Laporan Tahunan 2011

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

2011 laporan tahunan 2011 majlis daerah maran majlis daerah maran [laporan tahunan]

[close]

p. 2

laporan tahunan 2011 majlis daerah maran majlis daerah maran 26500 maran pahang darul makmur ibu pejabat caw bandar tun razak faks portal rasmi facebook 09-4771411 09-4662640 09-4771511 www.mdmaran.gov.my majlis daerah maran

[close]

p. 3

laporan tahunan 2011 majlis daerah maran isi kandungan

[close]

p. 4

laporan tahunan 2011 majlis daerah maran perkara perutusan yang dipertua aluan setiausaha majlis daerah maran m/s maklumat organisasi:ahli majlis latar belakang mdm visi misi polisi piagam pelanggan carta organisasi ketua-ketua jabatan/bahagian/unit laporan unit:unit osc unit e-pbt unit audit dalam unit undang-undang laporan bahagian:bahagian teknologi maklumat bahagian penguatkuasaan laporan jabatan:jabatan khidmat pengurusan jabatan perbendaharaan jabatan penilaian pengurusan harta jabatan kejuruteraan jabatan perancangan jabatan perkhidmatan perbandaran pelesenan cawangan jengka jabatan khidmat kemasyarakatan galeri

[close]

p. 5

laporan tahunan 2011 majlis daerah maran maklumat organisasi

[close]

p. 6

laporan tahunan 2011 majlis daerah maran ahli majlis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 tn hj mohamad shahaimi bin othman jp amp amn pjk tn hj zakaria bin mat she pjk pn hjh zenab binti sahak pjk pn hjh noramiwati binti hj harith pjk tn hj nor azhar bin hj abdul latif amn amp pjk en mohamad tarmizi bin hamzah ppn pjk tn hj mohamad arifin bin awang ismail pkt pjk tn hj mohamed azhar bin sulong tn hj ahmad shukor bin awang tn.hj ahmad sabrey bin idris amp pkt pjk en loh kam meng amp pjk pn liew kiun yin pjk en ng hoe liang ppn en lee piang yin kmn pjk pn tan king hua pjk en tang won fak amp en yew kwee huat ppn en arjunan a/l manickam amp pkt pjk en apparao a/l sinnappanan ,pjk pn hjh kalsom bt abd lah pjk ir tn hj salimi bin hj md saleh ahli turut hadir 1 2 3 4 iskandar bin ibrahim ahmad johari bin hj shahabudin fairul azrie bin yaacob syarifuddin bin mohamad saad

[close]

p. 7

laporan tahunan 2011 majlis daerah maran sejarah majlis daerah maran m ajlis daerah maran ditubuhkan pada 1 julai 1988 di bawah akta 171 akta kerajaan tempatan 1976 dan telah diwartakan pada 23 jun 1988 melalui warta kerajaan negeri pahang no.502 w.k.phg.500jld.41 majlis daerah maran wujud melalui hasil percantuman daripada dua penguasa tempatan yang sediada iaitu lembaga bandaran kecil maran dan majlis tempatan chenor keluasan kawasan operasi majlis daerah maran ialah 26.39km persegi dengan meliputi pusat pertumbuhan pekan-pekan seperti bandar maran bandar jengka pekan sg jerik pekan sri jaya pekan tajau pekan awah dan chenor perluasan kawasan pentadbiran majlis daerah maran telah di ubah kepada keseluruhan keluasan kawasan daerah kecuali hutan simpan kepada 1978.1km persegi melalui kelulusan warta kerajaan no.1280 bertarikh 22 november 2007 organisasi majlis daerah maran diterajui oleh seorang yang dipertua majlis daerah 24 orang ahli majlis daerah 4 orang ahli turut hadir majlis daerah dan seorang setiausaha majlis daerah mereka dibantu oleh 7 orang ketua jabatan terdiri dari jabatan khidmat pengurusan jabatan perbendaharaan jabatan penilaian dan pengurusan harta jabatan perkhidmatan perbandaran dan perlesenan jabatan kejuruteraan dan jabatan perancangan pembangunan dan lanskap serta 4 orang ketua unit terdiri daripada unit undang-undang unit audit dalaman unit osc dan unit teknologi maklumat terdapat sebanyak 110 jawatan yang diluluskan oleh jpa dan daripada jumlah tersebut 1 jawatan adalah jawatan pengurusan dan professional.

[close]

p. 8

laporan tahunan 2011 majlis daerah maran visi majlis daerah maran untuk menjadikan majlis daerah maran sebagai pbt yang cekap berkesan dan komited ke arah mewujudkan komuniti sejahtera misi majlis daerah maran melahirkan masyarakat yang berdisiplin berbudi bahasa bermoral dan bertanggungjawab mewujudkan persekitaran bandar yang bersih indah selamat dan harmoni untuk warga maran dan pengunjung menyediakan kemudahan-kemudahan rekreasi dan riadhah yang menarik serta mesra pengguna melahirkan warga kerja majlis daerah maran yang komited dalam memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan mengamalkan tadbir urus yang baik mewujudkan suasana perniagaan yang kondusif dan berdaya maju objektif majlis daerah maran meningkatkan kualiti perbandaran melalui system penyampaian perkhidmatan yang berkesan memastikan perancangan dan pembangunan bandar yang bersistematik serta memenuhi aspirasi rakyat meningkatkan tahap kebersihan dan keindahan selaras dengan konsep bandar dalam taman mewujudkan perbandaran yang kemas tersusun selesa dan selamat didiami mewujudkan masyarakat yang prihatin dan berpengetahuan.

[close]

p. 9

laporan tahunan 2011 majlis daerah maran carta organisasi majlis daerah maran yang dipertua dato haji fadzilla bin haji salleh dimp smp aap ahli-ahli majlis daerah maran unit one stop center peg perancang bandar j41 unit e-pbt peg teknologi maklumat f41 unit undang-undang pen peg undangundang l29/32 unit audit dalam pen juruaudit w27/32 setiausaha zamri b omar aap amp jabatan khidmat pengurusan pen peg tadbir n22/27 bahagian pentadbiran pengurusan personel jabatan perbendaharaan pen akauntan w27/32 jabatan penilaian pengurusan harta pen peg penilaian w27/32 bahagian akaun jabatan perancangan pembangunan landskap pen peg perancang bandar j36 jabatan kejuruteraan pen jurutera j29/36 jabatan perkhidmatan perbandaran pelesenan pen peg kesihatan persekitaran u32 bahagian kesihatan awam bahagian pelesenan bahagian kewangan bahagian penguatkuasaan bahagian perancangan pembangunan bahagian penilaian bahagian landskap bahagian teknologi maklumat pejabat cawangan bahagian pengurusan harta bahagian projek pesuruhjaya bangunan cob bahagian penyelenggaraan

[close]

p. 10

laporan tahunan 2011 majlis daerah maran ketua-ketua jabatan/bahagian/unit

[close]

p. 11

laporan tahunan 2011 majlis daerah maran laporan unit

[close]

p. 12

laporan tahunan 2011 majlis daerah maran unit one stop center

[close]

p. 13

laporan tahunan 2011 majlis daerah maran 1.0 pengenalan penubuhan unit pusat setempat atau lebih dikenali sebagai one stop center osc merupakan sebagai salah satu usaha penambahbaikan perkhidmatan awam dalam prosedur dan proses bagi permohonan pemajuan cadangan pemajuan di pihak berkuasa tempatan 2.0 objektif menyelaras dan mempercepatkan proses kelulusan permohonan pembangunan tanah yang meliputi permohonan kebenaran merancang pelan bangunan dan pelan-pelan lain memendekkan norma masa dan memudahkan cara proses permohonan kebenaran merancang pelan bangunan dan permohonan pembangunan tanah bagi projek di bawah konsep bina kemudian jual bkj projek impak tinggi dan pelaburan asing serta projek-projek kerajaan dalam tempoh empat 4 bulan dan dibawah konsep jual kemudian bina jkb dalam tempoh enam 6 bulan menyeragamkan prosedur dan proses permohonan kebenaran merancang pelan bangunan dan pelan pembangunan tanah dengan mengambilkira peruntukan-peruntukan di bawah kanun tanah negara 1965 ktn 56 akta perancangan bandar dan desa 1976 akta 172 dan akta parit jalan dan bangunan 1974 akta 133 3.0 fungsi organisasi 3.1 fungsi jawatankuasa osc menimbang dan membuat keputusan terhadap permohonan kebenaran merancang pelan bangunan dan pelan-pelan lain yang berkaitan membuat perakuan dan memaklumkan keputusan ke atas permohonan perihal tanah berhubung cadangan pemajuan di bawah peruntukan seksyen 124a dan 204d kanun tanah negara menimbang dan membuat keputusan terhadap permohonan lain yang diletakkan di bawah tanggungjawab pusat setempat.

[close]

p. 14

laporan tahunan 2011 majlis daerah maran 3.2 tugas urusetia osc menerima dan menyemak permohonan pembangunan tanah kebenaran merancang pelan bangunan dan pelan-pelan lain yang berkaitan daripada pemohon meneliti permohonan yang diterima memenuhi kehendak asas atau syarat-syarat yang ditetapkan membuat edaran permohonan cadangan pemajuan kepada jabatan-jabatan yang berkenaan untuk diproses dan jabatan/agensi teknikal yang berkenaan untuk ulasan dan pandangan memantau dan mendapatkan ulasan bagi permohonan-permohonan yang telah diedarkan kepada jabatan/agensi teknikal mendapatkan maklumbalas mengumpul dan menyelaras kertas perakuan yang disediakan jabatan perancangan jabatan bangunan jabatan kejuruteraan untuk diangkat ke mesyuarat jawatankuasa pusat setempat bertindak sebagai urusetia mesyuarat yang menetapkan tarikh memastikan mesyuarat diadakan dua 2 kali sebulan dan menyediakan minit mesyuarat dan maklumbalas untuk edaran mengedarkan makluman keputusan jawatankuasa osc terhadap kelulusan cadangan pemajuan kepada pentadbir tanah meliputi permohonan pemajuan tanah di bawah seksyen 124a dan 204d kanun tanah negara mengumpul kertas perakuan untuk diangkat ke mesyuarat majlis penuh 4.0 visi penubuhan pusat setempat ini adalah untuk mengurangkan karenah birokrasi di dalam prosedur dan proses cadangan pemajuan sekaligus meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan di pihak berkuasa tempatan 5.0 misi melaksanakan penambahbaikan terhadap prosedur dan proses sedia ada bagi cadangan pemajuan selaras dengan hasrat kerajaan untuk meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan awam yang melibatkan penambahbaikan ke atas mekanisme memproses permohonan pembangunan tanah kebenaran merancang dan pelan bangunan secara serentak melalui pelaksanaan pusat setempat di bawah konsep bina kemudian jual dan jual kemudian bina.

[close]

p. 15

laporan tahunan 2011 majlis daerah maran 6.0 piagam pelanggan menerima dan mengedarkan permohonan yang lengkap ke jabatan teknikal dalam tempoh 2 hari dari tarikh diterima memproses permohonan cadangan pemajuan dalam tempoh piagam yang ditetapkan mengikut jenis permohonan mendaftar permohonan dalam portal osc setiap bulan sebelum 5hb mengadakan mesyuarat jawatankuasa osc sebanyak 2 kali sebulan atau 24 kali setahun menyediakan minit mesyuarat dalam tempoh 3 hari selepas mesyuarat jawatankuasa osc diadakan dan mengedarkan minit mesyuarat dalam tempoh 7 hari selepas mesyuarat jawatankuasa osc diadakan memaklumkan kepada pemohon mengenai status permohonan dalam tempoh 7 hari selepas mesyuarat jawatankuasa osc diadakan 7.0 jumlah perjawatan dan kakitangan tahun 2011 unit pusat setempat merupakan urusetia mesyuarat jawatankuasa osc dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada yang dipertua ydp memandangkan majlis daerah maran merupakan pbt bertaraf majlis daerah yang kecil urus setia pusat setempat diketuai oleh pegawai perancang bandar dan desa dan disokong oleh pegawai teknikal daripada senibina dan seorang pembantu tadbir.

[close]

Comments

no comments yet