EDUKATIVNI EKO PRIRUČNIK

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

energija je pokretac naseg zivota koristimo ju da bismo radili ona osvjetljava nase gradove pokree bicikle vlakove avione i ostala motorna vozila grije nase domove omoguava kuhanje hrane i slusanje glazbe daje nam sliku na televizoru pokree strojeve u tvornicama i traktore na farmama energija je uzrok svemu sto se dogaa oko nas danju sa sunca dolazi energija zracenja a s njom toplina i svjetlost nou ulicne svjetiljke rabe elektricnu energiju za osvjetljavanje auto koji prolazi pokraj nas koristi se energijom pohranjenom u gorivu benzinu plinu nafti ili u akumulatorskoj bateriji hrana koju jedemo sadrzi energiju potrebnu za rad i igranje rad znaci pokretanje necega grijanje necega osvjetljavanje necega sve navedeno samo je dio razlicitih oblika energije energija se pojavljuje u razlicitim oblicima vazno je zapamtiti da se energija ne moze ponistiti ni stvoriti ve samo moze promijeniti svoj oblik energija je definirana kao sposobnost obavljanja rada.

[close]

p. 3

oblike energije mogue je svrstati u razlicite skupine i podijeliti prema razlicitim karakteristikama jedna od podjela je nagomilani pohranjeni skupljeni oblik energije prijelazni oblici energije prijelazna se energija pojavljuje kad nagomilana energija mijena svoj oblik ili kad nagomilana energija prelazi s jednog sustava na drugi s jednog tijela na drugo mehanicki rad toplinska energija prijelazni oblici energije energija koja se trosi zbog trenja nagomilani se oblici energije mogu odrzati u svojem obliku kroz dulje vremensko razdoblje dok se prijelazni oblici javljaju kratkotrajno unutrasnja energija nuklearna energija kemijska energija elektricna energija nagomilani pohranjeni skupljeni oblik energije unutrasnja kaloricka energija mehanicka energija energija mirovanja kineticka energija potencijalna energija elasticna energija rotacijska energija

[close]

p. 4[close]

p. 5

obnovljivi izvori energije su izvori energije koji se dobivaju iz prirode te se mogu obnavljati danas se sve vise koriste zbog svoje neskodljivosti prema okolisu obnovljiva energijaje dobivena iz prirodnih procesa koji se konstantno obnavljaju u svojim razlicitim oblicima dobiva se direktno iz sunca ili iz topline stvarane duboko u zemlji to jos ukljucuje elektricnu struju i toplinu dobivenu iz izvora poput sunceve svjetlosti vjetra oceana hidroenergije biomase i geotermalne energije te biogoriva i hidrogena dobivenog iz obnovljivih izvora svaki od ovih izvora ima jedinstvene karakteristike koje utjecu na to kako i gdje su koristeni obnovljivi izvori energije imaju vrlo vaznu ulogu u smanjenju emisije ugljicnog dioksida co2 u atmosferu poveanje udjela obnovljivih izvora energije poveava energetsku odrzivost sustava ocekuje se da e obnovljivi izvori energije postati ekonomski konkurentni konvencionalnim izvorima energije

[close]

p. 6

od svih izvora energije uporaba energije vjetra danas ima jednu od najveih stopa rasta vjetar je besplatan i ima ga u izobilju vjetroturbine popularno nazivane vjetrenjacama su sustavi za iskoristavanje energije vjetra ciju energiju pretvara u rotaciono ili pravocrtno gibanje koja se poslje moze iskoristiti ili za pokretanje odreenih ureaja poput mlinova i pumpa za sto su se koristile kroz povijest ili za pokretanje generatora elektricne energije i proizvodnju elektricne struje za sto se u najveoj mjeri danas koriste danasnji sustavi za iskoristavanje energije vjetra su pretezito vjetrogeneratori snaga vjetra okree lopatice koje prenose moment na set zupcanika snaga se potom prenosi na elektricni generator koji proizvodi elektricnu energiju koja se potom kabelom prenosi do trafostanice niz vjetrogeneratora cini polje vjetroelektrane energija vjetra pretvaramo je u korisni oblik energije elektricnu energiju pomou vjetroelektrana u klasicnim vjetrenjacama energiju vjetra pretvaramo u mehanicku te je kao takvu direktno koristimo za mljevenje zitarica ili pumpanje vode.snaga vjetra u atmosferi je mnogo vea od sadasnje svjetske potrosnje vjetar je bogat obnovljiv lako dostupan i cist izvor energije.

[close]

p. 7

sunce nama najbliza zvijezda te neposredno ili posredno izvor gotovo sve raspolozive energije na zemlji ova se energija u vidu svjetlosti i topline siri u svemir pa tako jedan njezin mali dio dolazi i do zemlje energijom sunca koristimo se oduvijek od kad postoji ljudski rod sunce je nebesko tijelo zvijezda najbliza zemlji bez nje je opstanak zivota na nasem planetu nemogu na razlicite nacine rabimo suncevu energiju svakodnevno u proslosti se energija sunca naveliko koristila za zagrijavanje vode potrebne u kuanstvu sunceva energija moze se iskoristiti i za proizvodnju elektricne energije uporabom suncevih elija energija sunceva zracenja izravno se pretvara u elektricnu energiju osnovni principi direktnog iskoristavanja energije sunca su · solarni kolektori pretvorba sunceve energije u toplinsku · fotonaponske elije direktna pretvorba sunceve energije u elektricnu energiju · fokusiranje sunceve energije za upotrebu u velikim energetskim postrojenjima da bi topla voda bila dostupna tijekom citave godine uobicajeno je energiju sunca koristiti u kombinaciji s nekim drugim izvorom energije koji se koristi kad energija sunca nije dostatna da voda dosegne zeljenu temperaturu time se umanjuju troskovi i nezeljeni utjecaji na okolis.

[close]

p. 8

kad pada kisa u planinama voda se slijeva u potoke i rijeke koji teku prema morima voda koja se krece ili pada moze se iskoristiti za razlicite svrhe pa tako i za rad energija je kao sto znate sposobnost obavljanja rada a voda u pokretu ima kineticku energiju koja se moze preobraziti i u mehanicki rad a time i u elektricnu energiju ve stotinama godina voda u pokretu okrece drvene kotace vodenicka kola u mlinovima to se okretanje prenosi na zrvanj u kojem se zrna kukuruza i psenice drobe u brasno danas se voda u pokretu iskoristava i za proizvodnju elektricne energije u hidroelektranama hidro znaci voda prema grckoj rijeci hydor sto znaci voda hidroelektrane su elektrane koje energiju vode njezinu potencijalnu i kineticku energiju pretvaraju u elektricnu energiju brana u hidroelektrani omogucuje kontrolu tijeka rijeke brana stvara jezero akumulacijsko jezero koje sluzi kao pricuva vode akumulirati znaci skupljati voda iza brane tece kroz cjevovod i kroz sapnice cijevi posebnog oblika meðu lopatice rotora turbine koji se zbog toga okrece turbina je slicna propeleru iako malo drugacije izgleda jer se pokrece vodom koja je znatno gusca od zraka rotor turbine okrece rotor generatora kako bi se proizvela elektricna energija energija vode hidroenergija je najznacajniji obnovljivi izvor energije a ujedno i jedini koji je ekonomski konkurentan fosilnim gorivima i nuklearnoj energiji proizvedena elektricna energija prenosi se na velike daljine kroz prijenosnu elektroenergetsku mrezu do domova tvornica ureda skola i drugih mjesta gdje je potrebna hidroelektrane se obicno nalaze na rijekama u brdovitim predjelima iako se hidroelektrane nekad grade na velikim rijekama koje teku kroz ravnije predjele.

[close]

p. 9

biomasa je sva organska tvar nastala rastom bilja i zivotinja od svih obnovljivih izvora energije najvei se doprinos u blizoj budunosti ocekuje od biomase biomasa je obnovljivi izvor energije a openito se moze podijeliti na drvnu nedrvnu i zivotinjski otpad neki postupci prerade i uporabe biomase od biomase se mogu proizvoditi obnovljivi izvori energije kao sto su bioplin biodizel biobenzin etanol a suha masa se moze mljeti u sitne komadie pelete koji se mogu spaljivati u automatiziranim peima za proizvodnju topline i elektricne energije biomasa je vrlo prihvatljivo gorivo s gledista utjecaja na okolis jer sadrzi vrlo malo ili cak uope ne sadrzi brojne stetne tvari ­ sumpor teske kovine i sl koje se nalaze u fosilnim gorivima a koje se njihovim izgaranjem emitiraju u zrak te ugrozavaju nase zdravlje i okolis glavna prednost biomase u odnosu na fosilna goriva je njena obnovljivost kompostiranje u svrhu dobivanja gnojiva anaerobna digestija biomasa trune u svrhu dobivanja metana i taloga koji se koristi kao gnojivo fermentacija i destilacija za dobivanje etilnog alkohola destruktivna destilacija proizvodi metilni alkohol iz otpada bogatih celulozom piroliza zagrijavanje organskog otpada bez prisustva zraka u svrhu proizvodnje zapaljivog plina i ugljena spaljivanje u svrhu dobivanja topline i elektricne energije graevinski materijali biorazgradive plastike i papir koristenje celuloznih vlakana biomasa kao i njezini produkti ­ tekua biogoriva i bioplin nije samo potencijalno obnovljiva nego i dovoljno slicna fosilnim gorivima da je mogua izravna zamjena.

[close]

p. 10

geotermalna energija postoji otkad je stvorena zemlja i predstavlja unutrasnju energiju zemlje zemlja se sastoji od jezgre plasta i kore plast sloj izmeu jezgre i kore sastoji se od uzarenog tekueg stijenskog materijala koji se naziva magma kad se magma probije kroz povrsinu zemlje kroz vulkan naziva se lava na svakih 100 m dubine temperatura stijena raste za 3oc kad bi se spustili na 3000 m dubine dosli bismo do temperature kljucanja vode duboko ispod povrsine voda ponekad dospije do vrue stijene i pretvori se u paru vrua voda moze dosegnuti temperaturu od preko 150oc a da se ne pretvori u paru jer se nalazi pod visokim tlakom kad ta vrua voda dospije na povrsinu kroz pukotinu u zemljinoj kori nazivamo je vrui izvor ili ako eruptira u zrak gejzir vrui izvori se sirom svijeta koriste kao toplice u zdravstvene i rekreacijske svrhe vruom vodom iz dubine zemlje mogu se grijati staklenici i zgrade na islandu koji je poznat po gejzirima i aktivnim vulkanima mnoge zgrade i bazeni griju se geotermalnom vruom vodom vrua voda i para iz dubine zemlje mogu se rabiti za proizvodnju elektricne energije buse se geotermalne busotine i cijevi spustaju u vruu vodu vrua voda ili para pod nizim tlakom vrua voda pretvara se u paru uspinje se tim cijevima na povrsinu geotermalna elektrana je kao svaka druga elektrana osim sto se para ne proizvodi izgaranjem goriva ve se crpi iz zemlje daljnji je postupak s parom isti kao kod konvencionalne elektrane para se dovodi do turbine koja pokree rotor elektricnog generatora nakon turbine para odlazi u kondenzator kondenzira se ukapljuje da bi se tako dobivena voda injektirala natrag u geotermalni izvor.

[close]

p. 11[close]

p. 12

neobnovljivi izvori energije su izvori energije koji se ne mogu regenerirati ni ponovno proizvesti to su ugljen nafta prirodni plin i nuklearna energija uglavnom uranij i torij koji se ispustaju u atmosferu ovim nacinon 2000 godine oko 12.000 tona torija i 5.000 tona urana bilo je otpusteno u atmosferu sjeca prerada i distribucija fosilnih goriva takoer je dio brige za okolis busenje nafte predstavlja opasnost za vodenu floru i faunu rafinerije nafte zagauju vodu i zrak prijevoz ugljena zahtjeva koristenje vlakova dok naftu obicno prevozimo tankerima tako da svaki nacin transportiranja zahtjeva dodatnu potrosnju fosilnih goriva ugljen nafta i prirodni plin nazivaju se fosilna goriva samo ime fosilna goriva govori o njihovom nastanku prije mnogo milijuna godina ostaci biljaka i zivotinja poceli su se taloziti na dno oceana ili na tlo s vremenom je te ostatke prekrio sloj blata mulja i pijeska u tim uvjetima razvijale su se ogromne temperature i veliki pritisci a to su idealni uvjeti za pretvorbu ostataka biljaka i zivotinja u fosilna goriva glavni izvor energije fosilnih goriva je ugljik pa njihovim sagorijevanjem u atmosferu odlazi puno ugljikovog dioksida to je glavni problem iskoristavanja fosilnih goriva gledano s ekoloskog aspekta izgaranje fosilnih goriva proizvodi i druge zagaivace zraka kao sto su dusikovi oksidi sumporovi dioksidi hlapljivi organski spojevi i teski metali te sumporne ugljicne i dusicne kiseline koje padaju na zemlju u obliku kiselih kisa te utjecu i na prirodu i na graevine spomenici i skulpture od mramora i vapnenca su posebno osjetljive jer kiselina otapa kalcijev karbonat fosilna goriva sadrze i radioaktivne tvari,

[close]

p. 13

nafta je tamna tekuina koja se najcese nalazi ispod povrsine zemlje ili morskog dna nafta se najvise koristi za pokretanje vozila obicno u obliku benzina i drugih derivata te za dobivanje elektricne energije u termoelektranama takoer je znacajna sirovina za mnoge proizvode plastika umjetno gorivo razni razrjeivaci i ostale kemikalije industrija koja se bavi prerado m nafte se naziva petrokemijska industrija ugljen je nastao od davnih biljaka prije 300 milijuna godina goleme biljke su se talozile u mocvarama i milijunima godina preko tih ostataka se talozilo blato koje je stvaralo veliku toplinu i pritisak danas se ugljen veinom nalazi ispod sloja stijena i blata a da bi se doslo do njega probijaju se rudnici od svih fosilnih goriva ugljena ima najvise a ima i najduzu povijest upotrebe ve u 2 i 3 st stari rimljani u engleskoj su koristili ugljen godine 1880 ugljen je prvi put upotrebljen za proizvodnju elektricne energije.

[close]

p. 14

zemni ili prirodni plin je fosilno gorivo koje se najveim dijelom 85 do 95 sastoji od metana ch4 koji je najjednostavniji ugljikovodik bez mirisa i okusa zapaljiv je i eksplozivan kao fosilno gorivo prirodni plin ima ogranicene zalihe procjene su da bi zalihe prirodnog plina uz danasnju razinu iskoristavanja mogle potrajati jos oko sto godina dva osnovna problema kod neobnovljivih izvora energije su da ih ima u ogranicenim kolicinama i da onecisuju okolis sagorijevanjem fosilnih goriva oslobaa se velika kolicina co2 koji je staklenicni plin najvjerojatnije je zbog toga doslo do globalnog porasta temperature na zemlji nuklearna goriva nisu opasna za atmosferu ali tvari nastale kod nuklearne reakcije ostaju radioaktivne jos godinama i trebaju biti uskladistene u posebnim prostorijama utjecaj na okolis i spremanje radioaktivnog otpada radioaktivni otpad dijeli se na dvije osnovne kategorije niskoradioaktivni i visoko-radioaktivni otpad veina nuklearnog otpada je nisko radioaktivni otpad to su obicno smee alati zastitna odjela i ostalo taj se otpad kontaminirao sa malom razinom radioaktivnog praha ili cestica a mora se cuvati na nacin da ne doe u kontakt sa predmetima izvana plin se upotrebljava u kuanstvu koristi se kao sredstvo za grijanje u industriji itd pravi problem kod nuklearnih elektrana je ostatak iskoristenog goriva koji je visoko-radioaktivni otpad i mora se mora skladistiti u specijalnim bazenima voda hladi nuklearno gorivo i ponasa se kao stit od radijacije ili u suhim kontejnerima starije i manje radioaktivno gorivo skladisti se u suhim skladistima tamo se zatvara u specijalne betonske armirane kontejnere.

[close]

p. 15

gledano iz ekoloskog aspekta ugljen je najopasniji izvor energije ugljen je kao i svi fosilni izvori energije najveim dijelom sacinjen od ugljika i vodika unutar ugljena zarobljene su i neke necistoe kao na primjer sumpor i dusik kad ugljen sagorijeva te necistoe otpustaju se u atmosferu u atmosferi se te cestice spajaju sa parom na primjer u oblacima i formiraju kapljice koje padaju na zemlju kao slabe sumporne i dusicne kiseline kisele kise kad ugljen sagorijeva ugljik se mijesa sa kisikom iz zraka i na taj nacin formira ugljicni dioksid ugljicni dioksid je plin bez boje i mirisa a u atmosferi je jedan od staklenicnih plinova usprkos svim poboljsanjima tehnologije busenja i transporta jos uvijek se dogaaju izljevi nafte u more a to rezultira gotovo potpunim unistenjem biljnog i zivotinjskog svijeta u tom dijelu mora iako je zagaenje mora isticanjem sirove nafte veliko u usporedbi sa zagaenjem zraka koristenjem naftnih derivata je zanemarivo prilikom sagorijevanja naftnih derivata oslobaaju se velike kolicine ugljicnog dioksida u atmosferu ugljicni dioksid je staklenicni plin i njegovim ispustanjem u atmosferu utjecemo na poveanje globalne temperature na zemlji dospije li kisela kisa u tlo oslobaaju se teski metali koji mogu opteretiti podzemne vode a time i pitku vodu na taj nacin se covjek izlaze pojacanom unosenju teskih metala u organizam kisela kisa prije svega stetno djeluje na oskudne brdske predjele jer kiselina rastvara hranjive tvari kao npr kalcij iz tankog sloja humusa i tako stabla ostaju bez kalcija koji im je prijeko potreban za izgradnju njihovih elija kiseline takoer otapaju teske metale i aluminij u tlu one osteavaju ili direktno korijenje stabala ili vodom dospijevaju u lise ili iglice drvea i tamo osteavaju njihova tkiva posljedica toga su fleke smekaste boje poveanjem kiselosti tla to znaci poveanjem kolicine h iona se iz tla ispiraju vazne mineralne tvari kao sto su magnezij kalij kalcij itd tako moze doi do drasticnog smanjenja ph vrijednosti na temelju smanjivanja ph vrijednosti kao posljedica kemijskih procesa nastaju ioni koji imaju stetno djelovanje na korijenje biljki i na tlo.

[close]

Comments

no comments yet