รายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ

 

Embed or link this publication

Description

รายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว

Popular Pages


p. 1

8 [2555]

[close]

p. 2

8 8 2

[close]

p. 3

1 2 1 1 2 3 4 7 13 20 3 30 3

[close]

p. 4

4

[close]

p. 5

5

[close]

p. 6

6

[close]

p. 7

1 16 2555 22 12 410 432 30,000.00 28,000.00 7

[close]

p. 8

1 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 8

[close]

p. 9

2 270 1 80 1 80 80 91 80 87 270 235 87 246 91 60.00 61.01 70.00 71.01 ­ 80.00 81.01 92.00 92.01 100 9

[close]

p. 10

300 270 90 3 1 2 3 4 5 6 7 8 3.36 3.38 3.35 3.66 3.48 3.39 3.58 3.72 3.64 3.58 3.31 3.40 84.10 84.70 87.70 91.72 87 84.92 89.65 93.17 91.00 89.7 87.20 85.0 88.37 9 10 10

[close]

p. 11

3 1 91.72 3 84.10 84.70 88.7 2 84.92 89.65 2 93.17 91.0 88.37 87.20 85.0 50 55 4 1 2 4 105 3.60 3.72 3.65 4.20 90.0 93.17 91.5 95.72 11

[close]

p. 12

4 91.5 97 95.72 96 1 2 3 4 5 1 2 3 12

[close]

p. 13

1 1 35 1 25 2555 2 29 2555 50 15 324 389 27996.00 27996.00 13

[close]

p. 14

5 1 2 3 1 2 3 4 5 14

[close]

p. 15

1 2 3 4 6 300 1 2 2 2.1 2.2 2.3 3 1 90 2 3 2 2 350 100 50 500 100 384 26 34 444 100 90 95 80 100 95 100 15

[close]

Comments

no comments yet