ReklameTryks Gront Regnskab

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

grØnt regnskab 2006 ­ 2008 1

[close]

p. 2

indhold generel information virksomheden miljøtilsynsmyndighed ansvarlig ledelse side 3 indhold branche hovedaktiviteter Året 2008 miljø politik væsentlige miljøgodkendelser væsentlige ressource og miljømæssige parametre råvarer affalds produktion miljøpolitik certificering side 4 tilsynsmyndighedens udtalelse side 5 papirforbrug side 6 væsentlige mængder proces side 7 2

[close]

p. 3

virksomheden reklametryk herning v richard lodahl hollingholtvej 41 7451 sunds telefon 97 14 14 55 telefax 97 14 28 64 cvr nr 11 49 18 04 p.nr 1.000.243.918 www.reklametryk.dk e-mail salg@reklametryk.dk branche hovedaktivitet reklametryk herning er et full-service grafisk hus med alt fra repro til distribution virksomhedens hovedaktivitet er offset tryk hvilket omfatter hæfter brochurer fagblade bøger plakater og meget mere kundekredsen omfatter både private og offentlige virksomheder ge nere l in fo rmation Året 2008 miljøtilsynsmyndighed herning kommune virksomhedsmiljø rådhuset torvet 7400 herning telefon:96 28 28 28 reklametryk herning har ikke modtaget påbud eller forbud fra tilsynsmyndigheden herning kommune cowi har senest på vegne af virksomhedsmiljø foretaget miljøtilsyn den 30 november 2007 virksomheden blev kategoriseret på niveau 2 det er ledelsens ønske med dette grønne regnskab at sætte fokus på virksomhedens miljøpåvirkning ansvarlig ledelse virksomheden er personlig ejet af richard lodahl som også er daglig leder dette grønne regnskab dækker perioden 1/1 2008 ­ 31/12 2008 og følger reklametryk hernings finansielle regnskabsår 3 3

[close]

p. 4

miljølovgivning reklametryk herning er omfattet af lov om miljøbeskyttelse bek nr 1757 af 22 december 2006 virksomheden er omfattet af bekendtgørelse nr 463 af 21 maj 2007 om regler for brugerbetaling affaldsproduktion papir ­ genbrug pap ­ genbrug plastik ­ genbrug plader ­ genbrug brugt fremkalder ­ destruktion spildolie ­ destruktion rengøringsklude ­ genbrug køkkenaffald ­ forbrænding miljØ p o l iti k væsentlige miljøgodkendelser reklametryk er som følge af ovenstående ikke pligtig til at have mijløgodkendelser miljøpolitik det er reklametryk hernings klare princip at · leve op til en miljøgodkendelse fra miljø og energiministeriets miljøspecifikation · at mindske virksomhedens miljøbelastning · overholde gældende lovgivning · kommunikere åbent om virksomhedens miljøforhold gennem en årlig miljørapport · minimere spild i virksomheden · sikre at medarbejdere efterlever miljøpolitikken · udvælge leverandører af miljørigtige produkter · rådgive kunder til at vælge den mest optimale miljøløsning på tryksager væsentlige ressource og miljømæssige parametre virksomheden tager udgangspunkt i miljø og energiministeriets miljøspecifikation til offsettrykkerier j.n.r m 1048-0012mth/10 af 14 november 1994 råvarer papir farve el offsetplader rengørings og afvaskningsmidler vand klude fugtevand smøreolier 4 4

[close]

p. 5

certificering virksomheden er blevet fsc certificeret 2009 mere træ end skoven kan nå at reproducere samtidig er fsc en garanti for at dyr og planteliv bliver beskyttet og at de mennesker der arbejder i skoven er sikret uddannelse sikkerhedsudstyr og ordentlig løn ved at vælge fsc certificeret produktion vil hvert enkelt produkt kunne spores herved kan kunderne sikre at de medvirker til en ansvarlig drift af verdens skove som bl.a indebærer sundhed og sikkerhed for skovarbejderne og at der tages hensyn til dyre og plantelivet til synsmy ndig h ed e ns ud tal el se fsc er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir kort beskrevet er fsc-mærket en garanti for træ og papir du kan købe med god samvittighed i en fsc-skov bliver der ikke fældet udtalelse om grønt regnskab for reklametryk herning 2008 herning kommune virksomhedsmiljø vurderer at regnskabet giver et fyldestgørende og retvisende billede af virksomhedens miljøforhold regnskabet er i overensstemmelse med kommunens kendskab til virksomhedens miljøforhold herning kommune har i regnskabsperioden ikke modtaget klager over virksomheden med venlig hilsen tove andersen 5 5

[close]

p. 6

papir ordrer køb papir ordrer affaldfspapir enheder ton stk kg 2006 1.239 3.417 317 2007 1.230 3.253 326 2008 1.340 3.459 392 pap i r for b r ug 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2006 2007 2008 papir ton ordrer antal affaldspapir ton papirforbrug ordremængden har været konstant over de seneste tre år der er en lille stigning i købet af papir som følge af en øget omsætning virksomheden har installeret papirudsugning fra alle maskiner i bogbinderiet papiret makuleres og sælges til genbrug 6 6

[close]

p. 7

væsentlige mængder input el farve fremkalder enheder kwh kg liter 2006 541.783 9.702 3.560 2007 537.907 14.174 960 2008 622.192 12.426 1.380 væsentlige mængder output klude forbrænding brugt fremkalder spildevand enheder kg ton liter 2006 144 13 6.296 2007 329 21 1.410 2008 608 18 1.475 væse nt lig e mæ ngd er process virksomheden benytter et vandbaseret sæbeholdigt produkt ved fremkaldelse af trykplader som ikke indeholder bestanddele som er klassificerede farlige for miljøet alle maskiner er udstyret med fuldautomatisk pladeisætning og farveindstilling hvilket mindsker tidsforbruget ved klargøring til tryk maskinerne har automatisk farvepumpeanlæg som sikrer minimalt farveforbrug og -spil virksomheden er ikke påvirket af lugtgener i forbindelse med produktion alle trykfarver er vegetabilske og fugtevandet er ikke tilsat alkohol 7 7

[close]

p. 8

reklametryk herning · hollingholtvej 41 · 7451 sunds · tlf 97 14 14 55 · tilbud@reklametryk.dk · www.reklametryk.dk

[close]

Comments

no comments yet