Metodologie_evaluare clasa a II-a

 

Embed or link this publication

Description

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Popular Pages


p. 1

anexa la ordinul ministrului educaiei cercetrii tineretului i sportului nr 3437 din 5.iii.2012 pentru aprobarea metodologiei de organizare a evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a metodologia de organizare a evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a i dispoziii generale art 1 1 prezenta metodologie reglementeaz organizarea evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a 2 evaluarea se administreaz conform legii pentru scris-citit i matematic 3 evaluarea competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a se organizeaz pentru elevii de clasa a ii-a din unitile învmântului de stat i particular i are ca rezultat elaborarea planurilor individualizate de învare ale elevilor acolo unde este cazul art 2 1 evaluarea competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a se desfoar anual pe parcursul lunii mai 2 În anul colar 2011-2012 evaluarea competenelor fundamentale scris-citit i matematic la finalul clasei a ii-a se desfoar printr-o administrare pilot pe un eantion de elevi în zilele de 22 i 23 mai 2012 3 rezultatele evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a sunt detaliate în fia de evaluare i sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învare ale elevilor 4 planurile individualizate de învare ale elevilor sunt comunicate prinilor tutorilor legal instituii ai elevilor i constituie documente din portofoliul educaional al elevului art 3 În sensul prezentei metodologii se definesc urmtorii termeni a administrator de test învtor institutor profesor pentru învmântul primar de la clas care administreaz evaluarea competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a i întocmete documentele menionate în manualul de proceduri b cadru didactic evaluator învtor institutor profesor pentru învmântul primar care evalueaz teste i completeaz fia de evaluare pe baza baremului i a indicaiilor din caietul cadrului didactic c caietul cadrului didactic document-tip elaborat de centrul naional de evaluare i examinare ­ denumit în continuare cnee care conine baremele de evaluare i alte instrumente necesare evalurii d expert în grupul de lucru persoan selectat în urma unui apel public ce are responsabilitatea elaborrii i validrii itemilor a probelor i a baremelor de evaluare 1

[close]

p. 2

anexa la ordinul ministrului educaiei cercetrii tineretului i sportului nr 3437 din 5.iii.2012 pentru aprobarea metodologiei de organizare a evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a pentru evaluarea competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a în strict conformitate cu procedurile asumate e fi de evaluare document-tip în care se înregistreaz rezultatele elevului la evaluarea competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a de ctre cadrul didactic evaluator f manual de proceduri document-tip care orienteaz administratorul de test asupra modului de administrare a evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a i care conine un set de documente standardizate g plan individualizat de învare instrument fundamental de remediere dezvoltare care cuprinde informaii diagnostice i prognostice în vederea orientrii i optimizrii învrii h raportul clasei document-tip în care sunt centralizate rezultatele înregistrate în fiele de evaluare întocmit de ctre administratorul de test i raportul colii document-tip în care sunt centralizate rezultatele înregistrate în rapoartele claselor întocmit de ctre comisia de organizare i administrare a evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a din unitatea de învmânt în care sunt colarizai elevi în clasa a ii-a i transmis inspectoratului colar judeean al municipiului bucureti denumit în continuare isj ismb j raportul isj ismb document-tip în care sunt centralizate rezultatele înregistrate în rapoartele colilor întocmit de ctre responsabilul judeean al municipiului bucureti k raportul final document intern întocmit de cnee în colaborare cu direcia general educaie i Învare pe tot parcursul vieii i cu direcia general Învmânt în limbile minoritilor relaia cu parlamentul i partenerii sociali pe baza rapoartelor judeene transmise de inspectoratele colare i care cuprinde concluziile privind evaluarea de la finalul clasei a ii-a ltestul instrument de evaluare elaborat de ctre cnee care conine itemi subiecte pentru evaluarea competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a ii coordonarea evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a art 4 1 coordonarea la nivel naional a proiectrii i a organizrii evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a precum i valorificarea rezultatelor acesteia este asigurat de ministerul educaiei cercetrii tineretului i sportului denumit în continuare mects prin cnee 2 elaborarea procedurilor specifice evalurii se realizeaz de ctre cnee în urma consultrii direciilor de specialitate din mects 2

[close]

p. 3

anexa la ordinul ministrului educaiei cercetrii tineretului i sportului nr 3437 din 5.iii.2012 pentru aprobarea metodologiei de organizare a evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a art 5 pentru organizarea evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a cnee îndeplinete urmtoarele atribuii a elaboreaz un manual de proceduri pentru asigurarea calitii evalurii b organizeaz procesul de selecie a membrilor grupului de lucru c organizeaz stagiile de formare specifice pentru membrii grupului de lucru d organizeaz stagii de formare pentru inspectorii de specialitate pentru învmântul primar i pentru resursa uman inclusiv pentru cadrele didactice care activeaz în uniti de învmânt cu predare în limbile minoritilor naionale implicat în evaluarea competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a e posteaz modele de teste i bareme pe website-ul dedicat www.subiecte.edu.ro dup administrarea pilot f elaboreaz testele i baremele de evaluare g asigur confidenialitatea testelor din momentul efectiv al elaborrii acestora pân în momentul în care acestea devin publice h asigur transmiterea ctre isj ismb a testelor i a caietului cadrului didactic pentru administrarea evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a i urmrete modul în care se realizeaz distribuirea în coli de ctre inspectoratele colare a testelor i a caietului cadrului didactic j propune împreun cu direciile de specialitate din mects delegai pentru monitorizarea activitilor prevzute în cadrul evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a k elaboreaz raportul final pe baza rapoartelor primite de la isj ismb i prezint factorilor de decizie din cadrul mects concluziile i recomandrile rezultate l propune strategia de comunicare i de valorificare a rezultatelor evalurii pentru diferitele categorii de beneficiari inspectori directori cadre didactice elevi prini comuniti locale i face precizri pentru valorificarea rezultatelor evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a art 6 1 la nivelul isj ismb prin decizie a inspectorului colar general se desemneaz un responsabil care asigur organizarea i administrarea evalurii pentru buna desfurare a activitii responsabilul desemnat constituie un colectiv de monitori de calitate selecionai din rândul cadrelor didactice de specialitate În judeele în care funcioneaz uniti de învmânt cu predare în limbile minoritilor naionale cel puin unul dintre monitorii de calitate este cunosctor al limbii minoritii naionale în care se face predarea 2 responsabilul cu evaluarea competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a de la nivelul isj ismb colaboreaz cu monitorii de calitate în vederea realizrii atribuiilor care îi revin 3 În unitile de învmânt în care funcioneaz mai mult de o clas a ii-a se 3

[close]

p. 4

anexa la ordinul ministrului educaiei cercetrii tineretului i sportului nr 3437 din 5.iii.2012 pentru aprobarea metodologiei de organizare a evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a înfiineaz comisia de organizare i administrare a evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a În celelalte uniti de învmânt coordonarea evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a revine directorului colii art 7 responsabilul cu evaluarea competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a de la nivelul isj ismb are urmtoarele atribuii a transmite ctre unitile de învmânt toate informaiile necesare organizrii evalurii în condiii optime b rspunde de organizarea i de administrarea evalurii în condiiile stabilite prin metodologie pe tot teritoriul judeului municipiului bucureti c propune inspectorului colar general spre aprobare componena colectivului de monitori de calitate profesori metoditi cu care asigur organizarea evalurii d particip la sesiunile de formare organizate de cnee e organizeaz un stagiu de formare cu monitorii de calitate selecionai f organizeaz formarea responsabililor membrilor comisiilor din unitile de învmânt cu privire la organizarea i administrarea evalurii g asigur confidenialitatea testelor i a caietului cadrului didactic din momentul primirii i pân în momentul încheierii administrrii evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a h transmite precizrile pentru valorificarea rezultatelor evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a ctre unitile de învmânt în care sunt colarizai elevi în clasa a ii-a i monitorizeaz administrarea evalurii în condiiile stabilite prin prezenta metodologie i în baza prevederilor manualului de proceduri j propune conducerii isj ismb în situaii justificate schimbri ale membrilor comisiilor din unitile de învmânt k centralizeaz rapoartele primite de la fiecare unitate de învmânt l întocmete raportul isj ismb i îl transmite la cnee în termenele solicitate dup avizarea lui de ctre inspectorul colar general m analizeaz i prelucreaz la solicitarea inspectorului colar general datele oferite de rapoartele colilor i de raportul isj ismb în vederea fundamentrii unor decizii la nivel de jude municipiul bucureti art 8 1 comisia de organizare i administrare a evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a din unitatea de învmânt se compune din a preedinte directorul sau directorul adjunct al unitii de învmânt b membri toate cadrele didactice din unitatea de învmânt care au elevi cuprini în clasa a ii-a 4

[close]

p. 5

anexa la ordinul ministrului educaiei cercetrii tineretului i sportului nr 3437 din 5.iii.2012 pentru aprobarea metodologiei de organizare a evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a 2 În situaia în care în unitatea de învmânt se susin probe redactate într-o limb a minoritilor cel puin unul din membrii comisiei trebuie s fie cadru didactic de specialitate cunosctor al limbii respective 3 În situaii excepionale bine justificate în care cadrul didactic al clasei nu poate participa la administrarea evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a acesta va fi înlocuit cu un alt cadru didactic numit de preedintele comisiei art 9 1 comisia de organizare i administrare a evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a are urmtoarele atribuii a rspunde de organizarea i administrarea evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a în conformitate cu prevederile prezentei metodologii b asigur condiiile tehnice necesare procesului de preluare a testelor i a caietului cadrului didactic c asigur confidenialitatea testelor i a caietului cadrului didactic pân în momentul în care acestea devin publice i rspunde de securitatea i integritatea acestora d asigur distribuirea testelor la fiecare clas în numr egal cu numrul elevilor din clasa respectiv e întocmete raportul colii i îl pred responsabilului judeean al municipiului bucureti pe baz de proces-verbal f comunic imediat responsabilului judeean al municipiului bucureti orice situaie special sau de înclcare a prevederilor legale 2 pentru unitile de învmânt prevzute cu o singur clas a ii-a atribuiile prevzute la alineatul 1 sunt duse la îndeplinire de ctre director 3 directorul asigur pstrarea testelor i a caietului cadrului didactic în arhiva unitii de învmânt pe toat durata colarizrii elevului iii elaborarea testelor art.10 1 testele pentru evaluarea competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a se elaboreaz de ctre cnee inând seama de urmtoarele cerine a s fie formulate clar precis i în concordan cu programele colare în vigoare pentru fiecare disciplin de studiu b s aib un nivel mediu de dificultate c s permit administrarea în dou secvene de evaluare d durata cumulat a secvenelor de evaluare s nu depeasc un total de 50 de minute 2 testele conin dou seciuni o prim seciune vizeaz competenele de receptareproducere a mesajelor i cea de a doua abordeaz competene de matematic 5

[close]

p. 6

anexa la ordinul ministrului educaiei cercetrii tineretului i sportului nr 3437 din 5.iii.2012 pentru aprobarea metodologiei de organizare a evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a 3 baremele precum i alte informaii referitoare la evaluare sunt cuprinse în caietul cadrului didactic 4 elevilor aparinând minoritilor naionale care au urmat cursurile clasei a ii-a conform legii în limba matern li se asigur testele la matematic atât în limba în care au studiat cât i în limba român 5 modalitatea de transmitere a testelor la unitile de învmânt pentru desfurarea evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a este reglementat prin procedur separat 6 testele baremele i caietul cadrului didactic pentru evaluarea competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a se clasific în categoria documentelor secret de serviciu din momentul demarrii aciunii de elaborare a acestora i pân în momentul în care devin publice toate persoanele care au acces la aceste documente semnez un angajament de confidenialitate în condiiile legii iv desfurarea evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a art.11 1 evaluarea competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a se desfoar pe parcursul a dou zile în timpul orelor de curs 2 responsabilitatea administrrii la clas a evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a aparine administratorului de test pe toat durata evalurii administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic care nu are ore la acea clas i care este desemnat de preedintele comisiei 3 slile în care se susine evaluarea competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a sunt de regul slile în care elevii clasei îi desfoar activitatea în mod obinuit acestea sunt adaptate în prealabil dup caz în funcie de secvena de evaluare planificat prin eliminarea oricror materiale didactice care i-ar putea influena pe elevi în timpul administrrii evalurii 4 administratorul de test pregtete evaluarea urmrind aezarea obinuit a elevilor în bnci în sala lor de clas 5 Înainte de începerea testului administratorul de test realizeaz instructajul elevilor cu privire la proceduri i la importana acestei evaluri într-o manier motivant stimulându-le încrederea de sine 6 fiecrui elev i se distribuie un test pe care îi scrie numele i prenumele 7 Înregistrarea i monitorizarea timpului de rezolvare a testelor se face de ctre administratorul de test 8 la încheierea timpului alocat secvenei de evaluare administratorul de test recupereaz testele conform manualului de proceduri 6

[close]

p. 7

anexa la ordinul ministrului educaiei cercetrii tineretului i sportului nr 3437 din 5.iii.2012 pentru aprobarea metodologiei de organizare a evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a 9 se interzice administratorului de test s ofere elevilor indicaii referitoare la rezolvarea testelor s fac modificri ale testelor i ale baremelor de evaluare sau s realizeze completri ale rezolvrilor testelor 10 pentru rezolvarea testelor elevii folosesc numai cerneal sau past de culoare albastr iar pentru executarea desenelor folosesc numai creion negru i instrumente adecvate 11 pe durata evalurii administratorul de test asigur respectarea ordinii i a linitii în sala de clas 12 administratorul de test soluioneaz eventualele abateri de la instructajul realizat înainte de începerea evalurii astfel a îndeprteaz eventualele surse de informare pentru ca elevul s poat continua rezolvarea sarcinilor de lucru b asigur informarea prinilor tutorilor legal instituii despre situaia creat 13 la încheierea perioadei de administrare a evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a administratorii de test predau testele pe baz de proces-verbal preedintelui comisiei directorului v evaluarea testelor art.12 1 inspectoratele colare organizeaz evaluarea testelor în centre de evaluare la care sunt arondate mai multe uniti de învmânt 2 coordonarea evalurii testelor în centrele de evaluare este asigurat de o comisie alctuit din preedinte ­ directorul unitii de învmânt stabilite ca centru de evaluare secretar ­ cadru didactic cu competene în domeniul informaticii 3 ­ 15 cadre didactice evaluatoare 3 cadrele didactice evaluatoare sunt selectate de la alte uniti colare decât cele din care provin elevii ale cror teste sunt evaluate 4 Înainte de începerea procesului de evaluare a testelor preedintele din centrul de evaluare are obligaia de a asigura o sesiune de instruire pentru membrii comisiei 5 rezultatele evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a se înregistreaz în fiele de evaluare 6 În fiecare dintre cele dou zile prevzute dup terminarea administrrii testele i fiele de evaluare sunt pstrate în condiii de securitate art.13 1 evaluarea fiecrui test se face cu respectarea strict a baremului i a indicaiilor din caietul cadrului didactic 2 evaluarea se concretizeaz prin stabilirea nivelului de performan i se înregistraz în fia de evaluare care se semneaz de ctre cadrul didactic evaluator 7

[close]

p. 8

anexa la ordinul ministrului educaiei cercetrii tineretului i sportului nr 3437 din 5.iii.2012 pentru aprobarea metodologiei de organizare a evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a 3 dup încheierea procesului de evaluare fiele de evaluare sunt transmise ctre cadrele didactice de la clasele a ii-a vi valorificarea rezultatelor evalurii fundamentale la finalul clasei a ii-a competenelor art.14 1 rezultatele obinute la evaluarea competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a sunt valorificate prin a elaborarea planurilor individualizate de învare b consemnarea în portofoliul educaional al elevului c informarea prinilor tutorilor legal instituii asupra stadiului formrii i dezvoltrii competenelor evaluate 2 comisia de organizare i administrare a evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a din unitatea de învmânt urmrete procesul de stabilire a planurilor individualizate de învare i de informare a elevilor i a prinilor tutorilor legal instituii 3 planul individualizat de învare se supune procedurilor privind confidenialitatea accesul la document i informaiile transmise se limiteaz la corpul profesoral implicat în procesul educativ la elev i la familia acestuia 4 dup informarea prinilor tutorilor legal instituii se întocmete un proces-verbal în care acetia semneaz pentru luarea la cunotin a informaiilor din planul individualizat de învare vii rspunderea disciplinar art.15 1 respectarea întocmai a metodologiei de organizare a evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a este obligatorie pentru toate persoanele implicate în aceast activitate 2 cadrele didactice didactic auxiliar precum i cele de conducere de îndrumare i de control din învmânt implicate în administrarea evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a rspund disciplinar pentru înclcarea îndatoririlor ce le revin precum i pentru înclcarea normelor de comportare care duneaz interesului învmântului i prestigiului instituiei 3 dac într-o unitate de învmânt se constat nereguli grave în organizarea i administrarea evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a persoana care le constat ­ inspectorul colar responsabil monitorul de calitate sau preedintele comisiei va înainta un raport conducerii isj ismb pentru declanarea procedurii de cercetare disciplinar 8

[close]

p. 9

anexa la ordinul ministrului educaiei cercetrii tineretului i sportului nr 3437 din 5.iii.2012 pentru aprobarea metodologiei de organizare a evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a art.16 1 cadrele didactice care comit fapte cu caracter penal în activitatea de organizare i administrare a evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a iia sunt sancionate în conformitate cu prevederile legale 2 sanciunile aplicate în urma abaterilor svârite de cadrele didactice în timpul participrii la comisiile prevzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual art.17 În vederea respectrii prevederilor din prezenta metodologie i pentru asigurarea corectitudinii administrrii evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a preedinii comisiilor solicit fiecrui membru al comisiei completarea unui angajament scris viii dispoziii finale art.18 testele administrate în cadrul evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a i documentele întocmite pentru buna administrare a acesteia se pstreaz în arhiva unitii de învmânt care a organizat evaluarea art.19 1 comisia de organizare i administrare a evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a din unitatea de învmânt asigur condiii de egalitate a anselor pentru elevii cu deficiene prin adaptarea procedurilor în funcie de particularitile individuale i de cele specifice deficienei respective 2 msurile pentru asigurarea condiiilor de egalitate a anselor pentru elevii cu deficiene sunt urmtoarele a asigurarea posibilitii de comunicare prin utilizarea sistemului braille la elevii nevztori respectiv a limbajului mimico-gestual la elevii cu deficiene de auz inclusiv posibilitatea asigurrii dup caz a unui interpret autorizat b mrirea adecvat a timpului destinat efecturii lucrrii scrise de ctre elevii cu deficiene motorii sau neuro-motorii care îi împiedic s scrie normal sau de ctre cei cu deficiene vizuale grave c mrirea adecvat a timpului alocat testelor d asigurarea testelor scrise cu caractere mrite la elevii ambliopi e transmiterea prin dictare la elevii cu anumite deficiene a informaiilor din teste f realizarea sarcinilor de lucru pentru evaluarea competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a prin dictarea rezolvrilor de ctre elevul cu deficiene ctre un al doilea cadru didactic pe parcursul desfurrii testului 3 elevii cu deficiene din unitile de învmânt pot beneficia dup caz de prevederile alin 2 în baza certificatului de încadrare în gradul de handicap sau a unei adeverine medicale 9

[close]

p. 10

anexa la ordinul ministrului educaiei cercetrii tineretului i sportului nr 3437 din 5.iii.2012 pentru aprobarea metodologiei de organizare a evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a 4 În situaii excepionale pentru elevii imobilizai la pat temporar sau definitiv pentru cei colarizai la domiciliu precum i pentru cei care sufer de boli contagioase responsabilul judeean poate decide susinerea testelor din cadrul evalurii competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a la locul imobilizrii sau prin reprogramare aprobarea se obine pe baza documentului medical care atest imposibilitatea deplasrii sau a susinerii testelor în colectivitate i se comunic în scris responsabilului judeean 5 elevii colarizai la domiciliu susin proba de evaluare la domiciliu 6 reprogramarea elevilor menionai la alineatele anterioare se face pân la finalul anului colar art.20 1 elevii cu cerine educaionale speciale integrai în colile de mas precum i cei din învmântul special care parcurg curriculumul colii de mas susin evaluarea competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a în condiiile prezentei metodologii 2 elevii cu cerine educaionale speciale fie cei integrai în colile de mas fie cei din învmântul special dar care parcurg curriculumul specific învmântului special sau care beneficiaz de adaptri curriculare în baza planurilor de intervenie personalizat susin evaluarea competenelor fundamentale la finalul clasei a ii-a cu teste elaborate la nivel local prin adaptarea testelor de la nivel naional art.21 conducerile unitilor de învmânt aduc la cunotina celor interesai prevederile prezentei metodologii prin urmtoarele activiti a afiarea la avizierul colii b prezentarea în cadrul consiliului profesoral c prezentarea în colectivele de elevi în clasa a ii-a dorganizarea unor întâlniri cu prinii tutorii legal instituii în vederea informrii acestora art.22 În vederea bunei organizri a acestei evaluri mects prin cnee elaboreaz proceduri pentru anumite activiti specifice ale administrrii testelor 10

[close]

Comments

no comments yet