JOSEPH CARDIJN, Egy pap a munkásfiatalok között

 

Embed or link this publication

Description

Egy este a szénkereskedő házában Mindenki úgy ismerte, hogy ő a szénkereskedő fia. Iskola előtt és után az volt a feladata, hogy szeneszsákokat hordozzon körbe a vevőknek egy kis taligán. Így lassanként megismerkedett a cipésszel, a pékkel, az asztalos

Popular Pages


p. 1

joseph cardijn egy pap a munkásfiatalok között

[close]

p. 2

írta filippo raimondi 3

[close]

p. 3

az eredeti m címe joseph cardijn un prete tra i giovani operai © 1997 editrice elle di ci 10096 leumann torino fordította lászló eszter lektorálta gottlieb katalin szedés-tördelés bella gábor felels kiadó szászi balázs a fordítás készült 1997 június

[close]

p. 4

egy este a szénkeresked házában mindenki úgy ismerte hogy a szénkeresked fia iskola eltt és után az volt a feladata hogy szeneszsákokat hordozzon körbe a vevknek egy kis taligán Így lassanként megismerkedett a cipésszel a pékkel az asztalossal meg-megállt beszélgetni velük és nézte ket amint dolgoztak a munkával és tanulással töltött nap nehéz volt egy kisgyerek számára különösen akkor ha az olyan törékeny és betegesked volt mint joseph este vacsora idején sznni nem akaró zajt lehetett hallani mindig ugyanazt joseph kinézett az ablakon és látta ket férfiak nk st fiatalok végeláthatatlan sorát akik brabant tartomány üzemeibe mentek dolgozni papírgyárba öntmhelybe üveggyárba de legtöbben a tubize-i mselyemgyárba mialatt hallgatta hogyan kopognak a fapapucsok az út kavicsburkolatán kérdezgette szüleit apja és anyja elmagyarázták neki hogy ezek gyárba elszegdött emberek egész éjszaka dolgoznak ha felébresztenék josephet reggel négykor vagy

[close]

p. 5

ötkor láthatná ugyanezt a lassú menetet amint hazafelé tart vacsora után az édesanya mieltt lefektette volna a gyerekeket rendszerint mesélt nekik a szentírásból a biblia szereplinek kalandjairól rendkívüli elbeszél lehetett ugyanis a gyerekek tátott szájjal egészen elbvölve hallgatták aztán az egész család együtt mondta az imát az anya lassanként a miseválaszokat is megtanította josephnek ezeknek az élményeknek együttes hatására határozta el magát joseph a nagy lépésre egy este amikor fivérei és nvére már aludtak kikelt az ágyából és lement a konyhába szülei épp az asztal mellett ültek és beszélgettek joseph nagyon izgatott volt de ugyanannyira határozott is anya apa szeretném folytatni az iskolát szeretnék pap lenni és ezért sokat kell tanulnom kérlek engedjétek meg hogy ne kelljen tovább dolgoznom Édesanyja elsápadt férje tekintetét kereste különös feszültséggel telt meg a szoba cardijn papa elszántan fordult feleségéhez és a fiához asszony mi már rengeteget dolgoztunk de ha olyan szegény embereknek mint mi vagyunk az a megtiszteltetés jut hogy fiunkat istennek

[close]

p. 6

adjuk ám legyen még többet fogunk dolgozni a feszültség hirtelen szertefoszlott joseph könnyes arccal rohant hogy megölelje apját aztán anyját henri papa mint családf elsként szedte össze magát most már késre jár fiam menj vissza aludni tr járja át a szívét az 1897-es tanév elején joseph belép a szemináriumba eleven és vidám természetének köszönheten igen rövid id alatt mindenkivel megszerettette magát a szeminárium könyvtára igen kiváló alkalmat nyújt arra hogy hódoljon az irodalom iránti szenvedélyének nagy képzeler a költészet és a színház szinte szeretete kezdeményez kézség bontakozott ki benne a tanárok felfigyelnek rá az els év dicsséggel zárul az intézet tantestülete eltt röviden felvázolja egy nemrégiben eltnt iskolatársa életrajzát és a tanárok írástehetsége kibontakoztatására ösztönzik nagy jövt jósolva neki három héttel késbb visszatér szülfalujába gyermekkora színhelyére találkozik a régi barátokkal de rövidesen

[close]

p. 7

feltnik neki hogy valami gyökeresen megváltozott közte és köztük papos lett nem járja az üzembe és a gyárba vezet utat és nem tudja megérteni azokat akiket folyton leköt a kemény munka társai akikkel az elz nyáron még együtt ministrált most dolgozó emberek túl gyorsan felntté váltak Évekkel késbb amikor megbecsüléstl övezve visszatekint ifjúkori önmagára így fogalmaz olyan volt mintha trt döftek volna a szívembe pontosan akkor ismert fel két igazságot amelyek aztán végigkísérték egész életén · a munkások a saját bérmunkási helyzetük áldozatai · ennek a körülménynek egyenes következményeként az egyházból kirekesztetteknek érzik magukat a szemináriumba való visszatérése után egy nap magához hívta a rektor josephnek haladéktalanul haza kell mennie papa az életét feláldozni kész munkás halálán van Éppen azért hogy a fia tanulhasson és pap lehessen elemésztette magát a végskig és most id eltt elmegy az ifjú joseph érzékeny lelkét megviselte a szörny megpróbáltatás miközben térden állva fogadja apja utolsó áldását ellenállhatatlan sürgetést érez hogy válaszoljon isten újabb egyre ersöd határozott hívására szíve legmélyén esküt

[close]

p. 8

tesz hogy egész papi életét a munkástömegek megmentésének szenteli az ugródeszka 1906 nyarán a püspök egybehívja azokat a fiatalokat akiket rövidesen pappá szentel mindegyiküknek ki akar osztani feladatot beszélget velük néhány hosszúnak tn percig és dönt eljövend papi életük els éveirl a püspök titkára hívja cardijn-t joseph bemegy hellyel kínálják a püspök szobájában tehát cardijn kezdi a püspök tanáraitól és feljebbvalóitól tudom hogy ön intelligens tevékeny ember így arra gondoltam hogy folytassa tanulmányait tanuljon szociológiát szakítja meg cardijn hát valójában másra gondoltam válaszol a püspök püspök Úr ez egy új tudomány amely biztosan tért fog hódítani az elkövetkez években szükségünk van olyan emberekre akik elemezni tudják a környez valóságot már több mint húsz éve írt a pápa egy enciklikát a társadalomról a rerum novarum-ot de még kevesen ismerik és különösen kevesen alkalmazzák a gyakorlatban.

[close]

p. 9

szó szót követ a püspök idt kér majd néhány nap múlva megadja az engedélyt cardijn beiratkozik a leuven-i egyetem politika és társadalomtudományi tanszékére ez jelenti számára az ugródeszkát itt néhány év alatt teljesen elmélyül a rerum novarum tanításaiban meg akarta érteni az okot miért hogy annyi munkásfiatal köztük a saját játszópajtásai is mindörökre proletárokká felelsség és méltóság nélküli emberekké válnak megtanulja hogyan adhatja vissza nekik az emberi és istengyermeki méltóságot amelyhez joguk van káplán eltelt hat év az ifjú cardijn tanult tanított latint is egy intézetben közben beutazta egész európát és megismerte a munkások a kizsákmányolt fiatal munkások életét 1912-ben végre kap egy megbízást káplán laekenben brüsszel külvárosában elhelyezked notre dame plébánia 25 ezer lakót számlál szinte valamennyien fiatal munkások az új káplán els nagy feladata megismerni a lakosságot különös tekintetben a szegénynegyedekben élkre ahová paptársai csak hívásra mennek hogy kiszolgáltassák a betegek szentségét ahogy

[close]

p. 10

jézus tette cardijn atya szándéka is az hogy megismerje nyáját és t is ismerjék egyik reggel mise után megkérdezi a sekrestyéstl amelyik itt a legszocialistább környék És a derék ember azzal a gondolattal néz a távozó pap után hogy meg fogják kövezni ezt a vakmer fiatal atyát munkásnk és tanulmányi körök reggelenként abban az idben amikor a munkások az üzembe indulnak cardijn atya velük szemben halad hogy összetalálkozhassanak barátságosan üdvözli ket és egyikkel másikkal beszél is lassanként kezdik megismerni késbb keresni is ezt a kedves arcot ezt a szívet amely kizárólag értük dobog megszületik és ersödik a bizalom a plébános rábízta a parókia asszonyaival való tördést cardijn atyában már meg is fogalmazódott a tanulmányi körök terve lassanként a lányok kis csoportokat alakítottak nem iskolai tanulást akart szervezni az atya hanem felkészíteni ket közös munkájukra tanítja nekik a dialógust a meghallgatás képességét és kedvet ébreszt bennük hogy megosszák a csoporttal az elképzeléseiket megfigyeléseiket véleményüket és lelkesedést vágyat ébreszt bennük az apostolkodás iránt.

[close]

p. 11

néhány év elteltével a tanulmányi körök vasalónk varrónk pincérnk tanoncleányok csoportjaivá alakulnak át együtt követelik vissza a jogaikat érnek el egy kicsivel több igazságosságot cardijn atyát különösen azoknak a lelki élete foglalkoztatja akiket be akar vonni munkájába a nagy kalandba a legjobb eszközöket választja évente lelkigyakorlat minden héten áldozás virrasztás a szentség eltt a fiatalok nemeslelküségétl sarkallva cardijn atya már egész embert kívánó igénnyel lép fel hív buzdít sokak munkáját kéri többekben fogalmazódik meg apostoli hivatástudat nagyrészt meg is valósulnak az elképzelések az egyik legels lánnyal madeleine derotval ni tartományi titkárságot alapít mindannyiukban kifejleszti a felelsségtudatot és rendszeresen felülvizsgálják közösen a terveiket és ezek kivitelezését börtönben három év telik el megfeszített munkával a fiúk is felbuzdulva a lányok odaadó igyekezetén tanulóköröket alakítanak és felkérik a fiatal káplánt hogy kísérje figyelemmel útkeresésüket.

[close]

p. 12

1914-ben beindul a nagy forgószél a német hadsereg megszállja belgiumot 1915 november 8-án egy prédikációjában cardijn atya nem bírja tovább tartani magát tiltakozik a jogtalan német támadás ellen keményen megvádolja a belgákat hogy együttmködnek a megszállókkal a hatás nem marad el mise után cardijn atya mellé szegdik egy egyenruhás ember aki lebeszéli a hasonló folytatásról tudja tiszteletes Úr ha így folytatja sok ellensége lesz eltelik egy év és 1916 november 17-én cardijn atya levelet intéz a megszálló hatalmakhoz amelyben felszólal a belga munkások németországba való deportálása ellen nem bírta szó nélkül nézni hogy sok gyermekét akik csak nem régóta ízlelgetik a munkások méltósága szavakat el fogják vinni német munkatáborokba december 6-án rizetbe veszik tizenhat hónap börtön sem töri meg a lendületét a börtönbl is kapcsolatot tart a tanulmányi körökkel és a plébánia tevékenységeinek megbízott vezetjével egyszer alkalma nyílik rá hogy újra kezébe vegye a rerum novarum-ot az els jelents dokumentumot amelyet egy pápa írt szociális jelleg témákról és újra felfedezze ennek aktualitását végig tudja nyugodtan olvasni az

[close]

p. 13

egész bibliát elhozatja magának karl marx tké-jét a háború végén t is kiengedik a püspök megbízza t brüsszel és környéke szociális tevékenységeinek igazgatói tisztével a kinevezés már 1915 nyarán megvolt de a börtönbüntetés ideje alatt nem tudta betölteni az állást most valóban belefog igazgatói tevékenységébe és indít háborút a jogtalanságok ellen ha lesz bennetek hit a börtönben megérleldött benne a meggyzdés alapvet fontosságú egy társadalmi elit megalkotása és ehhez rátermett munkásokra van szükség akik társaik vezeti lehetnek cardijn atya úgy döntött hogy maga fog a képzésükhöz új tanulmányi köröket alapítottak felntt munkások részére egy találkozón a csodálatos halfogásról szóló evangéliumi részletet magyarázza krisztus péterhez intézett hívása mindenkinek szól mindenki feladata hogy emberek halásza legyen beszédének záró mondata ha lesz bennetek hit meghódítjuk a világot most értik meg a fiatalok hogy mindegyiküknek konkrét és magasztos hivatása van.

[close]

p. 14

cardijn atya álmodozik ha lenne néhány fiatal munkás úgy ötven akik az eszmény elkötelezettjei akik semmitl sem riadnak vissza akik hajlandóak úgy alakítani lelküket hogy mindent ajándékba adjanak mindent amijük van amik k maguk szívüket kinyitják a szeretetre értelmüket a megértésre karjuk erejét is felajánlják ha harcolni kell és ha van nekik a pénzüket is beadják a köz javára imádkozzunk sokat ezért a célért amire most szükség van szinteség pártatlanság tisztaság bátorság cardijn atya egy ideje már mozgalomba tömörítette a munkásokat ennek az ifjúsági szervezet nevet adta és most az egyetemisták felé fordul az az álma hogy a társadalomért felels értelmiségiek felelsségük tudatára ébrednek a munkásréteg problémáját illeten ezért megalapítja a katolikus szociális ifjúságot is az els kérdív cardijn atya az ifjúsági szervezetet egy egészen új kezdeményezés segítségével népszersíti Ötszáz kérdés a bérbl él fiatalokra vonatkozóan 1921-ben és 1922-ben hónapokon keresztül az ifjúsági szervezet tagjai több

[close]

p. 15

száz más fiatalt keresnek fel hogy hosszú beszélgetések során feltegyék nekik a gondosan csoportokba rendezett ötszáz kérdést több órás eszmecserék kezdd barátságok a kérdív a bérbl él fiatalokra irányul a következ típusú kérdések szerepelnek benne · milyen foglalkozást választottál · valaki hatására választottad a gyári munkát · változtattál már foglalkozást · hányszor miért a kérdív kiindulópontja az élet maga ez egy egyszer dinamikus nevel erej módszer az ifjúsági szervezet lassan megersödik és túlnyúlik brüsszel körzetén is a kérdív eredményét 1922-ben közli egy szaklap és ezzel eljut a híre belgium értelmiségi köreibe cardijn atya és az ifjúsági szervezet egyre gyakoribb beszédtéma lesz egyesek felkeresik hogy megtanulják a módszerét növekszik népszersége és ekkor a kimerít apostoli tevékenység kells közepén nagy gyász sújtja cardijn atyát hetvenhárom évesen meghal az édesanyja louise cardijn valamennyire minden fiatal mamája volt akik körülvették a fiát tördött a házzal fánkot sütött a találkozókra mindnyájukhoz volt egy gyengéd szava és egy kedves mosolya.

[close]

Comments

no comments yet