Stemmentrekkers, Brabant verdient beter

 

Embed or link this publication

Description

cartoons om burgers te stimuleren te gaan stemmen bij statenverkiezing 2019

Popular Pages


p. 1

STEMMEN TREKKERS TEKSTEN GeertVerstegen CordeNijs FrankvandenDungen ILLUSTRATIES SarahLinde

[close]

p. 2

COLOFON © MMIXX,DUVINCI www.duvinci.nl COPYRIGHTTEKSTEN: GEERTVERSTEGEN,COR DENIJS,FRANKVAN DEN DUNGEN COPYRIGHTILLUSTRATIES: SARAH LINDE UITGAVE:DUVINCI,STERKSEL Tekstenmogenincombinatiemetillustraties,métbronvermelding,vrijelijkwordengeciteerddoororganisatiesdieaangeslotenzijnbijhetBrabantsBurgerplatform. Illustratiesmogen,buitendezecontextom,nietafonderlijkopenbaarwordengemaaktzondervoorafgaandeschriftelijketoestemmingvandeuitgever.

[close]

p. 3

STEMMENTREKKERS campagnevanhetBrabantsBurgerplatform voordemobiliseringvanzoveelmogelijkstemmers bijdestatenverkiezingenvan2019 TEKSTEN GeertVerstegen CordeNijs FrankvandenDungen ILLUSTRATIES SarahLinde deseriestemmentrekkerswerdindeperiodevan15-2-2019totenmet20-3-2019 opinternetenviasocialemediagepubliceerddooro.a. SandradeHaan-www.minderbeesten.nlenWillBackx-www.stopdestank.nl uitgave DUVINCI,2019

[close]

p. 4[close]

p. 5

BRABANT VERDIENT BETER 01 met deze campagne gaan we de stemming máken. stem met je hart én met je gezond verstand: Minder Beesten in Brabant wie stemt er voor mij? GA 20-3 STEMMEN N-D-JU campagne voor mobilisering van zoveel mogelijk stemmers voor MINDER BEESTEN HIER & NU de leefbaarheid van het Brabantse platteland - Brabants Burgerplatform

[close]

p. 6

BRABANT VERDIENT BETER 02 staldering: minder meters voor stallen bij de provincie in Den Bosch verkeren ze in de waan dat je de vee-industrie op vierkante meters kunt verslaan, maar als jullie de varkensbaronnen nu niet gaan stoppen zal hun boerenslimheid jullie ook nu weer foppen: ze gaan dan immers varkens fokken die rechtop kunnen staan. GA 20-3 STEMMEN N-D-JU campagne voor mobilisering van zoveel mogelijk stemmers voor MINDER BEESTEN HIER & NU de leefbaarheid van het Brabantse platteland - Brabants Burgerplatform

[close]

p. 7

BRABANT VERDIENT BETER 03 zouden ze vroeger bij Ryanair thuis ook varkens gehouden hebben? Uh…? O…ja, snap ‘m… GA 20-3 STEMMEN N-D-JU campagne voor mobilisering van zoveel mogelijk stemmers voor MINDER BEESTEN HIER & NU de leefbaarheid van het Brabantse platteland - Brabants Burgerplatform

[close]

p. 8

BRABANT VERDIENT BETER 04 dus de industriële veehouderij is – natuurlijk - renderend - duurzaam én - circulair ? tuurlijk… blijven rondpompen van subsidie is onze tweede natuur… GA 20-3 STEMMEN N-D-JU campagne voor mobilisering van zoveel mogelijk stemmers voor MINDER BEESTEN HIER & NU de leefbaarheid van het Brabantse platteland - Brabants Burgerplatform

[close]

p. 9

BRABANT VERDIENT BETER 05 boerenlogica moslims zijn faliekant tegen varkens je-weet-wel is faliekant tegen moslims + -------------------------------------------------dus stem nooit op dinges, nou ja, je-weet-wel GA 20-3 STEMMEN N-D-JU campagne voor mobilisering van zoveel mogelijk stemmers voor MINDER BEESTEN HIER & NU de leefbaarheid van het Brabantse platteland - Brabants Burgerplatform

[close]

p. 10

BRABANT VERDIENT BETER 06 duivels dilemma een jonge politica uit Sint Michiels Gestél zat in haar maag met een Brabants gezwel; ze kreeg nú een breuk, als ze ’t weg liet halen, straks gezeik, als ze weer langer zou dralen: moest ze nu snijden of verdween ’t vanzelf wel? GA 20-3 STEMMEN N-D-JU campagne voor mobilisering van zoveel mogelijk stemmers voor MINDER BEESTEN HIER & NU de leefbaarheid van het Brabantse platteland - Brabants Burgerplatform

[close]

p. 11

BRABANT VERDIENT BETER 07 uitbraak nieuwe epidemie: anosmie Als je niet kunt zien, ben je blind. Als je niet kan praten, ben je stom. Als je niet kunt horen, ben je doof. Als je niet kunt ruiken, ben je … GA 20-3 STEMMEN N-D-JU campagne voor mobilisering van zoveel mogelijk stemmers voor MINDER BEESTEN HIER & NU de leefbaarheid van het Brabantse platteland - Brabants Burgerplatform

[close]

p. 12

Tja, wat ben je dan? Daar is geen woord voor. Niet kunnen ruiken komt niet veel voor. Dan reserveren we daar ook geen woord voor. Medici wel. Die hebben overal woorden voor. Als je niet kunt ruiken, heb je ‘anosmie’. Kwam tot nu toe nauwelijks voor. Artsen signaleren de laatste jaren echter veel nieuwe gevallen. Er zijn overal in Brabant uitbraken. Verspreid op het platteland. Er zijn pieken op kantoren van omgevingsdiensten. Ook op het provinciehuis worden veel gevallen gesignaleerd. Maar de brandhaard van de epidemie zit in de gemeentehuizen. Logisch. Daar ruiken ze niets. Daar zitten ze binnen. Daar bestaat een andere werkelijkheid. Want daar geldt de geurverordening. Als er een vergunning voor een stal wordt aangevraagd, dan steekt men de neus in de geurverordening. Produceert iemand op papier niet meer dan de toegestane odeureenheden? Dan is het oké. En dan is de kous af. Want ze hebben daar geen neus voor geuren, die wij hier buiten wél ruiken. Wat zouden ze ook gaan snuffelen? Er worden immers nauwelijks klachten gemeld. Dus is er ook geen geuroverlast. Ga allemaal stemmen. Maak een bewuste keus. Volg vooral je eigen neus.

[close]

p. 13

BRABANT VERDIENT BETER 08 steek je kop niet in het zand de ellende van van de industriële veehouderij houdt niet op tenminste… niet vanzelf. GA 20-3 STEMMEN N-D-JU campagne voor mobilisering van zoveel mogelijk stemmers voor MINDER BEESTEN HIER & NU de leefbaarheid van het Brabantse platteland - Brabants Burgerplatform

[close]

p. 14

BRABANT VERDIENT BETER 09 steeds meer argumenten voor minder want minder beesten betekent: - minder CO2 - minder stank - minder fraude - minder fijnstof - minder ammoniak - minder dierenleed GA 20-3 STEMMEN N-D-JU campagne voor mobilisering van zoveel mogelijk stemmers voor MINDER BEESTEN HIER & NU de leefbaarheid van het Brabantse platteland - Brabants Burgerplatform

[close]

p. 15

- minder megastallen - minder stalbranden - minder geluidsoverlast - minder mestoverschot - minder bodemvervuiling - minder gedraai in de politiek - minder grondwatervervuiling - minder kap van regenwouden - minder verlies van biodiversiteit - minder schade aan natuurgebieden - minder longontsteking bij omwonenden - minder anti-biotica-ristente bacteriën - minder verstening van het buitengebied - minder belastinggeld naar de vee-industrie - minder transport over smalle binnenwegen - minder varkensbaronnen die tóch altijd meer willen …

[close]

Comments

no comments yet