4.SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI-MEB

 

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1


[close]

p. 2

mllÎ etm bakanlii yayinlari 4817 ders ktaplari dzs 1412 11 y.0002.3963 her hakki saklidir ve millî eitim bakanliina aittir kitabin metin soru ve ekilleri kismen de olsa hiçbir surette alinip yayimlanamaz ed

[close]

p. 3[close]

p. 4[close]

p. 5

mustafa kemal ataturk

[close]

p. 6[close]

p. 7

b

[close]

p. 8

sa/lik ve Çevre 69 mutlu park 70 kara toprak 74 dedemden Ö/rend

[close]

p. 9

1 altin Ö/Ütler mav ifiik maÇi b

[close]

p. 10

altin Ö/Ütler tatli dil yilani deli¤inden çikarir atasözünü iflitmiflsinizdir bu atasözünün ne anlatmak istedi¤ini bilmem hiç düflündünüz mü Çok güzel konuflan kifli için de a¤zindan bal akiyor derler

[close]

p. 11

bu güzel sözleri yerinde ve zamaninda kullanmayi önce ailemizden ve büyüklerimizden ö¤reniriz okulumuzda ise ö¤retmenlerimiz ö¤rendiklerimizin üstüne daha fazlasini katarlar ben bu sözlere altin sözler de diyorum altin nasil en de¤erli maden ise bu sözler de sözcüklerin altinidir ancak sözü kiymetli yapan kendisi de¤il onu kullanan insandir söz de insani kiymetlendirir büyük flairimiz yunus emre bakin ne güzel söylemifl sözü bilen kiflinin yüzünü a¤ ede bir söz sözü piflirip diyenin

[close]

p. 12

mav ifiik sen bir çiçeksin annen saksi azicik hastalansan odalar yasli sevincimiz üzüntümüz hepsi sana ba¤li senden gelir gücümüz do¤an güne karfli bizim çocuklu¤umuz karanlik pasli sen günefllerde yafla altin saçli gökten düflen mavi iflik mavi ifliklarda dünya evlerin yaflamasi sen olunca behçet necat

[close]

p. 13

13

[close]

p. 14

maÇi b

[close]

p. 15

ama her gooool sözcü¤üyle birlikte apartman sallaniyordu babam abdullah bey sevincinden havaya zipliyor dedi aa niye ki diye babaannem sordu yabanci takima gol atmifliz galiba ondan aaa delinin zoruna bak koskoca adam babam bu gece millî maç vardi da dedi abdullah amca çok iri bir adam yüz kilodan fazla o kendini böyle havaya kaldirip yere atarken o¤lu metin kim bilir nasil gülmüfltür babasina abdullah amca sanirim befl dakika ziplamifl olmali ama sesi hâlâ kesilmemiflti gool gool diye ba¤iriyordu babaannem niye aci aci ba¤iriyor bu adam böyle canim aya¤i kolu sikiflmifl falan olmasin istersen bir kapiyi çalip da bakalim deyince yok canim dedi babam kesin gol için böyle ba¤iriyordur biz yine yataklarimiza do¤ru gidiyorduk ki bu kez gerçekten ben de zelzele sandim Çünkü bütün apartmandan ayni ses geliyordu goool goool goool bizim fienli apartmani zangir zangir titriyordu demek ki altimizdaki hüsam amca üstümüzdeki nurettin amca da ziplamaya bafllamifllardi babaannnem ayol apartman yikilacak bunlar hiç uyuyani ifle gidecek olani düflünmezler mi babam gol oldu anne hiç düflünürler mi dedi 15

[close]

Comments

no comments yet