Laporan 5S

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

1 program ini dilaksanakan adalah untuk memastikan persekitaran tempat kerja lebih teratur selesa dan ceria sepanjang masa kesannya supaya anggota bekerja lebih produktif cekap selamat dan boleh menjimatkan kos gotong-royong perdana ini melibat seramai 150 orang anggota mbmb yang telah dibahagikan kepada beberapa zon zon-zon gotong royong adalah seperti dataran bandaraya lanskap mbmb bangunan graha makmur bangunan teknikal aras bangunan graha makmur dan teknikal tangga-tangga kecemasan bilik-bilik ahu mengecat kerb di tempat letak kereta motosikal dan sekitar dataran bandaraya dewan taming sari tandas-tandas dan lain-lain majlis bandaraya melaka bersejarah telah mendapatkan kerjasama daripada syarikat southern waste managemant untuk program kitar semula dan pelupusan barang-barang 2 3 4

[close]

p. 2

tangga kecemasan sebelum pintu masuk utama sebelum selepas selepas

[close]

p. 3

pintu masuk utama sebelum pintu masuk sebelum selepas selepas

[close]

p. 4

bilik ahu sebelum dataran bandaraya sebelum selepas selepas

[close]

p. 5

koridor graha makmur sebelum pintu masuk lobi graha makmur sebelum selepas selepas

[close]

p. 6

kawasan graha makmur sebelum tempat letak motosikal sebelum selepas selepas

[close]

p. 7

lanskap kawasan graha makmur sebelum tandas dataran bandaraya sebelum selepas selepas

[close]

p. 8

soal selidik 5s majlis bandaraya melaka bersejarah telah menjalankan kaji selidik tentang 5s hasil kajian mendapati purata responden yang terdiri daripada anggota majlis bandaraya melaka bersejarah telah memberikan maklumbalas bahawa amalan persekitaran berkualiti di mbmb adalah penting dalam memudahkan pelaksanaan kerja seharian dan perlu dilaksanakan secara menyeluruh oleh semua anggota mbmb maklumbalas ini menunjukkan tanda positif untuk mbmb membuat penambahbaikan untuk melaksanakan aktiviti 5s ada masa akan datang

[close]

p. 9

pencapaian 5s majlis bandaraya melaka bersejarah tahun /sesi peratusan markah 80.41 78.65 85.84 peratus pencapaian 2.2 7.19 2011 sesi 1/2012 ses1 2/2012

[close]

p. 10[close]

p. 11[close]

Comments

no comments yet