Ostgotaskargarden 2019

 

Embed or link this publication

Description

Arkosund St Anna Gryt

Popular Pages


p. 1

Östgötaskärgården 2019 The archipelago of Östergötland 2019 SkäIrtngunårreldihssåtlaliln!ejrens Includes tour list for boat tours

[close]

p. 2

Tre skärgårdar Three archipelagos Skärgården – tänk dig båtliv, sol, bad, glass, fiske... Skärgården – föreställ dig långa ljusa sommarnätter och djupblått hav som får dig att längta efter frihet, friska vindar och äventyr. Genuina skärgårdsmiljöer, orörd natur och ett levande kulturlandskap kännetecknar Östgötaskärgården – Arkösund, S:t Anna och Gryt. Här har du nära till all service du behöver samtidigt som du enkelt och snabbt kan ta dig ut till olika aktiviteter och äventyr i den vackra skärgården. Arkösund S:t Anna skärgård Gryts skärgård Arkösund, en gång i tiden ett gammalt fiskeläge, är idag porten till Östergötlands norra skärgård och en omtyckt badort. Den långa traditionen av att ta emot sommargäster har gjort att Arkösunds skärgård idag har ett omfattande utbud av aktiviteter och kan erbjuda all tänkbar service till besökande skärgårdsentusiaster. S:t Anna skärgård är känt för att vara en av världens mest finskurna skärgårdar med rofylld natur. I flertalet av naturreservaten finns specifika fågel- och sälskyddsområden. S:t Anna skärgård har en levande landsbygd med ett aktivt näringsliv. Här finns ett stort utbud av service och aktiviteter för den som färdas till havs eller på land. Gryts skärgård karaktäriseras av kontrasten mellan innerskärgårdens lummiga grönska och ytterskärgårdens kala klipphällar mot öppet hav. Här finns många öar, flera stora naturreservat och genuina skärgårdsmiljöer. De kända hamnarna Fyrudden och Gryts Varv är livliga mötesplatser på vägen ut mot skärgårdsäventyr. The Archipelago – Imagine boating, sunbathing, swimming, ice cream, fishing ... The archipelago – imagine the long, light summer nights and the deep blue sea that makes you long for freedom, fresh breezes and adventures. Genuine archipelago settings, untouched nature and a vivid cultural landscape characterises the archipelago of Östergötland. Here you are close to all the services you may need and you have an easy access to various activities and adventures in the beautiful archipelago. Arkösund, once an old fishing village, is today the gateway to the northern archipelago of Östergötland and a popular bathing resort. Arkösund's archipelago offers an extensive range of activities and services to visiting archipelago enthusiasts. S:t Anna's Archipelago is the middle part of the archipelago of Östergötland and is known for its many islands and coves. St. Anna's Archipelago also has a lively rural area with plenty of activities and good service. Gryts archipelago is characterized by the dramatic contrast between the inner archipelago's lush greenery and the outer archipelago's bare rocky hills towards the open sea. There are many islands, several large nature reserves and genuine archipelago environments. The famous ports of Fyrudden and Gryts Varv are lively venues for archipelago adventurers.

[close]

p. 3

Sevärdheter Tourist attractions Harstena Kopparholmarna Edgards på Lagnö Njut av den genuina skärgårdsmiljön på den gamla ”sälfångarön” och upplev ytterskärgårdens storslagna och imponerande natur på nära håll. Enjoy the genuine archipelago environment on the old "seal catching island" and experience the outermost archipelago's impressive scenery close by. Besök Naturutställningen där du kan studera undervattensvärlden utan att bli blöt! Må bra av sköna vandringar och uppfriskande havsbad i vacker skärgårdsnatur. Visit the Nature Exhibition where you can study the underwater world. Enjoy wonderful walks and refreshing swimming in the ocean in the beautiful archipelago surroundings. Besök Edgards med utställningar om hur livet i skärgården var under tidigt 1900-tal. Här finns också ett naturreservat med ett rikt fågel- och fjärilsliv. Edgard's with exhibitions about life in the archipelago in the early 1900s. Also, a nature reserve with rich bird and butterfly life. Stegeborgs slottsruin Capella Ecumenica Häradskär Upptäck historia på ett av de medeltida Sveriges viktigaste fästen. Slottsruinen ligger på en liten ö nära Göta Kanals inlopp och omges av en vacker park. Discover history at Stegeborg, which was one of the most important strongholds during the Middle Ages. The castle ruins are situated on a small island near the entrance to Göta Kanal. Kapellet ligger på Västra Gärsholmen i S:t Anna skärgård. Här bedrivs kyrklig verksamhet från maj till september med gudstjänster varje söndag och helgdag kl 11. The chapel is located at Västra Gärsholmen in St. Anna archipelago. The church has activities from May to September and services are conducted every Sunday and holiday at 11 am. Längst ut i havsbandet i Gryts skärgård ligger ön Häradskär. År 1863 uppfördes fyren som projekterades av Gustaf von Heidenstam, dåtidens störste fyringenjör. At the outermost part of Gryt's archipelago you find Häradskär. The lighthouse was designed in 1863 by Gustaf von Heidenstam, the most famous lighthouse engineer at the time. Bryggvandring Isola Bella Grännäs Utforska Arkösunds historia genom en bryggvandring bland vackra båtar där skyltar berättar om svunna tider. Explore Arkösund's history through a bridge walk among beautiful boats where signs tell about times gone by. Besök utställningen ”Livet under ytan” och snorkelleden – Sveriges första tipspromenad under ytan! Visit the exhibition "Life under the surface" and the snorkel trail – Sweden's first quiz competition below the surface! En mötesplats med restaurang, camping, badstrand och många sportaktiviteter. Endast en kort promenad från Valdemarsvik. A meeting place with restaurant, camping, beach and many sports activities. Only a short walk from Valdemarsvik.

[close]

p. 4

Aktiviteter Activities Paddla Cykla Vandra När du paddlar kommer du nära naturen på ett alldeles speciellt sätt och här i Östgötaskärgården finns det paddlingsmöjligheter som passar alla. Du kan paddla i lugna vatten eller utmana dig själv på öppet hav! PADDLE When you paddle, you come close to nature in a very special way and here in the archipelago of Östergötland there are paddling possibilities that suit everyone. You can paddle in still waters or challenge yourself on the open sea! Det går alldeles utmärkt att upptäcka stora delar av Östgötaskärgården på cykel. Här finns mycket att välja på – från lugna cykelturer till utmanande off-road cykling i svårare terräng! CYCLE An excellent way to discover large areas of the archipelago in Östergötland is by bicycle. There is a lot to choose from – from peaceful bicycle rides to challenging off-road cycling in more difficult terrain! Östgötaskärgården är perfekt för både korta och långa vandringsturer. Östgötaleden passerar här, men det finns också många andra leder att välja bland! HIKE The archipelago of Östergötland is perfect for both short and long hiking tours. The famous hiking trail Östgötaleden passes here, but there are many other hiking trails to choose from! Sälsafari Guidningar Skärgårdspaket Följ med på en spännande naturupplevelse till Sandsänkans sälskyddsområde längst ut i ytterskärgården! Här har en sälkoloni återetablerat sig sedan något decennium tillbaka. SEAL SAFARI Join an exciting natural experience at the Sandsänkan seal secure compound situated at the outmost part of the archipelago! Here a seal colony has re-established itself during the last decade. Seal safari boat tours in the archipelago leave from Arkösund, Tyrislöt, Fyrudden or Mon. For bookings, please contact the local Tourist Information. I Östgötaskärgården finns det många aktörer som erbjuder natur- och kulturguidningar för olika intressen. GUIDED TOURS In Östgötaskärgården you will find many interesting nature- and cultural guided tours for all kinds of interests. Det finns många paket och produkter att upptäcka som exempelvis att följa med på sälsafari, prova på att rida, bo i stuga eller på hotell eller vakta fyren på Häradskär. TOUR PACKAGES There are many tour packages to discover, for example seal safari, riding, stay in a cabin, a hotel or watch over the lighthouse at Häradskär for a night or two. Boka sälsafari! Sälsafari Sandsänkan 30 juni – 18 aug Onsdagar: Tyrislöt – Harstena – Sandsänkan, Söndagar: Fyrudden – Harstena – Sandsänkan. Mer info och bokning www.sälsafari.se Säl- och fågelsafari Guidade turer från Arkösund. To 18/7 och 1/8 kl 11-16. Pris: 200:-/vuxen, 100:-/barn, max 40 pers/tur. Obligatorisk föranmälan: www.bravikslandet.se Säl- och havsörnssafari i S:t Anna skärgård Lör 7/9 kl 10-15, startar i Mon. Pris: 250 kr/vuxen, 75 kr/barn, minst 10 pers, föranmälan senast fre 6/9 till Söderköpings turistbyrå.

[close]

p. 5

Båtturer Boat trips Skärgårdslinjen Från 22 juni tom 25 augusti (sträckan Arkösund – Tyrislöt – Harstena trafikeras 6 juli-3 augusti) From 22/6 to 25/8 (Arkösund – Tyrislöt – Harstena operates from 6/7 to 3/8) Linje 1 Avgång/Departure Återresa/Return trip Arkösund Arkö 09.30 09.35 16.40 16.35 Kopparholmarna Aspöja Lammskär Tyrislöt 1 09.40 10.00 10.20 11.00 16.25 16.05 2 15.35 15.00 Gräsmarö 11.50 14.30 Harstena 12.00 14.20 1Tyrislöt – Harstena trafikeras med mindre båtar 22/6-5/7 och 4/8-25/8 – måste då förbokas på tel 0760-77 55 50. 2 Resa från Aspöja måste förbokas dagen innan före kl 12.00, ring Söderköpings turistbyrå tel 0121-181 60. 1Tyrislöt – Harstena operates with smaller boats 22/6-5/7 and 4/8-25/8 – book in advance at +46 (0)760-77 55 50. 2 Prebook your departure from Aspöja one day in advance, before Noon, by calling +46 (0)121-181 60. Linje 2 Avgång/Departure Återresa/Return trip Fyrudden 10.30 16.15 Ämtö 11.10 15.35 Harstena 11.45 15.00 L inje 2: Trafikeras 22/6 t o m 25/8. Bokas via www.skargardslinjen.com eller tel 0760-77 55 50. Line 2: Operates from 22/6 to 25/8. Book in advance at www.skargardslinjen.com or at +46 (0)760-77 55 50. Postturen i Gryt Avgång Fyrudden ca 11.00 – åter Fyrudden ca 14.00 Trafikeras mån, ons, fre. Fyrudden, Kättilö, Fångö, Fångö/ Bodalen, Morsholmen, Kråkmarö, Harstena, Gräsmarö, Håskö, Bondekrok, Fyrudden. Priser: Hela Postturen: Vuxen 350:-/pers. Enkeltur halva priset. Barn under 12 år halva priset. Swish eller kontant betalning. Förbokning krävs på telefon 0708-39 22 36/0123-410 56 dagtid. Priser tur och retur/Round trip fares Kontant betalning!/Cash only! Arkösund – Arkö Arkösund – Kopparholmarna Arkösund – Aspöja Arkösund – Lammskär Arkösund – Tyrislöt Arkösund – Harstena Aspöja – Tyrislöt Aspöja – Harstena Tyrislöt – Gräsmarö Tyrislöt – Harstena Fyrudden – Ämtö Fyrudden – Harstena 80 kr 100 kr 160 kr 200 kr 300 kr 400 kr 140 kr 300 kr 280 kr 300 kr 300 kr 300 kr Enkeltur = halva ToR-priset. Barn < 12 år halva priset. Endast kontant betalning på båtarna. Biljetter säljs på båten eller förbokas på www.skargardslinjen.com One way = half round trip fare. Children age < 12 half price. Only cash accepted on the boats. Tickets are sold at the boat or can be booked in advance at www.skargardslinjen.com Endast kontant betalning på Skärgårdslinjen Only cash accepted on Skärgårdslinjen Postboat in Gryt Departs from Fyrudden ca 11.00 – Returns to Fyrudden ca 14.00. Operates Mon, Wed, Fri. Fyrudden, Kättilö, Fångö, Morsholmen, Kråkmarö, Harstena, Gräsmarö, Håskö, Bondekrok, Fyrudden. Fares: Round trip: Adults SEK 350:-/person. Children under age 12 half price. One way half price. Cash or Swish. Trip orders placed with Tommy Ljung telephone +46 (0)708-39 22 36/ +46 (0)123-410 56 daytime.

[close]

p. 6

Hitta till Östgötaskärgården Get to the archipelago of Östergötland Du kommer till Östgötaskärgården via E4 och/eller E22 som går utmed hela Götalands ostkust. Turistbyråerna ger mer information. Östgötatrafiken trafikerar även skärgården med båt, läs mer på www.ostgotatrafiken.se GÖTEBORG Rv 40 Arkösund/ Norrköping Till Arkösund tar man sig enkelt med bil på väg 209. Det går också bussar i linjetrafik från Resecentrum, vid järnvägsstationen. Från Arkösund finns under sommaren möjlighet att ta sig vidare med Skärgårdslinjens båtar. S:t Anna / Söderköping Med egen bil tar man väg 210 som går till Tyrislöt på Norra Finnö. Därifrån går turer till vissa öar ute i skärgården. Från väg 210 finns väg mot Södra Finnö. Från Söderköping går utflyktsbåt till skärgården via Göta kanal. Gryt/ Valdemarsvik Från Valdemarsvik följer man väg 212 som går till Gryt och Fyrudden. Därifrån går båtturer till vissa öar ute i skärgården. Det går även bussar i linjetrafik till Gryt och till Fyrudden. MALMÖ E4 E22 STOCKHOLM E4 Directions to the Östgöta archipelago. By car take E4 motorway and/or E22 which follows the coastline. Arkösund/Norrköping Take road 209 from Norrköping to Arkösund or there is a regular bus service from Resecentrum situated next to the railway station in Norrköping. Once in Arkösund, Skärgårdslinjen offers services to the islands further out during summer. St. Anna/Söderköping If travelling by car, take road 210 to Tyrislöt situated on the island of Norra Finnö. From Tyrislöt, Skärgårdslinjen provides regular boat services to the islands. For the island of Södra Finnö, take road 210 and follow the signs for Södra Finnö. Boat tours regularly frequent the archipelago via the Göta Canal. Gryt/Valdemarsvik From Valdemarsvik, take road 212 to Gryt and Fyrudden. Boat trips to a number of the islands further out are available. There is a regular bus service to Gryt and Fyrudden. More information available at the tourist offices. Broschyren är utgiven av Upplev Norrköping AB, Söderköpings kommun och Valdemarsviks kommun. Fotografer: Linda Beasley/Studio Pictura, Peter Holgersson/Runpix, Brita Nordholm, Thomas Pettersson. Övriga foton: Cecilia Kalén, Jonas Lundgren, Monica Stangel Löfvall, Ostkustenkajak, Christian Swanson, Göran Trysberg, Petra Östelius. Illustrationer: Ragnar Olsson, Malin Lundgren. Grafisk form och produktion: Komplus Kommunikationsbyrå. Tryck: Larsson Offsettryck AB, 03/2019. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. UPPLEV NORRKÖPING AB Upplev Norrköping Tel 011-15 00 00, www.upplev.norrkoping.se, www.bravikslandet.se. Se även Arkösunds Intresseförenings hemsida www.upplevarkosund.se Söderköpings Turistbyrå Margaretagatan 19, 614 80 Söderköping. www.visit.söderköping.se, tel 0121-181 60 S:t Anna turistinformation Lagnö. www.edgardspalagno.se, tel 0761-93 70 66 Valdemarsviks Turistbyrå Storgatan 16, 615 30 Valdemarsvik. Tel 0123-122 00, www.valdemarsvik.se, www.ivaldemarsvik.se

[close]

p. 7

Stegeborg Gästhamnar/Guest harbours Badplatser/Swimming Sevärdheter/Attractions Dass/sopor/Outhouse/garbage Turistbyråer/Tourist agency Nödnummer/Emergency Tel 112 Vårdguiden/Healthcare Tel 1177 Skärgårdslinjen, Linje 1 Skärgårdslinjen, Linje 2 Postbåten Allemansrätten /The Right of Public Access Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak eller sitter på en sten och tänker. Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Alltså inte störa – inte förstöra. The Right of Public Access is a unique right to roam freely in the countryside, regardless if you are walking, kayaking or sitting on a stone. But with this right comes responsibilities – to take care of nature and wildlife and to show consideration for landowners and for other people enjoying the countryside. Thus ‘Don't disturb – Don't destroy.’ Grännäs Tyrislöt Harstena

[close]

p. 8

Arkösunds skärgård BOENDE /Accommodation Arkösunds Camping Arkösund. 0125-201 01, www.arkosundscamping.se Arkösunds Hotell 0125-200 03, www.arkosundshotell.se Breviks Kurs- & Lägergård Stegeborg. 0125-510 18, www.kfumbrevik.se Kanalmagasinet Mem. Vandrarhem. 0121-270 40, www.kanalmagasinet.se Ljusköns Stugor Vikbolandet. 0125-410 18, www.ljuskonsstugor.se Mauritzbergs Golf & Sea Resort 0125-501 00, www.mauritzberg.se Skeppsudden Kursgård Östra Stenby. 0702-21 14 34, www.skeppsudden.com Stegeborgsgården Stegeborg. Vandrarhem, camping och kursgård. 0125-510 62, www.stegeborgsgarden.nu Vikbolandets Naturist- & Familjecamping 0125-301 39 RESTAURANGER & CAFÉER / Restaurants & Cafés Arkö Krog Arkösund. 072-284 36 18, www.arkokrog.se Arkösunds Hotell 0125-200 03, www.arkosundshotell.se Kanalmagasinet Mem. 0121-270 40, www.kanalmagasinet.se Kompassen Arkösund. 0125-200 32, www.arkosundslivs-kompassen.se Mauritzbergs Golf & Sea Resort 0125-501 00, www.mauritzberg.se Stegeborgsgården Stegeborg. 0125-510 62, www.stegeborgsgarden.nu Strandgrillen, Arkö Camping Arkösund. 0125-200 12, www.strandgrillen.se ATT GÖRA / To do BÅT- & KANOTUTHYRNING / Boat and canoe rental Arkö Kajak Arkösund. 0702-69 96 87, www.arkokajak.se Breviks Kurs- & Lägergård Stegeborg. 0125-510 18, www.kfumbrevik.se BÅTSERVICE & GÄSTHAMNAR / Boat service & Guest harbours Arkösunds Båtvarv Båtsevice. 0125-200 53 Arkösunds Gästhamn Gästhamn, drivmedel, båtramp, båttvätt och latrintömning. 0708-18 74 98, www.arkosundshamn.com Björnö Marina Vikbolandet. Båtsevice, automatbensinmack. 070-205 34 06, www.bjornomarina.se Lindö småbåtshamn Norrköping. Gästhamn. 0769-43 48 40 Mauritzbergs Golf & Sea Resort Gästhamn. 0125-501 00, www.mauritzberg.se Mem Gästhamn Göta Kanalbolag. Drivmedel båt och sugtömning. 0141-20 20 50, www.gotakanal.se Norrköpings Segelsällskaps gästhamn Arkösund. 0125-205 55, www.nss.nu Sandviken Kolmården, First Camp. Gästhamn. 011-39 82 50, www.sandvikensbatsallskap.se BÅTTURER / Boat trips Arkö RIB Båtcharter Rundturer. 0708-53 54 84, 0708-18 74 98 Bilfärjor Skenäs-Kvarsebo (Säter) och Stegeborg-Vikbolandet (Norrkrog). Tidtabeller 0771-921 921, www.vagverket.se Skärgårdslinjen Arkösund. skargardslinjen.com S:t Anna Skärgårdsresor Chartertrafik och båttur. 0125-207 17, 070-820 71 77 Kopparholmarna Turbåtar. Tidtabell www.naturkartan.se/norrkoping/kopparholmarna GOLF Bråvikens Golfklubb Manheims Säteri. 011-34 00 91 Mauritzbergs Golf Club 011-444 69 00, www.mauritzberg.se I Arkösund finns bangolf. AFFÄRER / Shops Apotek Vårdcentralen, Ö Husby, Vikbolandet. 0771-405 405 Arkösunds Krukmakeri Arkösund. 0730-41 88 78, www.arkosundskrukmakeri.se Arkösunds Livs Livsmedel, apotek- och systembolagsombud. 0125-200 32 Bråvalla Gårdsmejeri Gårdsbutik med bl.a. getost. 073-410 03 55, www.vikbovalla-gard.dinstudio.se ICA Östra Husby Systembolagsombud, uttagsautomat. 0125-242 00 Kejsarens fisk Längst ut på kajen i Arkösund. Försäljning av färsk och rökt fisk. 070-228 64 42, www.kejsarensfisk.se Ormsätter Gård Gårdsbutik med bl.a. viltkött. 070-799 80 00, www.ormsatter.se/ Qstar Östra Husby. Drivmedel. Romantiska Ting Inredning och antika möbler. 0703-12 12 71, www.romantiskating.se Skärgårdsbodar i Arkösund Försäljning av div artiklar. Sänkdalens Gård Gårdsbutik med raps och glass. 0125-320 20, www.sankdalensgard.se/kontakt/ Vikbolands struts Gårdsbutik. 0125-100 29, www.vikbolandsstruts.se Visätter Kalkongård Gårdsbutik. 0125-100 85, www.visatter.nu S:t Anna skärgård BOENDE /Accommodation Båtsholms Pensionat Norra Finnö. 0121-510 17, www.batsholm.se Catch Bigger Stegeborg.Stugor. 0707-94 87 90, www.catchbigger.se Emilsson S:t Anna Vänsö. Stugor. 0708-625 703, www.emilsson-sanktanna.se Husby Säteri Mogata. Hotell, spa och relax. 0121-347 00, www.husbysateri.se Kallsöfiskarn Kallsö. Stugor. 0708-95 99 35, www.kallsofiskarn.se Kalvholmens camping Tel 0121-501 00, www.kalvholmenscamping.se Källbuktens camping Sanden. 0121-510 68, www.sanktanna.se Risö stugor Risö. 0121-510 70, www.risostugor.se RTP Stugor Norra Finnö. 011-12 65 07, www.rtp-norrkoping.se S:t Anna Kajak Tyrislöt. Stugor. 0708-23 46 37, 0121-520 27, www.stannakajak.se Skärgårdsbyn Mon S:t Anna. Camping och stugor. 0121-511 33, www.skargardsbyn.se Stegeborgs camping Ställplatser. 0121-420 01, www.stegeborg.se Stegeborgs trädgårdshotell 0121-420 01, www.stegeborg.se Södling’s Missjö. Stugor. 0121-520 30, www.sodlings.se Tyrislöt Camping 0121-520 21, www.tyrislotcamping.se Wass Pensionat Sanden. Stugor. 0761-27 86 42, www.wass.stanna.se Yxnögårdens vandrarhem 0121-510 84, www.yxnogarden.se Ängens B&B Lagnö, Ängen. 0121-512 31, www.angen.se RESTAURANGER & CAFÉER / Restaurants & Cafés Ekö Gård Norra Finnö. Café. 0702-67 60 61. Facebook: Ekö Gård. Edgards på Lagnö Café. 0761-93 70 66, www.edgardspalagno.se Forsmans Lax och Lamm Aspöja. 0703-28 95 61, www.forsmans.se Husby Säteri Mogata.Restaurang. 0121-34700,www.husbysateri.se Kalvholmens camping Café. 0121-501 00, www.kalvholmenscamping.se Källbuktens campin Sanden. Café. 0121-510 68, www.sanktanna.se Magasinet Sankt Anna Uvmarö. Café & restaurang. 0121-521 22, www.magasinetsanktanna.se Mons Båthus Norra Finnö. 0121-511 33, www.skargardsbyn.se S:t Anna handel Nedre Lagnö. Café. 0121-510 95, www.sahandel.se S:t Annagården Källvik. Restaurang. 0121-513 12, www.stannagarden.com Stegeborgs hamnkrog Restaurang. 0121-420 02, www.stegeborg.se Stegeborgs trädgårdshotell Café. 0121-420 03, www.stegeborg.se S:t Anna Kajak Tyrislöt. Café. 0708-23 46 37, 0121-520 27, www.stannakajak.se Tyrislöt camping Restaurang & Café. 0121-520 21, www.tyrislotcamping.se ATT GÖRA/ To do BÅT- & KANOT, KAJAK & VATTENSKOTERUTHYRNING / Boat and Canoe, Kayak & Water scooter rental Blåkustens skärgårdsservice Strömmens Gård. Båtuthyrning. 0121-620 54, www.hyrbåt.nu Båtsholms Pensionat Norra Finnö. Båtuthyrning. 0121-510 17, www.batsholm.se Catch Bigger Stegeborg. Båtuthyrning. 0707-94 87 90, www.catchbigger.se Do the North Norra Finnö. Kajakturer. 0707-13 96 09, www.dothenorth.com Kajakparadiset S:t Anna Mon, Norra Finnö. Kajakuthyrning, kurser & turer. 0730-93 21 09, www.kajakparadiset.se

[close]

p. 9

Källbuktens camping Sanden. Båt- och kajakuthyrning. 0121-510 68, www.sanktanna.se Sankt Anna äventyrsbolag Mon. Båt-, cykel- och vattenskoteruthyrning. 0730-70 71 52, www.aventyrsbolaget.se Skärgårdsbyn Mon, S:t anna. Båtuthyrning. 0121-511 33, www.skargardsbyn.se S:t Anna Kajak Tyrislöt. Kajakuthyrning, kurser, turer & båtuthyrning. 0121-520 27, 0708-23 46 37, www.stannakajak.se Göta Kanal charter Stegeborg. Båtuthyrning. 0705-46 91 69, www.gotakanalcharter.se BÅTSERVICE & GÄSTHAMNAR / Boat service & Guest harbours JS Marinteknik Spjutkärr. Båtservice. 0705-14 21 76, www.marinliv.se Skärgårdsbyn Mon S:t Anna. Gästhamn, ramp. 0121-511 33, www.skargardsbyn.se S:t Anna Handel Nedre Lagnö. Gästhamn, drivmedel, ramp och båtservice. 0121-510 95, 0709-30 05 94, www.sahandel.se S:t Anna Marin Nedre Lagnö. Båtservice. 0121-513 60, 0708-16 74 77, www.sanktannamarin.se Stegeborgs Gästhamn Drivmedel och ramp. 0121-420 01, www.stegeborg.se Göta Kanal Söderköping. Gästhamn och sugtömning. Hamnvärd: AB Göta Kanal bolag. 0141-20 20 50, www.gotakanal.se Storån Söderköping. Gästhamn. Hamnvärd: Korskullens camping. 0121-216 21 Tyrislöt Gästhamn & ramp. Hamnvärd: Tyrislöt Camping. 0121-520 21, www.tyrislotcamping.se Tyrislöt sommarlanthandel Drivmedel. 0121-520 27, 0708-23 46 37, www.stannakajak.se Uvmarö hamn Båtservice & Gästhamn. 0121-521 22, 0703-46 54 02, www.uvmarohamn.se BÅTTURER / Boat trips Bergströms Båtar Espholm. 0121-511 83. Kyrkbåt varje söndag under sommaren från Kungshällsudden till Capella Ecumenica, även charter. Emilssons Båtcharter Vänsö. 0708-62 57 03, www.emilsson-sanktanna.se Kallsö Båtcharter 0121-513 15, 0709-14 70 78, www.kallsobatcharter.se S:t Anna skärgårdsresor Båtturer. 0125-207 17, 0708-20 71 77 Skärgårdslinjen Tyrislöt. www.skargardslinjen.com Södling’s Missjö. 0121-520 30, 0708-89 89 97, www.sodlings.se Söderköpings Brunn Båtturer. 0121-109 00, www.soderkopingsbrunn.se AFFÄRER / Shops Edgards på Lagnö 0761-93 70 66, www.edgardspalagno.se Husby Säteri Mogata. Jakt och inredningsbutik. 0121-347 00, www.husbysateri.se Kallsöfiskarn Tyrislöts kaj. Fiskförsäljning. 0708-95 99 35, www.kallsofiskarn.se Kalvholmens camping Minilivs. 0121-501 00, www.kalvholmenscamping.se Magasinet Sankt Anna Uvmarö. Gårdsbutik. 0121-521 22, www.magasinetsanktanna.se Nära dej Bottna Lanthandel. Livsmedel, apotek- och systembolagsombud. 0121-400 05, www.bottnalanthandel.sankt-anna.se Qstar Bottna Lanthandel. Drivmedel bil. 0121-400 05, www.qstar.se Skärgårdsbyn S:t Anna Mon. Kiosk. 0121-511 33, www.skargardsbyn.se S:t Anna handel Nedre Lagnö. Systembolagsombud. 0121-510 95, www.sahandel.se Stegeborg Kiosk och Minilivs. 0121-420 01, www.stegeborg.se Stegeborgs Trädgårdshotell Presentbutik. 0121-420 03, www.stegeborg.se Tyrislöt Lanthandel 0121-520 21, www.tyrislotcamping.se Tyrislöt sommarlanthandel 0121-520 27, www.stannakajak.se ANNAT / Other Capella Ecumenica Västra Gärsholmen, S:t Anna. 072-200 13 64, www.capellaecumenica.se Catch bigger Stegeborg. Fisketurer. 0707-94 87 90, www.catchbigger.se Fishing For Fun Fisketurer. 0701-11 66 72, www.fishingforfunguide.se Skärgårdsbyn Mon S:t Anna. Cykeluthyrning. 0121-511 33, www.skargardsbyn.se Sankt Anna skärgårdsmuseum Tyrislöt. 0733-30 02 23, www.hembygd.se/sankt-anna Sankt Anna äventyrsbolag Mon. Vattenaktiviteter, Teambuilding, Relax mm. 0730-70 71 52, www.aventyrsbolaget.se S:t Anna Miljö- & näridrottsplats S:t Anna skola. 0730-41 04 09, www.sanktannabygden.se Stegeborgs flygfält 0121-420 01, www.stegeborg.se Stegeborg Minigolf 0121-420 01, www.stegeborg.se Södling’s Missjö. Jaktresor. 0121-520 30, 0708-89 89 97, www.sodlings.se Wass Pensionat Sanden. Tennisbana. 0761-27 86 42, www.wass.stanna.se Gryts skärgård BOENDE /Accommodation Bed & Breakfast Valdemarsvik. 0123-124 26, www.bedobreakfast.se Boköstugorna i Gryts Skärgård. 0123-460 77, 0708-57 23 49 Ekbackens Vandrarhem Tryserum. 0703-90 48 02, www.ekbackenshus.se Fyrudden i Gryt AB Fyrudden. Rum. 0123-401 61, www.fyrudden.se Gryts Skärgårdspensionat 0123-407 00, 072-069 22 29, www.grytspensionat.se Gryts Varv Restaurang & Konferens, Hummelvik. Hotell, vandrarhem och stugor. 0123-128 06, www.grytsvarv.se Grännäs Camping Valdemarsvik. Camping och stugor. 0123-514 44, www.grannascamping.se Harstena Turistservice Stugor. 0123-420 50, www.harstena.se Håskö Gryts skärgård. Stugor – även badtunna. 0123-430 04/430 24, www.hasko.se Häradskär Fyrplats Vandrarhem. 070-877 65 52, www.haradskarsfyrplats.se Häradskärs Radiostation Stugor. 0722-10 70 40, 0708-29 84 87, haradskarslotsplats.com Koppartorps Gård Gryt. Stugor. 0123-441 03, www.koppartorp.nu KustCamp Ekön Gryt. Camping och stugor. 0123-402 83, www.campa.se Lilla Kalvö Gård & Camping Skeppsgården/Östra Ed. 0493-411 39, 0706-59 19 96, kalvo.camping@gmail.com Liwo Stugförmedling. 0123-124 64, www.liwo.se Långrådna Kultur & Gästgiveri B&B. 073-988 13 99, facebook.com/LangradnaKulturGastgiveri/ Ställplatser husbil Valdemarsviks Gästhamn. 0123-122 00 Södergården Lilla Kalvö. Husvagnscamping. 0705-401182 , 0707-290199, www.lillakalvo.se Torrö Stugor. 0493-641 70, 070-226 79 11, carl.hamilton@valdemarsvik.se Ämtöstugorna Gryts skärgård. Även bastu. 073-4433448, www.amtostugorna.se Änghästhagen Bed & Breakfast Fastebo. 0123-205 30, www.anghasthagen.se Östra Eds Sjömännens Gästgiveri Skeppsgården. 076-169 52 88, www.swedencoast.com RESTAURANGER & CAFÉER / Restaurants & Cafés Björkagårdens Bageri, Valdemarsvik. 0706-47 36 72 Café Kårtorp 0123-300 87. Vid E22, södra infarten Valdemarsvik. (1 april – allhelgonahelgen.) Café & Restaurang Lilla Blå Valdemarsvik. 0123-103 01, www.lillabla.biz Café & Restaurang Vammar Vammar Köpcenter, Valdemarsvik. 0123-290 99, www.cafevammar.se Glass Fiket Lilla Bäckermåla. 0705-89 09 39 Gryts Varv Restaurang & Konferens, Hummelvik. 0123-128 06, www.grytsvarv.se Gryts Skärgårdspensionat Gryt. 0123-407 00, 072-069 22 29, www.grytspensionat.se

[close]

p. 10

Grännäs Restaurang Valdemarsvik. 0123-514 44, www.grannascamping.se Hamnkrogen Salutorget, Valdemarsvik. 0123-120 46 Harstena bageri Harstena. 0123-420 50 Karbasen Valdemarsvik. Kök och Catering. 073-824 76 48, https://karbasenskok.webnode.se Klara Axet Valdemarsvik. 0123-122 06 KustCamp Ekön Gryt. 0123-402 83, www.campa.se Melkes krog Valdemarsvik. 0123-109 10, www.melkeskrog.com Myriams Veranda Valdemarsvik. 0123-120 45, www.myriamsveranda.se Perkas Pizzeria & Gatukök Valdemarsvik. 0123-125 94 Restaurang Fyrudden 0123-402 10, www.fyrudden.se Restaurang Latitud Valdemarsvik. 0123-102 21, www.latitud58.se Restaurang Loftet Harstena. 0123-420 50, www.restaurangloftet.se Ringarums Värdshus 0121-305 88, www.ringarumsvardshus.se Vikens Pizzeria Idrottsvägen, Valdemarsvik. 0123-121 35 WaldemarGrön Café & Antik Valdemarsvik. 070-818 23 56 ATT GÖRA / To do BÅTSERVICE & GÄSTHAMNAR / Boat service & Guest harbours A100 Sandviks varv, Valdemarsvik. 0123-405 50, www.a100.se Fyruddens Gästhamn 070-215 07 49. Drivmedel, sugtömning och ramp. www.valdemarsvik.se Gryts Brygga Marin AB Båthamnen, Gryt. 0705-299 200, www.grytsbryggamarin.n.nu Gryts Motor & Mekaniska Verkstad 0123-401 55 Gryts Varv & Marina AB Hummelvik, Gryt. Drivmedel, sugtömning och ramp. 0123-128 00, www.grytsvarv.se Grännäs Marina AB Valdemarsvik. 0123-121 50, www.grannasmarina.se Harstena gästhamn Gryts skärgård, www.harstena.se Håkans Marin 0705-63 10 41 Häradskär gästhamn 0722-10 70 40, 0708-29 84 87 Orrens hamn 0123-466 66, www.orrenshamn.se Valdemarsviks gästhamn Drivmedel, sugtömning och ramp. 0123-122 00, www.valdemarsvik.se Åbäcksnäs Båthantering AB Gryts Brygga, Gryt. 0123-401 40/070-753 08 93 BÅTTURER / Boat trips Bokö Sjö och Båttransport 0123-460 22, 0708-93 69 90 Boköstugorna 0123-460 77, 0708-57 23 49 Fångö Taxibåtar 0123-410 56, 0708-39 22 36, www.fangotaxibatar.se Harstena Båttrafik 0123-420 00, 0708-23 98 05 Harstena Turistservice 0123-420 50, www.harstena.se Havslust 0123-40507, 0706572868, www.havslust.se Kättilö Båttaxi 070-796 61 61, 070-796 61 62, www.kattilobattransporter.se Skärgårdslinjen Fyrudden. Boka på 0760-77 55 50, www.skargardslinjen.com Skärgårdsturer i Gryts skärgård 0123-122 00 Information i turistbyrån. CYKELUTHYRNING / Cycle hire Hallings Interiör Valdemarsvik. 0123-109 66, www.hallingsinterior.se Ostkustenkajak Ekön, Gryt. 0730-41 03 88, www.ostkustenkajak.se FISKE / Fishing Harstena 070-965 41 22, 0123-420 15, www.harstenajakt.com Torrö 070-226 79 11, carl.hamilton@valdemarsvik.se GOLF & BANGOLF / Golf & miniature golf KustCamp Ekön Gryt. Bangolf. 0123-402 83, www.campa.se Grännäs Camping Grännäs, Valdemarsvik. Bangolf. 0123-514 44 Valdemarsviks Bangolfklubb Bangolf. 0123-125 47 Waldemarsviks Golfklubb Lövdalen, Valdemarsvik. 0123-404 79, www.waldemarsviksgolf.se KANOT, KAJAK & VATTENSKOTERUTHYRNING / Canoe, Kayak & Water scooter rental Boköstugorna Havskajaker. 0123-460 77, 0708-57 23 49 Gryts Varv Hummelvik. 0123-128 06, www.grytsvarv.se Ostkustenkajak Ekön, Gryt. Kajaker. 0730-41 03 88, www.ostkustenkajak.se Lilla Kalvö Gård & Camping Skeppsgården/Östra Ed. 0493-411 39 AFFÄRER / Shops Apoteket Valdemarsvik, 0123-101 25, 0771-760 760 Erik Gunnarsson Skogsholmen. 0493-410 23. Fiskförsäljning Salutorget Valdemarsvik (vissa fredagar). Finnö Fisk rökeri & Gårdsbutik Nya Skattgården Hosum. 0123-405 88, 070-328 14 93, www.finnofisk.se Fröjds Torghandel Salutorget Valdemarsvik (öppet torsdagar, fredagar och ibland lördagar) Gryts Handelsträdgård & Butik 0702-804798, www.grytshandelstradgard.se Gusums Bruksmuseum Syntorp, Gusum. Öppet maj-sept. 0123-211 35, www.gusumsbruksmuseum.se Hallings Interiör Valdemarsvik. 0123-109 66, www.hallingsinterior.se Handlar’n Fyrudden. Livsmedel och systembolagsombud. 0123-401 61, www.fyrudden.se Harstena Turistservice Handelsbod. 0123-420 50 Holmtebo gård Får och lammskinn. 073-0712167, www.canlamm.se Håskö Kiosk. 0123-430 04/430 24 Karlssons Gård Fastebo Nygärdet, 0730-475 723, 0123-20207, 0702-467246 Koppartorps Gård Gryt. 0123-441 03, www.koppartorp.nu Krogersbo Getgård 070-435 29 46, www.krogersbogetgard.se Lilla Stallet Inredningsbutik, Stora Syltvik. 070-319 11 98, www.lillastallet.se Lissas skafferi Holmtebo. 070-601 26 60 Mon-Tomater Långrådna. 0123-310 24, 070-850 09 29, www.montomater.se Mossebo Gårdsbutik & Rökeri Mossebo, Valdemarsvik. 070-542 14 99 Post i butik ICA Supermarket, Valdemarsvik. 0123-512 18 Snäckevarps Antik och Kuriosa Snäckevarps Gård, Gryt. 0730-38 70 04 Svenska Presenter Stockkärr, Östra Ed. 0493-420 00/ 411 86, www.svenska-presenter.se Systembolaget Centralplan, Valdemarsvik. 0123-100 63 Turist och Presentshop (Turistbyrån). Valdemarsvik. 0123-121 81/122 00, www.ivaldemarsvik.se WaldemarGrön Café & Antik Valdemarsvik. 070-818 23 56 Ämtökiosken 073-4433448 ÖVRIGT / Other Kustbevakning 0776-70 60 00 Distriktsveterinär Wikströmsvägen, Valdemarsvik. 010-122 91 00

[close]

Comments

no comments yet