Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 2011 Sayı:4

 

Embed or link this publication

Description

Bu dergi, Marmara Üniversitesi Bankacılık Sigortacılık Yüksek Okulunca yılda en az iki kez olmak üzere “Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi – FAÇD (Journal of Financial Researches and Studies - JFRS)” adlı uluslararası hakemli bir dergidir.

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

t.c marmara Ünnlar yay>n no 773 2011

[close]

p. 3

marmara Üniversitesi bankac>l>k ve sigortac>l>k yüksekokulu göztepe kampüsü göztepe nla ilgili olarak fikir ve sanat eserleri kanunundan doan her türlü haklar sakl>d>r yay>n>n tamam>n>n veya bir bölümünün izinsiz olarak herhangi bir flekilde çoalt>lmas yasakt>r bu yay>ndaki makalelerde belirtilen görüfller yazarlara aittir yay>n kurulu makalelerde ileri sürülen görüfllerden dolay sorumluluk kabul etmez sayfa tasar>m beta basim yayim da/itim a.fi himaye-i etfal sokak talas han no 13-15 caalolu rtasiye tan ve matbaa san tic ltd fiti t aksim cad youtçu faik sok no 3 taksim beyolu st sertifika no 13723 0-212 249 40 60 issn 1309-1123

[close]

p. 4

creditwest bank a katkilarindan dolayi teekkür ederiz.

[close]

p. 5[close]

p. 6

marmara Ünld>z teknik Üniversitesi ld>z teknik Üniversitesi ras>na göre alfabetik olarak s>ralanm>flt>r.

[close]

p. 7

vi abdurrahman fettaho/lu kocaeli Üniversitesi rmalar ve Çal>flmalar dergisi y>lda iki kez alt ayda bir yay>nlanan uluslararas hakemli bir dergidir.

[close]

p. 8

s>ndan basel sürecinin deerlendirilmesi small and medium sized enterprises and assessment for financial institutions in the basel process in turkey 1 nefle Çoban Çell>k sektöründe bilgi yönetimi uygulamalar>n>n stratejik yönetim aç>s>ndan deerlendirilmesi Üzerine ampirik bir Çal>flma an empirical study on the evaluation of knowledge management practices in turkish banking sector in terms of strategic management 17 melisa erdl>k sektöründe bilgi yönetimi uygulamalar>n>n stratejik yönetim aç>s>ndan deerlendirilmesi Üzerine ampirik bir Çal>flma an empirical study on the evaluation of knowledge management practices in turkish banking sector in terms of strategic management 29 asl yÜksel mermod mustafa ceran uluslararas piyasalarda Özel sektör tahvil fiyatlamas corporate bond pricing in international markets 39 sezin sÜer finansal düzenlemeler sigortac>l>k 53 eriah arican dil Özlem koÇ hayati er yaz>m kurallar 103 esaslar 104

[close]

p. 9

viii

[close]

p. 10

bafilarken 2008 yilinda yaanan büyük küresel krizin ardindan ekonomi programlarini yeniden yapilandirmaya giden bata abd olmak üzere dier ab ne üye ülkeler geçen kisa zaman zarfinda önemli ilerlemeler kat ederken bir kisim ülke de mevcut ekonomik buhrani daha derinlemesine yaayarak ciddi problemlerle kari kariya kalmilardir spekülatif amaçla mübadele edilen sermayenin hizli ekilde yön ve hacim deiimlerine uramasi bu gibi ülkelerde krizin geliimini ve etki derecesini direkt olarak etkilemitir bu yaanilan ekonomik buhranla ilgili yapilan deerlendirmelerin genelinde bu krizin finansal krizin reel sektöre yansimasi olduu ve abd de balayan mortgage krizinin tetiklemesiyle ve finansal sektör aracilii ile tüm dünyaya yayilmasi sonucu ortaya çiktii ifade edilmektedir bu dorultuda hayata geçirilen yeniden yapilandirma programlarinda kur ve talep idaresi politikalarinin ileyi ekilleri ve kurumsal yapilanmaya verilen önem ve öncelikler önemle ele alinarak krizin önüne geçilmeye çaliilmitir bu süre zarfinda önemli bir gelien ekonomi olarak görülen türkiye ise 2000 ve 2001 yillarindaki iç krizlerden çikardii ciddi tecrübelerle dier gelimekte olan ülkelere nazaran daha salam bir ekonomik duru sergilemitir küresel finansal krizinin türk finans sistemine olasi olumsuz etkilerini azaltmak için özellikle ticari ve sinaî faaliyetleri arttiracak seviyede kredilerin hizla kullanima sunulmasi gündeme gelmitir marmara Üniversitesi bankacilik ve sigortacilik yüksekokulu nun senede iki kere çikardii finansal aratirmalar ve Çalimalar dergisi nin dördüncü sayisi olan bu sayida geçmi sayilarda olduu gibi çeitli bilimsel makalelerin yanisira güncel mevzuat deiiklikleri de aratirmacilarin hizmetine sunulmutur genel olarak finansal geliim ve yeniliklerin ana temasini oluturduu bu sayida sirasiyla u makaleler yer almaktadir · · · · Ülkemizde kobiler ve finansal kurumlar aç>s>ndan basel sürecinin deerlendirilmesi türk bankac>l>k sektöründe bilgi yönetimi uygulamalar>n>n stratejik yönetim aç>s>ndan deerlendirilmesi Üzerine ampirik bir Çal>flma türk bankac>l>k sektöründe bilgi yönetimi uygulamalar>n>n stratejik yönetim aç>s>ndan deerlendirilmesi Üzerine ampirik bir Çal>flma uluslararas piyasalarda Özel sektör tahvil fiyatlamas dergimizin bu dördüncü sayisinin basilmasinda desteini esirgemeyen sponsorumuz creditwest bank in genel müdürü ne ve deerli çalimalarini bizlerle paylaan sayin aratirmacilara desteklerinden ve emeklerinden dolayi teekkür ederim finansal aratirmalar ve Çalimalar dergisi nin bu dördüncü sayisinin literatüre ve bundan sonra yapilacak olan akademik çalimalara katkida bulunmasini temenni eder saygilar sunarim prof dr eriflah arican editör

[close]

p. 11[close]

p. 12

bras>na göre alfabetik olarak s>ralanm>flt>r.

[close]

p. 13

Ülkem zde kob ler ve f nansal kurumlar aÇisindan basel sÜrec n n deerlend r lmes nee Çoban Çel kdem r Öz basel ii düzenlemeleri bankacilik sektörünün yani sira iletmeleri de yakindan ilgilendirmektedir düük risk airliina sahip iletmeler bankalardan düük maliyetli kredi kullanma olanaina sahip olurken yüksek riskli iletmeler ise kredi bulmakta zorlanacaklardir burada özellikle küçük ve orta ölçekli iletmelerin kob durumu önem arz etmektedir türkiye deki iletmelerin %99 unu oluturan istihdamin büyük bir kesimini kapsayan ekonomik büyüme ve ihracata önemli derecede katki salayan kob leri yakindan ilgilendirmektedir Çalimada ilk olarak kob ler ile ilgili genel bilgiler ekonomideki yeri ve önemi daha sonra basel düzenlemelerinin basel i basel ii ve basel iii geliimi ve son olarak basel düzenlemelerinin kob lere etkileri incelenmitir anahtar kelimeler kob basel sermaye yeterlilii risk jel kodu g21 g28 m20 m21 small and medium sized enterprises and assessment for financial institutions in the basel process in turkey abstract basel ii regulations concern banks and companies companies which have low risk weightings have the chance to obtain low cost credits in contrast high risk companies will have difficulty in gaining credits in this context small and medium sized enterprises are of great importance since they comprise 99 of companies have a great share in employment and support economic growth and foreign trade in turkey this study consists of three sections firstly general information on small and medium sized enterprises is given and their importance and functions are described secondly the developments concerning basel regulations Ör.gör.dr marmara Üniversitesi bankacilik ve sigortacilik y.o ncoban@marmara.edu.tr

[close]

p. 14

2 Ülkemizde kobiler ve finansal kurumlar açisindan basel sürecinin deerlendirilmesi which include basel i basel ii and basel iii are explained and finally the effects of basel regulations on small and medium sized enterprises are emphasized key words smes basel capital adequacy risk jel classification g21 g28 m20 m21 gr son yillarda dünya finans sisteminin karilatii krizler gelimi ve gelimekte olan ülkelerin bankalarinin sermaye yeterlilii sorununun tekrar ele alinmasi gerektii görüünü ön plana çikarmitir 2006 yilinda nihai halini aldiktan sonra ülkelerin farkli uygulama tarihleri ile tartiilmakta olan basel ii süreci krizin getirdii koullarda ülkelerin uyum için açikladiklari yol haritalari askiya alinmi durumdadir basel düzenlemeleri bankalarin yani sira iletmeleri de dolayli olarak etkileyecek sonuçlar douracaktir düük risk airliina sahip iletmeler bankalardan düük maliyetli kredi kullanma olanaina sahip olurken yüksek riskli iletmeler ise kredi bulmakta zorlanacaklardir burada özellikle küçük ve orta büyüklükteki iletmelerin kob durumu önem arz etmektedir türkiye deki iletmelerin %99 unu oluturan istihdamin büyük bir kesimini kapsayan ekonomik büyüme ve ihracata önemli derecede katki salayan kob leri yakindan ilgilendirmektedir Ülke ekonomisine katkilari son derece önemli olan bu iletmelerin üretim teknoloji nitelikli personel temini ve kurumsal yönetim gibi sorunlarinin temelinde finansman salama problemi bulunmaktadir basel in kob lere yönelik olarak getirdii yeni düzenlemeler de dikkate alindiinda finansman sorunu bu iletmeler için önümüzdeki dönemde daha da önemli hale gelecektir 1 tÜrk ye de ve avrupa b rl nde kob küçük ve orta büyüklükteki iletmeler kob farkli ülkelerde ekonominin gelimiliine ve temel alinan kriterlerdeki farkliliklara bali olarak farkli tanimlari bulunmaktadir ab tarafindan bankacilik alaninda gelitirilen basel düzenlemeleri kob lere kullandirilacak kredilerin koullarinda farklilik olmasini gerektirdiinden hangi iletmeler kob dir ve bu kapsamda ele alinmalidir önem kazanmitir bu nedenle kob nin türkiye ve ab ndeki tanimlari ele alinmitir ekonomik ve finansal entegrasyonu kolaylatirabilmek için 2006 yilinda 2005/9617 sayili bakanlar kurulu karari ekinde 18 kasim 2005 ve 25997 sayili resmi gazete de yayimlanan ve 18 mayis 2006 tarihinde yürürlüe giren küçük ve orta büyüklükteki letmelerin tanimi nitelikleri ve siniflandirilmasi hakkindaki yönetmelik ile çözümlenerek iletmeler ölçeklerine mali bilançolarina ve türlerine göre siniflandirilmitir buna göre yapilan kob tanimi tablo 1 de sunulmutur kiyüzelli kiiden az yillik çalian istihdam eden ve yillik net sati hasilati ya da mali bilançosu yirmi be milyon yeni türk lirasini amayan mikro iletme küçük iletme ve orta büyüklükteki iletme olarak siniflandirilan ve kisaca kob olarak adlandirilan ekonomik birimlerdir yönetmelik 2005/9617 madde:4

[close]

p. 15

nee Çoban Çel kdem r finansal aratirmalar ve Çalimalar dergisi cilt 2 sayi 4 2011 3 tablo 1 türkiye de küçük ve orta büyüklükteki letmelerin tanimlari Çalian sayisi mikro Ölçekli letme küçük Ölçekli letme orta Ölçekli letme 10 dan az 50 den az 250 den az yillik hasilat veya bilanço toplami 1 milyon tlye kadar 5 milyon tlye kadar 25 milyon tlye kadar kaynak 2005/9617 sayili kob tanimi nitelikleri ve siniflandirilmasi hakkinda yönetmelik yönetmeliin 5 maddesinde kob siniflandirmasi yapilmitir buna göre kob tanimlamalarinda genel olarak çalian personel sayisi bilanço deerleri ve baimsizlik ölçütleri dikkate alinir baimsizlik ölçütünden kasit bir firmanin sermayesi ve hisselerinin %25 den fazlasinin bir büyük sermaye grubuna ait olmasi yani hisse payi içinde büyük sermayenin payi %25 den az olan bütün iletmeler kob tanimina girmektedir alptürk 2008 23 ab nin 1 ocak 2005 te yürürlüe giren kob tanimi çalian kii sayisi yillik cirolari veya bilanço büyüklüü ve baimsizlik kriterlerinden oluan ölçüleri kapsamaktadir tablo 2 basel ii kriterlerine göre kob tanimlari tablosu kob tanimi mikro Ölçekli letme Çalian sayisi 10 dan az yillik ciro 2 milyona kadar 10 milyona kadar 50 milyona kadar veya yillik bilanço büyüklüü 2 milyona kadar türkiye 1 milyon tlye kadar küçük Ölçekli letme 50 den az 10 milyona kadar 5 milyon tlye kadar 43 milyona kadar 25 milyon tlye kadar orta Ölçekli letme 250 den az kaynak europen commission sme definition user guide and model declaration 2005 http ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf [12.12.2010 ab kob tanimi ile türkiye deki yasal kob tanimi karilatirildiinda türkiye deki kob tanimi daha çok mikro ve küçük iletmeler tanimini kapsamaktadir basel ii kriterlerine göre tanimlanan kob büyüklükleri ile ülkemizdeki kob tanimlarindaki kob büyüklükleri uyumsuzdur bu nedenle basel kapsaminda bir iletmenin kob kapsaminda deerlendirilmesinde ab kob tanim kriterlerinin kullanilmasi çok salikli olmayacaktir tablo 2 de görüldüü gibi kur deiimi yapildiinda ab kriterlerinin dörtte biri kadar olan iletmeler kob sayilmaktadir basel ii de kob lere yönelik en kritik konumda olan hüküm kob tanimidir bu tanim bazi durumlarda kredilerin hangi portföye dahil edilecei açisindan önem kazanirken bazi durumlarda da ayni portföy içerisinde büyük ölçekli irketler ile kob kredilerinin farkli sermaye yükümlülüklerine tabi olmasi sonucunu

[close]

Comments

no comments yet