Grenzenlose Augenblicke

 

Embed or link this publication

Description

Der Landkreis Görlitz Der östlichste Deutschlands

Popular Pages


p. 1

spojrzenie ponad granicami najbardziej na wschód wysunity powiat niemiec okamziky bez hranic okres görlitz ­ nejjiznjsí v nmecku grenzenlose augenblicke der landkreis gÖrlitz der Östlichste deutschlands

[close]

p. 2

2 2 blick zur görlitzer peterskirche

[close]

p. 3

3 grußwort slowo wstpne/Úvod drodzy mieszkacy i gocie powiaty görlitz i zgorzelec nalece do euroregionu nysa nie tylko ssiaduj ze sob przez rzek graniczn ale lczy je take od lat dobra wspólpraca partnerstwo pielgnowane przez poprzednie wladze powiatu zostalo na nowo potwierdzone w zgorzelcu dnia 1 grudnia 2010 r poprzez podpisanie porozumienia ma to by partnerstwo oparte na faktach a nie na obietnicach nysa dzielca region od wielu dziesiatków lat ma ponownie lczy ze sob niemiekkich i polskich ssiadów ciesz si i mog pastwu przedstawi publikacj która zostala opracowana przez wladze powiatu görlitz i zgorzelca niemiecko polski region przygraniczny proponuje pastwu rónorodne oferty kulturalne i turystyczne s tu perly architektury malownicze krajobrazy rónorodna flora i fauna zrónicowane kierunki ksztalcenia dbaj o przyszl kadr dla potrzeb regionalnych bran przemyslowych na podstawie tej publikacji otrzymacie pastwo informacje dotyczce turystyki ofert kulturalnych edukacyjnych i gospodarczych mamy nadzieje e ta krótka prezentacja wzbudzi zainteresowanie naszymi polskimi ssiadami wcia jeszcze wiemy za malo o sobie ale jest przecie rzecz wan abymy po tej i po tamtej stronie nysy zbliali si do siebie rzut oka na historyczne dzieje uzmyslawia nam e ludziom zaczyna si dobrze powodzi wtedy gdy wspólnie yj i pracuj musimy o tym pamita ycz pastwu duo radoci podczas ogldania i czytania tej broszury milí obyvatelé i hosté okresy görlitz a zgorzelec které patí do euroregionu nisa nejsou jen sousedé lezící na hranicní ece nise spojuje je po adu let dobrá spolupráce toto partnerství o které pecovaly dívjsí okresy bylo 1 prosince 2010 ve zgorzeleci potvrzeno podpisem nové smlouvy nemlo by to být partnerství pouze formální mlo by být naplnno spolecnými akcemi nisa která region po desetiletí rozdlovala má v budoucnu nmecké a polské sousedy opt spojit jsem rád ze vám mohu pedstavit publikaci která byla zpracována okresními úady v görlitz a zgorzelci v tomto nmecko-polském regionu najdete pestrou nabídku kulturních a turistických zajímavostí máme zde perly architektury malebnou krajinu s pestrým svtem rostlin a zivocich v regionu je také spousta vzdlávacích zaízení kde se vzdlávají budoucí generace pro zdejsí hospodáství v publikaci najdete informace o cestovním ruchu kultue a vzdlávání stejn jako z oblasti podnikání tento strucný pehled má vzbudit zvdavost soused protoze o sob navzájem víme jest stále málo je velmi dlezité aby se lidé na obou stranách eky nisy sblízili pohled do historie ukazuje ze se lidem vedlo vzdy dobe kdyz spolu pracovali a zili proto se o to vdom musíme snazit peji vám mnoho radosti pi ctení a prohlízení této publikace liebe einwohner und gäste die landkreise görlitz und zgorzelec die zur euroregion neisse gehören sind nicht nur nachbarn am grenzfluss neiße sie verbindet seit jahren eine gute zusammenarbeit die bereits von den vorgängerlandkreisen gepflegte partnerschaft wurde am 1 dezember 2010 in zgorzelec mit der unterzeichnung einer vereinbarung erneut bekräftigt es soll keine partnerschaft der worte sondern der taten sein die neiße die über jahrzehnte die region trennte soll die deutschen und polnischen nachbarn künftig wieder miteinander verbinden ich freue mich ihnen eine broschüre vorlegen zu können die von den kreisverwaltungen görlitz und zgorzelec erarbeitet wurde die deutsch-polnische grenzregion bietet vielfältige kultur und tourismusangebote es gibt perlen der architektur malerische landschaften eine vielfältige flora und fauna vielseitige bildungseinrichtungen bilden den nachwuchs für die hier ansässige wirtschaft aus in der broschüre erhalten sie informationen zum tourismus zur kultur und bildung sowie zur wirtschaft eine kleine Übersicht soll die neugier auf den polnischen nachbarn wecken immer noch wissen wir viel zu wenig voneinander doch es ist wichtig dass sich die menschen diesseits und jenseits der neiße näher kommen ein blick in die geschichte zeigt dass es den menschen immer dann gut ging wenn sie miteinander gearbeitet und gelebt haben das müssen wir uns bewusst machen ich wünsche ihnen viel freude beim anschauen und lesen der broschüre bernd lange landrat des landkreises görlitz bernd lange starosta powiatu görlitz bernd lange zemský rada okresu görlitz

[close]

p. 4

4 der landkreis görlitz der landkreis görlitz liegt im osten des freistaates sachsen im dreiländereck deutschland-polen-tschechien kreisstadt ist die stadt görlitz die lausitzer neiße bildet die grenze zum polnischen nachbarlandkreis zgorzelec einwohner 284.790 fläche 2.106 km2 gemeinden 57 darunter 14 städte staatsgrenze zu polen ca 128 km staatsgrenze zu tschechien ca 65 km nord-süd-ausdehnung ca 85 km ost-west-ausdehnung ca 30 km entfernungen nach berlin 230 km dresden 100 km warschau 500 km breslau 170 km prag 150 km liberec 50 km powiat görlitz/okres görlitz in zahlen und fakten d okres görlitz lezí na východ svobodného státu sasko v trojzemí nmecko ceská republika polsko okresním mstem je görlitz hranici mezi polským sousedním okresem zgorzelec tvoí luzická nisa pocet obyvatel 284.790 rozloha 2.106 km2 obce 57 z toho 14 mst délka státní hranice s polskem cca 128 km délka státní hranice s cr cca 65 km délka sever jih cca 85 km délka východ západ cca 30 km vzdálenosti berlín 230 km drázany 100 km varsava 500 km wroclaw 170 km praha 150 km liberec 50 km powiat görlitz ley we wschodniej czci saksonii w trójkcie niemiec polski i czech siedzib powiatu jest miasto görlitz nysa luycka tworzy granic z ssiednim powiatem zgorzelec liczba mieszkaców 284.790 powierzchnia 2.106 km2 liczba gmin 57 w tym 14 miast dlugo granicy z polsk ok 128 km dlugo granicy z czechami ok 65 km dlugo powiatu z pólnocy na poludnie ok 85 km dlugo powiatu ze wschodu na zachód ok 30 km odlegloci berlin 230 km drezno 100 km warszawa 500 km wroclaw 170 km praga 150 km liberec 50 km gmina bogatynia

[close]

p. 5

5 der landkreis zgorzelec powiat zgorzelec/okres zgorzelec in zahlen und fakten der landkreis zgorzelec liegt im westen niederschlesiens im dreiländereck deutschland-polen-tschechien kreisstadt ist die stadt zgorzelec die lausitzer neiße bildet die grenze zum deutschen nachbarlandkreis görlitz einwohner 93.408 fläche 838 km2 gemeinden 7 staatsgrenze zu deutschland ca 79 km staatsgrenze zu tschechien ca 68 km nord-süd-ausdehnung ca 70 km ost-west-ausdehnung ca 22 km entfernungen nach berlin 230 km dresden 100 km warschau 500 km breslau 170 km prag 150 km liberec 50 km okres zgorzelec lezí na západ dolního slezska v trojzemí nmecko ceská republika polsko okresním mstem je zgorzelec hranici mezi sousedním okresem görlitz tvoí luzická nisa pocet obyvatel 93.408 rozloha 838 km2 obce 7 délka státní hranice s polskem cca 79 km délka státní hranice s cr cca 68 km délka sever jih cca 70 km délka východ západ cca 22 km vzdálenosti berlín 230 km drázany 100 km varsava 500 km wroclaw 170 km praha 150 km liberec 50 km gmina wgliniec pl gmina piensk gmina zgorzelec zgorzelec powiat zgorzelec ley w zachodniej czci dolnego lska w trójkcie niemiec polski i czech siedzib powiatu jest miasto zgorzelec nysa luycka tworzy granic z ssiednim powiatem görlitz gmina sulików zawidów liczba mieszkaców 93.408 powierzchnia 838 km2 liczba gmin 7 dlugo granicy z niemcami ok 79 km dlugo granicy z czechami ok 68 km dlugo z pólnocy na poludnie ok 70 km dlugo ze wschodu na zachód ok 22 km odlegloci berlin 230 km drezno 100 km warszawa 500 km wroclaw 170 km praga 150 km liberec 50 km tynia

[close]

p. 6

6 landkreis görlitz der landkreis görlitz im dreiländereck deutschland-polen-tschechien hat viel zu bieten eine abwechslungsreiche landschaft herzliche menschen altehrwürdige orte mit bedeutenden bauten und kulturdenkmälern seltene fauna und flora vielfältige freizeit und sportangebote und görlitz ist die einzige stadt deutsch powiat görlitz rónorodno wzdlu nysy/okres görlitz ­ pestrost podél nisy vielfalt entlang der neiße powiat u zbiegu granic niemiec polski i czech ma wiele do zaoferowania urozmaicone uksztaltowanie terenu serdeczni mieszkacy miejscowoci o bogatej przeszloci z cennymi zabudowaniami i zabytkami kultury rzadkimi okazami flory i fauny rónorodn ofert rekreacyjn i sportow ponadto görlitz jest jedynym okres görlitz v trojzemí nmecko ceská republika polsko nabízí adu zajímavostí pestrou krajinu srdecné obyvatelstvo historická místa s významnými stavbami a kulturními památkami ohrozenou flóru a faunu cetné nabídky pro sport a volný cas görlitz je jediné msto v nmecku které lezí pesn na 15 poledníku který urcuje 4 schloss krobnitz 3 großes zittauer fastentuch lands die exakt auf dem 15 längengrad liegt hier schlägt nicht nur deutschland die stunde der 15 meridian bestimmt auch die mitteleuropäische zeit die kreisstadt liegt außerdem an der historischen handelsstraße via regia folgen sie uns auf einem streifzug durch den landkreis görlitz niemieckim miastem lecym na 15 poludniku to tutaj wyznaczany jest czas nie tylko dla niemiec ale równie dla calej strefy rodkowoeuropejskiej poza tym stolica powiatu ley na historycznym szlaku handlowym via regia zapraszamy do towarzyszenia nam w wdrówce przez powiat görlitz 5 meridianstein in görlitz cas nejen v nmecku ale v celé stední evrop okresní msto krom toho lezí na historické obchodní cest via regia pojte se s námi projít okresem görlitz.

[close]

p. 7

7 liebenswert sympatyczni gocinni i naturalni/milí ­ pohostinní a pvodní gastfreundlich und bodenstÄndig sympatyczni gocinni i naturalni tak gocie postrzegaj mieszkaców powiatu görlitz w jego poludniowej czci pozostal w uyciu wyjtkowy górnoluycki dialekt grupy kulturowe pielgnuj swoje dziedzictwo i zachowuj tradycyjny sposób ubierania si yjca w schleife i okolicy mniejszo narodowa serboluyczan jsou milí pohostinní a místní ­ tak návstvníci okresu görlitz zazijí místní obyvatelstvo na jihu okresu se zachovalo hornoluzické náecí s velmi zvlástním dialektem o zachování tohoto ddictví a starých tradic se snazí ada kulturních skupin tyto skupiny stejn jako evangelictí srbové zijící v okolí obce schleife jsou národ liebenswert gastfreundlich bodenständig so werden gäste die bewohner des landkreises görlitz erleben im süden blieb die oberlausitzer mundart ein ganz besonderer dialekt erhalten kulturgruppen pflegen dieses erbe und bewahren die alten trachten die in und um schleife lebenden sorben sind eine nationale minderheit mit 6 glasmacher 8 töpferhandwerk eigener sprache und tracht sowie lebendigem brauchtum vogelhochzeit ostereierverzieren und das schleifer christkind gehören zu den wichtigsten bräuchen doch auch schlesische kultur kunst und traditionen werden gepflegt alte handwerkskunst wie flachsverarbeitung und leinenweberei glasmacherkunst und das töpferhandwerk prägen die region bis heute 7 sorbin beim ostereier verzieren zachowala rodzimy jzyk strój ludowy i obrzdowo ptasie wesele pisanki wielkanocne i adwentowe odwiedziny dziecitka jezus nale do najwaniejszych zwyczajów jednak pielgnowana jest take kultura sztuka i tradycje lskie na region do dzisiaj wywiera wplyw stare rzemioslo takie jak wikliniarstwo tkactwo szklarstwo czy garncarstwo nostní mensinou s vlastní ecí kroji a tradicemi svatba ptáck zdobení velikonocních vajec schleifský jezísek patí k tm nejdlezitjsím tradicím ale pecujeme také o slezskou kulturu umní a tradice stará emesla ke kterým patí zpracování lnu a tkalcovství zdobení skla a hrncíství dotváejí nás region dodnes.

[close]

p. 8

8 landkreis görlitz der landkreis görlitz beeindruckt durch seine vielfältigen historischen gebäude wie nirgendwo sonst in deutschland blieb in görlitz eine beeindruckende unzerstört gewachsene bausubstanz aus mehreren jahrhunderten erhalten etwa 4000 gebäude aus gotik renaissance barock gründerzeit und jugendstil od renesansu do modernizmu/od renesance do moderní doby von renaissance bis moderne powiat görlitz jest obszarem który urzeka iloci rónorodnych historycznych budowli jak nigdzie indziej w niemczech w görlitz udalo si zachowa wspanial nienaruszon struktur miejsk liczc wiele stuleci okolo 4.000 obiektów z epoki gotyku renesansu baroku z koca xix wieku asi 4000 staveb z období gotiky renesance baroka grunderského období okres görlitz vás ohromí cetnými historickými stavbami tak jak nikde jinde v nmecku zstala v görlitz zachována psobivá neponicená architektura z nkolika staletí 9 peterskirche in görlitz 10 görlitzer untermarkt sind original erhalten und stehen unter denkmalschutz die görlitzer altstadt ist besonders faszinierend und bietet eine eindrucksvolle kulisse die längst von internationalen filmemachern geschätzt wird einige architektonische perlen sollen hier genannt sein 11 kirche im kloster st marienthal i pocztku xx wieku zachowalo si w stanie nienaruszonym i znajduje si na licie zabytków historické staré msto je fascinující a starówka w görlitz jest szczególnie fascynujca i stwarza atmosfer któr od dawna ceni sobie midzynarodowej klasy producenci filmowi warto wymieni tu kilka perel architektury psobivou kulisou která je dlouhá léta cenna mezinárodními filmovými producenty chceme vám ukázat nkteré architektonické perly i secese zstalo zachováno a je památkov chránno.

[close]

p. 9

9 landkreis görlitz der 1490 erbaute kaisertrutz beherbergt heute bedeutende ausstellungen einmalig ist die fassade des 1570 erbauten biblischen hauses mit szenen aus dem alten und neuen testament fast so original wie in jerusalem ist das heilige grab von 1465 ein landschaftsund architekturensemble od renesansu do modernizmu/od renesance do moderní doby von renaissance bis moderne w barbakanie kaisertrutz z 1490 r prezentowane s obecnie wystawy o istotnym znaczeniu jedyn w swoim rodzaju jest fasada domu biblijnego biblisches haus zbudowanego w 1570 roku która przedstawia sceny ze starego i nowego testamentu jest tu te replika znajdujcego si basta kaisertrutz císaský vzdor postavená v roce 1490 je místem kde jsou prezentovány významné výstavy jedinecná je také fasáda s obrazy ze starého a nového zákona na budov biblisches haus biblický dm která byla postavena v roce 1570 je tém tak originální jako svatý hrob v jeruzalém z roku 1465 ojedi 12 schönhof in görlitz 13 kottmarsdorfer bockwindmühle 15 kaisertrutz in görlitz w jerozolimie witego grobu z roku 1465 14 gusseiserner turm in löbau doch der landkreis görlitz bietet noch viele weitere architektonische kleinode europas einziger gusseiserner aussichtsturm auf dem löbauer berg ist eine meisterleistung der eisengießkunst aus über 1000 filigranen einzelteilen stanowica przyklad symbiozy natury z architektur powiat görlitz oferuje take wiele innych perel architektury jedyna w europie wiea widokowa odlana z metalu usytuowana na wzniesieniu löbauer berg jest mistrzowskim dzielem sztuki odlewniczej skladajcym si z 1.000 mniejszych elementów 16 wachsmannhäuser in niesky nlý krajináský a architektonický soubor ale okres görlitz nabízí jest dalsí architektonické klenoty jediná litinová vez v evrope se nachází na kopci löbauer berg toto mistrovské dílo se skládá z více nez 1000 jednotlivých cástí.

[close]

p. 10

10 17 umgebindehaus im denkmalsort obercunnersdorf

[close]

p. 11

11 landkreis görlitz nirgendwo sonst gibt es noch so viele erhaltene umgebindehäuse wie im süden des landkreises auch wenige windmühlen überdauerten die zeit in der erlichthofsiedlung rietschen wurden für den norden typische 300 jahre alte schrotholzhäuser wieder originalgetreu aufgebaut die den tagebauen od renesansu do modernizmu/od renesance do moderní doby von renaissance bis moderne nigdzie indziej nie zachowalo si tyle domów przyslupowych co w poludniowej czci powiatu w skansenie-wsi erlichthof w rietschen wiernie zrekonstruowano typowe dla pólnocy 300-letnie domy z ciosanych bali które musialy ustpi miejsca kopalni odkrywkowej swoistym wiadectwem wspólczesnoci nikde jinde není tolik zachovalých podstávkových dom jako na jihu okresu zachovalo se i nkolik vtrných mlýn ve skanzenu erlichthofsiedlung v obci rietschen byly zachovány typické 300 let staré domy ze starých trám které musely ustoupit tzb hndého uhlí jedinecnými svdky moderní doby jsou 18 zittauer johanniskirche 19 fürst-pückler-park bad muskau 20 haus schminke in löbau weichen mussten einzigartige zeugnisse der moderne sind das von hans scharoun erbaute haus schminke in löbau und die holzhäuser des architekten konrad wachsmann in niesky unbedingt besuchen das seit 1234 besiedelte kloster st marienthal in ostritz und den 1815 von fürst pückler angelegten park mit schloss unescoweltkulturerbe in bad muskau 21 volksarchitektur in schleife jest dom schminkego w löbau zbudowany przez hansa scharouna oraz drewniane domy w niesky zaprojektowane przez architekta konrada wachsmanna koniecznie trzeba zobaczy funkcjonujcy od 1234 roku klasztor st marienthal w ostritz oraz zaloony w roku 1825 przez ksicia pücklera park i zamek w bad muskau wpisany na list zabytków unesco 22 erlichthof in rietschen dm schminke v löbau vybudovaný hansem scharounem a devné domy od architekta konrada wachsmanna ve mst niesky musíte navstívit kláster st marienthal v ostritz obydlený od roku 1234 a zámek a park zalozený knízetem pücklerem v roce 1815 v bad muskau je na seznamu svtového ddictví unesco

[close]

p. 12

12 tourismus turystyka pikno natury/turistika ­ kouzelná píroda zauberhafte natur przyrod i krajobraz powiatu görlitz cechuje dua rónorodno maj tu swoje siedliska rzadkie gatunki zwierzt i rolin lacuchy blkitnych wzgórz w górach ytawskich zachwycaly malarzy takich jak caspar david friedrich park przyrody gór ytawskich tworzy wraz z graniczcymi po czeskiej stronie górami luyckimi píroda a krajina v okrese görlitz je bohat clenna nabízí zivotní prostor pro ohrozené druhy rostlin a zivocich etz modrých vrchol v zitavských horách nadchl nap jiz malíe caspara davida friedricha pírodní park zitavské hory tvoí s chránnou krajinnou oblastí luzické hory jeden pírodní komplex ­ kulturní kra natur und landschaft im landkreis görlitz sind reich gegliedert sie bieten lebensraum für seltene tiere und pflanzen die kette blauer berge im zittauer gebirge begeisterte schon maler wie caspar david friedrich der naturpark zittauer gebirge bildet mit dem auf tschechischer seite angrenzenden lausitzer gebirge einen 23 rakotzbrücke im kromlauer park 25 rhododendren im kromlauer park 26 orchidee 27 haselmaus 24 teichlandschaft bei rietschen emanujcy urocz aur 1000-letni krajobraz kulturowy który powstal pod wplywami zarówno czeskimi jak i saksoskimi za lagodnymi wzniesieniami i dolinami przedgórza w rodkowej czci powiatu wznosi si szczyt görlitzer landeskrone i wzgórza königshainer berge na pólnocy zaczyna si kraina lk i jezior której cz naley do rezerwatu biosfery jinu starou více nez 1000 let na ceské i na saské stran s mimoádnou atmosférou po nevysokých vrcholcích a údolích v podhí cní uprosted okresu görlitzer landeskrone görlitská zemská koruna a pohoí königshainer berge severn následuje krajina vesovis a rybník jejíz cást je biosférickou rezervací unesco v oblastech kde se díve tzilo hndé uhlí vzni landschaftsraum eine 1000-jährige kulturlandschaft etwas böhmisch etwas sächsisch mit liebenswürdigem flair nach sanften hügeln und tälern im gebirgsvorland erheben sich inmitten des landkreises die görlitzer landeskrone und die königshainer berge nördlich folgt die heide und teichlandschaft ein teil gehört zum unesco-biosphärenreservat.

[close]

p. 13

13 tourismus turystyka pikno natury/turistika ­ kouzelná píroda zauberhafte natur unesco do osobliwoci naley geopark luk muakowa stanowicy piknie uksztaltowan pod wzgldem krajobrazowym moren czolow z pojedynczymi torfowiskami i jeziorami obszary lene na granicy z brandenburgi ponownie zasiedlily wilki które s gatunkiem cile chronionym kají pekrásná jezera zajímavostí je geopark muskauer faltenbogen muskauské záhybové koleno stlacená moréna v trojzemí brandenbursko ­ sasko ­ polsko s jednotlivými morénami a jezery v lesích na hranicích s brandenburskem se opt usídlil písn chránný vlk in ehemaligen braunkohletagebauen sind seen entstanden eine besonderheit ist der geopark muskauer faltenbogen eine landschaftlich schön ausgebildete stauchendmoräne mit einsamen mooren und seen in den wäldern an der grenze zu brandenburg hat der streng geschützte wolf wieder ein revier gefunden 28 burg und klosterruine berg oybin 29 findlingspark nochten 30 felsengebilde im zittauer gebirge 31 in den königshainer bergen

[close]

p. 14

14 tourismus turystyka na szlaku odkrywcy/turistika objevujeme auf entdeckertour niewane czy dla turysty idndywidualnego czy dla rodziny ­ w powiecie görlitz istniej niezliczone moliwoci spdzania czasu wolnego aktywnoci sportowej i wypoczynku ukryta w kompleksie lenym pomidzy görlitz a rothenburgiem w najbardziej wysunitej na wschód czci niemiec ley wyspa kultury einsiedel je jedno zda jste individuální turista nebo rodina ­ v okrese görlitz je bezpocet mozností pro vyuzití volného casu pro sportovní aktivity a rekreaci je to napíklad kulturinsel einsiedel kulturní ostrov einsiedel v lesích mezi görlitz a rothenburgem v nejvýchodnjsí cásti nmecka zázitkový park vyrobený celý ze deva a skládající se egal ob als individualtourist oder als familie ­ im landkreis görlitz gibt es ungezählte möglichkeiten für freizeitgestaltung sport und erholung versteckt im wald zwischen görlitz und rothenburg liegt am östlichsten punkt deutschlands die kulturinsel einsiedel ein abenteuerpark ganz aus holz mit kunstgalerie bühnen und restau 32 im schmetterlingshaus jonsdorf 33 kulturinsel einsiedel 34 oberoderwitzer rodelpark rants unterirdische geheimlabyrinthe schwankende brücken und geheimnisvolle feste sind anziehungspunkte für die ganze familie 250 gäste können hier übernachten vierzig von ihnen finden platz zwischen den baumwipfeln in deutschlands erstem baumhaushotel tierparks in zittau görlitz und weißwasser wildgehege können erkundet werden 35 im tierpark zittau podziemne labirynty wiszce mostki i kuszce magi imprezy przycigaj cale rodziny obiekt oferuje 250 miejsc noclegowych 40 z nich znajduje si poród wierzcholków drzew w pierwszym w niemczech kompleksie hotelowym zbudowanym na drzewach zoo w zittau görlitz i weißwasser czekaj na swoje odkrycie 36 radler am berzdorfer see z umlecké galerie nkolika jevis a restaurací s podzemními bludisti pohyblivými mosty tajuplnými slavnostmi a dalsími zajímavostmi pro celou rodinu penocovat zde mze az 250 návstvník 40 z nich dokonce v korunách strom tedy v prvním nmeckém stromovém hotelu v zoo-parku v zitav görlitz a weißwasser mzete zkoumat pevázn pvodní druhy zivocich.

[close]

p. 15

15 tourismus turystyka na szlaku odkrywcy/turistika objevujeme auf entdeckertour kolarstwo wedrówki jazda konnna sporty zimowe ­ wszystko to umoliwia powiat görlitz do dyspozycji oddanych jest ponad 1.100 km dróg rowerowych 1.600 km szlaków pieszych a w zimie okolo 40 km tras narciarstwa biegowego w górach ytawskich istnieje 100 szczytów przystosowanych do wspinaczki od ponad 120 lat kursuje cyklistika turistika jízda na koních a zimní sporty ­ to vse je mozné v okrese görlitz k dispozici je více nez 1.100 km vybudovaných cyklostezek 1.600 km turistických cest a 40 km lyzaských tras v zitavských horách se nachází kolem 100 vrchol s horolezeckými trasami jiz více nez 120 let je v provozu zitavská úzkokolejná zeleznice radeln wandern reiten wintersport ­ all das ist möglich im landkreis görlitz mehr als 1.100 kilometer ausgebaute radwanderwege 1.600 kilometer wander und im winter rund 40 kilometer skiwanderwege stehen bereit im zittauer gebirge können 100 gipfel erklettert werden seit mehr als 120 jahren fährt die zittauer schmalspur 38 schmalspurbahn unter dampf 37 im zittauer gebirge bahn von zittau nach oybin und jonsdorf mit der waldeisenbahn muskau ursprünglich eine güterbahn lässt sich die herrliche landschaft im muskauer faltenbogen entdecken natur pur findet man im teichgebiet bei rietschen die alte handelsstraße via regia und die via sacra laden ein auf traditionsreichen heiligen wegen zur eigenen mitte zu gelangen kolejka wskotorowa z zittau do oybin i jonsdorf jadc muakowsk kolejk len mona odkrywa wspanialy krajobraz luku muakowskiego nieskaon natur podziwia mona w usianych jeziorkami okolicach rietschen stary szlak handlowy via regia i via sacra zapraszaj by na przesiknitych histori szlakach odnale ciek do samego siebie 39 klettersteig im zittauer gebirge z zitavy do oybina a jonsdorfu krajinu v okolí bad muskau mzete obdivovat z vlaku jedoucího po tzv lesní zeleznici waldeisenbahn která byla pvodn urcena pro transport zbozí tém nedotcenou pírodu najdete v rybníkáské oblasti v okolí obce rietschen stará obchodní stezka via sacra vás provede cestou plnou církevních tradic a památek az do vlastního nitra.

[close]

Comments

no comments yet