Geografi PMR Perlis 2012

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

1 sulit 23/1 geografi ogos 2012 1¼ jam 23/1 anjuran majlis pengetua sekolah menengah cawangan perlis peperiksaan percubaan bersama penilaian menengah rendah pmr tahun 2012 geografi satu jam lima belas minit jangan buka kertas soalan ini sehingga diberitahu 1 2 3 kertas soalan ini mengandungi 60 soalan jawab semua soalan tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu a b c dan d bagi setiap soalan pilih satu jawapan sahaja hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan sekiranya anda hendak menukar jawapan padamkan tanda yang telah dibuat kemudian hitamkan jawapan yang baru anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik dan alat geometri 4 5 kertas soalan ini mengandungi 23 halaman bercetak 23/1 @2012 hak cipta jpn perlis sulit

[close]

p. 2

2 sulit 23/1 [lihat sebelah sulit 23/1 © 2012 mpsmps soalan 1 hingga soalan 6 berdasarkan peta topo di bawah 23/1 @2012 hak cipta jpn perlis sulit

[close]

p. 3

3 sulit 1 sungai tedong mengalir ke arah abcd utara timur selatan barat 23/1 2 apakah bearing 654822 abcdu70°b u20°t s60°b s30°t sukuan jambatan rg 622832 dari stesen trigonometri rg 3 berapakah jarak jalan raya dari simpang tiga kampung cempaka rg 627851 ke simpang tiga pekan tumpat rg 643852 abcd 3.5 km 7 km 14 km 21 km 4 apakah kepentingan tumbuhan semula jadi yang terdapat di bahagian barat daya peta i ii iii iv abcd habitat akuatik kawasan pembalakan kawasan tadahan mencegah hakisan pinggir laut i dan ii i dan iv ii dan iii iii dan iv 23/1 @2012 hak cipta jpn perlis sulit

[close]

p. 4

4 sulit 5 23/1 antara berikut yang manakah merupakan ciri fizikal yang bertanda x dalam segi empat grid di bawah abcd teluk tetanjung tombolo tunggul sisa 6 pola petempatan berpusat yang terdapat di segi empat grid 7 waktu tempatan di x dalam rajah di atas ialah abcd 10.00 pagi 12.00 tengah hari 4.00 petang 8.00 malam 23/1 @2012 hak cipta jpn perlis sulit

[close]

p. 5

5 sulit 8 23/1 rajah i menunjukkan kedudukan bumi semasa mengelilingi matahari pada 21 jun matahari tegak di garisan sartan fenomena ini menerangkan kedudukan bumi yang bertanda rajah i 9 kejadian siang dan malam adalah kesan daripada abcd putaran bumi pada paksinya tarikan medan magnetik bumi peredaran bumi mengelilingi matahari pancaran cahaya matahari di hemisfera utara 10 berapakah perbezaan suhu antara p dan q abcd 3° c 6° c 9° c 12°c 23/1 @2012 hak cipta jpn perlis sulit

[close]

p. 6

6 sulit 23/1 banjaran gunung tertinggi di malaysia terdapat gunung kinabalu 11 huraian berikut mungkin sekali menerangkan ciri-ciri abcd banjaran tahan banjaran tama abu banjaran crocker banjaran titiwangsa malaysia bebas daripada ancaman letusan gunung berapi 12 apakah bukti yang dapat menyokong pernyataan di atas abcd malaysia kurang kawasan tanah tinggi malaysia terletak di luar lingkaran api pasifik malaysia hanya mengalami gempa bumi dan taufan banjaran gunung malaysia terbentuk daripada proses lipatan 13 apakah bentuk muka bumi yang terdapat pada peringkat hulu sungai i ii iii iv abcd lubang periuk air terjun dataran banjir delta i dan ii i dan iv ii dan iii iii dan iv 23/1 @2012 hak cipta jpn perlis sulit

[close]

p. 7

7 sulit 23/1 rajah 2 berikut menunjukkan proses pembentukan bentuk muka bumi pinggir laut rajah 2 14 apakah bentuk muka bumi bertanda x abcd tebing tinggi pentas benua tanjung teluk 15 sempadan semula jadi negeri projek pengairan untuk tanaman padi maklumat di atas merujuk kepada kepentingan sungai abcd sungai muda sungai muar sungai kelantan sungai kinabatangan 16 apakah langkah yang sesuai untuk mencegah hakisan tanih di kawasan cerun i ii iii iv abcd kaedah biologi penanaman berteres tanaman tutup bumi penggunaan baja organik i dan ii i dan iv ii dan iii iii dan iv 23/1 @2012 hak cipta jpn perlis sulit

[close]

p. 8

8 sulit 23/1 baja guano gua batu kapur pusat pelancongan 17 kawasan yang manakah berkaitan dengan maklumat berikut abcd gua niah gua musang gua tempurung gua batu caves 18 apakah ciri-ciri iklim malaysia i ii iii iv abcd panas dan lembap sepanjang tahun julat suhu tahunan besar mempunyai satu musim kering yang nyata hujan tahunan 2600 mm i dan ii i dan iv ii dan iii iii dan iv musim sejuknya panjang dan sangat sejuk musim panasnya sederhana panas dan singkat 19 penyataan di atas menerangkan tentang ciri iklim abcd khatulistiwa artik siberia gurun panas 23/1 @2012 hak cipta jpn perlis sulit

[close]

p. 9

9 sulit 23/1 20 apakah kegiatan utama penduduk di kawasan x dalam peta di bawah u peta i dunia i ii iii iv abcd menternak unta membalak menangkap ikan menanam kapas i dan ii i dan iv ii dan iii iii dan iv palas kempas keladi air 21 tumbuhan semula jadi di atas dikaitkan dengan jenis hutan abcd hutan paya air tawar hutan gunung hutan hujan topika hutan monsun tropika 23/1 @2012 hak cipta jpn perlis sulit

[close]

p. 10

10 sulit 23/1 22 apakah ciri iklim di kawasan berlorek peta 2 dunia i ii iii iv abcd jumlah kerpasan tahunan kurang daripada 250mm keadaan panas sepanjang tahun musim panas singkat dan panas mengalami iklim artik i dan ii i dan iv ii dan iii iii dan iv ketinggian melebihi 1200 meter banjaran crocker banjaran tama abu 23 ciri utama tumbuhan semula jadi di kawasan di atas ialah i ii iii iv abcd jarang dan bantut tumbuhan berbeza ikut ketinggian berakar banir dan malar hijau terdapat empat lapisan yang nyata i dan ii i dan iv ii dan iii iii dan iv 23/1 @2012 hak cipta jpn perlis sulit

[close]

p. 11

11 sulit 23/1 lantai hutan padat menggugurkan daun pada musim kering tumbuhan semulajadinya buluh dan jati 24 pernyataan di atas mungkin sekali merujuk kepada kawasan yang beriklim abcd siberia khatulistiwa gurun panas monsun tropika 25 kepelbagaian tumbuhan semula jadi di malaysia dipengaruhi oleh i ii iii iv abcd tanih saliran sistem angin luas kawasan i dan ii i dan iv ii dan iii iii dan iv 26 apakah kesan penerokaan sumber hutan terhadap alam sekitar abcd pertumbuhan pelbagai spesies flora hujan lebat di kawasan tadahan keseimbangan ekosistem terjejas suhu menurun secara mendadak 27 antara berikut yang manakah usaha memelihara sumber hutan di malaysia i ii iii iv abcd penghutanan semula mewartakan hutan simpan mengawal aktiviti pembalakan menggalakan industri perabot berkembang i dan ii i dan iv ii dan iii iii dan iv 23/1 @2012 hak cipta jpn perlis sulit

[close]

p. 12

12 sulit akar jangkang bakau minyak 23/1 28 tumbuhan semulajadi tersebut terdapat dalam kawasan peta 3 yang bertanda peta 3 malaysia 29 wanita bekerjaya amalan perancangan keluarga apakah kesan yang timbul akibat faktor di atas abcd kadar kelahiran menurun kadar kematian menurun kadar kelahiran meningkat kadar kematian meningkat 23/1 @2012 hak cipta jpn perlis sulit

[close]

p. 13

13 sulit 23/1 soalan 30 berdasarkan peta di bawah peta 4 sabah dan sarawak 30 mengapakah kawasan berlorek mempunyai taburan penduduk yang jarang abcd kawasan paya air tawar bentuk muka bumi bergunung-ganang kekurangan sumber alam kos hidup yang tinggi 31 antara berikut kawasan manakah yang mempunyai taburan penduduk yang padat i ii iii iv abcd pantai timur semenanjung malaysia lembah kinta lembah klang pantai barat sabah i dan ii i dan iv ii dan iii iii dan iv 23/1 @2012 hak cipta jpn perlis sulit

[close]

p. 14

14 sulit 23/1 pengkalan kontena butterworth mahkota parade bandar hilir melaka 32 kewujudan kawasan-kawasan di atas berkait rapat dengan aktiviti abcd pengkalan tentera pelabuhan bebas cukai kawasan pelancongan utama penambakan pinggir laut 33 pernyataan berikut merujuk kepada kawasan peta bertanda u peta 5 dunia 23/1 @2012 hak cipta jpn perlis sulit

[close]

p. 15

15 sulit ethiopia bangladesh 23/1 34 apakah ciri-ciri penduduk negara di atas i ii iii iv abcd kadar kelahiran rendah jangka hayat panjang masalah setinggan kurang peluang pekerjaan i dan ii i dan iv ii dan iii iii dan iv gua niah kota tampan 35 apakah faktor yang mempengaruhi pemilihan petempatan awal manusia di atas abcd tanah pamah yang subur sumber air keselamatan perhubungan dan pengangkutan umas kejora jengka 36 apakah faktor yang mempengaruhi perkembangan petempatan di atas abcd sumber air ketersampaian keselamatan governan 23/1 @2012 hak cipta jpn perlis sulit

[close]

Comments

no comments yet