallari da dâhil tüm siyasi hukuki ticari sosyal ve toplumsal ilikilerini düzenleyen bir din ve sistemdir slâm dinine iman eden bir kimse slâm in bütün hükümlerini kabul etmek hayatini dier insanlarla olan ilikilerini ve rabb ine kari kulluk görev ve sorumluluunu bu hükümlere göre düzenlemek zorundadir slâm in insanlarin dünya hayatlarini düzenleyen bir din bir sistem olduunu bilen slâm dümanlari özellikle de kemalist sistem slâm dinini yeryüzünden kaldirmak ve inanan insanlari dinsiz birer ateist yapmak için çeitli yollara bavurdular ancak bu çabalarinda baarili olamadilar slâm in bir hayat nizami olduunu itiraf eden kemalist zorbaliin koruyuculari bu gerçei zaman zaman açik bir ekilde dile getirmektedirler kemalist zorbaliin akil hocalarindan prof mümtaz islâmi gerçekleri saptirmakla görevli bir tekilât d ya netebekes inkâri farz itaat edilmesi küfür olan soysal 100 soruda anaya sa nin anlami adli kitabinda slâm in bir hayat nizami olduunu u ifadeleri ile açiklamaktadir slâm dini din ile devlet ilerini ayi rma k öyl e du rsun bu nl a rd a diyanet tam bir kaynama getiriyor din in ebekesi sanlarin iç dünyalari kadar devlet konusundaki davranilari da kurallara balamak amacini gütmektedir bu alanda laiklemeye doru ekim-kasim aralik 2011 atil an her a dim eninde sonund a sayý 29 dinin kendi si i le ça timaya kad ar kur âni vari yor prof mümtaz soysal mücâhede 100 soruda anayasanin anlami 5 sh 172 kemalist sistem slâm ile çatimayi göze alamadi çünkü akibetinin ne olacaini çok iyi biliyordu slâm ile kari kariya gelmeyi göze alamayan inkârci zorba sistem daha sinsi metotlarla slâm in sosyal hayata yönelik hükümlerini hayattan kaldirip vicdanlara hapsetmek için diyanet ileri bakanlii adi altinda bir tekilat kurdu prof mümtaz soysal bu tekilatin görevinin ne olduunu u satirlari ile ortaya

[close]

p. 8

koymaktadir buda dinintoplumil er i n den toplumsal görevlerinden siyrilip `vicdanlara itilmesi kiilerin iç dünyalarindan diariya ta mayan bir inançlar bütünü sayilabilmesi bu ayni zamanda dünya ileriyle yakindan ilgili olan müslümanliin kendi i çi nd e de bir reforma girimek demek bir bakima atatürk ün uygulamak istedii laiklik politikasi dini `toplumsal olmaktan çik arip kiis el letirirken m ü s l ü manliin temel niteliklerinden birin ededoku nm uoluyordu laik diyanet devlet yalniz mezhepler arasinda ebekesi ayirim gütmeyen resmi bir dini olm a y an di nselkural la rlaig ö r meyen b ir devlet ol ma kl a kalmamali ayni zamanda dinin vicdanekim-kasim aralik 2011 lara itilmesi için gerekli tedbirleri de sayý 29 alabilen devlet olm aliydi mümkur âni taz soysal a.g.e sh 171 mücâhede laiklik fransa da hristiyanlii 6 halk üzerinde bir baski araci olarak kullanan kral ve kilisenin zulüm ve sömürüsünden bikan fransiz düünürlerinin ortaya attiklari iddialarinin tanimi olan laiklik kavrami dini hayattan fertten ve toplumdan uzaklatirma düüncesidir türkiye de laiklik slâm in ve hristiyanliin birbirinden çok farkli birer din olduunu bilmeyen ya da bildikleri halde efendilerini memnun etmek adina ayni olduunu kabul eden emperyalizmin yerli i kur Ân a dÂvet birlikçisi m kemal ve yandalarinin türkiye de slâm i sosyal hayattan kaldirmak adina dayattiklari bir zorbaliktan baka bir ey deildir laik ateist dinsiz kemalist sistem dinin sosyal ve toplumsal hayattan kaldirilip vicdanlara itilmesi görevini en iyi ekilde yapacak olan diyanet ebekesini kurdu bu ebekenin laik sistem içindeki yerinin ve görevlerinin ne olduunu da yine soysal öyle ifade etmektedir laikdevl et t e diyan et l er i baka nli i nin g enel id are i çi nde yer almasi türk devriminin özelliklerine uygun bir laikliin yani dini toplum ilerinden kiisel vicdanlara itebilmeiinindahasalam ve emin yolla rdan gerçekleti ri lmesi diinda herhangi bir anlam taiyamaz mümtaz soysal a.g.e sh 174 kemalistler hiçbir eyden çekinmeden pervasiz bir ekilde slâm dini üzerinde oynadiklari oyunu ifade etmekte ve diyanet ebekesinin hangi amaçla kurulduunu açiklamaktadirlar kurulan bu ebekenin görevi slâm in sosyal ve toplumsal kurallarini gizlemek slâm i yaamsal hayattan uzaklatirarak tipki hristiyanlik ve dier bâtil dinler gibi ruhbanlik dini haline getirip vicdanlara hapsetmektir slâm dümani kemalist sistem kurduu diyanet ebekesini oldukça önemsemi ve genel kur-

[close]

p. 9

may bakanlii gibi bakanlik o gelirinin de eklenmesi ile bir mülarak isimlendirmitir genel kur dürlük seviyesindeki diyanet emay bakanlii fiziki baski ve zor bekesinin bütçesi devlet içinde balikla insanlari sindirirken di devlet bütçesi haline gelmektedir yanet ebekesi de insanlarin dini diyanet ebekesi laik sistemduygularini istismar etmi ve s den ve çeitli sahtekârliklarla halklâm i her türlü yalan ve sahtekâr tan topladii paralarla müftüler likla vicdanlara hapsetmeye ve vaizler ve namaz memurlari ile ruhbanlik dini haline getirmeye ça bunlarin laik ve ateist sistemin talimitir leplerine uygun çaliip çalimadikateist laik sistem diyanet e larini kontrol edecek müfettiler kibekesini yalnizca konum olarak ralamitir bu kiralik ajanlar diyanet ebekedeil yapacai iler için de ol kemalist zorba sistem pro sinden maa adi altinda aldukça önemsemi ve bütçesin tokolde tapu kadastro mü diklari rüvet diyanet den her yil dü dürlüü kadar bir yere sahip niteliindeki ebekesi zenli olarak ve olan diyanet ebekesine büt paralar nedeniyle görevlelaik sistemin birçesinden sistemin çok önem rini gerei giçok önemli baekim-kasim kanliklarinin büt li alti bakanliinin toplam bi yapmilar aralik 2011 çelerinin 10-15 bütçesinden çok daha fazla ve slâm in si sayý 29 yasal ve top kur âni kati kadar paramücâhede bir para ayirmaktadir lumsal hüyi bu ebekenin 7 kümlerini gizileyecei dini cinayetleri slâm i vicdanlara hap leyerek slâm i hayattan uzaklatirsetme görevi kariliinda rüvet o milardir larak vermektedir diyanet ebekesinin baindaki bakanlar kemalist zorba sistem protokolde tapu kadastro müdürlüü ateist laik kemalist sistem tarakadar bir yere sahip olan diyanet findan kurulan diyanet ebekesiebekesine bütçesinden sistemin nin baina sürekli olarak slâm in çok önemli alti bakanliinin top bir hayat nizami bir devlet sistemi lam bütçesinden çok daha fazla bir olmadiini söyleyen ateist kemapara ayirmaktadir ayrica yil or list sisteme iman eden ve zorba sistasindaki ek ödemeler ve bu e teme slâmi gerçekleri gizleyecebekenin kurduu diyanet vakfinin ine dair güvence veren kiiler ge kur Ân a dÂvet

[close]

p. 10

tirilmitir diyanet ebekesinin baina getirilen bu kiiler görevlerini laik ateist sistemin emirlerine göre yerine getirmilerdir slâm dümani bu bakanlarin hepsi ayni olmakla beraber bunlardan bir kaçinin söylediklerine bakildiinda bunlarin nasil bir kiilie sahip olduklari ve slâm dan çok ateist kemalist sisteme iman ettikleri görülecektir tayyar altikulaç göreve getirildii zaman görevini atatürk ilke ve inkilâplari dorultusunda yerine getireceini söylemitir diyanet sa it yazi ci o lu kendisinin ebekesi cunta yönetimi tarafindan diyanet ebekesi baina getirildiini cuntadan övgü ile söz ederek yüzü kizarmadan açiklamitir ekim-kasim aralik 2011 diyanet ebekesinin baina sayý 29 getirilen bakanlarin hepsi birbirikur âni mücâhede nin benzeri ve ateist sisteme iman e8 den laik sistemin slâm i hayattan kaldirmasini can u gönülden destekleyen slâm a iman etmeyen kiilerdir bunlardan biri de eski bakanlardan ahmet ha md i akseki adli kiidir bu kii sistemin slâm dini üzerinde oynadii oyunu can u gönülden kabul etmi ve yazdii kitaplarda bunu ifade etmekten çekinmemitir akseki yazdii kitaplarda slâm dan ve slâm in siyasi görüünden ne kadar gafil olduunu cehaletini gizlemeden ortaya koya kur Ân a dÂvet bilmitir aaiya alinan yazi akseki adli kiinin cehaletinin ve aldii maa kariliinda gerçekleri nasil gizlediinin apaçik bir göstergesidir din bir devlet ii deil bir vicdan iidir nerede devlet fertlerin din ileriyle megul olmu ve bunu nizamlamaya kalkmi ise orada bir huzursuzluk balamitir Çünkü öyle yerlerde zamanla din siyasete ve netice itibariyla de ahsi menfaate alet edilmi taassup hakim olmu slâm dininin vasiflarindan biri olan efkat ve müsamaha ortadan silinerek yerini zulüm ve ceberruta birakmitir akseki slâm fitri tabii ve umumi bir dindir c.1,sh.576 bu satirlari yazan akseki adli ahis öncelikle kendisini o göreve getiren laik ateist sistemin dini ateist felsefesine göre nasil düzenlediini ya bilmeyecek kadar cahil ya da gerçekleri bilerek çarpitan hakki batila bulayip gerçekleri örtbas eden samiri soylu yalanci bir belamdir kincisi akseki yazdiklariyla rasulullah as in ayni zamanda bir siyaset ve devlet adami olduundan habersiz ve hulefa-i raidin in hayatlarindan ve devlet yönetimlerinden ne kadar gafil olduunu ortaya koyan bir düzenbaz ve cahildir slâm in efkat ve müsamaha yönünü bilen akseki nin slâm in

[close]

p. 11

devlet yönünü ve slâmi esaslarin lara hapsettirmitir kiralanan bu asosyal ve toplumsan hükümlerini janlar da aldiklari ücretin hakkini bilmemesi düünülemez burada vererek hakki batila bulandirmi yapilan düzenbazlik alinan maa ve gerçekleri gizleyerek slâm in ve verilen makam uruna slâmi toplumsal ve sosyal hükümlerini gerçeklerin gizlenmesinden ve bile gizlemilerdir bile hakkin batila bulatirilmasinmüftü vaiz ve namaz memurdan baka bir ey deildir larinin durumu laik kemalist sistem kendi diyanet ebekesi kendisine ateist felsefesine uygun hareket yükletilen dini vicdanlara hapseteden diyanet ebekesinin ba me görevini laikliin esaslarina ve kanlarini ve hizmette kusur etmeateist prenyen müftü vaiz siplerine uyve namaz me bu ebeke slâmi esaslardan gun bir ekilmurlarini tipki de yerine gefir avn in hz birçounu örtbas etmi gizle tirmi ve ha diyanet musa as in ge mi birçounu da asil anlam len de hiç ak ebekesi tirdii gerçek larindan saptirmitir kisacasi satmadan yeleri saptirmalari rine getirmekkariliinda si bu ebeke kiralik ajanlari ile s tedir bu neekim-kasim hirbazlari mü lâmi esaslari katletmitir bu denle bu e aralik 2011 kâfatlandiraca nedenle bu ebeke diyanet de beke slâmi sayý 29 ini vaat etmesi esaslardan kur âni mücâhede il cinayet ebekesidir gibi mükâfatbirçounu 9 landirmi onlaörtbas etmi rin birçounu daha sonra mil gizlemi birçounu da asil anlamletvekili seçtirerek ödüllendirmitir larindan saptirmitir kisacasi bu yukarida belirtildii üzere laik ebeke kiralik ajanlari ile slâmi ateist kemalist sistem kendi küfür esaslari katletmitir bu nedenle bu felsefesine göre düünen kiileri ebeke diyanet deil cinayet ediyanet ebekesinin baina getir bekesidir slâmi gerçekleri gizleyen diyami bunlar ve bunlarin kiraladiklari net adindaki cinayet ebekesinin müftü vaiz ve namaz memurlari vasitasiyla slâmi esaslarin toplum kiralik ajanlari kur an i arapça osal ve sosyal hükümlerini gizletmi larak tam okumalarina karilik slâm i ruhban bir hale dönütüre türkçe açiklamasinin devlet ile ilrek bu vicdansizlar eliyle vicdan gili hükümlerini gizleyerek insan kur Ân a dÂvet

[close]

p. 12

lara kur an in bireye hitap eden ibadetlerle ilgili hükümlerini anlatiyorlar bu ücretli ajanlarin slâm in yalnizca bu kisimlarini bildikleri elbette söylenemez Çünkü bir üst ayeti okuyup hemen altindaki ayeti görmemek mümkün deildir onlar ateist düzenin kurduu diyanet ebekesinin kendilerinden istediini yapmakla görevlidirler ateist sistemin kiralik ajanlari hükmün yalnizca yüce allah a ait olduunu faizle itigal etmenin allah a ve rasulüne sava açmak anlamini taidiini ve küfür oldudiyanet unu tautu reddetmeden yüce ebekesi allah a iman edilmeyeceini kisas had cezalar zina ve miras ile ilgili ayetleri irk ve putperestlii hukuki er i hükümleri hiçbir zaekim-kasim aralik 2011 man insanlara açiklayamaz ansayý 29 latamazlar kur âni yüce allah cc aldiklari üç kumücâhede ruluk maalari için ayetleri gizleyip 10 açiklamayan diyanet ebekesinin kiralik ajanlari olan müftü vaiz ve namaz memurlarinin durumlarini ortaya koymakta onlara lanet okumakta ve bu kimselerin sapik kimseler olduklarini ve onlar için aci bir azabin olduunu bildirmektedir ndirdiimiz açik delilleri ve hidayeti biz kitap ta insanlara açikça belirttikten sonra gizleyenler var ya ite onlara hem allah lanet eder hem bütün lanet edebilenler lanet eder bakara 159 allah in indirdii kitap tan bir kur Ân a dÂvet ey gizleyip onu birkaç paraya satanlar var ya ite onlar karinlarina ateten baka bir ey koymuyorlar kiyamet günü allah ne onlara konuacak ve ne de onlari temizleyecektir onlar için aci bir azap vardir onlar hidayet kariliinda sapiklik mafiret kariliinda azap satin almilardir onlar atee kari ne kadar da dayaniklidirlar bakara 174-175 ebedi lanet içinde kalirlar ne kendilerinden azap hafifletilir ne de onlara firsat verilir bakara 162 diyanet ebekesinin maali ajanlari ateist rejimden aldiklari birkaç kuru uruna yüce allah in indirdii ve açiklamasini istedii ilahi hükümleri gizleyerek kendi elleriyle kendilerini ebedi ve küçük düürücü aci azaba atmilardir yaptiklari için ne derece kötü olduunun farkinda olmayan bu kiralik ajanlar yüce allah in kitabini arkalarina atmilar hükümlerini gizleyerek insanlarin tevhidi esaslara yönelmelerine engel olmulardir allah kendilerine kitap verilenlerden `onu mutlaka insanlara açiklayacaksiniz gizlemeyeceksiniz diye söz almiti fakat onlar verdikleri sözü sirtlarinin ardina attilar ve kariliinda az bir para aldilar ne kötü ey satin aliyorlar al-i mran 187 allah in ayetlerini az bir para-

[close]

p. 13

ya sattilar da o nun yoluna engel ayetlerinin bir kismini gizleyerek inoldular onlarin yaptiklari gerçek sanlari doru yoldan ve tevhidi eten ne kötüdür tevbe 9 saslardan saptirmaktadirlar diyanet ebekesinin kiralik adiyanet ebekesi hazirladii janlari kur an in bir kisim hüküm ve namaz memurlarinin ellerine tulerini gizleyerek insanlarin allah tuturduu hutbelerle dinin bir vicyoluna yönelmelerine ve tevhidi dan meselesi olduunu sürekli bir esaslari örenip irk ve küfürden ekilde tekrarlatip durur böylece kurtulmalarina engel olmulardir insanlarda din denince kiinin iç eytan aleyhillanenin yapmak dünyasindan diariya çikmayan istediini üç kuruluk çikar uruna siyaset ve devletle ilgilenmeyen bir diyanet ebekesinin kiralik ajanlari anlayi hâkim olur yüce allah in yapmilardir devre dii bieytan aleyhilrakildii camilere oturtulan bu kiralik nun yerineo lane yemin einderek allah in ajanlar yüce allah in adini sanlarin ilah diyanet ebekesi doru yolu üzekullanarak ve o nun ayet olarak kabul rine oturacaini edildikleri bu ve bu doru yo lerinin bir kismini gizleyerek anlayi eyla gelen insaninsanlari doru yoldan ve tanin yapmak ekim-kasim lari saptiracaiistedii eyin aralik 2011 ni söylemiti tevhidi esaslardan saptir ta kendisidir sayý 29 Öyle ise maktadirlar ateist laik kur âni mücâhede dedi beni azkemalist sis 11 temin ve onun dirmana karilik and içerim ki ben de onlari s kurduu diyanet ebekesinin slâaptirmak için senin doru yolunun mi konularda hüküm koymaya üstüne oturacaim sonra önle camileri igal edip namaz memuru rinden arkalarindan salarindan atamaya hak ve yetkileri yoktur sollarindan onlara sokulacaim ve yüce allah cc bu müriklerin böyçoklarini ükredenlerden bulma le bir haklarinin bulunmadiini bildirmektedir yacaksin a raf 16-17 te eytanin bu görevini di mürikler nefislerinin küfrünü yanet ebekesi ve ona bali kiralik göre göre allah in mescitlerini enajanlari yapmaktadir camilere o lendiremezler onlarin yaptiklari turtulan bu kiralik ajanlar yüce al iler boa çikmitir ve onlar atete lah in adini kullanarak ve o nun sürekli kalacaklardir kur Ân a dÂvet

[close]

p. 14

allah in mescitlerini ancak allah a ve ahret gününe inanan namazi kilan zekâti veren ve allah tan baka kimseden korkmayanlar enlendirirler onlarin doru yolu bulanlardan olacaklari umulur tevbe 17-18 kendileri irk ve küfür içerisinde olan kimselerin slâm a hizmet etmeleri elbette mümkün deildir ayet böyle kimseler slâm a hizmet etmeye çaliiyor ve slâmi konularda konuuyorlarsa bunlar eytanin görevini üstlenmi ve dini bozmaya çalian kimselerdir yüce diyanet allah a ve o nun indirdii tevhidi ebekesi esaslara iman eden hiç kimse irk ve küfür içerisinde yüzen diyanet ebekesinin parali ajanlarina inanmaz onlara hiçbir konuda tâbi olekim-kasim aralik 2011 maz sayý 29 nsanlarin yeryüzündeki hayatkur âni larini düzenlemek için gönderilen mücâhede 12 slâm dinini hayattan kaldirmaya çalian diyanet ebekesinin dini vicdanlara hapsetme çabasi yaninda slâm üzerine oynadii baka melanetleri de vardir te bunlardan birkaç tanesi küfür i rk ve putperestli k konularini gizlemesi tevhidi esaslarin temel amaci küfür ve irkin terk edilerek yüce allah a sadakatle iman edilmesidir diyanet ebekesi ve ona bali ajanlari ülkede ilenen küfür ve irk konularini dile getirmemekte putlari kutsayan yö kur Ân a dÂvet neticilerin yaptiklarinin putperestlik küfür ve irk olduunu insanlara açiklamamaktadirlar bu nedenle insanlar çou zaman din adina bu putperest yöneticileri destekleyerek onlarin küfür irk ve putlari kutsamalarina ortak olmakta ve irke dümektedirler va kti g irmeyen namazi kil dirmasi diyanet ebekesi özellikle ramazan ayinda bir ay boyunca sahuru yaklaik 45 dakika önce bitirmekte ve sahurdan hemen sonra ezan okutmaktadir nsanlar ezan okunduunda sabah namazi vakti girmi sanarak bir ay boyunca vakti girmeden sabah namazlarini kiliyorlar ki vakit girmedii için kilinan namaz sabah namazi olmadii için o insanlar sabah namazlarini kilmami oluyorlar türkiye de sabah namazini vaktinden önce kildirip namazi boa çikaran diyanet ebekesi yurt diinda da özellikle de bati avrupa ülkelerinde yaz günlerinde yatsi namazini vakti girmeden ve ortalik daha aydinlik iken kildirmakta sahur vaktini sabah aydinlii ortaya çiktiktan ve sabah namazi vakti girdikten sonra bitirmektedir böylece insanlar hem yatsi namazini kilmami oluyorlar hem de oruçlarini sakat ediyorlar bayram günü oruç tutturmasi ya da arefe günü bayram yaptirmasi oruç ve bayram hilalin görün-

[close]

p. 15

lah i ve rasulünü tanimayan kâfir mürik ve fasiklarin cenaze namazlarini kildirarak insanlarin yüce allah in bu hükmüne kari hareket etmesine neden olmaktadirlar slâm da olmayan bid at olan mesi ile balar ancak bu hassa namazlar ve kutsanmi geceler ihsiyeti taimayan ve hilali gözetle das etmesi kur an da namazlarin meyen diyanet ebekesi kimi za vakitleri açik bir ekilde belirtilmiman bayram gününde insanlara tir bu nedenle yatsi namazindan oruç tuttururken kimi zaman da a sonra vitir diye kilinan namazin yatrefe günü insanlara bayram yap sidan sonra kilinacaina dair kur tirarak onlarin haram ilemelerine ani ve peygamberi hiçbir delil yokneden olmaktadir tur fasik ve kâ firlerin cenaze navitir namazi gece biraz uyuyup ma zla ri ni ki l di rt ar ak al l ah i n a uyandiktan sonra kilinan ve rasuyetlerini inkâr etmesi kur an-i ke lullah as in da sürekli bir ekilde urim fasiklarin cenaze namazlarinin yuyup uyandiktan sonra sabah namazina kilinmayacaini ve kabirleri kur an da namazlarin va yakin vakitlerde kilbainda durulmayacaini a kitleri açik bir ekilde belirtil dii bir na diyanet çik bir ekilde mitir bu nedenle yatsi na mazdir vitir ebekesi belirtir mazindan sonra vitir diye namazinin yatsidan son ve onlarkilinan namazin yatsidan raya alinmadan ölen birinin ekim-kasim üzerine asla sonra kilinacaina dair si açik bir e aralik 2011 namaz kilma o kur ani ve peygamberi hiçbir kilde bid attir sayý 29 ki bu bid ati kur âni nun kabri bainmücâhede delil yoktur ileyenler rada durma Çün13 sulullah as in kü onlar allah i ve elçisini tanimadilar ve yoldan ifadesi ile cehennemdedirler vitir çikmi olarak öldüler tevbe 84 namazinin yatsi namazina eklenbu açik hükmü hiçe sayan di mesi yüce allah cc tarafindan yanet ebekesi ve bali elemanlari bildirildii üzere tamamlanmi üç kuruluk çikarlari ve iman ettik olan dini bozmaktan baka bir ey leri ateist laik sistemin istei ile al deildir slam da kutsanmi ve rasulullah as tarafindan kutlanmi hiçbir gece yoktur böyle geceler ihdas etmek hristiyanlia özenmek slâm i bozmak bid at ve sapikliktir diyanet ebekesinin camilerde kur Ân a dÂvet

[close]

Comments

no comments yet