TECHNIKUM

 

Embed or link this publication

Description

Staszic

Popular Pages


p. 1

GSwuakracnecsjau! Technikum

[close]

p. 2

GSwuakracnecsjau!

[close]

p. 3

NASI PARTNERZY: Zakład Tapicerstwa Okrętowego „Pacyfic” Edward Lech w Ostródzie Hufiec Pracy w Ostródzie Wagon Service Ostróda P.H.U.P. BART Antoni Bartnik Oddział w Ostródzie Animex Foods Sp. z o. o. sp.k. Oddział w Morlinach AUTO LAND Oddział w Ostródzie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „EKOBUD” Sp. z o.o. w Ostródzie MAZURY Sp. z o.o. w Ostródzie OSI Food Solutions Poland Oddział Górka Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostródzie

[close]

p. 4

TECHNIKUM

[close]

p. 5

KLASY Technik architektury krajobrazu, Technik mechanik, Technik elektryk, Technik chłodnictwa i klimatyzacji, Technik logistyk, Technik spedytor, Technik organizacji reklamy, Technik usług fryzjerskich, Technik przemysłu mody. GSwuakracnecsjau! Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego 14-100 Ostróda ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2 tel. 89 646 52 78 www.staszic.ostroda.pl

[close]

p. 6

Kwalifikacje: projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu; organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu; Co będę umieć? planować, projektować i urządzać tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, przygotować tereny do sadzenia drzew i krzewów, zakładać trawniki i kwietniki; wybierać rośliny do zaplanowanych nasadzeń, przygotowywać receptury mieszanek ziemi ogrodowych, torfu i nawozów mineralnych; wyznaczać drzewa i krzewy do cięć sanitarnych, nadzorować przycinania żywopłotów, strzyżenia trawników; Co mogę robić jak skończę taką szkołę? pracować np. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni, itp., w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody, u właścicieli obiektów krajobrazowych, w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych; kształcić się dalej w szkołach wyższych; GSwuakracnecsjau! Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego 14-100 Ostróda ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2 tel. 89 646 52 78 www.staszic.ostroda.pl

[close]

p. 7

Patronat: WAGON SERVICE OSTRÓDA Kwalifikacje: montaż i obsługa maszyn i urządzeń; organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń; użytkowanie obrabiarek skrawających; Co będę umieć? zorganizować produkcję różnych maszyn i urządzeń; stworzyć dokumentację techniczną urządzeń (obsługa programów CAD/CAM;) naprawiać maszyny i urządzenia; planować jakich części zamiennych potrzebuję do naprawy; wykonywać konserwację maszyn produkcyjnych, instalować maszyny na stanowisku roboczym; Co mogę robić jak skończę taką szkołę? mogę być zatrudniony w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, spożywczego i jachtowego w działach utrzymania ruchu oraz produkcyjnych; mogę być zatrudniony w przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń; mogę kontynuować naukę na studiach z preferencją kierunków politechnicznych; GSwuakracnecsjau! Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego 14-100 Ostróda ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2 tel. 89 646 52 78 www.staszic.ostroda.pl

[close]

p. 8

Kwalifikacje: montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych; Co będę umieć? wykonywać i uruchamiać instalacje elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej; montować i uruchamiać maszyny i urządzenia elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej; wykonywać konserwację instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; eksploatować instalacje elektryczne; eksploatować maszyny i urządzenia elektryczne; Co mogę robić jak skończę taką szkołę? mogę być zatrudniony w przedsiębiorstwach przemysłu energetycznego i maszynowego; mogę być zatrudniony w przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń; mogę dalej uczyć się na studiach na kierunku mechanika, energetyka automatyka i robotyka albo mechatronika; GSwuakracnecsjau! Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego 14-100 Ostróda ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2 tel. 89 646 52 78 www.staszic.ostroda.pl

[close]

p. 9

Partnerzy: OPSoI lFaonoGddóSrSpko.alzutoio.on. s Animesxwp.FkMo. oOorddlsdinzSaiapchł. z o. o. Kwalifikacje: montaż, eksploatacja oraz konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych; montaż, eksploatacja oraz konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych; Co będę umieć? wykonać demontaż urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, wykonać odzysk i uzdatnianie czynników roboczych; obsłużyć, konserwować oraz nadzorować prawidłową pracę urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych; naprawiać elementy bądź wymienić cały zespół w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz określać przyczyny ich uszkodzeń; czytać dokumentację techniczną i instrukcje, a także oceniać stan techniczny danego urządzenia; dopasować odpowiednie urządzenie chłodnicze, klimatyzacyjne do konkretnych potrzeb, wielkości pomieszczeń, warunków termicznych; posługiwać się narzędziami ręcznymi, elektrycznymi i pneumatycznymi oraz przyrządami pomiarowymi; Co mogę robić jak skończę taką szkołę? świadczyć samodzielnie usługi montażu lub naprawy urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych w obiektach budowlanych będących w trakcie budowy lub obiektach użytkowanych (np. sklepy, hotele); zatrudnić się w przedsiębiorstwie budowlanym lub instalacyjnym; zatrudnić się jako pracownik serwisowy u producenta urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych; GSwuakracnecsjau! Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego 14-100 Ostróda ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2 tel. 89 646 52 78 www.staszic.ostroda.pl

[close]

p. 10

logistyka wojskowa Kwalifikacje: organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania; zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych; organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych; Co będę umieć? prognozować popyt oraz planować zakupy; planować produkcję i zapasy oraz gospodarkę odpadami; Co mogę robić jak skończę taką szkołę? mogę być zatrudniony działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych i usługowych; mogę być zatrudniony przedsiębiorstwach transportowo – spedycyjnych, w jednostkach samorządu terytorialnego, w jednostkach służby zdrowia (szpitale, sanatoria); mogę być zatrudniony w firmach zajmujących się organizacją imprez masowych (koncerty, festiwale), w firmach obsługujących ruch turystyczny; mogę być zatrudniony jako pracownik cywilny w jednostkach wsparcia sił zbrojnych (bazy materiałowe); GSwuakracnecsjau! Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego 14-100 Ostróda ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2 tel. 89 646 52 78 www.staszic.ostroda.pl

[close]

p. 11

Kwalifikacje: organizacja i nadzorowanie transportu, obsługa klientów i kontrahentów; Co będę umieć? zorganizować transport (kolejowy, samochodowy, morski, wodno - śródlądowy i lotniczy); przygotować instrukcje wysyłki i materiały do wysyłki dla klienta; eksportować środki transportu oraz ubezpieczać i odprawiać przesyłane ładunki w agencjach celnych; pakować i nadzorować przewóz ładunków specjalnych (np. zwierząt, materiałów palnych, substancji; pisać umowy z klientami, negocjować warunki, prowadzić rozliczenia oraz wypełniać niezbędną dokumentację (druki celne); Co mogę robić jak skończę taką szkołę? mogę być zatrudniony w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, zatrudniony w agencjach obsługi portów morskich i lotniczych; mogę być zatrudniony we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary oraz w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe; mogę dalej uczyć się na studiach na kierunku logistyka, transport i spedycja; GSwuakracnecsjau! Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego 14-100 Ostróda ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2 tel. 89 646 52 78 www.staszic.ostroda.pl

[close]

p. 12

Kwalifikacje: Co będę umieć? przygotować oferty reklamowe i handlowe; prowadzić sprzedaż produktów i usług reklamowych; sprzedaż produktów i usług reklamowych; organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej; prezentować produkty i usługi reklamowe; przygotować umowy sprzedaży produktów i usług reklamowych; dobierać i projektować środki przekazu reklamowego; Co mogę robić jak skończę taką szkołę? mogę być zatrudniony w agencji reklamowej, w dziale publikacji, w dziale badań rynkowych; mogę być zatrudniony w przedsiębiorstwach, które mają działy marketingu i reklamie; mogę być zatrudniony jako pracownik biura ogłoszeń środków masowego przekazu, np. gazeta, telewizja; mogę być zatrudniony jako specjalista ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej; mogę być zatrudniony przy projektowaniu graficznym (przy użyciu pakietu programów firmy Adobe) na potrzeby reklamy; GSwuakracnecsjau! Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego 14-100 Ostróda ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2 tel. 89 646 52 78 www.staszic.ostroda.pl

[close]

p. 13

Kwalifikacje: wykonywanie zabiegów fryzjerskich; projektowanie fryzur; Co będę umieć? umyć głowę z dodatkową usługą taką jak masaż głowy; zająć się koloryzacją włosów-farbowaniem, rozjaśnianiem, itp.; wykonać zabiegi regenerujące włosy zniszczone; tworzyć fryzury okolicznościowe; pomóc w doborze odpowiednich kosmetyków; strzyc i golić męski zarost; projektować fryzury; Co mogę robić jak skończę taką szkołę? mogę być zatrudniony w salonie fryzjerskim; mogę otworzyć swój własny salon; mogę dalej uczyć się w tym kierunku w szkołach wyższych; GSwuakracnecsjau! Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego 14-100 Ostróda ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2 tel. 89 646 52 78 www.staszic.ostroda.pl

[close]

p. 14

Kwalifikacje: projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych; organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych; Co będę umieć? projektować ubrania; stworzyć wykroje; uszyć ubrania; dobrać materiały i dodatki; skutecznie reklamować kolekcje ubrań; Co mogę robić jak skończę taką szkołę? pracować w zakładach usługowych, wzorcowniach modelowych i zakładach produkcyjnych; kontynuować dalsze kształcenie w szkołach wyższych; GSwuakracnecsjau! Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego 14-100 Ostróda ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2 tel. 89 646 52 78 www.staszic.ostroda.pl

[close]

p. 15

Do zo z i ! GSwuakracnecsjau! Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego 14-100 Ostróda ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2 tel. 89 646 52 78 www.staszic.ostroda.pl

[close]

Comments

no comments yet