Balatoni Futár 2019. május

 

Embed or link this publication

Description

Balatoni Futár 2019. május

Popular Pages


p. 1

2019. május utár Siófoki programok A plusz tíz centiméter hozadékai Új kihívások előfotttó:aZatBkaaliklaAntdornás Kapitális pontyok - kötelező bejelentés

[close]

p. 2

Aktuális utár 2019. május A plusz tíz centi hozadékai Károsultak és kedvezményezettek - egy kutatás eredményei Ami korábban természetesnek tűnt - a Balaton „tengernyi „ vízmennyisége -, mintegy másfél évtizeddel ezelőtt erőteljesen megkérdőjeleződött. A szárazulatok, apró szigetek látványa drámai jövőt vizionált, s még a szakemberek számára sem volt egyértelmű, milyen beavatkozásokkal lehetne megmenteni a Balatont. Abban azonban egyetértettek, hogy a mederben tárolt víz a legértékesebb. E konszenzus eredményeképp a tó üzemi vízszintjét száztíz centire emelték, s a kedvező tapasztalatok hatására ismét jogszabályi módosítás született: a jövőben újabb tíz centiméterrel emelkedhet a Balaton vízszintje. A döntés ellentétes vélemények sokaságát hozta felszínre, ezért a Balaton Fejlesztési Tanács felkérte a fenntartása alatt működő társadalomtudományi kutatócsoportját egy hatástanulmány elkészítésére. Lapunk a kutatás eredményeinek összefoglalóját két részben ismerteti meg olvasóival. A második, befejező rész következik. / A szerk./ A 120 cm-en szabályozott vízszint esetén a kedvezményezettek köre rendkívül széles, mindenki kedvezményezett, aki a Balatonnál él, vagy csak nyaral, mert jobb a vízminőség, megfelelő a vízmélység a csapadékszegény, ellenben forró nyári napokban és hetekben is. A károsultak csoportja a 120 cm-es szabályozási metszetekben sokkal töredékesebb, alapvetően az alacsonyan fekvő parti területek ingatlantulajdonosaira fókuszálódik. A balatoni szereplők között kialakult konfliktushelyzetek kapcsán igen óvatosak a közelítések, az adatközlők szerint nem mérvadók a konfliktusok, olyan válaszba egyáltalán nem bocsátkoztak, hogy orvosolhatatlan problémákról lenne szó. A vitorlás és csónakkikötők körében végzett vizsgálat 56 kikötőt foglal magában. A kikötők tulajdonviszonyaira jellemző, hogy relatív többségüket részben vagy egészben vállalkozások birtokolják, míg harmaduk esetében rögzíthető egyesületi tulajdon. Vizsgálatunk eredményei szerint 100%-os egyesületi tulajdonban 16 balatoni kikötő áll. A tulajdonviszonyok jellemzőitől eltérően ezek a vizsgált kikötők többségében egyesületi üzemeltetés alatt állnak. A kikötők több mint kétharmada a Balaton északi partján működik. A vizsgálatban részt vevő kikötők több mint kétharmada vitorláskikötő, a maradék hányad csónakkikötő, valamint vegyes használatú létesítmény. Utóbbiak között egy időszakosan közösségi személyhajó-forgalmat bonyolító egységet is azonosíthattunk. Összességében elmondható, hogy a vitorláskikötők és a horgászcsónakok tárolására szolgáló létesítmények között jelentős különbségek azonosíthatók, mind méretüket, kapacitásukat, mind gazdasági aktivitásukat tekintve. A vizsgált balatoni kikötőkben a vitorlás, a csónak és a vegyes használatú kikötőket tekintve összesen mintegy 5600 hajó tárolására nyílik lehetőség. Az elmúlt időszak kikötői infrastruktúrafejlesztései alig haladják meg az 1 milliárd forintos költségtételt, átlagosan egy kikötő az utolsó fejlesztésre mintegy 25 millió forintot költött a Balaton partján. A kikötők foglalkoztatási viszonyaiban a szezonális hatás nyomon követhető. Alapvetően nagyobb munkavállalói tömeg dolgozik a magán- és egyesületi kikötőkben főszezonban, mint azon kívül. A létesítményekben azonosítható maximális merülési igény átlagosan 140 centiméter. Ebből is következik, hogy a korábbi, 110 centiméteres szabályozási vízszintnél a kikötők kétharmadában jelentkezett valamilyen probléma a hajók merülésével kapcsolatban. Jellemző volt ekkor a be- és kihajózás akadályozottsága, a kikötő területén történő megfeneklések, a zátonyképződés, a homokpadok felszínre kerülése. A megemelt, 120 centiméteres vízszint esetében már csak a hajókikötők egynegyedében volt a hajók merülési mélységével összefüggésbe hozható probléma. Alacsony vízállás mellett jelentkező legfontosabb problémákat a kikötők bejáratának, illetve mederterületének eliszaposodása miatt akadozó hajóforgalom, haltetemek megjelenése és negatív tartalmú médiahíresztelések megjelenései képezik. A rövid távú problémakezelés elsődleges eszközeinek a mederkotrást, a vízszint magasan tartását és a hínármentesítést javasolnák, összesen mintegy 173 millió forint bekerülési összegtársítás mellett. A hosszú távú problémakezelést alapvetően ugyancsak a mederkotrás és a magas vízszint, illetve iszapcsapdák kihelyezése alkotja. A javasolt beavatkozások együttes költségvonzata mintegy 1,8 milliárd forintot tesz ki. A magas vízállás mellett jelentkező legfontosabb probléma a kikötő területének részleges vízelborítása, a védműveket ért téli jégkárok, a kikötői építmények alapzatának vízben állása, illetve a tó viharos szél keltette kihullámzása által a mólókban, stégekben okozott károsodások. A magas vízállás hatásainak rövid távú kezelését jellemzően partvédelemmel látják indokoltnak megoldani, de hangsúlyos a tereprendezéssel egybekötött talajszintemelés, illetve a kikötői mólók, stégek magasítása, a megrongálódott, vagy elhasznált párnafák cseréje. A javasolt beavatkozások költségeinek ös�szegszerűség becslései mintegy 24 300 millió forintot alkotnak. A hosszú távú problémakezelést primer módon ugyancsak a partvédelem dimenzióiban képzelik el, a javaslatok a védművek magasítására, megerősítésére irányulnak, de hangsúlyos a mólók, stégek magasítása, emelése, a talajszintemelést követő tereprendezés elvégzése, illetve a jelenleginél átgondoltabb, precízebb vízgazdálkodás és vízszintszabályozás, ami alatt a Sió-zsilip átgondolt műveleti alkalmazását értik. A javaslatok megvalósításához mintegy 1,8 milliárd forintot csoportosítanának. Az ismétlődő alacsony vízállásokkal kapcsolatba hozható konfliktusok értelemszerű főszereplője a hajózás, vízi közlekedés. A magas vízszinttel kapcsolatba hozható új konfliktusforrás a Balaton erős kihullámzásával járó vízelöntések, amelyek károsíthatják a mólókat, kikötőstégeket, de okozhatnak olyan hatásokat is, hogy a kikötőben horgonyzott hajók megtelhetnek vízzel, és megsüllyedhetnek, a konfliktusok jövőbeni hangsúlyai így a vendégkör és az üzemeltetést ellátók, tulajdonosi csoportok irányába élesedhetnek. A 110 cm-en szabályozott vízszint elsődleges kedvezményezettjei a vitorlás- és csónakkikötőket üzemeltetők szerint a Balaton-parti ingatlantulajdonosok, a károsultak a balatoni hajózás szereplői, ezen belül elsősorban a nagyobb merülés igényű hajók tulajdonosai, valamint a kikötőket üzemeltetők. A 120 cm-en szabályozott vízszint összefüggésében a legfontosabb kedvezményezettek várható módon a hajósok, ezen belül elsősorban a nagyobb merülés igényű hajók tulajdonosai, a kikötők üzemeltetői, valamint az úszni vágyó strandolók, de ki kell emelnünk, hogy a vitorlás és csónakkikötők nevében nyilatkozók szintén a kedvezményezettség széleskörű társadalmi kiterjedését is vizionálták. A konfliktusokat a válaszadók többsége szerint megfelelő mű- 2

[close]

p. 3

2019. május utár Aktuális szaki megoldások alkalmazásával lehetne feloldani. A relatív többség véleménye szerint a partvédművek megemelése, a különböző vízügyi műszaki megoldások alkalmazása lehet célravezető. Ez utóbbi körében említhetjük a mederkotrást, a Sió-csatorna és a zsilip korszerűsítését, valamint a tározórendszerek kialakítását. Az adatközlő strandok relatíve kiegyenlített 45- 47 %-os gyakoriságban fordulnak elő a Balaton északi és déli partvidékén - minden tizenkettedik zalai. A vizsgált strandok települési jogállás szerinti arányai is összességében kiegyenlítettek, a minimális többség községi jogállású településeken üzemel. A strandok üzemeltetői közel egyharmad-egyharmad arányban vállalkozások, illetve önkormányzatok, míg a harmadik harmad nagy részét az önkormányzati tulajdonban álló nonprofit kft.-k töltik ki, elenyésző mértékben megjelennek egyéb költségvetési szervek és intézmények is, mint működtetők. Magas vízállás mellett rövid távú fejlesztési prioritás a parti védművek magasítása, a talaj- és csapadékvíz elvezetés, csatornázás, szivattyútelepek-vízátemelők létesítése, záportározó építése, illetve a strand terepszintjének megemelése, talajfeltöltés, és az új felszín gyepesítése, parkosítása. A felsorolt beavatkozások bekerülési költsége mintegy 4,5 milliárd forint. Magas vízállás melletti hosszú időre szóló megoldási javaslatok teljes költségbecslése mintegy 5,1 milliárd forint, de ebben az esetben is a bekerülési összeg legnagyobb része egy intézkedéshez, jelen esetben a talaj és csapadékvíz elvezetéshez, csatornázáshoz kapcsolódik. A strandok látogatottságát a válaszadók szerint nem befolyásolja érdemben a Balaton aktuális üzemvízszintje. A válaszadók abszolút többségét, mintegy 58 %-át alkotják azok, akik szerint vagy nincs változás, vagy a vendégforgalom alakulásának a vízszinthez nincs direkt köze. Alacsonyabb vízállás mellett összességében kevesebb üzemeltetési probléma fogalmazódott meg, mint magas vízállás esetén. Konfliktushordozó forrás többek között a vízi szórakoztató eszközök használhatatlansága és a fürdőzési élmény negatív változása, a víz algásodása, a tómeder hínárosodása, a különböző elpusztult vízi élőlények bomlása okozta szag és bűzhatások. Magas vízállás mellett a legfontosabb problémaforrás a belvizesedés, vízelöntés, a csapadékvíz elszivárgás képtelensége. Nagy probléma, hogy sok esetben víz alá kerülnek a parti védművek, és a széltevékenység extrém mértékű kihullámzást eredményez, fokozva ezzel a belvíz okozta egyébként is sok esetben súlyos problémákat. Több adatközlő hangsúlyozta, a kihullámzás nagy mennyiségű hordalék lerakódással is jár. Ahogy egyre hosszabb időn keresztül állandóan magas a vízszint, egyre komolyabb károkat okoz a strandi közművekben, megsüllyednek a szilárd burkolatú utak, járdák, megváltozhat a csatornák gravitációs lejtésszöge, az épületek alapjai, pincéi víz alá kerülnek - mindezek egyre fokozódó anyagi károkat jelentenek a szolgáltatóknak. A magasabb vízszint legfontosabb kedvezményezettjei a balatoni hajózás szereplői, vitorlás- és csónaktulajdonosok, az úszni vágyók, a strandolók, a magas vízszintnek kevésbé kitett strandok üzemeltetői, a természet és az élővilág, illetve a horgászok. Károsultak a vízparthoz közeli nyaraló- és lakóingatlan tulajdonosok, a magas vízszintnek fokozottan kitett strandüzemeltetők és tulajdonosok, a kisgyermekes családok, az úszni nem tudók, illetve alapvetően a tó déli parti sávja. Ami adott esetben kedvez a hajózásnak, az nem kedvez a parti ingatlantulajdonosoknak, ami ideális a kisgyermekes családoknak, nem nyeri el a tetszését az úszni vágyó strandolóknak, de akadnak közös érdekek is. A strandokról nyilatkozók negyede amellett foglalt állást, hogy nincs mérvadó konfliktushelyzet, ami sürgető megoldást követelne, de minden nyolcadik szerint ezek a problémák olyan súlyosak, hogy már egyáltalán nem, de legalábbis csak nagyon fájdalmas módokon kezelhetők. A konkrét megoldási javaslatok elsődlegesen arra irányulnak, hogy a jelenlegi 120 cm-en szabályozott vízszint hatékony part- és hullámvédelemmel társuljon, ennek érdekében átgondolt és hatékony zsiliphasználatra van szükség, de logikailag szükséges az érintett felek közötti rendszeres érdekegyeztetés, közös fórum szervezése is. Alacsony vízállás melletti hosszú távú megoldások között szerepelt a mederaljzat egész tóra kiterjedő, gyakorlatilag egy üzemben végrehajtott mélyítő kotrása, a vízszintemelés, valamint a szabadtéri, fedett, fűthető medencék létesítése a kempingekben. Ezek becsült költsége nagyon bizonytalan, az egyik adatközlő euró milliárdokat említett, a másik 80 milliárd forintban határozta meg az összeget. A fedett, fűthető helyek, medencék kialakítása félmilliárd forint összeget jelenthet. A megemelt szabályozási vízszint melletti rövid távú problémakezelés jellemzően átmeneti megoldásokat körvonalaz: szivattyúzás, homokzsákolás, csatornavezetékek womáztatása, fakivágás és újratelepítés, épületek körbeárkolása. A legfontosabb fejlesztési igény a parti védművek magasítása, illetve a talajszintemelés. A talajszint megemeléséhez társított költségek gyanánt hozzá kell rendelni a közműhálózatok korszerűsítését, a csatornahálózat cseréjét, illetve új utak építését is. Amikor a Balaton átlagos középvízszintje 2003. évi extrém alacsony szinthez képest 2004-ben már a javulás jeleit mutatta, a vendégforgalom jelenségeiben megfigyelhető negatív irányú változás nem állt le, a korábbi évek jellemzőihez képest is tovább csökkent, majd amikor a vízszint már rendeződött, akkor sem emelkedett vissza az ezredfordulós gyakoriságok szintjére. Értelmezés gyanánt azt mondhatjuk: amennyiben a vendégek azért érkeznek a Balatonhoz, hogy fürödjenek benne, ha nem tudják teljesíteni, dönthetnek úgy is, hogy távol maradnak a régiótól. Az ok és a következményhatások közötti átmenet azonban nem ilyen éles, ha csökken is a vízszint, nem jár együtt azonnal a vendégek távolmaradásával. Ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, időben is tartósnak kell lennie azoknak a negatív természeti folyamatoknak, amelyek a vízállást befolyásolják. A Balaton alacsony, vagy extrém alacsony vízállása ismeretlen periódusú ciklusok szerint fordul elő, de minél tartósabb az alacsony vízállás, annál inkább tartósan megmutatkozik a vendégforgalomban, és minél rövidebb ez a negatív ciklus, annál könnyebben vészeli át ezt a vendégforgalom. Ha a vízszint tartósan alacsony, a negatív hatások még ha egyfajta késleltetéssel is, de - igen nagy valószínűséggel és nem véletlen hatással lesznek a vendégforgalomra, mivel a rossz, és kedvezőtlen tapasztalatok távolítják a vendégeket, a bizalom helyreállítása pedig évekbe telhet. Amennyiben a negatív vízállásjelenséget produkáló természeti folyamatok hatása rövid, az jó eséllyel nem fog jelentkezni közvetlen hatások szintjén a vendégforgalomban, illetve ez a hatás könnyebben eliminálható. A társított negatív folyamatok hatásainak csökkentésében számos egyéb megoldás segíthet, például a vonzerőfejlesztés, szolgáltatásbővítés, kulturális és művészeti programok, sportesemények, de csodaszert várhatóan nem jelentenek, ha maga a tó képtelen betölteni legfőbb turisztikai funkcióit. Oláh Miklós, a BFT Társadalomtudományi Kutatócsoportjának vezetője 3

[close]

p. 4

Aktuális utár 2019. május Nyári veszélyek: az UV sugárzásról A bőr nem felejt A jó idő beköszöntével a szakemberek minden évben felhívják a figyelmet az UV sugárzás káros hatásaira és veszélyeire. Először is tisztában kell lenni azzal, mit jelent az UV sugárzás. Az UV sugárzás az az elektromágneses sugárzás, amelynek hullámtartománya azonnal a látható fény után következik. Az emberi szem számára nem látható, azonban mégis fokozottan káros. Az UV-A típusú sugárzás egészen mélyre hatol a szemben, és az egyre gyakrabban megjelenő szürkehályog egyik oka. Negatív hatással van a bőrre is, ez a sugárzás felelős a bőr „fényöregedéséért”, annak ellenére, hogy ezek a sugarak okozzák a bőr azonnali barnulását is. Az UV-B típusú sugárzásra szüksége van a szervezetnek a D-vitamin képződéséhez, azonban nagy mennyiségben ezek a sugarak roncsolják a DNS-t, mely bőrrákhoz vezethet. A szemre ez a típusú sugárzás kevésbé veszélyes. Az UV-C típusú sugárzás egyes feltételezések szerint szintén roncsolja a DNS-t, azonban hatása később mutatkozik meg, valamint a szemben is olyan mélyre hatol, mint az A típusú UV-sugárzás. Mások szerint teljesen elnyeli a földi légkör, csak az űrbe kilépő embereknek kell az UV-C elleni védelmet biztosítani. Baktériumölő, sterilizálásra használják. Az UV-B sugárzás erősségét több tényező is befolyásolja. A nap horizont feletti magassága nyáron, egy nap alatt pedig a déli órákban a legnagyobb - ilyenkor a legmagasabb a sugarak beesési szöge, így az UV-B sugárzás is. A légköri ózon lebontja az ultraviola sugarakat, ezért az ózonréteg – állandóan változó – vastagsága is befolyásolja a sugárzás erejét, sőt szerepet játszik a felhőzet is. Míg a vastag felhőréteg az UV sugarakat kirekeszti, egyes esetekben, ha a gomolyfelhők 10-40 százalékban borítják az eget, az UV sugárzás nagyobb lehet, mint teljesen tiszta, napos időben. A felhőpamacsok szélén ugyanis a sugár megtörik, erőssége extrém esetben akár 10-15 százalékkal is megnőhet. Ez a jelenség szabad szemmel is tisztán látható, ilyenkor „ragyog” a felhőpamacsok széle. A napsütés egészségre gyakorolt pozitív hatása, a D-vitamin pótlásában betöltött szerepe is megkérdőjelezhetetlen, ugyanakkor tény, hogy az elmúlt tíz évben jelentősen nőtt a melanomás megbetegedések és halálozások száma, így továbbra is azt tanácsolják a szakemberek, hogy délelőtt tizenegy és délután három óra között mindenki kerülje a napon tartózkodást. Ilyenkor nagyobb a leégés veszélye, a leégés és a melanoma közötti összefüggés pedig már régóta bizonyított. Ezért javasoljuk mindenkinek - aki a nyári hónapokban a szabadban tartózkodik -, hogy rendszeresen figyelje az UV sugárzásról szóló tájékoztató adatokat, elsősorban az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján. A napvédelemre azonban nem csak nyáron kell figyelni, egész évben tudatos döntéseket kell hoznunk egészségünk és bőrünk védelmében. Figyeljünk arra, hogy megtanuljuk a helyes napozás szabályait, minél kevesebb időt töltsünk közvetlen napsugárzásnak kitéve azokban a napszakokban, amikor legerősebb a sugárzás! Különösen a gyerekek, a szabadban dolgozók, a sportolók és a nyaralók vannak kitéve nagy kockázatnak, ezért a szükséges védelem megválasztása rendkívül fontos. Megfelelő napszemüveg A napszemüveg ma már nem divathóbort, hanem létfontosságú, mert megvédi szemünket a nap ultraibolya sugárzásától. Csakis bevizsgált, UV-védelem emblémával ellátott napszemüveget szabad használni. Ha nem vagyunk biztosak meglévő szemüvegünk hitelességében, vizsgáltassuk be. A „normál” szemüvegek UV-védelemmel való ellátása is ugyanilyen fontos. Figyeljünk rá, hogy az egyszerű, sötétített üvegek - amelyek nem szűrik ki a káros sugarakat -, olcsóbbak, viszont inkább káros hatásúak, mert viselésükkor a pupilla kitágul, és még több UV-sugárzás jut a szembe. A napszemüveg esetében valóban létfontosságú, hogy ne csak nyári kellékként használjuk. Megfelelő öltözködés Szellős, könnyű természetes anyagból (len, pamut) ruházat, a kart is elfedő világos színű ingek, valamint a szemet, az arcot árnyékban tartó sapka és szalmakalap nyújthat védelmet. Fényvédő krémek használata A fényvédő krémek használata nemcsak a strandon fontos. Aki nem biztos abban, hogy milyen fényvédelemre van szüksége, minden további nélkül jelentkezzen be egy bőrgyógyászhoz és kérje ki tanácsát. A napsugarak elleni védelem erőssége számokban van kifejezve, ezt nevezzük faktornak: minél nagyobb a fényvédő faktor, a készítmény annál hatásosabban fogja szűrni a nap sugarait. Ahhoz, hogy eldönthessük, milyen napozó- krémre van szükségünk, fontos megállapítanunk bőrtípusunkat. A nap iránti érzékenység alapján hat típusról beszélhetünk. 1. Nagyon világos bőr, vörös haj és szeplők. Az ilyen bőr a pigmentáció hiánya miatt erősen hajlamos a leégésre. A leégéssel szembeni ellenállás szintje nagyon alacsony, a bőr már tíz perc után reagálni kezd. 2. Világos bőr és kék szemek. Ennek a bőrtípusnak is enyhe a pigmentációja, ezért szintén hajlamos a leégésre. Védelem nélkül az égési sebek 10-20 perc után jelentkeznek. 3. Közepesen világos bőr, sötétebb vagy sötét haj. A jó pigmentáció miatt ez a bőrtípus relatív ellenálló a leégéssel szemben. Mégis, védekezés nélkül már 30 perc után leéghet. 4. Sötét bőr- és hajszín. Kifejezetten mély pigmentáció jellemzi, ez a típus ellenálló a leégéssel szemben. Az égés a védtelen bőrön negyvenöt perc után jelentkezik. Az ötödik és a hatodik csoportba sorolják az arab, illetve afrikai típusúakat: a hajuk fekete, szemük sötét, bőrük színe a sárgásbarnától a sötétbarnáig sokféle lehet. Ők egyáltalán nem égnek le a napon. Olyan napozószert válasszunk, amely tartalmaz UVA, és UVB szűrőt is. Az UVA sugarak a bőr mélyebb rétegeibe hatolva okozhatnak károsodásokat. Az UVB sugarak pedig a leégésért felelnek. A tápláló, öregedést gátló hatóanyagokkal gazdagított 4

[close]

p. 5

2019. május utár Aktuális készítmények napozás közben is ápolják a bőrt. Napozás előtt 20-30 perccel kenjük be magunkat! Napozás után hűsítsük, hidratáljuk bőrünket, használjunk napozás utáni készítményeket, melyek nyugtatnak, regenerálnak és táplálnak. Amennyiben közben sportolunk, vagy gyakran megmártózunk a vízben, akkor a napvédő készítményt gyakrabban kell felvinni, hogy a védelem a megfelelő szinten legyen. A vízfelszín növeli a ránk zúduló fényt, a medence partján érdemes erősebb védelmet biztosítani magunknak. Merülés előtt használjuk a zuhanyt - hiszen a vizek tisztaságát sem árt megőriznünk.A nap szárítja a bőrt, ezen kívül melegben fokozottabb a test kipárolgása. Hidratáljuk magunkat belülről is, igyunk sok vizet. Napozás előtt ne használjunk semmilyen kozmetikumot (parfüm, dezodor, smink), ezek ugyanis egyrészt fényérzékenységet okoz- hatnak, másrészt eltömíthetik a pórusokat, amelyeken keresztül nem tud távozni az izzadság. Fokozottan óvjuk a gyerekeket! A gyermekek idejük nagy részét a szabadban töltik, anélkül, hogy tudatában lennének a veszélynek. Kenjük őket naponta többször is magas faktorszámú, vízálló napozókrémmel! Ügyeljünk rá, hogy minél többet tartózkodjanak hűs, árnyékos helyen, a melegben megnövekedett folyadékigényre is nekünk kell odafigyelni. Az egészen pici babák bőrét teljes mértékben óvjuk a naptól, de a nagyobb gyerekek se napozzanak. A gyermek napszemüvegének kiválasztásakor járjunk el fokozott körültekintéssel, hiszen számos napszemüvegnek tűnő modell csak játék, melynek védő hatása nincs. A ruházatra vonatkozó tanácsok megegyeznek a felnőttekével. A megjelenést támogatta az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács. A Föld Napja: középpontban az elektromos közlekedés A világméretű összefogásnak köszönhetően törvények, rendeletek születtek az elmúlt évtizedekben, melynek célja környezetünk megóvása. A 40 éve kibontakozott kezdeményezéshez hazánk 1990-ben csatlakozott. Magyarországon települések, civil szervezetek azonosultak a mozgalom elveivel, többféle módon. Faültetéssel, szemétszedéssel, tavaink, folyóvizeink megóvásával, autómentes napokkal és számos más, a környezetünket védő szemléletváltással. A Balaton Fejlesztési Tanács április végén Siófokon tartott rendezvényt, a „Fenntartható turizmus a Balaton Régióban – alacsony szén-dioxid kibocsátású innovatív közlekedési lehetőségek figyelembevételével” címmel. Az Európai Unió fejlesztési alapjának célja, hogy az üdülőterületeken a közlekedés és turizmus területén végzett fejlesztések során minél kevesebb széndioxid kibocsátású közlekedési eszközök használjanak az ott lakók és a turizmust szolgáló eszközök. Molnár Gábor, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója köszöntötte a résztvevőket, majd ismertette a DESTI SMART projekt, valamint a Balaton Kiemelt Térség Területfejlesztési Koncepcióját. A prioritások közül is kiemelkedik a vizek védelme, a közlekedés és az infrastruktúra fejlesztése: a bala- toni közlekedési rendszer összehangolása kiemelt feladat. A vasút, az autópálya, a repterek, a kerékpár utak fejlesztése, az elektromos hajózás, valamint az e-kerékpárok szélesebb körben való alkalmazása a légszennyezés visszaszorítását eredményezi. A turizmus növekedése egyre nagyobb forgalmat generál, amely komoly terhet jelent a környezetnek. Az alacsony szén-dioxid kibocsájtás csökkentésével elérhetjük, hogy a Balaton és környéke még kedveltebb turisztikai desztináció legyen. Makai Marietta, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára a környezetbarát közlekedési lehetőségekre hívta fel a figyelmet. A Jedlik Ányos tervet 2016-ban hirdette meg a Nemzetgazdasági Minisztérium elektromos töltőállomások kiépítésére - ezek számos helyen üzemelnek már. Azóta egyre többen vásárolnak elektromos autót, de az elektromobilitás lehetőségének fejlesztéséhez több, a mo- dern tudományhoz kapcsolódó területre van szükség. Az autófeltöltéséhez olyan fogyasztóhelyek kialakítására is szükség van, mint a társasházak környéke. Az elekt- romos autó vásárlásához lehetőség nyílik a családtámogatási rendszeren belül is, s ez segíthet a jó döntés meghozatalában. Az elektromos hajózás, a kerékpáros infra- struktúra fejlesztése ugyanazt a fejlődést eredményezi majd, mint ami az elektro- mos autók esetében történt. A jövő közlekedési eszközei lehetnek a hid- rogénhajtású kishajóka Balatonon. Kormányzati célkitűzés az elektro- mos buszok számának növelése és az ehhez kapcsolódó beruházások. Tóth Ferenc Róbert, a MOL cso- port e-mobilitás vezetője arról szá- molt be, hogy tovább fejlesztések várhatók a cégnél: többek között az elektromos buszok gyártásában is részt kívánnak venni. Valamennyi fejlesztésük az INSIDEEV project- hez kapcsolódik. A MOL LIMO programja sikeres,jelenleg 42.000 felhasználójuk van. Céljaik között szerepel a töltési helyek (hub-ok) kialakítása. Amíg az autók feltöl- tési ideje tart, addig FresaCorner kiépítésé- vel, annak szolgáltatásaival kívánják a vára- kozási időt kitölteni. Berlinger Ágnes 5

[close]

p. 6

Aktuális utár Új kihívások előtt a Balaton A BFT Közbiztonsági Testületének állásfoglalása 2019. május Az elmúlt években jelentős változáson ment keresztül a Balaton Régió. Megváltozott a vendégkör generációs-, valamint nemzetközi összetétele, erősödött az ifjabb korosztályok érdeklődése és vonzódása a nemzetközi trendeken alapuló szórakozási lehetőségek iránt. A nyári szezon megnyújtása, valamint az elő- és utószezon kihasználása, továbbá a téli Balaton speciális lehetősége is újabb és újabb attrakciókat, kínálatokat generált és generál. Ezzel együtt a kikapcsolódási-, szórakozási- és sport tevékenységekhez tartozó eszközök és módszerek is megújultak, a korábbiaknál korszerűbb és egyben a hagyományos megoldásoktól olykor merőben eltérő élvezeti-, használati módokat kínálnak. Érzékeljük a fenti változások okán ki- alakuló feszültségeket a hagyományos balatoni érzés csoportjába tartozó élményeket kedvelő rétegek, valamint az új-, innovatív és ezzel együtt olykor másokat zavaró, jelentős kölcsönös toleranciát igénylő szórakozások iránt érdeklődő korosztályok, vendégrétegek között. Ezt a feszültséget olykor a média egyes megjelenései, a helyzetet és a hirdetett, vagy éppen kritizált módszereket, az eszközök valós jellemzőit nem, vagy nem teljes körűen ismerő személyek, érdekcsoportok képesek és olykor készek is fokozni. A Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Testülete statútuma alapján foglalkozunk a Balaton Régió köz- és vízbiztonsági állapotának elemzésével, a veszélyhelyzetek feltárásával, a lehetséges fejlesztési megoldások bevezetésével, a lakosság- és a vendégkör tájékoztatásával, a felkészítő-, prevenciós- és megelőző intézkedések kezdeményezésével. A jogszabályi helyzet elemzésével és szükség esetén a kodifikációs folyamatra vonatkozó javaslatok kidolgozásával, továbbá a jogi változások elérése érdekében a politikai döntéshozók tájékoztatásával, érveléssel és meggyőzéssel élhetünk. A Közbiztonsági Testület összetétele teljes mértékben megfelel a tevékenységünk jogi- és szakmai kereteit meghatározó statútumunknak. A Testület munkájában részt vesznek az érintett három megye felsőszintű rendőri vezetői, a katasztrófavédelem és a munkájukat segítő társadalmi szereplők és szakági vállalkozások vezetői, a vízbiztonság- és vízimentés megteremtésében felelősséget viselő rendészeti-, állami és társadalmi szervezetek, sportági szövetség vezetői, illetve delegáltjai, a polgárőrség-, továbbá a bűnmegelőzés országos testületeinek vezetői, képviselői. Munkánkat az a társadalmi felelősségvállalás jellemzi, amelynek célja a Balaton – mint sokcélú szabadidős tevékenységekre alkalmas legnagyobb európai tó – vonzerejének fokozása. Számos nemzetközi fórum és testület véleménye szerint a Balaton Európa legbiztonságosabb tava, amelynek elérésben a tó fekvése, mérete, mélysége, hőmérséklete és biológiai- továbbá kémiai jellemzői mellett a viharjelzés több technológián alapuló rendszere, a tó mellett működő meteorológiai elemző-, riasztó és tudományos értékelő obszervatórium munkája, a sürgősségi ellátásra is felkészített mentőhajók, a strandi mentőőri szolgálat, a műszaki mentésre alkalmas kiképzett személyzet és technológia is jelentős szerepet játszik. A szárazföldi biztonságot a rendőrség tevékenységirányító központjai irányításával működő megyei- és városi egységek, a polgárőrségek több száz önkéntes segítői, a bűnmegelőzésben és az áldozatvédelemben dolgozó szemé- lyek teremtik meg. Az önkéntes tűzoltó egyesületek egyre nagyobb száma működik készenléti szolgálatként, amely így a tűzoltási- és műszaki mentési feladatok mellett polgárőri- és elsősegélynyújtó-, vagy mentési feladatokra is bevonható. Mindezeknek a szervezeteknek a munkáját a Balaton Régió idegenforgalmi vonzerejének növelése érdekében az összes kiemelt nagyrendezvény adta feladatok esetén koordináljuk, a rendezvények jellemzőit értékeljük, elemezzük és ha szükségesnek látjuk, lépéseket kezdeményezünk a jobbítás, a biztonság növelése érdekében. Az elmúlt évben ezen célból kezdeményeztünk vízbiztonsági fórumot a 2017. évben tragikusan magas számú vízi áldozat okán. Megalkottuk és végrehajtjuk a MENTŐÖV nevű széleskörű prevenciós programot. A vízibiciklikről történő fürdőzés veszélyei, majd a 2018 augusztusi újabb gyermek áldozat okán - alapos vizsgálat és elemzés után - jogszabály módosítást kezdeményeztünk a vízibiciklik használatának biztonságosabbá tétele érdekében. Kezdeményeztük a többnapos szabadtéri zenés rendezvények nyugalmat zavaró éjszakai programjainak lakossági bejelentései alapján az ezzel foglalkozó szakmai- és társadalmi fórumnak a megszervezését, az ott elhangzottak alapján további egyeztetést folytattunk, majd szervezési intézkedéseket, illetve jogszabály módosítást javasoltunk. Az újabb innovatív sport- és közlekedési eszközök megjelenésekor a BFT felkérésére elemeztük azok balatoni használatát szabályozó jogszabályi hátteret, a felelősségi környezetet, valamint infrastruktúrális helyzetét, a már néhány éve működő eszközök generálta helyzetet és szabálysértési-, valamint baleseti statisztikáit. Ez vonatkozott a jelentős mértékben megnövekedett számú motorcsónakra – amelyek a nagyságrenddel növekvő számú és létszámú vízi sportokhoz kapcsolódó edzői-, kísérői feladatokat látnak el -, a nagy sebességre képes siklószárnyas vitorlás jollékra, és a tengeri körülményekre fejlesztett szintén nagy sebességre képes többtestű vitor- 6

[close]

p. 7

2019. május utár Aktuális lás hajókra, a jelentős számban megjelent elektromos hajókra, valamint az elektrojetre, valamint az új vízi sporteszközökre - mint a SUP, vagy az elektrosurf - is. De foglalkoztunk az örvendetesen növekvő horgászturizmus azon jellemzőivel is, amelyek problémát jelentenek, vagy jelenthetnek mások számára, vagy a befolyással lehetnek a víz minőségére. Példaként említhetjük a csónakból való horgászat személyi biztonsági kérdéseit, a nagy távolságú parti horgászat- a behúzós bojlis technika – konfliktusait és veszélyeit, vagy a vegyi anyagokkal kevert nagy mennyiségű csalianyagnak a víz minőségére ható tényezőjét is. Mint az előző gondolatokból is látható, a Balaton Fejlesztési Tanács, illetve az annak keretében működő Közbiztonsági Testület minden ismert, vagy prognosztizálható veszélyhelyzet mérséklésére, elkerülésének segítésére, vagy megoldására kész. Nem vagyunk azonban feljogosítva - a Testület összetétele alapján kompetenciánk sincs arra -, hogy az egyes megjelenő eszközök és jelenségek hasznáról, szükségességéről, a Balaton idegenforgalmi arculata változásáról, az egyes érdekcsoportok által kezdeményezett programokról, fejlesztett eszközökről és módszerekről véleményt formáljunk, annak hasznosságát, vagy célszerűségét a biztonsági aspektusokon túl vizsgáljuk. Ugyanakkor a Testület minden tagja a Balatonért felelősséget érző szakember, így testületi véleményként fogalmaztuk meg, hogy az egyre kiterjedtebb „konfliktusmátrix” megoldása érdekében mielőbb kezdődjön meg a turisztikai szakemberek, önkormányzati képviselők, a balatoni- és szakmai érdekképviseleti szervezetek vezetői és delegáltjai, a szociológusok és minden véleményformáló állampolgár részvételével az a társadalmi egyeztetés, amelynek eredménye az élhető-, fenntartható- és idegenforgalmi bevételt is jelentő, az unokáinknak is élvezetet nyújtó Balaton jövőképének megalkotása lehet. Jamrik Péter közbiztonsági tanácsos a BFT Közbiztonsági Testület elnöke Arculattal a világörökség felé A Balaton-felvidéki kultúrtáj világ- együttműködés a világörökséghez veze- fényét, nyaralástörténeti látogatóköz- örökség-várományosi helyszín turiszti- tő út. pontként fogja nyújtani a szolgálta- kai fejlesztése címmel elindult munkát Fekete-Páris Judit, a Balatoni In- tatásait. Keszthelyen már megújult a mutatták be a badacsonytomaji Folly tegrációs Kht. gazdasági igazgatója Festetics kastély díszkapuja, mely a Arborétumban, szezonindító nyílt nap elmondta, hogy a 2020 június végéig város egyik szimbóluma is, szépségé- keretében. tartó program megvalósítása immáron vel hangolja rá a vendégeket az épület A térség turisztikai vonzerejéről, for- félidejénél tart, az indító rendezvényt bemutatóinak megtekintésére. Héví- galmi jellemzőiről és az ezek növelését azért időzítették mostanra, hogy az el- zen szabadtéri kiállítást is jelentő él- célzó kormányzati támogatásról szólt készült elemekkel élő képet is tudjanak ménysétány létesül, Szigligeten a vár köszöntőjében Fenyvesi Zoltán ország- mutatni. A munka 10 tagú konzorciu- komplex turisztikai fejlesztése történik gyűlési képviselő. meg. Tihanyban a Dr. Bóka István, a Visszhang-domb, a Balaton Fejleszté- volt uradalmi mag- si Tanács elnöke tár megújításával visszatekintett a bővül a turisztikai világörökség-váro- kínálat, továbbá az mányosi státusért Apátsági múzeum több éve elindított újul meg, s a Bala- munkára, kiemelte ton egyik legszebb ebben néhai Ács panorámáját nyúj- János, Tapolca volt tó napváró terasz polgármesterének lesz ott kialakítva. tevékenységét a A Folly Arboré- cím elnyerését tá- tumban pedig im- mogató alapítvány máron fogadókész tételével. Szólt a Balaton-felvidék továbbá arról, kiemelt egyetemes hogy a kormány által biztosított 3 milliárd forintos Bóka István a világörökség-várományosi státuszért a több éve elindított munkákra is visszatekintett értékeit, borászat, flóráját és faunáját interaktív eszkö- keretösszegű fejlesztések olyan kínála- mi együttműködésben folyik a Balato- zökkel bemutató látogatóközpont. tot nyújtnak a látogatóknak amik nem ni Integrációs Kht. vezető szerepével Valamennyi helyszín magába foglal csak pontszerű helyek lesznek, hanem 8 helyszínen. Ezek fő tartalmi részeit gyermekeknek, családoknak szólóan komplex térségi attrakciót jelentenek. ismertetve elhangzott, hogy a bala- kidolgozott élményelemeket. Hangsúlyozta: a programbeli széles körű tonfüredi Esterházy kastély visszanyeri H. Á. 7

[close]

p. 8

Aktuális utár 2019. május Madarak és fák napja - magyar kezdeményezés Szobrot állítottak Csopakon Assisi Szent Ferencnek Emlékszobrot kapott Assisi Szent Ferenc a Balaton-felvidéki Nemzeti Park csopaki igazgatóságának kertjében. Dienes Attila szobrászművész alkotását Semjén Zsolt, Rácz András, Kontrát Károly és Puskás Zoltán leplezte le. A madarak és fák ünneplésének ötletét Chernel István ornitológus vetette föl 1902-ben, s 1906-ban Apponyi Albert kultuszminiszter már törvénybe is iktatta, mely szerint minden oktatási intézményben meg kell ünnepelni a jeles napot. Az ünneplés mára szerte a világban elterjedt, ám később összeforrt Assisi Szent Ferenc nevével is, aki a természet védőszentje lett. A teremtés maga a kert, s az ember feladata, hogy gondozza, őrizze meg azt - mondta bevezetőjében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes -, ennélfogva a természetvédelem egyben teremtésvédelem is. A politikus kiemelten foglalkozott Assisi Szent Ferenccel, akit - noha sokszor meghamisítva mutatnak be - a természetvédelem előképének is tekinthetünk. Szót emelt a természet kizsákmányolása ellen, de rámutatott arra is, hogy a Teremtés által örökbe kapott természetet ne hagyjuk dzsumbujjá válni sem. A követendő példa Assisi Szent Ferenc, akinél az igaz hit és az igaz cselekedet harmóniában volt. A környezetügyért felelős államtitkár, Rácz András emlékeztetett arra, hogy mi mindent adott a magyarság a világnak, melyek közül is kiemelkedik a természet védelmét jelképező madarak és fák napja, amit bő egy évszázad után is megünneplünk. Hangsúlyozta: „értelemmel kell közeledni a természethez”, s olyan emberek szellemét is követni kell, mint a magyar David Attenborough, Hermann Ottó. Utalt arra is, hogy éves szinten mintegy 1.6 millió látogatót fogadnak a nemzeti parkok, rendszeresek a tematikus gyermekfoglalkozások. Assisi Szent Ferencről kijelentette: hatalmas szemléletformáló volt, aki békét kötött a farkas és az emberek között, aminek jelképes az üzenete. A Balaton-felvidéki Nemzeti park igazgatója, Puskás Zoltán a környezet iránti közös felelősségünkről, a Balaton térségének jelentőségéről beszélt. Felhívta a figyelmet arra, hogy számos faj drámaian fogy, kihal a gondatlan emberi tevékenységek eredményeként. Elmondta, hogy a Kis-Balaton például háromszáznál is több madár otthona, s száz év után eredményes daruköltést tapasztaltak. A szép, érintetlen, egészséges környezet a civilizáció fennmaradásának záloga - hangsúlyozta. Ebben a tevékenységben a nemzeti parkok szakembergárdájukkal, eszközeikkel, programjaikkal oroszlánrészt vállalnak, de ez csak az eredményes pályázatok, a kormányzat és a lakosság aktív segítségével teljes. A térség országgyűlési képviselője, Kontrát Károly kérte hallgatóságát, hogy ismerje, őrizze meg azokat a környezeti értékeket, elemeket, melyek részei életünknek. Ígéretet tett arra, hogy a jövőben is rendelkezésére áll mindazoknak, akik szívügyüknek tekintik a környezet védelmét. A beszédek elhangzása után Semjén Zsolt, Rácz András, Kontrát Károly és Puskás Zoltán leplezte le a Munkácsy-díjas Dienes Attila által készített Assisi Szent Ferenc szobrot, melynek talpazatán ez olvasható: „Áldott légy, uram, s minden alkotásod”. Az ünnepséghez méltó műsorral a csopaki református iskola tanulóit és pedagógusait láthattuk, hallhattuk. Rácz András, Kontrát Károly, Puskás Zoltán és Semjén Zsolt Zatkalik A. 8

[close]

p. 9

2019. május utár Aktuális Kötelező bejelenteni a kifogott kapitális pontyokat A tapasztalatok alapján áprilisban fogják ki a legtöbb kapitális pontyot a Balatonnál. Ez évtől kötelező bejelenteni a 20 kilogramm fölötti fogásokat a vízkezelőnek, azaz a Balatoni Halgazdálkodási Zrt.-nek. A behúzós horgászrend pontosan szabályozza, hogyan kell eljárnia annak a horgásznak, aki ilyen kapitális példánnyal találkozik. „A behúzós horgászrend 1.12. pontja szerint a horgász köteles bejelenteni az általa fogott 20 kg-nál nagyobb pontyot. A balatoni halgazdálkodási társaság azt kéri a horgászoktól, hogy ebben az esetben lehetőleg azonnal hívják a 06 20 458 20 44-es telefonszámot 8:00 és 16:00 között, ezen időponton kívül pedig sms küldése szükséges, hogy a helyszínen a társaság munkatársa is lefotózhassa a halat. Ennek az új horgászrendi pontnak alapvetően két fő célja van - írja a balatonihal.hu. Az első természetesen a halőrzés. Nem titok, hogy a beérkezett bejelentéseket halanként rendszerezik egy adatbázisban. Vannak visszatérő vendégek, de egyre több újonnan „benőtt” példány is partra látogat, továbbá akadnak teljesen érintetlen egyedek is. A halakat egy speciális eljárás alapján azonosítják, így nyomon követhető a növekedésük. A másik - ugyancsak nem titkolt cél -, hogy meggátolják az illegális pontykereskedelmet, azt, hogy a Balatonban növekvő példányok magántavakba „vándoroljanak”. Az intézkedés azt kívánja segíteni, hogy minél több horgásztárs informálódjon a Balaton pontyállományáról és kedvet kapjon egy felejthetetlen túrához, ahol akár kapitális pontyokat foghat és jó eséllyel akadhat össze akár „élete halával” is. - A magyar tengerről bátran ki lehet je- lenteni, hogy a természetes vizeink közül a legkiválóbb pontyállománnyal rendelkezik - olvasható a halgazdálkodási cég honlapján. „A Balaton pontyállománya egyedülállónak számít világszerte azzal, hogy éves szinten több mint száz darab 20 kg feletti példányt fognak a horgászok. Ez így nagyon jól hangzik, de akkor van igazán létjogosultsága, ha minél szélesebb körben elterjed és a hivatalos fotókat bárki megtekintheti. Gyakran előforduló kérdés volt és még a mai napig is az, hogy éves szinten vajon hány kapitális pontyot fognak ki a Balatonból és engednek vissza. Eddig a beérkezett információk alapján kalkuláltunk, de tudtuk, hogy szükség van egy hivatalos forrásra, amelyet a horgászrendben is rögzíteni kell. Ezt felismerve dolgoztuk ki és vezettük be a 20 kg feletti pontyok bejelentésének rendszerét”. A boiliebalaton.hu weboldalon lépésről lépésre olvasható a bejelentés menete és balatoni ponty-arcképcsarnok gyönyörű példányai is megtekinthetők. Siófoki nyitány: a nyár első nagyrendezvénye Nemzeti Regatta ötven település részvételével Összeálltak a települési csapatok az idei Nemzeti Regatta versenyszámaira, melyekre a Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) és szervezőtársai 2019. június 1-2-án várják Siófokon a látogatókat. A számos színes, ingyenes családi program között fellép majd Vastag Csaba, az Irigy Hónaljmirigy, Péterfy Bori & Love Band, valamint a Hooligans zenekar. A benevezett magyarországi települések már készülnek a megmérettetésekre, így az amatőr vitorlásversenyre, a Sió csatornán zajló sárkányhajó viadalra, valamint a Települési Ízek Utcájában zajló főzőversenyre. A minden bizon�nyal látványos és izgalmas versenyeken kívül színvonalas bemutatkozó műsorokkal is készülnek a települések, melyekre majd a nagyszínpadon kerül sor. A Települési Ízek Utcájában megismerkedhetünk a csapatok által képviselt magyarországi településekkel, hiszen a saját standokon mindenki be- mutatja majd látnivalóit, az adott település értékeit. A jellegzetes ételeiket szakértő zsűri véleményezi majd, de a nagyközönség részéről is lehetőség lesz a kóstolására. A különböző versenyszámokat külön-külön is szakértő zsűri bírálja el, így sok értékes díj talál majd gazdára a kétnapos fesztivál keretében és a benevezett települések biztosan nem térnek haza üres kézzel. Az idei Nemzeti Regattán a házias�szony szerepkörében - az elmúlt évek hagyományaihoz híven - ismét Ördög Nóra fog közreműködni, a házigazda pedig Borbély Ferenc lesz, aki egyben a vitorlásverseny szakértő kommentátora is. Az esemény minden korosztály számára kínál programot és kikapcsolódási lehetőséget a parton és vízen egyaránt. A sztárfellépők mellett az egészséges életmód jegyében szűrővizsgálatokon is részt lehet majd venni, valamint a gyermekeket is rengeteg érdekes program, foglalkozás és felfedezni való várja majd a helyszínen. A szervezők véglegesítették a benevezett települések listáját, illetve ös�szeállt, hogy ki melyik versenyszámban indul. A vitorlásversenyen minden település részt vesz, a sárkányhajó futamon 25 település méri majd össze erejét, a főzőversenyen pedig összesen 36 település ízeit kóstolhatjuk meg. A standszépségversenyen 43 település standját bírálja majd a zsűri, a nagyszínpadon pedig 26 települési produkciót láthat a nagyközönség. SF 9

[close]

p. 10

Aktuális utár 2019. május A Balaton legyen az egész világnak a büszkesége! Kikötött az első hajó Füreden A balatoni személyhajózás évtizedek óta fordítani, s a nyári időszak elsősorban a A BAHART vezérigazgatója, Kollár József húsvét nagyszombatján veszi kezdetét a minőségről szóljon. Ha ezeket a célokat szerint ünnepi esemény a cég számára, hogy Siófok és Balatonfüred közötti járattal. Így az önkormányzatok, vállalkozások, s a az intenzív téli felkészülést követően végre volt ez idén is, mintegy jelképezve a feltáma- turizmusból élők mind magukévá teszik, kifuthatnak hajóik a vízre. A szezont illető- dást szakrális értelemben is, de a természet akkor hosszú időre bebetonozzuk azt, en kijelentette, nagy várakozással néznek a megújulását is, hiszen napos, meleg időben hogy a Balaton az ország második legna- 2019. esztendő nyara elé. Optimizmusukat vetett horgonyt a Szent Miklós hajó, fedél- gyobb turisztikai célpontja maradjon. alátámasztja, hogy a tervek fölöttiek az el- zetén a déli part küldöttségével. Siófok polgármestere, Lengyel Róbert múlt szezon mérlegének adatai. 2018-ban A nemzeti himnusz és a Balaton him- arról szólt, hogy a Balatoni Hajózási Zrt. egy húszéves rekord is megdőlt: több mint nuszának elhangzása után a Siófoki Férfi (BAHART) rendkívül fontos változások után, kétmillió utast szállítottak hajóikon, a leg- Dalkör Egylet - Lovrek Károly karnagy ve- s ugyanolyan fontos változások előtt áll. Ki- többet a magyar hajózási társaságok közül. zényletével - adott műsort, majd a hajóso- emelte, hogy a zrt. 2018-as eredményei jók Világosan látni kell - folytatta -, hogy több kat köszöntötték a Balatonfüred Néptánc voltak, melyekre büszkék lehetnek. A cég jö- évtizedes lemaradást csak hosszú évek alatt, Egyesület leányai. vőjéről Lengyel Róbert kijelentette: „Nem va- és nagyon komoly források birtokában lehet A vendégfogadó város polgármestere, gyok jövőbe látó, de tisztességes állami szán- ledolgozni. Ennek érdekében az elmúlt évek- Bóka István kijelentette: óriási szerepe van a dékot feltételezve nagy jövő előtt állhat a cég. ben megtörtént a zrt. strukturális átalakítá- balatoni hajósoknak, ezért is kíván elsőként Az állami szándék valóban az, hogy tőkét sa, változott a belső működés, s elértünk a nekik jó szerencsét a 2019-es szezonra. Ez- juttasson a cégbe, s fejlesztési forrásokhoz jut- modernizáció irányába, de látni kell, hogy en- után utalt Eötvös Károly Utazás a Balaton tassa, s egyben tartsa a BAHART-ot, hogy a nek az útnak még nagyon az elején vagyunk, körül című művére, melyben ugyanazok és nagyon sok feladat vár még ránk. az értékek olvashatóak, melyek ma is ér- Szólt arról is, hogy a döntéshozók vényesek. Ezek a víz, a gyógyturizmus, világosan látják, hogy komoly for- a pincék, a borok, az emberléptékű he- rásokra van szükség, melyek adott gyek, a füredi kőszínház, Széchenyi és esetben évtizedekre meghatározzák a gőzhajózás. Talán a modern Balaton a teljes balatoni hajózás jövőjét. A felépítése kezdődött el a gőzhajózással műszaki lemaradások ledolgozása - folytatta a polgármester -, s ezekben évekbe, akár egy évtizedbe is telhet: a hónapokban is úgy érezhetjük, hogy új kompot és hajókat kell építeni, meg valami új kezdődik a Balatonnál, illetve kell újítani a kikötőket, új háttérbá- a balatoni hajózás életében. Az állam - Kontrát Károly, Bóka István és Balassa Balázs köszönti zisra lesz szükség. Mindez az állami egyeztetve a balatoni önkormányzatok- a BAHART vezérigazgatóját, Kollár Józsefet szerepvállalás nélkül gyakorlatilag kal - azt a döntést hozta, hogy tulajdonos- tulajdonosi kör tekintetében az önkormány- elképzelhetetlen. Éppen ezért a magyar ál- ként jóval nagyobb szerepet kíván magának zatokat és az állami tulajdont fenntartsa, ak- lam belépése a tulajdonosi körbe utat nyit szánni a balatoni hajózás fejlesztése kapcsán. kor minden további nélkül optimistán lehet a a BAHART modernizációjához. Csendes iz- Bízzunk abban, hogy ennek a történetnek jövőbe tekinteni.” galommal, ugyanakkor bizakodva várjuk a siker lesz a vége - tette hozzá. Befejezésül Keszthely polgármestere, Ruzsics Ferenc 2019-es hajózási szezont, s az előttünk álló ismét Eötvöst idézte: A Balaton legyen az a nyilvánosság előtt kért bocsánatot egy éveket - zárta gondolatait Kollár József. egész világnak a büszkesége! (néhány internetes felület által elferdített) A Belügyminisztérium parlamenti állam- A Balatoni Szövetség (BSZ) nevében beszéde okán (a téma a Balaton partjára titkára, Kontrát Károly ezekkel a szavakkal Balassa Balázs elnök hangsúlyozta, hogy tervezett intenzív beépítés volt). A folyta- fordult a résztvevőkhöz: „Önöktől azt kérem, a BSZ összefogja az önkormányzatokat, s tásban elmondta: „Nekünk, balatoni veze- hogy szeressék a Balatont, a Balatontól azt ma óriási a jövőkép megfogalmazásának tőknek kötelességünk és feladatunk az, hogy kérem, szeressen bennünket. Bízzunk abban, felelőssége. Hagyjuk, hogy a családbarát ezt a természeti kincset a lehető legszélesebb hogy sok vendég jön, s jól érzik magukat, s jö- Balatont felváltsák gyorshajók, zajos ren- körben megőrizzük úgy, hogy a fejlesztéseket vőre is visszajönnek.” dezvények - kérdezte, majd kijelentette: a ne befolyásoljuk és akadályozzuk meg vele. A 173. balatoni hajózási szezon megnyitó- változást tudomásul kell venni, de el kell A fejlesztéseket az önkormányzatok egyedül ja a nemzeti lobogó és a BAHART zászlajá- dönteni, mennyire vagyunk ebben part- nem tudják megvalósítani, ezért szüksége- nak felvonásával zárult. nerek. A tizenkét hónapos Balatonról sek a vállalkozói és állami segítségek. Vár- A rendezvényt a Balatonfüred Néptánc nemcsak beszélni kellene, hanem tenni juk az újabb magyar csodát. Egypárat már Egyesület (Bácsi Gabriella vezetésével) és a is érte, ám a nyári időszakot már tovább megéltünk, s remélem, hogy a közeljövőben Balatonfüredi Ifjúsági Fúvószenekar fellépé- erősíteni több programmal, szolgáltatás- mindannyian tanúi leszünk azoknak az se, majd a szokásos ingyenes sétahajókázás sal nem szabad - folytatta -, s a forrásokat eseményeknek, hogy ezek a csodák tovább tette színesebbé. az őszi, téli, tavaszi időszakokra kellene folytatódnak, s be is teljesednek”. Zatkalik András 10

[close]

p. 11

2019. május utár Települések Bogláron rohamtempóban készülnek a nyárra A déli part egyik legkedveltebb üdülőhelyének önkormányzata jelentős, négyszázharmincmillió forintos pályázati forrással gazdagodott. A közel félmilliárdos tétel természetesen nem parkolhat sokáig a város bankszámláján - felhasználásának határidejéül a kiíró, a Magyar Turisztikai Ügynökség június 30-át jelölte meg. Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere szerint a sikeres kandidálás újabb lendületet ad a turizmus fejlesztéséhez, s tovább javítja a település vonzerejét. - A beruházás a boglári hat szabadstrand korszerűsítését érinti. A kisebb létesítményekre átlagosan ötven-, a nagyobbakra százmillió forintot fordíthatunk. Felesleges hangsúlyoznom, hogy műszaki színvonalban, a szolgáltatások minőségében, praktikumban és esztétikumban ez milyen komoly előrelépést jelent. A támogatóval, a Magyar Turisztikai Ügynökséggel kötött megállapodás azonban azt is rögzíti, hogy a munkálatokkal a nyári csúcsszezon kezdete előtt végeznünk kell. Időarányosan rendben vagyunk, a közbeszerzési eljárások sikeresen lezárultak, a vállalkozók rohamtempóban végzik feladataikat. A cél tehát teljesülhet: a kánikulai napokon már megújult, a korábbinál jóval komfortosabb, család- és gyermekbarát strandok várják a vendégsereget. Játszótereket, lidós partszakaszokat építünk, árnyékolókkal, napvitorlákkal védjük a strandolókat, baba-mama szobákat alakítunk ki, fákat ültetünk, az újonnan telepített padokon megpihenők számára pedig internet elérési és telefon töltési lehetőséget biztosítunk. Boglár polgármestere elmondta: a már folyamatban lévő projektek közül is kiemelkedik a művelődési ház rekonstrukciója. A nyolcvanéves, patinás épület és a szomszédos szabadtéri színpad mintegy háromszázötvenmillió forintból újul meg - ebből közel nyolcvanmillió önrészként terheli a város büdzséjét. Az intézmény átadására jövő év júniusában, a városnapon kerül majd sor. Ez a jövő, ám már az idei ünnepségen is lesz mire büszkének lenni. A Platán strandon új sétányok, pavilonok, padok várják a fürdőzni, pihenni vágyókat, s a nyár folyamán számos rendezvény biztosítja a bogláriak és az ide érkező vendégek szórakozását. A programok közül kiemelkedik a pünkösdi MÉTA fesztivál, a Jazz és bor sorozat minőségi koncertjei, valamint a Világzene fesztivál. A már hagyományos augusztus 20-i BB szüreti mulatságnak azonban már új gazdája lesz: ezúttal a régióban komoly elismertséggel bíró kaposvári szervező cég, a HangÁsz vállalta fel e megtisztelő feladatot. Mondhatnánk, hogy Bogláron minden tökéletesen működik, ám azt is látnunk kell, hogy a tervezett fejlesztésekkel nem mindenki ért egyet. A Jankovich-telepi ingatlantulajdonosok nevében petíciót nyújtottak be az önkormányzathoz, mely szerint a szabadstrandon történő beruházások - például a közvilágítás kiépítése - veszélyeztetik a köztéri fák gyökérzetét - tehát pusztuilásra vannak ítélve. A testület kompromisszum készségét tanúsítja, hogy a fürdőegyesület több kérését teljesítettük, de hangsúlyozni kívánom ezúttal is: az egyéni érdekeket nem helyezhetjük a közösségi fölé. Süli Ferenc Király Viktorral indul a strandszezon Siófokon Rengeteg kulturális, sport és szórakoztató program közül lehet válogatni májusban Siófokon: a gyereknapi rendezvények mellett a hónap legfontosabb eseménye a Strand Szezonnyitó lesz május 17-19. között, amelyet idén először rendez meg a város. Az ingyenes fesztiválon fellép Király Viktor, a Magna Cum Laude, illetve Marót Viki és zenekara is. Idén először kap a siófoki Nagystrand megnyitása önálló rendezvényt. Május 1719. között nagyszabású Strand Szezonnyitóval ünnepli a balatoni nyár kezdetét a város. Péntektől vasárnapig különböző játékok várják a kicsiket és nagyokat, illetve vásári árusok, kézművesek és gasztro kereskedők is kitelepülnek a Nagystrandra, esténként pedig neves fellépők gondoskodnak a hangulatról. Pénteken Király Viktor and The Dreamers, szombaton a Magna Cum Laude, vasárnap pedig Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar ad ingyenes koncertet a PLÁZS színpadán. Sportprogramokból sem lesz hiány a hónapban. Május 18-án, szombaton, öt távon várja a bringás túrázókat a McDonald’s BringaMánia Tour de Balaton, így a teljesítménytúrázók mellett a legkisebbek és a családok is bekapcsolódhatnak a bringázásba. Május 24-én rendezik meg a kajakkenu sport népszerűsítésére a Sulisárkányok területi versenyét a Sió-csatornán, amelyen a környék általános és középiskoláinak csapatai szállnak vízre. A Kihívás Napján, május 29-én a Kálmán Imre Kulturális Központ idén is közös mozgásra hív mindenkit a Fő térre, a sztárvendég Schobert Norbi lesz. Most először a Siófoki Kajak Kenu Egyesület is csatlakozik a programokhoz 24 órás evezéssel a Sió-csatornán. Természetesen május utolsó hétvégéjén a gyereknapot is megünnepli a város, méghozzá egy Állati Jó Gyereknappal. Ismeretterjesztő játszóház, terápiás kutyabemutató, gyerekkoncertek és játszóház is szerepel az állatos témájú gyereknapi programok között május 25-én és 26-án. Vasárnap este pedig az Ezer Lámpás Éjszakája országos programsorozatához kapcsolódva fellép a Zaporozsec, Hevesi Tamás és Zenekara, valamint a New Level Empire is a Fő téren, illetve világító lufikat engednek a magasba, hogy Siófokon is felhívják a figyelmet az eltűnt gyerekekre. További információt a város hivatalos turisztikai weboldalán, a www.hellosiofok.hu oldalon találnak. 11

[close]

p. 12

Települések utár 2019. május Pilótaképző akadémia létesül a Hévíz-Balaton Airporton Norvég befektetők 15 millió eurós ráfordítással a hévízi önkormányzat által üzemeltetett Hévíz-Balaton Airporton pilótaképző központot alakítanak ki. A forintban mintegy 4,8 milliárdos beruházás a világ legdinamikusabban fejlődő iparágát fejleszti, és további befektetőket fog vonzani a reptérre. Minderről Papp Gábor polgármester sajtótájékoztatót tartott Manninger Jenő országgyűlési képviselővel és Nagy Bálinttal, a szomszéd város Keszthely alpolgármesterével együtt. A KözépEurópai Légiközlekedési Klaszter (CEAC) idén novemberben indítja a repülőtéren a pilótaképzési programját. A városvezető utalt rá, hogy 2012-ben létesítették a száz százalékban önkormányzati tulajdonú reptérüzemeltető céget, a működtetésében az állam is gazdasági szerepet vállalt. - Kezdetektől fogva hittünk abban, hogy ez a reptér nyugat-magyarországi regionális légikikötőként üzemelhet, de nem csupán a régió közlekedési csomópontjává válik, hanem logisztikai szolgáltató központként és iparterületként is működhet - mondta Papp Gábor, s beszélt e folyamat alakulásának helyzetéről: - Önkormányzatunk évente 50 millió forinttal, a fejlesztési tárca 120-130 millió forinttal támogatja a repteret. A légi kikötőt elsősorban Frankfurttal és Londonnal szeretnék összekötni, de előrehaladott tárgyalásokat folytatnak tel-aviv-i, szentpétervári és norvégiai járatok indításáról. Mindezen túlmenően nagy befektetői érdeklődés mutatkozik az egykori laktanyaterületen logisztikai központ és ipari park kialakítására is. A repülőtéri fejlesztéseknek nagy lökést ad a Zalaegerszegen épülő, Európában is egyedülállónak számító járműipari tesztpálya, valamint az M7-es autópályát a zalai megyeszékhellyel összekötő M76-os gyorsforgalmi út, ami érinti a repülőteret is. A pilótaképzéssel pedig új perspektívák nyílhatnak meg nemcsak Hévíz, de a megyei városok és a Dunántúl tekintetében, hiszen az út nyitva áll ahhoz, hogy a Hévíz-Balaton Airport mindinkább ténylegesen is regionális reptérré váljon. Nagy Bálint, Papp Gábor, Manninger Jenő a sajtótájékoztatón A CEAC által indított beruházás keretében a tervek szerint két éven belül az új hévízi akadémiának 300 diákja és 80 alkalmazottja lesz. Kezdetben oktatási létesítményekbe, modern oktatási célú légi járművekbe és repülésszimulátorokba fektetnek be, hangárépületeket hoznak létre, irodákat és tantermeket, valamint hallgatói szálláshelyeket alakítanak ki, s hamarosan megkezdődik az oktatók és a személyzet felvétele is. Az akadémia közvetlenül légitársaságok részére fog pilótákat képezni. A képzés technikai része a környékre és a komfortérzetre nem lesz negatív hatással, hiszen az oktatás alapvetően szimulátorokon, illetve négy személyes kisgépek segítségével történik. Manninger Jenő elmondta: a norvég fél határozott véleménye volt, hogy a hazai befektetési és üzleti környezet teljes mér- tékben alkalmas, hiszen a többi versenyké- pes országgal összehasonlítva Magyaror- szág kiemelkedő lehetőséget kínál. Hazánk központi elhelyezkedése Európában, a ki- egyensúlyozott időjárása és éghajlata, a ren- delkezésre álló repülőterek és a légtér töké- letes helyszínné teszi a légitársasági pilóták oktatására. Ezen belül Hévíz nemcsak egy hatalmas lehetőségeket kínáló repülőtérrel rendelkezik Európa közepén, de a világ egyik leghíresebb gyógyfürdővárosa is, egyedül- álló gyógytava kiváló minőségű termálvize turisták ezreit vonzza a világ minden tájá- ról. Hévízen adott az a potenciál, hogy az elkövetkező években még több turistát és befektetést vonzzon, és a környezetében induló, többek között Zalaegerszegen tör- ténő fejlesztések is erősítik ezt a szerepet. A pilóták képzése, az ezzel kapcsolatos be- ruházások magasan kvalifikált munkaerőt és innovatív technológiát igényelnek. Ez az a minőségi fejlesztés, amire a térségnek leginkább szüksége van, a légügyi klaszter megjelenése a dinamikusan fejlődő ágazat további beruházásait, logisztikát, szervize- lést generálhat. Nagy Bálint a régiót ért sikerért gratu- lált Manninger Jenőnek és Papp Gábornak. Mint mondta, a Balaton és Keszthely tér- ségét illetően is nagy lehetőséget jelent az induló program, azokkal a már korábban bejelentett kormányzati támogatású fejlesz- tésekkel együtt, amelyek a Hévíz-Balaton Airport előtt állnak, turisztikai és gazdasági szempontból egyaránt. Kiemelte, hogy a beruházások Keszthely számára is fontosak, hiszen a hozzá kötődők nyilvánvalóan a Ba- laton-parti város szolgáltatásait is igénybe kívánják majd venni. Horányi Árpád Fonyód: újabb 40 millió forint strandfejlesztésre Áprilisban a Magyar Turisztikai Ügynökség (továbbiakban MTÜ) képviselőivel volt bejárás a támogatásra érdemes- nek tartott fonyódi szabadstrandokon. Mint ismert, korábban 450 millió forintos támogatást ítélt meg az MTÜ Fonyód Város Önkormányzatának a Huszka utcai strand, a Báthori utcai strand, a Bélatelepi strand, a Városi strand, valamint az Árpád parti strand továbbfejlesztésére. A bejárás után megállapították, hogy bizonyos környezeti munkákra, illetve baba - mama szobák kialakítására még szükség lenne. - Ennek a kérelmét adtuk be a bejárás után és ezt jóvá is hagyta az ügynökség. Így további 40 millió forintot kaptunk ezeknek a fejlesztéseknek a költségeire! - jelentette be Hidvégi József polgármester. A plusz támogatásnak köszönhetően az Árpád parton is lesznek baba - mama szobák és a többi strandon is lehetőség nyílik további, hasznos fejlesztésekre. Mindezzel együtt a szabadstrandok fejlesztésére Fonyód városa összesen 490 millió forint támogatásban részesült! GT 12

[close]

p. 13

2019. május utár Települések Több tízmillió forintos fejlesztések zajlanak Alsóörsön A településen az elmúlt évek során számos beruházás valósult meg - jelentős részük pályázati és saját forrásokból. Az önkormányzat átgondoltan tervezi a fejlesztéseket, számítva a lakosság és a nyaralótulajdonosok véleményére. Jelenleg tíz elnyert pályázat segíti az idei tervek megvalósulását. Ahogy beköszöntött a jó idő, egyszerre több fejlesztés is elkezdődött a községben. Az egyik leglátványosabb beruházás az Endrődi Sándor utca járdájának a felújítása - a munkálatokkal hamarosan végeznek. Hebling Zsolt polgármester örömmel újságolta, hogy a beruházással Alsóörs legfrekventáltabb utcája újul meg - a pénzügyi háttér megteremtésében jelentős segítséget nyújtott a tizenötmillió forintos belügyminisztériumi támogatás. Évek óta nagy problémát jelentett a Március 15. utcában a csapadékvíz elvezetése. A munkálatok megkezdődtek, zárt- rendszerű csapadékhálózatot építenek ki. A közlekedést pedig - néhány héten belül - az új aszfaltréteg is megkönnyíti. - A napokban indul a közbeszerzési eljárás az óvoda konyhájának korszerűsítésével kapcsolatban. Ez jó hír, hiszen nemcsak gyermekeinket, hanem az időseket, a szociálisan rászorult embereket, lakosainkat is ellátja finom ételekkel az intézmény. A Sirály park még ebben az évben megújulhat, köszönhető a Balaton Fejlesztési Tanács 15 millió forintos támogatásának. Most szökőkúttal gazdagodunk, szép parki elemekkel, s a halásztragédiák megörökítésére egy emlékművet is elhelyezünk majd. S ami még különlegessé teszi majd a parkot: lesz egy selfiepont, mely biztosan sok érdeklődőt vonz - vázolta fel a további fejlesztéseket Hebling Zsolt polgármester. A közelmúltban szerelték fel a sportcsarnok térelválasztó függönyét, melyre - pályázati forrásból - ötmillió forintot fordíthattunk. Eddig 85 millió forintot sikerült a sportcsarnok felújítására szánni - a teljes összeg TAO-s támogatásoknak köszönhető. A település első embere reméli, hogy a csarnok szigetelésére és a műpadló cseréjére is sikeresen pályáznak, ezáltal pedig teljesen megújul az épület. Szendi Péter Száz program Szárszón Ha még hinni lehet a közmondásoknak - melynek egyik gyöngyszeme a májusi eső aranyat ér -, joggal bizakodhatnak a mezőgazdászok, a földműveléssel foglalkozók a gazdag termésben. Május, a szerelem hónapja ugyan már első napjaiban lehűtötte a kedélyeket és a hőmérsékletet, cserébe alaposan megáztatta a földet. A Balatonszárszón megrendezett országos búzaszentelő több száz résztvevője azonban a szakadó esőben is kitartott az eredeti program mellett, igazolva, hogy a hagyományok ápolása minden körülmények között megtisztelő kötelezettség. Dorogi Sándor, a település polgármestere szerint a szárszói lét egyik meghatározó formája a közöségi élet: e tézisnek megfelelően számos olyan rendezvény színesíti a településről kialakított képet, melyek - az állandó lakosság mellett - a turisták érdeklődését is felkeltik. - Kijelenthetem, hogy programok terén Balatonszárszón soha nincs holtszezon: idén mintegy száz eseményre - színházi előadások, koncertek, folklór műsorok, irodalmi estek, kiállítások várják az érdeklődőket. A már közismert kínálatból természetesen kiemelkedik a Csukás Színház műsora, s a Sárkányfesztivál. Régi vágyunk teljesül a Vers utca kialakításával: a vízparti József Attila-emlékműtől a költő múzeumáig verseket felsorakoztató paravánok között vezet majd az irodalombarátok útja. A megpihenni vágyókra is gondoltak a tervezők, hiszen három csendes helyen olyan padok lesznek elhelyezve, melyeken beprogramozható, meghallgathatók lesznek a magyar líra legveretesebb alkotásai. Ismét megrendezzük - a szárszói találkozók emlékére - a magyar értelmiségiek fórumát, s folytatjuk az Ady - Arany - József Attila Aranyháromszög programsorozatot is. A polgármester elmondta: az idegenforgalmi szezonra megújul, megszépül a három strand - ezek közül kettő térítés nélkül vehető igénybe, s ez utóbbiak korszerűsítésére százötvenmillió forintos pályázati támogatást nyertek. - Az elmúlt évi rekord bevételeknek köszönhetően idén mintegy százmillió forintot fordíthatunk a közutak, járdák aszfaltozására, díszburkolatok kialakítására.Korszerűsítjük a Csukás Színházat, új fénytechnikai berendezéseket építünk be, s öltözőkkel is bővítjük a létesítményt. A kisrégiós együttműködés hasznát, ered- ményességét segíti majd elő a település centrumában kialakítandó termelői piac. A legnagyobb várakozás azonban a december 3-án átadandó új József Attila szobor iránt nyilvánul meg. Süli F. 13

[close]

p. 14

Települések utár 2019. május Gyenesdiási tavasz Zenés műsoros programmal nyitotta meg kapuit a szezonális gyenesdiási termelői piac, majd a hagyományos Rügyfakadás, Tavaszünnep rendezvényei nyújtottak kikeleti szórakozást. Áprilisi szeszélyeiből az időjárás ugyan a zordabb arcát mutatta a piacnyitón, ám a színpadi műsorok nyomán a látogatókon úrrá lett a jó hangulat. Az operettvilág legismertebb, legszebb dallamai csendültek fel Farkas Gergő, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészének előadásában. A vérpezsdítő muzsika a közönség körében testet-lelket melegített. Humort hozott a nyugdíjas klub komédi- ás színjátéka, nótás kedvet hozott a Gyenesdiási Dalárda, népi hangszeres kíséret- Farkas Gergő műsora a piacnyitón tel. A standok megteltek a házi termésű áruféleségekkel, kézműves termékekkel, bőséges kínálatot nyújtva a látogatóknak. A Forrásvíz Természetbarát Egyesület szervezésében ugyancsak tradicionális Rügyfakadás, tavaszünnep programjaira huszárok és hagyományőrző honvédek vezette látványos felvonulás invitált mindenkit. Az erdei Nagymezőn népi ételek készültek Régi Korok Konyhája címmel, közben számos természetvédelmi társszervezet, egészségmegőrző közösség, térségi sportklub, a tűzoltóság bemutatói várták az érdeklődőket. Majd izgalmas megmérettetésben lett kiválasztva a Nagymező kődobó bajnoka és sodrófahajító bajnoknője. H. Á. Balatonmáriafürdő: elkészült a csapadékvíz elvezető rendszer Április közepén hivatalosan is lezárult a Balatonmáriafürdőt érintő csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztésének II. üteme is, miután Galácz György polgármester, Bíró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, és Kovács Tamás, a kivitelező cég vezérigazgatója részvételével ünnepélyes keretek között is megtartották a projekt zárórendezvényét. A település önkormányzata két évvel ezelőtt kötött támogatási szerződést a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával a település csapadékvíz-elvezetés gondjainak megoldására. A beruházás értéke meghaladja a háromszáztízmillió forintot - a teljes összeg vissza nem térítendő támogatás. Balatonmáriafürdő csapadékvíz projektje két ütemre, ezen belül hat különböző tervezési szakaszra osztódott. Az első ütemben két rész kivitelezése valósult meg: a Rákóczi utca és környéke, a Vilma utca csapadékvíz elvezetése, valamint a Gróf Széchényi Imre téri zárt csapadékcsatorna kiváltása és a Dózsa György utcán padkafolyókák kiépítése. A munkálatok során több mint ezer méter csapadékvíz csatorna és közel kétszázötven folyóka csatorna került kiépítésre. A beruházás második szakaszában többek között a Keszeg, Akácfa, Őrház és Faluház utcák csapadékcsatorna kiépítése történt meg, csaknem négy kilométer hosszan, valamint a program része a Gróf Széchényi Imre téri zárt csatornaszakasz tisztítása is. SF Tisztelet a természetvédőnek Maradandó emléket állítottak Balatonszentgyörgyön a kis-balatoni természetvédelem emblematikus alakjának, Futó Elemérnek. A Gulya Csárda udvarán álló alkotás több mint szobor: sugározza azt a szellemiséget, amit Futó Elemér egész életében képviselt. Természetszeretete családi indíttatásból fakadt, édesapja vezette be a Kis-Balaton élővilágába, s ezeken a nyomokon ment tovább, amikor életpályát választott. Munkásságáról legendák szólnak, számtalan értékmentő, fenntartó tevékenység fűződik hozzá. Élenjárója volt a természeti étékek bemutathatósága megteremtésének, kezdeményezésére lett kialakítva a Diás sziget bemutató háza, a vörsi tájház, tevékenysége ott van a kápolnapusztai bivalyrezervátum létében és a Gulya Csárda megépítésében is. A 2010-ben elhunyt szakember 1973tól tevékenykedett 32 éven át hivatás- szerűen a Kis-Balaton tájegység őrzőjeként. Munkatársként emlékezett meg róla Kopek Annamária, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park ökoturisztikai osztályvezetője, aki 1981-től dolgozott vele együtt. Idézte Futó Elemér követendő hitvallását, hogy az ember sem vehet el többet a természettől, mint amennyi abból minden más élőlényt megillet. Ismereteit élményszerűen adta át előadásain, olvasmányként pedig a Berekjárás címmel írt könyvében. A keszthelyi Turi Török Tibor szépmíves által készített szobor avatóünnepségén közreműködtek a balatonszentgyörgyi általános iskola Futó Elemérről elnevezett környezet- és természetvédelmi vetélkedőjében részt vett diákok, műsort adott a Kis-Balaton Táncegyüttes. Horányi Árpád 14

[close]

p. 15

2019. május utár Települések T e Vendégváró Lelle: megújuló strandok Kétszázötvenmillió forintot fordíthat a balatonlellei önkormányzat a helyi szabadstrandok korszerűsítésére - a két kilométeres, közkedvelt partszakasz mellett két kisebb fürdőhely is modernizálva várja majd a nyáron a vendégeket. A projekt keretében új vizesblokkot építenek, négyet teljesen felújítanak, négyezer négyzetméteren térburkolatot helyeznek el, játszóterekkel, biztonságos lejárókkal, ivókúttal, kültéri zuhanyozókkal bővítik a szolgáltatásokat, a felhasználók kényelmét. Napelemes közvilágítás biztosít majd kellő hangulatot az esti sétákhoz, s természetesen gondoskodnak a mozgáskorlátozottak komfortérzetéről. Kenéz István, a város polgármestere tájékoztatott arról is, hogy a Zöld város program keretében háromszázmillió forintos pályázati forrás biztosítja a közterületek esztétikai megújulását. A kivitelezési munkálatok júliusban kezdődnek. - Balatonlelle talán legfontosabb közösségi terei a parkok, sétányok. Érthető tehát, hogy rehabilitációjuk ismét előtérbe kerül. Járdákat építünk, korszerű térburkolatokat alakítunk ki, a Béke parkban játszótér, szökőkút kerül kialakításra, az Öreg parkban - százötven négyzetméteres gumi felületen - tizenöt fitness eszközt telepítünk. A hos�szú évek óta használaton kívüli kertmozi ugyancsak rekonstrukcióra vár: eredeti funkciója ugyan megmarad, ám itt kerékpáros pihenőt és szervízt is kialakítunk. Az élménystrandon is változások várhatók, új beléptető rendszer és új pénztárak jelzik a változást. Ezt a látogatók magas száma - évente mintegy százötvenezer vendég - is indokolja. Süli Fűzfő: jelentős infrastrukturális fejlesztések A téli hónapok - a beruházások szempontjából - az előkészületek időszaka volt. Marton Béla polgár- mester szerint ebben az évben is dinamikus fejlesztések tanúi lehetnek a város polgárai. Az Öböl Park projekt részeként meg- elfogadott, érvényes koncepció szerinti köz- nek tetején a Fövenystrandéhoz hasonló kezdődött egy újabb kerékpárút építése a park kialakítások. Természetesen a tervek fejlesztést képzeltünk el. Keressük a lehe- Sirály étteremtől a Kalóz közig - a már ko- tartalmazzák a szükséges, nemesebb faj- tőséget a tobruki településrészen egy, a rábban megépült sétány mentén. Parkolók tákból összeállított fapótlásokat is a megfe- mostaninál nagyobb közösségi tér kiala- épülnek a fövenystrandi büfésor mellett és lelő helyen, s az előírt mennyiségben. Jelen- kítására. Nem adjuk fel azt az elképzelést a Sirály utcai házak alatt, egyidejűleg elké- tősebb fakivágások az önkormányzat által sem, hogy a Gyári utca folytatásaként az szül a kiszolgáló út is. korábban értékesített, a bringakörút alatti, elkerülő út alatti aluljárón keresztül ke- - Nagy port kavartak a vegetációs idő- a Kalóz közzel szomszédos városrészen rékpárút vezethessen Fűzfőgyártelepig, szak kezdete előtti fakivágások, melyek történtek - ez egyébként 30 éve beépítésre mert szeretnénk, ha gyermekeink bicik- gyakorlatilag három területet érintenek. Az szánt terület - közölte a tényeket és terve- előbbiekben említett kerékpárút mentén ket a polgármester. az ingatlan-nyilvántartás szerint erdőként Elkezdődött a Vágfalvi Ottó Művelő- jegyzett, Natura 2000 oltalom alatt álló te- dési Központ ablakainak cseréje és hom- rület tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője lokzati hőszigetelése. Az így megújuló a Vízügyi Igazgatóság. Ezen a területen az külső remélhetőleg ugyanúgy kiváltja a ingatlan kezelője természetvédelmi ható- balatonfűzfőiek tetszését, mint az a város- sági engedéllyel rendelkezik meghatározott háza esetében történt. Afűzfőfürdői orvosi fák kivágására és az aljnövényzet irtására. rendelőt a közösségi ház melletti területre A Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint tervezik. Az orvosi rendelőn kívül a védő- csúcsszáraz, valamint invazív növényként női tanácsadónak is helyet biztosítanak - a számon tartott fák kivágása és az aljnö- kivitelezés az első félévben kezdődik. vényzet irtása fog megvalósulni. Az Öböl - Terveink között továbbra is szerepel a park projekt részeként a strand és a Sirály Hegyalja utca, mint több utcát kiszolgá- kikötő közötti területen a képviselő-testület ló gyűjtőút felújítása. Az ehhez szükséges döntése alapján strandröplabda pályák tervek nagy része már rendelkezésünk- fognak épülni pályázati forrásból. A terü- re áll, de a megvalósítás anyagi háttere let nem áll Natura 2000 védelem alatt, az kérdéses. Még az idén önkormányzati livel is biztonságosan eljuthassanak az önkormányzat tulajdona és a sportpályák beruházás keretében megújítjuk a Fel- iskolába, illetve a lakótelepen élők gond átadása után is az marad. Mindkét érintett sővillasor egy szakaszának burkolatát, nélkül közelíthessék meg a fűzfőfürdői szakaszon, tehát a Fövenystrandtól a Kalóz valamint a Fáy András utcát a vasúti településrészt, a strandot és a temetőt is közig folytatódnak a képviselő-testület által átjárótól. A Tobruki Strand főépületé- - fejezte be a beszélgetést Marton Béla. 15

[close]

Comments

no comments yet