Tidningen Gemenskap

 

Embed or link this publication

Description

Information från Centrumkyrkans församling i Norrköping

Popular Pages


p. 1

GEMENSKAP Centrumkyrkan i Norrköping Årg. 47 nr 1 3 mar – 2 juni 2019 När jag var liten sprang jag orientering. Då fick jag lära mig några grundregler som var bra att tänka på när man var ute i skogen. 1. Stanna upp och identifiera var du befinner dig. 2. Ta reda på vart du ska och ta ut rätt riktning. 3. Planera din väg dit. Jag fick också lära mig vad man inte ska göra: följa efter någon annan, eller bara fortsätta springa. Då är risken stor att man hamnar vilse. I Centrumkyrkan rullar verksamheten på och farten har länge varit hög. Men vi står inför tider av förändring: ett betydande generationsglapp, omorganisering i caféet och snart ny församlingsföreståndare. Som församling behöver vi stanna upp och ta ut riktningen igen. Här är Jesus den största förebilden. Han är ständigt omgiven av människor, men då och då stannar han upp och drar sig undan. Han säger till lärjungarna “Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite.” (Mark 6:31) Detta gör han precis innan det stora brödundret där flera tusen människor blir mättade. Stillhet och tystnad är ovanligt i vår tid. Många tänker att det är en flykt bort från världen. Kanske är det tvärtom? Stillhet innebär mer närvaro i världen. Inte ser vi bara världen tydligare när vi stannar upp – Gud blir också lättare att se! Och jag längtar efter den där stillheten. Guds närvaro. Detta är vad fastan är till för. Genom att avstå någonting under en period ger vi plats åt något annat. Under 40 dagar fram till påsk uppmuntras vi att stanna upp och lyssna på Gud. Som individer och som församling. Vi får fundera över vad vi längtar efter och hur vi kan ge plats för det i våra liv. I år uppmuntrar även Equmeniakyrkan oss alla att särskilt lyfta fram klimatet, för att inspirera varandra till mer hållbara liv. För att veta vart man ska behöver man stanna upp, lokalisera sig och planera sin väg framåt. Om man ständigt är i rörelse springer man lätt förbi sig själv. Ingenting kan växa i jord som jämt plöjs upp. Välkommen till Centrumkyrkan och välkommen till fastan! Du är i gott sällskap. Jesus har gått före och bjuder oss att följa med. Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar. (Psaltaren 25:4) Lisa Danell

[close]

p. 2

2 Vad gör dig glad? Vad längtar du efter? Gemenskap har intervjuat ett antal gudstjänstbesökare för att få reda på hur de egentligen tänker. Parmis Etezadpour Församlingen är precis som vår familj, så när vi är i kyrkan är vi glada med den stora familjen som vi har haft sedan två år. Jag längtar efter mera bönegrupper och bibelstudier. Amy Karlsson Gemenskapen gör mig glad, och människors omsorg för varandra. Jag längtar efter en kyrka som jobbar aktivt för att inkludera hbtq-personer och motverka diskriminering. En kyrka som är tydlig med att vi alla är lika välkomna. Maja Wallstedt Jag blir glad när jag träffar mina kompisar i kyrkan, för jag träffar inte dom annars. Egentligen tycker jag att allting är bra, för jag gillar inte förändringar. Men det skulle kunna vara flera tonåringar här. Helen Ahlenius Det jag framför allt uppskattar med församlingen är känslan av samhörighet. Något annat jag uppskattar mycket är musiken. Jag längtar efter fler tillfällen att sjunga lovsång. Jag önskar också mer undervisning om vår tid och vårt samhälle utifrån ett bibliskt perspektiv. Vi sitter i Café Vetekornet och fikar efter gudstjänsten, Tamer, Monika, Lena och jag. Jag ställer några frågor till dem. Vad gör dig glad när du kommer till kyrkan? Tamer säger: Jag blir så glad över alla vänner jag möter, som jag har relation till. För mig är det mycket viktigt att i kyrkan be och tänka på min familj i Sverige och i Syrien. Lena blir glad över att sjunga psalmer och sånger som berör och lyssna på sång och musik. Att få möta nya människor är glädje och utveckling. Vad längtar du efter? Monika längtar efter den undervisning som ges i gudstjänsten. Det finns en djup längtan efter en större blandning av åldrar i gudstjänsten och kyrkan. Tamer framhåller längtan efter stillhet, lugn och ro, att en timme i veckan komma bort från vardagens stora och små problem, att få koncentrera sig på kärnan i livet – ett steg närmare Gud. Gunilla Arlinger

[close]

p. 3

3 Ingela Magnusson Johan Öhman Johan Svärd Jag blir glad i gudstjänsten när sång, musik eller tal berör mig. Vad som berör mig är det som känns verkligt och vardagligt och ärligt. Det som kan ge mig nya dimensioner i mitt tänkande. Att se saker på ett nytt sätt. ”Välkommen till kyrkan.” Jag vill bli lite överraskad och berörd, ibland vill jag bara ”vara” och lyssna och vila. Och naturligtvis träffa mina vänner. Jag blir glad bland annat när jag får se och träffa våra glada nysvenska vänner. När jag kommer till kyrkan längtar jag efter en stund av stillhet, gemenskap och delaktighet på olika plan. Gudstjänst för alla åldrar Hur man kan möta Jesus – temat för gudstjänsten – som Sackeus, som samtida och som gudstjänstdeltagare. Åtminstone jag kände Sackeus dåliga tillhörighet i byn genom sättet som Maja Wallstedt illustrerade hans situation; han (Maja) strök i utkanten av byfolket på väg till sitt träd. Pastor Lisa Danell läste textavsnittet medan Jesus och Sackeus samtalade. Som exempel på mötet med Jesus i vår tid berättade Victor Danell, Lisas make, om sitt möte. Utan kyrklig bakgrund umgicks han i ett kamratgäng som överraskande visade sig bestå av övervägande kristna kamrater. Ett annat möte med Jesus, inte lika dramatiskt som Sackeus. Vårt (förnyade?) möte med Jesus under gudstjänsten skedde genom teckningar, texter och gåvor, enligt ålder och önskan, som vi lämnade i kollektboxarna medan Linnea Josefsson improviserade på flygeln. Sen bad vi över insamlingen. Göran Strömberg Centrumkyrkan i Norrköping Centrumkyrkans församling i Norrköping är en del av Equmeniakyrkan. Vid årsmötet den 11 februari 2012 beslutade Norrköpings Baptistförsamling och Metodistförsamlingen i Norrköping att gå samman i en ny församling. Församlingens verksamhet är öppen för alla som vill delta. Equmeniakyrkan bildades genom sammanslagning av Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan vid den gemensamma årskonferensen i Stockholm 2011. Den 10 februari fick vi också musik under kyrkkaffet av Linnea Josefsson som spelade piano och sjöng en egen sång. Eva Alenljung

[close]

p. 4

4 Klimatfasta Vad är klimatfasta? Equmeniakyrkan är en del i omställningen till ett fossilfritt samhälle och vill i all verksamhet minska klimatavtrycken där det är möjligt. Under årets fasta uppmuntrar Equmeniakyrkan oss alla att särskilt lyfta fram klimatet, för att inspirera varandra till mer hållbara liv. Att fasta för klimatet är en symbolhandling men samtidigt ett sätt att tydliggöra en riktning vi vill gå för att minska vår negativa belastning på Guds skapelse. Därför är inte klimatfastan en tillfällig handling utan en del i en långsiktig process. Centrumkyrkan vill också vara en del av detta. Under fastan vill vi lyfta klimatfrågan, be för vår värld och rannsaka vårt sätt att leva. Både som individer och som församling! Datum att hålla koll på: Söndag 10 mars kl 11.00 Första söndagen i fastan. Temagudstjänst för alla åldrar utifrån klimatfastan. Efterföljande lunch och föreläsning av Linn Tholén från God Jord. God Jord är en kristen organisation med syfte att hjälpa individer och kyrkor att leva hållbara liv som speglar Jesu osjälviskhet och Faderns kärlek till sin skapelse. Onsdag 27 mars kl 18.00 Temakväll om klimatet i bön och handling. Mer info kommer. Onsdag 17 april kl 18.00 Temakväll om klimatet i bön och handling. Mer info kommer. Lisa Danell Mer om vad klimatfastan handlar om kan du läsa på: equmeniakyrkan.se/klimatfasta/ Gudstjänstagendor På vinterkonferensen tog Equmeniakyrkan beslutet om att tillämpa klimatfastan under den kommande fastetiden. Som kyrkobesökare har du kanske lagt märke till att jag nu i drygt 1,5 år har haft ansvaret för att producera gudstjänstagendorna. Och här går det ju åt lite papper. Så därför kommer vi från och med Fastlagssöndagen 3 mars projicera gudstjänst-agendan på väggen i kyrkan och detta gör vi i första hand fram till och med Långfredagen. Det blir ett annorlunda sätt att arbeta för mig, inte minst därför att det blir ett liggande dokument och inte ett stående. Dessutom gör läsavståndet att man inte får med all information på en sida. Men det allra viktigaste för mig är hur du, som gudstjänstbesökare, kommer att uppleva detta. Kom gärna med kommentarer under denna tid till mig. Jag vill ju veta om du tycker att du kan läsa texten, om du tycker att du får veta i tid vad som händer i gudstjänsten, om du tycker att viss information är onödig eller måste lyftas fram tydligare, osv. Hör gärna av dig till mig på min e-postadress, då får jag det ”svart på vitt” och kan dokumentera detta projekt. Och du som är gudstjänstledare: jag behöver det som skall bli gudstjänstordningen senast onsdagskvällen innan söndagsgudstjänsten på samma epostadress! Henric de Koster hdkaby@gmail.com

[close]

p. 5

Programbilaga 3 mars – 2 juni 2019 5 MARS 2 lö 10.00 Torgkaffe 14.00 Årsmöte 3 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst Predikan: Pastor Margaretha Rudén Soon Gospel Söndagsskola Kyrkkaffe 4 må 14.00 Måndagsträffen Lite här och där 2019. Sune Johansson visar film 7 to 18.30 Språkcafé 9 lö 10.00 Torgkaffe 10 sö 11.00 Gudstjänst för alla åldrar utifrån klimatfastan. Predikan: Lisa Danell Kyrklunch och föreläsning av Linn Tholén från God Jord. 12 ti 18.00 FVU 13 on 18.00 Sinnesrogudstjänst Samverkan med Diakonicentrum 14 to 18.30 Språkcafé 16 lö 10.00 Torgkaffe 10.30 Barnens dag Mer info på s. 8 17 sö 11.00 Gudstjänst Predikan: Pastor Margaretha Rudén Sång: Lena Hägle Medverkan av Gideoniterna, utgångskollekt till deras arbete Kyrkkaffe 18 må 14.00 Måndagsträffen Maggie och Lasse sjunger och spelar 21 to 18.30 Språkcafé 23 lö 10.00 Torgkaffe 24 sö 11.00 Cafégudstjänst Predikan: Pastor Margaretha Rudén Söndagsskola Kyrkkaffe 26 ti 18.00 FVU 27 on 18.00 Temakväll om klimatet i bön och handling 28 to 18.30 Språkcafé 29 fr 19.00 Together Norrköping Ungdomsmöte med fika 30 lö 10.00 Torgkaffe 31 sö 11.00 Gudstjänst Predikan: Anne-Lill RosenbergEriksson Söndagsskola Kyrkkaffe APRIL 1 må 14.00 Måndagsträffen Gammalt och kärt – nostalgiträff 4 to 18.30 Språkcafé 5 fr 19.00 Sing-along konsert med Soon Gospel Kom och sjung med oss! Många kända gospellåtar men också några nya medryckande sånger. 6 lö 10.00 Torgkaffe 7 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst Predikan: Lisa Danell Söndagsskola Kyrkkaffe 10 on 18.00 Sinnesrogudstjänst Samverkan med Diakonicentrum 11 to 18.30 Språkcafé 13 lö 10.00 Torgkaffe 14 sö 11.00 Gudstjänst Predikan: Pastor Margaretha Rudén Söndagsskola Kyrkkaffe 17.00 Församlingsmöte med fokus på framtiden 15 må 14.00 Måndagsträffen Påskens psalmer med Lars Östling och Bengt Gårsjö Med reservation för eventuella förändringar. Se också Centrumkyrkans hemsida: www.centrumkyrkan-norrkoping.se Kultur- och studieprogram i samarbete med

[close]

p. 6

6 Programbilaga 3 mars – 2 juni 2019 17 ti 18.00 Temakväll om klimatet i bön och handling 18 to 18.30 Språkcafé 19 fr 11.00 Långfredagsgudstjänstmed nattvard Predikan: Lisa Danell 21 sö 11.00 Påskdagen Uppståndelsegudstjänst För alla åldrar Predikan: Pastor Margaretha Rudén och Lisa Danell Sång och musik: Britt Eriksson och Carin Olsson Kyrkkaffe 25 to 18.30 Språkcafé 28 sö 18.00 Vårkonsert 30 ti 19.00 Valborgsmässofirande på Väsby. Ta med något att grilla. MAJ 2 to 18.30 Språkcafé 5 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst Predikan: Pastor Margaretha Rudén Förenade Brass Söndagsskola Kyrkkaffe 9 to 18.30 Språkcafé 12 sö 11.00 Cafégudstjänst Predikan: Pastor Margaretha Rudén Söndagsskola Kyrkkaffe 16 to 18.30 Språkcafé 17 fr 19.00 Regnbågsmässa Samverkan med Diakonicentrum Soon Gospel 19 sö 11.00 Gudstjänst Predikan: Pastor Margaretha Rudén Söndagsskola Kyrkkaffe Församlingsmöte 23 to 18.30 Språkcafé 26 sö 11.00 Gudstjänst för alla åldrar Predikan: Lisa Danell Avslutning för söndagsskolan Kyrkkaffe JUNI 2 sö Församlingsutfärd till konfe- rensen i Jönköping (anmälan, se information nedan) Med reservation för eventuella förändringar. Se också Centrumkyrkans hemsida: www.centrumkyrkan-norrkoping.se Kultur- och studieprogram i samarbete med Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Jönköping Vill du följa med på en församlingsutflykt till kyrkokonferensen? Söndagen den 2 juni kl. 10.00 ordineras vår pastor Lisa Danell i Ordinationshögtiden på kyrkokonferensen i Jönköping. Vi har beslutat att ställa in vår gudstjänst i Centrumkyrkan den dagen och istället erbjuda en bussresa ner till Jönköping för att vara med på pastor Lisa Danells ordination. Du som vill dela den högtiden och glädjen kan åka buss från Centrumkyrkan kl. 7.15 på söndagsmorgonen för att vara i tid innan gudstjänsten börjar. Efter gudstjänsten hittar vi ett lunchställe innan vi åker hem igen. Beräknad återkomst kl. 17.00. Bussresan kostar 150 kr per person ToR. Barn åker gratis. Temat för gudstjänsten är "Hopp utan gräns". Vår kyrkoledare Lasse Svensson predikar och konferenskören sjunger. Roligt om du vill följa med. Se det som en församlingsutflykt då vi får dela denna högtid tillsammans med Lisa. Frågor och anmälningar så snart som möjligt till pastor Margaretha Rudén

[close]

p. 7

Församlingsnytt 7 VIGSEL Margaretha Rudén och Lars Ekenblom den 23 februari. Vigselförrättare: Per Rikardson. Foto: Viktor Danell HÖGTIDSDAGAR NY MEDLEM HEMGÅNGNA Tillsammans på Skeppsgården Nu kan du anmäla dig till Centrumkyrkans läger på Skeppsgården som är 6 till 12 juli. Läs mer om lägret på hemsidan eller i en folder som finns på kyrktorget. Anmäl dig via hemsidan eller med blanketten som finns i foldern. Anders Eriksson Välkommen på Kyrkokonferens 2019! Konferensen äger rum i Jönköping mellan 29 maj och 2 juni. Temat för årets konferens är Till jordens yttersta gräns med fokus på bibelläsning, internationellt arbete och klimat. Lisa Danell kommer att ordineras till pastor och vi ordnar bussresa för dem som inte har möjlighet att delta i hela konferensen, men vill vara med på ordinationsgudstjänsten på söndagen. Se särskild notis. All information om vad som händer och hur man anmäler sig om man vill vara med på hela konferensen finns på: https://equmeniakyrkan.se/ kyrkokonferens/kyrkokonferens2019/ Lotta Karlsson FVU alltid kl 18 12 mars 26 mars Pastorsgruppen Vi är väldigt glada att flera personer har anmält att de gärna skulle vilja jobba i vår församling som föreståndare. Vi har haft flera givande telefonsamtal med pastorer, diakoner, och trevliga referenter. Det är olika erfarenheter bland de som har sökt. Det känns som en svår uppgift att kunna veta vem som skulle vara bäst för oss. Nu tar vi nästa steg och har börjat bjuda in de sökande till att träffa oss hemma i vår kyrka. Vi är tacksamma om ni fortsätter be för detta som är så viktigt för församlingens framtid. Siân de Koster LOPPIS Till förmån för Centrumkyrkans integrationsarbete. Lördag 1 juni kl 10-18 och söndag 2 juni kl 12-18 2019 på Lilla Mariehov 1, Söderköping. SERVERING Kontant betalning eller Swish. VÄLKOMNA ATT FYNDA! Ewa & Gunnar Johansson Gunilla & Åke Skogwik MÅNDAGSTRÄFFAR 4 mars Lite här och där 2019. Sune Johansson visar film. 18 mars Maggie och Lasse sjunger och spelar. 1 april Gammalt och kärt. Nostalgiträff. 15 april Påskens psalmer med Lars Östling och Bengt Gårsjö. 14 maj Vi är inbjudna till Vintervadskyrkan i Söderköping.

[close]

p. 8

8 Ungdomssidan Familjescout Eftersom verksamheten är så väderberoende har vi inte lagt datum för våren. Håll utkik i Facebook-gruppen Familjer i Centrumkyrkan. Tonår Varannan fredag är det tonår! Den här terminen har vi slagit oss samman med Vidablickskyrkans tonår, eftersom det är roligt att vara många och tillsammans! Ledare är Lisa Danell, Ida Sundberg och Sara Wahll. Vi börjar kvällarna med en aktivitet, och sedan fikar vi och har en andakt. På schemat i vår står bland annat lekar, filmkväll, bowling och utflykt. Centrumkyrkan i Norrköping S:t Persgatan 113 602 33 Norrköping Bg: 841-4377 Bank: 6591-161 094 562 Swish: 123 219 60 38 Tel: 070-393 82 88 E-post: exp@centrumkyrkan-norrkoping.se Hemsida: www.centrumkyrkan-norrkoping.se Tel. Café 011-13 58 32 vetekornet@vetekornet.se www.vetekornet.se Övriga telefonnummer Café, kök, kyrktorg och musikrum 011-13 58 32 Tryckt i Centrumkyrkan, Norrköping Pastor Margaretha Rudén, tel: 070-222 22 88 pastor@centrumkyrkan-norrkoping.se Pastor, vägledningsåret Lisa Danell, tel: 073-071 66 62 lisa.danell@centrumkyrkan-norrkoping.se Expeditionssekreterare Siw Johannesson, tel: 070-393 82 88 Om vi inte svarar i telefonen, tala in ett meddelande, så ringer vi upp så fort vi kan. Redaktionskommitté: Gunilla Arlinger, Anders Eriksson, Inger Gustafsson, Lotta Karlsson, Siân de Koster, Göran Strömberg. Manusstopp nästa Ansvarig utgivare: Siân de Koster nr: 13 maj 2019

[close]

Comments

no comments yet