't Klavermozaïekje - december 2007

 

Embed or link this publication

Description

Schoolkrant - december - schooljaar 2007-2008 Jaargang 14 nr. 1

Popular Pages


p. 1

klavermo `t vrijdag 21 december 2007 jaargang 14 nr.1 verschijnt 3x per schooljaar za iekje als het kriebelt moet je sporten welkom nieuwe leerkrachten de sint opnieuw op onze school en nog veel véél meer schoolkrant van basisschool de mozaïek het klaverblad sint-margrietstraat 33 9000 gent

[close]

p. 2

inhoud woord vooraf nieuw talent op de mozaïek anderstalige nieuwkomers dicht je mee herfstsfeer in de klas miss proper helpt opruimen de sint op bezoek tijd voor het ontbijt nieuws van de kleine mozaïek een sportieve bende vraag en antwoord ­ klaverblad puzzelpagina pompoensoep klaarmaken mmm fruit inschrijvingen kalender nieuwjaarswens 3-4 5 6 7 8 9 10 11 12-13 14 15 16 17 17 18 19 20 blijf op de hoogte van de allerlaatste school en klasnieuwtjes www.demozaiek.be vrije basisschool de mozaïek sint-margrietstraat 33 9000 gent basisschool@demozaiek.zvl.org vrije basisschool het klaverblad zalmstraat 2 9000 gent hetklaverblad.vbs@skynet.be deze krant wordt gratis verspreid bij alle ouders en sympathisanten van de school wie dit wenst kan ons daarbij een financieel ruggensteuntje geven op rekeningnummer 441-9033211-40

[close]

p. 3

dit verdient een pluim beste ouders kinderen vrienden en sympathisanten van de mozaïek school kinderen kunnen leren als ze zich goed voelen op school woensdag 28 november 2007 hadden de kinderen geen school ­ de leerkrachten wel hieronder lees je wat we die dag leerden dat `zich goed voelen ervaren de kinderen wanneer · wanneerkinderengroeikansenkrijgen,besefvangroei · wanneerkinderenbeseffendathunbijzijnertoedoet,wanneerzebeseffendatzeinvloedhebben op het leef en leergebeuren besef van invloed · wanneerkinderenervarendatzeermogenzijnzoalszezijn,besefvanevenwicht · wanneerkinderenzichgedragenvoelen,steunenveiligheidervarenindeklas,opschool,besef van steun en veiligheid hoe realiseren we deze mooie woorden besef van groei · demeestersendejufgebruiken bemoedigende woorden in de klas je kan het · ophetrapportverwoordtdeleerkrachtde vorderingen van je kind · dekinderenbesprekenbijhetbeginvande les wat ze zullen leren de kinderen verwoorden op het eind van de les wat ze geleerd hebben · wegevenaandachtaanlerenleren.webe spreken met de kinderen hoe ze best leren · · besef · · · · · · · welatendekinderensucceservaringenopdoendoorhentelatenwerkenophunniveau door de kinderen opdrachten te geven die uitdagend niet té moeilijk niet té gemakkelijk zijn van invloed indeleerlingenraadbesprekenwedevoorstellentotverbeteringuitdeverschillendeklassen tijdensdeclim-activiteitenlerenwedekinderenexpliciet:iedereenkaniets,niemandkanalles bijdeopstartvaneenwo-themabrainstormenwemetdejuf,watwillenwehieroverleren alsereenprobleemisbesprekenweindekringhoewedatprobleemkunnenoplossen wegevendekinderenopenopdrachten kinderennemenverantwoordelijkhedenopindeklasklastakenenopschooleennettespeel plaats,hulpinderefter besef van evenwicht · indekringkrijgtiederderuimteomzijnverhaaltedoen,omovergevoelenstepraten · natuurlijkishetdoeldatdekinderenzogoedmogelijknederlandsleren.dethuistaalvanheel wat kinderen is echter niet nederlands die thuistaal krijgt een plaats bij ons op school · alsvaderenmoederzichbetrokkenvoelenbijhetschoolgebeurendanondersteuntdatde betrokkenheid van de kinderen daarom organiseren we een inloopkwartier bij de kleuters een ouderlokaal daarom nemen we heel wat initiatieven naar ouders toe 3

[close]

p. 4

· · · · bijopenopdrachtengevenwedekansaandekinderenomtevertrekkenvanuithun eigen ervaringen wegelovenerindatiederkindkanbijleren leerkrachtensluitenaanbijactiviteitenindebuurt besef van steun en veiligheid · bijhetbeginvanhetschooljaarmakenweveeltijdomeengoedklas-enschoolklimaatopte bouwen · wezorgenervoordatkinderenzichwelkomvoelen.anderstaligenieuwkomersenhunouders krijgen een aparte onthaalklas en onthaalleerkracht · webiedendekinderenstructuur:duidelijkeafsprakenindeklas,welerenkinderenhoeze problemen kunnen aanpakken met de beertjes · indekringervarenkindereneensterkeverbondenheidmetdeklasgenoten · eenschoolbestaatuiténkinderenénhunouderséndeleerkrachtenenpersoneelvande school samen bouwen we aan een boeiende schoolcarrière · tijdensdevakantiekrijgtiederbezoekvandejufofmeestervanhetvolgendschooljaar · webiedenheelwatzorg:indeklas,bijdehuistaakbegeleiding,samenmetdebrugfiguren,de zorgcoördinator · het loont als kinderen zich goed voelen · zevoelenzichverbondenenverantwoordelijkmethetschoolenklasgebeuren · hetlerengaatgemakkelijker · dekwaliteitvanhetlerenisbeter · kinderenzijnmeergemotiveerdomteleren · kinderenkomengraagnaarschool · kinderenzijnactiefbetrokken,nemeninitiatief · kinderenzijnmeeropenenbereidtotleren werken aan het zich goed voelen van de kinderen is nooit af iedere dag is een nieuwe kans om eraan te werken dat doen we graag ookin2008wensenweiederiemand · dienaarjeluistert · diejelaatzijnwiejebent · diejeruimtegeeftvoorjouwideeën · diejelaatgroeien · diejenabijlaatzijn een gelukkig offerfeest een zalig kerstfeest en nieuwe kansen in 2008 frank billiet directeur 4

[close]

p. 5

nieuw talent op de mozaïek de nieuwe leerkrachten stellen zichzelf voor jaren geleden ben ik als leerling op deze school afgestudeerd en nú tien jaar later sta ik hier dan weer deze keer als een leerkracht een droom van kinds af aan is waarheid geworden `juf hatis zeggen mijn `spruitjes een gevoel van trots voldoening en dankbaarheid gaan door mij heen telkens als ik ze op deze manier mij hoor aanspreken ik hoop dat ik nog heel lang mijn jaren hier zal kunnen verslijten en mijn `kindjes de twee woordjes horen zeggen die als muziek in mijn oren klinken hatice atmaca hallo ik ben juf sarah ik ben 22 jaar en woon in gent ik heb één zus en één broer samen met juf valeria en juf seher vang ik kinderen op in de onthaalklas daar doen wij allerlei leuke activiteiten om ne valeria siffer 36 is mama van 3 kinderenkamilla°95,juliette°97 en joseph °01 ze liep stage in de mozaïek tijdens haar opleiding voor onderwijzeres nu ontfermt ze zich over de anderstalige nieuwkomers op onze school voor deze ene keer stelt ze zichzelf zwart-wit voor ochtend impulsief praten kwaliteit sturend zee stipt make-up onzeker schotland fiets telefoon avond doordacht zwijgen kwantiteit mediërend stad nonchalant naturel hoogmoedig new-york auto sms 5

[close]

p. 6

anderstalige nieuwkomers rarara wie zit er in de onthaalklas van juf sarah ik ben ayhan ik ben 10 jaar ik speel graag basket ayhan en sindi zijn mijn vrienden mijn klas is vierde leerjaar mijn juffrouwen zijn juf eveline en juf sarah mijn papa is aldin en mijn mama is gül mijn broer is fikri wij zijn met juf sarah naar de winkel geweest wij hebben daar koek chocolade en snoepjes gekocht om zwarte piet te maken het was leuk ik ben beata ik ben 10 jaar ik speel graag spelletjes bobo is mijn broer hij zit in de derde kleuterklas bij juf annelies nikola is mijn vriendin wij hebben pompoensoep gemaakt dat was lekker ik ben fikri ik ben 8 jaar ik speel graag voetbal ik heb een speelgoedhond mijn broer is ayhan burak bircan en ali zijn mijn vrienden juf hatice en juf sarah zijn leuk wij hebben van sinterklaas een boek gekregen ik ben murat ik ben 11 jaar ik ben graag voetbal mijn mama is siddika en mijn papais asim mijn broer is ismahan ik ga naar mozaïek en ik zit in het vierde leerjaar bij juffrouw eveline wij maken samen met juffrouw sarah eitjes met champignons dat was lekker 6

[close]

p. 7

dicht je mee schrijftalent in het vierde leerjaar op de mozaïek op vrijdagvoormiddag zitten er in het vierde leerjaar 23 echte schrijvers ze schrijven bijna even goed als marc de bel of roald dahl ook dichten kunnen ze supergoed ik ben de floederdoeder ik wil kiander spelen opmijndakligtdoedel ik ga naar de winkel ik koop doelie ik ga naar roechi en doe lakoelgie ik be de floederdoeder ik wil kaloeder gianna ik ben troliebrolie ik eet utieputie en het is morgen feest daarom ben ik een beest mijn vriend oliebolie komt koli is naar de winkel olakola is mijn bloebie daaaag troliebrolie tugba ik ben troliebrolie ik eet utieputie en het is morgen feest daarom ben ik een beest mijn vriend oliebolie komt koli is naar de winkel olakolaismijnbloebie daaaag troliebrolie tugba 7

[close]

p. 8

herfstsfeer in de klas ken je de eik linde of tamme kstanje eerst hebben we uitleg gekregen daarna zijn we naar de amerikaanse eik gegaan daarna hebben we gezocht naar bladeren van de amerikaanse eik.danzijnwenaardelindegegaan.daarzijn we in groepen verdeeld eerst ging de groep van ik en hicham naar de tamme kastanje daarna hebben we voetbal gespeeld groetjes berkan en hicham het was heel leuk op de speeltuin we waren klaar met blaadjes zoeken en we mochten op de speeltuin spelen of een koek eten yasmin en ik waren op het klimrek en ik was een beetje bang het was heel leuk sindi juf eveline geeft uitleg over bomen en eikels wij moesten bladeren oprapen van de grond juf eveline riep iedereen bij deze boom juf eveline geeft uitleg over een blaadje hicham en ik hebben samen gewerkt.enikhebooksomsmetibrahimenokshan samen gewerkt als we verder gingen hebben we een boom met een neus gezien kristian we zijn naar het bos geweest we hebben uitleg gekregen we hebben kastanjes gevonden en blaadjes gezocht daarna hebben we gespeeld we zijn ook naar de amerikaanse eik geweest en daarna naar de linde en naar de tamme kastanje groetjes mikaïl we zijn naar het bos geweest we hebben blaadjes gezocht we hebben dertig minuten echte voetbal gespeeld op een echt voetbalveld Ömer en ik hebben bij de beek een grote boom gezien halid 8

[close]

p. 9

miss proper helpt opruimen poetsen in de derde kleuterklas wie dacht dat poetsen enkel voor meisjes was heeft het fout begrepen van miserie tot miss proper voorbeeld als we schilderen gaat het zo we vullen de potten verf splash,uitdefles ennaastdepot we tekenen een mooi vliegtuig woeps,eenstreepophetblad enopdetafel we dopen het penseel in de verf dripdrup in de pot en op de grond we kleuren de tekening in ritsrats op het papier en op de schort we wassen onze handen plietsplets,indelavabo enoveralinhetrond we knippen de tekening uit dwarrel,snippersindepapiervuilbak en onder de tafel wat een vuile boel in onze klas na dat is buiten miss proper gerekend ze rolt haar vuilniskar vol poetsgerei de klas binnen en stelt meteen orde op zaken elke vlek moet er aan geloven alles hoort netjes op zijn plaats te staan de kleuters worden opgeleid tot professionele poetsers en gewapend met ragebol gaan ze de school rond geen hoekje wordt vergeten geen spin zit nog veilig geurtjes worden verdreven en alles wordt witgewassen in aangepaste outfit wordt ook de hele klas onder handen genomen en alles blinkt en schittert als nooit tevoren tot we nog eens gaan schilderen 9

[close]

p. 10

de sint op bezoek klaspop jules en de kleuters van de eerste kleuterklas knutselden voor de sint sinterklaas is jarig en dat vierden wij onze klaspop jules heeft een nieuwe mijter geknutseld voor de sint ook wij knipten repen uit gekleurd papier de juf maakte er een leuke pietenhoed van met vormen en lijm knutselden we een sinterklaasje en een pieterbaasje we schilderden een grote stoomboot en zetten onze schoentjes klaar samen met de andere kleuters zongen we elke dag sinterklaasliedjes juf annelies speelt mooi op haar gitaar een wit kleed een rode mantel een mijter handschoenen een ring een staf ik verkleed me als sinterklaas net echt ti ta to wie is dat op de foto de kleuters van juf régine 10

[close]

p. 11

tijd voor het ontbijt eendriedaagsereisnaarbelgië,slowakijeenafrika samen met de kinderen van schakel 3 hebben we drie dagen in ons klasje ontbijt genomen het was een toffe multiculturele gelegenheid we hebben een driedaagse reis gemaakt van belgië naar slowakije naar afrika vnl congo en oeganda en naar turkije ontbijt in afrika ontbijt in slowakije 11

[close]

p. 12

nieuws van de kleine mozaïek de kleuters van de blaisantvest beleefden reeds heel wat kenjezitazebraenoscarolifantal elke maand komen deze twee leuke dieren naar onze school om ons iets bij te leren ze leerden ons een paar heel beleefde woorden goeiemorgen alsjeblieft dankuwel we kregen ook mooie vogeltjes van hen die we goed moeten verzorgen zita zebra en oscar olifant zullen dit schooljaar nog dikwijls terug komen en ons op een speelse manier enkele belangrijke waarden en normen bijbrengen we houden heel erg veel van dieren op de blaisantvest de uitstap naardekinderboerderijisaltijdsupertof.omdatwemaarniet genoeg kregen van het knuffelen van de diertjes bracht de juf haar cavia s mee naar school opeenmooieherfstdaggingenwenaarhetpark.wevielen goed op met onze fluo-jasjes aan er waren enkele toffe mama s mee om ons een handje te geven het spelletje `holden dol den dikken dol de boom wordt hoe langer hoe dikker vonden ook zij heel leuk 12

[close]

p. 13

tsjoeke tsjoeke tuut daar komt de trein van de eerste kleuterklas we knutselden een grote trein en legden een echt spoor in de klas de kleuters hebben ook honderden rondjes rond de tafel gelopen met de speelgoedtreintjes als jij er niet bent dan missen we jou op school het is belangrijk dat kleuters dagelijks en op tijd naar school komen zita zebra en oscar olifant motiveerden de kleuters en hun ouders om op tijd naar school te komen hopelijk houden ze het vol ook op de blaisantvest kwam de sint met zijn gekke zwarte piet langs het werd een gezellig verjaardagsfeestje de kleuters van de eerste kleuterklas kregen een heel groot pak met een rode strik er zaten reuzegrote bouwblokken in de sint weet heel goed dat wij graag hoge torens bouwen bedankt sint en zwarte piet 13

[close]

p. 14

een sportieve bende gymnastiekland en svieke kronkel doen ons bewegen start to run de leerlingen bouwen hun conditie op gymnastiekland werd vol enthousiasme onthaald door onze kinderen uit het eersteentweedeleerjaar.opeenwoensdagnamiddagtrokkenzemetdetramnaarhogeschool gent om zich te gaan uitleven in de grote sporthal toen ze aankwamen stonden alle oefeningen mooi uitgestald we kregen een mooi overzicht vanop de eerste verdieping we moesten een groot parcours afleggen we probeerden overeind te blijven op wieltjes kropen door buizen klommen op muren balanceerden met pittenzakjes op ons hoofd over smalle banken en sprongen in de lucht zo hoog we konden het was een supernamiddag ookopschoolkwam bewegen niet alleen in de turnles maar ook in de klas standbeeldje tikkertje en flamingo zijn zo enkele van de leuke oefeningen die we leerden we kregen allemaal een poster en een placemat mee naar huis om de oefeningen niet te vergeten en vooral veel te doen svieke kronkel ons aanmoedigen om veel te de watersportbaan was de ultieme test de kinderen van schakel 4 het vierde vijfde en zesde leerjaar waren op zoek naar een manier om fit te blijven en zich goed te voelen start to run was echt iets voor hen met het start to run programma bouwden de kinderen in een aantal weken hun conditie op ze oefenden op de speelplaats van onze school de vooruitgang werd bij elke loopsessie duidelijk merkbaar en het enthousiasme ook de kinderen waren zeer gemotiveerd toen kwam de grote test samen met de leerlingen van de buurt sint-salvator en de triangel liepen ze 5 kilometer rond de watersportbaan ze hadden echt veel loopplezier het werd een groot succes!ferdischakel4ensamia4deleerjaarblekenechtetalententezijn!proficiatjongensen meisjes binnenkort krijgen jullie het loopbrevet 14

[close]

p. 15

vraag en antwoord ik ben lamia en ik heb een vraag hoe komt het dat een telefoon werkt leerlingenvanhetklaverbladbestuderendewerkingvaneentelefoon dat werkt zo een telefoonsignaal wordt op verschillende manieren overgebracht in de bebouwde kom loopt het signaal als elektrische stroom door de kabels onder de grond of in lichtgolven door dunne glasvezels het signaal kan ook via radiogolven door satellieten naar andere landen worden gezonden het signaal van de ene mobilofoon naar de andere wordt ook in radiogolven overgebracht elektronische apparatuur `praat met elkaar door signalen via telefoonverbindingen uit te zenden de telefoon is ook onmisbaar voor het uitwisselen van gegevens door computers de telefoonhoorn door de draden in de telefoonhoorn loopt een zwakke in één richting gaande elektrische stroom de stem van de opbeller en computergegevens vormen signalen die uit snelle wisselingen in de stroomspanning bestaan in de telefoonhoorn zit een dun metalen schijfje dat trilt als het elektronische signalen ontvangt die dan in geluidsgolven worden omgezet een microfoon vangt de geluidsgolven van de stem op en zet die om in elektrische signalen die door de telefoonkabel worden geleid 15

[close]

Comments

no comments yet