Memòria Ajuntament de Centelles 2018

 

Embed or link this publication

Description

Memòria Ajuntament de Centelles 2018

Popular Pages


p. 1

400 anys de la font de la Cira Memòria 2018 Ajuntament de Centelles

[close]

p. 2

Índex Presentació ............................................................. 3 Corporació municipal............................................. 5 Alcaldia .................................................................... 6 Secretaria ................................................................ 7 Obres i Urbanisme.................................................. 7 Governació .............................................................. 8 Educació .................................................................. 9 Cultura ................................................................... 10 Informació i atenció a la ciutadania................... 12 Sanitat.................................................................... 13 Benestar social ..................................................... 14 Joventut................................................................. 17 Promoció econòmica i ocupació........................ 18 Esports................................................................... 19 Medi ambient ........................................................ 20 Servei d’aigües municipal.................................... 25 Servei elèctric municipal ..................................... 26 Hisenda.................................................................. 28 2 Memòria 2018

[close]

p. 3

Presentació En els 24 anys que he tingut la sort de ser alcalde vaig tenir clar des del primer moment que calia fer una memòria d’activitats. És una manera de passar comptes però també de veure any rere any la magnitud de les dades cap on van. I així ho hem fet. Amb l’esforç i la il·lusió que hi hem posat, especialment la Maria Dolors Aregall Soldevila, la Maria Ona Molas Galobardes i un servidor, per tal de poder-ho fer així. Com no podia ser d’una altra manera, durant els anys ha anat variant; hi hem posat més informació, els serveis han canviat moltíssim i també hem buscat noves maneres d’ordenar les dades, però com hem anat explicant hi podeu veure la gent que utilitza la biblioteca, que visita les sales d’exposicions, les activitats que fan conjuntes amb les escoles, els serveis que donen l’Oficina de Català i l’Arxiu Municipal, les cessions de material de propietat municipal que es fan per tal que tothom pugui gaudir-ne si es fan festes, trobades... ja siguin entitats com particulars. Però també hem vist l’actualització i el canvi de la Residència Sant Gabriel que ha passat de ser una residència convencional a ser una d’assistida, en la qual es dona tot tipus de serveis a més del Centre de dia on donen servei a més de cent setanta persones. Tota aquesta informació és importantíssima perquè et vas obligant a donar serveis però també a veure l’evolució que tenen, ja siguin els serveis socials d’atenció primària, els d’ABS d’atenció mèdica entre moltes altres coses. També, des que es va crear el Servei d’Ocupació, l’evolució de l’atur a Centelles comparat amb Osona i Catalunya, comprovant que sempre estem a la part baixa d’atur, la qual cosa vol dir que hi ha una tasca important feta. L’evolució de les entitats esportives. Totes les accions que es fan en medi ambient, en l’Agenda 21, la depuració d’aigües residuals o el consum d’aigua de boca a les llars, així com també les dades de consum energètic, en el qual podem veure la nostra magnitud de ser un poble que té molts serveis i que en dona moltíssims i que ho fa amb qualitat. I, per últim, el que fem és passar la liquidació del compte general, exercici rere exercici. Això ens fa donar compte que estem davant un Ajuntament plenament sanejat, que ha donat i dona molts serveis, que ha obtingut ajudes, que en aquest moment està treballant per a millorar l’entorn de la Cira com a obra cloenda de remodelació del centre conjuntament amb el carrer de Fortuny. 3 Memòria 2018

[close]

p. 4

Presentació En definitiva el que hem fet és estar amb humilitat al servei de les persones. I ara no és hora de passar balanç, sinó de dir que la meva etapa com a alcalde acaba i, per tant, és hora de dir: centellencs i centellenques, gràcies per fer el que heu fet i pel suport que m’heu donat per a fer de Centelles un poble per a viure i conviure. Miquel Arisa Coma Alcalde 4 Memòria 2018

[close]

p. 5

Corporació municipal ALCALDE Miquel Arisa Coma TINENCES D’ALCALDIA Josep Paré Aregall Gestió i planificació econòmica, Benestar i família i Processos participatius Cristina Ciudad Fernández Regidora d’ Educació, Joventut i Cooperació, Solidaritat i Igualtat Antoni Castells Preseguer Regidor d’Obres i Patrimoni, Qualitat Urbana i Mobilitat, ADF i Sanitat Neus Verdaguer Regidora de Festes, Medi Ambient i Gent gran REGIDORS i REGIDORES Josep Arisa Argemí Regidor d’Esports i manteniment, Procés nacional Xavier Serra Mas Regidor de Cultura, Promoció Econòmica, Indústria, Comerç i Fires, Formació d’adults, musical i artística Alfons Giol Amich Margarita Prims Damas Miquel Àngel Alabart Saludes Rosa Puig Moré Dolors Calm Morera Víctor Barquer Cruz 5 Memòria 2018

[close]

p. 6

Alcaldia JUNTES DE GOVERN Assumptes a tractar Assumptes a tractar 4-1-2018 11 7-6-2018 18 18-1-2018 9 18-6-2018 5 1-2-2018 9 16-8-2018 7 15-2-2018 11 6-9-2018 12 1-3-2018 11 20-9-2018 10 15-3-2018 10 23-10-2018 6 5-4-2018 13 30-10-2018 6 19-4-2018 11 15-11-2018 10 3-5-2018 6 29-11-2018 8 17-5-2019 7 12-12-2018 11 SESSIONS DE PLE Acords presos Acords presos 25-1-2018 7 21-6-2018 7-3-2018 Extraordinari 8 26-7-2018 5-4-2018 10 27-9-2018 15-5-2018 2 30-10-2018 31-5-2018 6 29-11-2018 14-6-2018 1 19-12-2018 DECRETS 176 ACTIVITAT REALITZADA PER L’ALCALDIA Entrevistes a la ciutadania 545 Reunions al Consell Comarcal Entrevistes i reunions amb entitats Reunions amb mitjans de 40 comunicació Entrevistes i reunions amb institucions 108 Inauguracions Entrevistes i reunions amb escoles 34 Actes protocol·laris Entrevistes amb empreses 172 Casaments Reunions de treball Reunions amb la Federació de 149 Municipis 5 2 8 2 10 5 19 28 18 260 20 13 6 Memòria 2018

[close]

p. 7

Secretaria PADRÓ D’HABITANTS PER EDAT I SEXE DOCUMENTS REGISTRATS * CERTIFICATS Entrada: 900 amb Absis 2163 amb Annexa 4.029 Sortida: 797 amb Absis 757b Annexa * Fins a maig de 2018 es va fer els registres amb el programa informàtic Absis. El 15 de maig de 2018 es va canviar per Annexa O U bres i rbanisme OBRES MAJORS I MENORS Llicències demanades 174 Llicències concedides 143 EXPEDIENTS D’ACTIVITATS Llicències tramitades: 23 7 Memòria 2018

[close]

p. 8

Governació SERVEIS REALITZATS PER LA POLICIA LOCAL Accidents 55 Informes policials 128 Alarmes 10 Robatoris 28 Actes protocols Serveis Socials 56 Furts 16 Multes de trànsit 243 Violència domèstica 3 Citacions al jutjat 35 Violència de gènere 8 Inspecció mobiliari urbà 420 Conflictes veïnals 78 Permisos de foc 175 Incendis 11 Permís ocupació via urbana 315 SEM 72 Grues 15 Altres vigilàncies 458 Recollida de gossos 360 SERVEIS REALITZATS PELS MOSSOS D’ESQUADRA Incidents Emergències 7 Menors 9 Trànsit 150 Policia assistencial 28 Policia administrativa 34 Ordre Públic 13 Seguretat ciutadana 194 Medi Ambient 3 8 Memòria 2018

[close]

p. 9

Educació CENS ESCOLAR Escola bressol Niu d’infants 62 Escola Ildefons Cerdà 319 Primària Escola Xoriguer Primària 204 Escola Sagrats Cors 606 Primària i secundària Institut Pere Barnils 561 Procedència dels alumnes: Centelles 1.195 Altres municipis 557 Centelles famílies. Escola de pares i mares Activitats Participants Total 1.752 8 386 ALTRES FORMACIONS Escola de Música 188 Puntes al coixí 12 Tallers d’art 48 Casal d’estiu 158 ESCOLA DE PERSONES ADULTES Curs o taller Places Cultura Bàsica nivells 2 22 Graduat Educació Secundària GESO 29 Preparació proves d'accés a cicles formatius de Grau mitjà i Superior, Preparació Accés a la Universitat 73 Català Iniciació, Bàsics, B1, B2 i C 48 Anglès nivells 0, 1, 2, 3 i 4 145 Francès nivell 1 i 2 26 Informàtica bàsica nivells avançat, mitjà i per projectes 75 Institut Obert de Catalunya IOC 18 Ceràmica 76 Dibuix i Pintura 64 Ioga i Exercici i respiració 100 Patchwork 49 Ruta pel mòbil 11 Salut emocional 25 9 Memòria 2018

[close]

p. 10

Cultura ACTIVITATS PORTADES A TERME CONJUNTAMENT AMB LES ESCOLES Festa de Sant Jordi Rua escolar de Carnaval Exposició de Dibuix Sant Jordi Racons de contes i racons de poble. Sant Jordi Teatre, música i cinema a través del programa escolar “Anem a teatre” VISITES SALES D’EXPOSICIONS Exposicions Visitants Centre d’art el Marçó vell i sala de Paleontologia 5 841 Sala d’exposicions 10 3060 Sala de la biblioteca La Cooperativa 1 60 Usuaris inscrits Nous usuaris Visites Persones usuàries del préstec Préstecs Visitants escolars BIBLIOTECA 4. 625 Alumnes participants 163 Persones usuàries d’Internet 15.937 Persones usuàries de Wi-Fi 5.432 Seguidors Facebook 17.328 Seguidors Instagram 29 Seguidors Twitter 513 2.849 2.313 1.770 900 1.255 Revisions Administració pública Àmbit socioeconòmic Associacions i particulars Assessoraments d’atenció al públic SERVEI DE CATALÀ Activitats Campanya “A l’abril cada paraula val per mil” 568 Materials distribuïts: · 90 cartells, 200 punts de llibre i 400 estovalles 29 · Hi ha col·laborat 90 establiments comercials i organitzacions Campanya “I tu jugues en català?) Materials distribuïts: 30 fulls 15 Cartes dels Reis Materials distribuïts: 40 Col·laboració amb la gimcana de les llengües d’Osona Parelles lingüístiques: 11 82 Conferències: 1 sobre l’Any Fabra Processos de selecció de personal: 2 de l’Administració Local 10 Memòria 2018

[close]

p. 11

Cultura SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL Consultes externes Fons documentals Persones usuàries Consultes i préstecs Consultes internes 38 1 Fons municipal (metres lineals) 56 34 fons no municipals i col·lectius (metres lineals) 242 Documents especials (unitats) 494 135 24611 Col·laboració en activitats 8 Biblioteca i hemeroteca (volums) 636 ACTES AL CASAL FRANCESC MACIÀ Activitat Sessions Assistents Aula extensió universitària 30 4946 Teatre familiar 5 440 Festivals gimnasos 5 2432 Teatre escolar “Anem al Teatre” 8 2205 Festival contra el Càncer 2 252 Marató tv3 1 168 Actes Escoles de Música 4 556 Corals 2 243 Cicle de Jazz 4 125 Vesprades de tardor 5 422 Actes escoles 18 6607 Jornada Gent gran 1 72 Sant Jordi – Taller Gent gran - 1 211 Conferències 4 305 Cine 2 59 Concerts 2 558 Teatre Amateur 24 3315 Pregó festa Major 1 275 Documentals 2 228 TOTAL 121 23419 11 Memòria 2018

[close]

p. 12

Informació i atenció a la ciutadania MATERIAL PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT CEDIT PER A ACTIVITATS Sol·licituds de préstec de material municipal 382 Estadístiques pàgina web centelles.cat (Google Analytics) COMUNICACIÓ 226.154 pàgines visualitzades (619,6 pàgines/dia) 111.684 sessions (305,99 sessions/dia) Usuaris web Perfil dels usuaris/àries web per edat Perfil dels usuaris/àries web per sexe 18-24 anys 25-34 anys 35-44 anys 45-54 anys 55-64 anys + de 65 anys dona home 75.707 27,50% 33,50% 15,50% 12,50% 5,50% 5,50% 45,85% 54,15% Dispositius mòbils 30% Mitjà amb el que s’entra a la web: Ordinador 70% Xarxes socials Facebook Twitter Wikiloc Youtube Enviament de l’agenda electrònica (setmanal) 2.897 Seguidors 988 seguidors 31 seguidors 50 subscriptors Abast a 215.570 usuaris 119.060 Impressions -2.606 visualitzacions 53.154 mailings enviats Enviament del Butlletí informatiu (mensual) 200 usuaris/àries *Definició sessió: El nombre total de sessions durant un interval de dates concret. Una sessió és el període de temps en què un usuari interacciona activament amb el lloc web, l'aplicació, etc. 12 Memòria 2018

[close]

p. 13

Sanitat ACTIVITAT EAP OSONA SUD ALT CONGOST SLP Visites Visites centre domicili Visites Visites centre domicili Medicina 45.862 701 Extraccions 8.378 385 Urgències medicina 6.949 89 Sintrom 1.855 239 Infermeria 21.949 1.358 Vacunacions 4.618 - Urgències infermeria 4.342 155 Electrocardio 1.902 - ATDMOM Transitori - 723 Espirometries 284 - Pediatria 10.967 0 Audiometries 73 - Infermeria pediatra 5.438 0 Citologies -- Tarda jove 63 - Recerca 1.569 - Llevadora - - Dietètica 319 - Odontòleg 9.322 - Homeopatia 15 - Higienista 520 - Psicologia 625 - Pac. Complexe 598 - Psiquiatria 189 - Atenció Comunitat 115 - Neuropsicologia 103 - Residències - 1.589 Banc de llet 16 - Visites Telefòniques 1.391 - Psicologia infantil 118 - Visites No Presencials 8.636 - TOTAL AL CENTRE 116.152 4.615 TOTAL AL DOMICILI 20.064 624 Visites Centre per x dia 318,22 12,64 Visites Domicili x dia 54,96 1,70 DONACIONS DE SANG Donacions 596 Oferiments 70 Total 666 13 Memòria 2018

[close]

p. 14

Benestar social RESIDÈNCIA SANT GABRIEL Residents Homes Dones Menor de 65 anys 0 0 De 65 a 69 anys 0 1 De 70 a 74 anys 1 1 De 75 a 79 anys 2 5 De 80 a 84 anys 1 6 De 85 a 89 anys 4 19 De 90 a 94 anys 4 21 De 95 a 100 anys 0 8 De més de 100 anys 0 0 Totals 12 61 Edat mitjana: 87’5 anys Demandes de places de la Residència Centelles Altres municipis Informació 23 28 Ingressos 17 3 Denegacions Demandes pendents d’aprovació Demandes pendents d’ingrés CENTRE DE DIA Centre de dia Menors de 69 anys De 70 a 74 anys De 75 a 79 anys De 80 a 84 anys De 85 a 89 anys De 90 a 94 anys Més de 95 anys Totals Edat mitjana: 84’5 anys Demandes de places del Centre de dia Informació Nous ingressos Baixes Demandes pendents d’aprovació Demandes pendents d'ingrés 0 2 3 Homes 0 3 2 2 2 1 0 10 Centelles 25 9 7 0 3 0 0 0 Dones 0 1 1 3 4 8 0 17 Altres municipis 2 0 0 0 0 Total 0 1 2 7 7 23 25 8 0 73 Total 51 20 0 2 3 Total 0 4 3 5 6 9 0 27 Total 27 9 7 0 3 14 Memòria 2018

[close]

p. 15

Benestar social SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA INDIVIDUAL Atenció domiciliària social 57 1979h Problemàtiques Infància 1 Habitatge 40 Adults 8 Econòmiques 258 Gent gran 48 Laborals 41 SALL cofinançat municipal Atenció domiciliària cofinançada Dependència Transitoris Preventius Servei de teleassistència Aparells actius 36 Salut i drogodependències 176 85 Manca autonomia personal 176 51 Discapacitats 112 6121,75h 14 Aprenentatge 96 592h 20 Sospita maltractament 1060h (infància, gent gran, dona) 17 Dificultats de relació familiar i social 46 201 Temes legals estrangeria 5 Persones beneficiàries 239 Altres 34 Persones donades d’alta 2017 40 Intervencions Dependència Informació 712 PIA’s tramitats durant 2018 68 Orientació i assessorament 666 Arranjament habitatges gent 4 gran 3 Valoració 624 (pendents) Servei Orientació Jurídica Gratuïta 53 Prevenció - inserció 333 Tràmits – derivacions 231 Número de persones ateses durant l’any 2018: 1020 que corresponen a 587 expedients familiars 15 Memòria 2018

[close]

Comments

no comments yet