SISU 2018

 

Embed or link this publication

Description

Årsberättelse

Popular Pages


p. 1

ÖVERGRIPANDE MÅL ÅRSBERÄTTELSE 2018 ÅRSBERÄTTELSE 2014 • 1

[close]

p. 2

SISU I KORTHET Vuitvuetcbkilldaarri,dbrioldttaernoch Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vårt uppdrag är att stimulera till utveckling genom bildning och utbildning. Vi gör det genom att tillhandahålla möjligheter, material och metoder som stimulerar människors lärande. Vi utgår alltid från idrottens värdegrund, Idrotten Vill. Våra verksamhetsformer Lärgruppen är vår vanligaste verksamhetsform. Det är en bildningsform som kännetecknas av att en mindre grupp människor träffas regelbundet för att tillsammans lära sig av varandra. Lärande sker med utgångspunkt från ett material, som kan vara en bok, film, tidningsartikel, webb eller annat samtalsunderlag som bidrar till ökad kunskap. Lärgruppsledaren håller ihop gruppen, men ansvaret för lärandet delas mellan lärgruppens medlemmar. Kursen har en kursledare som leder verksamheten utifrån en tydlig kurs- och timplan. En kurs ska ha en inriktning och ett uttalat utbildningsmål. Föreläsning kan vara en lämplig form när föreningen vill samla och inspirera sina medlemmar kring ett specifikt tema. Processarbete är en bra arbetsform för att stärka strukturen och utvecklingen i föreningen. Processarbetet leds av SISU Idrottsutbildarnas processledare och resulterar i en dokumentation och handlingsplan.  Kulturprogram kan användas för att skapa delaktighet i föreningen, t.ex. genom att anordna teater, sång, dans eller filmvisning. Föreningsbesök En uppsökande verksamhet med syftet att nå unika föreningar och individer för att motivera och uppmuntra till att påbörja ett bildnings- och utbildningsarbete. Strategi 2025 Idrottsrörelsen har tagit ett gemensamt avstamp för att säkerställa att vi är relevanta även 2025. De olika idrotterna har gått ihop för att utmana bilden av hur det ska vara att idrotta i förening och i samma veva staka ut vägen för framtiden. De har enats om en gemensam vision, Strategi 2025, och vägen dit. ”Svensk idrott vill att fler ska hålla på längre och att det ska vara naturligt att idrotta i en förening oavsett ålder eller ambitionsnivå. Människor ska inte vara hänvisade till egen motion eller privata alternativ för att träna, utan ska kunna idrotta inom svensk idrott hela livet om de så vill.” (Ur strategiskt dokument antaget på RF-stämman i maj 2015) 2 • ÅRSBERÄTTELSE 2018 Vi bryter ner målen inom Strategi 2025 till sex utvecklingsresor: • Jämställdhet för en framgångsrik idrott • Den moderna föreningen engagerar • Idrott gör Västerbotten starkare • Ett stärkt ledarskap • Ny syn på träning och tävling • En inkluderande idrott för alla

[close]

p. 3

Höjdpunkter under året ÅRET I KORTHET SM-veckan i Skellefteå Inför SM-veckan i Skellefteå erbjöd vi ett flertal möjligheter för arrangerande föreningar, bland annat volontärutbildning, utbildningar inom arrangerande förening, seminarieprogram och utbildningsmaterial. Totalt genomförde arrangerande föreningar över 500 utbildningstimmar inför SM-veckan. Svenska från dag 1 Svenska från dag ett är ett integrationsprojekt som använder idrott som en väg in i samhället för asylsökande och nyanlända. Syftet är att öka kunskapen inom svenska språket, demokrati, föreningsliv, det svenska samhällsystemet och att skapa en meningsfull sysselsättning under asyltiden. I dagsläget har arbetet främst kommit igång i Jörn, men Boliden och Lövånger står på tur. 1 193 föreningsbesök, varav 870 är idrottsföreningar Totalt har vi organiserat bildningsverksamhet i 534 organisationer och har under året loggat 1193 föreningsbesök varav 870 är idrottsföreningar. Sammantaget, jag och min förening är nöjd med SISU:s arbete 50% 47,6% 45% 40% 39,5% 35% 30% 25% 20% 15% 11,3% 10% 5% 1,6% 0% Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer helt delvis i någon mån inte alls Föreningar bekämpar machokultur SAIK har under hösten genomfört en stor utbildningssatsning kring machokultur, som tog avstamp i ett gediget värdegrundsarbete. SISU:s utbildningsverksamhet i länet – vi har nått 508 av 887 föreningar under året! 6 681 deltagare i bildningsverksamhet med fokus på värdegrundsfrågor ÅRSBERÄTTELSE 2018 • 3

[close]

p. 4

LEDARE Niclas Bromark, länsidrottschef 4 • ÅRSBERÄTTELSE 2018 Vilket år vi haft Galet intensivt. Galet spännande. Galet viktigt. Det är alltid känslan när jag gör dessa återblickar, men kanske mer än vanligt detta år. Massor av stora, viktiga, spännande eller roliga händelser. Det är många saker som i efterhand kommer att definiera 2018. Inte sällan i form av särskilda satsningar, projekt, uppdrag eller annat. Jag återkommer till dessa, men vill faktiskt börja i en annan ända. Med båda fötterna tryggt i grunduppdraget Trots att antalet satsningar, uppdrag och projekt med olika finansiärer och uppdragsgivare ökar snabbt står vi väldigt väl rustade i vårt grunduppdrag som kan sammanfattas i att Utbilda och Utveckla idrotten. Vi har alltid haft filosofin att alla extra uppdrag ska stärka grunduppdraget och ge mervärden för föreningar och förbund, något jag tycker att vi lyckas allt bättre med. Några exempel. Folkbildningsuppdrag i förändring Jag ser 2018 som starten på en renässans för vår folkbildningsverksamhet. Det är utpekat som en förutsättning för att lyckas med Idrottsrörelsens förändringsarbete som har sikte på de övergripande målen 2025. Vi ser också att vi på daglig basis verkar i alla sex utvecklingsresor på lite olika sätt. Våra konsulenter har under året dessutom gjort ett ambitiöst arbete med fördjupningar genom arbetsgrupper kopplade till varje resa. Folkbildning är ju dock inte bara vad vi (och andra) tycker att föreningarna borde göra (uppifrån och ner) utan minst lika mycket vad som är högst på deras agenda, vilka behov de har (nerifrån och upp). Det finns otaliga exempel på processer, utbildningar, föreläsningar och annat som uppstått genom ett behov i föreningen, precis som det ska vara. Kanske utmanande för den som i detalj önskar planera vår verksamhet, men helt nödvändigt för att vara det bästa stödet för distriktets föreningar. Under 2018 går det inte att runda allt arbete som EU:s nya datadirektiv GDPR inneburit. Det har varit ett verkligt behov i föreningarna som vi tacklat på en rad sätt; i workshops, föreläsningar, webinarier och handgriplig rådgivning/vägledning. Den kanske viktigaste förutsättningen för att vi ska lyckas i vårt folkbildningsuppdrag är relationen vi har med våra föreningar, därför lägger vi också mycket kraft på det. Vi vet att det i sig är en framgångsfaktor. Det lägger dessutom grunden för nå ut med alla andra satsningar vi vill göra. Vi vet också att vi lyckas bra med det år efter år. Dels får vi ofta den feedbacken direkt och dels gör vi årligen mätningar bland distriktets ordföranden och våra lärgruppsledare som bekräftar detta. Att vi lyckas hålla i det från år till år gör mig verkligen både stolt och tacksam. Årets idrottsförening och Årets ledare Mötesplats Lycksele är en av de intressepolitiska aktiviteter som märks och syns mest. Till de årligt återkommande aktiviteterna hör att vi utser Årets ledare och Årets Idrottsförening. Årets Idrottsförening – Rödåbygdens IK – glädjer för att det är ett mycket gott exempel (i en lång rad) på föreningar som bidrar till att lyfta en hel bygd. Landsbygden ligger mig extra varmt om hjärtat och vårt civilsamhälle har nog aldrig varit viktigare för en levande landsbygd. Oftast är det just en idrottsförening. Det som definierar 2018 Tema rörelserikedom. 2018 års tema har varit Rörelserikedom (Physical Litteracy). Återigen har vårt tema varit väldigt vältajmat, för vilket år vi haft. Vi fick klart med uppdraget Daglig Rörelse i skolan och kunde anställa multisportlegenden Robert Lindberg som projektledare. Han startade i högt tempo ett pilotprojekt som syftar till att skapa Rörelserika stadsdelar på Ersboda, Mariehem och Ålidhem. Robert medverkade också i länssatsningen Change the-Game-on-tour där konceptet Change the Game exporterades till sju Västerbottenskommuner i form av heldagsaktiviteter tillsammans med skolorna. Med stöttning av RF-SISU och Heja! har vi också organiserat en Sverigeturné med Dean Kriellars, vår kanadensiske vän som blivit en av Physical Litteracys stora ambassadörer globalt. Dean har under 2018 gjort 10 stopp i sju städer runt om i landet. Vi valde att förlägga Idrottens dag till Skellefteå detta år då Change the Game alltid genomförs i Umeå.

[close]

p. 5

2018 har handlat om Physical literacy, om rörelserikedom och om de förutsättningar för fysisk aktivitet som omger oss alla. Vi har låtit Rörelserikedom genomsyra vår verksamhet i både Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna under 2018. LEDARE 2018 – ett år i rörelserikedomens tecken Detta valår 2018 har styrelsen lagt särskilt fokus på att föra dialog med politiskt valda i kommuner och region. Länets femton kommuner har oerhört olika förutsättningar och därmed även olika fokus på vad som stödjer och utvecklar idrotten.  Det som förenar är det till synes outtömliga behovet av lokaler och anläggningar. Den större stadens utmaning att hinna bygga och utveckla i samma takt som bostadsbyggandet breder ut sig. Den mindre ortens strävan att underhålla och behålla befintliga anläggningar och finna vägar till samnyttjande som motiverar kostnaden.  Gemensamt är även viljan att utveckla medborgarnas hälsa. Vi upplever att länets kommuner uppskattar och stödjer vår verksamhet. Den uppslutning som Change the Game on tour fick visar att också medborgarna och föreningarna uppskattar det vi gör och att det finns ett behov som vi fyller med vår verksamhet. Här vill jag också lyfta de många initiativ till mångfaldsprojekt som vi fått följa under de tre senaste åren. Hela 66 idrottsföreningar i länet har vi att tacka för att vi kunnat nå nästan 10 000 deltagare. Imponerande!  Att bära ansvaret för en länstäckande organisation där förutsättningarna ser så olika ut från fjäll till kust utmanar oss som styrelse. Vi har försökt att stärka vår lokala kännedom genom att förlägga möten på olika orter, lära av andra distrikt och samordna styrelsemöten med mötesplatser som andra erbjuder. Ett bra exempel på detta är Mötesplats Lycksele. Där uppmärksammar vi årligen en Vi bedriver idrott för föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet förening som genom sin verksamhet bidrar positivt till samhället, till idrotten och förstås till medborgarna. Årets idrottsförening 2018 tilldelades Rödåbygdens IK. En sensommarkväll någon månad efter prisutdelningen fick vi ett fantastiskt mottagande då vi i styrelsen besökte föreningens verksamheter och genomförde vårt styrelsemöte i deras klubbstuga.   Vi bedriver idrott för föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Det är vår gemensamma verksamhetsidé som vi i styrelsen VIF/SISU har ansvaret för i två organisationer. Under 2018 har processen att lägga samman dessa båda organisationer på distriktsnivå påbörjats. För oss i Västerbotten innebär det inte något annat än att vi får ett enda organisationsnummer och att vi slipper de dubbla årsmötesprocedurerna som gjort våra årsmöten lite röriga och administrativt tunga.  Syftet med sammanläggningen är på inget sätt att tona ner ansvaret för varken folkbildningsuppdraget eller idrottsuppdraget. Det har visat sig att vi i styrelsen har olika erfarenheter av folkbildning. Vi känner också att vår gemensamma strävan att förflytta oss från triangel till rektangel behöver folkbildningen som verktyg. Därför har styrelsen under 2018 lagt en hel del tid på folkbildningen och på de strategier som utvecklar och lyfter denna viktiga del i vårt tudelade uppdrag. Vi ser framför oss att föreningar som vill utvecklas och vara relevanta i framtiden tar stöd av våra idrottskonsulenter för att jobba med sin process. Att mötas, diskutera och komma överens om vad som passar den egna verksamheten. Inriktningen på utvecklingsarbetet kan vara allt från värdegrund till att förmå våra ungdomar att fortsätta idrotta. Det kan handla om precis det ni som förening känner är er utmaning. Det är folkbildningens styrka att den är deltagarstyrd.  Att lära av varandra och att ge sig tid att lyssna på varandra, på varandras bästa argument och förslag men också att ta tillvara erfarenheterna och att göra upp planer för hur just er förening går vidare så att de vackra orden och de fina planerna också blir verklighet. Det är också folkbildningens styrka att pedagogiken tillvaratar den kunskap som redan finns i föreningen.   Ett år som ordförande Ett första år av ”lära känna”, ”sätta sig in i” och ”hitta min roll” är till ända. Jag har lärt känna massor med spännande människor. Jag har satt mig in i massor av verksamhetsfrågor. Och jag har hittat en roll som passar mig som ordförande. Mitt första verksamhetsår som ordförande är fyllt med spännande idrottspolitiska frågor både på lokal nivå men även på nationell nivå. Stolt över 2018 ser jag nu fram emot 2019. Åsa Ögren, Ordförande ÅRSBERÄTTELSE 2018 • 5

[close]

p. 6

Ännu ett bra bildningsår för idrotten i Västerbotten “Vi har under året loggat 1193 föreningsbesök totalt, varav 870 stycken är idrottsföreningar.” Vi kan summera ytterligare ett riktigt bra bildningsår och ett år som har påverkats av reviderade spelregler, där bland annat lärgruppen har ändrats och vi har fått en ny verksamhetsform i föreningsbesöket. Vi har under 2018 samverkat i bildningsverksamhet med 508 (unika) SF-IF/MO (alltså sektioner). Målet för året var 475. 2017 nådde vi 451. Utöver det har vi haft samverkan med 14 SDF, 4 SF och 8 övriga (domarklubbar, idrottshistoriker, Rädda Barnen osv). Totalt har vi alltså organiserat bildningsverksamhet i 534 organisationer. Det är ett resultat som vi är mycket nöjda med. Just samverkande föreningar är något vi fokuserat extra hårt på detta år och resultatet är ett tydligt tecken på att vi jobbar nära idrotten i Västerbotten. Föreningsbesök Det andra vi fokuserat på är föreningsbesök som är ett ännu bättre sätt att mäta vårt uppsökande arbete. Vi har under året loggat 1193 föreningsbesök totalt (SF-IF, SDF osv), varav 870 stycken är idrottsföreningar. Det är första året som vi överhuvudtaget mäter detta, så vi har inga referenser. Vi tror dock att vi inte riktigt lyckas fånga upp allt. Men till 2019 sitter rutinen bättre. 1193 besök är hur som helst en siffra vi kan vara nöjda med.  Den uppsökande verksamheten har resulterat i 74.080 rapporterade timmar i verksamhetsformerna kurs, lärgrupp och processarbete. Målet var 80.000 och 2017 nådde vi 85.000. Nu är inte resultaten fullt ut jämförbara då har vi nya regler i år. Bland annat har kravet för en lärgrupp höjts till tre utbildningstimmar, från tidigare 1. Jämställda organisationsledare Utöver detta har vi arrangerat 253 föreläsningar, 46 kulturarrangemang samt 71 processer med 775 deltagare, varav 50 procent kvinnor. Det känns väldigt bra att konstatera att vi möter en jämställt fördelad grupp organisationsledare i vårt utvecklande arbete. Vi har mött 27 475 unika deltagare i vår bildnings- och utbildningsverksamhet. Av dessa är 46% kvinnor och 54% män. Detta är en lite minskning gentemot fjolåret vilket kan förklaras genom den nya verksamhetsformen föreningsbesök, där vi ej redovisar vilka vi mött. Ifjol kunde dessa mötesplatser redovisas som lärgrupp och då även inkludera unika deltagare. Vi har även delvis ett tapp med en del engångsutbildningar såsom föreningars föräldrautbildningar, vilket även det innebär ett tapp på unika deltagare. Förändringar kräver eftertanke Vi jobbar varje år med kvalitetsarbete men med nya regler intensifieras detta ytterligare. Vi har under året genomfört såväl konferenser inom distriktet såväl som regionala med stöd av det centrala kansliet. Förändringar i verksamheten innebär att vi behöver lägga tid på eftertanke och dialog för att stärka oss som jobbar nära folkbildningen. 6 • ÅRSBERÄTTELSE 2018

[close]

p. 7

SISU:s utbildningsverksamhet i länet – vi har nått 508 av 887 föreningar under året! 36/9 35/22 21/10 Första siffran är antalet föreningar som finns i varje kommun och andra siffran visar hur många av dessa vi har haft utbildningsverksamhet i. 16/7 Sorsele Storuman Vilhelmina Dorotea 54/34 15/9 20/12 202/135 Malå Norsjö Lycksele Skellefteå Åsele Vindeln Robertsfors Bjurholm Vännäs Umeå Nordmaling 30/19 40/36 324/175 21/8 14/6 26/12 33/14 ÅRSBERÄTTELSE 2018 • 7

[close]

p. 8

Jämställdhet för en framgångsrik idrott IFDORKOUTSTOEMNR–ÅVDEERNKS–AIMDRHOETTTEENNUNDER ÅRET Jämställdhet i fokus på flera årsmöten Vi besökte under året Nysätra IF:s årsmöte och höll en föreläsning om normer och privilegier i kölvattnet av #metoo. Föreläsningen följdes upp av nyttiga samtal om normer och vad man både som förening och privatperson kan göra. Vi föreläste även om jämställdhet på Korpen Västerbottens årsmöte med ett flertal deltagande föreningar. Vi är glada över att se sådant engagemang för jämställdhetsfrågan. Locker room talk för en schysst attityd Locker Room Talk är en samtalsserie på åtta tillfällen som vänder sig till pojkar i åldern 10-14 år. Precis som namnet antyder samlas pojkarna i omklädningsrummet och får med en utbildad mötesledare prata om jämställdhet och schyssta attityder i ett förebyggande syfte. Under 2018 har sex killgrupper från GUIF, Obbola IK, KFUM Umeå, Umedalens IF, Sandåkerns SK, Sävar IK fått möjlighet att i ett pilotprojekt fördjupa sig i konceptet. Våra utbildare har mött runt 100 pojkar i åldern 10-14 i snack om machokultur och schyssta attityder. Mottagandet har varit väldigt positivt och vi hoppas kunna fortsätta under 2019 med denna viktiga satsning. Trygg idrottsmiljö i Skellefteå Konståkningsförening Skellefteå Konståkningsförening har under året genomfört utbildningen Världens bästa idrottsförälder. Styrelsen har även med vårt stöd arbetat fram en handlingsplan för trygga idrottsmiljöer. Skellefteå AIK hockey bekämpar machokultur SAIK har under hösten genomfört en stor utbildningssatsning kring machokultur. Den tog avstamp i ett gediget värdegrundsarbete med fokus på jämställdhet och machokultur och Sofia B Karlsson från SISU Riks har utbildat personal, ledare och spelare inom ämnet. Totalt har ca 150 personer  deltagit i föreläsningar och workshops, med många goda samtal. Föreningen har även arbetat med en uppdatering av sina styrdokument som en del i arbetet. Deltagarna har fått med sig ny kunskap och nya insikter och under 2019 fortsätter resan. 8 • ÅRSBERÄTTELSE 2018 Mål & Utfall 19 SF‐föreningar och SDF har genomfört processarbete där jämställdhet/ inkludering varit huvudfokus eller del av innehåll (Mål: 20st) 30 % av föreningarna i länet har minst 40 % av respektive kön i styrelsen (Mål: 75 % till 2019) 1217 SF‐föreningar och SDF har genomfört någon typ av bildnings‐, utbildnings‐ eller utvecklingsinsats (Mål: 50st)

[close]

p. 9

2025 har vi en jämställd idrott. Idrottsrörelsen ser en jämställd verksamhet som en förutsättning för, och ett tecken på, en framgångsrik idrott. IFK Umeå satsar på jämställdhet IFK Umeå fortsatte under året sin satsning på jämställdhetsarbete i föreningen. Vi har deltagit som processledare på föreningens samverkansmöte där alla idrotter deltar, samt med uppstartsträffar i ett antal sektioner. Arbetet drivs utifrån arbetet med 4R-metoden. På bilden syns IFK Umeås kanslichef Monica Svonni under ett av frukostmötena om #Timeout – idrottens svar på #metoo. IDROTTEN – VERKSAMHETEN UNDER ÅRET ÅRSBERÄTTELSE 2018 • 9

[close]

p. 10

Den moderna föreningen engagerarIFDORKOUTSTOEMNR–ÅVDEERNKS–AIMDRHOETTTEENNUNDER ÅRET Att leda ideella föreningar för chefer För första gången genomförde vi under året en ledarutbildning för chefer och verksamhetsledare i föreningar. Den 2-dagar långa utbildningen har sin utgångspunkt i utvecklingsresorna och syftet är att stärka deltagarna i sin roll att vara ledare i en ideell organisation. Innehållet varvas mellan erfarenhetsutbyte och inslag av korta föreläsningar med fokus på ledarskapet. Deltagande föreningar var GUIF, Team Thorengruppen, IFK Umeå, Umeå RF, Umeå SS, Skellefteå Dans O BF samt Luspens ryttarförening. Mariehems SK engagerar föräldrar Vi har även detta år bidragit till MSK:s årligen återkommande föreningsforum. Styrelsen bjöd in alla föräldrar till ett uppstartsmöte i Bräntbergskolans matsal, där föräldrarna fick chans att träffa styrelsen, lyssna på aktuella frågor för föreningen, ställa frågor och prata med varandra. Vi bidrog med en föreläsning med tema Strategi 2025 och varför strategin är relevant för föräldrarna. Efter träffen i matsalen tog respektive lags ledare med sig “sina” föräldrar till ett bokat klassrum för årets första lagföräldramöte. Ett otroligt bra koncept för att locka till engagemang! 10 • ÅRSBERÄTTELSE 2018 10 • ÅRSBERÄTTELSE 2016 Tough Training Group Umeå IF – lika jävligt för alla TTGU bjuder på tuff och utmanande träning, men alltid på individens nivå. Med den inställningen har de lockat ca 700 deltagare under 2018 – både motionärer och elit, för träning och tävling, i åldrarna 5 till 75 år. Robert Lindberg berättar mer om deras syn på föreningsliv. – Det är en stor blandning och bredd bland våra deltagare. Totalt har TTGU fler kvinnor än män som tränar och tävlar, fördelningen ligger dock nära 50/50. Åldersspannet totalt är 5-75 år på våra tävlingar och i träningsgrupperna 16-65 år. Alla kan träna och tävla tillsammans och att de berikar varandra. Lika jävligt åt alla är vår paroll säger grundaren Robert Lindberg med glimten i ögat och stort leende. Vi vore ingenting utan Umeås bästa deltagare. Bra att vara offline – Alla behöver komma ut och det är bra att ta i. Det vi erbjuder behövs i dagens samhälle, det är nyttigt att vara offline, njuta av lukter och utsikt, lita på sin kropp och låta den arbeta samt umgås på ett otvunget sätt under bar himmel. Vi tror på närhet och effektivitet. Engagerar man oss går ingen onödig tid bort till transporter etc. Förutsättningarna för att träna och möta naturen finns runt knuten eller utanför fönstret. Förut var ni inte en Idrottsförening men nu har ni valt att bilda en. Varför? – För det första så såg vi ett behov av en förening som tar vara på vuxnas idrottande, det kan låta lite märkligt men nuförtiden är det inte så vanligt att vuxna är aktiva medlemmar i en idrottsförening om det inte är med barnen. Tanken med en idrottsförening, gemenskap i träning och tävling är något som många vuxna förstås söker, och vi ville ta vara på det engagemang och den gemenskap som fanns hos våra deltagare i träningsgrupperna. Sen tror jag att idrottsrörelsen mår bra av nya föreningar som tänker på ett nytt sätt, aktiviteter, arbetssätt, styrelsearbete utformat efter de villkor som finns för människor i dagens samhälle. Många föreningar bär på en fantastisk tradition men också på en viss oförmåga att förändras. Vi har fått ihop en fantastisk styrelse och redan genomfört medlemsträningar och aktiviteter kring tävlingar. Jag tror att vi kommer att bli en stor och viktig förening i idrottsumeå.

[close]

p. 11

2025 har vi en stark och levande idrottsrörelse som tar vara på människors engagemang och inspirerar till delaktighet. Medlemskapet är moderniserat. Det är enkelt och välkomnande att engagera sig. Rekrytering och engagemang på agendan i Burträsk IDROTTEN – VFOERKKUSSAOMMHREÅTDEENNU–NIDDERROÅTTRENT Ordförande i en ideell förening Likt de senare åren så har vi genomfört en ledarskapsutbildning för ordförande i ideella föreningar och förbund, detta år med deltagare från Mariehems SK, IKSU simning och IKSU klättring, Älvräddarna, Vindelns IF, Bygdeå GIF, Umeå IK konståkning och norra Svenska Amerikanska fotbollförbundet. Utbildningen sträckte sig över två dagar och innehöll både erfarenhetsutbyte och föreläsningar med fokus på ledarskapet som ordförande i en ideell organisation. Allt med utgångspunkt i våra gemensamma utvecklingsresor. Burträsk FF tog i november hjälp av SISU Idrottsutbildarna i en process kopplat till att få personer att engagera sig på styrelsenivå. Föreningen saknade ordförande och behövde hjälp med att hitta engage- mang till sin styrelse. Processen ledde bland annat till en introduktionsutbildning som ska ge medlemmar möjlighet att känna på vad ett engagemang i styrelsen verkligen innebär.  Ny styrelse i IFK Anderstorp Föreningssamverkan i Sandfors IFK Anderstorp tog under 2018 nya krafttag för att få en hållbar verksamhet med ambition om att skapa engagemang i hela föreningen. Eftersom det är en nästan helt ny styrelse så startade arbetet där. SISU Idrottsutbildarna genomförde därför under våren en process för att hjälpa föreningen att ta fram en ny värdegrund och verksamhetsidé och en arbetsfördelning i styrelsen. Sandfors har tre aktiva föreningar i byn och under 2018 ville de se över hur de kan samverka och kommunicera på ett mer effektivt sätt. Vi genomförde därför en process med SK Storm, Friluftsfrämjandet och EFS där de skapade samsyn kring föreningarnas olika aktiviteter och årshjul för att tydligare se när och hur de kan samverka. Processen resulterade i ett gemensamt årshjul och en kommunikationsplan. Byske jobbar med värdegrunden Under en mörk och kylslagen kväll i december kickade (den nyligen sammanslagna föreningen) Byske FF igång sitt värdegrundsarbete. Syftet var att samla hela föreningen och samtala om vilken föreningar man vill vara, slutmålet är en övergripande policy. Tolv laddade deltagare med representation från samtliga sex sektioner deltog och platsen var Föreningarnas Hus i Byske. Mål & Utfall 29 processer med inriktning mot engagemang och rekrytering (Mål: Mäta 2018 och öka till 2019) 20 % av ordföranden och 11 % av ledare har kännedom om VIF och SISU:s stöd för rekrytering (Mål: 40 % respektive 30 % till 2019) 77 utbildningsinsatser med fokus på digitala verktyg och/eller administration under 2018 (Mål: Mäta 2018 och öka till 2019) ÅRSBERÄTTELSE 2018 • 11

[close]

p. 12

Idrotten gör Västerbotten starkareIFDORKOUTSTOEMNR–ÅVDEERNKS–AIMDRHOETTTEENNUNDER ÅRET Utbildning en viktig del i SM-veckan Inför SM-veckan i Skellefteå erbjöd vi ett flertal möjligheter för arrangerande föreningar, bland annat volontärutbildning, utbildningar inom arrangerande förening, seminarieprogram och utbildningsmaterial. Den stora Värdskapsutbildningen genomfördes med representanter från deltagande föreningar, som i sin tur höll utbildningen for sina funk- tionärer. Totalt genomförde arrangerande föreningar över 500 utbildningstimmar inför SM-veckan, vilket visar ett enormt engagemang hos de ideella föreningarna. Utöver utbildning engagerade vi oss även genom att ha ett tält på Vitbergsområdet där vi visade upp Fritidsbanken som just startat upp i Skellefteå och lyfte en av de mindre idrotterna varje dag genom att visa upp respektive idrotts utrustning från Fritidsbankens utbud. VIF/SISU ansvarade även för SM-veckans medaljliga och arrangerade “Mötesplats SM-veckan” för kommunala och regionala politiker samt riksdagsledamöter från Västerbotten. 12 • ÅRSBERÄTTELSE 2018

[close]

p. 13

IDROTTEN – VFFOEORKKUUSSASOMOMMHRERÅTÅDEDENENNU–N–IDDIDERROOÅTTTRTEENTN Totalt genomförde arrangerande föreningar över 500 utbildningstimmar inför SM-veckan Process för att utveckla evenemang Kågedalens AIF har med stöd från SISU genomfört en process för evenemangsutveckling. Första innebandycupen för ungdomar i Skellefteå erbjöds i höstas,  Kaif is life –innebandycup. Det blev tyvärr för få lag anmälda för att kunna vara möjligt att genomföra cupen denna gång, men föreningen siktar på att genomföra cupen under 2019.  Nordligaste mästerskapet drog tävlande till Skellefteå Guldstaden Shotokan Karate stod i september som arrangör för SM i Karate. Det vara det nordligaste mästerskapet inom stilen Shobu Ippun någonsin. Tävlingen hade hundra deltagare och engagerade ett trettiotal volontärer. Sunnanå siktar mot eliten Sunnanå SK har med stöd från SISU startat igång arbetet ”Nästa steg till att bli en elitförening”. Vid två tillfällen under året erbjöd föreningen ”peptalks” för medlemmarna. Rosengårds FC och Piteå IF kom och berättade om deras lärdomar längs vägen att nå eliten. Under 2019 fortsätter föreningen sitt arbete. ÅRSBERÄTTELSE 2018 • 13

[close]

p. 14

Ett stärkt ledarskapIFDORKOUTSTOEMNR–ÅVDEERNKS–AIMDRHOETTTEENNUNDER ÅRET 2025 har svensk idrott ett starkt ledarskap i alla delar av organisationen. Såväl tränare, ledare och förtroendevalda känner till och leder enligt svensk idrotts värdegrund. Ungt ledarskap i Lappmarksryttarna Hur skapar man ett evenemang till rätt målgrupp? Lappmarksryttarna US (ungdomssektion) har med hjälp av SISU genomfört en process för att lära sig projektledning av evenemang. Fem ungdomar från US-styrelsen deltog som ledde till skapandet av ett arrangemang. Ny ledarpärm i Norsjö simklubb Vi har under året hjälpt Norsjö Simklubb med en process för att ta fram en digital och förbättrad ledarpärm. Nu har föreningen ett levande dokument som ständigt utvecklas med nya övningar anpassade för deras verksamhet. Mental träning i Nya Skellefteå Squashklubb Under tre tillfällen i början på året har squashklubben med hjälp av SISU anlitat Krister Lundgren (Sunnanå Utveckling) för att jobba med mental träning med både aktiva och ledare. Både deltagare och utbildare har varit väldigt positiva till träffarna. Unga ledare i sommarskolan Skellefteå AIK Friidrott har med stöd från SISU genomfört ledarutbildning för ferieungdomar inför sommarskolan. Ungdomarnas kunskaper kom väl till pass då sommarskolan fick betydligt fler deltagare än de räknat med under de två veckorna. Samsyn i Kågedalens Ryttarförening I våras höll SISU Idrottsutbildarna i en process för att skapa förståelse mellan styrelsen och personalgruppen gällande arbetsfördelning och deras årshjul. Syftet med processen var att sätta in de nya styrelsemedlemmarna i den dagliga verksamheten. ÅFT med Korpen Nordmaling I slutet av mars genomförde vi utbildningen Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdomar i Nordmaling där det glädjande var 18 ledare/ tränare som deltog från Korpen Nordmaling, LN91, Nordmalings Handbollsförening, IFK Rundvik, Hörnefors IF samt Nordmalings Ridklubb. Deltagarna fick både en teoretisk genomgång kring vad man ska träna utifrån en viss ålder samt även praktiskt testa ett antal övningar som de enkelt kan använda sig av i sin respektive verksamhet. 14 • ÅRSBERÄTTELSE 2018 Långsiktigt samarbete med Korpen Nya korpen Skellefteå har under flera år jobbat med utveckling med stöd från SISU, bland annat genom stöd till den årliga Må-bra-gympa-dagen, som detta år ägde rum på Medlefors Folkhögskola. Detta år deltog drygt 20 pigga gympaledare. Förutom genomgång av kommande termins gympaprogram utbildades även deltagarna i avslappning och yoga. Utbildare var omtyckta Anncha Paaval. Mål & Utfall 222 personer har deltagit i idrottens ledarutbildningar samt ytterligare 200 personer har deltagit i “Movement preparation (Mål: Mäta antal 2018 och öka till 2019) 2 377 deltagartillfällen med 16 232 deltagare vid utbildning (2017 = 2 679/17 820) (Mål: Öka från 2017)

[close]

p. 15

IDROTTEN – VERKSAMHETEN UNDER ÅRET Många personer som gör lite i Sävar IK Sävar IK fortsätter sin målinriktade framfart. Under 2018 har de påbörjat arbete med sina sektionsstyrelser för att stärka sitt ledarskap och förebildskap i föreningen. Starten i fotbollssektionen under hösten gav ett otroligt driv bland medlemmarna. Tillsammans har styrelsen sett över sin organisation med mottot “få personer som gör lite”. Näst på tur är innebandysektionen.  ÅRSBERÄTTELSE 2018 • 15

[close]

Comments

no comments yet