no meu mar na mina lingua

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3[close]

p. 4[close]

p. 5[close]

p. 6[close]

p. 7[close]

p. 8

partes da embarcaciÓn aleta s.f parte curvada dos costados do barco nas proximidades da popa aleta amura s.f alheta hanche quarter parte curvada dos costados do barco nas proximidades da proa amura amura amure tack babor s.m parte esquerda da embarcación mirando de popa a proa babor bombordo bâbord port banda s.f cada un dos laterais en que se divide a embarcación simetricamente respecto ao plano lonxitudinal banda banda côte flanc side barraganete s.m cada unha das partes superiores da caderna que sobresaen da cuberta da embarcación barraganete borda falsa allonge de sommet borda s.f bordo ou varanda superior de cada un dos costados do buque borda borda amurada bord gunwale caderna s.f peza curva que se apoia na quilla e serve para darlle forma ao casco cuaderna cavernas membrure couple ribs codaste s.m peza grosa de madeira ou aceiro que sostén a armazón da popa na que remata o barco formando ángulo coa quilla codaste cadaste stern post cornamusa s.f peza de metal ou madeira que serve para amarrar os cabos das embarcacións cornamusa cunho taquet cleat costado s.m cada un dos lados do buque medidos dende a borda ata a liña de flotación costado costado flanc side eslora s.f lonxitude do barco medido de proa a popa eslora cumprimento longueur hors-tout longueur d encombrement length estribor s.m fondo s.m parte dereita da embarcación mirando de popa a proa estribor estibordo tribord starboard a parte somerxida máis baixa ou máis profunda dun barco fondo fundo fond bottom

[close]

p. 9

partes da embarcaciÓn forquita s.f peza de metal ou madeira que ten nun dos extremos dúas pezas que conforman un semicírculo no que se enganchan o remo ou o rastro ou ben o mastro e a percha nas embarcacións tradicionais sin galla horquilla galla s.f gateira s.f vid forquita 1-calquera burato na parede ou na cuberta dunha embarcación 2 peza colocada enriba da regala das embarcacións tradicionais de forma rectangular e cunha fenda no centro en forma de u que se emprega para guiar por ela o cabo gatera manga s.f obra morta loc.subs obra viva loc.subs popa s.f proa s.f puntal s.m quilla s.f 1 alboi 2.escoteira Écoubier chock forqueta forquilha dame de nage anchura da embarcación que xeralmente se mide á altura do plano da caderna mestra manga boca largura maître bau beam parte visible dunha embarcación cando o barco está en situación de navegación obra muerta obras mortas oeuvres mortes upper works parte somerxida dunha embarcación cando o barco está en situación de navegación obra viva obras vivas oeuvres vives bottom parte posterior da embarcación popa pôpa ré arrière poupe stern parte dianteira da embarcación que abre o camiño na auga proa proa avant proue bow altura do barco medida dende o bordo inferior da quilla ata a cuberta puntal pontal creu depth peza central e inferior do barco moi sólida que vai de proa a popa e serve de base e afianzamento das cadernas do barco considérase a columna vertebral do esqueleto do barco quilla quilha quille keel regala s.f remadoira s.f prolongación do casco do buque que sobresae da cuberta regala tábua muraille top rail peza trapezoidal de madeira que conta cun burato no que se introducen os toletes do remo e serve para apoiar o remos evitando o desgaste da regala chumacera chumaceira dame de nage toletière oarlock

[close]

p. 10

partes da embarcaciÓn roda s.f peza grosa e curvada que vai empalmada no extremo anterior da quilla formando a proa roda tambuche s.m roda Étrave stem 1 caseta que protexe unha trapela ou outras partes das embarcacións 2 pequeno departamento na proa onde se gardan cabos e toletes tambucho capuchana rouf tapa da regala táboa grande que forma o bordo superior da embarcación loc.subs tolete s.m peza cilíndrica de madeira ou ferro fixada no bordo da embarcación normalmente na remadoira e que se emprega para apoiar o remo que queda suxeito a el mediante o estrobo tolete varenga s.f tolete tolet tholepin peza curvada que vai situada sobre a quilla e forma a base da caderna varenga longarina varangue floor

[close]

p. 11

partes da embarcaciÓn aleta amura babor banda barraganete borda caderna codaste

[close]

p. 12

partes da embarcaciÓn cornamusa costado eslora estribor forquita fondo gateira manga

[close]

p. 13

partes da embarcaciÓn obra morta obra viva popa proa puntal quilla regala remadoira

[close]

p. 14

partes da embarcaciÓn tambuche roda tambuche tapa da regala tolete tolete varenga varenga

[close]

p. 15[close]

Comments

no comments yet