Draf Rancangan Tempatan : Jilid 1

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

majlis perbandaran batu pahat majlis daerah yong peng jabatan perancangan bandar dan desa negeri johor februari 2011

[close]

p. 2

disediakan untuk majlis perbandaran batu pahat majlis daerah yong peng jabatan perancangan bandar dan desa negeri johor disediakan oleh alma rancang februari 2011

[close]

p. 3

draf rancangan tempatan daerah batu pahat 2002 2020 pengubahan peta cadangan dan penyataan bertulis isi kandungan senarai jadual no tajuk muka surat 1-1 no tajuk muka surat 1.0 pengenalan 1.1.1 1.2 pecahan guna tanah sedia ada rtd batu pahat 2009 blok perancangan mengikut kawasan pentadbiran rtd batu pahat 1-2 1-3 1.1 latar belakang 1.2 asas pengubahan rancangan tempatan 1.3 guna tanah semasa daerah batu pahat 2010 1.4 blok perancangan dan blok perancangan kecil 2.0 profil daerah batu pahat 2.1 sempadan pentadbiran daerah 2.2 penduduk daerah batu pahat 2.3 hierarki petempatan dan urbanisasi 2.4 wawasan pembangunan daerah batu pahat 3.0 pembangunan semasa komited dan cadangan guna tanah daerah batu pahat 2020 1-1 1-1 1-2 1-3 2-1 2-1 2-2 2-3 2-4 3.1 3.2 3.3 3-1 3.3.1 3.4.1 3.5.1 3-1 3-3 3-4 3-11 3-12 3-15 3-16 3-17 3.8.3 3.8.2 3.8.1 guna tanah semasa daerah batu pahat perubahan guna tanah daerah batu pahat 2010 guna tanah komited daerah batu pahat 2010 keluasan cadangan gunatanah 2020 komposisi guna tanah cadangan kawasan mpbp komposisi guna tanah cadangan kawasan mdyp cadangan kelas penggunaan tanah pembangunan daerah batu pahat 2020 guna tanah utama cadangan kelas penggunaan tanah pembangunan daerah batu pahat 2020 guna tanah sokongan cadangan kelas penggunaan tanah pembangunan daerah batu pahat 2020 guna tanah lain-lain 3-23 3-21 3-1 3-3 3-4 3-7 3-12 3-13 3-17 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 senarai mukim di kawasan rtd batu pahat senarai pbt di kawasan rtd batu pahat unjuran penduduk kawasan rtd unjuran penduduk mengikut mukim cadangan hierarki bandar unjuran urbanisasi 2.1 2-2 2-2 2-3 2-3 2.4 3.1 guna tanah semasa daerah batu pahat 3.2 guna tanah komited daerah batu pahat 3.3 guna tanah cadangan daerah batu pahat 3.4 peta cadangan guna tanah kawasan majlis perbandaran batu pahat 3.5 peta cadangan guna tanah kawasan majlis daerah yong peng 3.6 perubahan komposisi pembangunan guna tanah semasa 2010 komited 2010 dan cadangan gunatanah 2020 daerah batu pahat 3.7 tekanan pembangunan akan datang 3.8 2020 jadual kelas kegunaan tanah peta cadangan daerah batu pahat i

[close]

p. 4

draf rancangan tempatan daerah batu pahat 2002 2020 pengubahan peta cadangan dan penyataan bertulis senarai rajah senarai rajah no tajuk muka surat no 3.4.18 tajuk bp 1.18 kampung bintang bp 1.19 lapis peserai bp 1.20 kampung muhibbah bp 1.21 second port bp 1.22 banang jaya bp 1.23 bukit flora bp 1.24 industri wawasan bp 1.25 gunung soga bp 1.26 bindu bp 1.27 industri tongkang pechah bp 1.28 seri binjai bp 1.29 bandar putera indah bp 2.1 bandar parit raja bp 2.2 uthm bp 2.3 seri paya bp 2.4 parit karjo bp 3.1 pekan rengit bp 3.2 industri rengit bp 3.3 jambi bp 3.4 parit perpat bp 3.5 seri merlong bp 3.6 sungai tongkang bp 3.7 parit kemang bp 3.8 parit raja darat bp 4.1 pekan senggarang bp 4.2 koris bp 4.3 sungai lurus bp 4.4 uthm tanjung labuh bp 4.5 sungai ayam bp 4.6 pantai minyak beku bp 4.7 teluk buluh bp 4.8 sungai suluh bp 5.1 pekan semerah bp 5.2 industri seri sulong bp 5.3 simpang kiri muka surat 3-42 3-43 3-44 3-45 3-46 3-47 3-48 3-49 3-50 3-51 3-52 3-53 3-54 3-55 3-56 3-57 3-58 3-59 3-60 3-61 3-62 3-63 3-64 3-65 3-66 3-67 3-68 3-69 3-70 3-71 3-72 3-73 3-74 3-75 3-76 1.1 1.2 1.3 1.4 persempadan semula pihak berkuasa tempatan guna tanah semasa rtd blok perancangan rtd baru pahat pengubahan blok perancangan kecil rtd baru pahat pengubahan 1-2 1-5 1-6 1-6 3.4.19 3.4.20 3.4.21 3.4.22 3.4.23 2.1 2.2 2.3 mukim dan pusat petempatan daerah batu pahat persempadanan semula kawasan pihak berkuasa tempatan sasaran hierarki petempatan daerah batu pahat 2-1 2-2 2-3 3.4.24 3.4.25 3.4.26 3.4.27 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2.1 3.2.2 3.3 3.4 3.5 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.7 3.4.8 3.4.9 3.4.10 3.4.11 3.4.12 3.4.13 3.4.14 3.4.15 3.4.16 3.4.17 guna tanah semasa daerah batu pahat 2010 pelan guna tanah semasa daerah batu pahat 2010 perubahan guna tanah semasa tepubina 2002-2020 guna tanah komited daerah batu pahat 2010 pembangunan komited daerah batu pahat peta cadangan guna tanah daerah batu pahat peta cadangan guna tanah kawasan mpbp peta cadangan guna tanah kawasan mdyp bp 1.1 bandar penggaram bp 1.2 industri minyak beku bp 1.3 penggaram selatan bp 1.4 gunung banang bp 1.5 flora utama bp 1.6 jalan kluang bp 1.7 parit besar bp 1.8 industri seri gading bp 1.9 pekan seri gading bp 1.10 seri bengkal bp 1.11 panchor bp 1.12 bandar baru seri gading bp 1.13 parit bilal bp 1.14 tasek merdeka bp 1.15 parit linau bp 1.16 parit lapis bp 1.17 simpang lima 3-1 3-2 3-3 3-4 3-4 3-9 3-14 3-15 3-25 3-26 3-27 3-28 3-29 3-30 3-31 3-32 3-33 3-34 3-35 3-36 3-37 3-38 3-39 3-40 3-41 3.4.28 3.4.29 3.4.30 3.4.31 3.4.32 3.4.33 3.4.34 3.4.35 3.4.36 3.4.37 3.4.38 3.4.39 3.4.40 3.4.41 3.4.42 3.4.43 3.4.44 3.4.45 3.4.46 3.4.47 3.4.48 3.4.49 3.4.50 3.4.51 3.4.52 ii

[close]

p. 5

draf rancangan tempatan daerah batu pahat 2002 2020 pengubahan peta cadangan dan penyataan bertulis senarai rajah no 3.4.53 3.4.54 3.4.55 3.4.56 3.4.57 3.4.58 3.4.59 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.7 3.4.8 3.4.9 3.4.10 3.4.11 3.4.12 3.4.13 3.4.14 3.4.15 3.4.16 3.4.17 3.4.18 3.4.19 3.4.20 3.4.21 3.4.22 tajuk bp 5.4 lubuk bp 5.5 bagan bp 5.6 parit maimon bp 6.1 bukit bindu bp 6.2 linau bp 6.3 parit jalil bp 6.4 parit ju yp 1.1 bandar yong peng yp 1.2 parit awang yp 2.1 bandar ayer hitam yp 2.2 institut pertanian ayer hitam yp 2.3 kawasan industri ayer hitam yp 2.4 parit sonto yp 3.1 parit sulong yp 3.2 peserai kecil yp 3.3 simpang kiri yp 3.4 kangkar merlimau yp 4.1 pekan seri medan yp 4.2 seri wangi yp 4.3 parit yaani yp 4.4 air putih yp 5.1 kangkar baru yp 5.2 industri yong peng air hitam yp 5.3 tanjung sembrong yp 5.4 seri mendapat yp 5.5 parit tengah yp 5.6 parit botak yp 6.1 lam lee yp 6.2 chaah baru muka surat 3-77 3.78 3-79 3-80 3-81 3-82 3-83 3-84 3-85 3-86 3-87 3-88 3-89 3-90 3-91 3-92 3-93 3-94 3-95 3-96 3-97 3-98 3-99 3-100 3-101 3-102 3-103 3-104 3-105 iii

[close]

p. 6

pendahuluan

[close]

p. 7

draf rancangan tempatan daerah batu pahat 2002 2020 pengubahan peta cadangan dan penyataan bertulis 1.0 1.0 pendahuluan vii viii ix mengenalpasti cadangan-cadangan kemudahan infrastruktur dan utiliti kemudahan masyarakat dan kemudahan rekreasi mengenalpasti cadangan sistem perhubungan dan lalulintas mengenalpasti kawasan-kawasan khas mengemaskini jadual kelas guna tanah use class order mengemaskini pangkalan data guna tanah 1.1 latar belakang x xi keperluan rancangan tempatan rt adalah berdasarkan akta perancangan bandar dan desa 1976 akta 172 dan kaedah rancangan pemajuan rancangan struktur dan rancangan tempatan 1986 di mana akta tersebut telah mengkehendaki setiap pihak berkuasa tempatan menyediakan rancangan struktur seksyen 81 dan rancangan tempatan seksyen 121 bagi setiap kawasannya rtd batu pahat pengubahan 2010-2020 ini merupakan pindaan kepada rtd batu pahat 2002 ­ 2020 yang selain dari peruntukan dan akta tersebut yang menjelaskan setiap kawasan pihak berkuasa tempatan perlu diliputi oleh rancangan tempatan bagi tujuan penyelarasan pembangunan antara pihak berkuasa perancangan tempatan pbpt rancangan tempatan di peringkat daerah boleh disediakan serentak secara pentadbiran di mana jawatankuasa perancang negeri boleh mengarahkan penyediaan rancangan tempatan daerah rtd bagi beberapa pbpt di peringkat daerah dijalankan secara serentak seksyen 126 akta 172 dengan rancangan struktur negeri rsn kajian pengubahan rancangan tempatan daerah batu pahat ini merupakan lanjutan dari rancangan kajian pengubahan rancangan tempatan daerah batu pahat ini disediakan di bawah peruntukan bahagian iii seksyen 16 akta perancangan bandar dan desa 1976 akta 172 tujuan utama kajian pengubahan ini adalah untuk i menyemak menganalisa dan mengezonkan semula guna tanah peta cadangan selaras dengan keperluan semasa pihak berkuasa perancang tempatan pbpt dan keperluan masa hadapan daerah batu pahat ii iii menyediakan satu pangkalan data yang lengkap dan fleksibel terutama bagi keperluan kawalan perancangan menyediakan laporan sektoral secara `site specific dan agensi pelaksana mengikut format yang ditetapkan bagi tujuan `development facilitation implikasi dari senario tersebut telah banyak mempengaruhi trend dan senario pembangunan terkini penyediaan pengubahan rancangan tempatan daerah batu pahat adalah amat diperlukan bagi tujuan menyelaras dan mengemaskini maklumat pembangunan ke arah yang lebih komprehensif dan lebih berdaya saing sehubungan itu tindakan paling utama adalah menyemak mengemaskini dan meminda zon guna tanah selaras dengan trend terkini berdasarkan kepada skop kajian yang telah digariskan meliputi i ii iii iv v vi mengemaskini guna tanah semasa dan komited menyelaras perubahan-perubahan zon perancangan mengenalpasti tekanan dan tren pembangunan semasa dan masa hadapan mengkaji pengezonan semula ke atas guna tanah sedia ada kepada guna tanah yang lebih ekonomik atau sebaliknya menyelaras cadangan guna tanah menyelaras secara `adopt dan `adapt sebagai garis panduan khusus kajian pemutihan industri industri luar zon negeri johor kelulusan perancangan oleh jawatankuasa perancang negeri jpn dan majlis mesyuarat kerajaan negeri johor mmk kelulusan perancangan oleh pihak berkuasa perancangan tempatan trend dan tekanan pembangunan semasa keperluan semasa oleh pihak berkuasa perancang tempatan i trend dan senario pembangunan terkini tempatan daerah batu pahat 2020 asas pengubahan rancangan tempatan ini dilakukan disebabkan tren dan senario pembangunan terkini dan persempadanan semula pihak berkuasa tempatan telah diwartakan oleh kerajaan negeri johor warta kerajaan j.p.u 3 jilid 52 no.1 c rtd batu pahat 2020 pengubahan ini dibuat disebabkan perkembangan semasa pembangunan di kawasan rtd ini terutama beberapa kawasan yang pesat membangun dan diberi penekanan dari segi aspek cadangan guna tanah dan aspek kawalan perancangan nisbah plot densiti dan lain-lain selain itu pengubahan bertujuan menyelesaikan isu industri luar kawasan yang perlu dikemaskini supaya tidak mencemar kawasan sekitar 1.2 asas pengubahan rancangan tempatan muka surat 1 1

[close]

p. 8

draf rancangan tempatan daerah batu pahat 2002 2020 pengubahan peta cadangan dan penyataan bertulis 1.0 ii persempadan semula pihak berkuasa tempatan kawasan rtd batu pahat mempunyai kawasan tepu bina sebanyak 7.51 daripada keluasan daerah di mana guna tanah sedia ada 2009 adalah seperti berikut daerah batu pahat dibahagikan kepada dua pihak berkuasa tempatan iaitu majlis perbandaran batu pahat mpbp dan majlis daerah yong peng mdyp pada tahun 2010 persempadanan 2 pihak berkuasa tempatan ini telah disemak semula rajah 1.1 implikasi sempadan baru ini dilihat akan memberikan kesan langsung kepada keperluan penyelarasan semula strategi dan zon perancangan guna tanah jadual 1.1 pecahan guna tanah sedia ada kawasan rtd batu pahat 2010 rajah 1.1 persempadan semula daerah batu pahat bil 1 kategori guna tanah kediaman perumahan terancang perumahan kampung jumlah kecil perindustrian perniagaan dan perkhidmatan institusi dan kemudahan masyarakat pendidikan kesihatan keagamaan keselamatan rumah kebajikan kegunaan kerajaan perkuburan lain-lain kemudahan masyarakat lain-lain termasuklah dewan serbaguna awam dewan orang ramai balai raya kemudahan kebajikan perpustakaan awam dan pejabat pos jumlah kecil kawasan lapang dan rekreasi tanah lapang kemudahan sukan dan rekreasi pantai tanah kosong jumlah kecil pengangkutan jalan lebuhraya dan kemudahan pengangkutan infrastruktur dan utiliti bekalan elektrik bekalan air telekomunikasi pengairan saliran pelupusan sisa dan pembentungan jumlah kecil pertanian getah kelapa sawit padi tanaman-tanaman lain penternakan akuakultur tanah terbiar jumlah kecil luas hektar 1,272.520 5,172.000 6,444.520 918.630 330.820 504.540 37.420 127.960 20.860 0.690 474.350 177.030 45.030 peratus 1.3 guna tanah semasa daerah batu pahat 2010 utara tanpa skala 2 3 4 3.43 0.49 0.18 1,387.880 342.700 8.140 296.650 619.350 1,266.840 2,339.610 0.74 5 0.67 1.25 6 7 1,378.610 21,301.700 72,535.000 295.560 29,624.940 71.860 1,738.120 30,503.480 156,070.660 0.73 8 petunjuk kawasan majlis perbandaran batu pahat kawasan majlis daerah yong peng sempadan mukim sempadan daerah 83.15 muka surat 1 2

[close]

p. 9

draf rancangan tempatan daerah batu pahat 2002 2020 pengubahan peta cadangan dan penyataan bertulis 1.0 pecahan guna tanah sedia ada kawasan rtd batu pahat 2009 sambungan bil 9 kategori guna tanah hutan hutan darat hutan paya laut jumlah kecil badan air semulajadi sungai tasik dll buatan bekas lombong dll jumlah kecil tanah kosong pantai bukan rekreasi sekitar badan air jumlah kecil jumlah kajian lapangan sektor guna tanah dan fizikal rtd batu pahat disember 2009 i peratus ii iii iv 5.62 sempadan blok perancangan kecil rancangan tempatan sedia ada sempadan bandar sempadan pusat bandar dan pusat perdagangan utama kawasan khas a kawasan petempatan desa terpilih b kluster industri c pantai awam luas hektar 10,520.700 29.850 10,550.550 1,920.950 966.140 2,887.090 1,565.470 2,561.320 4,126.790 187,702.000 10 1.54 11 d kawasan pelancongan e persisir sungai 2.20 100.00 f projek mega g kawasan rekreasi h tanah pertanian subur sumber rujuk rajah 1.2.guna tanah semasa kawasan rtd batu pahat jadual 1.2 blok perancangan mengikut kawasan pentadbiran rtd batu pahat pihak berkuasa tempatan blok perancangan bp 1 bp 2 bp 3 bp 4 bp 5 bp 6 yp 1 yp 2 yp 3 yp 4 yp 5 yp 6 nama blok perancangan bandar penggaram parit raja rengit senggarang semerah linau bandar yong peng ayer hitam parit sulong seri medan tanjung semberong chaah baru keluasan hektar 16,824.90 4,923.99 33,456.632 12,242.951 12,371.57 9,663.72 2,789.09 1,673.79 10,243.49 24,205.99 37,543.26 30,500.14 peratus 8.56 2.51 17.03 6.23 6.30 4.92 1.42 0.85 5.21 12.32 19.11 15.53 jumlah penduduk kawasan rtd pada tahun 2000 mengikut laporan banci penduduk 2000 adalah seramai 336,509 orang dengan kadar pertumbuhan purata 1991 2000 sehingga 1.46 di mana majoriti penduduk adalah kaum melayu bumiputera 66.02 cina 32.15 india 1.68 dan lain-lain komposisi etnik ialah 0.14 berdasarkan laporan banci penduduk pada tahun 2000 daripada jumlah penduduk rtd batu pahat ini seramai 199,564 59.30 orang termasuk dalam kumpulan umur guna tenaga iaitu penduduk yang berumur 15 hingga 64 tahun sebaliknya kumpulan bawah umur aktif iaitu yang berumur 14 tahun ke bawah merangkumi 32.36 108,909 baki 5.81 19,577 terdiri daripada kumpulan yang berumur 65 tahun dan keatas majlis daerah yong peng mdyp majlis perbandaran batu pahat mpbp sumber kajian rtd batu pahat pengubahan 2010 1.4 blok perancangan dan blok perancangan kecil blok-blok perancangan dan blok perancangan kecil ditunjukkan dalam jadual 1.2 dan rajah 1.3 kriteria penentuan blok perancangan dibuat menggunakan faktor-faktor berikut i ii iii iv v sempadan blok perancangan rancangan tempatan daearah batu pahat 2020 sempadan had pembangunan sempadan mukim sempadan majlis perbandaran batu pahat sempadan majlis daerah yong peng bagi blok perancangan kecil pula beberapa kriteria telah diambilkira bagi mewujudkan zon-zon kawalan terperinci setiap kawasan kriteria-kriteria tersebut adalah rujuk rajah 1.4 muka surat 1 3

[close]

p. 10

draf rancangan tempatan daerah batu pahat 2002 2020 pengubahan peta cadangan dan penyataan bertulis 1.0 rajah 1.3 blok perancangan rtd batu pahat pengubahan rajah 1.4 blok perancangan kecil rtd batu pahat pengubahan utarautara tanpa skala bp 12 tanpa skala bp 10 bp 7 bp 11 bp 9 bp 8 bp 6 bp 5 bp 1 bp 2 bp 4 bp 3 sumber kajian rtd batu pahat pengubahan 2010 sumber kajian rtd batu pahat pengubahan 2010 muka surat 1 4

[close]

p. 11

u ke segamat hutan simpan gunung moakil ladang guthrie cha ah baru ladang hup lee ladang lian seng ladang union ladang mados paloh 80 000 pelan kunci draf rancangan tempatan daerah batu pahat 2002-2020 pengubahan rajah 1.2 guna tanah semasa kawasan rtd 2010 ke paloh negeri sembilan segamat pahang mersing melaka muar ke kuala lumpur kluang batu pahat ladang sungai simpang kiri lam lee empangan bekok u kota tinggi johor bahru pontian kecil ladang atlas tanpa skala petunjuk guna tanah kediaman perumahan terancang singapura daerah muar ladang kangkar ladang yong peng kangkar baru ladang yong peng luas hektar guna tanah infrastruktur dan utiliti bekalan elektrik rentis tnb bekalan air pengairan dan saliran luas hektar ke muar h.simpan tambahan gunung moakil yong peng hutan simpan bukit inas sri medan hutan simpan bukit payung parit yaani ladang asam bubuk ladang bukit jintan perumahan tidak terancang jumlah kecil industri industri terancang telekomunikasi pelupusan sisa pepejal pembentungan jumlah kecil pertanian tasik sembrong industri tidak terancang ladang tan see peng ke kluang lombong kuari jumlah kecil perniagaan dan perkhidmatan perniagaan terancang jumlah kecil parit sulong getah kelapa sawit padi lain-lain jenistanaman institusi dan kemudahan masyarakat pendidikan kesihatan tanah terbiar jumlah kecil bandar putra indah mrsm ladang simpang kiri semerah penggaram hutan simpan bukit bindu ladang sungai raya parit raja sri gading hutan simpan gunung soga hutan simpan hutan simpan gunung banang gunung banang institut haiwan ayer hitam ayer hitam keagamaan perkuburan keselamatan rumah kebajikan kegunaan kerajaan badan berkanun lain-lain kemudahan masyarakat jumlah kecil penternakan dan akuakultur penternakan akuakultur jumlah kecil hutan hutan darat hutan tanah lembap jumlah kecil ke muar ke johor bahru daerah kluang tanah lapang dan rekreasi tanah lapang kemudahan sukan dan rekreasi jumlah kecil tanah kosong tanah kosong semulajadi tanah kosong buatan jumlah kecil pantai pantai semulajadi jumlah kecil badan air badan air semulajadi badan air buatan jumlah kecil bandar baru sri gading pengangkutan jalan lebuhraya utara selatan landasan terbang kemudahan pengangkutan jumlah kecil sempadan-sempadan sempadan daerah sempadan mukim sempadan pihak berkuasa tempatan sempadan blok perancangan had pembangunan 189,708 hektar ladang ladang sri gading sri gading luas keseluruhan daerah uthm uthm senggarang senggarang kg sri merlong rengit daerah pontian ke pontian rancangan tempatan daerah batu pahat

[close]

p. 12

profil daerah batu pahat

[close]

p. 13

draf rancangan tempatan daerah batu pahat 2002 2020 pengubahan peta cadangan dan penyataan bertulis 2.0 2.0 profil daerah batu pahat rajah 2.1 mukim dan pusat petempatan daerah batu pahat utara 2.1 sempadan pentadbiran daerah tanpa skala kawasan kajian pengubahan rancangan tempatan daerah batu pahat meliputi keseluruhan daerah batu pahat dengan keluasan 187,702 hektar atau 0.00 daripada keseluruhan negeri johor daerah batu pahat ini ditadbir oleh dua pihak berkuasa tempatan pbt yang terdiri daripada majlis perbandaran batu pahat dan majlis daerah yong peng secara amnya terdapat 14 buah mukim di daerah batu pahat seperti jadual dibawah jadual 2.1 dan rajah 2.1 jadual 2.1 senarai mukim di daerah batu pahat mukim batu persegi lubok 16 bagan 15 peserai 7 simpang kiri 38 simpang kanan 48 linau 39 tanjung semberong 133 sri gading 74 minyak beku 48 kampung bahru 26 sungai punggor 34 sungai kluang 38 chaah bahru 118 sri medan 89 jumlah sumber kajian rtd batu pahat pengubahan,2010 keluasan km persegi ekar 41.44 10,240.00 38.85 9,600.00 18.12 4,480.00 98.42 24,320.00 124.32 30,720.00 101.01 24,960.00 344.47 85,120.00 191.66 47,360.00 124.32 30,720.00 67.34 16,640.00 88.06 21,760.00 98.42 24,320.00 305.62 75,520.00 230.51 56,960.00 1872.56 462,720.00 hektar 4,143.99 3,885.99 1,812.00 9,842.06 12,432.07 10,101.06 34,447.21 19,166.12 12,432.08 6,734.04 8,806.05 9,842.06 30,562.19 23,051.14 187,702.06 petunjuk pusat-pusat petempatan sempadan mukim sempadan daerah 723 selain itu terdapat 12 pusat petempatan utama dalam daerah batu pahat seperti di bawah kawasan mpbp i ii iii iv v bandar penggaram parit raja rengit senggarang semerah kawasan mdyp i ii iii iv v vi vii yong peng ayer hitam parit sulong seri medan parit yaani kangkar baru lam lee sehingga tahun 2010 daerah batu pahat meliputi kawasan pentadbiran majlis perbandaran batu pahat mpjbt dan majlis daerah yong peng mdyp rajah 2.2 dan jadual 2.2 sumber kajian rtd batu pahat pengubahan,2010 muka surat 2 1

[close]

p. 14

draf rancangan tempatan daerah batu pahat 2002 2020 pengubahan peta cadangan dan penyataan bertulis 2.0 jadual 2.2 senarai pbt di daerah batu pahat keluasan sedia ada hektar 108,889.17 55.32 20,831.83 11.09 63,079.00 33.59 keluasan persempadanan semula hektar 92,324.03 46.94 104,362.47 53.06 2.2 penduduk daerah batu pahat pihak berkuasa tempatan majlis perbandaran batu pahat mpbp majlis daerah yong peng mdyp pihak berkuasa perancang tempatan daerah batu pahat sumber kajian rtd batu pahat pengubahan,2010 mengikut banci 2000 penduduk daerah batu pahat berjumlah 336,509 dan kadar pertumbuhan penduduk di daerah batu pahat adalah bersifat perlahan purata kadar pertumbuhan tahunan kppt ialah 1.46 bagi tahun 1991-2000 iaitu lebih kecil berbanding dengan purata nasional iaitu 2.64 kppt penduduk daerah batu pahat dijangka akan meningkat sebanyak 1.55 pada tahun 2005 1.62 pada tahun 2010 1.68 pada tahun 2015 dan 1.72 pada tahun 2020 rajah 2.2 persempadan semula kawasan pihak berkuasa tempatan dari segi taburan penduduk antara daerah pula didapati taburan penduduk tidak seimbang pada tahun 2000 sebanyak 118,633 orang penduduk 35.25 tertumpu di mukim simpang kanan iaitu di mana terletaknya utara bandar penggaram manakala mukim kedua yang mempunyai jumlah penduduk paling ramai ialah mukim sri gading iaitu sebanyak 45,539 orang 13.53 pada tahun 2000 mukim-mukim yang paling padat terdapat mukim simpang kanan dan mukim sri gading mengikut laporan banci penduduk tahun 2000 pula dijangkakan kadar penduduk bandar pada tahun 2000 akan meningkat kepada 61.86 disebabkan faktor perubahan ekonomi yang mendorong kepada pembangunan perindustrian serta migrasi pekerja dari kawasan luar bandar kepada kawasan bandar maksudnya ialah sekitar 208,164 penduduk terdapat dalam kawasan bandar pada tahun 2000 jadual 2.3 unjuran penduduk daerah batu pahat jumlah penduduk kategori umur 2000 2005 2010 75 6,280 7,185 8,931 70-74 5,548 6,443 8,605 65-69 7,749 9,894 9,056 60-64 11,116 9,907 13,293 55-59 10,630 14,031 15,987 50-54 14,619 16,530 19,833 45-49 16,938 20,252 22,610 40-44 20,577 22,943 22,646 35-39 23,214 22,880 21,834 30-34 23,086 22,017 24,480 25-29 22,168 24,636 32,133 20-24 24,777 32,272 36,073 15-19 32,439 36,211 37,654 10-14 36,335 37,759 34,604 5-9 37,835 34,652 36,656 0-4 34,739 36,697 39,742 jumlah 328,050 384,138 384,138 bukan 8,459 9,103 9,747 warganegara jumlah 336,509 363,413 393,885 keseluruhan sumber kajian rtd batu pahat ,2002-2020 2015 11,573 7,877 12,160 15,143 19,178 22,143 22,322 21,612 24,274 31,927 35,917 37,509 34,509 36,606 39,683 45,549 417,681 10,391 428,072 2020 12,392 10,589 13,847 18,159 21,411 21,866 21,302 24,022 31,657 35,689 37,347 34,377 36,505 39,628 45,182 51,100 455,073 11,033 466,106 kadar pertumbuhan purata 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2.73 4.44 5.31 1.37 3.03 5.95 -1.75 6.09 5.00 -1.75 6.07 2.63 -2.27 6.05 2.63 3.70 5.70 2.64 3.70 2.22 2.48 3.71 2.22 -0.25 3.63 2.22 -0.25 -0.93 2.20 -0.26 -0.93 2.13 -0.28 -0.93 2.14 5.45 -0.94 2.14 5.46 2.25 2.13 5.46 2.25 0.78 5.43 2.25 0.78 -1.73 2.22 0.78 -1.73 1.13 0.77 -1.73 1.13 1.60 -1.74 1.13 1.59 2.63 1.10 1.60 2.63 2.46 1.55 1.63 1.68 1.73 petunjuk kawasan majlis perbandaran batu pahat kawasan majlis daerah yong peng sempadan mukim sempadan daerah 1.55 1.92 1.68 1.72 sumber kajian rtd batu pahat pengubahan,2010 muka surat 2 2

[close]

p. 15

draf rancangan tempatan daerah batu pahat 2002 2020 pengubahan peta cadangan dan penyataan bertulis 2.0 jadual 2.4 unjuran penduduk mengikut mukim mukim 1980 1991 7,246 6,712 11,070 13,885 6,954 17,869 7,379 101,810 16,704 33,989 19,641 15,333 9,395 27,477 295,474 2.45 2.27 3.75 4.70 2.35 6.05 2.50 34.46 5.66 11.51 6.66 5.19 3.18 9.30 100.00 2000 7,648 6,016 10,627 14,988 6,959 16,724 8,961 118,633 20,856 45,639 21,687 16,266 9,654 31,651 336,509 2.27 1.79 3.22 4.45 2.07 4.97 2.66 35.25 6.23 13.53 6.44 4.83 2.87 9.41 100.00 growth rate 1980-1991 1991-2000 0.50 0.60 0.63 -1.21 -0.49 -0.25 1.13 0.85 -1.08 0.01 -0.44 -0.73 2.56 2.18 1.35 1.71 0.25 2.55 1.05 3.26 0.58 1.10 -0.33 0.65 -0.47 0.30 0.35 1.58 0.68 1.46 rajah 2.3 sasaran hierarki petempatan daerah batu pahat 2020 bagan 6,858 2.50 chaah baru 6,262 2.28 kampung baru 11,695 4.26 linau 12,264 4.47 lubok 7,838 2.86 minyak beku 18,750 6.84 peserai 5,589 2.04 simpang kanan 87,851 32.03 simpang kiri 16,255 5.93 seri gading 30,284 11.04 sri medan 18,422 6.72 sungai kluang 15,900 5.80 sungai punggor 9,895 3.61 tanjung sembrong 26,438 9.64 jumlah 274,301 100.00 sumber kajian rtd batu pahat ,2002-2020 utara tanpa skala 2.3 hierarki petempatan dan urbanisasi bandar penggaram merupakan bandar terbesar yang termasuk di dalam kategori perbandaran kelas 1 pusat petempatan kedua besar seterusnya ialah yong peng yang mempunyai penduduk seramai 5,023 orang dan dikategorikan sebagai bandar terdapat 12 buah pusat petempatan yang telah dikenal pasti bagi daerah batu pahat pusat petempatan terbesar di daerah batu pahat ialah bandar penggaram yang juga berfungsi sebagai pusat perniagaan dan pentadbiran bandar penggaram ini diklasifikasikan sebagai pusat wilayah negeri terdapat tiga pusat petempatan yang telah dikenal pasti dan diklasifikasikan sebagai pusat separa wilayah negeri iaitu parit raja ayer hitam dan yong peng manakala terdapat 3 pusat petempatan diklasifikasikan sebagai pusat petempatan utama iaitu air hitam parit sulong dan rengit dan selebihnya iaitu 6 buah pusat petempatan diklasifikasikan sebagai pusat petempatan kecil rajah 2.3 dan jadual 2.5 petunjuk jadual 2.5 cadangan hierarki bandar untuk daerah batu pahat hirarki pusat wilayah negeri pusat separa wilayah negeri petempatan bandar penggaram yong peng parit raja air hitam parit sulong rengit semerah lam lee sri medan parit yaani kangkar baru senggarang pusat petempatan utama pusat petempatan kecil sumber kajian rtd batu pahat pengubahan,2010 sumber kajian rtd batu pahat ,2002-2020 kajian rancangan struktur negeri johor 2001 muka surat 2 3

[close]

Comments

no comments yet