cemix

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

spojivá a plnivá oznacenie výrobku názov výrobku balenie v kg vrece paleta 32 768 cena bez dph tona balenie eur 160,00 5,12 cena s dph tona balenie eur 190,40 6,09 hydrát vÁpennÝ hydrÁt biele vápno cl 90-s spojivo na výrobu omietkových a maltových zmesí príp ako chemický výrobok pouzívaný na úpravu vody a neutralizáciu kyslých látok piesok k kremicitÝ piesok prirodzene vyschnutý kremicitý piesok na posyp spojovacieho mostíka super 25 166,00 4,15 197,54 4,94 kontakt a epoxidovej hydroizolácie na vytvorenie drsného prechodu k naviazaniu následných vrstviev zrnitos 0,6 1,2 mm výdatnos 1 kg/10m2 11

[close]

p. 2

cementové potery oznacenie výrobku názov výrobku balenie v kg vrece paleta 40 1 400 25 1 200 cena bez dph tona balenie eur 97,00 3,88 107,00 2,68 cena s dph tona balenie eur 115,43 4,62 127,33 3,18 materiál so zimnou úpravou dodávame na objednávku cena na vyziadanie urob 010 cementovÝ poter 20 na zhotovenie zdruzených pripojených a plávajúcich poterov urcených na po lozenie podlahovej krytiny dlazba parkety plávajúce podlahy pvc koberce a pod odporúcaná hrúbka nanásanej vrstvy 10-50 mm zrnitos 4,0 mm spotreba cca 20 kg /m2 pri hrúbke vrstvy 10 mm výdatnos cca 2 m2 40 kg vrece pri vrstve 10 mm 020 j cementovÝ poter 25 jemnÝ na zhotovenie zdruzených pripojených poterov urcených na polozenie podlaho 40 1 400 173,00 6,92 205,87 8,23 materiál so zimnou úpravou dodávame na objednávku cena na vyziadanie vej krytiny dlazba parkety plávajúce podlahy pvc koberce a pod odporúcaná hrúbka nanásanej vrstvy 3-10 mm zrnitos 0,7 mm spotreba cca 19 kg /m2 pri hrúbke vrstvy 10 mm výdatnos cca 2,1 m2 40 kg vrece pri vrstve 10 mm 030 030 h cementovÝ poter 30 cementovÝ poter 30 hrubÝ na zhotovenie zdruzených pripojených a plávajúcich poterov urcených na po 40 1 400 40 1 400 99,00 3,96 99,00 3,96 117,81 4,71 117,81 4,71 materiál so zimnou úpravou dodávame na objednávku cena na vyziadanie lozenie podlahovej krytiny dlazba parkety plávajúce podlahy pvc koberce a pod zhotovený poter môze slúzi ako finálna vrstva ideálny na plochy kde sú poziadavky na vyssie pevnosti podlahy v pivniciach garázach skladovacích halách dielach a pod odporúcaná hrúbka nanásanej vrstvy 10-50 mm poter 30-100 mm poter hrubý zrnitos 4,0 mm 8,0 mm spotreba cca 20 kg /m2 pri hrúbke vrstvy 10 mm poter cca 105 kg /m2 pri hrúbke vrstvy 50 mm poter hrubý výdatnos cca 2,0 m2 40 kg vrece pri vrstve 10 mm cca 0,38 m2 40 kg vrece pri vrstve 50 mm opravné potery oznacenie výrobku názov výrobku balenie v kg vrece paleta 40 1 400 cena bez dph tona balenie eur 475,00 19,00 cena s dph tona balenie eur 565,25 22,61 070 polymÉrcementovÝ poter 40 na opravu dutín a výtlkov v poteroch a betóne do hbky poskodenia 50 mm na zhotovenie zdruzených a plávajúcich poterov vo vonkajsom a vnútornom prostredí výrobok je mrazuvzdorný odolný voci chemickým rozmrazovacím látkam prípustná hrúbka nanásanej vrstvy 5-50 mm zrnitos 2,0 mm spotreba cca 59 kg/m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 30 mm výdatnos cca 0,7 m2/40 kg vrece pri vrstve 30 mm 12

[close]

p. 3

opravné potery oznacenie výrobku názov výrobku balenie v kg vrece paleta 40 1 400 cena bez dph tona balenie eur 226,00 9,04 cena s dph tona balenie eur 268,94 10,76 080 spÁdovÝ poter poter na rucné zhotovenie zdruzených pripojených a plávajúcich poterov ur cených na polozenie podlahovej krytiny dlazba pvc epoxidové nátery a pod ideálny na plochy kde sú poziadavky na vyssiu pevnos odolnos a premenlivú hrúbku ako je spádová vrstva na balkónoch lodziách terasách hromadných sprchách a pod urcený na aplikáciu vo vonkajsom aj vnútornom prostredí odporúcaná hrúbka spádovej vrstvy 5-100 mm zrnitos 4,0 mm spotreba cca 10 195 kg/m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 5 100 mm výdatnos cca 0,4 m2/40 kg vrece pri vrstve 50 mm 180 spÁdovÝ poter rapid rÝchlotuhnÚci poter na rucné zhotovenie zdruzených pripojených a plávajúcich poterov urce 40 1 400 420,00 16,80 499,80 19,99 ných na polozenie podlahovej krytiny dlazba pvc epoxidové nátery a pod na vytváranie poterov s moznosou pochôdznosti uz po 3-4 hodinách lepenie dlazby najskôr po 24 hodinách ideálny na plochy kde sú poziadavky na vyssiu pevnos odolnos a premenlivú hrúbku ako je spádová vrstva na balkónoch lodziách terasách hromadných sprchách a pod odporúcaná hrúbka spádovej vrstvy 5-100 mm zrnitos 4,0 mm spotreba cca 10 195 kg/m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 5 100 mm výdatnos cca 0,4 m2/40 kg vrece pri vrstve 50 mm samonivelizacné stierky oznacenie výrobku názov výrobku balenie v kg vrece paleta 25 1 200 cena bez dph tona balenie eur 564,00 14,10 cena s dph tona balenie eur 671,16 16,78 050 samonivelizacnÁ stierka 30 urcená na dokonalé vyrovnanie podkladov v interiéri pred pokládkou podlaho vých krytín dlazieb parkiet plávajúcich podláh pvc kobercov polyuretánových stierok a náterov a pod mozno aplikova na väcsinu bezných podkladov betón kame tehlová a keramická dlazba prípadne ako spevujúca vrchná vrstva na anhydritové sadrové potery vhodná na podlahové vykurovanie záruka samonivelizacných vlastností pri rucnom aj strojovom spracovaní nie je urcená ako konecná úzitková vrstva odporúcaná hrúbka nanásanej vrstvy 3-10 mm zrnitos 0,7 mm spotreba cca 7 kg/m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 4 mm výdatnos cca 3,6 m2/25 kg vrece pri odporúcanej hrúbke vrstvy 060 samonivelizacnÁ stierka 20 urcená na dokonalé vyrovnanie podkladov v interiéri pred pokládkou podlaho 25 1 200 448,00 11,20 533,12 13,33 vých krytín dlazieb parkiet plávajúcich podláh pvc kobercov a pod vhodným podkladom je betón stará keramická alebo betónová dlazba hladké nenasiakavé podklady je potrebné vopred upravi väzobným mostíkom vhodná na podlahové vykurovanie záruka samonivelizacných vlastností pri rucnom aj strojovom spracovaní nie je urcená ako konecná úzitková vrstva odporúcaná hrúbka nanásanej vrstvy 3-10 mm zrnitos 0,7 mm spotreba cca 7 kg/m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 4 mm výdatnos cca 3,6 m2/25 kg vrece pri odporúcanej hrúbke vrstvy 13

[close]

p. 4

samonivelizacné stierky oznacenie výrobku názov výrobku balenie v kg vrece paleta 25 1 200 cena bez dph tona balenie eur 405,00 10,13 cena s dph tona balenie eur 481,95 12,05 200 samonivelizacnÁ sadrovÁ stierka 25 na zhotovenie kvalitných vyrovnávacích jemných stierok v interiéri pred po kládkou podlahových krytín dlazieb parkiet plávajúcich podláh pvc kobercov a pod pri výstavbe bytov kancelárskych priestorov správnych budov hotelov skôl a pod pouzíva sa ako zdruzená vyrovnávacia podlahová vrstva na betón v hrúbke 5-30 mm alebo na ahké betóny v hrúbke 10-15 mm na základe statického posúdenia ideálna ako opravná vyrovnávacia vrstva na potery zo síranu vápenatého sadra anhydrit v hrúbke 5-30 mm nie je vhodná na viacvrstvovú aplikáciu odporúcaná hrúbka nanásanej vrstvy 5-30 mm zrnitos 0,7 mm spotreba cca 17 kg/m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 10 mm výdatnos cca 1,5 m2/25 kg vrece pri odporúcanej hrúbke vrstvy 220 samonivelizacnÁ polymÉrcementovÁ stierka 20 na dokonalé vyrovnanie podkladov pred pokládkou dlazieb a podlahových krytín 25 1 200 681,00 17,03 810,39 20,26 parkiet plávajúcich podláh pvc náterov a pod spoahlivá finálna vrstva pre beznú obciansku výstavbu byty kancelárie hotely skoly a pod a ahké prevádzky sklady dielne výrobné objekty s prevádzkou rucných vozíkov s pneu plastovými a pryzovými kolesami mozno aplikova na väcsinu bezných podkladov ako sú betón kame tehlová a keramická dlazba prípadne ako spevujúca vrchná vrstva na anhydritové sadrové potery odporúcaná hrúbka nanásanej vrstvy 1-20 mm zrnitos 0,7 mm spotreba cca 8,5 kg/m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 5 mm výdatnos cca 3 m2/25 kg vrece pri odporúcanej hrúbke vrstvy materiál je vyrábaný iba na zákazku do 7 dní od objednávky 230 samonivelizacnÁ polymÉrcementovÁ stierka 30 na dokonalé vyrovnanie podkladov pred pokládkou dlazieb a podlahových krytín 25 1 200 863,00 21,58 1 026,97 25,67 parkiet plávajúcich podláh pvc náterov a pod spoahlivá finálna vrstva pre stredne zaazené prevádzky sklady garáze osobných automobilov výrobné objekty s prevádzkou vysokozdvizných vozíkov o nosnosti do 1,6 t mozno aplikova na väcsinu bezných podkladov ako sú betón kame tehlová a keramická dlazba prípadne ako spevujúca vrchná vrstva na anhydritové sadrové potery ideálna na zalievanie vykurovacích káblov a rohozí elektrického podlahového kúrenia odporúcaná hrúbka nanásanej vrstvy 1-20 mm zrnitos 0,7 mm spotreba cca 8,5 kg/m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 5 mm výdatnos cca 3 m2/25 kg vrece pri odporúcanej hrúbke vrstvy materiál je vyrábaný iba na zákazku do 7 dní od objednávky 240 samonivelizacnÁ polymÉrcementovÁ stierka 40 na vyrovnanie podkladov pred pokládkou dlazieb a podlahových krytín parkiet 25 1 200 979,00 24,48 1 165,01 29,13 plávajúcich podláh pvc náterov a pod spoahlivá finálna vrstva pre vysoko namáhané podlahy v obcianskej výstavbe a vysoko zaazené prevádzky dielne garáze nákladných automobilov výrobné objekty s prevádzkou vysokozdvizných vozíkov o nosnosti do 2,5 t mozno aplikova na väcsinu bezných podkladov ako sú betón kame tehlová a keramická dlazba prípadne ako spevujúca vrchná vrstva na anhydritové sadrové potery ideálna na zalievanie vykurovacích káblov a rohozí elektrického podlahového kúrenia odporúcaná hrúbka nanásanej vrstvy 1-20 mm zrnitos 0,7 mm spotreba cca 8,5 kg/m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 5 mm výdatnos cca 3 m2/25 kg vrece pri odporúcanej hrúbke vrstvy materiál je vyrábaný iba na zákazku do 7 dní od objednávky 14

[close]

p. 5

samonivelizacné anhydritové potery oznacenie výrobku názov výrobku balenie v kg vrece paleta 40 1 400 40 1 400 cena bez dph tona balenie eur 210,00 8,40 210,00 8,40 cena s dph tona balenie eur 249,90 10,00 249,90 10,00 090 090 j samonivelizacnÝ anhydritovÝ poter 25 samonivelizacnÝ anhydritovÝ poter 25 jemnÝ na zhotovenie kvalitných vyrovnávacích aj podkladových poterov v interiéri pri výstavbe bytov kancelárskych priestorov správnych budov hotelov skôl a pod mozno ho realizova ako zdruzenú pripojenú alebo plávajúcu podlahu urcenú na polozenie podlahovej krytiny dlazba parkety plávajúce podlahy pvc koberce a pod ideálny na podlahy s podlahovým kúrením bez dodatocného vystuzovania minimálna odporúcaná hrúbka zdruzená podlaha 25 mm poter 15 mm poter jemný zrnitos 4,0 2,0 mm spotreba cca 18 kg/m2 pri vrstve 10 mm výdatnos cca 2,2 m2/1 tona pri hrúbke vrstvy 10 mm 100 j samonivelizacnÝ anhydritovÝ poter 30 jemnÝ na zhotovenie kvalitných vyrovnávacích aj podkladových poterov v interiéri pri 40 1 400 220,00 8,80 261,80 10,47 výstavbe bytov kancelárskych priestorov správnych budov hotelov skôl a pod mozno ho realizova ako zdruzenú pripojenú alebo plávajúcu podlahu urcenú na polozenie podlahovej krytiny dlazba parkety plávajúce podlahy pvc koberce a pod ideálny na podlahy s podlahovým kúrením bez dodatocného vystuzovania minimálna odporúcaná hrúbka zdruzená podlaha 15 mm zrnitos 2,0 mm spotreba cca 18 kg/m2 pri vrstve 10 mm výdatnos cca 2,2 m2/1 tona pri hrúbke vrstvy 10 mm 110 110 j samonivelizacnÝ anhydritovÝ poter 20 samonivelizacnÝ anhydritovÝ poter 20 jemnÝ na zhotovenie kvalitných vyrovnávacích aj podkladových poterov v interiéri pri 40 1 400 40 1 400 200,00 8,00 200,00 8,00 238,00 9,52 238,00 9,52 výstavbe bytov kancelárskych priestorov správnych budov hotelov skôl a pod mozno ho realizova ako zdruzenú pripojenú alebo plávajúcu podlahu urcenú na polozenie podlahovej krytiny dlazba parkety plávajúce podlahy pvc koberce a pod ideálny na podlahy s podlahovým kúrením bez dodatocného vystuzovania minimálna odporúcaná hrúbka zdruzená podlaha 25 mm poter 15 mm poter jemný zrnitos 4,0 2,0 mm spotreba cca 18 kg/m2 pri vrstve 10 mm výdatnos cca 2,2 m2/1 tona pri hrúbke vrstvy 10 mm 15

[close]

p. 6

podlahové systémy príslusenstvo oznacenie výrobku názov výrobku balenie 50 m 50 m cena za 1 m bez dph s dph 0,27 0,32 0,58 0,69 dilatacná páska 5/100 dilatacná páska 10/100 okrajovÁ dilatacnÁ pÁska 5/100 s fÓliou okrajovÁ dilatacnÁ pÁska 10/100 s fÓliou mirelónová dilatacná páska na vertikálne oddelenie betónovej alebo samoniveli zacnej podlahy od stien papier fólia separacnÝ papier potiahnutÝ pe fÓliou separacnÁ pe fÓlia pre liate podlahy urcené na oddelenie betónových alebo samonivelizacných vyrovnávacích vrstiev 130 m2 100 m 2 0,93 1,11 0,33 0,39 od podkladu dilatacný profil dilatacnÝ profil l dilatacný profil 70 x 40 x 3 mm na vytvorenie dilatácií v potere ako aj na oddele 2,0 m 1,83 2,18 nie rôznych výsok poteru 16

[close]

p. 7

murovacie malty oznacenie výrobku názov výrobku balenie v kg vrece paleta 40 1 400 25 1 200 40 1 400 cena bez dph tona balenie eur 90,00 3,60 100,00 2,50 90,00 3,60 cena s dph tona balenie eur 107,10 4,28 119,00 2,98 107,10 4,28 materiál so zimnou úpravou dodávame na objednávku cena na vyziadanie 011 011 j murovacia malta 5 murovacia malta 5 jemnÁ vápennocementová murovacia malta urcená na murovanie obvodových nosných i deliacich stien a priecok z bezných murovacích materiálov plných i ahcených tehál tehlových blokov tvárnic a pod nie je vhodná na murovanie stavebných konstrukcií z pórobetónu sklenených tvárnic sadrových prvkov ani na skárovanie muriva zrnitos spotreba 4,0 mm 2,0 mm trieda pevnosti m5 cca 21 kg/m2 cca 20,4 kg/m2 odporúcaná hr vrstvy výdatnos 12 mm 12 mm cca 1,75 kg/dm3 cca 1,70 kg/dm3 021 021 j murovacia malta 10 murovacia malta 10 jemnÁ cementová murovacia malta urcená na murovanie obvodových nosných i delia 40 1 400 40 1 400 100,00 4,00 100,00 4,00 119,00 4,76 119,00 4,76 materiál so zimnou úpravou dodávame na objednávku cena na vyziadanie cich stien a priecok komínových telies z bezných murovacích materiálov plných i ahcených tehál tehlových a betónových blokov tvárnic a pod nie je vhodná na murovanie stavebných konstrukcií z pórobetónu sklenených tvárnic sadrových prvkov ani na skárovanie muriva zrnitos spotreba 4,0 mm 2,0 mm trieda pevnosti m10 cca 22,2 kg/m2 cca 21,6 kg/m2 odporúcaná hr vrstvy výdatnos 12 mm 12 mm cca 1,85 kg/dm3 cca 1,80 kg/dm3 041 murovacia malta pre vÁpennopieskovÉ a betÓnovÉ bloky 20 speciálna cementová malta na rucné murovanie konstrukcií z vápennopieskových 30 1 200 193,00 5,79 229,67 6,89 materiál so zimnou úpravou dodávame na objednávku cena na vyziadanie a betónových blokov vysokopevnostná rýchlotuhnúca malta so zvýsenou smykovou pevnosou lozných skár a so zvýsenou odolnosou voci sadaniu zrnitos 4,0 mm spotreba cca 17 kg /m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 10 mm výdatnos cca 1,70 kg /dm3 trieda pevnosti m20 murovacie malty ahcené oznacenie výrobku názov výrobku balenie v kg vrece paleta 30 1 200 cena bez dph tona balenie eur 183,00 5,49 cena s dph tona balenie eur 217,77 6,53 materiál so zimnou úpravou dodávame na objednávku cena na vyziadanie 051 murovacia malta ahcenÁ na murovanie ahcených materiálov vhodná na zvislo dierované tvárnice typu ­ therm zvysuje tepelný odpor stavebnej konstrukcie 0,37 w/m.k zabrauje vzniku tepelných mostov v skárach medzi murovacími prvkami nie je vhodná na murovanie konstrukcií z pórobetónu sklenených tvárnic a sadrových prvkov ani na skárovanie muriva zrnitos 2,0 mm spotreba cca 12 kg/m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 12 mm výdatnos cca 1,0 kg/dm3 trieda pevnosti m5 17

[close]

p. 8

malty na tenkovrstvové murovanie oznacenie výrobku názov výrobku balenie v kg vrece paleta 25 1 200 cena bez dph tona balenie eur 185,00 4,63 cena s dph tona balenie eur 220,15 5,50 materiál so zimnou úpravou dodávame na objednávku cena na vyziadanie 061 murovacia malta na pÓrobetÓn cementová lepiaca malta urcená na murovanie stavebných konstrukcií z pórobe tónu na objednávku sa dodáva i v bielom prevedení zrnitos 0,7 mm spotreba cca 2,6 kg/m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 2 mm výdatnos cca 1,30 kg/dm3 trieda pevnosti m5 speciálne malty oznacenie výrobku názov výrobku balenie v kg vrece paleta 40 1 400 cena bez dph tona balenie eur 173,00 6,92 cena s dph tona balenie eur 205,87 8,23 111 murovacia a skÁrovacia malta pre lÍcovÉ murivo 5 cementová malta na murovanie a súcasné skárovanie lícového muriva klinkre lícové a vápennopieskové tehly v jednej pracovnej operácii zrnitos 2,0 mm spotreba cca 15 kg/m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 10 mm výdatnos cca 1,50 kg/dm3 trieda pevnosti m5 181 malta na omietkovÉ listy a instalÁcie rýchlotuhnúca malta na osadenie rohových omietacích profilov omietkových líst 25 1 200 296,00 7,40 352,24 8,81 trubiek a rozvodových krabíc elektroinstalácií a pod je urcená pre vnútorné aj vonkajsie pouzitie nie je hygroskopická plne nahrádza sadru predovsetkým pri následnej aplikácii sanacných omietok nie je vhodná na bezné murovanie a omietanie stavebných konstrukcií zrnitos 1,2 mm spotreba cca 13,5 kg/m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 10 mm výdatnos cca 1,35 kg/dm3 trieda pevnosti m2,5 18

[close]

p. 9

opravné hmoty oznacenie výrobku názov výrobku balenie v kg vrece paleta 25 1 200 cena bez dph tona balenie eur 584,00 14,60 cena s dph tona balenie eur 694,96 17,37 131 rÝchlotuhnÚca opravnÁ malta na rýchle opravy výtlkov a nerovností prefabrikovaných dielcov a pod spoahlivá fixácia potrubia v drázkach vysekaných v betónových konstrukciách na vyplnenie dutín medzi betónom a oceovými zárubami vchodových dverí výrobok nie je súcasou systému na ochranu a opravy betónových konstrukcií zrnitos 0,7 mm spotreba cca 16,5 kg/m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 10 mm výdatnos cca 1,65 kg/m2/mm trieda pevnosti m35 141 antikorÓzna ochrana cementom spájaná antikorózna ochrana výstuze sanacného systému cemix s vy 5/1 2 490,00 12,45 2 963,10 14,82 6 000,00 6,00 7 140,00 7,14 nikajúcou prídrznosou na oceli aj betóne je nepriepustná pre chloridy a vodu potrebné sú dva nátery minimálna hrúbka výslednej ochrany musí by 1,1 mm spotreba 0,19 kg/bm 14 mm nanásanie stietka 151 151 j 151 h reprofilacnÁ malta reprofilacnÁ malta jemnÁ reprofilacnÁ malta hrubÁ jednozlozková speciálna reprofilacná cementová malta na opravy a údrzbu be 25 25 25 481,00 12,03 498,00 12,45 465,00 11,63 572,39 14,31 592,62 14,82 553,35 13,83 tónu vo vonkajsom aj vnútornom prostredí malta na opravu výtlkov a nerovností prefabrikovaných dielcov a pod obzvlás vhodná na reprofiláciu poskodených miest v betóne malta s vemi dobrou spracovatenosou vysokou mechanickou pevnosou a vysokou odolnosou proti rozmrazovacím soliam a odolnosou proti rozpínaniu vykazuje minimálne zmrstenie aplikácia bez spojovacieho mostíka len na napenetrovaný povrch cemix penetráciou hbkovou zrnitos spotreba 1,2 mm 0,7 mm 2,0 mm cca 1,9 kg/m2/mm cca 1,9 kg/m2/mm cca 2,0 kg/m2/mm 19

[close]

p. 10

spojovacie mostíky oznacenie výrobku názov výrobku balenie v kg vrece paleta 25 1 200 5 1 000 cena bez dph tona balenie eur cena s dph tona balenie eur 201 spojovacÍ mostÍk suchá zmes na prípravu suspenzie vhodnej ako spojovací mostík adhézny náter 1 162,00 29,05 1 382,78 34,57 1 600,00 8,00 1 904,00 9,52 na úpravu vemi hladkých a nenasiakavých podkladov hladké betóny keramický crep dlazdice umakart plech extrudovaný polystyrén a pod spoahlivo znizuje a vyrovnáva nasiakavos podkladov s drsnou struktúrou výrazne zvysuje prídrznos následne aplikovaných materiálov lepidla na lepenie keramických obkladových prvkov podlahových stierok maximálna hrúbka nanásanej vrstvy je 1 mm nie je mozné pouzíva na povrchovo neosetrené kovové stavebné prvky zrnitos 0,7 mm spotreba cca 0,9 kg/m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 0,7 mm výdatnos cca 31 m2 25 kg vrece cca 6 m2 5 kg vrece pri odporúcanej hrúbke vrstvy 221 polymÉrcementovÝ spojovacÍ mostÍk na úpravu vemi hladkých povrchov ako zdrsujúca vstva vyrovnáva extrémne 25 1 200 598,00 14,95 711,62 17,79 vysokú alebo nízku nasiakavos podkladov vápennopieskové bloky a tehly pórobetón bloky a panely z ahkých betónov konstrukcie s betónových prefabrikátov monolitických betónov a pod výrazne zvysuje prídrznos následných vrstiev lepidla stierkovacej hmoty omietky a optimalizuje rýchlos ich tuhnutia zrnitos 0,7 mm spotreba cca 1-2 kg/m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 0,7 1,5 mm výdatnos cca 12,5 25 m3 25 kg vrece 231 superkontakt základný náter adhézny mostík na hladké nenasiakavé kompaktné podklady 5 ­ 44,81 ­ 53,32 ako sú vsetky obklady cementové a anhydritové potery potery z liateho asfaltu osb dosky pieskovce syntetické nátery s výnimkou polyethylénu pod tesniace hmoty balkónov terás spch vysoká prinavos na hladkých podkladoch vemi malá spotreba spotreba 0,1 kg/m2 nanásanie valcek stetec 20

[close]

p. 11

tepelno-izolacné materiály supertherm oznacenie výrobku názov výrobku balenie vrece paleta 50 l 30 ks orientacná hmotnos balenia je cca 25 kg orientacná hmotnos palety je cca 750 kg cena bez dph balenie eur 9,96 cena s dph balenie eur 11,85 materiál so zimnou úpravou dodávame na objednávku cena na vyziadanie 017 supertherm tm murovacia malta malta na murovanie z tvárnic typu therm blokov z pórobetónu liaporových te hál a ostatných murovacích materiálov s vysokými tepelno-izolacnými vlastnosami malta výrazne zvysuje tepelný odpor stavebnej konstrukcie 0,20 w/m.k svojimi vynikajúcimi vlastnosami zabrauje vzniku tepelných mostov v skárach medzi murovacími prvkami zrnitos 2,0 mm spotreba cca 15,5 trieda pevnosti m5 litrov cca 8 kg m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 12 mm výdatnos cca 0,65 kg/dm3 057 supertherm to jadrovÁ omietka na omietanie vsetkých druhov murovacích materiálov predovsetkým tehlových 50 l 30 ks orientacná hmotnos balenia je cca 17,5 kg orientacná hmotnos palety je cca 525 kg 10,62 12,64 prvkov typu therm vhodná aj na pórobetón alebo cementostiepkové dosky a bloky napr velox izoblok obmedzuje únik tepla z objektu vplyvom tepelných mostov v stenách výrazne zvysuje celkový tepelný odpor konstrukcie 0,20 w/m.k na strojové aj rucné omietanie vo vonkajsom prostredí spa poziadavky na väcsiu odolnos voci objemovým zmenám vplyvom teploty vemi dobrá priepustnos vodnej pary omietka je súcasou tepelno-izolacného omietkového systému cemix zrnitos 2,0 mm spotreba cca 26 litrov cca 9 kg m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 25 mm výdatnos cca 1,9 m2/50 l vrece pri odporúcanej hrúbke vrstvy 077 supertherm to extra na omietanie vsetkých druhov murovacích materiálov predovsetkým tehlových 50 l 30 ks orientacná hmotnos balenia je cca 13-15 kg orientacná hmotnos palety je cca 450 kg 12,61 15,01 prvkov typu therm vhodná aj na pórobetón alebo cementostiepkové dosky a bloky napr velox izoblok obmedzuje únik tepla z objektu vplyvom tepelných mostov v stenách vemi výrazne zvysuje celkový tepelný odpor konstrukcie 0,10 w/m.k na strojové aj rucné omietanie vo vonkajsom prostredí spa poziadavky na väcsiu odolnos voci objemovým zmenám vplyvom teploty vemi dobrá priepustnos vodnej pary omietka je súcasou tepelno-izolacného omietkového systému cemix zrnitos 2,0 mm spotreba cca 38 litrov cca 11,5 kg m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 40 mm výdatnos cca 1,3 m2/50 l vrece pri odporúcanej hrúbke vrstvy 21

[close]

p. 12

jadrové omietky oznacenie výrobku názov výrobku balenie v kg vrece paleta 40 1 400 cena bez dph tona balenie eur 133,00 5,32 cena s dph tona balenie eur 158,27 6,33 012 jadrovÁ omietka strojovÁ na omietanie vsetkých klasických stavebných materiálov vytváranie podkladu pod stukové a usachtilé omietky alebo keramické obklady strojové spracovanie vo vonkajsom aj vnútornom prostredí zrnitos 1,2 mm spotreba cca 19,5 kg /m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 15 mm výdatnos cca 2,1 m2 40 kg vrece pri odporúcanej hrúbke vrstvy 052 cementovÝ prednÁstrek cementový prednástrek na úpravu podkladu pod vsetky druhy jadrových omietok 40 1 400 150,00 6,00 178,50 7,14 výrazne zlepsuje adhéziu následne aplikovaných vrstiev k bezným murovacím materiálom tehla tehlové alebo betónové tvárnice kame a pod vhodný na strojové aj rucné spracovanie vo vnútornom aj vonkajsom prostredí zrnitos 2,0 mm spotreba cca 4,7 kg/m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy sieovito cca 3 mm výdatnos cca 8,6 m2/40 kg vrece pri odporúcanej hrúbke vrstvy 082 082 082 h jadrovÁ omietka rucnÁ jadrovÁ omietka rucnÁ jadrovÁ omietka rucnÁ hrubÁ na omietanie vsetkých klasických stavebných materiálov vytváranie podkla 40 1 400 25 1 200 40 1 400 115,00 4,60 125,00 3,13 115,00 4,60 136,85 5,47 148,75 3,72 136,85 5,47 du pod stukové a usachtilé omietky alebo keramické obklady vhodná na rucné spracovanie vo vonkajsom aj vnútornom prostredí zrnitos 2,0 4,0 mm spotreba cca 30 kg /m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 20 mm cca 40 kg /m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 25 mm výdatnos cca 1,3 m2 40 kg vrece pri odporúcanej hrúbke vrstvy cca 1,0 m2 40 kg vrece pri odporúcanej hrúbke vrstvy 132 soklovÁ omietka rucnÁ omietka na omietanie odizolovaných soklov krytých plotových podmuroviek 40 1 400 159,00 6,36 189,21 7,57 a oporných múrov vo vonkajsom prostredí vynikajúca na plochy kde je pozadovaná vyssia pevnos a tvrdos omietky vo vnútornom aj vonkajsom prostredí omietka tvorí vhodný podklad pre keramický alebo kamenný obklad mozaikovú omietku a pod zrnitos 2,0 mm spotreba cca 33 kg /m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 20 mm výdatnos cca 1,2 m2 40 kg vrece pri odporúcanej hrúbke vrstvy 22

[close]

p. 13

jadrové omietky ahcené oznacenie výrobku názov výrobku balenie v kg vrece paleta 30 1 200 cena bez dph tona balenie eur 189,00 5,67 cena s dph tona balenie eur 224,91 6,75 032 jadrovÁ omietka ahcenÁ na omietanie ahcených a tepelno-izolacných stavebných konstrukcií predovset kým tehlových prvkov typu therm na strojové aj rucné omietanie vo vonkajsom aj vnútornom prostredí zvysuje tepelný odpor konstrukcie 0,37 w/m.k je priepustná pre vodnú paru zrnitos 1,2 mm spotreba cca 15 kg/m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 15 mm výdatnos cca 2 m2/30 kg vrece pri odporúcanej hrúbke vrstvy vrchné omietky oznacenie výrobku názov výrobku balenie v kg vrece paleta 25 675 14 728 8/cena bez dph tona balenie eur 448,00 11,20 480,00 6,72 495,00 3,96 cena s dph tona balenie eur 533,12 13,33 571,20 8,00 589,05 4,71 113 kerzastuk hotová namiesaná stuková omietka pre pouzitie v interiéri predovsetkým na zhotovenie finálnych úprav stien pri dokoncovacích prácach v nových objektoch mozno aplikova ako na jadrovú omietku tak aj na hrubý betón alej je vhodný na vnútorné rekonstrukcie panelových domov po odstránení tapiet pri opravách stien alebo pri opravách starých omietok pred maovaním pri pouzití na menej nárocných plochách nahradzuje svojou belosou základný maliarsky náter zabezpecuje paropriepustný povrch zrnitos 0,5 mm spotreba cca 2 kg/m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 2 mm urob 023 023 j 023 b vonkajsÍ stuk vonkajsÍ stuk jemnÝ vonkajsÍ stuk biely na tradicné jemné povrchové úpravy jadrových podkladových omietok na úpravu 30 1 200 30 1 200 30 1 200 180,00 5,40 183,00 5,49 200,00 6,00 214,20 6,43 217,77 6,53 238,00 7,14 hladkých betónových podkladov s pouzitím spojovacieho mostíka urcený na rucné nanásanie vo vonkajsom aj vnútornom prostredí zrnitos 0,7 0,4 0,7 mm spotreba cca 4,1 kg /m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 3 mm cca 2,6 kg /m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 2 mm cca 4,1 kg /m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 3 mm výdatnos cca 7,4 m2 30 kg vrece pri odporúcanej hrúbke vrstvy cca 11,5 m2 30 kg vrece pri odporúcanej hrúbke vrstvy cca 7,4 m2 30 kg vrece pri odporúcanej hrúbke vrstvy 23

[close]

p. 14

vrchné omietky oznacenie výrobku názov výrobku balenie v kg vrece paleta 30 1 200 30 1 200 cena bez dph tona balenie eur 170,00 5,10 173,00 5,19 cena s dph tona balenie eur 202,30 6,07 205,87 6,18 033 033 j vnÚtornÝ stuk vnÚtornÝ stuk jemnÝ na tradicné jemné povrchové úpravy jadrových podkladových omietok urcený na rucné nanásanie vo vnútornom prostredí zrnitos 0,7 0,4 mm spotreba cca 3,3 kg /m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 2,5 mm cca 2,5 kg /m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 2,0 mm výdatnos cca 9,2 m2 30 kg vrece pri odporúcanej hrúbke vrstvy cca 12 m2 30 kg vrece pri odporúcanej hrúbke vrstvy 043 b zatieranÁ omietka tenkovrstvovÁ jemnÁ polymérom modifikovaný vápennocementový stuk so znízenou nasiakavosou 30 1 200 282,00 8,46 335,58 10,07 na realizáciu vonkajsích aj vnútorných stukových omietok na jadrové podkladové omietky vhodný na povrchové úpravy výstuznej vrstvy kontaktných zatepovacích systémov a hladkých minerálnych podkladov napr betónových stien a dielcov zabezpecuje paropriepustný a vodoodpudivý povrch s vysokou pevnosou zrnitos 0,7 mm spotreba cca 4 kg/m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 3 mm výdatnos cca 7,5 m2/30 kg vrece pri odporúcanej hrúbke vrstvy 073 073 b jednovrstvovÁ omietka strojovÁ a rucnÁ jednovrstvovÁ omietka strojovÁ a rucnÁ biela na omietanie vsetkých druhov stavebných materiálov vytváranie podkladu pod 30 1 200 30 1 200 135,00 4,05 185,00 5,55 160,65 4,82 220,15 6,60 fasádne nátery a usachtilé omietky alebo keramické obklady bez dodatocnej povrchovej úpravy stukovou omietkou urcená pre vonkajsie aj vnútorné prostredie vo vonkajsom prostredí je potrebné vykona hydrofóbnu povrchovú úpravu fasádna farba usachtilá omietka ideálna na omietanie muriva z pórobetónových tvárnic zrnitos 0,7 mm spotreba cca 12,5 kg/m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 10 mm výdatnos cca 3,2 m2/40 kg vrece pri odporúcanej hrúbke vrstvy 083 jednovrstvovÁ omietka strojovÁ a rucnÁ ahcenÁ ahcená jednovrstvová omietka s tepelno-izolacnými vlastnosami pre vsetky 30 1 200 145,00 4,35 172,55 5,18 typy stavebných materiálov vytváranie podkladov pod fasádne nátery a usachtilé omietky alebo keramické obklady vhodná pre siroké rozpätie hrúbok aplikovaných v jednej vrstve 5-50 mm ideálna na omietanie muriva z pórobetónových tvárnic ahcených a tepelno-izolacných stavebných konstrukcií predovsetkým typu therm bez dodatocnej povrchovej úpravy stukovou omietkou vo vonkajsom prostredí potrebné vykona hydrofóbnu povrchovú úpravu fasádna farba usachtilá omietka zvysuje tepelný odpor konstrukcie je priepustná pre vodnú paru zrnitos 0,7 mm spotreba cca 23 kg/m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 20 mm výdatnos cca 1,3 m2/30 kg vrece pri odporúcanej hrúbke vrstvy 24

[close]

p. 15

sadrové omietky oznacenie výrobku názov výrobku balenie v kg vrece paleta 25 1 200 cena bez dph tona balenie eur 272,00 6,80 cena s dph tona balenie eur 323,68 8,09 016 sadrovÁ omietka na jednovrstvové omietanie vsetkých klasických stavebných materiálov vo vnú tornom prostredí strojové prípadne rucné spracovanie vhodná na povrchové úpravy vnútorného ostenia okien po ich výmene moznos aplikácie vo väcsích hrúbkach skrátenie doby zretia oproti klasickým jednovrstvovým omietkam predovsetkým pri nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu povrchová úprava filcovaním alebo gletovaním zrnitos 0,7 mm spotreba cca 10,5 kg/m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 10 mm výdatnos cca 2,4 m2/25 kg vrece pri odporúcanej hrúbke vrstvy 026 vÁpennosadrovÁ omietka na jednovrstvové omietanie vsetkých klasických stavebných materiálov vo vnú 25 1 200 239,00 5,98 284,41 7,11 tornom prostredí pre strojové prípadne rucné spracovanie moznos aplikácie v hrúbkach 5-25 mm na betónových stropoch max 15 mm skrátenie doby zretia oproti klasickým jednovrstvovým omietkam predovsetkým pri nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu povrchová úprava filcovaním alebo gletovaním zrnitos 1,2 mm spotreba cca 11 kg/m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 10 mm výdatnos cca 2,3 m2/25 kg vrece pri odporúcanej hrúbke vrstvy 106 sadrovÁ stierka na stierkovanie betónových panelov omietok a pod do hrúbky 6 mm na vytvo 5 1 000 25 1 200 614,00 3,07 282,00 7,05 730,66 3,65 335,58 8,39 renie hladkého povrchu pre aplikáciu tapiet papieroých textilných tekutých nanásanie náterov a iných konecných povrchových úprav vo vnútornom prostredí na skárovanie sadrokartónových sadrovláknitých dosiek a sadrotrieskových dosiek so zaoblenou hranou zatvrdnutá hmota je brúsitená zrnitos 0,2 mm spotreba cca 3,9 kg/m2 pri odporúcanej hrúbke vrstvy 3 mm výdatnos cca 6,4 m2/25 kg vrece pri odporúcanej hrúbke vrstvy 25

[close]

Comments

no comments yet