SASARAN KERJA TAHUNAN

 

Embed or link this publication

Description

PEGAWAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN II

Popular Pages


p. 1

bahagian i penetapan sasaran kerja tahunan pyd dan ppp hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan skt dan petunjuk prestasinya 1 petunjuk prestasi sasaran kerja pencapaian sebenar pencapaian ulasan masa januari disember 1 kuantiti iqpss -20 sekolah ahli 20 kelompok mengisi kutipaan data atas talian mengikut masa yang telah ditetapkan kuantiti i-nilam 20 sekolah ahli 20 kelompok mengisi kutipaan data atas talian mengikut masa yang telah ditetapkan kualiti data dikumpul mengikut masa yang ditetapkan 1 2 petunjuk prestasi sasaran kerja pencapaian sebenar pencapaian ulasan masa januari disember kuantiti 1 dokumen perancangan skt individu 2012 kuantiti 1 dokumen laporan pencapaian skt individu januari jun 2012 kualiti 1 dokumen laporan pencapaian skt individu januari disember 2012 1 1 1 1 3.

[close]

p. 2

petunjuk prestasi sasaran kerja pencapaian sebenar pencapaian ulasan masa januari disember kuantiti 2 minit mesyuarat 2 2 kualiti mengikut prosedur/tatacara 1 mesyuarat 4 petunjuk prestasi sasaran kerja pencapaian sebenar pencapaian ulasan masa januari disember kuantiti khidmat nasihat dan bimbingan pembestarian sekolah kepada 20 buah sekolah kelompok kualiti laporan pemantauan yg standard 1 20 1 5 petunjuk prestasi sasaran kerja pencapaian sebenar pencapaian ulasan masa januari disember kuantiti 1 dokumentasi penilaian bengkel kualiti borang penilaian kursus 1 1 1 6.

[close]

p. 3

petunjuk prestasi sasaran kerja pencapaian sebenar pencapaian ulasan masa januari disember kuantiti fasilitator aktiviti penerbitan kualiti 1 pelaporan aktiviti penerbitan 1 1 1 7 petunjuk prestasi sasaran kerja pencapaian sebenar pencapaian ulasan masa januari disember kuantiti 1 20 kuantiti peningkatan 5 bilangan 1 pss untuk mencapai sekurang-kurangnya tahap 3 bintang iq-pss/manual kuantiti peningkatan 1 murid 1 dapat pengiktirafan jauhari nilam kuantiti 100 gpm didedahkan dengan aktiviti literasi maklumat dalam p&p kuantiti 70 puas berfungsi kualiti instrumen iq-pss inilam manual kualiti laporan pemantauan yg standard 20 9 1 1 kualiti 100 sekolah mengisi data 20 iq-pss dan i-nilam data nilam manual

[close]

p. 4

8 petunjuk prestasi sasaran kerja pencapaian sebenar pencapaian ulasan masa januari disember 1 kuantiti melaksanakan 1 program 1 khidmat bantu dan pencapaian pss meningkat kuantiti 1 laporan khidmat bantu pss kualiti menggunapakai modul khidmatbantu pss 1 1 kualiti tahap pencapaian iq pss 1 meningkat 9 petunjuk prestasi sasaran kerja pencapaian sebenar pencapaian ulasan masa januari disember 1 kuantiti perlaksanaan 1 bengkel 1 pengurusan pusat sumber sekolah literasi maklumat kuantiti 1 dokumentasi program yang lengkap kualiti menggunakan modul yang disediakan kualiti pengurusan dan perkhidmatan pss 1 1 1 10.

[close]

p. 5

petunjuk prestasi sasaran kerja pencapaian sebenar pencapaian ulasan masa januari disember kuantiti 2 minit mesyuarat 2 2 kualiti mengikut prosedur/tatacara 1 mesyuarat 11 petunjuk prestasi sasaran kerja pencapaian sebenar pencapaian ulasan masa januari disember kuantiti 1 analisa rekod perkhidmatan duplikasi kualiti berkualiti dan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan 1 1 1 12 petunjuk prestasi sasaran kerja pencapaian sebenar pencapaian ulasan masa januari disember kuantiti 100 sekolah kelompok menerima sebaran bahan kualiti jadual penyebaran bahan kualiti sap penerimaan bahan 1 20 1 1 13.

[close]

p. 6

petunjuk prestasi sasaran kerja pencapaian sebenar pencapaian ulasan masa januari disember kuantiti 100 sekolah kelompok menerima sebaran bahan kualiti jadual penyebaran bahan kualiti sap penerimaan bahan 1 20 1 1 14 petunjuk prestasi sasaran kerja pencapaian sebenar pencapaian ulasan masa januari-disember 1 kuantiti menyediakan laporan skop 1 pss dan media pendidikan kuantiti 1 minit mesyuarat 1 kualiti mengikut prosedur/tatacara 1 mesyuarat 15.

[close]

p. 7

petunjuk prestasi sasaran kerja pencapaian sebenar pencapaian ulasan masa januari disember kuantiti 1 kali pemantuan dan khidmat nasihat bahan media kepada semua sekolah kelompok kualiti instrumen pemantauan yang standard kualiti laporan pemantauan yang standard disediakan dalam masa 2 hari kualiti rekod perolehan bahan yang kemaskini kualiti rekod pinjaman bahan alatan yang kemaskini 1 20 1 1 1 1 16 petunjuk prestasi sasaran kerja pencapaian sebenar pencapaian ulasan masa januari disember kuantiti 1 laporan khidmat bantu kepakaran teknopen kualiti menggunakan manual modul borang yang disediakan 1 1 1 kualiti laporan perkhidmatan yang 1 standard

[close]

p. 8

17 petunjuk prestasi sasaran kerja pencapaian sebenar pencapaian ulasan masa januari-disember kuantiti menyediakan bahan bengkel teknologi pendidikan kuantiti 1 dokumentasi program yang lengkap kualiti menggunakan manual modul yang disediakan kualiti fasilitator yang berkelayakan kualiti borang penilaian kursus 1 1 1 1 1 1 bahagian ii kajian semula sasaran kerja tahunan pertengahan tahun 1 aktiviti projek yang ditambah pyd hendaklah menyenaraikan aktiviti projek yang ditambah beserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan ppp 2 aktiviti projek yang digugurkan pyd hendaklah menyenaraikan aktiviti projek yang digugurkan setelah berbincang dengan ppp bahagian iii laporan dan ulasan keseluruhan pencapaian sasaran kerja tahunan di akhir tahun oleh pyd dan ppp 1 laporan ulasan oleh pyd 2 laporan ulasan oleh ppp

[close]

Comments

no comments yet