Programa de Gover CiU Esplugues de Llobregat

 

Embed or link this publication

Description

Programa de Gover CiU Esplugues de Llobregat

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

som ciutadans igual que la resta però implicats en política perquè creiem que el servei públic ha de ser una vocació i no un trampolí als interessos il·lícits de les persones que participen activament en política perquè estem farts de les mans negres i la desafecció que avui hi ha cap a la política i cap als servidors públics per això creiem que des de la nostra ciutat podem prendre mesures per dignificar la política i recuperar la il·lusió de la gent per la causa pública per tant el primer bloc del nostre programa de govern és el dedicat a la dignificació de la política municipal per últim volem deixar molt clar que aquest programa de govern no són promeses és un programa a vuit anys vista perquè caldran vuit anys per desenvolupar tots els projectes que tenim per fer d esplugues una ciutat de futur establirem el defensor anticorrupció urbanística per garantir la transparència i evitar l especulació donarem representació de totes les forces polítiques al consell d administració de l empresa municipal mixta progeser i a la fundació proa reduirem i donarem a conèixer la despesa pública destinada a promoure i a informar de les campanyes a la ciutadania donarem publicitat els sous dietes i despeses dels càrrecs públics i càrrecs de confiança modificarem el tractament d atorgament de subvencions a entitats i associacions i en donarem transparència crearem la figura del síndic municipal de greuges promourem el reglament de la pluralitat en l us del pont d esplugues i resta de mitjans públics de comunicació per tal de garantir la veu del govern i de l oposició buscarem l acord de totes les forces polítiques representades al consistori en els grans temes de ciutat crearem el codi Ètic del govern municipal publicitarem i racionalitzarem els càrrecs de confiança.

[close]

p. 3

perquè catalunya no és un país ric i des de sempre la seva riquesa ha estat el treball de la seva gent des de ciu pensem que cal recuperar l esforç i l esperit emprenedor que en sel seu dia va fer de catalunya un país capdevanter mitjançant les petites i mitjanes empreses els autònoms i els comerços d esplugues es crea el treball estable encara que les multinacionals també creen treball els seus centres de decisió poden estar allunyats de la realitat d esplugues volem que les vostres idees de treball i feina trobin un aliat en el vostre ajuntament no prometem més subvencions sinó que donarem als emprenedors totes les facilitats possibles els autònoms i els petits empresaris han de trobar en l ajuntament un aliat per moure endevant i sense entrebancs els seus projectes a esplugues en definitiva des de ciu creiem que la tasca de l ajuntament ha d anar doncs molt més enllà de només desqualificar les zones industrials per fer més pisos establirem convenis entre els instituts de la ciutat i els agents socials per a introduir els joves al món laboral crearem un pla d ordenació del comerç local que protegeixi i revaloritzi el comerç local ajudarem a fidelitzar clients amb tiquets-comerç d aparcament gratis establirem un protocol perquè no marxin les grans empreses i indústries que tenim al municipi promourem i dinamitzarem aquelles indústries que facilitin ocupació de joves amb oficis tradicionals proposarem que les instal·lacions industrials puguin reconvertir-se en vivers de noves empreses i d existents per solucionar la seva manca d espai i d accessos adients a les seves activitats promourem exempcions fiscals per a empreses i autònoms d esplugues que contractin treballadors de la nostra ciutat cedirem puntualment als emprenedors i autònoms que vulguin fomentar l associacionisme empresarial els espais públics més adients per a les seves trobades impulsarem avantatges fiscals que incentivin l associacionisme econòmic actiu d autònoms i emprenedors crearem la finestreta única de l emprenedor facilitarem les possibilitats que dóna l agermanament amb ahrensburg alemanya per impulsar l internacionalització de la xarxa empresarial de la ciutat donarem més participació i presència a les pimes i autònoms en els òrgans consultius locals i en tots els projectes que els afectin crearem itineraris d inserció laboral per a treballadors aturats en perill de caure en l exclusió social.

[close]

p. 4

volem enriquir les nostres tradicions sent fidels a la nostra llengua cultura i costums amb ciu tots els ciutadans trobaran el recolzament i també l exigència de l ajuntament garantint els seus drets i vetllant pel compliment dels seus deures cívics hem de tenir una cura especial amb els drets de totes les dones que en el nostre model de civilització occidental han assolit cotes de llibertat i responsabilitat a les que no volem renunciar si no augmentar-les i estendre-les també a les dones nouvingudes al nostre país des de ciu pensem que autoritat no és sinònim d autoritarisme i sense autoritat no hi ha democràcia per tant és responsabilitat de l ajuntament exercir l autoritat que li correspon crearem el centre local del voluntariat instaurarem ajudes per a mares pares i tutors per tal que puguin deixar els fills a l escola abans i després de l horari escolar garantirem les places necessàries d escoles bressol sense descartar el concert amb les escoles que funcionen a la ciutat garantirem la creació d una residència per a persones amb discapacitat i dependència promourem programes de foment de vida saludables de salut escolar de prevenció de drogodependències de malalties com la sida les de transmissió sexual anorèxia legionel·losi bulímia i altres garantirem els ajuts econòmics per a la integració de menors als serveis socio-educatius del municipi i d acord amb la realitat social de cada moment l ajut necessari en casos d emergència social desenvoluparem i posarem en marxa el pla d infància a fi de prestar atenció especial als problemes i necessitats dels nostres nens i adolescents vetllarem pel compliment de la llei trias fargas que obliga a contractar un mínim del 3 de treballadors amb discapacitat promourem la creació d ocupació per l autosuficiència de persones disminuïdes treballarem amb les fundacions de caire social d esplugues per a la seva potenciació com a centres respir per a persones amb disminució psíquica vetllarem pel correcte compliment de la llei en matèria d ocupació de discapacitats a les empreses del municipi i les que contracti l ajuntament potenciarem les ajudes per a la formació d adults posarem en marxa la regidoria d igualtat social dinamitzarem el consell municipal de la dona com a òrgan de participació autònom incrementarem les mesures de suport i prevenció en els casos de violència de gènere.

[close]

p. 5

donarem suport i aplicarem les lleis que regulin l arribada de persones immigrades a catalunya per afavorir la seva integració i canalitzar les ajudes municipals promourem programes d alfabetització en català per a joves i adults conveniarem amb els restaurants d esplugues un servei de menjador social via tiquets de menjador per tal de garantir la privacitat d aquella gent més necessitada garantirem i blindarem el suport a les entitats que vetllen per l ajuda social dels nostres conciutadans.

[close]

p. 6

el model de ciutat de convergència i unió passa per la configuració d una ciutat basada en un urbanisme sostenible racional i que atengui a les necessitats de les seves ciutadanes i ciutadans defugim de l urbanisme entès des d una perspectiva comercial o de negoci doncs ha d estar al servei de les persones en aquest sentit una de les prioritats és la conservació i protecció d aquells espais verds que actuen com a connectors de la ciutat així la protecció de collserola ha de ser el gran objectiu des del punt de vista de la nova configuració urbanística que aquest municipi necessita creiem que una de les riqueses d esplugues és el seu enclavament natural que ha de ser objecte sens dubte de preservació per últim aquest nou urbanisme en què es basa el model de ciutat de convergència i unió ha de permetre per una banda comptar d una vegada per totes amb aquells equipaments necessaris perquè una ciutat que està al voltant dels 50.000 habitants pugui exercir les seves activitats equipaments que han d atendre les necessitats socioculturals esportives o de qualsevol altre tipus que actualment no estan cobertes per l altra definir aquells eixos comercials que han de contribuir a una major implantació de comerç local i consolidació d aquell que ja està implantat en definitiva la política urbanística de convergència i unió passa sens dubte per un creixement controlat i racional de la construcció configurant la nostra ciutat mitjançant els instruments urbanístics necessaris com a sostenible i al servei de les persones impulsarem un pacte municipal de l habitatge a llarg termini amb totes les forces polítiques i els agents socials de la ciutat per tal de garantir el futur de la vivenda de lloguer primarem els propietaris de pisos actualment buits que entrin al mercat de lloguer paralitzarem qualsevol tràmit sobre el futur pla urbanístic mentre hi hagi algun recurs contenciós contra el projecte impulsarem tres línies de negociacions 1 reducció de l edificabilitat i l impacte ambiental 2 increment de la vivenda social 3 reducció de la nova superfície comercial donarem especial atenció a l atorgament de llicències i a la construcció de l edificabilitat establerta reduirem l us del paper en les dependències municipals i la contaminació acústica amb la confecció d un nou mapa sònic i l adquisició d un laboratori mòbil incrementarem substancialment les campanyes de control de sorolls i fums dels ciclomotors farem que les ordenances municipals obliguin la construcció efectiva d edificis ecològics

[close]

p. 7

en les noves construccions garantirem en tota la nostra acció de govern les pràctiques necessàries per a un desenvolupament sostenible reduirem la contaminació lumínica de la ciutat promourem l estalvi energètic i sostenible subvencionant la instal.lació d energies alternatives promourem la recollida selectiva de residus i repensarem els punts de recollida revisarem el pla caufec i la baronda per tal de garantir l interès públic coliderarem amb les empreses d esplugues un pla de rehabilitació d habitatges per a la introducció de solucions tècniques sostenibles que redueixin els consums d aigua gas electricitat i millorin l aïllament tèrmic i acústic racionalitzarem els treballs a la via pública per a controlar la despesa excessiva de fer i refer les mateixes rases pels diferents serveis públics.

[close]

p. 8

perquè des de ciu apostem per la cultura com una de les bases més importants de la nostra societat esplugués té una història i unes tradicions pròpies que des de ciu volem protegir i promocionar donant un especial èmfasi a la feina i el reconeixement a les entitats d esplugues crearem el museu d història local continuarem amb les obres del teatre auditori encara que aquestes siguin a menor ritme degut a la crisi i vetllarem pel seu ús públic maximitzant-ne també la seva utilitat per a la ciutat rehabilitarem les caves marguery impulsarem un hotel d entitats dignificarem i impulsarem l arxiu històric de la ciutat elaborarem un nou catàleg del patrimoni i la identitat local buscarem el màxim ús del casal de cultura robert brillas per donar-li una millor i major operativitat promourem l existència de cinemes garantirem la continuïtat del reial monestir de santa maria de montsió i preservarem l edifici i les instal·lacions del convent perquè en el futur només es pugui destinar a ús públic treballarem per la plena normalització de la cultura catalana establirem convenis amb les associacions de veins per a promoure les tradicions i costums la participació ciutadana i la cultura popular portarem la festa major a tots els barris de la ciutat redissenyarem i farem més accessible el parc onze de setembre com a punt de trobada de l arrelament de la nostra identitat catalana reflotarem la cavalcada de reis amb més participació d entitats i recuperarem l arribada a l ajuntament primarem els professionals de la cultura arrelats a esplugues abans de fer contractacions externes.

[close]

p. 9

la formació de la nostra ciutadania és la base del futur del progrés de la convivència del respecte de la sensatesa i per tant ha de ser proritari poder servir la nostra ciutadania fent política de consens i en consonància amb la resta d administracions públiques creiem en l ensenyament com la fórmula més exitosa de la nostra societat per assolir els objectius que indiquem i per tant vetllarem per entendre com un dels pilars del postre estat del benestar aquest objectiu buscarem fórmules per adequar l horari de les llars d infants municipals per fer-lo compatible amb els horaris laborals garantirem l assistència a les escoles bressol de la ciutat promourem un programa estable d activitats artístiques i musicals atendrem la demanda en l aprenentatge d idiomes que tenim al municipi analitzarem les causes particulars i revisarem les taxes d abandonament escolar realitzarem campanyes contra la drogodependència i l absentisme escolar garantirem la interlocució suficient amb tots els centres escolars d esplugues implantarem el camí escolar com a fórmula per facilitar la mobilitat per la ciutat dels nostres infants fomentarem la figura de l emprenedor entre els escolars buscarem nous espais municipals per als joves promoure l associacionisme juvenil com a mesura de cohesió social establirem els llenguaesplugues per a promoure la llengua als diferents cicles educatius crearem el punt jove laboral per tal de garantir l accés als joves a un lloc de treball ampliarem els horaris de les biblioteques populars per fomentar el lleure i la formació afavorirem per un igual l associacionisme juvenil com a forma de participació social farem dels consells de joventut una eina independent a l ajuntament per tal d esdevenir un recurs eficient i de suport a les entitats membres destinarem una part de la revista municipal a les entitats juvenils i als joves del municipi.

[close]

p. 10

ciu aposta per incentivar la promoció de l esport escolar per tal que arribi a tots els infants de catalunya com a escola de valors i generadora de convivència espai d integració i de mutu coneixement entre els nouvinguts i els autòctons cal fomentar l exercici com estil de vida activa i com a forma d oci alternativa per tothom així mateix s ha de prioritzar l esport de base el suport als clubs i a les entitats la majoria de les famílies catalanes tenen algun membre que realitza activitat física de manera regular amb cada cop un major arrelament en la nostra societat aquesta elevada taxa de penetració s aconsegueix majoritàriament a través de la iniciativa privada entitats en general i de clubs esportius en particular en bona part això és possible gràcies a la cada cop més professionalització d aquest sector l activitat física i l esport representen avui una part important del pib català així com també representa a una gran part de la societat catalana ja siguin ciutadans entitats clubs o empreses professionals a més l activitat física i l esport constitueixen elements fonamentals per a la cohesió i integració socials per al foment de la nostra llengua i ajuden a consolidar una societat més sana amb uns estils de vida més actius cosa que representa un estalvi indirecte per la sanitat pública així doncs cal potenciar que l activitat física estigui a l abast de totes les persones donarem suport a clubs i associacions esportives d esplugues en la seva tasca de recerca de mecanismes de finançament a fi d atendre les seves principals necessitats en instal.lacions esportives i material realitzarem una reordenació en l ús manteniment i nova construcció dels equipaments esportius de la ciutat realitzant el mapa d instal.lacions esportives d esplugues miee d acord amb el pla d equipaments esportius de catalunya piec promourem mitjançant l activitat física la pràctica d hàbits saludables facilitarem l ús de la bicicleta completant la xarxa de carril bici establirem col.laboracions amb les escoles a fi de prevenir el sedentarisme i l obesitat infantil col.laborarem amb les entitats esportives i culturals d esplugues muntant rutes caminades saludables i culturals per a tothom a fi i efecte de promoure la salut de les persones sobretot la gent gran tot i donant a conèixer la cultura de la nostra ciutat promourem la pràctica d activitat física i esportiva estacional en parcs i zones verdes per tal de promoure la salut del conjunt de la població promourem el carnet saludable d acord amb la generalitat per donar seguiment a les recomanacions mèdiques i prescripcions d activitat física realitzades des dels caps dinamitzarem activitats esportives específiques per a escolars i gent gran amb una atenció especial als nens i nenes discapacitats durant els períodes de vacances facilitarem l accés dels equips escolars a les instal.lacions esportives municipals universalitzarem el projecte patis oberts per tal de posar-los al servei de clubs entitats i

[close]

p. 11

persones del barri que vulguin practicar esport relligarem la relació de l esport escolar amb els diferents clubs esportius d esplugues i les federacions per tal que els esportistes escolars puguin continuar la seva vinculació amb l esport a través dels clubs espluguins rellançarem el programa aprèn a nedar així com de nous d iniciació a l altres disciplines esportives amb clubs i federacions millorarem els vials amb els municipis limítrofs per a garantir la seguretat dels practicants d activitats esportives ciclistes i vianants buscarem la col.laboració de la gent gran per col.laborar amb les escoles de la ciutat com a font d experiència i com a fórmula per no sentir-se infravalorats impulsarem competicions interescolars adaptarem la totalitat dels parcs d esplugues per a la gent gran i adults.

[close]

p. 12

entenem com la hisenda local no únicament la recaptació d impostos sinó també la gestió dels propis recursos econòmics públics allò que popularment es denomina el gestionar els diners de la resta i per això és important prendre mesures d eficàcia i de transparència a la gestió dels diners dels ciutadans que contribueixen al finançament dels serveis públics eliminarem progressivament el recàrrec del transport metropolità garantirem el rigor pressupostari a fi de no haver de cobrir les constants modificacions del pressupost amb deute municipal via crèdit bancari crearem la finestreta única arreu del municipi per facilitar els tràmits dels ciutadans amb l ajuntament impulsarem mesures per controlar la despesa pública racionalitzant l ús dels serveis que suposen més despesa i eliminant la despesa supèrflua analitzarem opcions per tal de treure la màxima rentabilitat al patrimoni municipal l ajuntament no ha de tenir edificis tancants i sense ús i a sobre pagant lloguers aplicarem criteris d eficiència en els ingressos per tal d aconseguir un creixement sostingut sense incrementar els impostos transferirem la recaptació municipal a l agència tributària de catalunya aclarirem les desviacions pressupostàries que ens trobem encarregarem una auditoria externa per tal de conèixer l estat real de les finances municipals reduïrem les regidories del govern controlarem l absentisme laboral.

[close]

p. 13

cal que els diners invertits en el transport públic permetin fer més efectiva també la mobilitat de la nostra ciutadania per la ciutat interconnexions amb tramvia i altres línies d autobús i per més eficient i operatiu el model de connexió entre barris és un repte que hem d assolir com a ciutat moderna i avançada i per això dissenyar un transport públic eficient i útil ha de ser un altre repte per tota la ciutat revisarem les zones d aparcament públic per maximitzar-ne l ús millorarem la regulació semafòrica del pont d esplugues negociarem el que faci falta per tal de fer arribar el metro a esplugues promourem noves parades de taxi a la ciutat posarem en marxa línies de microbusos de barri repensant els recorreguts actuals reduint i millorant la freqüència de pas i millorant els intercanvis amb altres transports crearem la t-esplugues amb preu reduït per a la xarxa local de transports buscarem millorar la connexió amb l aeroport de barcelona.

[close]

p. 14

la seguretat ciutadana és una màxima en qualsevol finalitat per garantir les llibertats de la nostra ciutadania cal dotar dels màxims recursos cap a la policia però entenent també el model policial com a col·laborador i no com a model persecutor per això és important trobar mesures que garanteixin una protecció civil adequada i adient als nous temps crearem una nova comissaria de la policia local aïllada dels pisos particulars renovarem la flota de cotxes patrulla i motos implantarem la policia de barri a tots els barris de la ciutat incrementarem un 15 la plantilla de la policia local per evitar deixar coix el cos en moments puntuals al llarg del calendari social assegurarem un pla local d emergències efectiu establirem una base d ambulàncies a esplugues convertirem les places d agent civic en places de policia local.

[close]

p. 15

un govern ha de progressar gairebé al ritme que progressa la societat a la que serveix la seva acció de govern i per això és important també que les noves tecnologies facilitadores de la vida de la nostra societat estiguin posades al dia en el govern municipal renovarem la pàgina web i la farem més accessible accelerarem la implantació de l administració electrònica modernitzarem el correu electrònic ciutadà esplugues.org i el convertirem en domini .cat garantirem la neutralitat al facebook institucional impulsarem el twitter com a canal de notícies crearem un nou portal online de participació i comunicació correu tv online ràdio implantarem punts wifi en punts estratègics de la ciutat vetllarem per la plena implantació del 3g i la transmissió de dades a tota la ciutat amb acords amb els quatre operadors de telefonia mòbil de l estat facilitarem recursos gratuïts online per a les entitats de la ciutat implantarem el pagament per mòbil de les zones blaves crearem un portal municipal per a smartphones.

[close]

Comments

no comments yet