JOC kézikönyv kísérőknek

 

Embed or link this publication

Description

„A mozgalomban a lelkész munkája nem az, hogy szervezzen, sem az, hogy vezessen, hanem az, hogy megerősítse, alakítsa, segítse, valamint a mi Urunk tanításával és kegyelmével ismertesse meg a vezetőket.” (J. Cardijn),

Popular Pages


p. 1

kmm-joc sorozat 2 a felntt kÍsÉrÉs alappillÉrei kézikönyv felntt kísérknek 2011 szeged keresztény munkásifjú mozgalom e-mail kmm@joc.hu http www.joc.hu

[close]

p. 2

a felntt kísérés alappillérei fordításban segédkeztek daru gabriella gyurisné hutter katalin sáriné horváth mónika sisák tamás szabó józsef lektorálta gyurisné hutter katalin borító gyurisné hutter katalin szerkesztette gyuris csaba felels kiadó keresztény munkásifjú mozgalom kiadja keresztény munkásifjú mozgalom kmm@joc.hu http www.joc.hu támogatók katolikus ifjúsági és felnttképzési egyesület szeged családért és munkáért keresztény alapítvány szeged nemzeti civil alapprogram keresztény munkásifjú mozgalom e-mail kmm@joc.hu http www.joc.hu

[close]

p. 3

miért joc a mozgalom neve miért joc a mozgalom neve a keresztény munkásifjú mozgalom joc ycw 1925-ben született belgiumban alapítója joseph cardijn katolikus pap és egy csapatnyi fiatal munkás lelkesedésébl kezdeményezkészségébl és elrelátásából magyarországon az 1921-1948-ig kioe katolikus ifjÚmunkÁsok orszÁgos egyesÜlete néven mködött a munkásfiatalokkal foglalkozó szervezet a kommunizmus után 1990-tl 1999-ig az újjáindított mozgalom elssorban polgári csoportosulásként volt jelen fleg szeged környékén jelenleg magyarországon egyesület formájában mködik a szervezet a magyar mozgalom tagja a cijocnak coordination internationale de la jeunesse ouvrière chrétienne keresztény munkásifjú mozgalmak nemzetközi koordinációja mely a vatikán hivatalos elismerésével rendelkezik e rövid kis összefoglalóban is számtalan rövidítés és név van jelen amely sokszor zavaró az új tagok számára a legfontosabb kifejezések amelyek ismétldnek a fiatal a munkás a mozgalom vagy egyesület a keresztény felnttkíséri munkánk során fontos hogy ezeket a fogalmakat tisztázzuk és rámutassuk milyen értéket képviselnek ifjú a fiatal munkások els és közvetlen apostola egy másik fiatal munkás j cardijn a joc a fiatalok tömegéért jött létre az evangelizációért folytatott tevékenységében javaslataiban és felelsségvállalásában a fiatalokat a lehet legnagyobb számban próbálja elérni noha tekintettel van különbözségükre bátorítani szeretné a fiatalokat hogy legyenek tevékenyek a saját környezetükben és a világban valamint váljanak apostolokká 1 a fiatal munkásokat isten a saját képére teremtette ezért k birtokosai az ebbl ered méltóságnak és örök életnek emellett ott a rideg valóság is a legtöbb fiatal nincs tudatában ennek a nagyszer dicsségnek és nehezen fedezik ezt fel az ket körülvev körülmények és értékrend miatt a joc azért jött létre hogy válasz legyen erre az ellentmondásra a joc olyan mozgalom amelyben a fiatalok felelsséget vállalnak magukért és amely közöttük ­ a joc mindenhol jelen szeretne lenni ahol fiatalok találkoznak élnek és dolgoznak társaikat képvisel fiatalokat csoportosít általuk ­ a joc-ot a fiatalok maguk mködtetik és szervezik és a mozgalom arra bátorítja ket hogy vállaljanak felelsséget a saját életükért értük ­ a joc segíti a fiatalokat a társaikkal kapcsolatos felelsségérzet kialakításában szervezdik 2 kísér a fiatalok mozgalmában mi a szerepe a kísérnek miért van szükség felnttekre miért nem a felnttek vezetik a mozgalmat rám felnttre nincs is szükség ha minden hatalom a fiataloké ezek azok a kérdések amelyeket a felntteknek kell tisztázni hogy kialakíthassuk a megfelel együttmködést a fiatalokkal a mozgalomban a lelkész munkája nem az hogy szervezzen sem az hogy vezessen hanem az hogy megersítse alakítsa segítse valamint a mi urunk tanításával és kegyelmével ismertesse meg a vezetket j cardijn a kísérés azt jelenti hogy támogatjuk a fiatalokat küldetésükben hogy vezetvé váljanak a saját életükben és a többi munkásfiatal vezetésében a világi apostolkodásban a felntt kísér szolgálja neveli képviseli a fiatal munkásokat a felntt kísér az aki a hitet teszi a középpontba a kísérés szempontjából nem fontos hogy az adott csoport munkáját felszentelt pap vagy szerzetes vagy világi segíti ebben a munkában függetlenül a szereptl amit az egyházban 1 alapelvek nyilatkozata 37 pont 2 alapelvek nyilatkozata 36 pont keresztény munkásifjú mozgalom e-mail kmm@joc.hu http www.joc.hu 3

[close]

p. 4

a felntt kísérés alappillérei betöltenek ugyan az a feladatuk kísérni a fiatalokat a mozgalom felfedezésében és kísérni ket a mozgalom sajátos jellemzinek megélésében fontos viszont hogy egy országban vagy városban mköd joc vezetk és felntt kísérk megtalálják a kapcsolatot azokkal a papokkal és szerzetesekkel akik az munkájukat támogatják segítenek a felnttkísérk képzésében fontos hogy az egyház küldjön olyan papokat vagy szerzeteseket a mozgalomba akik az apostoli hivatás gazdag változatosságát képviselhetik az a munka világában · · · · · · · · · · · miben segít a joc a felntt kísérknek módszereket ad amelyek segítik a kísért munkájában képzéseket szervez közösségbe szervezi a kísérket is kapcsolat a joc lelkészeivel papjaival mi a felntt kísérk feladata a joc-ban elssorban egy csoport fejldésének kísérése a fiatal vezetk segítése hogy jól vezessék a csoportot személyes kísérés figyelmesen hallgasson olyan kérdéseket tegyen fel amelyek segítenek tisztábban látni segítse a fiatalokat hogy kifejezhessék önmagukat felismerésekre késztesse a csoportot lehetvé tegye hogy megérintse elgondolkoztassa és gazdagítsa ket az ige bátorítsa ket a felelsségvállalásban részt vegyen a fiatalok fejlesztésében képzésében fenntartani táplálni a fiatalok és fiatal vezetk lelkesedését kísérni a fiatalok életét kapcsolatot tartani munkás a joc munkásjellege abban fejezdik ki hogy a munkásfiatalok problémáival foglalkozik és megoldást is kíván adni azokra j cardijn amíg a mozgalom indulásakor teljesen egyértelm volt ki a munkás a 20 sz második felében lezajló társadalmi és ipari változások következtében ez már nem így van sokszor vita tárgya hogy csak a kétkezi munkások a munkások vagy ezt a fogalmat ennél tágabban kell értelmezni a mozgalom integráló szerepét megtartva mind a két állapotot fontosnak tartjuk a munkás szót tehát szkebb és tágabb értelemben is értelmezni tudjuk mind ahogy a katolikus kislexikonban találtjuk munkás lat opifex 1 szoros értelemben fizikai munkát végz ember tág értelemben a saját és a köz java érdekében tevékenyked ember függetlenül tevékenységének szellemi lelki v fizikai jellegétl a teremtett világ istentl kapott rendjében kozmosz az ember rendeltetése hogy munkatársa legyen istennek aki szüntelenül munkálkodik vö jn 5,17 1kor 3,9 képességeit erejét istentl kapta ilyen értelemben a munkás tulajdonosa is a munkaerejének lelki és szellemi képességeinek s munkája közben e tulajdonosi jogait is érvényesíti a munkáért járó bér tehát az igazságosság alapján illeti meg t nem ajándék ugyanakkor az igazságosság a munkástól is megköveteli hogy munkáját lelkiismeretesen a lelki szellemi és fizikai képességeinek megfelel szinten végezze szorgalom munkahelyén a munkatársaival figyelmes és segítkész legyen ha kell tudjon nagylelk lenni és értelmes áldozatot hozni a munkások védszentje szt józsef és munkásként élt jézus is 3 viszont az alapelvek nyilatkozatában is hangsúlyoztuk hogy küldetésünk elssorban a hátrányosabb helyzet fiatalokhoz szól de ebben a munkában minden jó szándékú emberre számítunk a mozgalom kifejezetten azokkal a fiatalokkal foglalkozik akik anyagilag vagy 3 http lexikon.katolikus.hu/m/munkás.html keresztény munkásifjú mozgalom e-mail kmm@joc.hu http www.joc.hu 4

[close]

p. 5

miért joc a mozgalom neve képzettségben hátrányos helyzetben vannak akik elmaradott fejletlenebb vidékeken élnek és nehezen hallatják hangjukat a mozgalom a városi és a vidéki fiatal munkásságot a tanoncokat a szakmunkásképzsöket a bizonytalan munkaügyi helyzetben lévket és a munkanélküli fiatalokat szólítja meg azokat is szívesen látja akik elkötelezettséget szeretnének vállalni a mozgalom missziója mellett 4 mivel a mozgalom a munkásfiatalok mozgalmaként indult el ezt a jelleget szeretné fenntartani ahogy cardijn is javasolta annak érdekében hogy munkásosztály-jellege legyen a joc-nak a munkások mozgalmának kell lennie illetve azt kell kialakítania keresztény nagy kihívás a mozgalom számára a keresztény értékeket képviselni a munkásfiatalok között ugyan olyan nagy kihívás a munkásfiatalok tapasztalataival segíteni zörgetni az egyház ajtaján ennek a kihívásra kell felkészíteni a mozgalom fiataljait az örömhír amit minden fiatalhoz el szeretnénk juttatni az hogy minden fiatal isten képére és hasonlatosságára teremtetett és hogy isten emberré lett és fiatal ácsként élt názáretben szolidaritást vállalva minden fiatal munkással 5 a mozgalom kíséri ennek érdekében azokat a sajátos pasztorációs módszereket használják amelyekkel egy csoportba tudják szervezni a nem vallásos és vallásos fiatalokat a közös tapasztalatok és beszélgetések segítik a fiatalokat isten üzenetének megértésében ennek hatására történnek azok a csodálatos elhatározások amelyek során a fiatalok a saját életüket átalakítják ennek a folyamatnak a kísérése egy nagyszer folyamat mert a szentlélek közremködésének lépéseit figyelhetjük meg mozgalom a mozgalom civil szervezetként mködik nemzetközi és hazai szinten is ez alapján elfogadott alapszabálya és megválasztott vezetsége van a mozgalom fontos ügyeit a közgylés dönti el fontos hogy a fiatalok felelsségvállalását segítsük ersítsük ez azt jelenti hogy a döntéshozatalban a felntt kísérk már nem vesznek részt a folyamatot kísérik a mozgalom összefogja a fiatalokat és annak érdekében hogy ezt hatékonyan tegye a joc kampányokat gyléseket fesztiválokat képzéseket és lelkigyakorlatokat szervez 6 a mozgalom elvevezési keresztény munkásifjú mozgalom rövidítése kmm-joc angolul young christian workers ycw franciául jeunesse ouvrière chrétienne joc problémát jelent az hogy a mozgalom neve nem annyira eladható félreértéseket félelmet szül ennek megoldása lehet hogy a programokat a fiatalok fantázia névvel látjuk el és ezeket teszik eltérbe ezen kívül más megoldások is elképzelhetek erre jó példákat találhatunk nemzetközi szinten viszont fontos hogy legyen olyan tér olyan fórum foglalkozás képzés ahol 4 alapelvek nyilatkozata 4 pont 5 alapelvek nyilatkozata 48 pont 6 alapelvek nyilatkozata 56 pont keresztény munkásifjú mozgalom e-mail kmm@joc.hu http www.joc.hu 5

[close]

p. 6

a felntt kísérés alappillérei ezek az értékekrl ami a mozgalom nevében benne van lehet beszélni fontos hogy a mozgalom nevében minden olyan érték szerepeljen amit képvisel a mozgalom értékeit amelyeket a nevében is visel a cijoc által elfogadott és magyarra is lefordított alapelvek nyilatkozata fejt ki magyarországon a fiatalok között elször a francia rövidítés a joc zsok terjedt el ezért szegeden és lassan magyarországon is így ismerhették meg a szervezetet keresztény munkásifjú mozgalom e-mail kmm@joc.hu http www.joc.hu 6

[close]

p. 7

felntt kísérés alappillérei7 felntt kísérés alappillérei7 a felntt kísérnek különleges szerepe van a joc-ban com panis ­ közös kenyér megosztani az életünket a felntt kísér felkészíti a fiatalokat hogy megosszák egymás között az életüket egy úton kísérik a fiatalokat útitársai a fiataloknak ez más mint a vezet a vezet ha nem akar idvel kísérvé válni hanem vezet marad akkor minden felelsség felvállal és ezeket nem adja át te nem tudod hogy kell ezt megcsinálni ezért kellek én Én hiszek benned kísérként ezt kell kommunikáljuk a fiataloknak a kísér célja hogy a fiatalok fokozatosan növekedjenek a felelsségben és egyre több élettapasztalatuk legyen kezdetben a csoport alakítása során a kísér több felelsséget vállal de ez késbb fokozatosan átadja azt a fiataloknak hogyan néz ki ez a folyamat a kísér az aki összegyjti a csoportot a tagok elször tanítványok követk a fejldés során a tagok egyre több felelsséget vállalnak szabadids programok szervezése pénzügyek kezelése titkári feladatok csoportbeszélgetés elkészítése idvel a csoportot vezetését egy vagy több fiatal vezet veszi át és az az egyéb felelsségi köröket is a fiatalok vállalják a felntt kísér részt vehet még a találkozókon de már hagyja a fiatalokat érvényesülni a fiatal vezetknek segít a csoporttalálkozókat elkészíteni idvel minden tag a csoportban mer és tud felelsséget vállalni tehát minden tag n a felelsségvállalásban és akár a vezeti szerepben is váltakozhatnak idnként a folyamat végén a fiatalok közül mindenki vezetvé válik a saját életében és a csoportban is ezért használja a mozgalom a l-Í-cs módszert és a barátság térképet talán sokkal könnyebb vezetnek lenni mert a vezet tudja hogy merre akar menni tudja hogy mit akar tenni kísérnek lenni nagyobb kihívás türelmesebbnek kell lenni meg kell hallgatni a fiatalokat a kísérés alappillérei meghívni képezni formálni misszió mit jelent ez meghívni a fiatalokat oktatni és nevelni ket és támogatni ket a tevékenységükben meghívás a kísér az aki meghívja összegyjti a fiatalokat ez személyes meghívást jelent nem a joc-ba a mozgalomba hívjuk meg ket elször hanem egy közös cselekedetre egy buli egy találkozó egy ünnep egy szabadids program ahol más fiatalokkal is találkoznak az üzenet amit ilyenkor közvetítünk Én szeretném hogy gyere el teneked van olyan tulajdonságod amitl fontos vagy ha nemet mond akkor is lesz benne egy jó érzés hogy t meghívták valahova fontos hogy a meghívás személyes legyen és ebben legyünk bátrak szórólapok plakátok nem vezetnek célra mert a fiatalok félnek hogyha elmennek visszautasítják ket nem fogadják be sokszor kell hívni kezdetben a fiatalokat az els meghívás után már azon kell gondolkodni hogy mire hívjuk meg a következ alkalommal az els pár találkozó után a kísér arra törekszik hogy beszélgetések alakuljanak ki majd egyre komolyabb dolgok is szóba jöhetnek a beszélgetés során fontos hogy a személyes jelleg megmaradjon kialakuljon ezután a csoportban egyre több felelsséget bízunk a fiatalokra közösen csinálunk valamit amiben k is kiveszik a részüket keresni kell a lehetségeket hogy milyen feladatokon keresztül tudnak növekedni a felelsségben Érzékenyek kell legyünk arra hogy mire képesek a feladatok után pedig át kell beszélni hogy mi ment és mi nem 7 ez a fejezet jhon marslandnak cijoc lelkész 1996-2004 az angol nyelv eladása alapján készült keresztény munkásifjú mozgalom e-mail kmm@joc.hu http www.joc.hu 7

[close]

p. 8

a felntt kísérés alappillérei késbb a csoport tagjai elkezdik használni a módszer l-Í-cs egyszerbb formáját ennek az a célja hogy vezetkké váljanak a saját életükben ezután megismertetjük velük a mozgalmat is amelynek célja hogy ket azaz minden fiatalt vezetvé neveljen formáljon a meghívásnak tehát különböz szintjei vannak és nem csak a mozgalomba hívja a kísér a fiatalokat hanem a mozgalmon keresztül arra hogy egyre jobban kiteljesedjen az élete felntt keresztény életet tudjon élni ez a meghívás megváltoztatja a kísér életét is meghívás eltt érdeme érdemes imádkozni mert nem a kísér tevékenysége a fontos hanem a kísér csak eszköz isten kezében jézus mieltt meghívta az apostolokat egy teljes éjszakát átimádkozott hát akkor mennyit kell egy kísérnek imádkozni egy ilyen meghívás eltt a felntt kísér hozzáállása fontos szempont kezeket el szemüket rajtuk ezt az elvet követve kell megtalálni a középutat a felntt kísér is részese a folyamatnak más megfogalmazásban mindent a fiatalok által semmit a kísér tudta nélkül azaz a programok akciók csakis a fiatalok által valósulhatnak meg egy állandó felntt kísér közvetett vagy közvetlen jelenlét mellett mi a felntt kísérés egy állandó jelenlét beavatkozás nélkül sok hallgatás elször nézni figyelni mieltt bármit is mondanánk ha rossz irányba haladnak a dolgok akkor megfelel kérdéseket feltenni és nem nagy beszédeket tartani képzés fejlesztés a képzésnek fejlesztésnek a célja hogy a fiatalok megtapasztalják a felelsségvállalást és a vezetést az igazi képzés a csoportban folyik a bentlakásos tréning ennek egy kiegészítése lehet alapelv a munkában hogy értük velük általuk a fejlesztés folyamata módszerei l-Í-cs módszer barátság térkép akció kampány tréningek formálás a joc története elvek módszerek stb a misszió a kísérés azt jelenti hogy támogatjuk a fiatalokat saját küldetésükben olyan ez mint a foci edz elmondja a taktikát de a focisták játszanak ennek alapfeltétele hogy felfedezzük mi a küldetése a fiataloknak nem azt a küldetést amit mi kitalálunk nekik hanem amit k felfedeznek magukban ezt azt jelenti hogy a felntt kísér szolgálja neveli képviseli a fiatal munkásokat fontos hogy a felntt kísér az aki a hitet teszi a középpontban a mindennapokban család munkahely szomszédság szabadid vezetnek nevezzük azt az embert aki ezen a négy területen tudatos életre képes a kísér aki segít eljutni ide a fiatal vezett mit jelent a világi apostolkodás a joc az egyház víziójában a világi apostolkodás területének egy részét fedi le a világi apostolkodásról sok minden le van írva az egyházi dokumentumokban de a valóságba kevés valósult meg a világi apostolkodás kis cselekvésekkel kezddik lásd a l-i-cs módszert a körülöttünk lév valóságot változtatja meg a cselekvések mércéje nem a sikerek a dolog nem errl szól a barátság térkép és az akciókampány kiteljesíti megersíti a világi apostolkodást keresztény munkásifjú mozgalom e-mail kmm@joc.hu http www.joc.hu 8

[close]

p. 9

a mozgalom lelkisége a mozgalom lelkisége a joc lelkisége a l-Í-cs -ben nyilvánul meg amely lassan egy életmóddá alakul meghívásunk beteljesülésének módja amely aktív részvétellel és elkötelezettséggel valósul meg a mindennapi életben a l-Í-cs a joc alapelvein nyugszik és egyedi módon valósítja azokat meg a l-Í-cs gyakorlása nem más mint felfedezni isten cselekv jelenlétét a világban a fiatal munkások életében találkozni jézus krisztussal azonosulni vele párbeszédben lenni vele és elkötelezni magunkat a körülöttünk lev valóság emberek és struktúrák megváltoztatására Így a cselekvés és elkötelezettség által megvalósul isten országa ezért mondhatjuk azt hogy a lics szellemisége az aktív világi apostolkodás lényege amely túlmutat saját személyes elképzeléseinken és választásainkon és ez jelenti a joc lelkiségének alapját ha valaki szeret engem megtartja szavaimat atyám is szeretni fogja t hozzá megyünk és lakóhelyet veszünk nála jn 14,23 lÁss elfogadás és megértés a lÁss fejleszti a látásmódot segít elfogadni a valóságot olyannak amilyen arra hív hogy az emberi személyiséget isten képmásaként szemléljük arra ösztönöz hogy az életünkben bekövetkezett eseményeket és tapasztalatokat megértsük különösen azokat amelyek nem sokat jelentenek a világ szemében megadja a lehetséget hogy megosszuk a tapasztalatokat rávezet minket arra hogy mások életét tiszteljük és értékeljük a tapasztalat/valóság igazsága Élettér és a befogadás ajándéka apám add ki nekem az örökség rám es részét erre szétosztotta közöttük vagyonát lk 15,12 apja már messzirl meglátta és megesett rajta a szíve eléje sietett a nyakába borult és megcsókolta lk 15,20 egy szamariainak is arra vitt az útja odament és amikor meglátta megkönyörült rajta lk 10,33 a joc kísér meg van hívva arra hogy az atyával együtt haladjon együtt és találkozzon a fiatalokkal ­ jelen legyen számukra ­ együttérezzen velük meghallgassa ket türelemmel figyelemmel megfigyelje ket tényszeren ­ szeretettel ­ tisztelettel mélyre lásson a felszín alá ÍtÉlj a szeretet tanulása az ÍtÉlj megtanítja megkülönböztetni a jót a rossztól segít megkülönböztetni isten országának jeleit a pusztulás az ellentmondás jeleitl helyet és lehetséget biztosít arra hogy meghallgassuk isten üzenetét feltárva a názáreti jézust isten szavát keresztény munkásifjú mozgalom e-mail kmm@joc.hu http www.joc.hu 9

[close]

p. 10

a felntt kísérés alappillérei megérteti velünk hogy istennek van terve a világgal és a fiatalokkal lehetséget biztosít arra hogy személyesen találkozzunk istennel képessé tesz arra hogy isten gyermekeiként újra felfedezzük méltóságunkat a hit igazsága a barátság ajándéka és találkozás az él jézussal apám vétkeztem az ég ellen és teellened már nem vagyok méltó arra hogy fiadnak nevezz hozzátok hamar a legdrágább ruhát és adjátok rá huzatok gyrt az ujjára és sarut a lábára lk 15,21-22 odament hozzá olajat és bort öntött a sebeire és bekötözte magát az embert pedig felültette teherhordó állatára elvitte egy fogadóba és ápolta lk 10,34 a joc kísér arra hivatott a fiúval hogy a fiatalok az életük igazi értékét megtalálják lehetségekhez mérten találkozzanak jézus krisztussal megismerjék jézus útját együtt a fiatalokkal együtt értékeljék jézus szavait kísérést kapjanak hogy mélyebben megismerjék jézus személyiségét hogy kialakítsák a jézussal való barátságot a megtérésben a hálaadásban cselekedj merni változni és átalakulni a cselekedj rész a cselekvés módjaiban való fejldést segíti segít a jézussal való találkozásra válaszolni arra buzdít hogy a fiatalok felelsséget vállaljanak istennek az életükrl és a fiatal munkások életérl alkotott tervében megadja nekik a lehetséget arra hogy a szentlélek aktív munkatársai legyenek meghívja ket arra hogy átalakítsák életüket és környezetüket lehetvé teszi a közösség mozgalom építését a módszer pasztorális válasz igazsága az élet ajándéka mint a konkrét cselekvésben megvalósuló világi apostolkodás mert ez a fiam meghalt és föltámadt elveszett és megtaláltatott aztán elkezdtek vigadozni lk 15,24 menj és te is hasonlóképpen cselekedjél lk 10,37 a joc kísér meg van hívva a szentlélekben arra hogy tanúságot tegyen hitérl megünnepelje a kis gyzelmeket megértse a laikus elkötelezettséget bemutassa a fiatalok számára a prófétai mivoltát igazságról való tanúságtétel az általános papságot szolgálat felajánlása a király mivoltát méltóságban és felelsségben való élet hogy támogassa a joc vezetk életét akik krisztushoz hasonló szívvel próbálják élni mindennapjaikat keresztény munkásifjú mozgalom e-mail kmm@joc.hu http www.joc.hu 10 -

[close]

p. 11

a mozgalom lelkisége a joc lelkisége · életút · életstílus · folyamatos meghívás az elkötelezdésre és a mindennapokban való részvételre keresztény munkásifjú mozgalom e-mail kmm@joc.hu http www.joc.hu 11

[close]

p. 12

a felntt kísérés alappillérei módszerek barátság térkép a barátság térkép a joc csoportokban használt eszköz arra hogy a tagok apostoliak és vállalkozó kedvek legyenek folyamatot és hátteret biztosít az láss Ítélj cselekedj módszerhez a láss Ítélj cselekedj módszernek és a barátság térképnek is kiindulópontja azoknak a fiataloknak az élete akik a csoportba járnak és az ket körülvev emberek élete akikkel a fiatalok naponta érintkeznek amikor visszatekintünk az elmúlt hétre elsként ezek az emberek tnnek elénk azokkal az emberekkel akikkel naponta találkozunk vagyunk meghívva arra hogy az isten országát építésük és az üzenetét hordozzuk ahogy elkezdtük a csoport létrehozását minden tag készítse el saját barátság térképét akár az itt látható formában akár saját jegyzetfüzetünkben minden hónapban célszer átnézni és felújítani személyes reflexió a barátság térképre találkozók eltt néhány perc alatt gondolj a térképen szereplkre történt velük valami a héten sikerült-e jobban meg ismerni ket valamelyikük élete különösen megérintet-e az elmúlt idszakban találkozók után néhány percig gondold át a találkozón hozott döntéseket hogyan tudnék a körülöttem lévk szolgálatára lenni az elkövetkez héten tudok értük tenni valami konkrét dolgot beszéltünk valamirl a találkozón amit másokkal is meg tudok osztani keresztény munkásifjú mozgalom e-mail kmm@joc.hu http www.joc.hu 12

[close]

p. 13

módszerek láss-ítélj-cselekedj ­ az életünk felülvizsgálata személyes elhivatottság van valami különös egy joc vezet elhivatottságában isten arra hív el bennünket hogy egy különleges küldetés mellett kötelezzük el magunkat a jelen talán legfontosabb missziója a munkásság és a munkásifjúság megmentése mellett j cardijn a joc módszer abból a szilárd meggyzdésbl indul ki hogy minden fiatalnak egyedülálló elhivatottsága személyesen beteljesítend küldetése van ezt a személyes missziót elssorban a mindennapi életében valósítja meg és ez semmivel sem helyettesíthet e misszió felfedezésében jelents lépés a fiatal meghívása a mozgalom által szervezett akciókban eseményeken és találkozókon való részvételre a háttér ez egy gyakorlati iskola a képzés iskolája melyben megtanulnak látni ítélni és megrizni teljes életük apostoli értékét ez minden szempontból minden részletében a legegyszerbb és legmindennapibb dolog j cardijn a joc alapítója joseph cardijn alkotta meg és fejlesztette ki az eredeti módszert melynek segítségével a mozgalom beteljesíthette hivatását ily módon a fiatalok átalakíthatják életüket ez a módszer az élet felülvizsgálata vagy a lÁss ÍtÉlj cselekedj módszer azok az igazságok a forrásai amelyek a joc alapját képezik · minden fiatal az isten képére teremtetett és értékes isten szemében · a fiatalok életében ez nem mindig jelenik meg · maguk a fiatalok képesek változtatni a helyzetükön a módszer az átalakulás módszere · ez egy olyan eszköz melynek segítségével a fiatalok növekedhetnek és fejleszthetik magukat mellyel befolyásolhatják és megváltoztathatják környezetüket · isten országáért tevékenyked aktivistákat képez akik személyes példaadásukkal képesek másokat vezetni és bevonni ket akcióikba · keresztény módszerként olyan fiatal apostolok képzésének hatékony eszköze akik képesek érzékelni a szentlélek mködésének jeleit a munka világában és tanúságot tesznek hitükrl barátaik és munkatársaik között a hétköznapokban a módszer sokat kíván a fiataloktól arra indítja ket hogy legyenek kevésbé én-központúak hogy a mozgalom értem van állapotából a mozgalom értem barátaimért és minden munkástestvéremért van állapotába fejldjenek az élet felülvizsgálata hiteles egyházélményt nyújt a fiataloknak Új utakat kínál a keresztény közösségi léthez mely viszonyítási pontként szolgál életükben ugyanakkor jó lehetség arra is hogy aktívan bekapcsolódjanak a közösség munkájába a módszer alkalmazhatósága az élményeknek és reflexióknak egy kis csoportban való megosztásától a cselekvés ösztönzjeként a mindennapi életig terjed az élethelyzetek világosabb megértésébl és ezeknek a hittel való kapcsolatából tevdik össze magában foglalja a helyes döntések végrehajtását és a tett felülvizsgálatát a mozgalom tagjai számára ez egy életforma és nem egyszeren egy stratégia vagy módszer valamely cél elérése érdekében a módszer három egyszer ám mélyreható lépésbl áll lÁss ÍtÉlj cselekedj lÁss a joc nem a fiatalok általános gondjaiból vagy a róluk szóló elméletbl indul ki keresztény munkásifjú mozgalom e-mail kmm@joc.hu http www.joc.hu 13

[close]

p. 14

a felntt kísérés alappillérei a joc módszer els lépését a fiatalok életére az általuk átélt aktuális eseményekre irányuló szoros figyelem képezi ezek az események alkotják ugyanis azokat a helyzeteket amelyekben k élnek és amelyek meghatározzák az életüket ebben a fázisban megosztjuk egymással a számunkra és munkatársaink számára sajátos tényszer legújabb és személyes aktuális tapasztalatainkat ez a fázis amelyben nyitottak vagyunk az élet valóságára abban a meggyzdésben gyökerezik hogy minden fiatal élete értékes és hogy isten az lelke által munkálkodik az életükben segítjük egymást annak érdekében hogy ezen események részleteinek és jelentésének felfedezésével mélyebb megértéshez juthassunk megvizsgáljuk a történtek közvetett és közvetlen okait is megfigyeljük és próbáljuk megérteni a rájuk és másokra való hatásait ez a lépés a joc-ot a mai fiatalok valódi életéhez köti hiszen a joc kiindulópontját maguk a fiatalok képezik az idszer tapasztalataik aggodalmaik és küzdelmeik mindig figyelmünk középpontjában lesznek ÍtÉlj ebben a második lépésben összehasonlítjuk azt amit megteszünk és ami megtörténik azzal amit meg kellett volna tennünk és aminek meg kellett volna történnie megbeszéljük az els lépésben szerzett tapasztalatainkkal kapcsolatos helyes és helytelen vonatkozásokat ekkor osztjuk meg egymással és ismerjük fel hitünket és meggyzdésünket kinyitjuk a szentírást és megpróbálunk kapcsolódási pontot keresni isten szava különösen az evangéliumok szerinti és a saját tapasztalataink között annak érdekében hogy felismerjük hogyan ösztönöz irányít és próbál meg jézus tanítása és példája bennünket napjainkban ez a lépés a joc számára a fény és ösztönzés az igazságosság és er forrását jelenti lehetvé teszi számunkra hogy a tapasztalatainknak jelentést adjunk célja legyen a cselekedeteinknek segít kiértékelni az életünket a bennünket körülvev helyzeteket és azokat a változtatásokat amelyekre szükségünk van ez egy olyan eszköz amely által kiformálódik és megpróbáltatik az öntudatunk lehetség arra hogy felismerjük és elfogadjuk isten jelenlétét és cselekedeteit az életünkben és a barátaink életében egy olyan pillanat amely összeköt bennünket az els hitvallók tanúságtételével hitünk megvallására késztet valamint imádsághoz és ünnepléshez vezet hozzásegít bennünket krisztus evangéliumának felfedezéséhez és elmélyítéséhez cselekedj ebben a lépésben a láss és Ítélj következményeként megbeszéljük és eldöntjük azokat a cselekvéseket amelyeket akár egyénileg akár együtt végre tudunk hajtani keressük azokat a módokat ahogyan elkötelezhetjük magunkat arra a küzdelemre hogy az evangéliumok fényében méltósággal éljünk és hogy más fiatalokat is erre bátorítsunk együtt keressük azt hogyan juthatunk túl a ránk nehezed nehézségeken és hogyan tudunk válaszolni a felmerült kérdésekre segítjük egymást cselekedeteink és isten szeretete jeleinek megértésében ez a lépés a formálódás hatékony eszközét biztosítja a cselekvést ez azt jelenti hogy a joccsoportok többek mint csupán valamely vitacsoport ötletforrás vagy az evangéliumról gondolkodó csoport ez a csoport nemcsak hogy megvitatja az evangéliumot gondolkodik és elmélkedik róla hanem cselekszik is és a cselekedetek által a fiatalok megismerik és kifejlesztik a képességeiket minden cselekedet legyen az bármennyire kicsi és látszólag jelentéktelen is a jövbeli megértés és elkötelezettség magja a cselekvés felülvizsgálata a cselekvési szakasz kiegészítése érdekében felülvizsgáljuk az eddigi cselekedeteket leírjuk az eddigi cselekedeteket és feljegyezzük mit értünk el eddig melyek voltak a nehézségek és mit kell még tennünk segítjük egymást a cselekedetek céljának és hatásának értékelésében buzdítjuk egymást a megpróbáltatások elviselésére a másokra gyakorolt hatás képességére összpontosítunk keresztény munkásifjú mozgalom e-mail kmm@joc.hu http www.joc.hu 14

[close]

p. 15

módszerek próbáljuk meglátni a cselekedeteinkben jelenlév királyság jeleit és felismerni az él jézus krisztust napjainkban mindezek kiegészítik a joc módszer lépéseit és egy következ láss forrásai lehetnek olyan alkalom ez számunkra amelynek során értékelhetjük azt amit megkíséreltünk és elértünk a cselekedetek által bekövetkezett személyes változásainkat felfedezhetjük a képességeinket és rádöbbenhetünk arra hogy szerepünk van a társadalomban ha egy cselekedet felülvizsgálata elmarad az el fogja veszíteni jelentségét és a fejldéshez való hozzájárulását az életünk felülvizsgálata azaz egy csoportfoglalkozás vázlata a csoport újra átgondolja az utolsó találkozón megbeszélt helyzeteket és az ott elhatározott cselekvéseket mindenki beszámol arról hogyan hajtották végre a cselekvést mik voltak a nehézségek milyen akadályok adódtak a csoport bátorítani és megersíteni próbálja azt aki esetleg nehéznek tartotta a cselekvést és els nekifutásra semmit sem tett mindenkinek segítenek abban hogy felismerjék tetteik értékét és tovább elmélkedjenek róla a tagok próbálják meglátni az általuk végrehajtott tettek és a krisztus követése közötti kapcsolatot kérdések végrehajtottuk-e a cselekvést elértük-e az eredeti célt milyen nehézségekkel birkóztunk meg milyen hatása volt a cselekvésünknek saját magunkra és másokra mit tanultunk a cselekvésbl hogyan éreztük magunkat eltte alatta utána van-e valami amit másként tennénk Össze tudjuk-e hasonlítani a cselekvésünket jézus valamelyik tettével mit tehetünk még a kísér feladata mindenkinek segítsen az egyes cselekedetek jelentségének megértésében és keresztény vetületük felismerésében ösztönözze azokat akik ezt elfelejtették vagy nem volt idejük rá a találkozón kívüli helyzetükrl kérdezze ket a módszer lÁss mindenki elmond a mindennapi életébl egy olyan dolgot egy helyzetet beszélgetést eseményt amely valós és konkrét egy kicsit elgondolkodtatta t jól vagy rosszul érezte magát tle kérdéseket vetett fel dühítette t vagy éppen segítségre lett volna szüksége vele vagy valamelyik ismersével kapcsolatos nagyobb létszámú csoport esetén ha kettnél több probléma merül fel a csoport kiválasztja a két legsürgsebbet és legfontosabbat a többi a következ találkozásokra tevdik át keresztény munkásifjú mozgalom e-mail kmm@joc.hu http www.joc.hu 15

[close]

Comments

no comments yet