Balatoni Futár 2019. március

 

Embed or link this publication

Description

Balatoni Futár 2019. március

Popular Pages


p. 1

2019. március utár Nyolcvanezer horgász a magyar tengernél Kell-e a Balatonra motorcsónak... Turisztikai szezonnyitó Füreden fotó: Zatkalik András Szigliget: folytatódik a vár felújítása

[close]

p. 2

Aktuális utár 2019. március Napjaink dilemmája: palackozott vagy csapvíz Az évszázad marketing-átveréseként számos kampány a palackozott vizet a cukros üdítők egészséges és ajánlott alternatívájaként prezentálta, miközben a palackozott víz valójában a csapvíz alternatívája - legalább tízszeres áron. Kevés olyan élelmiszer van ma Magyarországon, amelynek az egy főre eső fogyasztása évről évre oly nagymértékben növekszik, mint a palackozott természetes ásványvízé. A palackozott víz fiatalságot, egészséget sugall és az egészséges életmód alapkellékeként reklámozzák a fogyasztás növelése érdekében. Sok különböző vizsgálat és kutatás világított rá már arra a tényre, hogy az általunk fogyasztott élelmiszerek és a víz is mikroműanyagokkal szennyezettek. Meglepő módon viszont a legérdekesebb, hogy a palackozott ásványvizekben is rendre találnak műanyagokat. Természetesen a mélyben lévő vizeink még nem tartalmaznak mikroműanyagokat. A szemcsék így kizárólag a csomagolásból kerülhettek a palackba. Valószínűsítik, hogy a kupak csavarásakor fellépő súrlódás során válnak le műanyagdarabkák, melyeket aztán elfogyasztunk. A WHO jelenlegi álláspontja szerint a műanyagdarabkák fogyasztásának nincs egészségügyi kockázata. Nem tisztázott azonban, hogy milyen hatása van az emberi szervezetre, ha valaki egy életen át ennek van kitéve. A palackozott vizek nem csak mikroműanyagokkal szennyezettek, hanem a palackokból különféle anyagok ki is oldódnak. A PET palackok tartalmazzák is a figyelmeztetést, mely szerint száraz, hűvös, napfénytől védett helyen tárolandók. A nyári melegben az UV sugárzás hatására a palackból kioldódó anyagok rendkívül károsak az egészségünkre. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy az ásványvizek egészségesebbek, mint a csapvíz. Ez a kevésbé fejlettebb országokban - ahol nincs megfelelően kiépített vízvezeték-hálózat - igaz lehet ugyan, de Európa és hazánk területén a felmérések azt mutatják, hogy a csapvíz ugyanolyan jó minőségű, mint a palackozott. Magyarországon a csapvíz nagyon szigorú ellenőrzés alatt áll, mégis sokan úgy gondolják, hogy a vezetékes víz minősége nem megfelelő. Ennek oka nem a víz minősége, hanem az a tény, hogy a belső hálózat állapota alapjaiban határozza meg a vezetékes ivóvíz minőségét, s főleg élvezeti értékét. Az elöregedett vezetékekből kioldódó anyagok, a kialakuló pangó-, illetve állóvíz esetenként kellemetlen íz- és szaghatást eredményezhetnek, valamint a víz hőmérséklete szintén befolyásolja az élvezeti értéket. Megoldásként a vezetékrendszer teljes felújítása jöhet szóba, mellyel a fennálló probléma kiküszöbölhető. Az utóbbi időben egyre elterjedtebb a háztartási ivóvíz utótisztító kisberendezések használata. A víz minősége azonban itt már az üzemeltetőn múlik, hiszen ha nem megfelelő az üzemeltetés, főleg amikor nem szakszerű a szűrők karbantartása, cseréje a baktériumok elszaporodását eredményezheti. A víztisztító készülékek egyik csoportja a fordított ozmózis elvén működő víztisztítók, a szervezet számára hasznos sókat - kalcium, magnézium - is kiszűrik a vízből. Az ilyen módon tisztított, szinte ásványianyag-mentes víz fogyasztása nem javasolható. Természetesen lehetőség van az ásványi anyagok visszapótlására, de ez szintén az üzemeltető feladata, másrészt a víztisztító berendezések nem alkalmasak a vezetékrendszer elavultságából adódó problémák kiküszöbölésére. A víz lételemünk. Mindannyian hallottuk már, hogy egy egészséges embernek fizikai aktivitástól, hőmérséklettől függően minden nap meg kell innia legalább két és fél – három – négy liter vizet, hiszen csak a lélegzéssel egy átlagos felnőtt kb. 1,6 liter fo- lyadékot veszít.A folyadékháztartásunk megfelelő működéséhez a legjobb alternatíva a víz, a bolygó számára legjobb választás pedig a csapvíz. Egyáltalán nem mindegy viszont, hogy miből isszuk azt a vizet. Válasszunk inkább rozsdamentes acélból vagy üvegből készült kulacsokat a műanyag, és főleg az újrahasznosítás címén kitisztított PET palackok helyett. A legfontosabb pedig a rendszeres mosogatás! Igen, a kulacs, amiben csak vizet tartunk, a legritkább esetben tűnik piszkosnak, de attól még szennyezett. A megjelenést támogatta az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács. 2

[close]

p. 3

2019. március utár REFLEXIÓ Gondolkodó: kell-e a Balatonra motorcsónak… A fenti címmel a lap januári számában egy igen izgalmas témacsokor egyetlen elemét boncolgatja a szerző, amelynek alapját a tavalyi szezonban megjelent új eszköz, az electrojet biztosítja. A cikk kiindulási pontja a több évtizeddel ezelőtti helyzet volt: a belsőégésű meghajtással rendelkező motorcsónakok - akkoriban kereskedelmi forgalomban más meghajtású motorcsónak még nem létezett - kitiltásának időszaka, illetve az azt követő „kiskapus” évek. A végkövetkeztetéshez pedig a NABE petíciógyűjtésének indoka és folyamata ad tápot: az electrjet balatoni elterjedésének víziója és annak prognosztizált negatív következményei. Kétfelé bontanám a felvetésben szereplő gondokat: 1. Az electrojet balatoni használatával kapcsolatos kérdések, a jelenlegi jogi szabályozás adta lehetőségek. 2. A „Milyen Balatont szeretnénk” társadalmi vitát megalapozó változások, fejlődések, innovációk és várakozások kérdése. Az electrojet nyári szakmai bemutatóit övező és követő sajtómegjelenések két pólust alkottak: az innovatív fejlesztéseket, azoknak a kínálati paletta bővítését, a Balaton vonzerejének növelését célzó új eszköz megjelenését támogató írások, riportok, valamint vs. az eszköz fizikai paraméterein és a más hasonló eszközök megjelenéséhez kapcsolódó tapasztalatokon alapuló kockázatok és veszélyek sorba állítása annak a célnak alárendelve, hogy a Balaton maradjon „családi paradicsom”. Az electrojet bemutatását és a cikkek megjelenését követően a Balaton Fejlesztési Tanács, illetve az általa létrehozott Közbiztonsági Testület - továbbá jómagam, mint a Testület elnöke - számos megkeresést, telefont kaptunk e kérdésben. Rövid időn belül meg is kezdtük az eszközzel kapcsolatos szabályozási kérdések vizsgálatát. A feltett kérdésekre konkrét és alkalmazható szabályozási válaszokat találtunk és adtunk, illetve az újonnan megjelenő eszközök besorolására és fogalmi pontosítására javaslatokat tettünk. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság részletes vizsgálatot végzett és szakmai álláspontját megfogalmazta és azt indokolta. Ettől függetlenül a BFT 2018 őszén határozatban utasította a Testületet a kérdés átfogó vizsgálatára, amely megtörtént, az elemzést a BFT 2019 február eleji ülésén tárgyalta. Röviden a jogi helyzet: Az electrojet jelenleg méreténél és a fogalmi definíciók okán nem a sporteszközök, hanem a motoros kishajó kategóriájába tartozik, így az üzemeltetése, használata során a Hajózási Szabályzatban (HSZ) foglalt összes előírást be kell tartania vezetőjének. Így érvényes képesítéssel, egészségügyi alkalmasság igazolásával kell rendelkeznie, a kikötőben, fürdőhelyek és a fürdőzők környezetében csak a HSZ-ben meghatározott korlátozásokkal közlekedhetnek. E tekintetben ugyanolyan elbírálás és ellenőrzés alá esnek, mint az edző- és kísérő motorosok, vagy a vízügyi-, kikötőihalászati-, és egyéb célból üzemeltetett - általában kivételek alá tartozó és belső égésű motorral rendelkező - hajók. Véleményem, hogy a jogi szabályozások mielőbbi pontosítására szükség van. Ugyanakkor vannak a prognosztizált széleskörű- és nagy men�- nyiségű használatnak egyéb korlátjai is. Az eszköz akkumulátor egységei egy feltöltéssel csak viszonylag rövid ideig képesek nagy sebességű (45-55 km/óra) haladásra és a kapacitás korlátja mellett a kikötőbe történő visszatérés időigényét is tervezni kell, alternatív, vagy segédüzemű meghajtására nincs lehetőség. A feltöltéshez szükséges a 0,4 kV-os hálózat. Hagyományos kikötői szolgáltatások mellett az electrojet sólyás vízre tételt és kivételt igényel. A beszerzési ára még proaktív és kedvezményes kalkulációs metódusok mellett is jóval 10 millió forint felett várható. Aktuális A „Milyen Balatont szeretnénk” kér- dés nagyon aktuális. A Balaton konflik- tustérképe a régió társadalomkutatói szerint az utóbbi években exponenci- álisan sűrűsödik. Elég, ha a többnapos – az éjszakai időszakban is aktív -, sza- badtéri zenés rendezvényekre, vagy a teljes balatoni közúti forgalmat megbé- nító hétvégi kerékpáros tömegrendez- vényekre, a motoros felvonulásokra, a Red Bull Air Race terveire, a szervezett, hajóról történő horgászturisztikai el- képzelésre gondolunk. Az új- és inno- vatív vízi sporteszközök és járművek is újabb- és újabb alkalmazási területeket találnak maguknak. Ugyanakkor a Ba- laton vízfelülete korlátozott, a számos egymás mellett élő személyes-, vagy szervezett használat és azok minimális és alapvetően önkéntes alapú harmo- nizációs lehetőségei mellett jelenleg további veszélyeket, kockázatokat rej- tenek. Itt is csak példaként említem meg azokat a nyári hétvégéket, ami- kor egymással is konfliktusba kerülnek sportolók és vendégek, szervezők és üzemeltetők. A parttól 500/1000 méter távolságig terjedő szabad úszás, az akár 40 km/órás sebességre képes és korlátozott manőverképes- ségű siklótestű- kishajók és sporteszközök, a szintén nagy sebességű és egyben nagy tö- megű – tipikusan tengerre fej- lesztett - katamaránok, az egy időben akár több mint száz gyermek versenyző részvéte- lével folyó vitorlás versenyek, a skite, a SUP, a kajakok alkal- mazása mellett sokszor kitehetnénk a Balatonra a „MEGTELT” táblát. Ezeknek a problémáknak a szőnyeg alá seprése nem fogadható el. A kockázatok és ve- szélyek mérséklése egy ponton túl jogi-, szabályozási- és technikai prevenciós lépésekkel már nem kezelhető. Ezért időszerűnek és szükségesnek érzem a széleskörű társadalmi vitát a Balaton jö- vőjéről - e téren is. Jamrik Péter közbiztonsági tanácsos a BFT Közbiztonsági Testület elnöke 3

[close]

p. 4

Aktuális utár Eredményes gazdálkodás, növekvő vonzerő Tavaly nyolcvanezer horgász látogatott el a magyar tengerhez 2019. március A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. bevétele az elmúlt évben meghaladta az egymillárd forintot, s e tetemes summa háromnegyede horgászjegyek értékesítéséből adódott - nyilatkozta lapunknak Szári Zsolt, a részvénytársaság vezérigazgatója. A tények, a számok mögött komoly értékesítési és marketing munka rejlik. Ha a részleteket is fel kívánjuk fejteni, fény derül arra, hogy az idősebb korosztályhoz tartozó horgászok által ezerszer elátkozott angolna iránt változatlanul jelentős a kereslet – a már hagyományos olasz piacot egy régi talján partner segítségével tartják meg, az Itáliából átutalt összeg pedig meghaladta a százmillió forintot . - A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. tavalyi bevételeinek legnagyobb része - hétszázhetvennyolc-millió forint – horgászjegyek eladásából származik. Nem elhanyagolható tétel a különbözet sem - ezt egyéb tevékenységből, például a tógazdasági halállomány értékesítéséből abszolváljuk. Ez utóbbi egyébként nem csak részvénytársaságunknak kedvező: a tóparti éttermek tulajdonosai és vendégeik is szívesen látják a kínálatban és a terítéken az oltalom alatt álló, eredetvédelemi dokumentummal ellátott kopoltyúsokból készített étkeket. S ha már a tavalyi történéseknél tartunk: fontos és a jövőre nézve biztató körülményként könyvelhetjük el, hogy a varászlói halastavak kezelésünkbe kerültek, s ezzel száznyolcvan hektárral növekedett a tenyésztésre alkalmas területünk. Szervezeti és pénzügyi aspektusból nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a régi halászati céget felszámolják, s így a buzsáki és irmapusztai tavak társaságunk vagyonkezelésébe kerülnek, s hasonló konstrukció keretében ez fog történni a mórichelyi és fonyódi tavakkal is. Halnevelés szempontjából tehát a jelenleginél jóval kedvezőbb pozíciónk lesz, s ez tükröződni fog a Balatonba történő telepítés és az értékesítés területén egyaránt. A cég életében mérföldkőnek számít - a hazai turizmusban pedig kuriózumnak - a hamarosan átadásra kerülő keszthelyi horgászcentrum. A hajdani halásztelepen májusban adjuk át a tizenhat, egyenként négy fő elhelyezésére alkalmas apartmanokból álló komplexumot, amelyben minden tartozék és kellék az ideérkező horgászok kényelmét szolgálja. Bízom abban, hogy a fekvésében is páratlan létesítmény hamarosan bekerül az európai horgász vérkeringésbe. Fejlesztjük az itt lévő kikötőt is – jelenleg ugyanis csak tíz horgászcsónak áll vendégeink rendelkezésére. Terveink vannak az egykori jégverem hasznosításával kapcsolatban is: itt akváriumházat, bemutatóhelyet kívánunk létesíteni. foto: BHNP Zrt. Szári Zsolt elmondta: pályázatok révén százmillió forintot jelentősen meghaladó forráshoz kívánnak jutni. Ebből az összegből újabb élőhelyfejlesztést végeznének Tihany környezetében, illetve a gazdaságos működéshez elengedhetetlenül fontos eszközök, gépek beszerzését tervezik. Szűcs Lajos És Szári Zsolt - Reménykeltő az év eleje, hiszen a jegyértékesítésből már február végéig húszmillió forinttal nagyobb bevételünk keletkezett, mint 2018 hasonló időszakában. Ezt a népszerűséget tovább erősítik azok a nemzet- közi versenyek, melyeket társaságunk im- már tradicionálisan szervez. Március 20-án tartjuk a Halak napját, április 15-én kerül sor a Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa megmérettetésre, s természetesen idén sem maradhat el a Hethland Kupa. Hamarosan - a Balatoni Horgász Egyesületek Szövet- ségével közösen - új pályázatot írunk ki a tóparti önkormányzatok számára. A Hor- gászbarát település cím átadására minden év őszén, a balatoni horgászkonferencia nyilvánossága előtt kerül sor. Havranek Mihály, a Balatoni Halgazdál- kodási Nonprofit Zrt. horgászati igazgatója a szezonhoz közeledvén fontosnak tartotta hangsúlyozni: a tavasz, az áprilisi, májusi hó- napok nem csak a sporthorgászokat csábít- ják a magyar tengerhez - a rabsicokat is. - Tavaly mintegy nyolcvanezren válasz- tották a sport, a kikapcsolódás e nemes formáját, a horgászatot a Balaton mellett. Ha ezt a lenyűgöző számot önmagában szemléljük, elenyészőnek tűnik az a két- százhatvan feljelentés, melyet társasá- gunk tett szabálysértés, illetve bűncselek- mény feltételezése miatt. Elmondhatjuk tehát, hogy a sporthorgászok fegyelme- zetten viselkednek, betartják a rájuk vo- natkozó szabályokat, rendelkezéseket. Ennek fényében kirívó esetnek minősül a szigonnyal, hálóval történő orvhalászat - tizenhárom fő ellen azonban jelenleg is büntetőeljárás folyik, egy el- követőt pedig már letöltendő szabadságvesztésre ítéltek. Szűcs Lajos, a Magyar Or- szágos Horgász Szövetség elnöke szerint a részvénytár- saság tevékenysége igazolás arra, hogy 2013-ban célszerű volt a Balatonon a kereske- delmi célú halászatot meg- szüntetni. - Nyilvántartásunk arról tanúskodik, hogy napjainkban már mintegy félmillióan tartoz- nak a horgásztársadalomhoz - számukra kell megfelelő színvonalú szolgálta- tásokat, fogási élményt biztosítani. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. élen jár ennek a koncepciónak a megvalósításában. Süli Ferenc 4

[close]

p. 5

2019. március utár Aktuális Balatoni Szövetség: hagyományos és új feladatok Az 1904-ben alakult Balatoni Szövetség a rendszerváltás óta eltelt három évizedben hű maradt az alapítók elképzeléseihez. Valamennyi, a tóparti polgárokat és a természetet érintő kérdésben hallatta hangját, s bár a gazdasági és infrastrukturális környezet - mely indokolttá tette létrejöttét - alapjaiban változott, a szövetség szükségességét senki sem vitatja. S hogy képes és alkalmas a kor kihívásainak megfelelni, arról az elmúlt évi tevékenység és az idei munkaterv egyaránt tanúskodik. Csak néhány, a szövetség által kezdeményezett esemény, program közül: megszervezték a balatoni borok versenyét, a Kék Hullám zászló strandminősítést, az első hajó fogadását, a „Balatonparty”-t. Tavaly először hirdették meg az „Év Balatoni Háza”építészeti díjpályázatot, amelyet folytatni kívánnak 2019-ben is, csakúgy, mint a Balaton-díjra méltó személyek és szervezetek elismerését. Balassa Balázstól, a Balatoni Szövetség elnökétől megtudhattuk: a testület foglalkozott a Balaton Fejlesztési Tanács által is tárgyalt, elektromos hajókkal kapcsolatos problémákról. Elhangzott: sürgős lenne meghatározni, milyen irányvonalat akarnak képviselni az önkormányzatok. Jelenleg a Balatoni Szövetség az egyetlen olyan szervezet, amely ebből a szempontból átfogja a tavat, vagyis képviselni tudja az itt élő emberek érdekeit! Egyre erőteljesebb az elektromos hajók megjelenése, jelenleg még nem tudjuk, hogy ez jó vagy rossz az itt élőknek, a Balatonnak, de mindenképpen meg kell jelölni a járható utat. Eddig a fő irány a család, a fürdőzés, a vitorlázás, a horgászat volt. Az érintett önkormányzatokkal, civilekkel, szakemberekkel közösen el kell dönteni, hogy az elektromos hajók tekintetében mi legyen a „jövőkép”. Tárgyalt a Balatoni Szövetség elnöksége a szúnyoggyérítés előkészületeiről is. Mivel lejárt a szúnyoggyérítés kivitelezőjével a szerződés, ezért az utolsó, Balatonedericsen megtartott közgyűlésen közbeszerzési eljárásban ajánlatot kértünk csípőszúnyog-gyérítés kivitelezésére biológiai és kémiai módszerrel 2019-2022 évekre vonatkozóan. Elhangzott, hogy az önkormányzatoknak az elmúlt évekhez képest nagyobb anyagi terhet kell vállalni, mert idén minimum 4 gyérítést kell terveznünk, amely 8000 hektáron összesen nettó 55-60 millió Ft-ba kerül a tavalyi nettó 36 millió Ft-tal szemben. Elhangzott az elnökségi tagok részéről, hogy nagyobb súllyal szerepeljen a biológiai védekezés, valamint, a nyári időszakban strandidőben, rendezvények alatt ne legyen permetezés. Balassa Balázs arról is tájékoztatott, hogy a szövetség idei munkatervében több aktuális téma - a vadak károkozása, pályázati lehetőségek - mellett számos program megtartása is szerepel. Süli Ferenc Budapesten mutatkozott be a Badacsonyi Borvidék A Badacsonyi Borvidék csaknem negyven pincészete, gasztronómiája és turisztikai szolgáltatói is bemutatkoztak a Badacsony New Yorkban elnevezésű borkóstolón a hónap elején a budapesti New York Palotában - közölte az MTI. Az immár hagyományosnak számító, borvidéki sétálókóstolót immár kilencedik alkalommal hirdették meg a fővárosban - idézték fel a szervezők az MTIhez eljuttatott közleményükben. Mint hangsúlyozták, a Balaton-felvidék egyik legkedveltebb borvidékén a talaj és a napfény, a Balaton víztükre és a mediterrán jellegű éghajlat, az ott élő emberek szőlő iránti szeretete és szakértelme harmonikus, tüzes, jellegzetes karakterű borok készítését teszi lehetővé. A borkóstolóra érkezők a kiállítók borain keresztül a Badacsonyi Borvidék összes fontosabb termőhelyét megismerhették, hiszen a New York Palota Roma-termében egy- aránt felvonulnak a Badacsony-hegy, a Szent György-hegy, a Kisörsi-hegy, az Ábrahám-hegy, a Tóti-hegy, a Csobánc és a Hajagos-hegy ismert és feltörekvő pincészetei. A kiváló borok mellett a borvidék egész évben változatos programokkal, hangulatos szállásokkal várja a látogatókat. A kiállítók között ezért ott voltak a legismertebb szálláshelyek, programhelyszínek, kézműves termelők, vendéglátóhelyek is, amelyek a borokhoz illő finomságokkal készültek. A badacsonyi borok iránt mélyebben érdeklődőket idén is két mesterkurzus várta: Fiáth Attila nemzetközi borakadémikus Badacsonyi „Hegylakók” című előadásán a különleges hegyborokon keresztül mutatta be a borvidék finom különbségeit, majd Wolf András, a Salon Étterem és a New York Kávéház executive chef-je a badacsonyi bor és kenyér kapcsolatába vezette be a közönséget. Forrás: MTI 5

[close]

p. 6

Aktuális utár Duna-menti összefogás Együtt fejlesztettek a térség geoparkjai 2019. március Veszprémben tartották a hatodik nemzetközi találkozóját annak a projektnek, melyben - eddig példátlan módon - működtek együtt a Duna-menti geoparkok. Eddigi munkájukat egy február végi sajtótájékoztatón a nagyközönség számára is érzékelhetővé tették. Az Interreg Duna Transznacionális Együttműködési Program (IDTEP) társfinanszírozásával 2.5 éves időtartamú, összesen tizennégy partner együttműködésén alapuló geoturisztikai projekt indult el 2017 januárjában. Az összefogás fő célkitűzései között szerepelt innovatív geoturisztikai termékek kialakítása, földtani örökségünk újszerű bemutatása, közös marketing megvalósítása, illetve stratégia kidolgozása a turizmusból fakadó környezeti terhek kezelésére - ismertette a főbb célokat Puskás Zoltán, a házigazda Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság irányítója. Mojca Gorjve Cavcic, az Idrijaigeopark vezetője hangsúlyozta: a turisztikai fejlesztések is jelentős nyomást gyakorolnak a természetvédelmi területekre. Erre reagálva olyan megoldásokat hoztak létre, melyek lehetővé teszik a különleges természeti értékek turisztikai desztinációként való bemutatását, ám kivédik ennek káros környezeti hatásait.Tapasztalatok megosztásával, úgynevezett pilot geoturisztikai termékek és új bemutatási módszerek fejlesztésével, tesztelésével kívánják elősegíteni a helyi lakosság bekapcsolódásának, illetve a geopark menedzsment-kapacitásának erősítését - ezáltal csökkentve a dunai és más unióbeli geoparkok közötti minőségi szakadékot. A projekt egyik legfontosabb eredménye a közös Dunai Geotúra, melynek kialakítása során a régiók közötti együttműködés erősítése mellett törekednek arra is, hogy a létrehozott innovatív geoturisztikai termékek növeljék a geoparkok ismertségét és a látogatók számát. Alexander Andrasann, a bukaresti egyetem képviselője kiemelte: valamennyi geopark speciális adottságaira egyenként lehetett építkezni. A Magyarországról irányított program a térség fenntartható fejlődését kívánja elősegíteni, nagy hangsúlyt fektetve a társadalmilag is hasznos innovációs tevékenységekre, és a kultúráért is felelős Duna-régió kialakítására. A projekt teljes értéke közel 1.7 millió euró. Ebből a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BFNPI) 257.000 euró értékű projektrészét 85%-ban az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatja, 15%-ot pedig a Magyar Állam biztosít a nemzeti társfinanszírozás keretei között. A projektvezető partnere a szlovén Idrija UNESCO Globális Geopark. A Balatonfelvidéki Nemzeti-park Igazgatóság a Bakony-Balaton UNESCO Globális Geopark alapító és fenntartó szervezeteként vesz részt a projektben. A Duna vízgyűjtő területén fekvő országokból még számos UNESCO globális geopark működik közre: az osztrák Stájer Eisenwurzen, a horvát Papuk Natúrpark, az osztrák-szlovén Karawanken-Karavanke és a román Hátszeg-vidéki Geopark. A partnerek között találjuk még a szerb Djerdap Geoparkot, a cseh Vas-hegység Geoparkot, a szlovákiai Eperjes Egyetemet és a Szlovén Köztársaság természetvédelmi intézetét. A projekttevékenységek magas minőségé- hez három stratégiai partner is hozzájárul szakértelmével: a portugál Naturtejo és a finn Rokua UNESCO Globális Geopark, valamint az Európai és Globális Geopark Hálózat. A munkafolyamat fontos magyarországi eleme a monoszlói Hegyestű Geológiai Bemutatóhely kiállító épületeinek átépítése, felújítása, s a belső kiállítás teljes, innovatív és látványos megújulása volt. Puskás Zoltán A Badacsonyban és a Szent Györgyhegyen található tanösvények felújítása, illetve a Káli-medencében található Hegyestűtől a Kopasz-hegyig egy új vulkanológiai tanösvény kialakítása már megtörtént, mindezekhez kirándulásvezető füzet is készül. A projekt „Partnerség és Marketing” munkacsomagjáért a BFNPI felel. Hazai partnerével, a Bakony-Balaton Turisztikai Desztináció Menedzsmenttel szorosan együttműködik a dunai geotúra útvonalak összeállításában, és a projekt marketingtevékenységének megvalósításában. A promóciós eszközök közül az infostandok saját tervezésű berendezések, míg a tematikus digitális térkép az Eperjesi Egyetem szakembereivel közös fejlesztésének tekinthető. Tavasszal elindul a projekt tervezett kommunikációs kampánya is: online többek között a facebook oldal és a www. interreg-geotour.org, offline pedig elsőként a berlini utazás kiállításon való részvétel, amit újabb hasonló promotáló akciók követnek majd. 6

[close]

p. 7

2019. március utár Bizonyítványt kaptak az elítéltek Aktuális Női szabó és festő-mázoló szakmunkás bizonyítványt vehettek át március elején a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartottjai. Az ország számos pontjáról érkezett elítélt már bizonyított is munkájával: a férfiak a Veszprém megyei rendőrkapitányság épületében végeztek felújítási munkálatokat, a hölgyek pedig egyedi ajándéktárgyakat varrtak az egyik csecsemőotthon, a veszprémi Csolnoky Ferenc kórház gyermekosztálya és a városi hajléktalanszálló lakóinak. A most megszerzett képesítés tovább növeli a fogvatartottak szabadulás utáni társadalmi visszailleszkedését - mondta a bizonyítványok átadása során Németh Éva ezredes, a börtön parancsnoka. Hozzátette: céljuk, hogy személyiségfejlesztéssel, neveléssel teljes értékű életet élhessenek az intézményből kikerülők. A börtön jó partnerre talált a Veszprémi Szakképzési Centrum vezetésében. Schindler Lászlóné főigazgató arra is kitért, hogy a jövőben is folytatódik az együttműködés, s lesznek olyan képzési formák, melyekben részt vehetnek a fogvatartottak. Bizonyítványosztás a veszprémi börtönben A 24 fogvatartott hiányszakmát tanult, s az elítéltek elmondták, hasznosítani tudják a börtönévek alatt megszerzett tudásukat. Tolna Károly a festő-mázoló szakmában látja jövőjét, Nagy Lívia pedig otthon, gyermekei számára fog ruhákat szabni, varrni. A büntetés-végrehajtás országosan 16 intézetében szervezett hasonló képzése- ket. Az elítéltek körében a legkeresettebb szakma a szobafestő-mázoló, a tapétázó, a szakács, a targoncavezető, a bútorasztalos, a kőműves és a burkoló. A szakvégzettsé- get adó képzéseikben jelenleg több mint 600 fogvatartott vesz részt. A magyaror- szági intézetekben elhelyezett mintegy 17 000 fogvatartott közül évente mintegy kétezren szereznek valamilyen iskolai vég- zettséget, szakképzettséget. Szinte minden végrehajtó intézetben létrehoztak az álta- lános iskolai mellett a középiskolai okta- tást, sőt, felsőfokú tanulmányok végzését is biztosítani tudják az elítélteknek. Zatkalik A. Utazás 2019 - középpontban a sport és a fenntarthatóság A Hungexpo Budapesti Vásárközpontban 4 napon át 30 ország 300 kiállítója várta a látogatókat turisztikai kínálatával, színes programokkal, kóstolókkal, nyereményjátékokkal. Az Utazás 2019 kiállítást a hagyományoknak megfelelően február végén tartották. Ganczer Gábor, a főszervező Hungexpo Zrt. vezérigazgatója a megnyitón kiemelte: az ágazat újabb sikeres évet zárt tavaly; a robogó magyar gazdaság egyik húzóágazata a turizmus, amely a sokoldalú hatásait is figyelembe véve a magyar GDP mintegy 10 százalékát termeli meg. Az idei külföldi díszvendég Algéria, a belföldi díszvendég Bács-Kiskun megye és Kecskemét voltak. A kiállítás kulturális díszvendége a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram – ismertette a vezérigazgató, hozzátéve: a kiállítás egyik fő standja a fővárosé, amely idén Európa Sportfővárosa. Ganczer Gábor kitért arra, hogy az idén a sportot, az aktív turizmust, a fenntarthatóságot állították a kiállítás középpontjába, amivel az egyre népszerűbb belföldi turizmusra is ráirányítják a figyelmet. Szalay-Bobrovnicky Alexandra, Budapest főpolgármester-helyettese kiemelte: a kiállítás a turisztikai szakma legnagyobb összejövetele, a stratégiai ágazat seregszemléje, a folyamatos megújulás mellett a fejlődést is mutatja az, hogy évente 30-35 ezer ember látogat ki a kiállításra. Az Utazás 2019 kiállítás és a kiállítók reagálnak a turizmus terén zajló, egyre éleződő nemzetközi versenyre és a digitalizációra, amiben „látszani és láttatni kell magunkat”. Ezt átgondolt stratégiával lehet elérni az állammal, a kerületekkel, a turisztikai szolgáltatókkal közösen - mondta. Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke kiemelte: a megye szlogenje „Bács-Kiskun boldoggá tesz”, amit a megyék közötti boldogság-felmérés kiemelkedő eredménye miatt választottak. A kiállításon megmutatják, hogy mitől boldogok az ott élők. A megye rendelkezik a legtöbb termálfürdővel és gyógyhellyel Magyarországon, és az ország ötödik legnagyobb tava mellett Európa legnagyobb pincefaluja is ott található 1200 pincével. A hungarikumaikból kóstolót is hoztak a kiállításra - mondta. Virág Zsolt, a Nemzeti Várprogram és Nemzeti Kastélyprogram miniszteri biztosa közölte: 20 kastély, 19 vár kapott támogatást a programban, ezek felénél a tervek szerint már nyáron zajlik majd a kivitelezés. Magyarországon már több mint másfél tucat kastély és vár működik nyereségesen. A keszthelyi Festetics Kastélymúzeum a hintókiállítás egy darabját is elhozta a rendezvényre. Keszthely ily módon képviselte a Balaton régiót, Hévízzel, Balatonfűzfővel és Balatonkenesével a Balaton standon. A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület turisztikai igényfelmérést is végzett. Az egyesület- és a balatonkenesei tourinform iroda munkatársai a több száz kitöltött kérdőív feldolgozása után már minden bizonnyal a nyári kínálat kialakításában felhasználják a kapott információkat. Az idei, immár 42 éves rendezvénysorozatot a Budapest Boat Show-val együtt tartották, a Karaván Szalon pedig a hazai lakókocsi és lakóautó kínálatot vonultatta fel. 7

[close]

p. 8

Települések utár Pezsgővel és kerámiatulipánnal köszöntötték a hölgyeket Csopakon 2019. március A Csopaki Református Általános Iskola tornatermében került sor a már tradicionális nőnapi köszöntésre és meglepetés műsorra. Sokan jöttek el az ünnepségre, a hivatal és a gazdasági osztály férfi dolgozói pezsgővel és pogácsával kínálták az ünnepelteket. A rendezvény kezdetén Ambrus Tibor polgármester köszöntötte a hölgyeket. Beszédében kiemelte, hogy a hivatalban, az iskolában, az óvodában, de számtalan helyi vállalkozásban nélkülözhetetlen munka- társai és irányítói a nők, akiknek rengeteg feladatuk van, az otthon, a biztonság, a melegség megteremtése mindannyiunk életében. - Jókai Mórnak van egy mondata, ami sokkal szebben kifejezi, hogy miért zseniálisak az asszonyok, mint ahogy én valaha is tudnám: „A nők tudnak látni, anélkül, hogy odanéznének”. Ahogy valószínűleg Jókai sem tudta, úgy én sem tudom pontosan, hogy ez miként lehetséges, de tagadhatatlanul így van. Miközben mi férfiak küzdünk, hogy végre felfogjunk valamit, addig önök elegánsan, néhány mozdulattal megoldanak olyan problémákat, amire nekünk talán egy élet sem lett volna elég. Kedves hölgyek, lányok, asszonyok, köszönjük, hogy vannak, és szebbé teszik a mindennapjainkat! A polgármester köszöntője után gyönyörű szép, ízléses kerámiatulipánt kaptak a hölgyek, Csopak felirattal, mely örökre emlékezetes ajándék lesz számukra. A rendezvény a Sakk Matt Company zenekar műsorával folytatódott, akik örökzöld slágereket, musicaleket, operett dallamokat és csárdásokat adtak elő. Pingiczer Szilárd szintetizátoron játszott és énekelt, Dervalics Róbert pedig ismét elkápráztatta a közönséget szaxofon, klarinét és ének tudásával. A végén természetesen nem maradhatott el a Louis Armsrtrong show, mely hatalmas sikert aratott, jogosan járt a vastaps a koncert után. Szendi Péter Református templom épül Balatonakarattyán A Dunántúli Református Egyházkerület néhány héten belül a második református templom alapkövét tette le: előbb Herenden, majd Balatonakarattyán. Mindkét helyen szükségessé vált a templom, mert a helyi reformátusság „kinőtte” az eddigi imaházakat. Balatonakarattyán már tulajdonképpen állnak a majdani templom oldalfalai, várható tehát, hogy az ottani református gyülekezet hamarosan birtokba veheti, és hitéletének megélésével valóban templommá teheti ezt az épületet. Az alapkő ünnepélyes letételére istentisztelet keretében került sor. Steinbach József püspök igehirdetésében a Zsoltárok Könyve 90. fejezete verseinek alapján a tőle megszokott meggyőző erővel szólt az Úristen megtartó kegyelméről, ennek mostani megnyilvánulásaként említette a templomépítést. Császár Attila, a Veszprémi Református Egyházmegye esperese imádságban kérte a Minden Kegyelem Istenének áldását az építkezésre, a majdani templomra, főként pedig a remélhetőleg gyarapodó gyülekezetre. Köntös László főtiszteletű úr, a Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője kifejtette, hogy az építkező gyülekezetnek határozott jövőképe van. Ez az építkezés is bizonyítja, hogy mi, itt a Kárpát-medencében jelentjük Európát Az alapkő letételénél Kontrát Károly is beszédet mondott a fogalom klasszikus értelmében. Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, az Országos Zsinat nem lelkészi elnöke kifejtette köszöntőjében, hogy miközben Európa nyugati részében egyes templomokból hangversenyterem, múzeum, netán vendéglő, avagy éppen diszkó lesz, sőt templomokat bontanak le, addig mi itt templomokat építünk. Ezekben reménységünk szerint majd hangzani fog a megváltás örömüzenete, betölti őket a hívek hálaéneke, színhelyei lesznek a további megtartatásunkért mondott imádságoknak. Mi nem akarjuk követni az ott tapasztalható önfeladást, mert mi keresztyének és magyarok akarunk maradni. Kontrát Károly, a választókerület országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára őszinte lelkesedéssel üdvözölte a templomépítés szándékát, köszöntötte az építtető református közösséget, és ígérte a kormány segítő közreműködését. Matolcsy Gyöngyi, Balatonakarattya polgármestere köszöntésében elmondta, hogy a helyi reformátusság már hét évtizeddel ezelőtt akart templomot építeni, ám a történelmi viszonyok ezt akkor nem tették lehetővé. 8

[close]

p. 9

2019. március utár Aktuális Hercegi séta, maskarás menet taligával, gólyalábon A hagyománytisztelet jegyében számos településen búcsúztatták el a telet a farsangoló szokások szerint. Keszthelyen, Hévízen a helyi tradíciók szerinti látványos programok zajlottak maskarás felvonulásokkal. A Balaton-parti városban dobosok, fúvósok zenéje űzte a telet utcahosszat, a farsangi menet nagy csinnadrattával kísérte sétájára a karneváli hercegi párt. A sorban csak a Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete tagjai nem viseltek maskarát, ők mint főszervezők a szokásos ünnepi viseletükben vezényelték az eseményeket a nap háziasszonyaiként. Idén immáron 19. alkalommal rendezték meg a Keszthelyi Városi Karnevált. Utcazenész kompániában adták a hangot a Boombatucada dobosai, igazi kimagasló látványosságot jelentettek a zászlóforgató gólyalábasok. Szelíd nosztalgikus muzsikát hallatott egy verkli, odébb mexikói rezesek fújták a taktust. Jöttek torzók, szörnyek, gyermekcsapat jelenített meg egy egész fenyőcsemete kertet. Vonult bohóc, ókori egyiptomi fáraónő, félelmetes vadállat csapat. Becsatlakozott a jól ismert sárkánygyík is, aki már hozzászelídülve a kíváncsiskodó nézőközönséghez, jobbra-balra hajlongva üdvözölte az utca két oldalán összesereglett nézőket. A karneváli szereplők kíváncsiskodók sorfala közt vonultak a Festetics kastélytól a Fő térig, ahol mindannyian rövid produkciót is bemutattak. Hévíz városában a korán kelők nagy sürgéssel-forgással járó disznóvágásra ébredhettek, ami farsangi jegyben egy élő szimbóluma a helyszínt adó termelői piac jellemzően házi termékekből álló felhozatalának. Több standi gazda jelmez felöltésével is hozzájárult a látványossághoz. A vendégeket harmonikaszó mellett fogadó pálinka várta, az érdeklődők a vágástól a sózásig végigkísérhették a falusi disznóvágással járó munkát. Ahogy haladt a munka, mindeközben természetesesen adódott a lehetőség szokás szerint hagymás vér kóstolásra, majd hurka, kolbász, sült hús és toros káposzta is került az asztalra sorjában. Délután a helyi hotelek, éttermek farsangi fánkvására már a Deák térre csalogatta a közönséget, ott ugyancsak maskarás látványosságokban is részük lehetett a látogatóknak. A felvonuló jelmezesek taligástól, gúnyástól egészen a középkorig engedtek visszatekintést, amikortól terjedni kezdett az álarcos farsangi mulatság. De csatlakoztak későbbi időkből is, így subás dudás, magyaros dobos, tekerőlantos muzsikusok zenéje szólt. H. Á. Bemutatta új postakocsiját a Festetics-kastély A budapesti Utazás Kiállításon mutatta be a nagyközönségnek a Helikon Kastélymúzeum azt a modern postakocsit, melyben a nyáron induló lovas kocsis túrák során utazhatnak majd az érdeklődők. Impozáns, korhű megjelenéssel, ám a régi idők utazásaihoz képest jóval kényelmesebb kialakítással várja utasait a jármű. Belső tere négy felnőtt és két gyerek szállítására alkalmas, további két-két személy külső üléseken foglalhat helyet. A benne található video és audio guide segítségével menet közben is érdekes információkkal gazdagodhatnak az utasok. A sárga-sötétzöld színű, 3,5 méter hosszú, fémküllős kerekű kocsit - mely Tóth Alajos kocsigyártó jászárokszállási műhelyében készült - két ló húzza majd. A járművet a „Lovak világa” elnevezésű szlovén-magyar projekt keretében tervezte és készíttette a Helikon Kastélymúzeum. Szintén e projekt keretében Keszthelyen és térségében négy túraútvonal várja majd azokat, akik lovas kocsival szeretnék felfedezni a környék látnivalóit. A „Festetics-kör” elnevezésű útvonal Keszthely város határain belül kínál látványos túrát a főúri családhoz kapcsolódó látnivalók érintésével, „A Keszthelyi-hegység természeti értékeinek nyomában” nevű út a Természet Házához, a Nagymezőre és a Festetics Imre állatparkba kalauzolja el az érdeklődőket. A projektben részt vevő Pannon Egyetem Georgikon Kar túrái a Gyöngyösi csárda és a betyársírok érintésével a Béke sztúpához és Zalaszántó több érdekes látnivalójához, illetve a Fenyves allén indulva a Szendrey Júlia-emlékház, a Georgikon lovarda és Fenékpuszta meglátogatásával a KisBalatonhoz vezetnek. A február utolsó hétvégéjén megrendezett budapesti turisztikai szakkiállításon a Helikon Kastélymúzeum kiállítóhelyén huszárok, betyárok és bajvívók is népszerűsítették az új lovas kocsis attrakciókat. A stand emellett a Festetics-kastély enteriőrkiállításából is ízelítőt adott. 9

[close]

p. 10

Települések utár Élményeken alapuló turizmus Turisztikai szezonnyitó Balatonfüreden 2019. március A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület szervezésében - a város turisztikai szezonnyitóján - Bóka István polgármester, Cserép László művelődési osztályvezető, és a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület elnöke, Böröcz István tartott helyzetelemzést. Füred turisztikai szereplői előtt rámutattak a város fejlődési irányvonalaira. Az eseményen a minőségi szolgáltatások jegyében meghirdetett - Az év turisztikai vállalkozója - díjat Zeliska Orolya, a Péklány pékség tulajdonosa vehette át. A Balatonfüredre érkező vendégek száma dinamikusan nő, hat százalékkal több turista érkezett a város kereskedelmi szálláshelyeire, mint egy évvel korábban, és nőtt az itt eltöltött vendégéjszakák száma is, amely a statisztikák szerint 995 ezer. Mindez tartós és stabil növekedést jelent a város adóbevételeiben, tavaly mintegy 1,4 milliárd folyt be az idegenforgalmi-, illetve az iparűzési adóból. Soha nem látott figyelmet kap a Balaton régió: a 2014-től 2020-ig terjedő ciklusban az egyenesen ide címzett pénzügyi fejlesztések terén 365 milliárd Ft fejlesztési forrásból (melyből 100 milliárd hazai forrás) fejleszthetik a magyar tenger vonzóképességét. Balatonfüreden mintegy 28 milliárdos forrásból indulhatnak a beruházások, mely számos fejlesztési területet tartalmaz: városrész-rehabilitációtól az infrastruktúrán, innováción, oktatási intézmény bővítésén, felújításán keresztül. Jelentős részéből újabb turisztikai attrakciókat: kulturális, aktív és konferenciaturizmust élénkítő beruházásokat várhatunk. Balatonfüreden elkezdődik a felső városrész rehabilitációjának tervezése, az egymilliárdos zöld program keretében a Fehér templom és az evangélikus templom közötti leromlott állapotú városrész újul meg. Már elkezdődött a Balaton Szabadidő Központ szabadtéri színpadának felújítása, a Zákonyi sétány mélygarázsa fölötti terület fejlesztése. Várhatóan ez év szeptemberében elkezdődhet a Brázay strand területének rehabilitációja, s az új közpark kiépítése. Májusban indulhat a Lóczy gimnázium átépítése, a nyár végén elkezdőd- het az Esterházy kastély 700 milliós felújítása. A kemping területén 70 szobás szálloda és 140 férőhelyes kikötő épül. Uniós forrásból megépül a Lapostelki út elkerülő szakasza, a Lóczy-barlangnál látogatóközpont létesül, a Műszaki Egyetemmel közösen pedig kutatás-fejlesztési központ létesül a jelenlegi innovációs központ Zeliska Orsolya és Böröcz István fölötti ingatlanon. Az egykori Huray piac területén konferenciaközpontot létesítenek, de ezt a beruházást csak abban az esetben kezdhetik el, ha ki tudják váltani a jelenlegi parkolóhelyeket, valamint meg tudják oldani ennek a résznek a közlekedését. A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program, szálláshelyfejlesztési konstrukciójában Balatonfüred szállodáit, panzióit 2.5 milliárd Ft támogatásból építhetik, emelhetik a szolgáltatások színvonalát. Örvendetes, hogy szinte minden benyújtott pályázat nyert a városban. A szálláskapacitás bővítésére, korszerűsítésére a külföldi turisták megnyerésére szükség is van. A Balaton régió, így Balatonfüred is Európa egyik legbiztonságosabb üdülőkörzete, további forgalomemelke- dés várható. Veszprém lesz Európa kulturális fővárosa 2023-ban, amely a Bakony és a Balaton számára is kitűnő lehetőségekkel járhat, és a felkészülést el kell kezdeni – hangzott el Bóka István turisztikai fejlesztési helyzet elemzésében. - Balatonfüreden minden statisztikai mutató felülmúlja, még az általunk a turisztikai stratégiai tervekben megálmodott számokat is - mondta Böröcz István, a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület elnöke, aki bejelentette: új, 2025-ig szóló városi turisztikai stratégia készül, amelynek főbb hangsúlyai a minőségi szolgáltatások, a marketing erősítése, s az egész éves programok. Továbbra is számít az önkormányzat, a Füredkult és a turisztikai egyesület közötti hatékony együttműködésre. Az élményeken alapuló turizmus a fő irány, és kiemelte a szezonhosszabbító gasztronómiai rendezvények fontosságát is. Már elindult Balatonfüred a „csúcs-gasztro” vonalon, hiszen egyetlen vidéki település sem büszkélkedhet a Dining guide étteremkalauz 2019-es értékelése alapján a top 10 vidéki vendéglátóhelyből két étteremmel is. (a Neked főztem és a Sparhelt bistro is bekerült a rangos listára.) Balatonfüred mára egy igazi brand lett, s a marketing munkában a fenntarthatóságot kell megcélozni, a turisztikai szolgáltatók összefogásával egységes, tudatos marketing megjelenéssel - hangsúlyozta Cserép László, a művelődési osztály vezetője, aki a továbbiakban a gazdag programkínálatból adódó közös marketing megjelenésre hívta fel a figyelmet. Azaz a város által nyújtott infrastrukturális és kulturális, aktív program kínálattal adott lehetőségekkel jól kell sáfárkodni, és azt lehe- 10

[close]

p. 11

2019. március tőség szerint egységesen beépíteni, a tematikát követni a vállalkozóknak turisztikai szolgáltatóknak, hiszen minden alapfeltétel adott. Minden évszakban vannak tematikus programok, melyekre már előre, programcsomagokban is tervezhetnek a szállásadók, turisztikai szolgáltatók. A hagyományos nagyrendezvények értékeinek megőrzése és megújítása mellett egyre nagyobb hangsúly kerül a négy évszakos balatoni programkínálat kialakításában. Az aktív turizmus térhódítása egyre nagyobb szerepet kap a soron következő fejlesztések nyomán. A kiemelt családi és gyermekprogramok, szinte mindíg elérhetők - tette hozzá. A külföldi vendégeket is hatéko- utár nyan tudják megcélozni: a fogadóterület minőségi fejlesztésével, olyan minőségi komplex kínálatot alapoz meg, melyet bátran ajánlhatnak a helyi turisztikai szolgáltatók. Fontosak a minőségi szolgáltatásokat nyújtó helyi vállalkozások, hiszen az idelátogató vendégek elégedettségét, a város arculatát ők is meghatározzák. Talán ezért is kerülhet minden évben átadásra az Év vállalkozója cím. Ebben az esztendőben Zeliska Orsolya, a Péklány pékség tulajdonosa vehette át a több ezer szavazat alapján odaítélt díjat. A kitüntetett elmondta: a minőségi kézműves pékáruval elsősorban a helyieket szerette volna elkényeztetni. Azonban ami jó, Települések annak hamar híre megy, így - annak ellenére, hogy péksége az óváros- ban, a kiemelt turisztikai területtől kissé távolabb van – sokan keresik meg a nyári időszakban, sőt nagyobb megrendeléseket is kap a vendéglá- tósok, szállásadók részéről. A családi pékséget azonban szeretné ebben a formában üzemeltetni, a minőséget garantálni. A helyi turisztikai szolgáltatók meghatározó szereplői és alakítói is a város imázsának, fontosak a jó pél- dák, és hogy az intézményekkel való összefogás a közös célok elérésében még erősebb legyen. Kis Virág Máriafürdő: háromszázhatvanmillió forint fejlesztésekre Ez évi költségvetésünk főösszege meghaladja a hatszázötvenmillió forintot, amelyből a működési kiadások háromszázmilliót tesznek ki, a tervezett felhalmozási célú kiadás és bevétel összege több mint háromszázötvenmillió forint, melyet elsősorban fejlesztésekre, beruházásokra kívánunk fordítani - nyilatkozta a közelmúltban elfogadott költségvetés kapcsán Galácz György. Balatonmáriafürdő polgármestere elmondta, hogy a tavalyi költségvetésüket több, mint nyolcszázmillió forintos bevételi összeggel zárták, mely főként annak tudható be, hogy két nagy összegű TOP pályázatot bonyolítottak le. Felújították a védőnői rendelőt, továbbá háromszázmillió forintot fordítottak a belvízvédelmi rendszerek korszerűsítésére a pályázat idei lezárásáig. Megtudhattuk azt is, hogy az önkormányzatnak 2019-ben is nagy volumenű fejlesztési tervei vannak - ezek előkészítése jelenleg is zajlik. - Örvendetes, hogy településünknek kiváló referenciái vannak a turisztikai piacon: az idegenforgalmi adó bevétele évről évre növekedő tendenciát mutat: 2018-ban meghaladta a húszmillió forintot, ez az előző évhez viszonyítva közel 20 %-os emelkedést jelent. E tény természetesen kötelezettségekkel is jár, s így az idei büdzsét is ennek meg feleően formáltuk. A 650 millió forintos kiadási keret 45 %-át működési kiadásra fordítjuk, melyet a megnövekedett feladatellátás és a humán erőforrás fejlesztése tett indokolt- tá. Háromszázhatvannégymillió forint a fejlesztésre, beruházásokra előirányzott keretösszeg. Tervezett beruházásainkat elsősorban pályázati támogatás igénybevételével kívánjuk megvalósítani, azonban idén önerős beruházásként megkezdjük a Rákóczi utca felújításának első ütemét áram és gázközmű kiváltás -, illetve a nyári szezon kezdetéig felújításra kerül a községháza épületében található Helytörténeti Gyűjtemény és Időszaki Kiállító terem. A turizmus magasabb színvonalú kiszolgálása célkitűzéseink fő mozgatórugója. A 2017. évi sikeres strandfejlesztési pályázatot követően fizető strandunk után ebben az évben szabad strandjaink fejlesztését valósítjuk meg a Hajóállomási és Hullám utcai szabad strandunkon, melyre 90 millió forint pályázati támogatást fordíthatunk. A megvalósult infrastrukturá- lis fejlesztés eredményeképpen európai színvonalú strandokon pihenhetnek a településre érkező nyaralóvendégek. Jelenleg fut a Humán kapacitások fejlesztése című pályázatunk, melynek keretében 4,9 millió forintot fordítunk rendezvényekre, tematikus nyári tábor szervezésére, közművelődési szakirányú képzésre, illetve hátrányos helyzetű balatonmáriafürdői iskolások támogatására. A helyi identitás és kohézió erősítése pályázatunk kiterjed egészségfejlesztési és közösségfejlesztő programok megvalósítására, 4,3 millió forint pályázati támogatás felhasználásával. Az idei rendezvényeink mottója: „A generációk találkozása” - e köré építjük a kulturális és szórakoztató programjainkat. Elsőként pünkösdi rendezvényünkre várjuk az érdeklődő közönséget. Június 8-án a központi strandot ingyenesen megnyitjuk a látogatók számára, s hívjuk őket egy olyan programra, mely minden generáció számára érdekes és interaktív kikapcsolódást jelent. A főszezonban hetente zenés programokat kínálunk a hozzánk látogató turistáknak, több helyszínen. Természetesen 2019-ben sem maradnak el a már nagy hagyománynak örvendő Mária Napok és a Fúvószenekari találkozó. Szeptember végén a pünkösdihez hasonló, minden generációt megmozgató rendezvényre várjuk a településen élőket, illetve az idelátogatókat, mely rendezvénnyel nem titkolt szándékunk - a turisztikai szezon meghosszabbítása - is megvalósulhat. SF 11

[close]

p. 12

Települések utár Ahol már most indul a nyári szezon Aktívak a kenesei polgárőrök A balatoni városok polgárőrei speciális helyzetben vannak: míg a háttértelepülések védelmi gyakorlatára az állandóság jellemző, a parton a nyári és a téli időszak más-más feladatokat ró a társadalmi munkásokra. Közeleg a turisztikai szezon, s ennek kapcsán beszélgettünk Nyemcsok Gabriellával, a Balatonalmádi járás polgárőr koordinátorával, aki egyben a kenesei polgárőrök vezetői tisztségét is betölti. - Hogyan tudják hatékonyan segíteni a rendőrök munkáját a csúcsszezonban? - A vízparti településeken nyáron teljesen mások a feladatok, mint a háttértelepüléseken. Sok a rendezvény, jelentősen megnövekszik a gépkocsiforgalom, Balatonkenesén például a kétezer helyett negyvenezer ember vásárol, szórakozik és közlekedik. Ehhez a gyorsan változó körülményhez alkalmazkodniuk kell a rendőrök mellett a polgárőröknek is. A járáshoz tartozó tizenegy település polgárőrségei között él egy megállapodás, mely szerint a polgárőrség tagjai egymás területeire átjárhatnak, segíthetnek is, amennyiben szükséges. Balatonalmádiban vízi polgárőrség is működik - távolabbi terveink között szerepel Kenesén is létrehozni hasonlót. Városunkban jelenleg húsz polgárőr áll szolgálatban, de folyamatosan várjuk azoknak a csatlakozását, akik éreznek elhivatottságot a közösség ily módon történő szolgálata iránt. Télen jellemzően a nyaralófeltörések, a falopás megakadályozása a célunk. Rendszeres járőrözést végzünk, amelynek a bűncselekmények vonatkozásában számottevő visszatartó ereje van, sőt ennek köszönhetően nemegyszer életet is mentettünk. Legutóbb egyik bajtársunk vett észre egy idős hölgyet, aki elesett az udvaron, így még időben érkezhetett hozzá a segítség. Szeptemberben, az iskolakezdés hónapjában segítjük a kisdiákok biztonságos közlekedését, Barta József, az iskola polgárőre minden reggel az intézménynél kíséri, s tanítja közlekedni a gyerekeket, míg Rézműves Károly a busszal érkezőket navigálja biztonságosan iskolába. A kenesei polgárőrök nemcsak biztosítóként vesznek részt a rendezvényeken, amikor csak lehet, aktív közreműködők is vagyunk. A gasztronómiai programokon fakanalat ragadunk, összeszokott csapatunk szívesen főz, részt vettünk a majálison ugyanúgy, ahogy a kolbászfesztiválon is. A következő, bár más jellegű akciónk a „Te szedd” elnevezésű országos szemét- szedő megmozdulás lesz, március 23-án. Ebben partnerünk a Kreatív Kenese civil szervezet is. A regisztrációs időszak lejárt, ám aki a részvétele hivatalossá tételéről így lemaradt, ne csüggedjen: a polgárőrök csapata mindenkit szeretettel vár! Csak egyet kérek: aki csatlakozni szeretne hozzánk, feltétlenül jelezze telefonon, ugyanis tudnom kell, mennyi adag alapanyagot kell tennünk a bográcsba, mert természetesen egy finom ebéd is jár a csapatnak. Másnap, - 24-én - már a Balaton Szupermaratont biztosítjuk. - Milyen a kapcsolatuk a rendőrséggel? - Jól tudunk együttműködni, ezt az is mutatja, hogy - bár továbbra is csak jelző-figyelő tevékenységet láthatunk el-, a helyi vonatkozású, vagy kisebb rendezvények biztosítását ránk bízzák. - Milyen bűncselekmények voltak jellemzőek a településen nyári időszakban? 2019. március - Kenese csendes, biztonságos hely, avagy ahogy szaknyelven illik mondani alacsony a bűnügyi fertőzöttség. Az elmúlt nyáron a strand parkolójában előfordultak gépkocsifeltörések, ám a rendőrséggel együttműködve sikerült elcsípni a helyi illetőségű garázdálkodót. A strandon is rendszeresen járőrözünk, tapasztalataink szerint komoly visszatartó ereje van jelenlé- tünknek. Ezekben a hetekben érkeznek idén először a nyaralótulajdonosok, elkezdenek takarítani, és sajnos előfordul, hogy illegális szemétlerakókat hoznak létre. Ezeket is jelentjük, felszámoltatjuk. - Tehát mondhatjuk, hogy ez az összetartó csapat mindenre felkészült… - A jó működés egyik alappillére a kapcsolatok szoros ápolása. Magánemberként is összetartunk, egy jól működő rendszert vehettem át. Februárban hagyományteremtő szándékkal megszerveztük a járási polgárőr bált, ami szintén sikert aratott. Hogy milyen - esetleges extrém - feladatok várnak ránk az idei nyáron, előre nem tudhatom, de tavaly az eddigi legszokatlanabbat is - egy magasan a fa ágaiba gabalyodott, kimerült dolmányos varjú mentését - a katasztrófavédelem darusautójával sikerült megoldani, a strandoló közönség szurkolása közepette. PV 12

[close]

p. 13

2019. március utár Szigliget: folytatódik a vár rekonstrukciója Települések A hosszú idő óta kiegyensúlyozott, stabil gazdálkodásnak köszönhetően rendkívül sikeres évet zárt Szigliget önkormányzata, az idei tervek és a pénzügyi lehetőségek pedig garantálják a folytatást – nyilatkozta lapunknak Balassa Balázs, a település polgármestere. - Ha csak két szóval, két fontos tényezővel szeretném érzékeltetni Szigliget turisztikai vonzerejét, feltétlenül a standot és a várat említeném - természetesen csodálatos fekvése mellett. Ennek megfelelően a tavalyi bevételek elemzésekor egyértelművé vált, hogy e két létesítmény látogatottsága 2018-ban is rekordokat döntött. Hangsúlyoznom kell, hogy ezt elsősorban a folyamatos fejlesztéseknek, új szolgáltatásoknak köszön hetjük. A pozitív trendek természetesen segítik elképzeléseink megvalósítását, az intézmények zavartalan működéséhez szükséges személyi és technikai feltételek biztosítását. A képviselő-testület már korábban állást foglalt amellett, hogy a közintézmények a beruházások terén elsőbbséget élveznek. Ennek a koncepciónak megfelelően az óvoda udvarára új, kombinált játékot telepítettünk, s bár az iskola - melyben egyre nő a tanulók létszáma - fenntartója nem az önkormányzat, folyamatosan támogatjuk működését, a gyermekek utaztatását, valamint a fejlesztéseket. Elmondhatom, hogy a helyi infrastruktúra kiépítése terén is sikerült előbbre lépnünk: számos utcát, járdát szilárd burkolattal láttunk el, újítottunk fel, s több szakaszon megoldottuk a vízelvezetés problémáját. Mint említettem, testületünk komoly hangsúlyt fektet a strand fejlesztésére. Ennek megfelelően újabb területen gyepszőnyegeztünk, valamint kialakítottunk egy térburkolatos részt, ahol kültéri sporteszközöket helyeztünk el. Nagy örömünkre szolgál, hogy a vendégek körében gyorsan népszerűvé váltak ezek az eszközök. A téli időszakban kialakítottunk egy műjégpá- lyát, melynek ugyancsak jó volt a fogadtatása! Egyre népszerűbb a strandon kialakított szauna épület is, s ez a látogatók számában is megmutatkozik. A polgármester elmondta: Szigligeten tizenhat éve korszerűsítették a közvilágítást, s bár ekkor több szakaszon is bővítették a lámpasorokat, napjainkig maradtak „sötét foltok”. Azokban az utcákban, ahol nincs közvilágítási hálózat és technikailag is megoldható volt, tizenkét napelemes lámpát helyeztek ki. - Évekkel ezelőtt az önkormányzat elkezdte felvásárolni a magántulajdonban lévő, ám elhanyagolt egykori cselédházakat, melyeknek felújítása folymatban van. Eddig öt lakást újítottunk fel és alakítottunk át turisztikai szállássá. Idei feladataink között prioritást élvez a várfelújítás. A Világörökség Várományos Helyszínekre kiírt pályázat eredményeképpen várhatóan március végén kezdődhetnek meg az építési munkálatok, s több elképzelésünk van a Magyar Falu Program során megjelenő pályázatok vonatkozásában is. S a végére maradt még egy fontos adat: 2019-ben közel egymilliárd forintos költségvetéssel számolunk. Süli Stabil költségvetés, folyamatos fejlesztések Keresztúron A helyi képviselő-testület egyhangúan fogadta el Balatonkeresztúr idei költségvetését: az előterjesztés természetesen részletesen tartalmazza, milyen célokra fordítja a település vezetése a közel egymilliárd forintot - nyilatkozta lapunknak Kovács József, a település polgármestere. - A legnagyobb, négyszáznegyvenmillió forintos tétel a beruházásokra vonatkozik, míg személyi és dologi kiadásokra összesen négyszázmillió forintot fordíthatunk. Az elmúlt években lépésről lépésre haladtunk terveink megvalósításában, s ennek eredményeként elértük, hogy napjainkra már valamennyi önkormányzati tulajdonú, illetve fenntartású intézmény megfeleljen a huszonegyedik század követelményeinek. A rekonstrukciók közül kiemelésre méltó az általános iskola, melynek felújítására a siófoki tankerület pályázatának, s saját forrásunknak köszönhetően - csaknem kétszázmillió forintot költhettünk. Egy másik, ugyancsak eredményes kan- didálással e tetemes summa kétszeresét nyertük el a vízelvezető rendszer kiépítésére. A község nyugati területén zajló munkálatok költségeihez önkormányzatunk húszmillió forinttal járult hozzá - a projekt befejezése nyár elejére várható. A polgármester elmondta: folyamatban van a Mindszenty tér átépítése – a parkosítás anyagi hátterét az önkormányzati költségvetés és a kaposvári egyházmegye négymillió forintos anyagi támogatása biztosítja. Összesen mintegy kétszázmillió forint áll rendelkezésre a település infrastruktúrájának - elsődlegesen az utak, járdák - javítására, felújítására. - Készülünk a nyárra, a turisták fogadására, melynek egyik fontos bázisa a látogatóközpont. Ebben a patinás épületben a hét szoba huszonhét fő számára bztosít szálláslehetőséget, ám nem csak a szezonban élénk az intézményben az élet: ősztől tavaszig számos kiállítás, kulturális program helyszíne is. Az év egyik legfontosabb eseményét, a Keresztúr nevű települések találkozóját is itt tartjuk majd. A jubileumi, huszadik randevúra június 20-23 között kerül sor, s ezt az apropót kívánjuk felhasználni arra, hogy a székelykeresztúri kollégámmal együtt aláírjuk a testvértelepülési megállapodást. SF 13

[close]

p. 14

Települések utár Fonyód, a kilátók városa 2019. március Turisztikai célzatú fejlesztésre nyert több mint 300 millió forintot Fonyód Város Önkormányzata - az erről szóló megállapodást a közelmúltban írta alá Hidvégi József polgármester. A kétéves előkészítő munka során talajmechanikai és statikai vizsgálatokat folytattak le a szakemberek, s a pozitív állásfoglalás után eredményes pályázatot nyújtottak be a beruházás finanszírozására. Az anyagi háttér biztosításával a Panoráma sétányon épülhet egy új kilátó, amely a Balatoni szél szobornál épül fel. Ezzel nem csak a túlpart szépségét, hanem a magaspartot is meg lehet tekinteni olyan szemszögből, ahogyan eddig még csak kevesen láthatták. A Várhegyi kilátóhoz parkolót, a Sipos-hegyi kilátóhoz vezető sétányra közvilágítást alakíthatnak ki a projekt kapcsán. A helyi közéletben gyakran felmerülő kérdés, hogy a fejlesztésre nyert Balatonvilágos: eredményes pályázatok pénzekből nem lehetne-e inkább utat, vagy járdát felújítani? Erről kérdeztük a polgármestert: Hidvégi József hangsúlyozta: ezekből a forrásokból utat nem lehet építeni, ha kilátó fejlesztésre nyerünk pénzt, azt csak arra lehet fordítani, vagy nem kerül Fonyódra az a pénz! Turisztikai fejlesztésre szánt pénzt turisztikai célú fejlesztésre lehet fordítani - az útépítés nem ilyen. - Ez is egy olyan turisztikai fejlesztés lesz, amelyet 100%-ban meg finanszíroz a kormányzat. Mivel ez egy belépős turisztikai attrakció lesz - amellyel gazdagodik a település - évente 10-12 millió forint bevételt jelent majd városunknak. A jelenlegi kilátóinkat évente közel 40 ezer ember látogatja, ha ők az új attrakciót is meglátogatják, az már jelentős plusz bevételt hoz az önkormányzatnak. Az ebből származó pénzt viszont már lehet út-, vagy járdafelújításra fordítani - fogalmazott Hidvégi József. G.T. A magyar önkormányzatok jelentős többségéhez hasonlóan a balatonvilágosi önkormányztat is februárban fogadta el a település költségvetését. A szaldó ugyan kedvezőtlen képet - százhuszonkétmillió forint hiányt - mutat, ám Fekete Barnabás polgármester szerint ebben az évben is számos beruházásra nyílik lehetőségük. - Az egyik leg fontosabb projektünk története csaknem négy évre tekint vis�sza. Még 2016-ban nyertünk el egy pályázaton százötvenmillió forintot a csapadékvíz elvezetésre - a munkálatok május végéig befejeződnek, s ezzel több vízparti került. Információim szerint a strandot utca csatornázása megoldódik. Hasonló- a Balatontourist müködteti, s jelezték, an eredményes volt egy tavalyi igényünk hogy a korábbi - a helybeli lakosokat és – az elnyert összeget a Club Aligával a villatulajdonoskat érintő - kedvezmé- szomszédos területen a partfal megerősí- nyek a jövőben is érvényesek maradnak. tésére, illetve lidós szakasz kialakítására A szállodai szolgáltatásról egyébként a fordítottuk. A turizmussal kapcsolatos Hungarhotels gondoskodik, s a létesít- beruházásokat természetesen folytatni mény az Erzsébet-program egyik fontos kívánjuk, ezért is várjuk az újabb strand- bázisa lesz. fejlesztési programot. Addig sem ma- Süli radunk tétlenül: a fizetős strandon parkosítunk, a já- Zamárdi bormustra rófelületeket térkő burkolattal látjuk el. Költségvetésünk A hagyományokat folytatva idén is megrendezték a helyi borászok nagy seregszemléjét Zamárdiban. lehetőséget nyújt arra, hogy korsze- rűsítsük az önkor- mányzat épületét, s néhány utcát asz- faltburkolattal lás- sunk el. Mint ismeretes, a Club Aliga új tulaj- donos, az Appeninn Holding kezébe 14

[close]

p. 15

2019. március utár Minőségi vitorlák Fűzfőről a világ számos pontjára Települések T e Csepregi Panka, az 1D-One Design Sails cégvezetője olyan profilú vállalkozás irányítója, amelyben meglehetősen kevés hölgy serénykedik, sőt - az ügyfelek is elsősorban férfiak. - Budapesten születtem, jogi diplomával rendelkezem, ám néhány vargabetű a karrierem során bekövetkezett. A vitorlázásnak köszönhetően ismerkedtem meg későbbi férjemmel, gyerekem édesapjával, Marton Balázzsal, aki tősgyökeres fűzfői, s kétszer nyert Litkey Farkas csapatában Kékszalagot, de szép sikereket ért el szörfözésben is. Balázs tervezi a vitorlákat, olyan magas szintű tudással, hogy bekerült abba az elit csapatba, amelynek tagjai az új vitorlakészítő szoftvereken dolgoznak. Rendkívül innovatív ember, ha vitorlákról van szó, rengeteg új ötlet pattan ki a fejéből. Panka a cég története kapcsán elmondta: néhány éve szerződést kötöttek az amerikai Ullman Sails vitorlagyártó vállalattal, s eleinte az ő termékeiket értékesítették Magyarországon. Hama- rosan azonban kiderült, hogy ez a munka háttérműhelyt is igényel a vitorlák javítása és átadása szempontjából. S mivel mindezt az internetről nem lehet megtanulni, így Olaszországban elméleti és gyakorlati órákat vettek kiváló helyi szakemberektől. Miután a kereskedelem nem igazán váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a legmodernebb - és a vilá- gon egyre népszerűbb hajóknak számító - kéttestű hajókon vitorlázó házaspár nagy fába vágta fejszéjét. Négy évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy önálló, Balázs által tervezett vitorlákkal jelennek meg a katamarán-vitorlák piacán1D-One Design Sails márkanéven, s a vitorlákat saját műhelyükben fogják legyártani. - Sokan kételkedve fogadták vállalkozásunkat, mondván: olyasmibe fogunk bele, amelyhez nem igazán értünk, holott már volt mögöttünk némi tapasztalat. Nem hallgattunk a negatív hangokra, belevágtunk, és tettük mindezt olyan sikerrel, hogy ma már a világ minden tájáról rendelik a Balatonfűzfőn gyártott vitorlákat, s talán elbizakodottság nélkül mondhatom, hogy a 1D-One Design Sails márkanév világhírű lett. A fűzfői telephelyen jelenleg öten dolgozunk. A sok megrendelésnek köszönhetően azonban kezdjük kinőni a helyünket, így hamarosan szeretnénk új telephelyre költözni. Folyamatosan növekszik a megrendelt vitorlák száma, tavaly háromszázötven darabot készítettünk. Idén nyáron kerülnek piacra szörfvitorláink, ezzel tovább színesítve a palettánkat. SzP Alsóörs: közel egymilliárd forint értékű beruházások Már javában folynak a munkálatok a Merse-parkban, ahol a szorgos munkáskezek térköveket helyeznek le, ezzel is igényesebbé téve a sok ember által látogatott parkot. Hebling Zsolt polgármestertől megtudhattuk, hogy tíz sikeres pályázatuk van, melyet a 2019es esztendőben kell megvalósítaniuk vagy elkezdeniük. A legnagyobb volumenű beruházás a Veszprém-FelsőörsAlsóörs kerékpárút, melynek költsége megközelíti a 400 millió forintot. A Varázserdő projekt szintén ebben az évben fejeződik be mintegy 300 millió forintból. A két sikeres TOP-os pályázat után további beruházásokról is említést tesz a község első embere. - Az óvoda konyhájának fejlesztésére szintén kaptunk állami forrást. Az engedélyezési terv már megvan, jelenleg a kivitelezési koncepción dolgoznak a szakemberek. A 32 millió forintos támogatáshoz valószínűleg az önkormányzatnak is ennyit kell majd hozzátennie, de erre nem sajnáljuk a pénzt, mert egy európai normáknak meg felelő, minden igényt kielégítő konyhánk lesz, amely ellátja gyermekeinket és a szociális étkezőket is. Folytatjuk az Endrődi utca járdájának a további felújítását, a postától egészen a Szabadság térig - a belügyminisztériumi pályázatnak köszönhetően. Régi elképzelés, hogy az ófaluban tájházat alakítanának ki. Most a gazdasági épületre nyertek 12 millió forintos pályázati összeget. A Sirály park fejlesztésére a Balaton Fejlesztési Tanácstól 15 millió forint támogatást kapott Alsóörs, melyhez ugyanennyit kívánnak a költségvetésből hozzátenni. Nyárra szeretnék elérni, hogy a strand mellett egy igényes park létesüljön. Munkagépek beszerzésére is sikeresen pályáztak, ráadásul idén is kiadnak több könyvet, az egyiket nevezetesen a méltán híres Alsóörsi Csipkeműhelyről. - Szerencsére Alsóörsön sok játszótér van, melyeket a gyerekek ki is használnak, de egy Leader-pályázatban bízva újabb játszóteret építenénk a May János utca melletti zöldfelületen. Minderre azért van szükség, mert ott gomba módra szaporodnak a házak. Egy térségi pályázatnak köszönhetően pedig kajakkenu bázist alakítanánk ki. Ugyanakkor vannak még függőben lévő pályázataink, és ha azok is sikeresek lesznek, akkor elmondhatjuk, hogy közel egymilliárd forint értékű fejlesztések valósulnak meg idén Alsóörsön - zárta szavait Hebling Zsolt polgármester. Szendi Péter 15

[close]

Comments

no comments yet