James Allen: Ahogyan gondolod

 

Embed or link this publication

Description

Ennek az ingyenes könyvnek az eredeti forrása a http://www.AsAManthinketh.net Engedélyezett a könyv másolása és példányainak szétosztása, egészen addig amíg ez egészben, hozzáadás és kivonatolás, valamint változtatás nélkül történik és anyagi ellenszo

Popular Pages


p. 1

www.ahogyangondolod.com

[close]

p. 2

2 ennek az ingyenes könyvnek http www.asamanthinketh.net az eredeti forrása a engedélyezett a könyv másolása és példányainak szétosztása egészen addig amíg ez egészben hozzáadás és kivonatolás valamint változtatás nélkül történik és anyagi ellenszolgáltatás nélkül minden jog fenntartva világszerte © 2001 asamanthinketh.net as a man thinketh.net po boksz 2087 st.augustine fl 32085 usa magyar fordítás és kiadás www.mlmsiker.hu /ford dányi viktória www.ahogyangondolod.com

[close]

p. 3

ki volt james allen annak ellenére hogy könyve az ahogyan gondolod a világ minden részérl milliókat ösztönzött és részben felels a teljes személyiségfejleszt iparág megszületéséért is nagyon keveset tudunk a könyv megalkotójáról james allenrl leicesterben angliában született 1864-ben és egy angol nagyvállalat igazgatójának személyi tikára volt 1902-ig 38 éves korában nyugdíjba vonult hogy írhasson és egy kis farmra ilfracombe-ba költözött feleségével több mint 20 mvet vetett papírra mieltt 48 évesen váratlanul meghalt az ahogyan gondolod sok más íróra is nagy hatással volt olyanokra mint norman vincent peale earl nightingale dennis waitley és tony robbins a kiskönyv et ahogyan nevezte öt nyelvre fordították le ezzel olvasók millióit inspirálva abban a felismerésben hogy az ember képzeletei valósággá válhatnak egyszeren a gondolatok erejének köszönheten www.ahogyangondolod.com

[close]

p. 4

elszó ezt a kis könyvet amely elmélkedéseim és tapasztalataim eredménye nem egy kimerít értekezésnek szántam a gondolat erejének sokak által megírt témájáról sokkal inkább gondolatébresztnek mint magyarázatnak amely arra ösztökél férfiakat és nket hogy felfedezzék és felfogják az igazságot hogy k maguk formálói önmaguknak gondolatik által amelyeket önmaguknak választanak és önmagukban megersítenek hogy az elme mesterszabója úgy a bels jellemvonások ruhatárának mint a küls körülményeknek ruhatárának valamint ha eddig tudatlanságban és fájdalommal szabták ruháikat most megvilágosodva és boldogan tehetik mindezt james allen ilfracombe anglia www.ahogyangondolod.com

[close]

p. 5

i gondolatok és jellemvonások a mondás mely szerint ahogyan szívbl gondolod olyan is vagy nem csak zavarba hozza magát az emberi lényt de annyira átfogó hogy kihat az ember jelenlegi körülményire és élete minden egyes részletére az ember tulajdonképpen az amit gondol jelleme pedig az összes gondolatának komplett eredménye ahogyan egy növény a magból hajt ki s nélküle nem is létezhetne így az ember minden cselekedete a gondolat rejtett magvából fakad és nem jöhetett volna felszínre a nélkül ez érvényes az úgynevezett spontán vagy meggondolatlan tettekre is ugyanúgy mint az átgondoltan kivitelezettekre a cselekedet a gondolat virága míg a boldogság vagy szenvedés annak gyümölcsei az ember így gyjti be saját gazdálkodása édes és keser gyümölcseit az elmebéli gondolat alkotott meg minket mivé gondolat által lettünk azt építettük meg s ha az ember agya gonosz dolgot forral a kín jön utána mint kerék az ökör után s ha kitart a gondolat tisztasága mellett a boldogság árnyék-biztosan követi az ember egy törvény általi növekedés nem egy mvészi alkotás az okok és hatások olyan egyértelmek és el nem térk a gondolatok rejtett birodalmában mint a látható és anyagi világban egy nemes és isteni jellem nem szívességbl vagy szerencsébl olyan amilyen hanem a jó gondolkodásra folyamatosan törekvés természetes eredménye az isteni gondolatokkal hosszan ápolt közösség hatása egy aljas és állatias jellem ugyanazon folyamat útján eredménye a hitvány gondolatok melengetésének az ember önmagát alkotja meg vagy dönti romokba gondolatai fegyvergyárában készíti el fegyvereit amellyel lerombolja önmagát maga alakítja ki azokat a szerszámokat is amelyekkel boldogság az er és a békesség mennyei palotáját magának megépíti a gondolatok helyes megválasztásával és használatával az ember isteni tökéletességre emelkedik a gondolatokkal történ visszaélés és a rossz használat által a gonosz szintje alá süllyed e két szélsség közé beilleszthet a jellem minden árnyalata és az ember aki azok alkotója és mestere a manapság napvilágot látott és újra felfedezett lélekbe hatoló igazságok közül egyetlen egy sem ilyen örömteli és gyümölcsöz www.ahogyangondolod.com

[close]

p. 6

ígéret mint ez hogy az ember a gondolatok ura jellemének szobrásza alkotója és formálója helyzetének és az t körülvev dolgoknak és sorsának tehetséges értelmes és szeret lényként az ember aki ura saját gondolatainak kézben tartja minden helyzet kulcsát és magában hordozza azt az átalakító és megelevenít elhatározást amely által azzá teszi önmagát amivé óhajtja az ember mindig a gazda még a leggyengébb és legelhagyatottabb állapotában is de gyengeségében és leépültségében ostoba gazda aki félre kormányozza gazdaságát amikor elgondolkodik körülményein és szorgalmasan keresi a törvényt mely léte alapját képezi akkor bölcs gazdává válik aki energiáit ésszel irányítja és gondolatainak gyümölcsöz irányt szab ilyen a tudatos gazda és az ember csak így a gondolat törvényének saját életében történ felfedezésével válhat azzá ez a felfedezés teljes mértékben használat önelemzés és tapasztalat kérdése csak kitartó kutatás és bányászat eredményeképpen lelünk aranyat és gyémántokat az ember lényével kapcsolatos minden igazságot megtalálhat ha elég mélyre ás elméjében és lelkében hibátlanul be tudja bizonyítani hogy jellemének formálója életének szobrásza és sorsának építje ha megfigyeli irányítás alatt tartja és megváltoztatja gondolatait nyomon követve önmagán másokon életén és körülményein azok hatásait eszközként használva aztán minden tapasztalatát legyen az akár a legjelentéktelenebb mindennapos esemény is hogy elérkezzen önmaga megismeréséhez amely megértés bölcsesség és er ebben az irányban és nem másképp feltétlen törvény az hogy aki keres az talál és aki kopogtat annak ajtót nyitnak Éppen ezért csak türelemmel gyakorlással és szakadatlan utánajárással tud az ember belépni a tudás templomának ajtaján www.ahogyangondolod.com

[close]

p. 7

ii a gondolat hatása a körülményekre az ember elméje egy kerthez hasonló amelyet okosan mvelnek vagy hagynak elvadulni de akár mvelt akár elhanyagolt mégis terem ha nem ültetünk bele hasznos magokat bséges hasztalan gyommag mennyiség fog belehullani és saját fajtáját fogja a kertben elszaporítani ahogyan a kertész megmveli a telkét azt a gaztól megtisztítja és neki tetsz virágokat gyümölcsöket termeszt úgy kellene az embernek elméje kertjét is gondoznia kigyomlálni a helytelen hasztalan tisztátalan gondolatokat és a tökéletesség irányába fejleszteni az igazság virágait és gyümölcseit és a hasznos és tiszta gondolatokat követve ezt a folyamatot az ember elbb vagy utóbb felfedezi hogy maga lelkének fkertésze és életének igazgatója leleplezi önmagában a gondolatok áramlását és egyre pontosabban megérti hogy a gondolatok ereje és az elme részei hogyan alakítják a jellemet a körülményeket és sorsunkat a gondolat és a jellem egy és ahogyan a jellem csak a környezetünkön és körülményeken keresztül fedi fel mutatja meg magát úgy az egyes ember küls életkörülményeit vizsgálva azt látjuk hogy az megegyezen összefüggésben van bels állapotával ez nem azt jelenti hogy egy ember körülményei bármely idpillanatban jellemvonásairól teljes képet adnak hanem azt hogy ezek a körülmények annyira bensséges összefüggésben vannak valamely bels életbevágó gondolat-elemével hogy az adott pillanatban elengedhetetlenek az egyén fejldéséhez minden ember ott van ahol létének törvénye szerint van a gondolatok melyeket önnön jellemébe beleépített juttatták oda és életének körülményeiben egyetlen tényez sem véletlenszer hanem egy olyan törvény eredménye amely nem téved ez épp úgy igaz azokra akik úgy érzik nincsenek összhangban körülményeikkel mint akik úgy érzik elégedettek azokkal haladó és fejld lényként az ember bárhol is legyen amit megtanul abban van lehetsége a növekedésre és amint megtanulta azt a szellemi leckét amelyet az adott körülmény tartogatott számára az a körülmény megsznik másiknak adva át a helyet az embert addig hányják vetik a körülmények míg elhiszi önmagáról hogy küls tényezk teremtménye de amikor ráébred hogy maga teremt er és parancsolhat a lénye rejtett talajának és magjának melybl a körülmény kin jogos gazdájává válik önmagának www.ahogyangondolod.com

[close]

p. 8

azt hogy a körülmények gondolatokból fejldnek ki mindenki tuja aki bármilyen hosszan öntisztítást vagy önmérsékletet gyakorolt Így megtapasztalhatta hogy körülményeinek megváltozása pontosan arányban állt mentális állapotának megváltozásával ugyanennyire igaz hogy amikor az ember szintén rászánja magát hogy orvosolja jellemének hibáit megváltozik és szemmel láthatóan fejldik gyorsan halad át az elzmények következményeinek viszontagságain a lélek azt vonzza ami titokban melenget azt amit szeret és azt is amitl fél felér a dédelgetett vágyak magasságáig alászáll a buja kívánságainak szintjére a körülményekben kapja meg a lélek azt ami az övé minden gondolat-mag melyet az elmébe elvetünk vagy behullani és ott meggyökerezni hagyunk megtermi saját gyümölcsét cselekedeteinkben elbb vagy utóbb kivirágzik és meghozza saját lehetség és körülmény gyümölcseit a küls körülményvilág önmagát a bels gondolatvilág formájára alakítja a kedvez vagy kedveztlen küls feltételek egyaránt olyan tényezk amelyek az egyénnek legjobban a javára válnak saját termésének learatójaként az ember megtanulja mind a szenvedést mind a gyönyört azokat a legbelsbb kívánságokat vágyakat gondolatokat követve melyeknek hagyja hogy életét uralják a tisztátalan képzelgés lidércfényét zve vagy rendíthetetlenül járva az ers és magas szint törekvés útját az ember végül megérkezik azok életének küls körülményeiben történ gyümölcsözéséhez és kiteljesedéséhez a növekedés és megváltoztatás törvényei bárhol elérik céljukat az ember nem a végzet zsarnoksága miatt jut a szegényházba vagy a börtönbe hanem aljas gondolatainak és alávaló kívánságainak nyomán ugyanígy egy tiszta elméj ember nem esik hirtelen bnbe valamely kényszer vagy pusztán küls hatás miatt a bnös gondolatot titokban hosszú ideig befogadta szívébe és adandó alkalommal az megmutatta összegyjtött erejét a körülmény nem formálja az embert hanem felfedi neki önmagát nem létezhet erkölcstelenségbe és a velejáró szenvedésbe süllyedés állapota bnös gondolatokra hajlás nélkül vagy erkölcsi magaslatra emelkedés és annak tiszta boldogsága tisztaságra vágyakozás folyamatos ápolása nélkül éppen ezért az ember a gondolatok ura és parancsolójaként önmaga formálója és környezetének alakítója alkotója még megszületéskor a lélek önmagától áll el és földi zarándoklatának minden lépése során olyan állapotok kombinációit vonzza magához amelyek által önmagát fedi fel és amelyek visszatükrözdései saját tisztaságának vagy tisztátalanságának erejének vagy ertlenségének www.ahogyangondolod.com

[close]

p. 9

az ember nem olyan dolgot vonz magához amilyet akar hanem olyat amilyen maga szeszélyei ambíciói meghiúsulnak minden lépésénél de a legbelsbb gondolatik és kívánságaik saját táplálékaikkal vannak táplálva legyenek azok rültek vagy tiszták az ember csakis önmagát veri bilincsbe s a gondolatok és cselekedetek a sors börtönrei ­ ha aljasak rabságban tartanak egyúttal ezek a szabadság angyalai is ­ ha nemesek megszabadítanak az ember nem azt kapja meg amit óhajt és amiért imádkozik hanem azt amit jogosan megérdemel kívánságai és imádságai csak akkor lesznek kielégítve és megválaszolva ha a gondolataival és cselekedeteivel összhangban vannak ezen igazság fényében mi értelme van annak hogy a körülmények ellen harcolni azt jelenti hogy az ember folyamatosan fordul ellene egy küls hatásnak ugyanakkor táplálja és megrzi annak okait szívében ez az ok formát ölthet egy tudatos vétekben vagy egy nem tudatos gyengeségben de bármi is legyen makacsul késlelteti tulajdonosának erfeszítéseit így az hangosan orvoslatért kiált az emberek nagyon szeretnének körülményeiken javítani de vonakodnak attól hogy önmagukon javítsanak Éppen ezért maradnak megkötve ha az ember nem riad vissza az önfeláldozástól sohasem hibázik annak a célnak a megvalósításában amire szíve van hangolva ez ugyanúgy igaz a földi mint a mennyei dolgokra még annak az embernek is akinek egyetlen kívánsága vagyonra szert tenni fel kell készülnie arra hogy személyes áldozatokat kell hoznia mieltt ezt a célját eléri és mennyire inkább annak aki egy ers és anyagilag kiegyensúlyozott életet szeretne megvalósítani vegyünk például egy embert aki nyomorúságosan szegény nagyon szeretne a körülményein környezetén és otthonának kényelmén javítani ezért folyamatosan megrövidíti munkáját és úgy gondolja hogy jogosan csapja be munkaadóját arra alapozva hogy nem elégséges a bére az ilyen ember nem érti meg a legegyszerbb tételeit azoknak az elveknek amelyek az igazi jólét alapját képezik és nem csak teljes mértékben alkalmatlan arra hogy nyomorából kiemelkedjen de lényegében még mélyebb nyomort vonz magához beengedvén és megcselekedvén e hanyag álnok és férfiatlan gondolatokat vagy például egy gazdag ember aki fájdalmas és hosszan tartó betegség áldozata lesz falánkságából adódóan nagy összegeket is képes adni azért hogy megszabaduljon betegségébl de nem áldozza fel torkos kívánságait ki akarja elégíteni zaftos és természetellenes ételek utáni vágyakozását és szeretné az egészségét is megtartani egy idben ez az ember teljesen alkalmatlan arra hogy egészsége jó legyen mert még nem tanulta meg az egészséges élet elsdleges szabályait www.ahogyangondolod.com

[close]

p. 10

vagy például egy munkaadó aki munkásokat dolgoztat,és tisztességtelen intézkedéseket alkalmaz hogy ne kelljen az elírt munkabért megfizetnie abban a reményben hogy nagyobb haszonra tehet szert dolgozói bérét lecsökkenti ez az ember mindent egybevetve alkalmatlan a gazdagságra s akkor amikor a csd szélére kerül úgy megítélés mint gazdagság szempontjából a körülményeket okolja nem tudván hogy helyzetének az egyetlen okozója ezt a három esetet pusztán azért mutattam be hogy illusztráljam az igazságot hogy az ember maga elidézje akár szinte teljesen akaratlanul is saját helyzetének és amíg a jó végeredményt igyekszik elérni folyamatosan meghiúsítja annak megvalósulását mert olyan gondolatokat ersít önmagában melyek lehetetlen hogy összhangba kerüljenek az általa kívánt a végkifejlettel az ilyen esetek a végtelenségig többszörözdhetnek vagy keveredhetnek bár ez nem minden esetben igaz az olvasó ha így határoz nyomon követheti a gondolatok törvényének mködését a saját elméjében és életében és amíg ezt teszi puszta küls körülmények nem szolgálhatnak érveléseink alapjául a körülmények mindamellett olyan bonyolultak a gondolat olyan mélyen gyökerezik és a boldogság feltételei a személlyel együtt olyan széles körben változhatnak hogy az ember teljes lelki állapotát habár önmaga eltt ezek ismertek lehetnek életének csupán küls képe alapján más ember nem ítélheti meg az ember becsületes lehet bizonyos dolgok vonatkozásában mégis szükséget szenved egy másik lehet tisztességtelen bizonyos vonatkozásokban mégis vagyonra tesz szert de az általánosan alkotott vélemény hogy az els ember az adott becsületesség miatt bukik el a második pedig az adott becstelenség miatt boldogul jól felületes megítélés eredménye amely azt feltételezi hogy a becstelen ember majdnem teljesen erkölcstelen és a becsületes majdnem egészen erkölcsös egy mélyebb tudás és széleskörbb tapasztalat fényében azonban ez a megítélés hibásnak bizonyul a tisztességtelen embernek lehetnek olyan csodálatos erényei amelyet a másik nem birtokol és a becsületes ember visszataszító bnei nincsenek jelen a másik emberben a becsületes ember learatja becsületes gondolatainak és cselekedeteinek jó eredményét de magában hordozza azokat a szenvedéseket amelyeket bnei hoznak létre a becstelen ember hasonlóképpen begyjti a saját szenvedéseit és boldogságait az emberi hiúságnak tetszik ha azt hiheti hogy az ember bnei miatt szenved de addig amíg az ember nem gyomlál ki minden beteges keser és tisztátalan gondolatot a lelkébl nem kehet abban a helyzetben hogy tudja és kijelentse hogy szenvedései a jó és nem a www.ahogyangondolod.com

[close]

p. 11

rossz tulajdonságainak eredményei az ehhez vezet úton még jóval mieltt egy felsbb tökéletesség szintjét elérné rá fog találni elméjében és életében mköd nagy törvényre mely teljes mértékben igazságos és amely éppen ezért nem adhat jót a rosszért és rosszat a jóért birtokában ennek a tudásnak meg fogja tudni ha visszanéz múltjára és vakságára hogy élete a jelenben és mindig is igazságosan lett elrendelve és hogy múltbéli tapasztalatai jók és rosszak egyaránt egyenl érték kinyilatkozásai voltak fejld de még kifejletlen önmagának jó gondolatok és cselekedetek sohasem állíthatnak el rossz eredményt rossz gondolatok és cselekedetek sohasem állíthatnak el jó eredményt egyszóval semmi más nem nhet a kukoricából mint kukorica és semmi más a csalánból csak csalán az ember a természetes világban megérti ezt és együttmködik vele de kevesen értik meg ugyanezt az elme és erkölcs világában pedig ez éppen olyan egyszer és tévedhetetlen éppen ezért nem is tudnak együttmködni ezzel a szenvedés mindig valamilyen irányú rossz gondolat hatása jelzje annak hogy az ember nincs összhangban önmagával és a léte törvényével az egyetlen és felsbbrend használata a szenvedésnek minden hasztalan és tisztátlan dolog kiégetése és az azoktól történ megtisztulás a szenvedése elmúlik annak aki tiszta nincs értelme az arany kiégetésének ha a salakot már eltávolították és a tökéletesen tiszta és megvilágosodott lény nem szenvedhet a körülmények amelyekkel az ember szenvedések közepette találkozik saját elmebéli diszharmóniájának eredményei a körülmények amelyekkel az ember áldások közepette találkozik saját elmebéli harmóniájának eredménye az áldás és nem az anyagi dolgok birtoklása a mércéje a jó gondolatoknak nyomorúság és nem az anyagi dolgok hiánya mércéje a rossz gondolatoknak egy ember lehet átkozott és gazdag vagy lehet áldott és szegény az áldás és gazdagság csak a gazdagság bölcs és erkölcsös használata esetén járhatnak együtt a szegény ember is csak akkor süllyed nyomorba ha jussát mint rá jogtalanul kiszabott terhet tekinti a szegénység és az önkényeztetés a nyomor két szélssége mindkét állapot egyformán természetellenes és elmebéli zavar eredménye az embernek nem megfelelek a feltételei míg nem boldog egészséges és jómódú és a boldogság egészség és jómód eredményei annak hogy az ember és körülményei a küls a belsvel összhangban megváltozik egy ember egyedül akkor kezd el emberré válni amikor abbahagyja a siránkozást és szitkozódást és keresni kezdi az elrejtett igazságot amely az életét szabályozza az elméjét arra a szabályozó tényezre állítja és felhagy azzal hogy másokat okol saját körülményei miatt ers és nemes gondolatokkal építi fel magát felhagy azzal hogy www.ahogyangondolod.com

[close]

p. 12

körülményei ellen rúgkapál ellenben elkezdi azokat segítségként használni a mihamarabbi elrehaladásához és eszközként hogy felfedezze a rejtett erket és lehetségeket önmagában az univerzum domináns elve a törvény és nem a zrzavar igazság és nem igazságtalanság a lelke és anyaga az életnek becsületesség és nem a becstelenség a formáló és mozgatóer a világ szellemi kormányzásában s mivel ez így van az embernek nincs más teendje mint önmagát igazzá tenni hogy megláthassa hogy az univerzum is igaz a folyamat alatt míg önmagát igazzá teszi rá fog jönni hogy ahogyan gondolatait egyes dolgok és a többi ember felé hangolja a dolgok és emberek is felé fognak hangolódni ennek az igazságnak a bizonyítéka megvan minden emberben éppen ezért könny nyomozást tesz lehetvé szisztematikus önmegfigyelés és önelemzés által ha az ember gyökeresen megváltoztatja gondolatait le lesz nygözve attól a gyors változástól amit ez eredményez életének anyagi feltételeiben az ember úgy gondolja hogy a gondolatok eltitkolhatók de ez nem igaz az gyorsan szokásokban kristályosodik ki és a szokás körülményekben szilárdul meg Állatias gondolatok részeges szokásokban és bujaságban kristályosodnak ki melyek szkölködés és betegség körülményben szilárdulnak meg mindennem tisztátlan gondolat erltetett és megtéveszt szokásokban kristályosodik ki és rjít és ártalmas körülményekben szilárdul meg a félelem kétely és határozatlanság gondolatai gyenge férfiatlan és tétova szokásokban kristályosodnak ki amelyek az elbukás a nyomor és rabszolgai függés körülményeiben szilárdulnak meg lusta gondolatok gyenge tisztátlan és szintétlen szokásokban kristályosodnak ki melyek alávaló és szegényes körülményekben szilárdulnak meg gylölettel teli elítél gondolkodás vádaskodó és erszakos szokásokban kristályosodnak ki melyek a sérülésekben és üldözöttségben szilárdulnak meg Önös gondolatok minden fajtája önkeresés szokásában kristályosodik ki és gyötr körülményekben szilárdul meg másrészrl mindenféle gyönyör gondolat kellemes és barátságos szokásokban kristályosodik ki amely remek és fényes körülményekben szilárdulnak meg tiszta gondolatok az önmérséklet és önuralom szokásában kristályosodnak ki melyek nyugalmas és békés körülményekben szilárdulnak meg bátorság önbizalom és döntés férfias szokásokban kristályosodik ki melyek a siker teljesség és szabadság körülményeiben szilárdulnak meg energiával teli gondolatok tiszta és szorgalmas szokásokban kristályosodnak ki amelyek a kellemes körülményben szilárdulnak meg finom és megbocsátó gondolatok a kedvesség szokásában kristályosodnak ki és védelmez megóvó körülményekben szilárdulnak meg szeret és önzetlen gondolatok biztos és maradandó jólét és igazi gazdagság www.ahogyangondolod.com

[close]

p. 13

körülményében szilárdulnak meg egy bizonyos gondolatmechanizmus amely mellett az ember kitart légyen az jó vagy rossz az eredményét haladéktalanul elállítja a jellemben és a körülményekben az ember nem választhatja meg közvetlenül a körülményeit de megválogathatja a gondolatait és így közvetett módon de mégis biztosan változtathat körülményein a természet minden embernek segít hogy gondolataiban amelyeket leginkább felersít önmagában örömét lelje lehetségek melyek a leggyorsabban hozzák felszínre a jó és a gonosz gondolatokat bemutatásra kerültek ha az ember felhagy bnös gondolataival az egész világ meglágyul felé és mindenki készen fog állni hogy neki segíthessen ha félreteszi gyenge és beteges gondolatait a lehetségek fognak mindenfell elbújni hogy elmozdítsák ers szándékaiban ha jó gondolatokat ápol nem lesz az a nehéz sors amely oda tudná t kötözni nyomorába és szégyenébe a világ számodra kaleidoszkóp s a változó színkombinációk amelyeket a siker pillanataiban megmutat neked örökké mozgó gondolataid tökéletesen elrendezett képei az leszel ami lenni akarsz hagyd a bukást hamisan tündökölni a sivár szóban környezet de a lélek azt megveti és szabad az id ura a tér meghódítója a henceg szélhámos szerencse szelidítje a zsarnok körülmény parancsolója ki koronától megfosztva szolgálója az emberi akarat az er mely láthatatlan a lélek leszármazottja ki halhatatlan képes utat vágni bármely célhoz ha kell gránit falon át ne légy türelmetlen a késedelemben de várj mint olyan ki érti mikor felemelkedik és parancsol a lélek az istenek engedelmességre készek /mátrai szilárd fordítása www.ahogyangondolod.com

[close]

p. 14

iii a gondolatok hatása az egészségre és testre a test az elme szolgálója engedelmeskedik az elme beavatkozásainak legyenek azok szabadon választottak vagy automatikusan kifejezdek törvényellenes gondolatok meghívásakor a test gyorsan betegségbe hanyatlásba süllyed a hálás és szép gondolatok parancsára fiatalságba és szépségbe öltözik a betegség és egészség éppúgy mint a körülmények a gondolatokban gyökereznek beteges gondolatok beteg testben fognak kifejezésre jutni a félelemmel teli gondolatokat úgy ismerjük mint ami olyan gyorsan öl mint a puskagolyó és máig is folyamatosan emberek ezreit öli meg éppen olyan biztosan még ha kicsit lassabban is azok az emberek akik valamilyen betegségtl való félelemben élnek azok meg is fogják azt kapni az aggodalom hamar leépíti az egész testet és szabad utat enged a betegség beáramlása számára míg a tisztátlan gondolatok még ha fizikailag nincsenek is kielégítve annál is hamarabb zúzzák szét az idegrendszert erteljes tiszta és vidám gondolatok a testet életervel és kecsességgel töltik meg a test egy érzékeny és képlékeny hangszer amely hamar válaszol azokra a gondolatokra melyek hatással vannak rá és a gondolatok szokásai meghozzák saját eredményüket jót vagy rosszat azoktól függen az embernek tisztátlan és mérgezett marad mindaddig a vére míg szaporítja tisztátlan gondolatait tiszta szívbl tiszta élet és tiszta test fakad a szennyes elmébl szennyes élet és romlott test származik a gondolat a cselekedet az élet és a megnyilvánulás forrása tedd tisztává a forrást és minden megtisztul vele együtt az étrend megváltoztatása nem fog segíteni olyan emberen aki nem változtatja meg a gondolatait amikor az ember a gondolatait tisztává teszi nem kíván többé tisztátlan étkeket tiszta gondolatok tiszta szokásokat hoznak létre a szentnek nevezett ember aki nem mossa meg a testét az nem szent annak aki megersítette és megtisztította gondolatait a rosszakaróval gondolnia sem kell ha a testedet tökéletesíteni akarod rizd meg az elmédet ha meg szeretnéd újítani a testedet szépítsd meg az elmédet a rosszindulat az irigység a csalódottság és csüggedés gondolatai ellopják a testtl az egészséget és kecsességet a savanyú arc nem véletlenül jön savanyú gondolatok hozzák létre a ráncokat amelyek csúfítanak az rültség a szenvedélyek és a büszkeség rajzolja az arcra ismerek egy kilencvenhat éves nt akinek épp olyan élénk és ártatlan az arca mint egy kislánynak ismerek egy férfit jóval a középkor alatt akinek az arcvonásai nem harmonikusak az egyik egy kedves és fényes természet eredménye a másik a szenvedély és az www.ahogyangondolod.com

[close]

p. 15

elégedetlenség következménye ahogyan nem lehet egy kellemes és egészséges a lakhelyed anélkül hogy szabadon beengeded a levegt és a napfényt így egy ers test és világos vidám vagy békés arckifejezés csak abból származhat ha szabadon beengedjük elménkbe a boldogság a jóakarat és nyugalom gondolatait az idsek arcán vannak ráncok melyeket a rokonszenv másokat az ers és tiszta gondolatok,és még másokat a szenvedély rajzoltak az arcra ki ne lenne képes megkülönböztetni ezeket azokhoz akik tisztességesen éltek a kor szelíd békés és olyan lágyan kellemes mint a lenyugvó nap nemrégiben láttam egy filozófust a halálos ágyán nem volt öreg csak években kifejezve olyan édesen és békésen halt meg ahogyan élt nincs olyan jó orvos mint a ders gondolatok hogy a test betegségeit elzze nincs a jóakarathoz fogható vigasztaló amely szétoszlathatná a bánat és keserség árnyait az életet folyamatosan beteges akarattal kritizálásban gyanakvásban és irigységben leélni egyenl az önmagunk saját kézzel kiásott börtön-verembe zárásával de mindenrl jót gondolni mindenhez jó kedvvel állni türelmesen megtanulni hogy hogyan találjuk meg mindenben a jót ilyen önzetlen gondolatok az igazi kapui a mennyországnak és ha napról napra megmarad abban hogy békés gondolatokat táplál minden teremtmény felé bséges békességet fog hozni a gondolatok birtokosának www.ahogyangondolod.com

[close]

Comments

no comments yet