Nemzeti színekben

 

Embed or link this publication

Description

DTH projekt

Popular Pages


p. 1

Digitális Témahét Március 15-éhez kapcsolódó projekt Bulgárföldi Általános Iskola 1. b osztály 28 fő 2019. március 7-14-ig a Digitális Témahét keretében a nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó projektet valósítottunk meg. A projekt célja új ismeretek szerzése közösen végzett tevékenység által, jó csapatszellem építése az osztályokban, a digitális kompetenciák fejlesztése játékos formában, s nem utolsósorban magyarságtudatra nevelés. Figyelembe vettük az első osztályos korosztály életkori sajátosságait, és a tantervi követelményeknek megfelelően, legfőképp tanórákba ágyazottan, igyekeztünk minél több kompetenciaterületet a projektbe foglalni. Az egyes tevékenységeink magyar nyelv és irodalom, ének-zene, etika/hit- és erkölcstan, vizuális kultúra, technika és életvitel valamint iskolaotthonos órákon zajlottak. TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK 1 - HAZASZERETET, ÁLLAMPOLGÁRSÁG 2 - ISMERETSZERZÉS ÉS GYAKORLÁS DIGITÁLIS ESZKÖZÖKKEL 3 - MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGEK, RAJZ, ÉNEK, KÉZMŰVESKEDÉS

[close]

p. 2

Idő- és tevékenységterv Bulgárföldi Általános Iskola 1. b osztály TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK 1 - HAZASZERETET, ÁLLAMPOLGÁRSÁG 2 - ISMERETSZERZÉS ÉS GYAKORLÁS DIGITÁLIS ESZKÖZÖKKEL 3 - MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGEK, RAJZ, ÉNEK, KÉZMŰVESKEDÉS

[close]

p. 3

2019. MÁRCIUS 7. A projekt ismertetése Mit ünneplünk? Festés nemzeti színekben Iskolaotthon Ismertettük a gyerekekkel a projektet. Kitűztük a céljainkat, megbeszéltük, milyen tevékenységeket fogunk végezni. Az interaktív tábla eszközével ismereteket szereztünk a nemzeti ünnepünkről, az eseményeiről. Nemzeti színek felhasználásával képeket festettünk.

[close]

p. 4

2019. MÁRCIUS 7. Huszárok, leányok gurigából Iskolaotthon A gyereketeto.hu oldalon megosztott sablon alapján színeztünk, vágtunk, ragasztottunk.

[close]

p. 5

2019. MÁRCIUS 11. Beszélgetés Etika óra " Napjainkban egyre nagyobb szükség van arra, hogy a gyerekeknek megadjuk, a felnőtteknek pedig visszaadjuk a tudásukat saját identitásukról, a méltóságuk megőrzése érdekében. Ahogyan a két- vagy többnyelvűség gazdagságot jelent az embernek, úgy a kisebbségi lét is adhat vállalható öntudatot, kulturális gazdagságot, büszke állampolgárságot." Rézműves Melinda Beszélgettünk a szülőföldünkről, az anyanyelvünkről, családunkról, barátainkról, mindarról, amely hazánkhoz hozzáköt. Annak fontosságáról, hogy a történelmi eseményeket megismerjük, értékeljük. “Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, nekem szülõhazám itt e lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.” Radnóti Miklós HAZASZERETET, ÁLLAMPOLGÁRSÁG

[close]

p. 6

2019. MÁRCIUS 12. Daltanulás Ének-zene óra A gyerekek óvodából már ismerték a Fényes napsugár kezdetű dalt, így azt elénekeltük, és meghallgattuk Háromszínű a nemzeti lobogó kezdetű magyar népdalt a Siklódi Dalárda előadásában, majd megtanultuk azt. Egy-egy egyszerű tánclépést is tanultak a fiúk is, és a lányok is. "Fényes napsugár Zsendül a határ Fecske csicsereg Itt a kikelet. Zengő zeneszó Lengő lobogó Minden csupa fény Népünk ünnepén.” Brodszky Erzsébet ÉNEK-ZENE

[close]

p. 7

Szövegfeldolgozás a Fake Chat és Plickers alkalmazásokkal Magyar irodalom óra Az olvasókönyvünkben lévő, március 15-éhez kapcsolódó szöveg nincs szótagokra bontva, ami több gyereknek is nehézséget okoz még. Ezért a Fake Chat alkalmazás segítségével szótagokra és jól elkülöníthető mondatokra bontva olvastuk el, a megértést segítő emotikonokkal kiegészítve. Megbeszélés után a Plickers alkalmazás segítségével, QR kódokkal válaszoltak a rövid szöveg alapján feltett kérdésekre. Az alkalmazás segítségével azonnal láttuk az eredményt és a helyes választ is, és azt is, hogy ki, hány kérdésre tudta helyesen a választ.. Elmélyítésként az alkalmazás felületéről letöltött feladatlapon jelölték meg immár a helyes válaszokat. TEVÉKENYSÉGEK 1 - OLVASMÁNY ELOLVASÁSA, MEGBESZÉLÉSE 2 - MEGÉRTÉS ELLENŐRZÉSE QR KÓDOKKAL 3 - HIBAJAVÍTÁS, ELMÉLYÍTÉS FELADATLAPON

[close]

p. 8

Szókincsbővítés, szókép egyeztetés Kahoot-tal Iskolaotthonos óra Március 15-éhez köthető szavakat választottunk. A gyerekek csoportmunkában oldották meg a feladatokat, a kép alapján kellett kiválasztani a megfelelő szót négy lehetőség közül. Nagyon élvezték a játékot, rendkívüli izgalommal várták minden kör után az eredményt. TEVÉKENYSÉGEK 1 - SZÓKINCSBŐVÍTÉS 2 - OLVASÁS GYAKORLÁSA 3 - IZGALMAS JÁTÉK ÉS VERSENY

[close]

p. 9

2019. MÁRCIUS 12. VOL. 29 Másolókerék, kérdés-válasz Magyar nyelv óra Írásóránk egyik részleteként PowerPoint bemutatóval készült szerencsekerékről leolvasott szavakat másoltunk a füzetbe az ünneppel kapcsolatban. Ezek a Kahoot játékban előforduló szavak voltak. Az ezt követő másnapi órán pedig rövid kérdéseket és válaszokat írtunk. ÍRÁS

[close]

p. 10

2019. MÁRCIUS 12. VOL. 29 Öltöztető babák Vizuális kultúra óra A Piros Hungary oldalról letöltött népviseleti öltöztető babákat készítettünk. SZÍNEZÉS, VÁGÁS, RAGASZTÁS

[close]

p. 11

2019. MÁRCIUS 13. Kollázs Vizuális kultúra óra A gurigafigurák, és az öltöztető babák mellé a Piros Hungary oldalról letöltött népi figurákkal készítettünk kollázst. SZÍNEZÉS VÁGÁS RAJZOLÁS RAGASZTÁS

[close]

p. 12

2019. MÁRCIUS 14. Iskolai ünnepély Megnéztük az iskolánk ünnepi előadását. A színvonalas történelmi műsör méltó lezárása volt a projektünknek. A FELSŐSÖK MŰSORA

[close]

p. 13

2019. MÁRCIUS 14. A projekt lezárása Visszatekintettünk a projekt során végzett tevékenységeinkre, megbeszéltük, kinek melyik feladat tetszett a legjobban. Összegeztük a megszerzett ismereteinket. A projekt során a gyerekeknek fejlődött a kézügyessége, esztétikai érzéke, digitális kompetenciái, ismereteket szereztek a történelmi eseményekről, fejlődtek szociális és állampolgári kompetenciáik. VISSZATEKINTÉS LEZÁRÁS ÉRTÉKELÉS

[close]

Comments

no comments yet