คู่มือประกันคุณภาพ54 คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว

 

Embed or link this publication

Description

คู่มือประกันคุณภาพ54 คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว

Popular Pages


p. 1

2554

[close]

p. 2

2554 sar che-online 2555

[close]

p. 3

web site web http dent.swu.ac.th

[close]

p. 4

1 2542 2 2545 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 3 5 7 12 20 22 26 37 75 89 109 125 132 153 158 165 167 168

[close]

p. 5

3.1 22

[close]

p. 6

1 4 4 1 2 3 4 public information 5 participation transparency accountability 6 2542 2 2545 7 7 2549 8 12 2551 4 9 2 2552 16 2552 1

[close]

p. 7

1 2 targets goals 3 4 5 2

[close]

p. 8

2542 2 2545 2542 2 2545 2 1 2 2 3

[close]

p. 9

· · · · · · 2542 2 2545 48 49 input process output/outcome 1.1 1.1 1 self assessment report sar 4

[close]

p. 10

sar 120 2542 2 2545 5 34 7 2549 3 3 3 1 2 3 2553 1.2 5

[close]

p. 11

1.2 6

[close]

p. 12

2 2542 2 2545 2546 2539 academic freedom institutional autonomy accountability 2546 2542 2 2545 5 47 2545 2553 2546 2 1 2 7

[close]

p. 13

2539 2553 1 1.1 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 pdca 1.2 8

[close]

p. 14

2 2.1 2.2 2.3 9

[close]

p. 15

2.4 3 3.1 3.2 pdca 3.3 3.4 10

[close]

Comments

no comments yet