Nilai setitik

Embed or link this publication

Popular Pages


p. 1

bahan koleksi gpkhem smkti mohammad bin said http myhemsmti.blogspot.com

[close]

p. 2

bahan koleksi gpkhem smkti mohammad bin said http myhemsmti.blogspot.com himpunan contoh kes-kes tatatertib setitik nila bahagian perkhidmatan jabatan perkhidmatan awam 2009

[close]

p. 3

bahan koleksi gpkhem smkti mohammad bin said http myhemsmti.blogspot.com setitik nila himpunan contoh kes-kes tatatertib setitik nila himpunan contoh kes-kes tatatertib cetakan pertama oktober 2009 © hak cipta bahagian perkhidmatan jabatan perkhidmatan awam malaysia 2009 hakcipta terpelihara mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dikeluar ulang disimpan dalam sistem dapat kembali atau disiarkan dalam apa-apa jua cara sama ada secara elektronik fotokopi mekanik rakaman atau lain-lain sebelum mendapat izin bertulis daripada pengarah bahagian perkhidmatan jabatan perkhidmatan awam malaysia sebarang keterangan lanjut sila hubungi sektor pembangunan dasar tatatertib dan keutuhan bahagian perkhidmatan jabatan perkhidmatan awam aras 6 blok c2 kompleks c pusat pentadbiran kerajaan persekutuan 62510 putrajaya tel 03-8885 3000 faks 03-8881 1370 www.jpa.gov.my

[close]

p. 4

bahan koleksi gpkhem smkti mohammad bin said http myhemsmti.blogspot.com sekapur sirih ketua setiausaha negara assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera bersyukur saya ke hadhrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dan ucapan tahniah di atas usaha menerbitkan buku `setitik nila himpunan contoh kes-kes tatatertib pembentukan sebuah perkhidmatan awam berintegriti merupakan salah satu tanggungjawab dan amanah besar yang perlu dilaksanakan oleh pihak berkuasa tatatertib dalam menjalankan fungsi dan kuasa yang diperuntukkan setiap anggota lembaga tatatertib urus setia lembaga dan ketua jabatan perlu mempunyai kefahaman yang mencukupi berhubung peruntukan undang-undang dasar dan peraturan-peraturan tatatertib yang berkuatkuasa pengetahuan mengenai peruntukan undang-undang berkaitan perlu dihayati agar pengurusan tatatertib dapat dilaksanakan dengan berkesan dan memenuhi kehendak serta semangat perundangan yang berteraskan prinsip keadilan langkah jabatan perkhidmatan awam malaysia yang meneruskan usaha menerbitkan buku `setitik nila himpunan contoh kes-kes tatatertib diharapkan dapat memberi panduan kepada semua yang terlibat dalam pengurusan kes tatatertib di agensi masing-masing agar mematuhi prosedur yang digariskan dalam peraturan tindakan tatatertib yang efektif cepat dan tepat diyakini mampu memberikan tauladan dan pengajaran kepada pegawai-pegawai agar tidak mengulangi kesalahan yang sama selamat membaca tan sri mohd sidek bin haji hassan i

[close]

p. 5

bahan koleksi gpkhem smkti mohammad bin said http myhemsmti.blogspot.com seulas pinang ketua pengarah perkhidmatan awam malaysia assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera terlebih dahulu saya ingin memanjatkan rasa kesyukuran kepada allah s.w.t kerana dengan inayat dan riayahnya maka buku `setitik nila himpunan contoh kes-kes tatatertib dapat diterbitkan buku `setitik nila himpunan contoh kes-kes tatatertib merupakan kelangsungan daripada buku contoh kes-kes tatatertib yang telah diterbitkan sebelum ini penerbitan buku ini bertujuan untuk memastikan tindakan tatatertib terhadap pegawai awam dapat dilaksanakan dengan lebih kemas dan berkesan serta mematuhi prinsip prosedur dan peraturan yang digariskan ini penting kerana jika sesuatu tindakan tatatertib diambil tanpa menggunakan prosedur yang tepat sebagaimana yang diperuntukkan di bawah undang-undang ia berkemungkinan akan dicabar di mahkamah yang akhirnya boleh membawa kerugian kepada pihak kerajaan buku ini menghimpunkan contoh-contoh kes tatatertib surcaj dan penamatan demi kepentingan awam selain itu ia turut memuatkan contoh-contoh penyediaan dokumen di dalam prosedur kes tatatertib biasa bermula daripada kertas penentuan pengerusi lembaga tatatertib sehingga surat pemberitahuan keputusan lembaga tatatertib akhir sekali saya berharap agar buku ini dapat dimanfaatkan bagi memantapkan pengurusan tatatertib perkhidmatan awam tan sri ismail adam ii

[close]

p. 6

bahan koleksi gpkhem smkti mohammad bin said http myhemsmti.blogspot.com kandungan sekapur sirih seulas pinang kandungan senarai lampiran i ii iii vi bahagian i pengenalan bahagian ii kes kes tatatertib 1 tidak hadir bertugas dan tidak mengetik kad perakam waktu tidak mengetik perakam waktu tidak hadir bertugas dan memalsukan sijil sakit memalsukan sijil sakit memalsukan tandatangan pada sijil sakit datang lewat tanpa alasan yang munasabah tidak mengikuti kursus pengajian yang ditetapkan membeli kereta daripada syarikat yang mempunyai hubungan rasmi menyalahgunakan atau menggunakan kedudukan awam 1 8 2 3 4 5 6 7 8 22 28 34 42 47 56 62 9 78 93 97 114 118 124 131 10 menyalahgunakan wang pibg 11 penerimaan hadiah sumbangan 12 meniru tandatangan pegawai atasan 13 meminda laporan markah prestasi 14 mengemukakan tuntutan palsu 15 menerima wang rasuah iii

[close]

p. 7

bahan koleksi gpkhem smkti mohammad bin said http myhemsmti.blogspot.com 16 gagal mematuhi arahan pertukaran 17 lawatan persendirian ke luar negara tanpa kebenaran 18 kecuaian menyebabkan banduan melarikan diri 19 gagal mematuhi memo pengarah jabatan 20 memecah kecilkan nilai perolehan 21 melanggar arahan perbendaharaan tidak mematuhi peraturan kewangan 22 gangguan seksual 23 menjalin hubungan dengan wanita yang telah berkahwin 24 disabitkan kesalahan jenayah khalwat oleh mahkamah syariah 25 kes sabitan jenayah rasuah 26 penyalahgunaan dadah 27 membawa barang larangan 28 melakukan kekasaran terhadap pesakit 147 153 157 165 172 179 208 223 228 231 234 240 246 bahagian iii kes-kes surcaj 29 kehilangan wang kutipan hasil 30 kehilangan komputer riba 252 258 bahagian iv kes-kes penamatan perkhidmatan demi kepentingan awam 31 terlibat dengan kegiatan keselamatan negara yang memudaratkan 264 iv

[close]

p. 8

bahan koleksi gpkhem smkti mohammad bin said http myhemsmti.blogspot.com 32 menagih dadah 33 memalsukan kad pengenalan dan sijil kelahiran 34 terlibat dengan sindiket menguruskan perkahwinan 35 memiliki dadah berbahaya 36 pesakit mental 37 mencabul kehormatan 266 268 270 272 274 276 lampiran jawatankuasa buku setitik nila penghargaan 279 304 305 v

[close]

p. 9

bahan koleksi gpkhem smkti mohammad bin said http myhemsmti.blogspot.com senarai bil lampiran lampiran tajuk lampiran lampiran a lampiran b kertas untuk pertimbangan pengerusi lembaga tatatertib borang penentuan oleh pengerusi lembaga tatatertib di bawah peraturan 35 peraturan-peraturan pegawai awam kelakuan dan tatatertib 1993 keputusan pengerusi lembaga tatatertib menentukan wujud suatu kesalahan tatatertib kertas untuk pertimbangan pengerusi lembaga tatatertib bagi menentukan wujud tidak kes prima facie keputusan pengerusi lembaga tatatertib menentukan wujud tidak kes prima facie surat pertuduhan tindakan tatatertib bukan dengan tujuan buang kerja atau turun pangkat surat pertuduhan tindakan tatatertib dengan tujuan buang kerja atau turun pangkat kertas untuk pertimbangan lembaga tatatertib surat keputusan lembaga tatatertib tindakan tatatertib bukan dengan tujuan buang kerja atau turun pangkat surat keputusan lembaga tatatertib tindakan tatatertib dengan tujuan buang kerja atau turun pangkat lampiran c lampiran d lampiran e lampiran f lampiran g lampiran h lampiran i lampiran j vi

[close]

p. 10

bahan koleksi gpkhem smkti mohammad bin said http myhemsmti.blogspot.com

[close]

p. 11

bahan koleksi gpkhem smkti mohammad bin said http myhemsmti.blogspot.com pengenalan bahagian i pengenalan tatatertib 1 pendahuluan 1.1 kawalan tatatertib merupakan salah satu daripada elemen dalam pengurusan sumber manusia yang penting matlamat kawalan tatatertib adalah bagi membentuk sikap yang positif dan mencegah diri daripada berlakunya penyelewengan kerana matlamat akhir adalah untuk membangunkan pegawai awam yang berkualiti berintegriti dan bermotivasi pihak berkuasa tatatertib harus menyedari hakikat ini dan bertanggungjawab menguruskan tindakan tatatertib dengan adil dan berkesan sekiranya hukuman yang dikenakan terlalu berat dan tidak setimpal dengan kesalahan pegawai awam kecuali buang kerja ini akan menjatuhkan motivasi pegawai berkenaan dan jika hukuman terlalu ringan tindakan tatatertib itu tidak berkesan dan tidak menjadi pengajaran kepada pegawai dan pegawai lain surcaj 1.2 sebagai memberi panduan dalam pengurusan tatatertib buku setitik nila himpunan contoh kes-kes tatatertib ini telah diterbitkan buku ini mengandungi contoh kes-kes yang berlaku di peringkat kementerian jabatan penamatan 1

[close]

p. 12

setitik nila bahan koleksi gpkhem smkti http myhemsmti.blogspot.com himpunan contoh kes-kes tatatertib mohammad bin said 2 objektif 2.1 objektif buku setitik nila himpunan contoh kes-kes tatatertib ini diterbitkan ialah 2.1.1 mengenal pasti isu-isu pelanggaran tatatertib 2.1.2 memberi contoh pertuduhan 2.1.3 memberi contoh asas-asas pertimbangan dalam memutuskan hukuman tatatertib dan 2.1.4 memberi contoh hukuman-hukuman tatatertib yang dikenakan ke atas sesuatu kes tatatertib 3 isu dalam pengurusan tatatertib 3.1 isu-isu yang dikenal pasti dalam pengurusan tatatertib adalah seperti berikut 3.1.1 laporan tidak jelas tidak lengkap a laporan tidak mengandungi maklumat yang jelas berhubung sesuatu pelanggaran tatatertib yang dikatakan telah dilakukan oleh seseorang pegawai 2

[close]

p. 13

bahan koleksi gpkhem smkti mohammad bin said http myhemsmti.blogspot.com b laporan tentang sesuatu pelanggaran tatatertib tidak menyatakan secara jelas dan spesifik salah laku yang dilakukan oleh seseorang pegawai dan peraturan yang dilanggar berkaitan dengan kesalahan tersebut dan laporan pelanggaran tatatertib tidak disertakan bukti atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran tatatertib tersebut pengenalan c 3.1.2 kelewatan dalam penyediaan laporan pelanggaran tatatertib tatatertib a kelewatan menyediakan laporan mengenai pelanggaran tatatertib akan menyebabkan keberkesanan tindakan tatatertib terjejas dan terdapat ketua jabatan yang mencari kesalahan-kesalahan lampau yang telah dilakukan sebelum ini di samping pertuduhan yang dibawa semata-mata untuk menyediakan justifikasi dengan tujuan mengambil tindakan tatatertib terhadap pegawai yang berkenaan atau memberatkan hukuman b surcaj 3.1.3 kurang kefahaman terhadap prosedur tatatertib a kurang memahami prosedur tatatertib yang berkenaan sebagai contoh i surat pertuduhan dikemukakan kepada pegawai yang disabitkan di atas kesalahan jenayah sedangkan tindakan tersebut tidak perlu dilaksanakan atau kegagalan mematuhi prosedur dalam membuat penentuan sebagaimana yang diperuntukkan di bawah penamatan ii 3

[close]

p. 14

setitik nila bahan koleksi gpkhem smkti http myhemsmti.blogspot.com himpunan contoh kes-kes tatatertib mohammad bin said peraturan 35 peraturan-peraturan pegawai awam kelakuan dan tatatertib 1993 [p.u a395/1993 3.1.4 ulasan ketua jabatan terhadap representasi pegawai a ketua-ketua jabatan memberi ulasan ke atas perkara-perkara yang tiada kaitan dengan pertuduhan 3.1.5 kelemahan pertuduhan dalam penyediaan pertuduhan dan surat a b pertuduhan terlalu umum salah merujuk kepada peraturan perundangan yang berkaitan dengan pertuduhan tajuk surat pertuduhan tidak jelas sama ada `tindakan tatatertib dengan tujuan buang kerja atau turun pangkat atau tindakan tatatertib bukan dengan tujuan buang kerja atau turun pangkat tidak menyatakan tempoh dua puluh satu 21 hari untuk pegawai mengemukakan representasi terhadap pertuduhan dan surat pertuduhan ditandatangani oleh ketua jabatan atau urus setia c d e 4

[close]

p. 15

bahan koleksi gpkhem smkti mohammad bin said http myhemsmti.blogspot.com 3.1.6 kelewatan mengurus tindakan tatatertib pengenalan a terdapat kelewatan dalam pengurusan kes tatatertib oleh kementerian jabatan sebagai contoh pengurusan kes mengambil masa sehingga 2 atau 3 tahun untuk diselesaikan 3.1.7 keanggotaan pihak berkuasa tatatertib tidak teratur a struktur keanggotaan pihak berkuasa tatatertib di kementerian jabatan tidak teratur seperti mana yang ditetapkan dalam jadual peraturan-peraturan lembaga tatatertib perkhidmatan awam 1993 [p.u a396/1993 sebagai contoh pegawai yang menanggung kerja ketua jabatan bertindak sebagai pengerusi pihak berkuasa tatatertib tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada ketua setiausaha negara seperti mana yang dikehendaki oleh peraturan 2 p.u a 396/1993 dan pekeliling perkhidmatan bil 7 tahun 1995 tatatertib surcaj 4 penggunaan buku ini 4.1 buku setitik nila himpunan contoh kes-kes tatatertib ini diterbitkan untuk menjadi panduan kepada mereka yang terlibat di dalam pengurusan tatatertib di peringkat kementerian jabatan khasnya kepada pengerusi anggota dan urus setia pihak berkuasa tatatertib yang berkenaan penamatan 4.2 memandangkan buku ini hanya sebagai panduan mereka yang terlibat dalam pengurusan tatatertib adalah tidak terikat dengan contoh-contoh yang diberikan ini kerana setiap kes mempunyai 5

[close]

Comments

no comments yet