Pelan Strategik Teknologi Maklumat MPT 2011-2015

 

Embed or link this publication

Description

Pelan Strategik Teknologi Maklumat MPT 2011-2015

Popular Pages


p. 1

ringkasan eksekutif

[close]

p. 2

kandungan perkara perutusan yb setiausaha kerajaan negeri perutusan ketua pengarah mampu kata-kata aluan yang dipertua mpt ucapan penghargaan 1.0 2.0 3.0 pengenalan pendekatan projek visi misi dan teras strategik 3.1 visi misi dan teras strategik bisnes 3.2 visi misi dan teras strategik ict 4.0 5.0 inisiatif strategik ict pelan tindakan 5.1 teras 1 5.2 teras 2 5.3 teras 3 5.4 teras 4 6.0 pelan pelaksanaan 6.1 strategi pelaksanaan 6.2 faktor kritikal kejayaan 7.0 penutup mukasurat i ii iii iv 1 2 6 6 6 8 9 11 12 12 13 14 14 15 16

[close]

p. 3

perutusan y setiausaha kerajaan pahang yb yh dato tuan-tuan dan puan-puan saya mengucapkan terima kasih kepada mampu dan pasukan perunding ispnya yang telah banyak memberi bimbingan dan tunjuk ajar dalam membangunkan pstm bagi semua pbt dalam negeri pahang terima kasih juga kepada jawatankuasa yang terlibat secara langsung dalam usaha membangunkan pstm ini khasnya bahagian kerajaan tempatan dan pegawai daripada setiap pbt yang sama-sama berusaha dan komited bagi memastikan sama sama pelan strategik teknologi maklumat ini dapat disediakan dengan baik dan mengikut jadual mengikut yang telah dirancang pelan ini menggariskan hala tuju pelaksanaan ict sektor awam mengutarakan rangka kerja ict bidang teras yang perlu dipertingkatkan dan sasaran polisi ict ia perlu dibangunkan bagi memastikan hal-hal pengurusan ict di setiap pbt selari dengan pelan hal strategik ict sektor awam melalui pstm ini saya berharap hala tuju pembangunan ict di pbt masing-masing dapat masing masing dijelaskan dengan itu perancangan dan peruntukan lebih mudah disediakan dengan justifikasi yang lebih jelas dan kukuh an akhir kata saya sekali lagi ingin merakamkan stinggi-tinggi tahniah dan penghargaan stinggi tinggi kepada mampu bkt dan pbt negeri pahang kerana telah berjaya membangunkan dokumen pelan strategik teknologi maklumat bagi tempoh 2011 ­ 2015 sekian terima kasih dato sri muhammad safian bin ismail ssap simp dsap dimp aap amp s ap simp dsap dimp aap amp setiausaha kerajaan negeri pahang

[close]

p. 4

perutusan ketua pengarah mampu alhamdulillah saya merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat allah swt kerana dengan setinggi tinggi izin dan limpah kurnia-nya satu usaha kolaborasi strategik di antara mampu pentadbiran nya setiausaha kerajaan suk negeri pahang dan semua pihak berkuasa tempatan pbt negeri pahang telah berjaya menzahirkan dokumen pelan strategik teknologi maklumat pstm untuk kesemua 11 pbt di negeri pahang bagi tempoh 2011 hingga 2015 seiring dengan kemajuan ict yang semakin pesat dan desakan persekitaran yang menuntut transformasi dalam penyampaian perkhidmatan hala tuju ict yang strategik telah dirangka bagi memacu kecemerlangan perkhidmatan pbt khususnya di negeri pahang rlangan mampu telah mencorak satu lipatan sejarah dengan mengambil langkah proaktif dalam melaksanakan pembangunan ict secara serentak dan bersepadu bermula dengan pbt-pbt di negeri pahang pbt pbt tahniah kepada kerajaan negeri pahang kerana menjadi kerajaan negeri yang pertama menyahut inisiatif membangunkan pstm secara serentak bagi kesemua pbtnya dengan menggunakan pendekatan penggunaan sumber dalaman secara seamless dan strategik pelan ini bukan sahaja memudahkan perencanaan hala tuju ict di negeri pahang malah selari dengan n pendekatan whole of government bagi menjadikan ict sebagai strategic enabler kerajaan ke arah menyediakan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan dan rakyat pembangunan pstm ini telah memperlihatkan jaringan kerjasama secara strategik di antara tm mampu suk negeri pahang dan semua pbt yang terlibat model ini melibatkan pembabitan suk pahang sebagai peneraju projek mampu sebagai perunding dalam membimbing dan memudah cara proses pembangunan pstm dan pbt sebagai subject matter expert ia adalah oses expert satu proses yang mencabar dan memerlukan komitmen tinggi setiap pihak yang terlibat dengan kejayaan penghasilan pstm ini model ini diharapkan dapat diteruskan lagi dengan kerajaan kerajaankerajaan negeri dan pbt yang lain pula pelaksanaan secara kolaborasi strategik ini bukan sahaja ajaan telah dapat menjimatkan kos pembangunan pstm malah boleh dijadikan pendekatan dan platform baru pembangunan kepakaran dalam bidang strategik ict sekian terima kasih dato mohamad zabidi zainal ketua pengarah unit pemodenan tadbiran dan perancangan pengurusan malaysia mampu jabatan perdana menteri

[close]

p. 5

kata-kata aluan yang dipertua mpt kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 1malaysia saya bersyukur kepada allah kerana dengan limpah kurnianya pembangunan pelan strategik teknologi maklumat pstm dapat disempurnakan dengan jayanya setinggi setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas sokongan kerjasama dan komitmen yang diberikan oleh semua yang pihak yang terlibat secara langsung atau tidak dalam pembangunan pstm ini g aspirasi negara satu malaysia rakyat didahulukan dan pencapaian diutamakan yang dicetuskan oleh y.a.b perdana menteri merupakan satu cabaran besar bagi kita selaku penjawat awam untuk mewujudkan perkhidmatan awam yang bersepadu dan meningkatkan m prestasi secara menyeluruh dalam usaha untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan sehubungan itu tumpuan kepada usaha untuk menyediakan kemudahan infrastruktur dan perkhidmatan berkualiti menerusi ict adalah perlu bagi menyediakan sistem penyampaian yang cekap dan berkesan alhamdulillah mpt telah berjaya membangunkan pelan strategik teknologi maklumat 2011-2015 ianya merupakan pelan induk ict yang dijadikan rujukan bagi memastikan 2015 perkhidmatan ict yang disediakan adalah selaras dengan keperluan strategik aktiviti teras dmatan strategik mpt dalam memenuhi keperluan pada masa kini dan akan datang hala tuju ict yang strategik perlu sejajar dengan aktiviti teras agar inisiatif ict dapat merealisasi merealisasikan visi dan misi mpt saya berharap semua pihak yang terlibat telah jelas dengan dengan hala tuju ict dan berusaha dengan lebih gigih bagi memastikan program ict yang dirancang dapat direalisasikan berdasarkan justifikasi dan peruntukan yang disediakan sekian terima kasih dato haji tarif bin haji abdul rahman dimp aap amp pkc yang dipertua majlis perbandaran temerloh

[close]

p. 6

ucapan penghargaan setinggi-tinggi ucapan penghargaan dan terima kasih ini ditujukan khususnya kepada telah tinggi memberi sokongan sepanjang pembangunan pstm ini selain itu sekalung penghargaan diberikan kepada pasukan perunding ict mampu yang diketuai oleh ybhg dato dr zahari b othman serta ahli pasukan beliau iaitu puan norhayati bt yaacob dan puan sukhaila bt beliau angsor yang banyak memberikan khidmat perundingan dalam projek ini penghargaan terima kasih dan taniah kepada pasukan pembangun pstm terutamanya yh.dato mahadiah bt hj.mohamad pengarah projek pstm dan yh dato norhayad bt pstm hj ahmad dan yh dato baharuddin bin mahamad pengurus projek pstm dan dato haji ahmad salhi bin abdul latiff setiausaha mpt yang telah berusaha gigih bagi memastikan projek ini sentiasa berjalan lancar seterusnya kepada kumpulan pasukan kerja pstm yang diketuai oleh en suris bin mihat en.subhan bin shahudin en shahrul faizal b selamat dan en.hoh poh chen serta ahli pasukannya yang telah memberikan kerjasama sepenuhnya penghargaan juga kepada pejabat pengurus projek yang sentiasa memastikan perjalanan dan penyelarasan projek ini mengikut jadual yang dirancang semangat berpasukan yang telah ditunjukkan perlu diteruskan bagi menjayakan pelaksanaan projek yang dirancang insya-allah pstm ini dapat dijadikan sebagai s insya allah sumber rujukan utama dalam merancang pelaksanaan inisiatif ict mpt pada masa hadapan hadapan.

[close]

p. 7

1.0 pengenalan pelan perancangan strategik teknologi maklumat pstm majlis perbandaran temerloh mpt adaiah dokumen yang mengandungi garis panduan bagi melaksanakan projek teknologi maklumat dan komunikasi ict pstm ini disediakan ict untuk tempoh 5 tahun bermula pada tahun 2011 sehingga 2015 dan penyemakan ta kepada perancangan yang telah ditentukan dalam pstm ini perlu dilakukan sekurang sekurangkurangnya setahun sekali pstm ini perlu disediakan kerana ia akan membantu mpt untuk a membantu untuk menjayakan visi dan misi jabatan serta komitmen s erta perkhidmatan awam b memastikan pelaburan ict mendapat pulangan yang memuaskan c membantu bagi mengawal perbelanjaan dalam ict d memantau perbelanjaan ict yang telah dibelanjakan e membantu menyelesaikan masalah yang timbul daripada peruntukan atau sumber yang terhad dalam organisasi f mengurangkan pelaksanaan projek-projek ict di luar kawalan ad projek projek ad-hoc g melihat keperluan pengurusan dan pengguna dengan lebih jelas dan h membantu organisasi menyediakan perancangan peruntukan perbelanjaan perancangan ict dengan lebih jelas dan tepat pembangunan pstm mpt dilaksanakan secara dalaman dengan kerjasama khidmat perunding daripada pihak mampu struktur jawatankuasa isp mpt yang telah dibentuk bagi melicinkan penyediaan pstm ini jadual perancangan aktiviti adual aktiviti-aktiviti secara keseluruhan juga disediakan yang melibatkan aktiviti seperti penyediaan soal selidik kepada pelbagai pihak berkenaan dengan situasi semasa penggunaan ict mengadakan bengkel-bengkel mesyuarat-mesyuarat jawatankuasa induk atau bengkel mesyuarat jawatankuasa kecil dan lain-lain lagi lain lagi

[close]

p. 8

2.0 pendekatan projek struktur tadbir urus dan keahlian jawatankuasa pstm pbt pahang satu 1 jawatankuasa telah dibentuk untuk mempastikan pembangunan pstm ini dapat dilaksanakan dengan jayanya jawatankuasa pstm yang dibentuk telah melibatkan keanggotaan dari setiap pbt negeri pahang sila rujuk rajah 1 1-1 pengarah projek yh.dato mahadiah bt hj.mohamad pasukan perunding mampu yh dato dr zahari bin othman perunding perunding pn norhayati bt yaacob ketua projek pn sukhaila bt angsor pen.perunding pejabat pengurusan projekpmo cik nik afifah bt nik abd rahmank k tn hj mohd fauzee bin muhammad pn azira bt azam pn nurul ashikin ahmad khairuddin en mohammad salihuddin bin masri en faizul fikri bin othman pengurus projek 1 yh dato norhayad bt hj ahmad 2 yh dato baharuddin bin mahamad pasukan pengurusan perubahan pembudayaan ict en suris bin mihatk pn asma bt mahiddin en lokman shah bin hj pilus cik sharifah fairus bt syed omar pasukan aplikasi integrasi sistem pangkalan data en.subhan bin shahudink en mohd anwar bin othman cik hasmiza binti mat akil cik norhaidah bt baharin pasukan infrastruktur keselamatan ict en shahrul faizal b selamatk en.hafizul b a.wahab pn.shahrani saazai bt mat saad pn.rozian bt mohd razali pn wan zainab bt wan seman pasukan komuniti penyampaian maklumat en.hoh poh chenk en farhan b ngatman en rasid b yusoff pn jalela bt mat fauzan mp kuantan en mohd sobri bin ibrahim mp temerloh yh dato haji ahmad salhi bin abdul latiff mp bentong en zainal abidin bin md amin md pekan en mohd ali bin mohd amin md lipis en mohd pauzi bin abu hussaini md maran en zamri bin omar md bera tn.hj ibrahim bin hj malik md raub cik noorul nazreen bt nordin md jerantut pn wan norizan bt wan badaruzzaman md rompin en halimi bin idris md cameron highlands en mazlan bin mohamed isa rajah 1-1 jawatankuasa pstm pbt negeri pahang

[close]

p. 9

2.1 model pembangunan pstm pembangunan pstm pbt negeri pahang mengguna pakai pendekatan analisis strategi dan formulasi model asf yang digambarkan seperti di rajah 1-2 pembangunan pstm pbt negeri pahang 1 mengguna pakai pendekatan analisis strategi dan formulasi model asf yang digambarkan seperti di rajah 1-2 analisis strategi formulasi rajah 1-2 model asf model asf melibatkan tiga 3 peringkat utama pembangunan iaitu i peringkat 1 analisis penilaian persekitaran semasa bisne dan ict ii iii peringkat 2 strategi pembentukan strategi ict peringkat 3 formulasi mengenalpasti inisiatif dan membentuk pelan tindakan ict

[close]

p. 10

2.2 aliran proses pembangunan pstm proses pembangunan pstm pbt negeri pahang menggunapakai pendekatan analisis pembangunan pstm pbt negeri pahang pahang gambaran aliran proses dalam menghasilkan pstm adalah seperti yang digambarkan di bawah rajah 1-3 aliran proses penyediaan pstm 3 aktiviti-aktiviti tiviti utama dalam pembangunan pstm bermula daripada peringkat 1 sehingga peringkat 3 adalah seperti yang disenaraikan berikut a pengumpulan maklumat pengumpulan maklumat dijalankan menerusi pembacaan dokumen dokumendokumen strategik laporan laporan-laporan dan bahan-bahan rujukan bahan

[close]

p. 11

b penilaian ict penilaian ict dilakukan ke atas aplikasi pangkalan data dan infrastruktur ict semasa c soal selidik dua 2 kajian telah dijalankan iaitu soal selidik kepuasan pengguna serta soal selidik pengurusan perubahan dan pembudayaan ict kajian ini dijalankan untuk mengetahui mengetahui d tahap kepuasan pengguna terhadap kemudahan ict serta ahap e tahap keberkesanan pengurusan perubahan ahap kajian ini meliputi warga pejabat suk pahang jabatan-jabatan jabatan kerajaan negeri pahang pihak berkuasa tempatan serta badan berkanun negeri f bengkel persekitaran bisnes dan ict bengkel telah dijalankan pada 22 hingga 24 mac 2011 bengkel ini bertujuan untuk mengenal pasti jurang isu cabaran dan harapan dari aspek bisnes dan ict g mesyuarat mesyuarat penyelarasan diadakan secara berkala antara perunding dengan pmo dan pasukan-pasukan yang telah dibentuk bagi ngan pasukan pasukan membincangkan perkembangan aktiviti serta isu-isu berbangkit isu isu selain menyediakan laporan lengkap pada setiap peringkat h bengkel pelan tindakan bengkel telah dijalankan pada 2 hingga 5 mei 2011 bengkel ini bertujuan untuk mengenalpasti inisiatif dan program ict berserta pelan tindakan i bengkel penulisan dokumen pstm bengkel telah dijalankan di cameron highlands pahang pada 21 ­24 jun 2011 bengkel ini bertujuan untuk menyediakan dokumen akhir gkel pstm pbt negeri pahang.

[close]

p. 12

2.3 pelaksanaan pstm pelaksanaan pembangunan pstm mengambil masa enam 6 bulan untuk disiapkan bermula daripada bulan feb 2011 sehingga julai 2011 3.0 visi misi dan teras strategik 3.1 visi dan misi mpt rajah visi dan misi mpt 3.2 visi dan misi ict mpt rajah visi dan misi ict

[close]

p. 13

3.3 teras strategik ict jadual teras strategik ict teras 1 pengukuhan infrastruktur yang stabil pantas dan selamat · meningkatkan keberkesanan keselamatan objektif infrastuktur ict melalui pematuhan piawaian dan prosidur · memperkasakan keupayaan dan kebolehsediaan infrastuktur bagi menyokong pelaksanaan aplikasi-aplikasi teras aplikasi teras 2 pembangunan dan pengukuhan aplikasi yang stabil selamat dan bersepadu · mewujud menambahbaik dan mengintegrasi objektif aplikasi bagi meningkatkan perkongsian maklumat antara pbt · meningkatkan keselamatan maklumat dan integriti data melalui pengukuhan kawalan aplikasi teras 3 pemantapan pengetahuan dan kemahiran ict · meningkatkan kesedaran dan penggunaan ict komuniti serta pengurusan perubahan ke arah penyampaian perkhidmatan yang efisien objektif teras 4 pengukuhan tadbir urus ict pbt · memantapkan pengurusan dan pentadbiran ict melalui pematuhan polisi prosedur serta pengukuhan jawatankuasa ict · memantapkan struktur organisasi ict bagi menyokong keberkesanan pelaksanaan fungsi teras perkhidmatan perbandaran objektif

[close]

p. 14

4.0 inisiatif strategik ict rajah inisiatif ict teras 1 dan 2 rajah inisiatif ict teras 3 dan 4

[close]

p. 15

5.0 pelan tindakan teras 1 pengukuhan infrastruktur yang stabil pantas dan selamat inisiatif 1 pengukuhan infrastruktur ict di mpt program 1a naiktaraf rangkaian cloud computing ipvpn di semua jabatan dan bahagian mpt 1b migrasi rangkaian ipv4 kepada ipv6 di pejabat hq mpt dan cawangan 1c penggunaan bandwidth management tool bmt di setiap jabatan/bahagian 2a pelaksanaan active directoryad 2b pelaksanaan security postur assessment spa secara berkala 2c pembangunan disaster recovery plan drp pbt 2d pengintegrasian pusatpemulihan datadrcbersama pusat data negeri 3a pelaksanaan teknologi virtualization server 3b peluasan penggunaan sharing dan network printer 4a peluasan perkhidmatan capaian internet tanpa wayar wireless 4b perluasan peralatan keselamatan seperti firewall dan ids ips merangkumi setiap jabatan/bahagian 4c perluasan pemasangan antivirus cloud kpi dis 2013 naiktaraf rangkaian ipvpn selesai dis 2014 pemasangan ipv6 tersedia dis 2013 pelaksanaan bmt sepenuhnya dis 2013 pelaksanaan ad dis 2013 pelaksanaan spa dis 2012 pelan drp dihasilkan tadbir urus dis 2015 stimulasi pelan drp dilaksanakan tadbir urus dis 2013 perlaksanaan virtualization server dis 2013 pemasangan 15 network printer dilaksanakan jul 2014 3 lokasi wifi hotspot dilaksanakan dis 2014 pemasangan firewall dan ids/ips dilaksanakan dis 2014 pemasangan antivirus teknologi cloud 2 pemantapan tahap keselamatan ict di mpt 3 penggunaan peralatan berteknologi hijau di mpt 4 peluasan perkhidmatan capaian dan keselamatan di mpt

[close]

Comments

no comments yet